Page 11

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

11

Het Stellingwarfs Volkslied Heel wat inwoners van Oost- en WestStellingwerf kennen het Stellingwarfs Volkslied, of weten in elk geval van het bestaan. Voor mensen die nog niet zo lang in onze regio wonen zal het vast bijzonder zijn om te lezen dat er al sinds de helft van de vorige eeuw een eigen volkslied bekend is in een toch relatief klein gebied.

Het zangkoor ‘Ons genoegen’ tijdens opname Stellingwarfs Volkslied in 2013 (foto: Lenus v.d. Broek)

gebruikt. Bokelman was o.a. leraar muziek in

gevraagd naar een opname van het lied,

Heerenveen en gaf de dochter van Bergveld

zodat op een van die scholen naderhand de

pianoles.

presentatie van het volkslied werd gehouden. Op de cd is ook een instrumentale versie

Hendrik Johannes Bergveld (1902-1966) (archief Stellingwarver Schrieversronte)

Mediaboek met volkslied

van het lied te horen; voor die variant zorgde

In 2014 werd het Stellingwarfs Volkslied

Serge Epskamp uit Zandhuizen.

De tekst van het Stellingwarfs Volkslied

door

werd geschreven door Hendrik Johannes

uitgegeven in een Mediaboek. Het lied werd

In het bijbehorende boekje wordt de

Bergveld (1902-1966). Bergveld was een

daarvoor ingezongen door het gemengd

geschiedenis van het lied verteld, maar

van

koor ‘Ons genoegen’ uit Oldeholtpade in

er is ook informatie in te lezen over o.a.

en

de kerk in Oldeberkoop. Met name uit het

de geschiedenis en het landschap van

publiceerde vooral in de jaren na de

Stellingwerver basisonderwijs was al vaker

Stellingwerf.

in

de

belangrijkste

het

Stellingwerfs.

oudere Hij

schrijvers

schreef

de

Stellingwarver

Schrieversronte

Tweede Wereldoorlog, toen hij een tijdlang hoofdredacteur

was

van

de

regionale

krant De Nieuwe Ooststellingwerver. Voor de Tweede Wereldoorlog was Bergveld ambtenaar

op

het

gemeentehuis

STELLINGWARFS VOLKSLIED Tekst: H.J. Bergveld• Muziek: H. Bokelman

in

Oosterwolde, en schreef ook toen al veel in het Stellingwerfs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet,

In ’t Stellingwarver laandschop Mit greide, bouw en struuk,

maar werd door verraad opgepakt en

Mit wallegies en heide,

belandde in het werkkamp Wegeleben.

Mit overoold gebruuk.

Van H.J. Bergveld verscheen in 1971 de eerste

Mit essen en mit maoden,

bundel in de taal van de streek, dat was

Mit vaorten sluus an sluus,

De oolde pook, met gedichten (‘riempies’)

In ’t laand van Lend’ en Kuunder

en korte verhalen, uitgegeven door de

Daor vulen wi’j oons thuus,

Culturele Raads van Ooststellingwerf. Een paar jaren later, in 1976, werd Klaeterjaegers uitgegeven

door

de

Stellingwarver

In ’t laand van Lend’ en Kuunder Daor vulen wi’j oons thuus.

De Kuunder

Schrieversronte (deze stichting werd in 1972 opgericht) en de Culturele Raad van Ooststellingwerf. In dit boek werden gedichten,

verhalen,

toneelstukken

en

Wi’j bin gien echte Friezen, Mar ok gien Drenten meer,

godsdienstig werk opgenomen. En in 2013

Mar in oons dörp of buurtschop

zag het omvangrijke Bergveld lest veur

Daor helpen wi’j mekeer.

uut eigen wark het levenslicht met daarin

En waor wi’j ok belanen,

alle door Bergveld geschreven gedichten, verhalen, volkskundige beschrijvingen etc.

D’r blift een starke baand,

Voor alle drie uitgaven verzorgde dr. Henk

Mit oons geboorteplakkien

Bloemhoff het verzamel- en redigeerwerk.

Oons Stellingwarver laand,

De muziek van het Stellingwarfs Volkslied is gekomponeerd door Han Bokelman, en deze melodie wordt nu nog altijd

Mit oons geboorteplakkien Oons Stellingwarver laand.

De Lende

Tekst en afbeeldingen: Sietske Bloemhoff

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018