Page 16

16

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

Alle steun is welkom

Oma’s zetten zich in voor oma’s FRIESLAND – Stel je toch eens voor: een groep Friese oma’s uit Tijnje, trekken zich het lot aan van de grootmoeders in Uganda. Dit land aan de evenaar mag dan misschien nogal ‘ver van ons bed’ lijken, de dames uit Tijnje voelen zich geroepen zich in te zetten voor hun evenknieën in Uganda, dat ongeveer 10.000 kilometer verderop ligt. Wat is er aan de hand in Uganda? Er is sowie-

project. Dit plaatselijke initiatief richt zich niet

so al een hele generatie weggevaagd door de

alleen op huisvesting, maar ook op educatie,

enorme aidsepidemie. De oude vrouwen daar

gezondheidszorg, microfinanciering en het

hebben de zorg voor hun kinderen weliswaar

versterken van de economische en rechts-

niet meer, maar de zorg voor hun verweesde

positie van de grannies. Lokale Oegandese

kleinkinderen drukt des te zwaarder op hun

grootmoeders die willen deelnemen aan het

schouders. Zij zijn genoodzaakt te wonen

project zijn verplicht om de wekelijkse groeps-

met soms wel meer dan zes kleinkinderen

bijeenkomsten bij te wonen. De grannies uit

in lemen hutjes die op instorten staan. De

Tijnje hadden zoveel mogelijk kinderkleding,

doelstelling van Grannies2Grannies Friesland

medische spullen, brillen en voetballen verza-

een opname voor Max Maakt Mogelijk weer

is geld bijeenbrengen om huisjes te bouwen

meld om de oma’s en hun kleinkinderen in

naar Oeganda. Dit, omdat het belangrijk is dat

voor deze categorie grannies.

Jinja te verrassen.

zoveel mogelijk mensen weten wat er speelt

Kleinschalig project

De Friese grootmoeders hebben met eigen

In november 2017 zijn in totaal negen gran-

ogen gezien hoe belangrijk het werk is dat ze

Bakstenen huisjes

nies uit Tijnje, en enkele echtgenoten, naar het

verrichtten en hoe dankbaar de grootmoeders

Zes jaar geleden alweer besloot één van

stadje Jinja in Uganda geweest. Hier onder-

daar zijn voor hun tomeloze inzet. In maart

de oma’s uit Friesland om met een groepje

steunt PEFO Nederland een kleinschalig lokaal

gaan twee grannies met Omroep Max voor

vrouwen uit de buurt zich in te gaan zetten

MEEDOEN KAN

en eventueel een bijdrage gaan leveren.

voor de oma’s in Uganda. De eerste activiteit vond plaats op 1 oktober 2011, de dag van de ouderen. Grannies2Grannies Friesland is onderdeel van stichting PEFO Nederland, die stichting PEFO Uganda steunt ten bate van deze Oegandese grootmoeders. De missie van Grannies2Grannies is geld inzamelen voor betere huisvesting voor de grannies. Een onmogelijke klus is het zeker niet, want voor ongeveer 3000 euro staat er een bakstenen huisje met een betonnen vloer en een drempel om de slangen buiten te houden.

Safina vroeger

Safina nu

Voor meer informatie, zie: www.grannies2granniesfriesland.nl

www.grannies2granniesfriesland.nl

Als u dit project wilt steunen, kan dat met een gift op rekening NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda te Utrecht. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018