Page 1

Guerilla marketing

Bc. Pavel Herman


Guerilla marketing Forma marketingu, která je oproti klasickému marketingu nekonvenční a flexibilní, snažící se o maximální zisk s minimem nákladů pomocí šokování a překvapení. Pro tento účel je zapotřebí využívat maximálně svůj čas, fantazii a energii. Guerilla marketing vznikl v 70. letech 20. století. Zakladatelem je Conrad Levinson http://www.youtube.com/watch?v=QlBMF1MvAGY autor knihy Guerilla marketing, která vyšla v roce 1984. Zaměřuje se na menší firmy. Snaží se o navázání dlouhodobého vztahu se zákazníkem a svými akcemi cílí na jeho potřeby. Pro velkou firmu je nutné, aby o akci věděla média. Může ji ale také tvořit organizace (charita) nebo jednotlivec. Video: bloguerrilla - Guerrilla Marketing


Vlastnosti guerilla marketingu: Nekonvenční – pracuje s humorným i bizardním ztvárněním Originální – nutné vymyslet něco neotřelého Neopakovatelný – nutné neustále sledovat ostatní firmy Překvapivý Levný – plakáty, nápisy, malby, instalace jsou dražší Cílený – probíhá na veřejném prostranství dle cílové skupiny Rychle realizovatelný Vytváří identitu firmy – při dobré guerillové kampani si lidé formy zapamatují a příště nebude muset vynakládat úsilí k další kampani.


Zásady pro guerillovou kampaň: 1) Poselství kampaně musí odkazovat na firmu 2) Musí obsahovat určitou výpověď, informovat o konkrétních přínosech 3) Být srozumitelné 4) Bavit 5) Mít přímou souvislost s vaší nabídkou výrobků či služeb 6) Respektovat etické kulturní a náboženské hodnoty 7) Odpovídat výkonnostním možnostem firmy 8) Být věrohodná 9) Odpovídat cílové skupině


Virální marketing Název marketingu je odvozen od způsobu šíření. Tento druh guerilla marketingu je založen na předpokladu obliby v šíření zajímavých, netradičních, šokujících obsahů, sdílí se zde značka, ne jednotlivý produkt. Dějištěm jsou zpravidla sociální sítě, blogy, diskuzní fóra, sociální sítě a e-mail.


Ambientní marketing Pracuje s netradičním řešením reklamních nosičů nebo běžným předmětům přikládá funkci nosičů marketingového sdělení. V roce 1999 se objevil ve Velké Británii. Hlavním smyslem je, že potencionální zákazníci jsou zasaženii na neobvyklých místech. Příkladem: nákupní vozíky v supermarketu, nákupní tašky, dopravní prostředky, sochy, fontány, odpadkové koše, atd.


Ambientní marketing ●

Podstata: působení na spotřebitele kdekoliv se zrovna nachází s využitím různorodých reklamních nosičů Kreativní provedení a neočekávané prostředí Často využito pro cílovou skupinu od 15 do 35 let


Ambush marketing Nekalá praktika, která parazituje na konkurenci, týká se především velkých akcí (sportovních a kulturních), kde se snaží působit jako sponzor, ale není (příklad: Bavaria vyslala svá trička hráčům na mistrovství světa ve fotbale 2010, dále i slečny v šatech, přitom sponzorem byl Budweisser). Pizza Praha vtipek – představte si, že sedíte v pizzerii, v tom do ní vběhne poslíček od konkurence a tvrdí, že právě odsud si někdo zavolal pro jejich pizzu. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1Y aMwk6PTWQ


Art marketing Marketing kulturní organizace, výtvarného umění, mediálního umění (texty, grafika a fotografie určené pro tisk), film ve všech jeho podobách, literatura, hudba. Využití umělců, uměleckých děl, nakladatelské a vydavatelské činnosti (děl chráněných autorskými právy).


Astrosurfing Spočívá ve vytvoření falešných zpráv, zpravidla na blogu, využívají se při politických kampaních. Umělé vytváření názorů, ovlivňování reakcí na fórech, hodnocení produktů politických osobností. Cílem astroturfingové kampaně - akce je skrýt plánované komerční nebo také politické sdělení pod roušku nezávislé reakce veřejnosti např. skrze fingované dopisy čtenářů, které do médií zasílá najatá společnost. je technika PR (public relation), která se snaží vyvolat dojem přirozené reakce na komunikovaný objekt, produkt nebo službu. Cílová skupina není nijak informována o tom, že sdělení, které je k ní přenášeno, je sdělení komerční.


Astrosurfing


Buzz marketing Hlavní podstata je v marketingu zaměřeného na vyvolání rozruchu (bzukotu). Nedomyšlená buzz kampaň se ale může snadno obrátit proti jejich tvůrcům.


Wild posting Jedná se o zahlcení příjemce množstvím plakátů nebo jiných nosičů nesoucích jedno sdělení. Masové vylepování plakátů na místa, která k tomu nejsou primárně určena. Využívány jsou hrazení, zátarasy u stavenišť, fasády starých budov, podchody a další veřejná prostranství.


Tissue-pack advertising Reklama na balíčku kapesníků, který se rozdává zdarma, plní funkci reklamních letáků, provozuje se v Japonsku. Odtud se pak šířil do celého světa. V našich podmínkách je vhodnější využívat samolepky a přebaly na cigarety a tabákové výrobky.


Social / Presence marketing Snaží se, aby značka byla stále na očích, zapojuje se do běžného života konzumentů, např. Slevomat. Sociální Presence Marketing lze definovat jako činnost propagace výrobku nebo služby v již existujících rozhovorech na sociálních sítích, nebo webové stránky, a to způsobem, který zvyšuje dialog s cílovým publikem, a to zvyšuje pravděpodobnost zakoupení výrobku.


Grassroots marketing Směřuje svou nabídku k jednotlivci a jeho potřebám, snaží se vytvořit pouto, značka se pak někdy stane životním stylem daných jedinců a ti ovlivňují další v komunitě. Používají ho značky určené pro specifickou skupinu uživatelů.


Experience marketing Jedná se o„zážitkový“ marketing, zákazníci získají přímou zkušenost s výrobkem v netradičních podmínkách, buď se jedná o přímou zkušenost, nebo prostřednictvím internetu (trial verze). Člověk si zapamatuje: 20 % toho, co slyšel, 50 % toho, co viděl a 75 % toho, co prožil.

Pomáhá vytvořit vztah ke značce


Reverse/clean graffiti Vyžívá například grafitti k marketingovým účelům, technika je však jiná v tom, že z povrchu odstraňuje špínu, proto clean.

Malování vápnem je u nás tradicí již od minulosti, kdy byla v České republice povinná základní vojenská služba.


Beamvertising Beamvertising – promítání na budovy. Beamvertisingu užila například společnost Microsoft pro propagaci XBOX ALIVE. Na budovy ve světových metropolích bylo promítáno video, na němž v reálném čase umělec Sunil Pawar tvořil graffiti na stěnu budovy. V Brně akce VUT, kdy se na kolejích rozsvěcely jednotlivě některá okna a tvořily obrazce.


Mosquito marketing Mosquito marketing – využívá slabin konkurence, zaplňuje mezery na trhu a parazituje na kampani konkurence.


Flash mob Flash mob – blesková zábavná akce, při které se skupina předem domluvených lidí sejde v určitý čas na určitém místě a předvede něco zábavného.


Guerilla marketing

Guerilla marketing a jeho projevy  

Viral marketing, Ambient, Ambush, Art marketing, Astrosurfing, Buzz marketing, Wild Posting, Tissue-Pack advertising, Social / Presence mark...

Guerilla marketing a jeho projevy  

Viral marketing, Ambient, Ambush, Art marketing, Astrosurfing, Buzz marketing, Wild Posting, Tissue-Pack advertising, Social / Presence mark...

Advertisement