Page 12

12

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

VOGELS EN WALVISSEN OP NEWFOUNDLAND

Nieuw in Noord-Nederland

Ingang naar de internationale modewereld LEEUWARDEN - De modellenbureaus Jamm Models uit Leeuwarden en Fourteen Model Management uit Amsterdam hebben de handen in één geslagen om potentiële modellen in het Noorden te ontdekken en naar de internationale top te begeleiden. Dat doen zij onder de naam North Model Scouting. Het nieuwe samenwerkingsverband creëert een brug tussen het aspirant model in het Noorden en de internationale top van Parijs, Milaan, New York en Londen. Het team van North Model Scouting focust zich vooral op het ontdekken en begeleiden van de modellen, die vervolgens door Fourteen Model Management in Amsterdam internationaal worden vertegen-

Topsegment modehuizen en cosme-

woordigd. Modellen van Fourteen werken on-

tica merken

der andere voor modehuizen als Prada, Dior en

North Model Scouting heeft een internationaal

Chanel. De scouts van North Model Scouting

netwerk en brengt talenten voortdurend onder

bezoeken elke donderdag en zaterdag ver-

de aandacht van een topsegment aan interna-

schillende winkelcentra in Noord-Nederland en

tionale modehuizen en cosmetica merken. Het

zijn daar op zoek naar het nieuwe top model.

bureau scout meisjes in de leeftijdscategorie 14 tot 22 jaar en jongens in de categorie 16 tot

Academy voor modellen

24 jaar.

Een positief en opvallend aspect is dat model-

Vogels en walvissen op Newfoundland, groepsreis of individuele fly-drive.

Beluga Adventures

Kijk voor meer inspiratie en informatie op onze website of bel voor een persoonlijk gesprek met één van onze specialisten.

W W W. B E L U G A R E I Z E N . N L

Van Byemontsingel 3 • 3195 TA Pernis (Rt) tel. +31 10 295 01 26 • info@belugareizen.nl

len die aangesloten zijn bij North Model Scou-

North Model Scouting presenteert zich op 10

ting intensief gecoacht en voorbereid worden

maart tijdens de manifestatie Vrouw in het WTC

door toonaangevende professionals op het

Expo in Leeuwarden. Daar wordt in samenwer-

gebied van sport, catwalk, voeding en gezond-

king met modellenbureaus uit Parijs, New York

heid. Zij zorgen ervoor dat de modellen een

en Londen de North Model Search georgani-

stevig fundament krijgen voor een succesvolle

seerd waar talenten uit Noord-Nederland zich

internationale carrière.

kunnen presenteren.

OPEN DAG De deuren van het Stellingwerf College staan open voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Beleef de sfeer en kom kennismaken met de medewerkers en het ruime vakkenaanbod. Ook instromers zijn van harte welkom!

DINSDAG 6 FEBRUARI 15-21 UUR Quadoelenweg 29, Oosterwolde Telefoon: 0516-568500 www.stellingwerfcollege.nl

een veilige brug naar de toekomst

OPENBARE SCHOOL VOOR VERRIJKT EN VERSNELD VWO, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018