Page 14

14

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

Beste tentoonstelling 2017

Sir Lawrence Alma-Tadema, Unconscious Rivals, 1893 LEEUWARDEN - De tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding van het Fries

(1838-WWII) - Solo Artist’. De tentoonstelling

maanden tijd 158.000 bezoekers het museum.

Museum heeft een plaats bemachtigd in de finale van de 2017 Global Fine Art Awards

neemt het op tegen De ontdekking van

Uit publieksonderzoek bleek dat bezoekers de

(GFAA). De GFAA beloont jaarlijks de beste kunst- en designtentoonstellingen wereldwijd.

Mondriaan van het Gemeentemuseum Den

tentoonstelling beoordeelden met gemiddeld

De prestigieuze prijs wordt wel gezien als de Oscar van museumland. In oktober werd al

Haag en Medardo Rosso: Experiments in Light

een 8,6. 77% van de museumbezoekers

bekend dat de tentoonstelling genomineerd was in de categorie ‘Best Impressionist and

and Form van de Pulitzer Arts Foundation.

kwam tijdens de tentoonstelling van buiten de provincie. Van hen kwam 89% speciaal

Modern - Solo Artist’. Vandaag werd duidelijk dat Alma-Tadema, klassieke verleiding een van de drie overgebleven kanshebbers binnen deze categorie is. Op 8 maart 2018 wordt

Online stemmen

voor het museum naar Friesland. Gemiddeld

bekendgemaakt welke musea gewonnen hebben tijdens de prijsuitreiking op het Global

Het Fries Museum maakt ook kans om de

spendeerden zij € 71,- in de stad en de provincie.

Fine Art Awards gala in New York.

Youniversal Award en de YOU-2 Award te

Dit betekent dat de Tadematentoonstelling

winnen. Deze prijzen worden toegekend aan

108.270 extra bezoekers naar Friesland trok en

De tentoonstelling is ontwikkeld door het Fries

bezoekersaantal een succes was maar ook

de meest populaire genomineerden onder

zo zorgde voor een kapitaalinjectie van ruim €

Museum en is de grootste tentoonstelling ooit

internationaal omwille van zijn kwaliteit wordt

het publiek. Vanaf vandaag kan er dagelijks

7,6 miljoen in de lokale en regionale economie.

gewijd aan het oeuvre van de 19de-eeuwse

erkend. We zijn erg benieuwd hoe onze

op de tentoonstelling gestemd worden via

schilder Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-

bijzondere combinatie van schilderijen en

globalfineartawards.org en vanaf februari ook

In de binnen- en buitenlandse media was er

1912). Meer dan 80 schilderijen kwamen van

filmfragmenten op 8 maart zal scoren. Daar

via het Twitteraccount van de GFAA.

volop aandacht voor de tentoonstelling. Het

over de hele wereld naar het Fries Museum,

zijn we natuurlijk live bij.’

NOS Journaal besteedde viermaal aandacht

de eerste venue van de tour. Samen met

Succes

aan de expositie, de Volkskrant noemde hem

Tijdens de tentoonstelling bezochten in vier

‘magnifiek’, de Britse krant The Guardian vond

persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten

Global Fine Art Awards

vertelden ze over zijn weg naar roem

De GFAA beloont jaarlijks de beste kunst- en

hem ‘epic’, terwijl het Italiaanse La Stampa

en hoe Alma-Tadema ons beeld van de

designtentoonstellingen wereldwijd. Onder

‘magistrale’

klassieke oudheid blijvend heeft bepaald. De

de genomineerden zijn musea, galerieën,

Amerikaanse The Huffington Post noemde

tentoonstelling liep van 1 oktober 2016 tot

kunstbeurzen,

de

en met 7 februari 2017. Na Leeuwarden was

installaties die uitblinken in kwaliteit en

mediawaarde van Alma-Tadema, klassieke

de tentoonstelling te zien in Galerie Belvedere

innovatie wat betreft tentoonstellingsontwerp,

verleiding was meer dan 4,2 miljoen euro.

in Wenen van 23 februari tot en met 18

historische context, educatieve waarde en

juni 2017. Daarna reisde de tentoonstelling

maatschappelijke

door naar het Leighton House Museum in

musea uiteindelijk in de prijzen vallen, wordt

Toekenning I 2015 ter waarde van € 500.000

Londen, waar Sir Lawrence Alma-Tadema

bepaald door een vakjury bestaande uit

voor het beste tentoonstellingsplan. Ook werd

zijn grootste internationale succes beleefde.

vooraanstaande kunstexperts. Dit jaar waren

de marketingcampagne genomineerd voor de

De tentoonstelling liep daar van 7 juli tot en

er 85 musea genomineerd in 13 categorieën.

Cultuurmarketing Awards 2017.

met 29 oktober 2017. De drie edities zijn

Vandaag zijn de 33 finalisten bekendgemaakt.

gezamenlijk genomineerd voor GFAA 2017.

Andere finalisten voor deze 4e editie van de

Alma-Tadema,

biënnales

en

openbare

aantrekkelijkheid.

Welke

gebruikte.

tentoonstelling

Het

‘dazzling’.

veelgelezen De

totale

In 2015 won de tentoonstelling al de Turing

klassieke

verleiding

was

GFAA zijn onder andere de Royal Academy of

onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele

Trots op internationale erkenning

Arts en The Metropolitan Museum of Art. Het

Hoofdstad van Europa 2018. Voor deze

Directeur Kris Callens is verheugd over de

Fries Museum is met Alma-Tadema, klassieke

tentoonstelling

finaleplaats: ‘Wij zijn trots dat onze opmaat

verleiding een van de drie finalisten in de

filmprogramma werkte het Fries Museum

naar Leeuwarden-Fryslân 2018 niet alleen in

categorie ‘Best Impressionist and Modern www.friesmuseum.nl

Sir Lawrence Alma-Tadema, Unconscious Rivals, 1893

en

het

samen met EYE en Slieker Film.

begeleidende

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018