Page 1

Válka je kšeft (War Is a Racket)

Bc. Pavel Herman Akademie základů společenských věd v Brně Komise mládeže při ÚV KSČM


Válka je kšeft (War Is A Racket) Ve válce se ztráty na životech počítají v dolarech, a proto má z válek několik málo lidí obrovský zisk. Kdo jsou ti lidé, kteří z válek profitují? Výrobci munice, zbraní a válečného průmyslu. Ale také ještě výrobci vojenských zakázek, kteří vyrábějí oblečení, boty, letadla a lodě nebo produkují suroviny nezbytné k válčení jako jsou ocel, měď, uhlí a nikl.

„Válčit za mír je jako souložit za panenství.“ George Carlin, komik a sociální kritik.

Kdo na válce vydělává? Účast Spojených států na světové válkce vyšly na 52 miliard dolarů. Ale zisky pro jednotlivé banky a společnosti činily pouze 16 miliard dolarů. Společnost Du Pont v období 1910 – 1914 vydělávala ročně 6.000.000 dolarů. Samozřejmě průměrný roční zisk během válečných let 1914 – 1918 znamenal pro tuto firmu 58.000.000 dolarů ročně. Tedy téměř desetkrát více než v míru. Celkově to tedy znamená zvýšení zisku o více než 950 procent. United States Steel měla během pětiletého období před válkou roční zisky zhruba 105.000.000 dolarů. V průběhu války 1914 – 1918 vzrostly její zisky zásluhou válečných zakázek na 240.000.000 dolarů za rok. Central Leather měla v období tří let před válkou zisky


3.500.000 dolarů. Tedy přibližně 1.167.000 dolarů ročně. Ale například v roce 1916 její zisky činily 15.000.000 dolarů. To znamená nárůst 1.100 procent. Chemical Company měla v průměru zisk za období tří let před válkou o trochu více než 800.000 dolarů ročně. Přišla válka a zisk se tak zvýšil na 12.000.000 dolarů, což je skok až o 1.400 procent.

Podle informací ze senátního tisku č. 259 podal 65. Kongres zprávu o zisku právnických osob a vládních příjmech. Zisky narostly jen z balíren masa na 122 procent, bavlny na 153 procent, oděvní výroba na 299 procent, ocelárny na 49 procent, producentů uhlí na 340 procent. A to vše během války, kdy zisky takových podniků byly pod 25 procent jen vyjimkou.


Válku milují výrobci bot a oděvů, protože přináší obchod a abnormální zisky. Stejně tak milují válku výrobci munice a výrobci výzbroje, letadel nebo lodí. V souvislosti se zisky nesmíme zapomenout ani na bankéře, kteří financovali světovou válku. Ačkoliv společnosti možná zvýšily své zisky o 300, 600 nebo 1.600 procent, tak to byli vojáci, kteří svůj pot a krev měnili do zlata ve prospěch kapitálu v období světových válek. Uvádí se, že z celkových nákladů Spojených států v hodnotě 52.000.000.000 dolarů bylo vynaloženo 38.000.000.000 dolarů na samotnou válku, kde tyto výdaje přinesly 16.000.000.000 dolarů v podobě zisku pro jednotlivé společnosti a banky.

Kdo platí účty? My všichni ze svých daní platíme válku. Také od bank jsme nakupovali dluhopisy Liberty za 100 dolarů a prodávali je pod cenou zpět za 84 nebo 86 dolarů. Nikdy nezapomínejte na to, kolik obětí zaplatilo životem za válku! Kolik psychicky a fyzicky zraněných si válka vyžádala, kdy mnozí lidé zaplatili svým zdravím válečné zisky. Nezapomínejme ani na to, kolik ve skutečnosti zlomených srdcí rodin válka způsobila. Je vhodné připomenout jak byla propaganda ve 2. světové válce. Kolik duchovních se do války s křikem: „Zabít Němce, Bůh je na naší nebo „Je to jeho vůle, že Němci budou A v Německu zase dobří pastýři využívali

využita zapojilo straně!“ zabiti!“ Němce


k zabíjení spojenců, aby potěšili toho stejného Boha. To bylo také součástí obecné propagandy. Vojáci si tedy opravdu kupovali v 1. světové válce kolem 2.000.000.000 Liberty dluhopisů. Tímto nevědomky totiž přispívali svými dolary do zisků muničních výrobců a bankéřů, stavitelů lodí a spekulantů.

Do pekla s válkou! Dejte příště kapitálu a průmyslu třicet dnů na rozmyšlenou a zjistíte, že nebude žádná válka. Kapitál má stále velké slovo. Cena a zisk tvoří jeho myšlení, a ti kteří byli v politice a armádě zvoleni do funkcí nakonec musejí plnit jejich rozkazy. Kapitál se bude neustále snažit zvyšovat svoje zisky výrobou zbraní, válečných letadel a bitevních lodí, smrtících chemikálií a plynů. A pro vojáky jsou to samozřejmě uniformy, což znamená pro další výrobce také válečné zakázky. Bude výhodnější, když budeme veškeré zdroje využívat pro konstruktivní práci, a při budování větší prosperity pro všechny národy. Tím, že budeme provádět užitečnou práci, můžeme pro společnost vytvořit více hodnot než ve válkách pro kapitál.

Takže do pekla s válkou!

Major General Smedley Butler


Třídní boj místo světové války!

„War Is A Racket“ by Major General Smedley Butler Volný překlad s názvem „Válka je kšeft“ http://www.ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html

Válka je kšeft - Pavel Herman  

War Is a Racket (Válka je kšeft) je kratší pojednání bývalého majorgenerála námořnictva americké armády Smedleyho Darlingtona Butlera z roku...

Válka je kšeft - Pavel Herman  

War Is a Racket (Válka je kšeft) je kratší pojednání bývalého majorgenerála námořnictva americké armády Smedleyho Darlingtona Butlera z roku...

Advertisement