Page 15

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

15

Nieuws van en door Leeuwarden-Fryslân 2018

Praat mee over de toekomst Durf jij Mark Rutte aan te spreken over de toekomst? Sta jij graag voor de camera of zit je vol ideeën en beweeg je liever achter de schermen om taboes te doorbreken? Dit is jouw kans. Iepen UP, onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018, zoekt mensen met lef die onder begeleiding van professionals met de gevestigde orde in discussie gaan. De enige eisen zijn dat je tussen de 18 en 28 jaar bent en een uitgesproken mening hebt. Tekst Mark Grupstra, foto Wietze Landman

,,Deze groep is in de media onderverte-

en workshops. De vlogger denkt na over

een beeld laat zien dat je in de gangbare

perfecte zomerbaantje. De vlogs worden

genwoordigd en zit ook niet op bestuur-

onderwerpen en voert ze uit. Met een

media niet tegenkomt”, zegt Matthea.

op de sociale media van Omrop Fryslân

dersfuncties”, zegt Matthea de Jong,

camera erbij kun je veel makkelijker een

,,Hij heeft een heel uitgesproken me-

uitgezonden en voor de wekelijkse talk-

projectleider van Iepen UP. ,,Maar de

gesprek krijgen met bijvoorbeeld de bur-

ning, ook al is niet iedereen het daarmee

shows van Iepen UP Live gebruikt. ,,We

jongeren zijn de toekomst.”

gemeester of een bekende artiest.”

eens. Wij zoeken de Ismails van Fryslân.

willen het geluid van een nieuwe genera-

Het liefst uit alle hoeken van de provincie

tie horen”, zegt Matthea. ,,In november,

Vaak denken we bij vloggers aan men-

Je hoeft geen ervaren vlogger te zijn,

en met verschillende achtergronden. Van

tijdens de ReOpening, worden de vlogs

sen die zichzelf graag in beeld brengen

want tijdens de workshops worden vlog-

boer uit Akkrum tot stadsgek uit Leeu-

gepresenteerd aan invloedrijke Europea-

en over zichzelf praten. Iepen UP zoekt

gers klaargestoomd voor de straat. Eén

warden.”

nen. Ik ben heel benieuwd wat voor dis-

dat niet. ,,Wij zoeken mensen die een

van de professionals die helpt is Ismail

discussie aangaan”, zegt Janko Krist, ca-

Ilgun. Ooit bekend als treitervlogger,

Je kunt je tot één februari aanmelden.

meraman. ,,Mensen die nieuwsgierig zijn

inmiddels een voorbeeld voor vlog-

Tussen mei en november 2018 gaan de

naar de wereld om hen heen en daarover

gend Nederland. Hij ontving onlangs de

gekozen vloggers in periodes van tien

Meld je aan

in gesprek gaan. Die vragen stellen en

Hashtag Award voor zijn serie waarin hij

weken aan de slag om de toekomst aan

Ga naar iepenup.nl, meld je aan en

dingen laten zien die we nog niet ken-

probleemwijken in beeld brengt. ,,Ismail

de tand te voelen. Niet geheel onbelang-

stuur een filmpje in.

nen. Wij zorgen voor het technische werk

is een perfect voorbeeld van iemand die

rijk: je krijgt een vergoeding. Dit is het

www.2018.nl

cussies we krijgen.”

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018