Page 1

Sa!

Kristal Keukens Kristal Wij maken graag uw keukendroom waar!

Gorredijk Tolbaas 20

www.kristalkeukens.nl

kijkt anders

Woensdag 4 juli 2018

Jaargang 5 Nummer 27

www.sa24.nl

KEATSEN IS MOAI WURK PAGINA 19

ZORGEN OVER ESSEN

VUISTBIJL WEINTERP

HARRIE BOSMA

'MEER HERPLANT'

NAAR ASSEN

DE OTTERMAN

Natuurvereniging Geaflecht en Milieudefensie afdeling Opsterland hebben grote twijfels bij de Opsterlandse aanpak van de essentakziekte. In Opsterland dreigt kap van meer dan 3.000 zieke bomen. “Maar over de herplant is nog nagenoeg niets bekend.”

Hij werd er bekend mee. Hein van der Vliet uit Lippenhuizen vond in 1939 de Vuistbijl van Wijnjeterp. Donderdagochtend kwam Wijnand van der Sanden het museumstuk ophalen, om het deze zomer te exposeren in het Drents Museum in Assen.

De aanwezigheid van otters zal een gewone sterveling niet snel opvallen, maar wie met Harrie Bosma van het Wetterskip op stap gaat, heeft na een paar passen al een eerste otterervaring. Met hem is een tocht door Van Oordt's Mersken een spannend avontuur.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 21

Woning van de week

PRIKKEWEI 23A NIJ BEETS

Vraagprijs € 259.500,- K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten

Gefeliciteerd! Miranda Kramer 12,5 jaar in dienst

Familieberichten in Sa!

Miranda komt u tegen bij de Gall&Gall en bij de servicebalie.

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

Ze is een vrolijke, spontane, enthousiaste en een fijne collega met vakkennis.


Sa!

4 juli 2018

3

www.sa24.nl

NATUURORGANISATIES HEBBEN ZORGEN OVER AANPAK ESSENTAKZIEKTE

‘Zonder herplant geen grote kap’

Natuurvereniging Geaflecht en Milieudefensie afdeling Opsterland hebben grote twijfels bij de Opsterlandse aanpak van de essentakziekte. In Opsterland dreigt kap van meer dan 3.000 zieke bomen. “Maar over de herplant is nog nagenoeg niets bekend.” AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Geaflecht en Milieudefensie lieten de raadsleden maandagavond schrikken met cijfers die door het gemeentehuis zelf waren verstrekt. “Gemiddeld verdwenen de laatste jaren jaarlijks 550 bomen uit de openbare ruimte en kwamen er slechtst

50 nieuwe bomen voor terug”, aldus inspreekster Mary van der Graaf. Met die kennis in het achterhoofd vroegen de natuurorganisaties al eerder om een plan en budget voor het vervangen van de essen. Het budget is duidelijk: Opsterland reserveert tot eind volgend jaar 371.000 euro

voor kap en herplant.

Onduidelijkheid

Volgens de natuurorganisaties is er echter veel onduidelijkheid over de vervanging. In het buitengebied geldt een herplantingsplicht, maar Opsterland heeft al aangegeven niet overal een-op-een te gaan herplanten. “Wij vrezen daarom voor een Opsterland met aanzienlijk minder bomen en vragen ons af aan welke criteria een besluit over al dan niet herplant getoetst zal worden. Er is geen beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte en geen actueel landschaps-

beleidsplan.” Ook willen de natuurorganisaties duidelijkheid over de inspraak en over welke partijen mee gaan praten over de herplant. Zolang er geen antwoorden op deze vragen zijn, willen Geaflecht en Milieudefensie dat Opsterland niet start met de massale kap van de essen. “Wij willen dat de gemeente eerst een gespecificeerde begroting opstelt met als uitgangspunt 100 procent herplant en niet al bij voorbaat vooruitloopt op slechts gedeeltelijke herplant.” Op verzoek van de PvdA-fractie ging wethouder Rob Jonkman tijdens de raadsverga-

dering in op de vragen van de natuurorganisaties. “Veiligheid staat voorop. In gebieden met hoge infectiedruk is er wel degelijk gevaar voor vallende takken of omvallende bomen. Daar moeten we ingrijpen. Onze intentie is om zoveel mogelijk bomen terug te plaatsen. Maar op sommige plaatsen staan de bomen op ongelukkige plekken en kan niet-herplanten ook ruimte bieden aan andere bomen in de omgeving.” Het college beantwoordt de vragen later uitgebreider.

Onderzoek toekomst Dúndelle BAKKEVEEN De gemeente Opsterland trekt 22.000 euro uit voor een extern onderzoek naar hoe de gemeente op lange termijn met het zwembad Dúndelle wil omgaan.

Opsterland draagt nu jaarlijks 100.000 euro bij aan de exploitatie van het bad, dat volgens het college van B en W een belangrijke rol speelt voor de recreatie en toerisme

in Bakkeveen. Een gespecialiseerd bureau gaat verschillende scenario’s onderzoeken en uitwerken. De omgeving en de belanghebbenden worden bij het onderzoek betrokken.

Zorgen over Timpaan Welzijn

Erepenning voor Wietze Kooistra GORREDIJK Bij zijn officiële afscheid als wethouder van de gemeente Opsterland, vorige week donderdag, kreeg Wietze Kooistra (CDA) uit handen van burgemeester Ellen van Selm de erepenning van de gemeente Opsterland. Met de erepenning onderstreept de gemeente Opsterland de grote waardering voor de uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente. ‘Hij heeft vanuit al zijn bestuurlijke rollen wezenlijke ontwikkelingen bewerkstelligd in zowel het ruimtelijk als sociaal domein. Hiermee heeft hij zich in uitzonderlijke mate direct en indirect verdienstelijk gemaakt voor de sociale cohesie en het welzijn van alle inwoners van Opsterland’, aldus de tekst van de toekenning. Van Selm omschreef Kooistra als een heel vertrouwde en zeer ervaren wethouder. “Een stabiele, weloverwogen en gedegen bestuurder die nooit een onvertogen woord laat vallen

of veroorzaakt. Je bent een man die niet van koude drukte houdt én een man die niet op een voetstuk wil staan. Je hebt aangegeven dat je vindt dat je gewoon je werk hebt gedaan als wethouder en daarom niet te veel aandacht wilt bij dit afscheid.” Desondanks sprak de burgemeester vol lof over wat wethouder Kooistra allemaal heeft bereikt. “Ambtenaren hebben heel graag voor jou gewerkt. Jij treedt mensen altijd op voet van gelijkheid tegemoet en weet als vanzelfsprekend ‘vertrouwen’ te laten ontstaan zonder dat woord ooit te gebruiken.” In zijn dankwoord toonde Kooistra zich blij met de door de burgemeester uitgesproken woorden. “It is moai se te hearren, mar dit ûndergean in net myn grutste hobby.” Wietze Kooistra was namens het CDA twaalf jaar wethouder. Daarvoor was hij 14,5 jaar raadslid, een plek die hij nu weer heeft ingenomen.

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland maakt zich zorgen over de dienstverlening door Timpaan Welzijn. Het college van B en W wil op korte termijn overleg met de directie van Timpaan. Directe aanleiding was het nieuws dat de gemeente Weststellingwerf haar contract met Timpaan heroverweegt, nadat de gemeenten Súdwest-Fryslân en Steenwijkerland de relatie met de welzijnsorganisatie begin dit jaar al hebben beëindigd. Opsterland wil weten of hierdoor de continuïteit van de

dienstverlening door Timpaan niet in gevaar komt. Het huidige contract tussen Opsterland en Timpaan loopt op 1 januari 2019 af. Opsterland houdt momenteel alle diensten die Timpaan voor haar uitvoert tegen het licht. “Tsjinsten dêr’t wy net tefreden oer binne, wolle wy miskien wol ergens oars ûnderbringe of sels útfiere”, zei wethouder Libbe de Vries maandagavond in de gemeenteraad. In de maandag besproken perspectiefbrief, met daarin een doorkijkje naar komend jaar, kondigde Opsterland de

heroriëntatie al aan. Eerste inzet is om een aantal taken in een basispakket bij Timpaan onder te brengen en de mogelijkheid open te houden om andere projectmatige taken door andere organisaties uit te laten voeren. De Vries: “Mar oer de ynhâld fan it basispakket binne noch gjin beslúten naam. Dat hinget ek ôf fan it gesprek mei Timpaan.” Op vragen vanuit de raad gaf de wethouder toe dat de tijd krap is om voor 1 januari via aanbesteding nieuwe aanbieders te selecteren.

Zonovergoten KNVB-Straatvoetbal TERWISPEL Woensdag organiseerden de buurtsportcoaches van Sport in Opsterland rond het dorpshuis in Terwispel de vierde editie van het 4x4 KNVB-Straatvoetbaltoernooi. De zestien teams uit Gorredijk, Beetsterzwaag, Langezwaag, Lippenhuizen, Wijnjewoude, Bakkeveen en Terwispel speellden op de door de KNVB

neergezette velden ruim 60 wedstrijden. Dj Arne zorgde tussen de wedstrijden door voor de muzikale ondersteuning. Naast de competitie waren er ook nog attracties zoals voetbaldarts en gatenschieten. De ruim honderd voetballers hadden een topmiddag, mede

Heerlijk voetbalweer in Terwispel. FOTO: SIETSE DE BOER

dankzij het weer en de steun van de eigen supporters. In de categorie groep 5/6 werd team Sweachsterboys van De Paedwizer uit Beetsterzwaag kampioen en in de categorie groep 7/8 nam team Snelle Planga van FlambouTrimbeets uit Gorredijk de bloemen in ontvangst.


Antwoord op vragen! INKOMSTENBELASTING

VENNOOTSCHAPSBELASTING

JAARREKENING

BEDRIJFSADVIES

OMZETBELASTING

CijferMeester Gorredijk De Werf 58b 8401 JE Gorredijk T 0513 463 599 E h.aling@cijfermeester.nl W cijfermeester.nl/gorredijk

BOEKHOUDING

LOONADMINISTRATIE

PAYROLLING

SOLIDE • PROFESSIONEEL • PERSOONLIJK

R

JE EI TODAY

ES

DO SOMETHING

TI

UC

OD PR FREERUNNING DANSMIX DZT - MUSICALLES EN MEER

DE LESSEN WORDEN GEGEVEN IN: Appelscha, Gorredijk, Haulerwijk, Heerenveen, Jubbega, Noordwolde, Oosterwolde en Wolvega.

VOOR MEER INFO EN HET ROOSTER

WWW.EIJERPRODUCTIES.NL

STEUNZOLEN Laat je steunzolen tijdig vervangen! POORTH ORTHOPEDIE Hoofdstraat 3, 8401 BT Gorredijk Afspraak maken: 0513 - 85 33 02 of via www.poorth-orthopedie.nl info@poorth-orthopedie.nl


Sa!

4 juli 2018

5

www.sa24.nl

NATUURLIEFHEBBERS VREZEN VOOR VOGELSTAND LIPPE GABRIËLSPLAS

Twijfels over zonnepark op water

De Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp is in de wintermaanden populair bij een grote groep rietganzen. En ook de koekoek en de ijsvogel weten de plas te vinden. Zonde om hier zonnepanelen in te plaatsen, vinden natuurliefhebbers. AREND WANINGE URETERP Vorige

week konden Oerterpers zich voor de tweede keer laten informeren over het plan van ontwikkelaar Univergy om tien hectare zonnepanelen te plaatsen op de voormalige zandwinningsput bij het dorp. Enkele tientallen mensen kwamen langs om te zien hoe de plannen zijn aangepast na de opmerkingen van de eerste informatieavond.

Aanpassingen

Ten opzichte van het eerste plan komen de panelen nu minimaal twintig meter van de oever te liggen. Dat is volgens woordvoerder Lisa Olsthoorn twee keer zo ver dan als eerst de bedoeling was. Tussen de rijen panelen resten nu tien meter brede stroken. “Bovendien komen er elzensingels aan de oost- en westkant van de plas en leggen we een natuurvriendelijke oever aan op de zuidzijde.” Ook wil de ont-

wikkelaar het wandelpad rond het zuidelijke deel van de plas verharden. Ondanks de aanpassingen blijven natuurliefhebbers kritisch op het plan. “De natoer begjint hjir krekt te ûntwikkeljen”, vertelt veldman en oud-voorzitter van Plaatselijk Belang Jan Falkena. “Dat wurdt sa om sjippe holpen.” Roland van Deutekom woont aan de noordkant van de plas. “Ik zie dit soort geïndustrialiseerde groene energie helemaal niet zitten. Zeker niet als het ten koste gaat van een natuurgebied. Gebruik eerst alle beschikbare daken maar eens.” Ook Gerard Dijkstra is niet enthousiast. Hij woont aan De Feart, met de plas bijna grenzend aan de achtertuin. “De koekoek hat jierren fuort west en is no werom. En winterdeis binne hjir in hiel soad guozzen. Ik freegje my ôf oft al dy fûgels dy’t der no binne dan wol bliuwe.” Olsthoorn toonde begrip voor de buurt-

bewoners, maar wees hen er ook op dat ecologische onderzoeken de aanleg niet in de weg staan. “Het gebied heeft ook geen natuurbestemming, het is officieel nog steeds een zandwinput.” Bovendien worden winterrustgebieden van ganzen volgens het ecologisch onderzoek niet beschermd door de Wet natuurbescherming.

Medewerking

Zowel de provincie Fryslân als de gemeente Opsterland zijn bereid mee te werken aan het plan. Het nieuwe Opsterlandse college zet de komende vier jaar hoog in op duurzame energie met onder andere de wens om 100 hectare aan zonnevelden te realiseren. Elders in Ureterp, aan de Skieppeleane, is nog een plan voor een zonneveld. GroenLeven wil daar 4 hectare vullen met zonnepanelen. De Lippe Gabriëlsplas is een voormalige zandwinlocatie, die is ontstaan bij de verdubbeling van de snelweg A7, in de zeventiger jaren. De plas is op sommige plekken meer dan twintig meter diep. Volgens Jan Falkena is het asfalt van de oude enkelbaans A7 destijds in de plas gedumpt. “Op

Opnieuw 10.000 euro voor Nierstichting

Een situatietekening van de Lippe Gabriëlsplas met zonnepanelen.

guon plakken leit it betonizer mar inkele tsientallen sentimeters ûnder it wetteroppervlak.” Univergy heeft alleen plannen voor het zuidelijke deel van de

plas. Het noordelijke deel van de plas is eigendom van een andere partij die niet mee wil werken aan zonnepanelen op het water.

Sweachster voetbalsters naar Duitsland BEETSTERZWAAG Je kan het seizoen afsluiten met een barbecue, maar het kan ook wat uitgebreider. Het meidenvoetbalteam onder 17 van v.v. De Sweach maakte er een buitenlandse trip van. Met twintig personen, waaronder vier begeleiders, deden ze mee aan een tweedaags toernooi in het Duitse Kirchheim (Hessen). “De dames hebben de afgelopen maanden heel wat acties op touw gezet om het benodigde geld bijeen te brengen”, vertelt leidster Heleen van der Werff. “Het is een geweldig team dat regelmatig succes-

vol was in de competitie en in de bekertoernooien.” De uitslagen op het Duitse toernooi waren niet super. Zenuwen speelden de ploeg parten. Na twee verliespotten volgden twee gelijke spelen. Op de tweede dag werd een keer gewonnen en een keer verloren. “We kregen een beker mee voor de derde plek. Maar dat was minder belangrijk dan al het plezier. We hadden een mooi hotel en de dames hebben zich goed vermaakt, ook met de herenploegen op het toernooi.”

Kom Erbij: wandelen door Gorredijk De enthousiaste dames van de Werkgroep Gorredijk van de Nierstichting. FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Voor het negende jaar op rij is het de dames van de Werkgroep Gorredijk van de Nierstichting gelukt om in een jaar tijd 10.000 euro bijeen te handwerken voor het goede doel. Hiermee komt het totaalbedrag dat de Werkgroep Gorredijk in de veertig jaar van haar bestaan heeft gedoneerd uit op 190.000 euro. Vorige week nam Tom Oostrom van de Nierstichting

het geld in ontvangst tijdens een bijeenkomst bij Bouwbedrijf Van Wijnen. Tijdens de avond deed een nierpatiënte haar aangrijpende verhaal. Iedereen wist weer waarvoor al het handwerk wordt verzet. Sokken en truien, sjaals en ander handwerk, alles voor het goede doel. De producten worden op markten en bij andere gelegenheden verkocht. De Nierstichting gebruikt het

geld onder andere voor de ontwikkeling van een draagbare kunstnier die het leven voor nierpatiënten een stuk draaglijker kan maken. Wie belangstelling heeft voor eigengebreide sokken, een bijzondere trui of andere handwerkproducten kan terecht bij de drijvende kracht achter de werkgroep: Ruurdtje de Vries, ’t Weike 36 in Gorredijk. Telefoon 0513-462579.

GORREDIJK Vrijdag organiseerden Thuiszorg De Friese Wouden, Buurtzorg en Timpaan Welzijn met behulp van vrijwilligers in het kader van Kom Erbij een wandeling door het centrum van Gorredijk. Doel van Kom Erbij is om eenzaamheid aan te pakken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen burgers, organisaties en verschillende sectoren. De wandeling was bedoeld voor nieuwe inwoners van Gorredijk die het

dorp beter willen leren kennen en voor ouderen die er al veel langer wonen en terug wilden blikken op hoe het vroeger was en hoe het nu is. De twintig deelnemers startten op de BHS met koffie en thee. Tijdens de wandeling in twee groepen zorgden gidsen voor een boeiende uitleg. Er waren stops bij Museum Opsterlân en De Skâns, waar de nieuwkomers trakteerden op hun lekkernijen.


Geldig in week 27

(zondag 1 t/m zaterdag 7 juli 2018)

Bonne Maman

Alle potten à 370 gram, combineren mogelijk 2 potten** Bijv. Bonne Maman Extra jam aardbei, 2 potten à 370 gram

3.58 1.79

De actieprijzen variëren van 1.79 - 2.69

1+1

GRATIS

2.39 - 2.99

PLUS Snelfilter koffie Alle pakken à 250 gram Per pak

99 0.

G TOT 67% KORTIN

Robijn Wasmiddel

3 voor

99 9.

Alle vloeibaar flacons à 735-1100ml,

capsules

Alle varianten

of geurstokjes Combineren mogelijk 3 stuks

20.37-26.97

G TOT 63% KORTIN

1+1

Friesche Vlag Halvamel of latte Pak 455 of 500 ml, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Friesche Vlag Halvamel, 2 pakken à 455 ml

GRATIS

2.58 1.29

3.00

2.-

4 voor

Coca-Cola

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 4 flessen

8.32

99 5.

Heineken Pils of 0.0%

Set 6 blikjes à 33 cl, combineren mogelijk 2 sets*** Bijv. Heineken Pils, 2 sets van 6 blikjes à 33 cl

10.90 5.45

De actieprijzen variëren van 4.39 - 5.45

2 HALEN

= 1 BETALEN

WEEKENDPAKKER do Alléén geldig op 5, 6 en 7 juli

John West Makreelfilets

Alle blikjes à 85-145 gram

of tonijnstukken

Alle blikjes à 145 gram, combineren mogelijk 2 blikjes** Bijv. John West Tonijnstukken in water, 2 blikjes à 145 gram

3.90 1.95

De actieprijzen variëren van 1.35 - 2.25

1+1

GRATIS

vr za

3.00

PLUS Vers gesneden fruit Alle bakjes à 225-400 gram, uit de koeling Per bakje

2.-

27/18

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 2 halen=1 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij.- vr8.00 | za. Openingstijden: - wo 8.00 8.00- 21.00 - 21.00 | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 10.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512-381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 4 juli 2018

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Post van de gemeente digitaal ontvangen via MijnOverheid? Post van de gemeente Opsterland kunt u voortaan digitaal ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. We starten met de gemeentelijke belastingaanslagen, maar breiden dit steeds verder uit. Wilt u de diftaraanslag van augustus in de Berichtenbox ontvangen? Meld u dan voor 20 juli 2018 aan bij MijnOverheid via mijn.overheid.nl. We gebruiken 2018 als overgangsjaar: u ontvangt de post dan zowel digitaal als op papier. Vanaf 2019 krijgt u de post alleen nog digitaal als u voor MijnOverheid heeft gekozen. Doet u dat niet, dan blijft u de post op papier ontvangen. Meer informatie vindt u op www.opsterland.nl.

Openbare raadsvergadering op maandag 9 juli De gemeenteraad vergadert op maandag 9 juli 2018 vanaf 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering debatteert de raad en worden besluiten genomen. U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. Onderwerpen Naast de reguliere agendapunten komen de volgende onderwerpen aan bod: • Nota van uitgangspunten Nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoofdstraat Beetsterzwaag • Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning Supermarkt Poeisz in Bakkeveen • Verantwoording 2017 • Resultaatbestemming Verantwoording 2017 • Perspectiefbrief 2018 • Coalitieakkoord 2018-2022 • Benoeming waarnemend voorzitter raad en overige benoemingen • Onttrekking reserve voor de financiering van de asbestsanering van stichting Sportgebouw Nij Beets • Verordening bezwarencommissies Opsterland Voor meer informatie, o.a. over het opvragen van de stukken en live uitzending, belt u met de griffie via (0512) 386 299 of kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Enkele dagen na de raadsvergadering vindt u hier de concept-besluitenlijst.

Uitnodiging inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag De gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer worden vervangen door een brede schoolgebouw. In het project Kansen voor Beetsterzwaag wordt daar een locatie voor gezocht en worden de kansen (al dan niet in combinatie met een brede school) voor de omgeving in kaart gebracht. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op woensdag 18 juli van 15.30 – 20.30 in De Buorskip. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de stand van zaken van het project. Tevens kunt u ideeën, kansen en tips delen. Ook de kernpunten van het locatieonderzoek staan gepresenteerd. Meer informatie over het project vindt u op www.opsterland.nl/kansenvoorbeetsterzwaag.

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Bekendmakingen Bakkeveen Verleende evenementenvergunning - Concours Hippique, 28 en 29 juli 2018, Mjûmster Wei 37 - Zomerbraderieën, 10 en 17 augustus 2018, Tsjerkewâl - MFG Jeugdconferentie, 6 augustus 2018, Jarig van der Wielenwei 6 Verleende omgevingsvergunning - vernieuwen brug Spoelstra’s Draai, nabij Houtwâl 14

Drachten Azeven

Nij Beets Aangevraagde drank- en horecavergunning - uitoefenen horecabedrijf, Cafe De Brêge, Domela Nieuwenhuisweg 48 Verleende omgevingsvergunning - bouwen van een loods, Janssen-Stichting 1

Terwispel

Aangevraagde omgevingsvergunning - uitbreiding bedrijfspand, Dopplerlaan 1

Verleende collectevergunning - verkopen koek en suikerbrood, 5 t/m 9 november 2018, korfbalvereniging LDODK

Gorredijk Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen eik, Hegedyk 17 Aangevraagde evenementenvergunning - kalverkeuring Dei fan ’t Kealtsje, 8 september 2018, weiland naast Skûtsje en It Goarrefean Verleende collectevergunning - verkopen koek en suikerbrood, 5 t/m 9 november 2018, korfbalvereniging LDODK Verleende omgevingsvergunning - uitbreiding bedrijfspand, Leitswei 4 - toestaan autohandel, De Kromten 12A

Jonkerslân Intrekken omgevingsvergunning - rooien boomwal, De Nije Sleat 6

Langezwaag

Tijnje Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen jongveestal, Warrewei 43 Verleende omgevingsvergunning - vestigen metaalbedrijf, Riperwei 26A

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen eik, Wylp 13 - uitbreiding slagerij, Weibuorren 98 - bouwen woning, Lege Kamp 6 - nieuwbouw woning, De Feart 56 Verleende geluidsontheffing - particulier feest, 8 augustus, Souwe 48 Verleende omgevingsvergunning - bouwen woning met garage, Hege Kamp 30

Verleende evenementenvergunning - oefenwedstrijden SC Heerenveen, 7 en 18 juli 2018, sportpark ’t Paradyske

Wijnjewoude Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen drie elzen, Merkebuorren 19

Luxwoude Verleende evenementenvergunning - OTC trekker toertocht, 14 juli 2018, start De Wyngaerden 14

Verleende omgevingsvergunning - uitbreiding bedrijfspand, Tolleane 26

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Tinco-lezingen 12 juli – Tinco in Syrië, toen en nu

Spreker: Theo de Feyter, archeoloog / kunstenaar / Syriëkenner. De Feyter volgt de reis van Tinco door Syrië aan de hand van de schilderijen die hij vanaf de jaren negentig tot 2017 in Syrië maakte. Met aandacht voor de veranderingen in het gebied en de moderne tijd. Een aantal werken maakt deel uit van de de Tinco-tentoonstelling. Locatie: Lycklamahûs Beetsterzwaag.

19 juli – Tinco en de wereldtentoonstelling van Parijs

Gerhild van Rooij, cultuurpublicist en kunstenaar vertelt in de Lycklama Stins (Deken Mulderstraat 1, Wolvega) over de wereldtentoonstelling van Parijs. Tinco kocht hier een oorspronkelijk houten kapel die werd geplaatst op de begraafplaats van de Sint Franciscuskerk in Wolvega. Hier werden Tinco en zijn vrouw begraven. historischbeetsterzwaag.nl


Actiebon

OORSMEER?

Actiebon

2

Max. 2 acties per klant

VERWIJDER JE SNEL EN PIJNLOOS!

2e

• Voorkomt ophoping van oorsmeer

PRODUCT

€1

BIJ O O PI JN EN/O RSPELREGELS: F JEparade’ De ‘1-2-3 is niet geldig U K Vermindert jeuk en verzorgt de gehoorgang

• Lost overtollig oorsmeer op •

in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen. Deze actie geldt niet op geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen.

NIEUW !

5 - 10 - of zelfs1020%10 KORTING €1 • 100% wittere tanden

• Vermindert schadelijke bacterie groei

• Absorbeert geurtjes en bevat een frisse munt smaak voor een langdurig frisse adem

VEILIG IN GEBRUIK!

2 x 50 gram

2e

2 x 20 ml

95

19.90

PRODUCT

99 95

19.98

Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

1

STRALEND WITTE TANDEN

Max. 2 acties per klant

op 1, 2 of 3 producten van hetzelfde merk!* Cholesterol tabletten VERMOEIDE, GESPANNEN max. 20%! max. 20% met 50 mg Q10! korting op 4 3korting op 2 .

.

Actiebon

Actiebon

Max. 2 acties per klant

Max. 2 acties per klant

(KUIT)SPIEREN, SCHOUDERS EN NEK?

A.VOGEL

• 10 mg Monacolin K voor een verantwoord cholesterolgehalte

• Het is aan te bevelen om Monacolin K te combineren met biedt u een voldoende Q10

A.Vogel ruim assortiment • Slechts 1 gemakkelijk slikbaar tabletje per dag, homeopathie en met 50 mg Co-enzym Q10 fytotherapie.

WELEDA

€1

• Bevat liefst 400 mg Magnesium citraat per dosering reeks aanmaar huidver2 x grote maxipot zorgende producten, 150 tabletten voor u en uw baby! MAGNESIU

51.

max. 20% 2

PRODUCT

• Sachets: ideaal voor tijdens het sporten, bevat de best opneembare vorm van Magnesium: citraat* Weleda heeft een

90

26 10.

95 95

max. 20%

e

e

• Ontspant spieren direct en draagt bij aan geestelijke veerkracht

M VERKOZ EN TOT:

Vanaf 6.99 voor 30 tabletten

€1 SOLGAR

39.90

20 10..

95 95

Solgar, een vooraanstaand merk als het Actiebon Max. 2 acties om per klantvoedingssupplementen gaat.

De meest verkochte Glucosamine Chondroïtine van Nederland!

5max. 20% korting op

Orthica

DR.HAUSCHKA

Hauschka, het hoogstaande cosmeticamerk voor natuurlijke huidverzorgingsproducten.

Voor dik, vol, glanzend en sterk haar!

• Met Ledebouriella Seseloides: bevordert de haargroei en versterkt het haar

• De juist geadviseerde elementaire hoeveelheid

• Complete haargroei formule voor het behoud van gezond en glanzend haar met o.a. Biotine, Keratine & B-vitamines

2

€1 max. 20%

71.

90

korting op

36 10..

95 95

Vanaf 8.99 voor 30 tabletten

New Care

Ons topmerk it’s Pure

•heeft Koper draagt tot de o.a. een bij ruim normale aanbod oppigmentatie gebied van van het haar

2e

2 x 30 capsules

PRODUCT

33. 10 17 . max. 20% 90

95

€1

korting op

LEGALE CBD PURE VISOLIE 7 cannabidiol hoog geconcentreerd max. 20%€1 max. 20% 95 95 2 Krachtige voedingssupplementen voor iedereen die bewust e 2 is. met zijn lichaam bezig PRODUCT STERK ! A R T X E

Actiebon

8

Dermatologische verzorging voor de gevoelige huid.

goed opneembare liquid capsules 5 mg mg: 2 x 30 capsules

39.90

korting op

Pharma Nord

20 10..

10 mg mg:: 2 x 30 capsules

59.

90

Het assortiment van ‘Pharmanord’ beslaat alle bekende voedingssupplementen.

30 10..

95 95

20 mg mg: 2 x 30 capsules

79.90

95 40 1095 ..

6

it’s Pure

Louis Widmer

Actiebon

Max. 2 acties per klant

!

korting op

tsupplementen

2 x grote maxipot 150 tabletten

PRODUCT

VO

Actiebon

Max. 2 acties per klant

BOOLUME STE R

max. 20%

• Bevat 1500 mg Glucosamine en 500 mg Chondroïtine

• Gemakkelijke dagdosering (2 tabletten)

Het assortiment van ‘Orthica’ beslaat alle bekende voedingssupplementen. e

korting op 15.90 10 8 95 .95 .

2 x 20 sachets

2 x 30 tabletten

Max. 2 acties per klant

• 1204 mg hoog geconcentreerde, gezuiverde Omega 3 & 320 mg Omega 6

• Rijke bron van EPA (30%) en DHA (20%), dragen bij tot de normale werking van het hart en de bloedvaten*

korting op

e

*bij een dagelijkse inname van minimaal 250 mg EPA en DHA

kortingPRODUCT op

PRODUCT

Losse G&W kruiden€1 • DHA is goed voor de hersenen en het gezichtsvermogen*

Uitgebreid assortiment aan 2 x grote maxipot capsules 150 losse kruiden (thee) met unieke eigenschappen. Omhulsel ook

49.90

95 25 1095 ..

100% vis

Vanaf 6.99 voor 30 capsules

*U ontvangt 5% op 1, 10% op 2 of zelfs 20% korting op 3 producten naar keuze van hetzelfde merk. Uitsluitend geldig op de genoemde merken.

Exclusief bij uw ‘t Winckeltje

GezondheidsWinkel:

Clement

De Pepermolen

Sneek

Bolsward

Clement

Hoofdstraat 32 | 8401 Ca Gorredijk De vitamine en CBD speciaalzaak van Friesland!

Molenplein 9, Heerenveen Oude Doelensteeg 1-3, Leeuwarden 0513 – 624182 058 – 2150336

Galigastraat 1, Sneek 0515 – 230266

*Magnesium carbonaat wordt, door middel van citroenzuur, omgezet naar citraat wanneer het gemengd wordt met water.

Q10 MET

Snekerpoort 19, Bolsward 0515 – 573307

Hoofdstraat 32, Gorredijk 0513 – 461455

Franeker

Voorstraat 15, Franeker 0517 – 396300


Sa!

4 juli 2018

9

www.sa24.nl

HOBBY DATE BOEKEMA WORDT SERIEUS

Oldtimers voor de grote dag De mooiste dag van je leven wordt extra leuk met een mooie trouwauto. Steeds meer bruidsparen kloppen hiervoor aan bij Date Boekema. Naast zijn garagebedrijf in Ureterp runt hij een bijzonder autoverhuurbedrijf met fraaie oldtimers.

Date Boekema heeft voor alle smaken wel iets. FOTO: SIETSE DE BOER RENSKE WOUDSTRA URETERP Het begon

acht jaar geleden met een VW Cabrio uit 1972. Te mooi om niks mee te doen, vond echtgenote Janneke. Dus ging de zwarte klassieker in de verhuur. Inmiddels bestaat de ‘verhuurvloot’ uit acht prachtige blikvangers voor huwelijk, jubileum of andere bijzondere gebeurtenis. “It is in hobby, dy't wat út de hân rûn is. It sykjen en restaurearjen fan moaie âlde weinen is hielendal myn ding. Dat doch ik jûns foar de ûntspanning. Dan hast in auto fan wearde en ûndertusken dochst der wat leuks mei.”

Vorig jaar trokken de wagens er 63 keer opuit voor een bruiloft; onlangs maar liefst zes auto’s in één weekend. Zo’n bijzonder vervoermiddel is niet alleen populair om in te rijden, ze dienen ook vaak als achtergrond voor trouwfoto’s. “Moatst ris sjen, dy lijnen fan de VW Karmann Ghia út 1967. Dat past by in modern pear, mar ek by klassyk. En fotografen bin der hielendal gek op.”

Eigen beurs

Als trouwautoverhuurder moet je jezelf telkens weer opnieuw verkopen, zegt de ondernemer. In het begin stond hij op

veel kleine (bruids)shows, later gevolgd door hele grote beurzen die links en rechts in het land worden georganiseerd. “Yn MartiniPlaza wie ik de ienige mei trou-auto’s.” Dankzij die beurzen kreeg Boekema veel klandizie. Het bracht hem op het idee om zelf zo’n beurs te organiseren. Met Froukje Landman van Klaas van der Werff | Man Fashion & Casual in Surhuisterveen organiseerde hij afgelopen voorjaar de beurs ‘Trouwen in de Fryske Wâlden’ in Surhuisterveen. “Folgjend jier organisearje we

wer in beurs. Want mei gearwurkjen kinst mekoar in soad taspylje.”

Ook zonder chauffeur

Bijzonder bij Boekema is dat je de trouwauto’s ook zonder chauffeur kunt huren. “Minsken wolle hieltyd mear sels dwaan en dit sprekt oan.” Soms krijgen de bruidegoms - meestal kruipen de heren achter het stuur - een rijlesje. Bij de kleine roze Fiat 500 uit 1971 moet je bijvoorbeeld eerst een hendel overhalen voordat je kunt starten. “En alle auto’s ha in choke.

Voltapop zorgt voor dierbare herinneringen KEIMPE VLIETSTRA ✏ GORREDIJK Voltapop: maar liefst

vier podia, binnen en buiten en negen verschillende acts. Dan mag je inderdaad gerust spreken van een festival, afgelopen zaterdag in en rondom zorgcomplex Voltawerk in Gorredijk. In Voltawerk wonen 36, met name dementerende, ouderen. ZuidOostZorg koos hier bewust voor kleinschalige zorg, vier woonunits met elk negen bewoners. Zij zijn actief in het huishouden en helpen mee met het koken. Ze hebben ieder een eigen slaapkamer met sanitair. De jongste bewoner is begin 70 en de oudste ruim 90 jaar, vertelt welzijnscoach Marissa van der Walle. Samen met Dorien Tadema en Akkie Heidstra organiseerde zij Voltapop.

Ook voor familie

Marissa: “Iedere dag organiseren wij activiteiten voor onze bewoners. Zo gaan wij wekelijks op bezoek bij de peuters, of zij komen bij ons. Een uitje naar de zorgboerderij of het dierenpension, een boottochtje, een wandeling, het zijn regelmatig terugkerende

activiteiten.” Eens per jaar organiseren ze een wat groter evenement, waarbij ook de familie welkom is. Vorig jaar was dat een geslaagde campingdag. “Toen merkten wij dat onze bewoners heel blij worden van muziek en samenzijn.” Zo ontstond het idee van een popfestival, uiteraard niet alleen voor bewoners, maar ook voor familie, vrijwilligers en buurtbewoners. “Mede dankzij hun inzet hebben wij dit evenement kunnen organiseren. Het motto van Voltapop is dan ook: met elkaar, voor iedereen.” Met name voor de naaste familieleden kunnen herinneringen aan het samen genieten op een dag als deze erg waardevol zijn. En er wordt volop genoten. Bijvoorbeeld bij het buitenoptreden van Samoosara, drie muzikanten uit de buurt die Jiddische muziek spelen. Zij besluiten hun optreden met een aantal bekende oude Friese liedjes. “Dan sjonge se mei, dan sjochst se genietsjen”, zegt Johan Cnossen, dwarsfluitspeler en zanger van de groep. Ondertussen op The Main Stage, trekken de Evergreens (Kor en

Pytsje de Vos uit Wolvega) met nummers als ‘Rode rozen’ en ‘Frysk hynder’ een volle zaal. Er wordt volop meegezongen, tussen het theedrinken en gebak eten door. De bewoners die baat hebben bij wat minder prikkels, kunnen terecht bij podium The Silence, waar rustige akoestische muziek klinkt.

'Graach dûnsje'

Het dameskoor De Wilpster Lady's is neergestreken op buitenpodum The Barn. Hun repertoire van oude bekende Friese en Nederlandstalige liedjes nodigt Sietske Wolthuizen-Hogeveen uit om achter haar rollator een dansje te maken. “Myn man en ik mochten altyd graach dûnsje. Myn man is overleden, mar by sokke muzyk kin ik net stilsitten bliuwe.” Ze woonden in Sneek en Leeuwarden, maar net waar haar man werk had. “No wenje ik hjir al goed tsien jier en ik wol hjir net wer wei.” Een zoon van een andere bewoner is erg blij met de woonomgeving van zijn moeder. “Us mem wennet hjir no in

De jongelju fan tsjintwurdich witte net mear wat dat is.” Op verzoek voorziet Date de trouwauto met een bloemstuk. “En we meitsje ek spesjale nûmerboerden mei de troudatum derop.” De auto’s van Boekema verschijnen regelmatig op tv. Zo werd Peter van der Vorst een hele dag rondgereden in de Citroën uit 1946, was de roze Fiat in actie bij kinderprogramma de BZTshow en was het hippiebusje VW T2 te gast bij Kassa. “Ik bin altyd dwaande. No wol ik twa wite Vespa-scooters. Sjen oft dat oanslacht.” eentrouwautohuren.nl

Blije gezichten op Voltapop. FOTO: SIETSE DE BOER

pear moanne en sy hat it hjir o sa nei ’t sin. It lytsskalige en de persoanlike oandacht, wy binne hiel bliid dat sy hjir komme koe. “En sa’n dei, it is toch geweldich!” Tijdens het optreden

van Oalerwets Gezellig wordt menig ijsje opgesmikkeld. Maar als ‘Daarbij de waterkant’ klinkt, ontstaat het feest der herkenning: glimlachjes en pretoogjes. En meezingen.

Fietsavondvierdaagse WIJNJEWOUDE De fietsavondvierdaagse in Wijnjewoude start op dinsdag 10 juli en geeft de kans om vier avonden te genieten van prachtige fietsroutes (25-30 km) rond Wijnje-

woude. Het is ook mogelijk om losse avonden te fietsen. Start bij restaurant De Stripe tussen 18.30 en 20.00 uur. Leuk voor jong en oud.

Midzomer Poolparty TIJNJE Natuurbad De Wispel organiseert op zaterdag 7 juli (14.00 uur) een Midzomer Poolparty met als thema Hawaii. Het zwembad is sinds 12 mei weer iedere dag open

en heeft dankzij het zomerse weer al veel bezoekers kunnen verwelkomen. Tijd dus voor een tropisch feestje. Er is muziek, een leuke waterattractie en lekkere versnaperingen.


Alles voor HD Ontvangst voor thuis, camper, caravan, boot en huis in het buitenland.

Hoofdstraat 71, 8401 BX Gorredijk mob: 06 55 74 71 99 b.g.g. 0513 46 19 33

INKOPPER VAN DE WEEK:

LG 55UK6100 Ultra HD Smart TV Geschikt voor Ziggo en Canal digitaal Normale prijs € 950,= 

OP=OP!!

WK DEAL € 550,= Kijk ook op www.RDG-satelliet.nl


Sa!

4 juli 2018

11

www.sa24.nl

LIBBE DE VRIES, NIEUWE WETHOUDER IN OPSTERLAND

Opkomen voor wie het minder heeft Het ouderlijk huis was bijzonder en vormend. Libbe de Vries is een nakomertje. Zijn moeder, baken in het gezin, overleed jong. Het was ook een rood nest. Niet gek dus dat Libbe politiek actief werd bij de PvdA. Na een onderwijscarrière is hij sinds kort wethouder in de gemeente Opsterland. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Hij is een onderwijsman in hart en nieren, stond jarenlang voor de klas in Terwispel en zijn huidige woonplaats Frieschepalen. Later was Libbe de Vries (61) jarenlang onderwijsmanager; eerst in Opsterland, later in Marum. Als nieuwe wethouder geeft hij de komende jaren het onderwijsbeleid in Opsterland mee vorm, ook al heeft een gemeente hierin nog een beperkte rol. “Doe’t ik direkteur fan in skoalle wie, wie ik bliid dat it ûnderwiis wat mear los kaam te stean fan de gemeente. Dat is ek goed.” Toch ziet de nieuwe wethouder best nog een belangrijke rol. “Underwiis en soarch komme hieltyd tichter byelkoar te stean. En dy ôfstimming kin noch folle better. Dêr hat myn hert ek altyd lein, by de bern dy’t it muoiliker ha om mei te kommen.”

Nakomertje

Hij groeide met politiek op, heit was pacifist en zat aan de linkerkant van de PvdA. “Syn broer wie kommunist. Us heit siet ek yn it lokale PvdA-bestjoer. De soarchmaatskippy stie by ús altyd op de aginda.”

Zijn wieg stond in Aldskoat, als nakomertje met een 19 jaar oudere zus en een 16 jaar oudere broer. “Dat is in spesjale posysje, je groeie foaral op tusken âldere minsken.” Vader was een hardwerkende vertegenwoordiger, weinig thuis; overdag verkocht hij fietsen en ’s avonds naaimachines. Moeder was de houvast binnen het gezin. Haar overlijden, Libbe was 18, was belangrijk in zijn vorming. Vader ging met pensioen om voor zijn jongste zoon te zorgen, maar die trok een jaar later al in bij Lia, nog steeds zijn vrouw. Samen hebben ze twee zonen, nu 28 en 26 jaar oud. Ondanks een mooi atheneumdiploma zat een universitaire studie er, gezien de thuissituatie, niet in. “Dus waard it de PA, de oplieding ta ûnderwizer, de universiteit foar de earmen.” Spijt heeft hij er geen moment van gehad. Had hij mogen studeren, dan was het waarschijnlijk ook iets met onderwijs geworden.

Niet uitgestippeld

Toen hij werk buiten de gemeente Opsterland kreeg,

Wethouder Libbe de Vries (PvdA). FOTO: SIETSE DE BOER

werd De Vries actief binnen de lokale PvdA. Na jaren steunfractie volgde vier jaar geleden het raadslidmaatschap. De weg naar wethouder was niet uitgestippeld. “Ik hie der noait oer neitocht, oant de eardere wethâlder Piet van Dijk ris sei dat hy yn my wol in wethâlder seach.” Langzaam rijpte het idee. De Vries ziet zichzelf als een ervaren bestuurder. “It ûnderwiis en in gemeente lykje wol wat op elkoar.” Met De

Vries keert de PvdA na acht jaar afwezigheid terug in het gemeentebestuur. “Wy binne in bestjoerdersparty en ha ús de lêste jierren konstruktyf opsteld. Wol opposysjepartij, mar net oeral tsjinoan skoppe. Dat wy no yn it kolleezje sitte is dêr wol it gefolch fan.” Naast onderwijs en het sociaal domein heeft de ervaren zanger en toneelman De Vries ook cultuur in portefeuille.

“Kultuer is folle mear as in utering fan keunst, it is ek goed foar de persoanlike ûntwikkeling.” Als jonge leerkracht op 't Ambyld in Terwispel stond De Vries mee aan de wieg van het veel geroemde IMV-muziekonderwijs in Opsterland. “Dat wie, fanút de gedachte dat elk bern meidocht, in belangryke stap. Ik bin bliid dat it der noch hieltyd is.”

Vervanger voor Piet van Dijk in Aa en Hunze GORREDIJK Het zijn onrustige weken in de gemeente Aa en Hunze. Burgemeester Piet van Dijk, tot vorig jaar september wethouder in de gemeente Opsterland, zit al een aantal weken ziek thuis. Ton Baas is inmiddels aangesteld als

waarnemend burgemeester om Van Dijk tijd te geven voor herstel. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. De gebrekkige communicatie van de gemeente Aa en Hunze rond de afwezigheid van de burgemeester leidde er mede toe dat de

Gepassioneerde tango Bij Makelaardij Gorredijk werken we met passie. Passie voor u, we willen tenslotte het beste resultaat behalen. Maar zeker ook passie voor onszelf, om iedere dag met hetzelfde enthousiasme aan de slag te gaan. Ik vergelijk het weleens met de tango, een gepassioneerde dans waarbij je vaak vóóruit maar soms opzij of zelfs een stapje terug moet doen om uit te komen waar je wilt. Meebewegen met de muziek dus. Altijd alert en met gevoel, maar

ook strak en met begeleiding. De tango is in principe gebaseerd op improvisatie, anders dan andere dansen die bestaan uit voorgeprogrammeerde pasjes. Als je weet wat je doet, ben je in staat om mee te bewegen als de muziek of de situatie erom vraagt. Laatst vroeg iemand mij of het gebruikelijk is om meerdere makelaars te vragen een advies te geven voor de verkoop van een woning. Het antwoord is: ja. U wilt toch de begeleiding van degene die het beste bij u past! Als u dat van tevoren

Drentse pers het vermoeden kreeg dat er meer speelde dan de opgegeven privéredenen. Er zijn volop speculaties over mogelijk verstoorde verhoudingen op het gemeentehuis als gevolg van de bestuursstijl van Piet van Dijk. De

journalisten gingen spitten, onder andere in het Opsterlandse verleden. Het leidde tot een voor de burgemeester weinig positief paginagroot artikel in het Dagblad van het Noorden en een dag later in de Leeuwarder Cou-

rant, over de persoon Piet van Dijk en zijn werkwijze in Opsterland. Er is maar één iemand die kan vertellen hoe het echt zit. Piet van Dijk heeft echter niet gereageerd op een verzoek van deze krant om een reactie.

COLUMN ANNELIES ATSMA al weet is dat natuurlijk prima, maar een andere keuze maken is geheel vrijblijvend. Hoe prettig is het om uw huis te verkopen waarbij het ritme (lees courtage) in balans is met de passie (lees opbrengst)! Bij Makelaardij Gorredijk weten we wat we doen en hebben we gevoel voor uw ritme. Waarom danst u niet eens met ons mee? Ook voor u gaan we graag met passie aan de slag. Vraag gerust een vrijblijvende offerte en waag een dansje met ons! Velen gingen u voor.

Hoofdstraat 6 • 8401 BZ Gorredijk • www.makelaardijgorredijk.nl


Akkrum

Sjouke Fedde Wierda Aiso Gietema Karst Berkenbosch

Aldeboarn Ids de Roos Sanne Boersma Jente de Vries

Beetsterzwaag Kyrarigt Kamphuis Maike Visser Robin de Kroon Rinse Dijkstra Bram Roorda Germen Kramer Mare Brink Peter van ‘t Zet Rowan van der Heide Tom van Houten

Bontebok Maika Bos Max de Vries

Drachten

Jorvik de Vegt Kick Burger Astrid Nieuwenhuis Seffren Landskroon Esmée van der Wal Jack Leemans Lars Thiescheffer

Gersloot Jade Booijink

Gorredijk

Abe van der Sluis Allec Hijlkema Dagmar van der Veen Michel Pander Senne de Wolff Albert Drenth Amber Blaauw Andrea Beglarian Anniek Ensing Stefan Stoker Ilse de Vries Ilse Houtsma Ingrid van der Meer Iris Veenstra Jeske de Jong

Jesmer Bokstart Jilt Heidstra Jolt Postma Jorrit Smid Kayleigh de Vos Silke Huisman India Loosman Mara de Kroon Marc Brander Miluca de Water Ruben Blaakmeer Sander Mulder Wianne Stoelwinder

Hemrik

Albert-Jan Vonk Niels de Boer

Hoornsterzwaag Gaby Jonker

Jonkerslân Lucas Brouwer

Joure

Shirley Bandstra

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3 • Gorredijk • 0513 – 463 455 • www.bhs.frl

Jubbega

Marcel ten Hage Jorn de Jager Lisanne Betten Dennis Vink Hielke Jonker Lenneke Engelsma Selma Boonstra Yura Bok Femke Hoekstra Marije Porte Nynke Bouma

Langezwaag

Heine van der Spoel Jacco de Jong Tjerk Veenstra Angelique Hoeksma Jelle Mulder Lisa Glazema Sandra Hijlkema

Lippenhuizen Jorn Popkema William Hoogvorst

Luxwoude

Jikke de Jong Marit Comello Max Brandinga Jesse Krikke Thomas van der Mei

Nieuwehorne Jochem Mereboer Yoram Veenstra

Nij Beets

Anke Berga Lieke Stael Lotte Dam Marije de Roos Ilse van der Duim Merel Jellema Tanja van der Drift

Oldeberkoop

Justin van ‘t Klooster Elizabeth Drent Rimer Dijkstra


BHS Brûst De Burgemeester Harmsma School bestaat dit jaar 50 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd op zaterdag 22 september tijdens BHS Brûst. Het is diezelfde dag ook Nationale Burendag. Dus beginnen we van 10.00-11.00 uur met een buurtontbijt. Het is ons dankjewel voor de bewoners van Gorredijk. Deelname is gratis. Een plaats reserveren kan via www.bhs.frl. Het middagprogramma (15.00-17.00 uur) bestaat uit BHS Dance, een muziekfeest met DJ voor onze eigen leerlingen. Vanaf 18.00 uur is het feest met een festival voor (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers van de BHS. Met volop gelegenheid herinneringen op te halen. Oud-leerlingen zorgen voor entertainment. Er zijn eettentjes met eerlijk eten. Entree: 10 euro.

Oudehorne

Maureen Houwing Lean Paulus Marij Akkerman Liann Krekt

Terwispel

Baukje de Vos Germ Kleefstra Dooitze Bruinsma Sjouke de Boer

Tijnje

Eric Overwijk Willow de Jong

Wijnjewoude

Luke Nuwolt Carina Doorgeest Richard van der Werff

Zuidwolde

Manon van der Draai

Geen vermelding woonplaats Mark Onderwater Femke de Jong Wesley de Jong

185 diploma’s

Dit jaar zijn 185 leerlingen op de Burgemeester Harmsma School geslaagd voor hun examen. Hiervan hebben 16 leerlingen één of meer vakken op een hoger niveau afgesloten. Bij de Burgemeester Harmsma School kijken we er niet raar van op dat leerlingen een vak of een diploma op een hoger niveau afsluiten dan het advies waarmee ze vanuit groep 8 van de basisschool bij ons binnenkwamen. Dit jaar was deze zogenaamde opstroom maar liefst 31%. Van de geslaagden haalden 99 leerlingen een VMBOdiploma in de theoretisch/gemengde leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg telt 51 geslaagde leerlingen en 35 leerlingen haalden een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg.

Tjalleberd Eric Geertsma

Ureterp

Anouk de Haan Anouk van der Harst Nina Looper

Privacy

Door de nieuwe privacywetgeving is het niet langer mogelijk een grote groepsfoto van alle geslaagden te publiceren. Hiervoor is namelijk de toestemming van alle leerlingen nodig. De leerlingen die met naam op deze pagina’s worden genoemd, hebben de school hiervoor toestemming gegeven. De ontbrekende namen in de lijst zijn van leerlingen die geen toestemming hebben gegeven en van leerlingen die niet hebben gereageerd op de vraag of ze toestemming wilden geven.


Sa!

4 juli 2018

15

www.sa24.nl

EXPOSITIE ROND DE ZAAK VERMANING

Vuistbijl van Hein gaat naar Assen Hij werd er bekend mee. Hein van der Vliet uit Lippenhuizen vond in 1939 de Vuistbijl van Wijnjeterp. Donderdagochtend kwam Wijnand van der Sanden het museumstuk ophalen, om het deze zomer te exposeren in het Drents Museum in Assen. AREND WANINGE GORREDIJK De overloop

van de bovenverdieping van Museum Opsterlân is helemaal ingeruimd voor de afdeling geologie en archeologie. Centraal onder een plastic kap draait de Vuistbijl van Wijnjeterp rond. Hein van der Vliet uit

Lippenhuizen vond dit pronkstuk in 1939, het was de eerste erkende gevonden vuistbijl in Noord-Nederland. Museumcoördinator Jacqueline Verhoef haalt de plastic kap weg en overhandigt de steen aan wethouder Libbe de Vries, die op zijn beurt de steen over-

handigt aan Wijnand van der Sanden van het Drents Museum.

De zaak Vermaning

Vanaf 7 juli tot en met 12 januari volgend jaar is de vuistbijl een belangrijk onderdeel van ‘De Zaak Vermaning’, een expositie in het Drents Museum over de bekende en ook omstreden Drentse amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Van der Sanden: “Vermaning heeft vaker dan eens gezegd dat het zien van deze vuistbijl in 1961 in het toenmalige streekmuseum in Gorredijk hem inspireerde om ook op

zoek te gaan naar dergelijke prehistorische voorwerpen. Het was voor hem de oerknal.” Vermaning raakte later in opspraak door twijfels aan de echtheid van zijn vondsten. Volgens Van der Sanden staat vast dat sommige van de stenen die hij bezat zijn vervalst, maar is de betrokkenheid van Vermaning bij deze vervalsingen nooit onomstotelijk vastgesteld. Na een aanvankelijke veroordeling wegens oplichting is Vermaning hiervan in 1978 dan ook vrijgesproken. Ook Museum Opsterlân bezit vondsten van Vermaning. Verhoef: “Die zijn nog niet zo lang geleden ook onderzocht. Een deel van deze collectie is bewerkt, maar ook wij weten niet of Vermaning daar verantwoordelijk voor is.”

Unieke verzameling

De Vuistbijl van Wijnjeterp was de belangrijkste vondst van Hein van der Vliet, de in 1890 geboren 'stientsjesiker' uit Lippenhuizen. Zijn vader overleed toen Hein nog maar 9 jaar was, zijn moeder bleef met drie kinderen achter. Oudste zoon Hein moest al jong aan het werk, als leerjongen bij de lokale timmerman Gosse Eppinga. Later werd hij met twee compagnons aannemer. Hein was een goed vakman, maar zijn interesses lagen el-

ders. Tot aan zijn dood bleef hij overtuigd drankbestrijder en socialist. Bekend werd hij echter door zijn archeologische vondsten. In 1935 vond hij bij Steenwijk een stuk rendiergewei, dat hem in contact bracht met amateurarcheoloog Popping uit Oosterwolde. Zijn verzameling prehistorische werktuigen inspireerde Hein om zelf te gaan verzamelen. Gedurende twintig jaar bracht hij een unieke verzameling bijeen, met de Vuistbijl van Wijnjeterp uit het oud-paleolithicum als kroon op het werk. In 1956 wilde hij zijn timmerbedrijf beëindigen om meer tijd aan zijn liefhebberijen te kunnen besteden. Datzelfde jaar overleed hij echter plotseling. Zijn familie schonk de unieke collectie daarna aan het museum in Gorredijk. Tot de originele vuistbijl terug is in Gorredijk wordt de plek ingenomen door een op het oog niet van echt te onderscheiden replica.

Lezing Tinco: vier werelden Wethouder Libbe de Vries en Wijnand van der Sanden tekenen de overdracht. FOTO: SIETSE DE BOER

Oefenwedstrijd SC Heerenveen De voetballers van SC Heerenveen spelen op zaterdag 7 juli (19.00 uur) een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach O23 op sportpark ’t Paradyske. Sinds de eerste training op 23 juni

LANGEZWAAG

is SC Heerenveen weer dagelijks actief in Langezwaag. De selectie gebruikt het gehele complex. Het dorpshuis fungeert als krachthonk, vergaderzalen zijn ingericht als medische ruimte, overlegkamers

voor de technische staf of spreekkamer. De kantine dient als eetruime voor zowel ontbijt als lunch. Entree: 10 euro; t/m 16 jr 5 euro.

Volop muziek op Floralia Bontebok BONTEBOK De 95e editie van de Floralia Bontebok pakt komend weekend flink uit, met op alle dagen livemuziek. Lang was er alleen op zaterdagavond een band, maar het bestuur heeft de koers verlegd naar meer muziek. Elke editie smaakt naar meer, er komen steeds bekendere namen naar Bontebok. Op vrijdagavond staat Straight on Stage op het podium, zes jonge mannen uit Joure die een show geven met gouden hits van de jaren vijftig tot en met jaren negentig. De entree voor deze show is gratis. Za-

terdagavond zet Stageline de tent op zijn kop. De coverband is populair onder de jeugd en heeft een breed repertoire van klassiekers, top 40-hits, ballads, Hollandse meezingers tot de laatste hits. Interactie met het publiek staat altijd hoog in het vaandel. Kaarten in de voorverkoop: 12,50 euro (ticketpoint.nl). Zondag overdag is er heel wat te beleven in Bontebok. Om 10 uur start de inschrijving voor de jaarlijkse brommertoertocht, dit keer een route van circa 80 kilometer richting de

gemeente De Fryske Marren. Onder de deelnemers wordt een ballonvaart verloot en er is een prijs voor de mooiste brommer. Inschrijving kan ter plaatse in de feesttent of via de website van Floralia. Traditie op zondagmiddag is de klassieke motorgrasbaanrace, georganiseerd door Durk de Haan van het Oldtimerfestival van Hoornsterzwaag. Als afsluiter in de feesttent vanaf 16.00 uur een optreden van Folkert-Hans, een echte entertainer met zang, trompet en saxofoon. floralia-bontebok.nl

BEETSTERZWAAG Op donderdag 5 juli (20.00 uur) geeft prof. dr. Yme Kuiper in het Lycklamahûs een lezing over ‘De vier werelden van jonkheer Tinco Lycklama’. Hij vertelt over Tinco en de tijd waarin hij leefde: zijn afkomst uit Friese (nieuwe) adel;  de wereld van de (Ne-

derlandse) notabelen met hun buitenplaatsen; de aantrekkingskracht van verre, vreemde culturen (oriëntalisme); en de revival van het katholicisme in de tweede helft van de 19de eeuw. Entree: 5 euro.

Toekomst buurtwinkel WIJNJEWOUDE Op maandag 9 juli (19.30 uur) organiseren Dorpsbelang Wijnjewoude en supermarktondernemers Johan en Ella Bosch in De Swingel een verkenningsavond met als thema: ‘Hoe houden wij de buurtwinkel in Wijnjewoude open!’ Het

is écht twee voor twaalf voor de dorpswinkel. Alle inwoners van Wijnjewoude en andere belangstellenden worden opgeroepen om op deze avond mee te denken over de toekomst en de mogelijkheden voor de winkel in Wijnjewoude.

Rommelmarkt LDODK GORREDIJK Zaterdag 7 juli (10.00-15.00 uur) organiseert korfbalvereniging LDODK/ Rinsma Modeplein een rommelmarkt in Sportcentrum Kortezwaag. Inwoners van Gorredijk kunnen op vrijdag 6 juli spullen die ze beschikbaar stellen aan de weg zetten. Tussen 11.00 en 17.00

uur rijden vrijwilligers van de korfbalvereniging rond om de spullen op te halen. Op vrijdag tussen 12.00 en 20.00 uur is het ook mogelijk spullen bij Sportcentrum Kortezwaag af te geven. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om goederen op te halen via rommelmarkt@ldodk.nl.


Kunstweekend Beetsterzwaag 2018 “Reizen”

14 en 15 juli 2018 11.00 -17.00 uur

Hoofdstraat en directe omgeving

Exposities

diverse kunstvormen op meer dan 25 locaties

Cultureel programma muziek, straattheater, toneel, dans, voordrachten, …

Programmaboekje

met overzicht en plattegrond is tijdens het weekend voor 2,00 op diverse locaties te koop Voor meer info: www.kunstweekend.frl

Opening Kunstweekend met concert van JustUs Vrijdagavond 13 juli

18.30 uur: zalencentrum ‘de Buorskip’ Begeleid door pianist Hans Visser zingt Justus Werle tussen 18.30 en 21.00 uur een keur aan sfeervolle Nederlandse, Engelse en Franse ballades en chansons

Opening

door burgemeester Ellen van Selm omstreeks 19.15 uur

M.m.v. postduivenvereniging uit Ureterp zullen 100 postduiven het luchtruim kiezen (bij goede weersomstandigheden)

Tevens zijn de exposities in ‘de Buorskip’ alvast te bezichtigen

Vrij entree, iedereen is welkom

ROMMELMARKT Zaterdag 7 juli van 10 tot 3 uur

Zaterdag 7 juli organiseert LDODK/Rinsma Modeplein een rommelmarkt in sportcentrum Kortezwaag. Het ideale moment om van uw spullen af te komen en tegelijkertijd de club te steunen! Op vrijdag 6 juli 2018 tussen 11.00 en 17.00 uur halen wij de spullen, in Gorredijk – huis aan huis-, bij u af. U kunt uw goederen aan de straat zetten.

Als u buiten Gorredijk woont of op het genoemde tijdstip niet thuis bent, kunt u uw spullen ook zelf afgeven bij sportcentrum Kortezwaag op vrijdag 6 juli 2018 tussen 12.00 en 20.00 uur.

Wanneer u zelf niet de mogelijkheid heeft om de spullen bij ons aan te leveren, kunt u hiervoor een afspraak maken via de e-mail (rommelmarkt@ldodk.nl).

Wij nemen enkel nette bruikbare goederen en werkende elektrische apparaten aan. Wij nemen geen witgoed en grote meubels aan en behouden ons het recht voor om aangeboden goederen niet mee te nemen.


Sa!

4 juli 2018

Junior Lauswolt Zomerconcert

Donderdag 5 juli (15.00 uur) is Landgoed Lauswolt het decor voor de vierde editie van het Junior Lauswolt Zomerconcert. Het Frysk Jeugd Orkest geeft een klassiek concert voor alle groep-8-kinderen van de Opsterlandse basisscholen. Met als doel de kinderen op een plezierige, toegankelijke, educatieve manier in contact te brengen met (licht) klassieke muziek en daarmee cultuur en cultuurdeelname in de gemeente Opsterland in stand te houden en te bevorderen. Als voorbereiding op dit concert kregen de kinderen muzieklessen op school van dirigent Theo Brouwer en diverse docenten van Ateliers Majeur. Ook is er aandacht besteed aan de etiquette rond een concertbezoek. Presentator, programmamaker en zanger Raynaud Ritsma verzorgt de presentatie. BEETSTERZWAAG

Zomerexpositie Tinco's Tsjerkepaad

Op zondag 8 juli (15.30 uur) wordt in het romantische kerkje van Olterterp de zomerexpositie Tinco's Tsjerkepaad geopend. Tinco, het familiewapen van Lycklama à Nijeholt, foto’s en tekstobjecten vormen de inspiratiebronnen voor deze expositie van auteur en beeldend kunstenaar Gerhild van Rooij. In het kerkje hangen rouwborden van de familie Lycklama à Nijeholt. Boven op de eikenstam met wortels ontspruiten drie eikels: Nijeholt – nieuw hout. In de kunstwerken staat die eik symbool voor groei, trouw, rijkdom en vergankelijkheid. De expositie is te zien t/m 2 september op zaterdag en zondag (13.00-17.00 uur). Entree: 1 euro.

OLTERTERP

Workshop klokluiden

GORREDIJK De Mariakerk Kortezwaag opent het nieuwe seizoen Tsjerkepaad op zaterdagmiddag 7 juli (13.30-15.00 uur) met een workshop klokluiden. Een ervaren klokluider leert de deelnemers van de workshop de fijne kneepjes van het luiden van de klok. Ze kunnen daarna oefenen op een kleine luidklok in de kerk. Daarna kunnen de cursisten ook de klok in de toren luiden. Voorafgaand is er een film te zien over het gieten van klokken. Deze film is van het museum Klok & Peel uit Asten, waar een oude klok uit Kortezwaag te bewonderen is. Opgeven voor de workshop via info@deklokmoatwerom.nl. Deelname: gratis. Centraal thema van het Tsjerkepaad is dit jaar: gastvrijheid. Dat sluit aan bij het theaterspektakel ‘De Klok Moat Werom’ dat van 11 t/m 15 oktober naast de kerk plaatsvindt.

Acrylcollages Ria Smit

De Sint Piter in Ureterp toont deze zomer in een bijzondere expositie een selectie acryl-collages van Ria Smit-Snakenborg, geroemd om haar gevoel voor compositie en bijzonder kleurgebruik. De kunstenares (1954) bracht haar haar jeugd grotendeels door in Beetsterzwaag. Door haar werk in het onderwijs woont ze in Twente. Ze schildert pas sinds 1990. Na toetreding tot de Amsterdamse Kunstkring Thorbecke in 1997 is er nationaal en internationaal aandacht voor haar werk. Ze begon met aquarellen, maar legt zich sinds tien jaar meer en meer toe op acrylcollages, vaak met als thema ‘weg naar het licht’. De expositie is van 7 juli tot 8 september iedere zaterdag (13.30-17.00 uur) geopend. Entree: gratis. De kerk is dan ook te bezichtigen in het kader van Tsjerkepaad.

URETERP

Straf in Le Brocope

OLDEBERKOOP De zevenkoppige muziekformatie Straf komt op 7 juli (20.15 uur) met de nieuwste voorstelling ZEPPELIN! naar theater Le Brocope. De mannen lieten zich inspireren door de waanzin van de redelijken. ZEPPELIN! gaat over de krankzinnigheid die kolkt onder de oppervlakte en de gekte die het gezond verstand verzwelgt. Straf geeft zich over aan de waanzin. En vroeg of laat gaat iedereen voor de bijl. Met een waanzinnige bezetting van drums, blazers en gitaren, van wasbord tot bassax en van accordeon tot voetpomptoeter. Entree: 13,50 euro. lebrocope.nl

Tsjerkepaad in Piterkerk

Buitenconcert Looft den Heer

BOORNBERGUM Maandagavond 9 juli (19.30 uur) repeteert muziek-

vereniging Looft den Heer uit Boornbergum voor de laatste keer voor de zomervakantie. Traditioneel doen ze dat met een klein buitenconcert, op het plein voor de vGKN-kerk (Easterbuorren 52). De jeugdleden zijn tijdens dit concert ook van de partij. Een aantal van hen haalden dit seizoen hun A-diploma en spelen na de zomervakantie mee in het korps. Ook haalden enkele leden hun B-diploma. Onder leiding van Johannes Reijenga was de vereniging afgelopen seizoen actief op basisschool By de Boarne. Ook deze groep muzikanten laat horen wat ze hebben geleerd. Ouders en kinderen kunnen tijdens het concert kennismaken met de vereniging. Jeugdleden kunnen via Looft den Heer lessen volgen bij een gediplomeerde zzp-muziekdocent, zonder dat daarvoor extra contributie hoeft te worden betaald. Het korps investeert graag in de jeugd.

Vlooienmarkt Bakkeveen

BAKKEVEEN Zaterdag 7 juli wordt de 6e vlooienmarkt van het seizoen gehouden. Op de terreinen rond het sportpark en zwembad zijn bij redelijk weer meer dan 500 standhouders aanwezig. Met een aanbod vol zolderopruimingen, curiosa, tweedehands gebruiksvoorwerpen, kleding, gereedschap en antiek. Parkeren: 1 euro per auto; entree: gratis. bakkeveen.nl/markt

COLOFON

ADVERTENTIEVERKOOP

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

Jan Wagt jan@sa24.nl 06 – 19 81 05 93

REDACTIE

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Ate Eijer ate@sa24.nl 06 – 52 24 98 55

advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

LIPPENHUIZEN Vanaf 7 juli t/m 25 augustus opent de Piterkerk in het kader van Tsjerkepaad iedere zaterdag de deuren (13.30 uur tot 17.00 uur). Naast het mooie interieur van de gerestaureerde kerk zijn er schilderijen te bewonderen van de Vrijdagmorgenschilders die in It Stee in De Skâns onder leiding van Anca van Tol lessen volgen. De schilderijen laten 'Afrika' zien in de jaargetijden herfst, winter en lente. En er is regelmatig muziek van organisten: Menno van der Vinne (8 juli), Henk Louwrink (11 augustus) en Geert Zigterman (25 augustus). De strijkers Compagnons Consort zijn er op 18 augustus.

Friese Streekmarkt

De derde Friese Streekmarkt op zaterdag 7 juli (10.00-16.00 uur) heeft een culinair tintje. Met extra kramen met limonadesiropen, biologische, vloeibare kruidenmixen, vinaigrette, chutney’s, pesto’s, tapenades, olijfolie, truffelmayonaise en noten. Voor de doeners is het mogelijk om een armband te maken, te vilten of een culinaire workshop te volgen. OLDEBERKOOP

17

www.sa24.nl

AGENDA DO 5 JULI

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lezing Yme Kuiper over Tinco Lycklamahûs

ZA 7 JULI

07:00 UUR | BAKKEVEEN Vlooienmarkt 10:00 UUR | GORREDIJK Rommelmarkt LDODK Sportcentrum Kortezwaag 10:00 UUR | OLDEBERKOOP Friese Streekmarkt Appie Tjalma Plein 13:30 UUR | GORREDIJK Workshop klokluiden Mariakerk 14:00 UUR | MAKKINGA De Gelaarsde Kat Korenmolen De Weyert 14:00 UUR | TIJNJE Midzomer Poolparty Zwembad De Wispel 19:00 UUR | LANGEZWAAG Oefenwedstrijd SC Heerenveen Sportpark 't Paradyske 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Voorstelling ZEPPELIN! van Straf Theatercafé Le Brocope

ZO 8 JULI

13:30 UUR | NIJ BEETS Met turfbok naar Sudergemaal It Damshûs 14:00 UUR | MAKKINGA De Gelaarsde Kat Korenmolen De Weyert 15:30 UUR | OLTERTERP Opening Tinco's Tsjerkepaad Kerkje Olterterp

MA 9 JULI

19:30 UUR | BOORNBERGUM Buitenconcert Looft den Heer Plein voor vGKN-kerk

DI 10 JULI

18:30 UUR | WIJNJEWOUDE Avondfietsvierdaagse De Stripe


Uw financieel adviseur voor de gehele regio; van Beetsterzwaag tot Luxwoude en van Tijnje tot Jubbega.

Daisy Reitsma-van der Zwet Adviseur schadeverzekeringen

Christiaan Schipper Financieel adviseur


Sa!

4 juli 2018

19

www.sa24.nl

EERSTE LUSTRUM LOOP TERWISPEL

Jan Sytze Jonker weer veruit de snelste Hardloper Jan Sytze Jonker uit Hemrik maakte zijn favorietenrol op de tien kilometer in de Loop van Terwispel weer helemaal waar. Met 34.51 had hij bijna zes minuten voorsprong op André Zwart uit Terwispel. KEIMPE VLIETSTRA TERWISPEL Na Jonker

en Zwart eindigde Stefan de Vries uit Drachten op de derde plek (41.20). Een bijzondere prestatie was er van Hasan Hamo uit Terwispel die met een eindtijd van 47.38 maar liefst bijna 11 minuten sneller was dan vorig jaar. Bij de dames was Charlotte Holtslag de snelste met 43.31, zij had een voorsprong van ruim 6 minuten op nummer twee Evelien Sikkema, de winnares van vorig jaar. Marida Prins uit Groningen eindigde ook dit jaar als derde. De 4 Engelse mijlen werd bij de dames een prooi voor Wietske Beenen uit Gorredijk (29.32). Bijna dertig seconden later kwam Jitta Hoogeveen-Mannee uit Drachten als tweede over de finish. Coby de Jong uit Langezwaag, vorig jaar vierde, pakte nu met 33.29 de derde plek. Bij de

heren op deze afstand stegen de nummers 2, 3 en 4 van vorig jaar allemaal een plaatsje. Sytse Bosma uit Lippenhuizen won de race in 24.24, voor Jetze Reyenga uit Terwispel (25.13) en Kevin de Kroon uit Gorredijk (25.22). Bijna 150 renners namen deel aan de vijfde loop van Terwispel. Zij trotseerden de warmte en de felle zon. Met een stevige wind uit het noordoosten bleek het toch prima loopweer. Met hier en daar watertappunten, en zelfs een watersproeiplaats, was het best te doen. Hoewel de loop oorspronkelijk als recreatieve loop is opgezet, strijdt iedere deelnemer wel voor een snelle tijd. Het programma begon met een kidsrun van een halve mijl voor de allerjongsten van 4 t/m 7 jaar. De meisjes deden het verrassend goed en bezetten

De lopers van de 10 km passeren voor de tweede keer de Spaltenbrêge. FOTO: SIETSE DE BOER

de eerste vier plaatsen. Marin Steenwijk uit Terwispel was de snelste met 4.14, gevolgd door Judith van Ginneken die haar prestatie van vorig jaar met ruim een minuut verbeterde. Naomi Schouwenaar uit Drachten was met 4.40 een seconde sneller dan haar zus-

je Linsey. Bij de mijl (8 t/m 12 jaar) voerden de jongens het rennersveld aan. Julian Ruben van de Poll uit Lippenhuizen passeerde de finish als eerste in de winnende tijd van 6.44, voor dorpsgenoot Desley Kienjet (6.48) en Tijn Steenwijk uit Terwispel (7.07). Speciale

ondersteuning kreeg Amy Wagenaar uit Terwispel ; ze legde het parcours af op haar RaceRunner, een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun, waarmee kinderen met een lichamelijke handicap zich kunnen voortbewegen door te lopen of te rennen.

HOORNSTERZWAAG Het gaat goed met het jeugdkaatsen bij Op ‘e Grins. Zondag stonden er maar liefst 32 namen op de lijst voor de jeugdeditie van de Tjongerpartij. “Ze kijken op de klei met jaloezie naar hoe goed wij het doen.” De ledenlijst van Op ‘e Grins telt momenteel de namen van 36 kinderen, een gevolg van hard werken door de vereniging, vertelt Jarich Westra. “We doen er veel aan om kinderen enthousiast te maken voor kaatsen. We hebben een gedreven bestuur en we werken met vijf gediplomeerde trainers. Daardoor krijgen kinderen op training in kleine groepjes veel individuele begeleiding.”

langrijk voor ons dan lol hebben. Al hebben we ook zeker wel ambities.” Zo staat in het nieuwe beleidsplan van Op ‘e Grins dat de vereniging over maximaal vier jaar een partuur op de Freule in Wommels, de belangrijkste wedstrijd bij de jongens, wil hebben. “We sluiten in het bereiken van dat doel niemand uit, maar we gaan wel een tweede trainingsavond opzetten voor talenten.”

En het draait zeker niet alleen om presteren, benadrukt Westra. “Niveau is minder be-

De jaarlijkse toestroom van vijf à zes nieuwe leden zorgt dus voor jaloerse blikken vanuit

andere delen van de provincie. Delen van Friesland waar de kaatssport veel hechter verweven is in de dorpen, maar waar clubs alle moeite moeten doen om jeugd aan te trekken en vast te houden. “Hoe doen jullie dat, is een vraag die we vaak krijgen.” Westra beseft dat er nog een belangrijk voordeel is. “In Hoornsterzwaag is er sowieso verder heel weinig te doen qua sport. Dus het hele dorp omarmt de sport en ook in Jubbega en andere omliggende dorpen is het enthousiasme voor het kaatsen groot.” En dat in een regio waar kaatsen tot een paar jaar geleden eigenlijk alleen gedaan werd door mensen met een oorsprong in typische kaatsgebieden. “Daar zijn we als vereniging trots op. Dat gevoel willen we ook vasthouden.”

Veel kaatsende jeugd in Hoornsterzwaag

'HET HELE DORP OMARMT DE SPORT' Gekeerd! FOTO: SIETSE DE BOER

Gorredijk sluit partnership met SC Heerenveen GORREDIJK Voetbalvereniging Gorredijk heeft sinds dinsdag een sportief partnership met SC Heerenveen. De verbinding tussen de amateurclub en de betaaldvoetbalorganisatie moet beide partijen vooruithelpen. Gorredijk is de veertiende amateurclub waarmee SC Heerenveen de banden aanhaalt. Voorzitter Cornelis Postma ziet de samenwerking helemaal zitten. “De vereniging betaalt voor het pakket,

maar krijgt er enorm veel voor terug.” Belangrijkste daarbij is het delen van de kennis die Heerenveen in huis heeft over allerlei voetbalaspecten en de zaken daaromheen. “Daar kunnen wij van profiteren. Heerenveen organiseert bijvoorbeeld een themabijeenkomst voor verzorgers, waarbij experts echt de diepte in gaan. En ‘Train de trainer’ is ook een prachtig project waar al onze trainers, zeker die van

de jeugd, veel van kunnen opsteken. Daar profiteren de voetballers, en daarmee de hele vereniging, weer van. Het is ons doel om, zoals afgelopen seizoen ook het geval was, met tien of elf jongens uit het eigen dorp en opleiding in het eerste te spelen.”

Binding met regio

Daarnaast is het voor Gorredijk mogelijk om vrijwilligers te belonen met het bezoeken

van een thuiswedstrijd in het Abe Lenstra-stadion – de club heeft een aantal seizoenkaarten – en sponsoren van Gorredijk kunnen een keer een kijkje nemen bij de businessclub van SC Heerenveen. Het contact ontstond doordat Heerenveen regelmatig in Gorredijk heeft getraind. “SC Heerenveen wil de binding met de regio vergroten”, vertelt Cornelis. “En natuurlijk kan het zijn dat in de toekomst voetbal-

talentjes uit onze opleiding nog eerder ontdekt worden door Heerenveen. Al hebben ze dat volgens mij nu ook al prima in beeld.” Daarnaast hoopt de voorzitter dat de samenwerking in 2020 een oefenwedstrijd van de profs in Gorredijk oplevert. “Dan bestaan we 100 jaar en het zou prachtig zijn als we dat op eigen veld kunnen vieren met een wedstrijd van SC Heerenveen.”


Sa!

4 juli 2018

20

www.sa24.nl

Doe mee & WIN

Sa! Cartoon

1

2

11

Waardebon voor 2 plate-menu’s bij Grand Café Samen Eten De Buorren 46 in Lippenhuizen

15

3

4

LET OP! NIEUW MAILADRES: PUZZEL@SA24.NL

6

16

17 21

19 23

25

26

28

29

33 37

30

34

38 43

40

44

48

46

53 56

69

54 57

60

61

65

66

70

62

Verticaal: 2 uitholling door stromend water 3 streling 4 moeite 5 pl. in Flevoland 7 afpersen 8 sprookjesfiguur 9 incident 10 Europees land 11 buitenzitje 14 octrooi 16 mestwagen 17 groot hert 18 kunstuiting 19 gevierd sporter 22 kilovolt 28 heden 30 communicatiemiddel 33 schaakstuk 35 naamspeldje 38 spel met stokjes 39 slaginstrument 41 brandewijn 42 relevant 44 Australische struisvogel 45 koningin-regentes 47 ijzeraantrekkend voorwerp 52 ondeugend 53 moeder-overste 55 Engels bier 57 voorzetsel 59 lijdzaam toeziend 60 bijbelse figuur 62 universal serial bus 63 pl. in Overijssel 66 vergelding 67 land 70 waterdoorlatend 73 onder leiding van 76 kleine hoeveelheid 77 plaaggeest 78 kaartspel 79 openbaar vervoer 80 stommeling 81 roeiwedstrijd 84 onbepaald vnw. 86 eikenschors 89 hoofdstad van Albanië 91 ongerept woud 93 doelpunt 94 roofvis 96 naaigerei 98 naar meisje 99 soort 104 oefenmeester 105 Europees gebergte 106 sportterm 108 grote aap 110 stuk goed 112 of iets dergelijks 113 ontroering 115 deel v.e. kasteelmuur 116 optater 118 wegdek 120 voorgerecht 123 staat in Amerika 126 geluid v.e. ezel 129 Griekse letter 130 moerassig 133 voertuig 135 vreemd.

68

71

72

77

82

83

78

79

84

85

95

93 98

102

105

109

106

110

111

114

119

99

101

104

120

115

117 123

126

127

129

132

130

133

108

112

122 125

128

107

116

121

124

91

94

97

100

81 87

90

96

113

80 86

89 92

103

73 75

76

88

63

67

74

Horizontaal: 1 drugshandelaar 6 ontzetting 12 venster 13 kokend 15 zelfzucht 18 Turks honinggebak 20 reeks 21 steeds 23 Balt 24 tocht 25 zitbad 26 open ruimte 27 vlaktemaat 28 kloosterzuster 29 onverschrokkenheid 31 getal 32 Slowakije (op auto's) 33 zwaar metaal 34 dikke vloeistof 36 motorraces 37 liefde (Frans) 40 nauwgezet 42 tochtje 43 pijn doen 46 vloek 48 houten wig 49 masker 50 bij geen gehoor 51 eigenaardig 52 geldbedrag 54 erg leuk 55 onheilsgodin 56 kloosteroverste 58 Griekse zonnegod 61 stortbad 64 bazige vrouw 65 tijdvak 67 katoenweefsel 68 errore excepto 69 riv. in Spanje 71 fier 72 veelkleurig 74 selenium 75 laatstgenoemde 76 flink 78 friet 80 voorzetsel 82 muzieknoot 83 blinde woede 85 deel v.e. trap 87 Frans lidwoord 88 vermindering 90 cycloop 92 zelfkant 94 samentrekking v.h. middenrif 95 losse draad 97 palmriet 99 spelonk 100 wilde haver 101 grote papegaai 102 spinrag 103 vulkaan op Sicilië 105 harig draadje 107 zoete lekkernij 109 autorit 111 romp 113 en andere 114 werppijltje 116 telwoord 117 rondhout 119 verkeerd 121 via 122 wiel 123 muurholte 124 onvoltooid 125 argeloos 127 persoonlijk 128 moment 129 angstig 131 melkproduct 132 Aziaat 134 gewoon 136 afspraakje 137 advies 138 bedrijfsleider 139 salarisverhoging.

47

50

52

64

36 41

45

49

51

31 35

39

42

59

10 14

22

24

32

9

18

55

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer.

8

13

20

58

7

12

27

De goede oplossing van het kruiswoordraadsel van deze week kan een lekker menu voor twee personen opleveren bij Grand Café Samen Eten in Lippenhuizen. Inzenden van de oplossing kan naar puzzel@sa24.nl of Sa! Media, Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 11 juli. Vermeld ook W27, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

5

134

131 135

136

137

138

139

© www.puzzelpro.nl 42

139

14

78

109

2

106

11

88

39

132

54

118


Sa!

4 juli 2018

21

www.sa24.nl

OP PAD IN VAN OORDT'S MERSKEN

Op zoek naar sporen van de otter De aanwezigheid van otters zal een gewone sterveling niet snel opvallen, maar wie met Harrie Bosma van het Wetterskip op stap gaat, heeft na een paar passen al een eerste otterervaring. Met hem is een tocht door Van Oordt's Mersken een spannend avontuur. TEKST: MARY VAN DER GRAAF FOTO: SIETSE DE BOER TERWISPEL De expeditie met otterexpert Harrie Bosma begint best eigenaardig. We lopen een stukje langs snelweg A7. Geen pretje, het voorbijrazende verkeer is intimiderend en de berm - met overal afval - deprimerend. Doel van de korte wandeling is de faunapassage onder de A7 tussen Tijnje en Beetsterzwaag. Deze onderdoorgang is twee jaar geleden aangelegd om de loop van het Koningsdiep te herstellen en dieren een veilige oversteek te bieden.

Na nog een beproeving, het oversteken van water via een gladde houten balk, bereiken we onze bestemming. Aan de hoopjes poep ziet Bosma dat veel dieren de passage gebruiken. Hij buigt voorover en wijst naar een zwarte substantie. “Dit hier is van een marter, hun uitwerpselen zijn in de vorm van een hoefijzer. Dat is nu niet zo goed te zien omdat het oud en verregend is. Daardoor is ook niet te zeggen of het stront van een boom- of steenmarter is. Bij verse poep ruik je het verschil, een boommarter ruikt zoetig en een steenmarter vies. Maar dit is bijna zeker van een steenmarter, die zijn minder zeldzaam en passen beter in deze omgeving.” Bosma constateert en passant de aanwezigheid van vossenuitwerpselen, maar dat is nu niet interessant, hij speurt naar iets anders. Een paar tellen later heeft hij het gevonden. Zo-

Harrie Bosma met een net aangereden otter.

als gehoopt en ook wel verwacht, ligt er bij de passage otterpoep. Voor een leek lijkt het op een hoopje modder met gruis. Gruis dat na wat gepeuter duidelijk visschubben blijken te zijn.

Zwemles

De vondst bevestigt nogmaals dat er in het Koningsdiep otters zwemmen. Dat is bijzonder, want zoveel van deze slimme en speelse dieren zijn er niet. In Friesland staat de teller op 45. De meeste leven in het merengebied maar ook in De Deelen en De Alde Feanen doen ze het goed en brengen daar jongen groot. De vrouwtjes zorgen alleen voor de jongen. Ze zoeken een rustige en veilige plek zoals rietbedden, holle bomen of ondergrondse holten en krijgen meestal twee tot drie grijsbehaarde blinde jongen. Na ongeveer tien dagen openen de ottertjes hun ogen en snel daarna krijgen ze zwemles. Na tien maanden tot een jaar worden de jonge dieren aan hun lot overgelaten, ze zijn dan geslachtsrijp en zelfstandig. Dat er otters in de Friese wateren rondzwemmen is niet vanzelfsprekend. In

De otter gespot Harrie Bosma plaatste in de Van Oordt's Mersken en tussen Ureterp en Olterterp een aantal cameravallen die opna-

mes van de otters hebben gemaakt. Ze zijn op sa24.nl bij dit artikel te zien.

de vorige eeuw verdween het grootste waterroofdier van Nederland. Vervuiling, jacht, verkeer en fuiken werden de soort fataal. In 1988 werd bij Joure de laatste Nederlandse otter doodgereden. In 2002 startten natuurorganisaties in Nationaal Park Weerribben (Noordwest-Overijssel) met de herintroductie van zo’n veertig beesten. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot ongeveer tweehonderd.

'HET KONINGSDIEP IS EEN PRACHTIG GEBIED VOOR EEN OTTER' 21 dode dieren

“Het Koningsdiep is een prachtig gebied voor een otter”, zegt Bosma terwijl hij over het water tuurt. “Er is genoeg voedsel en rust. En kijk die rietkragen, die zijn ideaal voor goede beschutting. Ook in de Nieuwe Vaart zwemmen ongetwijfeld af en toe otters. Water met zulke natuurlijke oevers wordt door otters gebruikt om te jagen of voor doortrek, maar niet zoals in De Deelen voor het grootbrengen van jongen. In De Deelen werden overigens al in 2003 otters gesignaleerd en een jaar later werden ook hier, bij het Koningsdiep, ottersporen gevonden.” Bosma verzamelt voor Friesland de otterwaarnemingen. In zijn vrije tijd zoekt hij sporen en zet hij cameravallen. Hij weet precies waar hij moet zijn want als de flora- en faunamedewerker van het Wetterskip kent hij bij wijze van spreken alle sloten en meren van de provincie. Daarnaast krijgt hij meldingen van de muskusrattenvangers en van collega’s bij Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Alle gegevens stuurt hij door naar de Zoogdiervereniging en

Alterra, een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. Uit de monitoring blijkt dat veel otters vroegtijdig doodgaan. “Aflopen jaar had ik 21 dode dieren. Verdrinking in fuiken maar vooral het verkeer zijn belangrijke doodsoorzaken. Otters zijn daarom enorm geholpen met faunabuizen.”

Latrine dicht bij huis

De zompige vlakte van Van Oordt's Mersken oogt verlaten en triest, maar schijn bedriegt. Bosma loopt naar een betonnen constructie voor de in- en uitlaat van water. Dieren gebruiken dit soort opvallende elementen in het landschap vaak om hun aanwezigheid te laten blijken. En ja hoor, overal liggen visitekaartjes. Net als bij de faunapassage vinden we hier stront van de otter, de marter en de vos. De tocht gaat verder langs de oever van het Koningsdiep. Bosma stopt om de haverklap om op gaten in de grond te wijzen. “Kijk dit is het hol van een bruine rat en deze hier is van een steenmarter. Zoals je ziet heeft die de latrine dicht bij huis.” Even verderop in het veld ontwaart de spoorzoeker een net verschalkte kievit. “Vos”, is zijn commentaar. Voor Bosma zijn deze vondsten niets bijzonders. Spannend wordt het pas bij de ontdekking van een otterwissel; een uitgesleten looproute. Het is een brede vaakgebruikte wissel. “Dit is van een heel actieve otter, dit duidt op meer dan doortrekken, deze is langer hier”, stelt de opgewonden Bosma. Als dat zo is, moeten er meer wissels zijn. En inderdaad, een paar honderd meter verder weer platgelopen riet. Het is een wissel met verse stront. Dit verse spul is geschikt voor DNA-onderzoek, daarom stopt Bosma het in een potje. Het onderzoek zal uitwijzen of het Koningsdiep ontdekt is door een nieuwe otter of dat een oude bekende de beek bezocht heeft.

Bijzonder otterboek

De otter is vooral 's nachts actief.

Donderdag 5 juli publiceert Harrie Bosma het boek 'De otter – van uitsterven tot nieuw begin'. Aan de hand van talrijke schitterende foto’s en unieke (nacht) beelden van bewegingscamera’s biedt dit boek een boeiende kennismaking

met de otter, zijn verschijning, gedrag en leefgebied. Daarnaast is het een levendig verslag van de belevenissen en waarnemingen in het veld van otterkenner Bosma. Het boek telt 96 pagina’s en kost 15 euro.


Sa!

4 juli 2018

www.sa24.nl

SIETZEMA TECHNIEK, SPECIALIST IN OPPERVLAKTETECHNIEK

WIJ HEBBEN

WERK

23

VOOR JOU!

Slimme handjes gezocht

Bij de in opkomst zijnde circulaire economie hoort zuinig omgaan met materiaal. Het aanbrengen van slijtvaste oppervlaktelagen op kwetsbare onderdelen helpt daarbij. En dat is precies wat Sietzema Techniek in Gorredijk doet. Resultaat: minder vervangingen, minder stagnatie en minder storingen. Een bloeiende en groeiende business. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK De handen uit de mouwen steken is Siebe Sietzema niet vreemd. Als liefhebber van metaal en techniek is het voor de eigenaar van Sietzema Techniek ook geen straf zelf op de werkvloer te staan. Maar de laatste tijd staat hij bijna continu aan een machine. Noodgedwongen. Een kwestie van veel werk en te weinig medewerkers. “Dus dan doe ik zelf ook mee, geen probleem. Maar ideaal is het niet.” Het technische bedrijf heeft de wind in de zeilen. Dankzij een combinatie van factoren. De economie is aangetrokken en Sietzema heeft zich gespecialiseerd in technieken die goed passen bij de steeds populairder wordende duurzame circulaire economie. “En dus verwacht ik dat we nog behoorlijk kunnen groeien.” Voor de buitenwereld is het weleens lastig te begrijpen wat ze bij Sietzema Techniek nu eigenlijk doen. Maar Siebe kan het goed uitleggen. “In machines zitten altijd metalen onderdelen die veel te verduren hebben en dus slijten. Wij brengen op de meest kwetsbare plekken een slijtvaste of corrosiebestendige laag aan, waardoor er minder slijtage is. Daardoor bespaart een bedrijf enorm op de kosten. De vervanging van onderdelen is stukken minder en er zijn minder storingen en stagnaties.”

Het klinkt logisch en eenvoudig, maar dat is het in de praktijk niet. De grote uitdaging is om voor ieder onderdeel

GEZOCHT

Allround CNC-verspaner Sietzema Techniek zoekt een allround CNC-verspaner. Een enthousiaste, leergierige medewerker met oog voor kwaliteit, die ervaring heef met CNC- en conventioneel verspanen, enkelstuks en kleine series. De functie vraagt om een stressbestendig en flexibel persoon met ambities rond CAD/CAM systemen. Kijk voor een uitgebreide vacaturebeschrijving op sietzematechniek.nl of zoek contact met Siebe Sietzema voor meer informatie: 06 – 5139 1876 of info@sietzematechniek.nl. de juiste slijtvaste oppervlakte en de bijbehorende techniek te vinden. Dat vraagt materiaalkennis, ervaring en creativiteit. Siebe: “En daar ligt onze kracht. Hier komen heel veel vragen binnen en alle medewerkers denken vanuit eigen ervaring en kennis mee met het vinden van de oplossing.”

Zelfstandig en creatief

Die aanpak heeft gevolgen voor het type medewerkers binnen het bedrijf. “Ik noem het ‘slimme handjes’. Geen

Bertus koos voor verandering Bertus van der Meer (35) uit Tijnje werkt sinds maart dit jaar bij Sietzema Techniek. “Ik heb negentien jaar ervaring in de metaalbewerking en was al weer acht jaar bij mijn vorige werkgever. Siebe wist wat ik deed en benaderde mij met de vraag of ik niet eens iets anders wilde. Ik ben blij dat ik de stap

heb gezet. Ik ben nu vooral bezig met draaiwerk en het is de bedoeling dat ik straks ook freeswerk ga doen. Ik heb in die paar maanden al gemerkt dat ik hier veel kan leren, de begeleiding is heel goed. Ik voel mij hier al helemaal thuis.”

Siebe Sietzema.

mensen die ja en amen zeggen, maar mensen die zelfstandig kunnen werken en creatief zijn. Wij ontwikkelen ons meer en meer naar een zelfsturende organisatie. Dat betekent dat medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Dat maakt het voor de medewerkers leuker en uitdagender. Er is hier veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.”

'IK NOEM HET ‘SLIMME HANDJES’. GEEN MENSEN DIE JA EN AMEN ZEGGEN' Siebe verdeelt zijn opdrachtgevers in drieën. De snelstgroeiende groep zijn de machinebouwers die nieuwe onderdelen preventief voorzien van een slijtvaste of corrosiebestendige laag. Daarnaast krijg het bedrijf opdrachten van bedrijven die machines onderhouden en reviseren. “Wij kunnen onderdelen een tweede leven bieden.” En tot slot werkt Sietzema Techniek voor grote industriële bedrijven met een eigen technische dienst. “Dat zijn bedrijven die zelf gericht over onderhoud en verbeteringen nadenken en ons vragen mee te denken. Dat zijn mooie uitdagingen.”

Prettige omgeving

Het team bij Sietzema Techniek bestaat nu uit zes medewerkers. Twee op kantoor en vier in de fabriek. Het is een imposante omgeving. Grote machines, maar ook strak ingericht. En netjes. “Kwestie van bijhouden”, vertelt Siebe. Rond de machines is het ruim opgezet.

Vier technieken Sietzema Techniek gebruikt vier technieken om slijtvaste oppervlakten te realiseren.

Thermisch spuiten

Een metallisch of keramisch materiaal wordt gesmolten en door verstuiving op een oppervlak aangebracht. Zo ontstaat een deklaag zonder aantasting van het onderliggende oppervlak.

Cladden

De slijtvaste oppervlakte wordt door een vorm van lassen op de ondergrond aangebracht. De beschermende laag en het materiaal worden hierbij als het ware aan elkaar ‘gesmolten’.

PU-bekleden

(polyurethaan of polyurea) Een gespecialiseerde techniek waarbij naadloos een slijtvaste elastomeer op de ondergrond wordt aangebracht.

Verspanen

Computergestuurde verspanende technieken vormen vaak de basis voor het gereedmaken van de ondergrond voor het aanbrengen van de beschermende lagen en het nabewerken hiervan. De materialen en de werkorders met tekeningen en beschrijvingen liggen overzichtelijk op de werkplek. “Als je andere bedrijven helpt stagnaties en storingen te voorkomen, moet je zelf je zaakjes ook op orde hebben. Dit is een omgeving om efficiënt en dus plezierig te werken.”

Nieuwe rubriek, ook voor u?

Bertus van der Meer.

Veel bedrijven zijn op zoek naar goede vakbekwame medewerkers. Sa! helpt graag mee door het schrijven van bedrijfsportretten met daarin een goede schets van het bedrijf: het werk, de sfeer, de markt, de opdrachtgevers, de ambities en de gezochte medewer-

kers. Met publicatie in de krant, online en via de eigen communicatiekanalen van de onderneming. Ook iets voor u? Wij informeren u graag over de mogelijkheden: 06- 5247 1013 of redactie@ sa24.nl.


AH Varkensshoarma 500 gram en kipshoarma

Milner 30+ en Slankie 20+ van de zelfbedieningsafdeling

Alle varianten*, combineren mogelijk

Alle Perla Pads Combineren mogelijk

Alle varianten, combineren mogelijk

2e gratis

2e gratis

2.

99

Bijv. varkensshoarma 2 schalen à 500 gram van 5.98 voor * m.u.v. Biologisch

Bijv. jong 30+ in plakken 2 pakken à 175 gram van 4.98 voor

2e gratis

2.

49

Bijv. huisblends classic roast 2 zakken à 36 stuks van 6.58 voor

De actieprijzen variëren van 1.29-5.75

De actieprijzen variëren van 2.99-5.99

Alle Lipton ice tea*

Hardys Crest en Winemaker’s Lot Australië/Chili Alle varianten, combineren mogelijk

Alle varianten, combineren mogelijk

2e gratis

2.

lle shampoo, conditioner, tyling en kleuring combineren mogelijk.

ijvoorbeeld Andrélon Oil&Care hampoo 300 ml

m.u.v. Botanicals, Etos, baby, kids, ouis Widmer, Color Intense, Magic etouch, Colorista en Ethnic

8.

68

10.

59

Bijv. Heineken premium pilsner krat 24 flesjes à 0.3 liter van 16.29 voor

ACTIE ACTA

4.

8.78

2 stuks Bijvoorbeeld Andrélon Oil&Care

39

4. 14. 39 39 1+4. 4. Alle shampoo, conditioner, styling en kleuring combineren mogelijk. shampoo 300 ml

6.50

8.78

2 stuks

Bijvoorbeeld Andrélon Oil&Care shampoo 300 ml

m.u.v. Botanicals, Etos, baby, kids,

HARTEVELT Jonge Jenever, 1 liter

8.8.78

1+1 3.9 4 GRATIS

ioner, oo, condit eren Alle shampkleuring combin styling en mogelijk. e n Oil&Car ld Andrélo bee oor Bijv 300 ml , shampoo s, baby, kids anicals, Eto Intense, Magic Bot .v. m.u mer, Color Louis Wid Colorista en Ethnic Retouch,

2 stuks

. 878

99 19.

ALLES VOOR EEN MAGISCHE ZOMER!

1 39 S + I 4. T 1 A 39 GR 7

7

Alle shampoo, conditioner, styling en kleuring combineren mogelijk.

MER! ISCHE ZO EEN MAG

OR VO Botanicals, Etos, baby, kids, ALLESm.u.v. Louis Widmer, Color Intense, Magic Retouch, Colorista en Ethnic

NM IXE

s tuk

14. 15.99 22.99

*Maximaal 6 flessen per klant

2 stuks

Bijvoorbeeld Andrélon Oil&Care shampoo 300 ml

99 15.

99 *

MIXEN MAG

7

7

*Maximaal 6 flessen per klant

15.9910.9. 14.99

22.49

*

99 99

BESTEL GEMAKKELIJK EN GEMAKKELIJK SNEL OP GALL.NL BESTEL EN SNE 7

Op werkdagen voorOp 22.00 uur besteld, de volgende dag in huis werkdagen voor 22.00 uur besteld, de volgen

7

Gratis thuisbezorgdGratis bij besteding vanaf 50 euro thuisbezorgd bij besteding vanaf 50 euro

Ontdek ’t gemak van

ALLES VOOR EEN MAGISCHE 8. ZOMER! AG 2 stuks

13.99

*

8.78 ALLES VOOR EEN MAGISCHE ZOMER! ALLES VOOR EEN MAGISCHE ZOMER! ALLES VOOR EEN MAGISCHE ZOMER!

Alle shampoo, conditioner, styling en kleuring combineren mogelijk.

18.49

m.u.v. Botanicals, Etos, baby, kids, Louis Widmer, Color Intense, Magic Retouch, Colorista en Ethnic

AG MIXEN M

8.78

Witte Rum, 1 liter

IWSC Zilveren Medaille

GRATIS

ALLES VOOR EEN MAGISCHE ZOMER!

MIXEN MAG

1 liter

78 2 stuks Bijvoorbeeld Andrélon Oil&Care

Louis Retouch, Widmer, Color Intense, Magic Colorista en Ethnic Retouch, Colorista en Ethnic

7

1+1 GRATIS

BOKMA BACARDI Jonge Jenever, CARTA BLANCA

Wodka, 1 liter Mild & zacht Blend, 1 liter

39 39 4.39

MIXEN MAG

shampoo 300 ml Louis Widmer, Color Intense, Magic m.u.v. Botanicals, Etos, baby, kids, Botanicals, Etos, baby, kids, Magic Retouch, Colorista enm.u.v. Ethnic Louis Widmer, Color Intense,

VOOR EEN MAGISCHE ZOMER!

SMIRNOFF THE FAMOUS VODKGROUSE A

MIXEN MAG

Louis Widmer, Color Intense, Magic Andrélon Oil&Care Bijvoorbeeld m.u.v. Retouch, Botanicals, Etos, baby, kids, Bijvoorbeeld Andrélon Oil&Care m.u.v. Botanicals, Etos, baby, kids, Colorista en Ethnic shampoo 300 ml Louis Widmer, Color Intense, Magic Retouch, Colorista en Ethnic

Wodka, 1 liter

GRATIS 78 8.78 2 stuks 8. MIXEN MAG

Alle shampoo, conditioner, 2 stuks shampoo, conditioner, Bijvoorbeeld Oil&Care shampooAndrélon 300 ml Alle styling en kleuring combineren styling en kleuring combineren mogelijk. shampoo ml Etos, mogelijk. m.u.v.300 Botanicals, baby, kids, Bijvoorbeeld Andrélon Oil&Care shampoo 300 ml

De actieprijzen variëren van 1.89-19.99

MIXEN MAG MIXEN MAG 2 stuks

2.

49

SMIRNOFF VODKA

1+1 1+1 1+1 GRATIS GRATIS

Alle shampoo, conditioner, Alle shampoo, conditioner, styling en kleuring combineren MIXEN MAG styling en kleuring combineren mogelijk. mogelijk.

Alle shampoo, conditioner, styling en kleuring combineren mogelijk.

Bijv. Dreft extra hygiëne original 2 flessen à 383 ml van 4.98 voor

De actieprijzen variëren van 0.36-18.17

GRATIS

8.78

2e gratis

35% KORTING

1+1 1+1 GRATIS

1+1 39GRATIS

4. 2 stuks

Dreft handafwas 383 ml en vaatwas en Ariel en Lenor Alle varianten, Combineren mogelijk

De actieprijzen variëren van 8.38-10.18

MIXEN MAG

De actieprijzen variëren van 7.19-8.98

Alle Heineken of Brand

2e halve prijs

1+1 GRATIS

8.

98

Bijv. Hardys Crest Rosé 2 flessen à 0.75 liter van 17.96 voor

De actieprijzen variëren van 1.25-2.39

Douwe Egberts 500 gram en koffiepads 54 stuks

Bijv. aroma rood snelfiltermaling 2 pakken à 500 gram van 11.58 voor * M.u.v. aroma rood 2 x 500 pak

1.

49

Bijv. Appelsientje sinaasappel 2 pakken van 2.98 voor

De actieprijzen variëren van 0.49-2.59

Alle varianten*, combineren mogelijk

2=1

2e gratis

09

Bijv. original sparkling 2 flessen à 1.5 liter van 4.18 voor * M.u.v. blik

De actieprijzen variëren van 2.69-13.25

van 2.18 - 3.38

Appelsientje en Dubbeldrank literpakken

Combineren mogelijk

3.

29

Altijd gratis afhalenAltijd in een van onzegratis winkels (uitgezonderd Gall & Gall Gemak) afhalen in een van onze winkels

78

7

(uitg

Profile for Sa! Media

Sa! week 27 - 2018  

Sa! week 27 - 2018  

Profile for sa24media
Advertisement