Page 1

woensdag 28 oktober 2015

DE GROTE QUIZ VAN ASSEN Wat weet u van de Drentse hoofdstad? Test uw kennis! >> 11

MONUMENT Wonen aan de Vaart >> 26-27

WWW.DVHN.NL N 24 UUR NIEUWS

Voor één keer Dagblad van Assen Voor u ligt een bijzondere uitgave van Dagblad van het Noorden. Voor één keer richt de redactie de blik helemaal op de gemeente Assen. Het eenmalige Dagblad van Assen wordt huis-aanhuis in Assen en omgeving verspreid, bij abonnees en niet-abonnees. De hoofdstad van Drenthe heeft nogal wat te bieden, weten haar inwoners maar al te goed. De enquête die we onder Assenaren hielden, maakt dat duidelijk. Een ruime meerderheid van de Assenaren antwoordt op de vraag ‘Assen biedt voor mij alles qua woongenot’ met (helemaal mee) eens. En als u deze bijlage leest, begrijpt u dat misschien nog beter.

PROMINENTEN KIEZEN DE MOOISTE PLEKJES VAN ASSEN

Assen omarmt TT Circuit HENK WOLLERICH ANNIQUE OOSTING ASSEN Assen omarmt het TT Circuit. Het gros van de inwoners heeft er geen enkel bezwaar tegen indien het aantal (race)activiteiten op de motorsportaccommodatie de komende jaren toeneemt.

Dit blijkt uit een enquête onder vijfhonderd inwoners van de Drentse hoofdstad. Zij kregen vragen voorgelegd over een aantal hete hangijzers in de stad. De steekproef werd uitgevoerd door Dagblad van het Noorden in samenwerking met het onderzoeksbureau Enigma Research. De overwegend positieve houding ten opzichte van het TT Circuit is opvallend. Zeker gezien de weerstand die er bij een deel van de stad is tegen met name de geluidsoverlast die

wordt veroorzaakt. Van de vijfhonderd respondenten vindt 66 procent een verdere uitbreiding van activiteiten goed voor de plaatselijke economie en werkgelegenheid. En Assen kan zich daarmee mooi profileren, aldus een van de geënquêteerden. Een enkeling plaatst een kanttekening dat overlast op geluiden milieugebied ’niet te extreem’ moet worden. Slechts 15 procent van de ondervraagden ziet helemaal niets in extra activiteiten. ’We hebben al herrie genoeg’ of ’motorsport is maar plezier voor een heel kleine groep’ en ’overlast’ worden daarvoor als voornaamste argumenten aangevoerd. De positieve grondhouding wordt onderstreept door de cijfers. Het aantal klachten over geluidsoverlast van het circuit is beduidend afgenomen; van 86 in 2014 tot 25 dit jaar. In

Overwegend positieve houding ten opzichte van circuit opvallend geen enkel geval is de vergunning overtreden. De afgelopen twee jaar is niet een keer een overschrijding van het toegestane geluidsniveau vastgesteld. Assenaren zijn uitermate tevreden over hun woonplaats. Van de respondenten antwoordt liefst 66 procent het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de stad alles biedt qua woongenot. Slechts 12 procent is het daarmee niet eens, de overige ondervraagden zijn hierin neutraal.

,,Winkels, scholen, openbare voorzieningen, natuur, alles is aanwezig en makkelijk te bereiken.’’ Een ander spreekt van een ’fantastische stad’. Een stad ook met veel aardige mensen, merkt een derde op. ,,Een stad waar we ons rustig en veilig voelen met een prachtig wandelbos en voldoende cultuuraanbod.’’ Ondervraagden die zich minder happy voelen noemen de bekende heikele punten als het maaibeleid, de kosten voor het parkeren en de overlast door de TT. Zwaarwegend in het negatieve oordeel is het wegbezuinigen van ouderenvoorzieningen zoals de Kloosterhof en wijkcentra en de slechte busverbindingen tussen de wijken en het centrum. Het winkelaanbod en de leegstand in het hart van Assen wordt door een aantal ondervraagden omschreven als ’triest’.


2

DVHN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

DAGBLAD VAN ASSEN MINIMAN 0592-329549 - assen@dvhn.nl - twitter @Miniman_DvhN

Populair Miniman is een van de populairste rubrieken van de krant. Miniman is een soort Ombudsman die dagelijks het kleine lief en leed van de lezers aanhoort en optekent. Vaak reageren andere lezers daarop maar ook de gemeente of andere instellingen of bedrijven komen met regelmaat in actie als Miniman een ‘misstand’ aan de kaak stelt. Miniman is een van de langst bestaande rubrieken van deze krant. De lezer die via de Drentsche- en Asser Courant en Drentse Courant naar het Dagblad van het Noorden zijn gekomen kennen hem al sinds het begin van de jaren tachtig. Hij ontstond nog langer geleden; dat was in de oude Emmer Courant in de jaren zeventig. Bij de fusie tot Dagblad van het Noorden in 2002 maakten ook de oude Nieuwsblad van het Noorden-lezers kennis met Miniman. Het grappige is dat Miniman een typisch Drents fenomeen is. Bij onze kranten in Groningen is een aantal keren geprobeerd de Miniman te introduceren maar dat is altijd mislukt. Wat zou dat toch zijn? Voer voor psychologen? De verslaggevers van Dagblad van het Noorden zijn dol op de Miniman. Via dat kleine mannetje merken ze wat er leeft in de stad. Bovendien is het fijn om te weten, door de vele dagelijkse telefoontjes en mailtjes, dat de krant er nog steeds toe doet. Ook een reden waarom hij zo gewaardeerd wordt is dat met regelmaat een beller of mailer, zonder dat deze het zelf in de gaten heeft, met groot of belangrijk nieuws komt. Dat leest u dan niet terug op deze plek maar op een nog belangrijkere plek in de krant.

Iets vertrouwds

M

et sommige plekken op aarde heb je wat meer dan met andere. Voor mij is Assen ook zo’n plaats. Niet alleen omdat mijn moeder hier een gelukkige jeugd heeft doorgebracht (Amelte), iets waarvoor je als zoon zo’n stad niet genoeg kunt loven en prijzen, maar ook omdat hier mijn huidige werkplek is gevestigd. Onze op onderdelen wat sleetse redactie aan de Brink, waar de atmosfeer is doortrokken met geruchtmakende verhalen uit het nieuws van jaren her. Assen levert mij aanknopingspunten voor stukjes als dit. Ze liggen al op straat, ik hoef ze alleen nog maar te vinden. Onder de wind, rondspeurend als een oude jachthond in zijn revier. Ook dat schept een band. (Bij winkelcentrum Triade sjeest een fietsende mevrouw een kennis voorbij, een tamelijk omvangrijke man met een baardje, die haar iets onbetamelijks toeroept. Zeg maar rustig dat hij haar in de openbare ruimte op klaarlichte dag gewoon een onoorbaar voorstel doet. De vrouw moet lachen; ze kan blijkbaar wel wat hebben. ,,Ik heb een vriendje, dat weet je toch!”, roept ze terug. ,Ja, maar die spreekt geen Nederlands en ik wel!” riposteert hij. Maar ze is al weg; geen type leek mij die zich geremd wist door een taalbarrière.) Op het Koopmansplein kijk ik toch altijd even of de gemeentelijke prullenbakken daar niet te vol zijn, zodat de vuiligheid ook op straat ligt. Is dat het geval, dan belt trouwe doch kritische abonnee B. de Miniman. En dan krijgen het ambtenarenwezen en de verantwoordelijk wethouder onder uit de zak. Abonnee vraagt zich af waar ze op het gemeentehuis mee bezig zijn. ‘Met niks dus”, vult hij zelf in. Jullie vinden het misschien wel raar, maar ook dat heeft iets vertrouwds. Jan Wierenga

Assen is en blijft een motorstad Assenaren zijn tevreden over hun eigen stad blijkt uit onderzoek. Afgezien van dat nieuwe parkeer- en maaibeleid natuurlijk. ‘Het parkeerbeleid is een zombie.’ ANNIQUE OOSTING HENK WOLLERICH ASSEN Inwoners van Assen klaagden

het afgelopen jaar steen en been over het nieuwe parkeer- en maaibeleid. Bereidheid om daar zelf ook maar een dubbeltje aan bij te dragen is er echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden in samenwerking met Enigma Research onder vijfhonderd Assenaren. Op de stelling dat inwoners graag iets meer gemeentelijke belasting betalen als het parkeerbeleid wordt teruggedraaid antwoordt 63 procent ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’. Slechts 15 procent is het met die stelling eens, terwijl 19 procent voor neutraal kiest. Bij het maaibeleid zijn de cijfers bijna gelijk (62 procent tegen, 22 voor). Begin dit jaar werden als bezuinigingsmaatregel het maaien parkeerbeleid aangepast. Toen de gevolgen duidelijk werden reageerden veel inwoners woest. Pijnpunten: het niet meer gratis parkeren op het Veemarktterrein en ook ’s avonds betalen en het niet meer zo vaak maaien van veldjes en bermen. Veel inwoners vinden het onzin om meer belasting te betalen om deze maatregelen terug te draaien. ,,Inwoners moeten het wel netjes houden, de gemeente dus ook’’, stelt iemand. Anderen stellen dat er wel wat geld gebruikt kan worden van grote projecten als De Nieuwe Kolk en het bevaarbaar maken van Het Kanaal. De belasting in Assen is al hoog genoeg, aldus verschillende Assenaren. Ook bij het parkeren steken inwoners de hand niet in eigen boezem. Veel inwoners gaan op de fiets, anderen vinden het nieuwe beleid bespottelijk. ,,Het parkeerbeleid is een zombie van B&W en fnuikend voor de binnenstad.’’ Voorstanders van het huidige parkeerbeleid zeggen dat ‘degene die gebruik maakt van de binnenstad ook moet betalen’. Ander heikel punt in Assen: de eventuele komst van een factory outlet centrum (FOC) vlakbij het TT Circuit. De meningen zijn flink verdeeld. Zo denkt 46 procent van de gevraagde Assenaren dat het winkelend publiek in de binnenstad flink zal afnemen door een FOC. ,,Er is nu al zoveel leegstand. De stad ziet er straks uit als een slecht gebit: eerst verval, dan vallen gaten’’, schrijft een Assenaar. Anderen vinden dat de plek van het FOC te ver van Assen ligt waardoor de samenhang ont-

De gemeente Assen biedt voor mij alles qua woongenot. 67%

"Na de opening van het outletcentrum zal het winkelend publiek in het centrum van Assen fors afnemen." 46%

1% 20% Eens Oneens

12%

15%

Neutraal Weet niet

Eens Oneens

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

De activiteiten op het TT-circuit moeten alle ruimte krijgen om te groeien.

34%

Neutraal Weet niet

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

Vanwege het huidige parkeerbeleid kom ik minder vaak in de binnenstad. 19%

66%

1% 15%

18% Eens Oneens

Neutraal Weet niet

5%

39%

39%

3%

Eens Oneens

Neutraal Weet niet

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

De TT-nacht moet van vrijdag naar zaterdag worden verplaatst.

Ik betaal graag wat meer gemeentelijke belasting als het maaibeleid wordt teruggedraaid.

39%

62%

28% Eens Oneens

5%

28% Neutraal Weet niet

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

breekt. Sommigen denken dat een outlet ook kansen biedt: 34 procent. ,,Dagjesmensen kunnen ook het Asser centrum bezoeken’’, stelt iemand. Weer anderen vinden het aanbod in Assen totaal verschillend van een

1% Eens Oneens

22%

15% Neutraal Weet niet

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

eventuele outlet. Het een bijt het andere niet, aldus verschillende deelnemers aan het onderzoek. Meer eensgezindheid is er onder Assenaren over activiteiten op het TT Circuit. Assen is en blijft een motorstad: 66 procent vindt dat de acti-


3

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Het TT Circuit werd dit jaar voor het eerst gebruikt voor een motorcross. Heel veel zand werd er naar toe vervoerd.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Slopen De achterkant van de Hema is veel Assenaren een doorn in het oog. De troosteloze aanblik van de stenen muur maakt het aanzicht van Assen niet beter, vindt 61 procent van de ondervraagden. Sloop is daarbij niet voor iedereen de eerste optie. Slechts 17 procent kiest voor het platgooien van het warenhuis, waarbij mannen meer voor deze rigoureuze ingreep zijn dan vrouwen. Het gros vindt dat een ingrijpende opknapbeurt wel voldoende. De slopers onder de geënquêteerden opteren vooral voor een verhuizing van het warenhuis naar ‘t Forum dat met grote leegstand kampt. Een

viteiten op het TT Circuit alle ruimte moeten krijgen om te groeien. Hier en daar wordt wel een kanttekening geplaatst over geluidsoverlast. Het circuit wordt door veel Assenaren gezien als de manier om de stad te profileren en om geld te verdienen. ,,We moeten trots zijn op zo’n accommodatie’’, is de mening van veel mensen. ,,Het TT Circuit zet Assen op de kaart.’’ Volgend jaar zijn de races voor het eerst op een zondag. Dat werpt gelijk een vraag op: moet de TT-nacht van de vrijdag naar de zaterdag verhuizen? Veel Assenaren is dat om het even: 39 procent geeft aan neutraal te zijn. De voor- en tegenstanders zijn precies in balans. Een extra nacht is niet gelijk de beste optie volgens de Assenaren. Geluidsoverlast wordt als belangrijkste argument tegen een TT Festival van vier nachten genoemd. Maar ook een verkort weekend: de zondag is hard nodig om bij te komen van de festiviteiten. Ook het loslaten van een traditie vinden Assenaren lastig. ,,Ook bij een extra avond zullen de mensen niet meer uitgeven. Financieel gezien is het dus duurder met een kleiner rendement.’’ Voorstanders vinden een extra feestavond een goed plan. ,,Tuurlijk, anders komt er weer een gat.’’

andere optie is volgens lezer om de Hema gewoon te verhuizen naar het outletcentrum, dat mogelijk bij het TT Circuit wordt gebouwd. Binnenkort komt daar meer duidelijkheid over. Afbraak van het pand zorgt dan voor een mooie nieuwe doorkijk naar theater en bioscoop De Nieuwe Kolk en vergroot het Koopmansplein wat voor optredens tijdens bijvoorbeeld het TT Festival perspectief biedt om populairdere bands naar de Drentse hoofdstad te halen Er is dan veel meer ruimte voor het publiek. De ja-zeggers vinden het ook niet onverstandig om gelijktijdig met de sloop het gemotoriseerde verkeer in

de Weierstraat te beperken. Bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer in te stellen. Het helemaal verbieden van auto’s is geen verstandige optie, aldus Assenaar. ,,Je moet er wel even gemakkelijk kunnen parkeren om gebak te halen.’’ Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt sloop te ingrijpend, maar wil wel dat de achterpui en directe omgeving worden aangepakt. ,,Al was het alleen maar voor de uitstraling.’’ Assenaar doet de suggestie om een aantal jonge honden er in het kader van hun afstudeerproject eens naar te laten kijken. Dat be-

Wat moet er gebeuren met de achteringang van de HEMA? 33%

17% 33% Het pand moet gesloopt worden De achteringang moet worden verbouwd Iets anders Er hoeft niets te gebeuren

10%

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

NEEM EEN JAARABONNEMENT EN ONTVANG

Betaald voetbal Heel uitgesproken zijn de geënquêteerden over een eventuele fusie tussen zaterdag hoofdklasser ACV en zondag hoofdklasser Achilles 1894. Samengaan maakt beide voetbalverenigingen sterker en zo kan mogelijk via een tussenstap in de Topklasse het walhalla dat betaald voetbal heet worden betreden. Betaald voetbal hoort immers bij een provinciehoofdstad, wat Assen is. ,,Niks ervan’’, is de uitgesproken mening van meer dan de helft van de gevraagde Assenaren. Van hen is zelfs 32 procent er helemaal mee oneens. ,,Kolder!’’, aldus een Assenaar. ‘’Grootheidswaanzin.’’ ,,Nutteloos’’. ,,Onnodig geld verknoeien.’’ ,,Bodemloze put’’, stellen anderen. ,,Assen is geen voetbalstad, er is geen achterban en er komt geen publiek”, wordt veel gezegd. We hebben betaald voetbal genoeg in regio, zegt een andere Assenaar. ,,FC Emmen, FC Groningen, Heerenveen, Zwolle. We kunnen te kust en te keur.’’ Een aantal wijst een fusie om principiële redenen af: ACV moet de christelijk signatuur behouden. ,,Het zijn toch geheel verschillende verenigingen, aldus lezer die bij beide verenigingen een kind heeft spelen. Een

spaart kosten. De Chinees en voorheen het nieuwe Oude Luifeltje moeten daar ook bij worden betrokken. Meest gehoorde optie is om er een gezellig terras te creëren en de zaak met groen op te fleuren. Bijna 40 procent van de ondervraagde Assenaren vindt het allemaal wel best zo. Een van hen vindt de Hema-pui er niet lelijker uitzien dan ‘het fabrieksgebouw er tegenover dat ze De Nieuwe Kolk noemen’. Een groot aantal mensen vindt dat de gemeente de huidige situatie had moeten voorzien en vindt het onnodig om nu weer geld uit te geven voor sloop.

Achilles en ACV moeten fuseren om betaald voetbal te kunnen realiseren. 53%

5 WEKEN GRATIS Naam:

Voorletter(s):

m|

v

Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon:

14% 8% Eens Oneens

25% Neutraal Weet niet

© DvhN221015 | AB Bron: RegioNoordPanel, Enigma Research

kwart van de ondervraagden beantwoordt de vraag met neutraal. Een lezer wijst naar het succesvolle en dit jaar beklonken huwelijk tussen de korfbalverenigingen ASKO en VDWOLS. Andere lezer kijkt uit naar de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord en heeft zelfs al een naam voor de nieuwe fusieclub bedacht: AchilllesCV. Zo ver zal het dus wel nooit komen.

(i.v.m. controle bezorging)

E-mail: Ik betaal automatisch e78,- per kwartaal en machtig NDC mediagroep om het abonnementsgeld van onderstaande rekening (IBAN) af te schrijven:

Datum / Handtekening:

DVHN ALLES-IN-1: ✚ Elke dag de krant, ✚ Elke zaterdag een extra dikke

weekenduitgave, ✚ app DVHN Krant met alle edities voor onderweg en tijdens uw vakantie, ✚ Online thema-specials, ✚ Plusartikelen online, ✚ Exclusieve reizen voor abonnees, ✚ Via Blendle artikelen uit andere tijdschriften en kranten lezen, ✚ Voortdurend gratis extra informatie, service en voordeel. Meer info: www.dvhn.nl/abonneren

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: DVHN KCC, Antwoordnummer 37, 9700 VB Groningen U kunt ook bellen op 088-8002000 HET ABONNEMENT DAT ELKE DAG BETER WORDT

Kijk op www.dvhn.nl/service voor de abonnementsvoorwaarden.

BON - B01


5

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

MOOISTE PLEKJE

Arnout en Sander Brinks: De Witte Bal

D

e tweelingbroers Arnout en Sander Brinks, beter bekend onder de naam Tangarine, bewaren warme herinneringen aan café De Witte Bal. Het Asser zangduo kwam in het café aan de Kleine Marktstraat voor het eerst in aanraking met de muziek die ze mooi vinden, vertelt Arnout Brinks. ,,Ze hadden daar veel Amerikaanse singer-songwriters te gast. Door De Witte Bal kwamen we in aanraking met deze muziek. Het is muziek die we nog steeds mooi vinden.” Toen de tweelingbroers begin twintig waren, bezochten ze het muziekfestival TakeRoot dat

toen nog georganiseerd werd in evenementencentrum De Smelt. ,,Daar kwamen veel folkartiesten die Amerikaanse muziek maakten. Na afloop van het festival kwamen ze dan in het café. Als we voor volle zalen spelen, denk ik er nog vaak aan. Eigenlijk zijn we nu zelf de artiesten geworden, tegen wie we toen opkeken.” In De Witte Bal werd de basis gelegd voor Tangarine, de huisband van De Wereld Draait Door in het televisieseizoen 2013/2014. ,,We hebben heel veel dierbare herinneringen aan het café. Het is heel belangrijk voor ons geweest.”

Jan Postma geeft bewegingslessen aan ouderen in Park Diepstroeten.

FOTO JASPAR MOULIJN

‘Vanboeijen blijft zich ontwikkelen’ Vanboeijenoord in Assen is zestig jaar geleden geopend. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is veel veranderd. Vanboeijen en Assen blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. DANIËLLE MOLENAAR ASSEN Zo vol als de hoofdlocatie van

Tangarine legde de basis in het café.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE ASSEN-OOST

A

ssen-Oost telt met bijna 40 procent het hoogste percentage inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet van heel Assen. Dat blijkt uit de wijkanalyse van de gemeente. De wijk aan de oostkant is de oudste van de hele stad. Volgens de gemeente Assen stammen veel van de 4019 woningen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. De oudste gebouwen dateren zelfs van eind achttiende eeuw. In de wijk wonen 7747 mensen en de verdeling man/ vrouw is vrijwel gelijk. AssenOost is 453 hectare groot en telt

het grootste aantal mannelijke 95-plussers in Assen. Er wonen vijf mannen die vallen binnen die leeftijdscategorie en veertien vrouwen. Samen met AssenWest scoort Assen-Oost in de wijkanalyse het hoogste op het onderdeel binding. Het betekent dat de inwoners zeer gehecht zijn aan hun woonwijk. Dit blijkt ook uit het feit dat veel mensen er al langer dan tien jaar wonen. Bij bijna 30 procent van de verhuizingen gaat het om een verplaatsing naar een andere woning binnen de wijk, het hoogste percentage van heel Assen. AN

DR

O

RA

AT

.F

ST

RD

ER

O

KK

NO

STRI E-

STRA

AT

IN DU

A28

.G

LO

WE G

H

A.

GR O N I N G E R -

A.H.G. FOKK ERST R.

DR

.A

.F

.P

H IL

IP

SW

-

AT

JA V A

NE

RS

TRA

T

AT

WEG

RA

S TR .

IO

NS

Deurzerdiep

-

R O LD ER

HO OFD WE

G

KA

AN

ST

LLAAN

RA

AT

ASSEN

LI

PE

WE G

AN

RE

PE

Deurze RST

R A AT

Schieven

SC

HIE

VEN

N

Anreperdiep

E

T

P

RO

EE

PS T

R

DIE

AN

N

Anreep

E

-

A

ST

S TAT

OVE R C I N G E

TAL

LAA

A

P AW EG - O O ST

NA

R

RO

O O S T ER -

SI NGEL

GEL

T-

ST

EU

LO

R O L D E RH O O F D-

ER

EG

R I C I U SJ . FA B STRAAT

NAAL

N

EG R IJKSW EG R IJK SW

Vanboeijen, nu Park Diepstroeten, in Assen eens was, wordt het waarschijnlijk nooit meer. Ooit werd er zorg en opvang geboden aan bijna zevenhonderd kinderen en volwassenen met (ernstige) verstandelijke en lichamelijke beperkingen. ,,Toen ik als twintiger bij Vanboeijen kwam werken, was het nog een soort kliniek met honderden inwonende patiënten”, zegt Jan Postma (60) uit Assen. Nu wonen er nog zo’n 150 cliënten op het terrein in Assen. ,,We hebben veel meer kleine en grotere woonvoorzieningen in wijken en dorpen in Drenthe. Voor mensen die dat aankunnen, is dat heel prettig. Zij zijn op deze manier meer betrokken bij de maatschappij.” Postma werkt 35 jaar bij Vanboeijen. Hij begon ooit als bewegingsagoog. ,,Ik ben ook drie jaar semiprof geweest bij Veendam. Mijn baan bij Vanboeijen was goed te combineren met het voetballen.” In de jaren tachtig groeiden en bloeiden de zorginstellingen in Assen, weet Postma. ,,Je had Vanboeijen en ook Licht en Kracht voor psychiatrische patiënten en het Wilhelmina Ziekenhuis. Leerling-verpleegkundigen woonden nog intern tijdens de opleiding. Ze woonden bij de instellingen of in zogeheten zusterflats. Het was een geweldige tijd met heel veel jongeren in het Asser uitgaansleven. Ook de militairen zaten toen nog de hele week op de kazerne in Assen. Zo zijn veel relaties ontstaan.” Postma is nu vrijetijdscoach. Hij organiseert jaarlijkse terugkerende evenementen als Rally zonder poespas met oldtimers en ook gezamen-

‘Wijkbewoners gaan mogelijk onze faciliteiten gebruiken’ lijke en individuele activiteiten voor de cliënten. ,,We bieden nu activiteiten op maat.” Door de vergrijzing van de bewoners geeft Postma nu ook vaak gym voor ouderen. ,,De gemiddelde leeftijd van onze cliënten wordt steeds hoger door de verbeteringen in de gezondheidszorg.” Manager zorgondersteuning Albert Hilvers (54) bevestigt dat. Hij is de manager van ongeveer zestig dokters, tandartsen en andere behandelaars die bij Vanboeijen werken. Veranderingen bij Vanboeijen zijn volgens hem door de affaire Jolanda Venema in de jaren tachtig in een stroomversnelling gekomen. De publicatie van een foto, van een vastgebonden verstandelijk beperkte jonge vrouw, zorgde landelijk voor een schok. ,,Voor Vanboeijen is dat een enorm trauma geweest, maar er is daardoor ook geleerd om anders te kijken naar mensen met een beperking.” Hilvers zegt dat nu wordt gekeken wat iemand kan en wil. Zo werken cliënten ondermeer bij productiebedrijf Multa, een andere groep doet sinds kort bij ouderzorginstelling Interzorg de distributie van incontinentiemateriaal. ,,Vanboeijen blijft zich ontwikkelen”, zegt Hilvers. Hij noemt de bouw van de nieuwe woonwijk Diepstroeten. ,,Er komt een nieuwe

Jubileum gevierd met cliënten Hendrik van Boeijen-Oord was bij de opening in 1955 de eerste inrichting voor mensen met een verstandelijke beperking in het Noorden. De hele maand oktober staat bij Vanboeijen al in het teken van de viering van het diamanten jubileum. Naast de reguliere vrijetijdsactiviteiten is een speciaal jubileummenu samengesteld. Voor activiteiten op het gebied van muziek, theater en ‘de lekkere trek’ is budget gegeven aan de cliënten. Zij konden zelf kiezen aan welke activiteit ze dat willen besteden. Op vrijdag 30 oktober wordt het 60-jarig bestaan gevierd met een minifestival voor alle cliënten, ouders/ verwanten, medewerkers en vrijwilligers van heel Vanboeijen. Een gedeelte van Park Diepstroeten in Assen wordt omgetoverd tot een minifestivalterrein met theateracts, bands en attracties. Verspreid over het terrein worden lekkere hapjes en drankjes aangeboden, die aansluiten bij het festivalsfeertje.

woonwijk om het terrein van Vanboeijen heen. Wijkbewoners gaan mogelijk straks onze faciliteiten gebruiken, zoals het zwembad, de kerk en Eetcafé Lombok. We hopen dat een nieuwe dynamiek ontstaat.” Hij wijst ook op de toenemende samenwerking tussen Vanboeijen en andere zorginstellingen. ,,Met GGZ, De Trans, en Promens Care hebben we het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie opgericht. Het is typisch Drents om elkaar op te zoeken en te ondersteunen.”


BINNENES 14 ASSEN

* * N I E U W I N D E V E R KO O P ** HOUTLAAN 31 ASSEN

MARISSTRAAT 7 ASSEN

WELHEUGTE 52 ASSEN

Vraagprijs € 142.500,- k.k.

Vraagprijs € 499.500,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

WOLVENVEEN 143 ASSEN

GRUTTOLAAN 34 BEILEN

KALMOES 37 BEILEN

KIEVITLAAN 39 BEILEN

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

SPEENKRUID 3A BEILEN

VEENAKKER 11 BEILEN

VOLG ONS OP FACEBOOK

ZET NU UW WONING TE KOOP EN ONTVANG EEN FACEBOOOK PROMOTIE CAMPAGNE CADEAU! Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

12 ROYALE HALF VRIJSTAANDE VILLA’S IN PLAN KLOOSTERVESTE TE ASSEN

Prijs vanaf € 289.000,- v.o.n.

• Gelegen aan de buitenring van Kloosterveste • Achtertuin op het westen • Woonoppervlakte vanaf 166 m²

• Totaal zes slaapkamers • Een badkamer op beide verdiepingen • Dakterras aan voor- of achterzijde

Vestiging Beilen

Groningerstraat 7 0592-310144

Kruisstraat 5 0593-522245

Vestiging Assen

www.oostingmakelaars.nl


7

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Loon blijft een karakteristiek dorpje

MOOISTE PLEKJE

Bert-Jan Lindeman: Baggelhuizerplas

A

ls kleine Bert-Jan fietste hij er al regelmatig rond op zijn mountainbike. De wielrenner van Team LottoNLJumbo bewaart goede herinneringen aan de Baggelhuizerplas en het recreatiegebied eromheen. ,,Toen ik een jaar of 7 of 8 was, fietste ik er met wielervereniging Meteoor Assen-Roden veel door het bos. Ik ben er vaak gevallen, maar nooit ernstig.” De wielrenner die dit jaar nog een etappe won in de de Ronde van Spanje, hoeft niet lang na te denken over zijn favoriete plek in Assen. ,,Het is een heel mooi

gebied. De mountainbikeroute die daar door het bos loopt is super leuk: groen en met meer steile heuveltjes.” Maar dat is niet de enige reden waarom de Baggelhuizerplas favoriet is bij de Assenaar. ,,Er wordt veel georganiseerd en er is een mooi strand waar je lekker kunt liggen.” Lindeman heeft na een succesvol seizoen net een maand vrij gehad. In november beginnen zijn trainingen weer, waarin hij ook de Baggelhuizerplas niet overslaat. In januari hoopt de hij op volle sterkte aan een nieuw seizoen te beginnen.

Loon bestaat al eeuwenlang en dat is terug te zien in het straatbeeld. Klinkerweggetjes, de brink, oude boerderijen en het enige hunebed binnen de gemeentegrens ademen geschiedenis uit. ROY SCHUTTE LOON Het grootste dorp van Assen heeft met de schilderachtige boerderijen en de bronzen schapen op de brink een kenmerkend uiterlijk. Wie de geschiedenis kent, weet dat aan die brink Café Boes stond. Het vermaarde café dat in ieder verhaal over Loon terugkomt. Café Boes bestaat niet meer. In het pand huist nu De Herberg van Loon. Wat is gebleven is de centrale rol in het dorp. Eigenaresse Roelie Ensing: ,,Er is hier geen dorpshuis, dus komen verschillende verenigingen hier samen. Daarnaast worden Kerstmis en sinterklaas hier met het dorp gevierd.” Ensing wil de oude tijden doen herleven. ,,Van oudsher was er voor het café een paardenkeuring. Boeren konden hun paard, een belangrijk bezit, verzekeren bij het paardenfonds. Het fonds bestaat nog steeds en wij hopen dat dorpsbewoners weer twee keer per jaar met hun paard naar de brink komen.” Ouderwetse taferelen misstaan niet in Loon. Eeuwenoude eiken en hobbelige klinkerweggetjes geven het dorp een nostalgische uitstraling. ,,Het dorp is nauwelijks veranderd de afgelopen honderd jaar”, concludeert Anne ter Brugge. Hij is geboren en getogen in Loon en schreef mee aan een boek over het oeroude esdorpje. De ligging van het dorp heeft er volgens hem aan bijgedragen dat alles bij het oude is gebleven. ,,Toen de boeren vertrokken uit het dorp, kochten rijke Assenaren de boerderijen. Zij wilden in een rustig gebied vlakbij de stad wonen. De boerderijen werden door de nieuwe bewoners onderhouden, waardoor ze niet in

Je kunt prima mountainbiken rond de Baggelhuizerplas.

WIJKANALYSE KLOOSTERVEEN

D

e jongste wijk van Assen is Kloosterveen. Aan het einde van de twintigste eeuw werd er begonnen met bouwen in de wijk waar nu 11.028 mensen wonen. De wijk is met een oppervlakte van 592 hectare de op één na grootste van Assen. De woonwijk telt 3730 woningen, maar dit aantal groeit nog steeds. De huizen in Kloosterveen zijn met een gemiddelde woningwaarde van 220.000 euro het meeste waard van alle wijken in Assen. De wijk telde in 2014, net als Noorderpark, tien adressen voor kinderopvang. Nergens in Assen zijn meer kinderopvangcentra te vinden. Het is dan ook een wijk waar

veel jonge gezinnen wonen. Uit de wijkanalyses van de gemeente Assen blijkt dat de inwoners van Kloosterveen positief zijn over hun wijk. De inwoners zeggen weinig last te hebben van overlast en vervuiling, voelen zich veilig en zijn tevreden over hun huisvesting en de openbare ruimte. Ook heeft de wijk het minst aantal inwoners dat zich eenzaam voelt. De wijk kent daarnaast slechts 2 procent bijstandsgerechtigden en een laag percentage werkzoekenden. Het grootste gedeelte van de bewoners verhuist binnen de wijk. Er is onder de inwoners dan ook weinig behoefte om uit Kloosterveen weg te gaan.

A28

Zeijerveen

A2 E2

IJ

A

T

S E -W G E

W

A P

U

O

E

R

G

E

E

E

AR

I

K

P

A

W

M

T

-W

S

B

EY C. CK V. W EG

LA AN

E

.

E

SI N G EL EV ER-

NTESS MO AR OR M IA I W

L AAN O

T

R

S

EU

VES

T

M

A

A

S

-

S

TR

-

A

N

EG

TR

O

O M

Drentsche Hoofdvaart

BA LKEN

WEG

-

PA-

WEG

EU R O

.

G

SW

WE

EN-

KEN

BALK

NETE

BAL

AAN NL

WEG

EG

N 37 1

W

33 ASSENWEST

DWA R

P RO F. K E-

PRAK

KE

71

BAL

N3

N

PLA

WI

ID

IN G NS

ZU

HU

O

W ITT ERH

N33

Forellenplas

‘Het dorp is nauwelijks veranderd in honderd jaar’ verval zijn geraakt.” Tegenwoordig woont Ter Brugge in Peelo, het dorpje dat tot Asser woonwijk is getransformeerd. ,,De spoorlijn en het kanaal voorkomen dat Loon ook door Assen wordt opgeslokt.” Vanuit Loon kun je Assen zien liggen. Voor de rest is het dorp omgeven door natuurgebieden. Op de plek waar het Looner Diep nu vreedzaam voortkabbelt, werden in de jaren vijftig bloedige jachtpartijen ge-

houden. ,,Honderden geschoten dieren lagen na een dag jagen op het toneel in Café Boes”, vertelt Ter Brugge. ,,Het dorp kreeg een goede jachtreputatie en lokte welgestelde heren uit het hele land. Die verzamelden zich bij het café om op pad te gaan. ’s Avonds zaten ze op het biljart en lieten ze zich de laarzen uittrekken door plaatselijke boeren.” Met het geld dat betaald werd voor de jacht, werden de wegen onderhouden. Wie tegenwoordig over de weg in Loon rijdt, wordt in de gaten gehouden door bronzen honden en schapen. Ook weer een verwijzing naar het verleden. Anno 2015 rijdt er een glimmende Jaguar langs, in plaats van paard en wagen. Want hoe erg de Looners hun best ook doen om de historische uitstraling te koesteren, ontkomen aan de moderne tijd lukt ook hier niet.

Nog dertien dorpen en buurtschappen

8

32 R

M . M O NTESS H ERTEN O R IW

WO LVE LA NAN

De brink van Loon met het bronzen schaap en De Herberg van Loon op achtergrond. FOTO HILBRAND DIJKHUIZEN

TT

ER

Naast Loon kent de gemeente Assen nog dertien dorpen en buurtschappen. Veel van deze plaatsen hebben net als Loon een eeuwenoude geschiedenis. In Peelo en het kleine esdorpje Anreep zijn bijvoorbeeld aanwijzingen gevonden dat het gebied al ver voor de jaartelling werd bewoond. Gestaag groeide Anreep ten zuiden van Assen de afgelopen eeuwen. Maar qua omvang kan het zich niet meten met Loon. Iets noordelijker, ten zuidoosten van Assen, ligt de

buurtschap Schieven. Ingeklemd tussen de Drentsche Aa en de Rolderhoofdweg ligt Schieven tegen de gemeente Aa en Hunze aan. Even verderop ligt Amelte. Aan de andere kant van Anreep zijn ook enkele buurtschappen te vinden. Graswijk en De Haar vormen daar de zuidelijke grens van de gemeente. Het plaatsje Witten ligt tegen het natuurgebied Baggelhuizen aan. Ook dit dorp kent een eeuwenoude geschiedenis. In het verleden behoorde

het gebied onder andere toe aan het nonnenklooster Maria in Campis. En Witten en de TT zijn nog altijd zeer nauw met elkaar verbonden hoewel de doorgaande weg tijdens de TT uit veiligheidsoverwegingen gesloten is. De gemeente Assen kreeg er in 1998 een aantal dorpjes en buurtschappen bij. Na de gemeentelijke herindeling verdween ten noorden de gemeente Vries. Ter Aard, Rhee, Ubbena, het Zeijerveen en het Zeijerveld sloten destijds bij Assen aan.


8

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Made in Assen

MOOISTE PLEKJE

Hanneke Bruggeman: Asserbos

B

ibliotheekdirecteur Hanneke Bruggeman is geboren in Almelo, kwam daarna in Hilversum terecht en verhuisde pas later naar Drenthe. Sinds een paar jaar woont ze in Assen. Over haar lievelingsplek in de Drentse hoofdstad moest ze even nadenken, waarna ze koos voor een bijzondere locatie. Haar favoriete plek in de stad ontdekte ze bij toeval. ,,Ik kende het plekje helemaal niet. Ik liep daar in de omgeving vaak hard en kwam er tijdens het rennen toevallig langs.” Bruggeman heeft het over het vennetje in het Asserbos, een van de oudste

bossen van Nederland. ,,Het Asserbos op zich is natuurlijk al uniek. Een dergelijke plek midden in de stad is echt heel bijzonder”, vertelt de bibliotheekdirecteur. ,,Dat zie je toch niet vaak.” De favoriete plek van Bruggeman in het stadsbos is gelegen aan de Beilerstraat, in de buurt van zorgcentrum de Boshof. ,,Naast het vennetje staat een bankje waar je even op kunt gaan zitten. En als de zon schijnt, kunnen de zonnestralen zo mooi op het water schijnen”, verklaart ze haar keuze. ,,Het is echt een rustgevend en mooi plekje.”

Assen heeft weinig grote maakindustrie. Niet zo vreemd. Als provinciehoofdstad werd vooral werkgelegenheid geboden in de ambtelijke sector. Maar er gebeurt wel degelijk wat. Een aantal kleine bedrijven staat in de startblokken om internet en de wereld te veroveren. Zoals TaartArt. Maar het oude familiebedrijf Holtrop & Van der Vlist houdt kranig stand. En langzaam maar zeker weet ook IJsbrand Oost als striptekenaar Nederland te veroveren. HENK WOLLERICH

Iedere dag is spannend Wie: Huib en Dries Holtrop Wat: Holtrop & Van der Vlist, speciaal transport

Het Asserbos.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE PITTELO

P

ittelo werd gebouwd in de jaren zeventig en ligt in het noordwesten van Assen. Uit cijfers van de gemeente Assen blijkt dat de woonwijk begin 2015, 3742 inwoners telde. Het aandeel mannen en vrouwen is hierin vrijwel gelijk. Vijftien jaar geleden woonden er nog meer dan vierduizend mensen in de multiculturele wijk. Pittelo is met 118 hectare de kleinste wijk van Assen. Het grootste gedeelte van de bevolking is erg trouw aan de wijk. Bijna de helft van de inwoners

woont er al meer dan tien jaar. De gemiddelde waarde van de 1570 woningen is 128.000 euro. In de wijk bevindt zich sinds 1997 een kinderboerderij, de Pittelstee. Ook is er het Pittelopark te vinden waar regelmatig festiviteiten plaatshebben en zijn er drie kinderopvangcentra te vinden. Uit de wijkanalyse van de gemeente Assen blijkt dat ruim driekwart van de inwoners van de wijk erg gehecht is aan de stad Assen. Ook heeft Pittelo het hoogste percentage inwoners in Assen dat mantelzorg verleent.

TE

A28

Passanten vragen zich ongetwijfeld vaak af wat er achter die lange muur bij Holtrop & Van der Vlist verborgen zit. Door de week niet veel, maar in het weekend staat de parkeerplaats achter het bedrijfspand stampvol met trucks en opleggers. Van maandag tot zaterdag zijn de 85 trucks, waarvan 20 van subcontracters, bij de weg. Om zware machines op een dieplader te vervoeren. Het gaat om speciaal transporten die van minuut tot minuut moeten worden gepland en waarbij vaak (politie) begeleiding nodig is. ,,Idioot groot doen we niet, maar wij zijn wel een van de grote spelers op de Europese markt’’, zegt mede-eigenaar en directeur Huib Holtrop. Holtrop & Van der Vlist – honderd werknemers, omzet 20 miljoen euro is van oorsprong een puur Assens bedrijf. De vader van de huidige eigenaren Huib en Dries Holtrop startte de onderneming in de jaren dertig in een pand aan de Vaart. Hij concentreerde zich op het vervoer van bouwmaterialen en landbouwproducten. In 1983 werd de zaak overgedaan aan de zoons. Zij startten met drie

auto’s en gingen een samenwerkingsverband aan met Van der Vlist uit Groot-Ammers (bij Rotterdam). Die band is hecht gebleven, zo hecht dat de broers Holtrop hun aandelen aan Van der Vlist verkopen. Dries nadert de leeftijd dat hij kan stoppen met werken, de acht jaar jongere Huib blijft actief als directeur in de nieuwe onderneming. De diepladers, die worden gebruikt voor het speciaal transport, worden door het bedrijf zelf ontwikkeld. ,,Omdat het gaat om het vervoer van specifiek materiaal, moet elke oplader ook aan onze eisen voldoen’’, legt Huib uit. ,,Daardoor lopen we met nieuwe ontwikkelingen vaak voorop. Zo waren wij bijvoorbeeld de eerste met vijf-assige trekkers. We hebben een goede naam. Dat blijkt ook wel uit het feit dat onze zuster Van der Vlist het vervoer van de verongelukte MH17 heeft verzorgd.’’ De samenwerking met Van der Vlist is op zich wel bijzonder. Beide bedrijven opereren in dezelfde markt. ,,We hebben onderling heel duidelijk afspraken gemaakt wie waar actief is. Wij doen bijvoorbeeld het speciaal transport in de Benelux, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk.’’ Het bedrijf werkt vooral in opdracht van grote fabrikanten van bouwmachines. Holtrop pikt die op bij de fabriek of in havens en brengt die

A RA RD SE WE

G VE

ENW A

SM

TA

E

S

T

R

AA

ZW

T

AR

TW

R

AT

E

T

IJ

N

R

S

.

TR

A

M

-

A

RO

EN

VA

N

R

O

E

U

P

NO B EL-

A

W

E

G

M

A

-W

A

E

S

-

S

T

G

E

K

A

RI

A IN CAM

TH

PIS

LAA

N

AN LA

T

LM

S

ÖF

A

B

E

M

LA

AN

Huib en Dries Holtrop met een deel van hun trucks.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

naar de koper. Maar even zo vaak worden machines van bouwput naar bouwput vervoerd of juist in een haven afgeleverd om te worden geëxporteerd. Veel werk had de Asser onderneming altijd met militair vervoer. Zeker toen er nog meerdere Navo-depots in Nederland stonden en er volop werd geoefend door het leger. Dat is praktisch helemaal voorbij. Holtrop ging zich meer op de bouwmarkt richten en met succes. Hoewel ook daar het klad de afgelopen jaren flink in zat hield het bedrijf het hoofd fier boven water. Sterker nog: ,,Wij zitten nu al weer boven het niveau van 2007 toen de crisis begon.’’ Speciaal transport is niet alleen een kwestie van goed materiaal maar even zo goed van een tot in de puntjes geregelde planning. Op het Asser hoofdkantoor is de wagen door de moderne technieken van minuut tot minuut te volgen. ,,Maar iedere dag is en blijft spannend en we leren nog steeds bij. Er komt veel stress bij kijken.’’ De gevolgen van een foutje zijn vaak heel groot zijn. Holtrop: ,,Wanneer we en viaduct of brug rammen zijn de gevolgen niet te overzien. We moeten door. Wanneer we om wat voor reden dan ook een nacht verspelen, moeten we wachten tot de volgende avond voor we verder mogen rijden.’’


9

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Mede dankzij Facebook een succes Wie: Martin en Marlous Meijer Wat: TaartArt Zoals vaker begon het met een geintje en speelde sociale media een grote rol om het initiatief een boost te geven. Het dochtertje van Martin en Marlous Meijer uit Assen was jarig en het leek de ouders een leuk idee om daarbij wat creatiefs met zoetwaren te doen. Dochterlief vond het maar niets. Zij wilde liever een speciale taart. Zo gezegd, zo gedaan. Zij vond het leuk, zo leuk dat de andere dochter op haar verjaardag ook verrast wilde worden met taart. De foto’s werden op Facebook geplaatst en daar kwam vanuit de familie- en vriendenkring respons op. Of ze voor hen ook iets konden maken. Zo ging het balletje rollen. En snel. Martin die als voormalig kok wegens lichamelijk malheur thuis zat, deed het bakkerschort om en ging aan de slag. In haar vrije uren schoof Marlous aan. De taarten vlogen de wijde wereld in, avond- en zelfs nachtelijke uren moest worden doorgewerkt om alle bestelingen de deur uit te krijgen. De weekends schoten er bij in. De echte doorbraak kwam toen de Meijers een taart maakten met de beeltenis van miss World Nederland Tatjana. Zij vond het geweldig, liet zich er mee fotograferen en zette de foto’s op Facebook. Haar zesduizend volgers namen er kennis van. ,,De zaak is toen echt geëxplodeerd’’, zegt Martin. Verder is het Asser bedrijfje een hit in kringen van Tamils. Marcel had voor een Tamil-bruiloft een speciale taart gemaakt en daarop ook een

Martin en Marlous met een handtas die toch echt een taart is. tekst gezet in Tamil-schrift. Marcel maakte zich de 247 tekens meester en sindsdien komt elke Tamil-taart uit Assen. ,,Ik hoop niet dat China ons ontdekt’’, zegt Marcel gekscherend. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Meijers maken er een taart van. ,,Met een bruidsboeket van fondant, honderd rozen, star wars of Legofiguren, de Asser taartbakkers draaien er hun hand niet voor om. Spruitjestaart, hutspottaart, stampotboeren-

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

kooltaart of traditioneel chocolade en slagroom, de klant zegt het maar. ,,We maken alles zelf’’, zegt Marlous trots. De keuken in hun rijtjeswoning aan de Stedewater in de Asser wijk Kloosterveen is inmiddels te klein. Het hele huis eigenlijk, want er moet natuurlijk het nodige aan grondstoffen en zoetwaren worden opgeslagen. De Meijers zoeken daarom op korte termijn een nieuwe woning. Met een grote schuur

of garage. ,,Voor december’’, zegt Marcel. ,,Dat is de maand dat we echt door kunnen groeien. Dan moet het gebeuren.’’ TaartArt is inmiddels als bedrijf bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Marlous heeft haar baan opgezegd en is ook in de taarten gestapt. Gebak alleen biedt nog te weinig inkomsten om van te leven. TaartArt heeft daarom ook een klein gebakje ontwikkeld, de Cakeloni. Speciaal

voor recepties en begrafenissen, een gevuld cakerolletje in allerlei smaken dat niet kruimelt en niet knoeit en waarvoor bij het nuttigen geen bordje nodig is. Daarnaast hebben zij zich ook gestort op de catering (CaterArt) en als nieuwste loot is 112Choco opgezet. ,,Zwangere vrouwen hebben soms een ontembare behoefte aan chocolade. Zij kunnen ons bellen en de chocolade wordt binnen half uur thuis bezorgd’’, zegt Marlous.

dan wel wat commentaar maar werd vooral ook aangespoord om door te gaan. Routine bouw je dan vanzelf op door het veel te doen.’’ Een stripalbum maken is een avontuur. ,,Het is ook meer dan alleen tekenen’’, legt Oost uit. ,,Ik heb een idee in het hoofd. Tijdens wandelingen en in vakanties werk je dat dan wat verder uit. Vervolgens denk je na

waar het verhaal zich af kan spelen. Bij mij is dat deels in de regio – Aduard, Groningen – en ik bezoek ook altijd zelf de plekken waar Max zijn avonturen beleeft. Met Frank Jonker schrijf ik dan later de scenario’s uit. Gaandeweg wil ik nog wel eens iets aanpassen, maar het raamwerk staat zoals in een filmscript.’’ Wanneer de strip is getekend volgt het inkleuren. Dat doet de zus van Oost, Jildou. ,,Zij voelt de sfeer die ik op wil roepen in de strip goed aan. Dat is belangrijk. In een strip kun je met schaduwwerking namelijk ook veel vertellen.’’ Oost tekent inmiddels aan een nieuw avontuur van Max Miller. De nieuwe verhalen verschijnen vanaf eind februari in Eppo Stripblad. Eind volgend jaar komt dan het album, 44 pagina’s, uit. ,,Het tekenen van een strip is enorm bewerkelijk, zeker wanneer je zoals ik met veel details werkt. Wie snel geld wil verdienen moet er niet aan beginnen.’’ Aardige bijverdienste voor Oost zijn de gastrolletjes die geïnteresseerden in de strip kunnen kopen. ,,Ik laat ze dan ergens langs lopen waar Max is of in een scène woest gebarend langsrijden in een auto. Liefhebbers vinden dat prachtig.’’ Voor de echte verzamelaars, stripliefhebbers en mensen die er in zijn geïnteresseerd hoe een stripboek tot stand komt, heeft Oost in eigen beheer het boek Achter de schermen van... Max Miller: Moordkunsten gemaakt.

Een stripalbum maken is een avontuur IJsbrand Oost striptekenaar Van je hobby je beroep kunnen maken. IJsbrand Oost (47) uit Assen is bijna zo ver. Weliswaar werkt hij nu nog parttime bij de gemeente Groningen, maar hij zou zich al volledig op het striptekenen kunnen richten. Niet alleen met zijn stripverhalen over de jonge held Max Miller, maar de commerciële markt wordt ook steeds lucratiever. Oost tekent al van jongs af aan. ,,Altijd voor de lol. Op de middelbare school ontdekte ik wel dat ik gemiddeld beter tekende dan de rest van mijn klas. Later werd het gaandeweg ook wat serieuzer en kon ik geld vragen voor een portret of tekening. Pas rond de eeuwwisseling had ik kwalitatief het niveau dat ik ook echt opdrachten kreeg.’’ De echte doorbraak kwam in 2009, een jaar nadat het stripblad Eppo nieuw leven was ingeblazen. ,,Daar moesten stripverhalen in en ik werd gevraagd of dat niet iets voor mij was. Zo is het balletje gaan rollen. Ik had al een stripfiguurtje - Max Miller - en een proefversie met twintig strips klaar. Daar kon ik verder mee aan de slag.’’ Max Miller is de held in een serie klassieke avonturenverhalen. De strip is getekend in een stijl met een strakke lijn zoals ook Kuifje die kent. De tekeningen kenmerken zich door het gebruik van veel detail, met name in de decors en auto’s. Inmiddels zijn

IJsbrand Oost heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. twee verhalen Moordkunsten en De Orde van de Blauwe Steen als stripalbum verkrijgbaar. Als tekenaar en illustrator doet Oost zoals hij zelf zegt ,,redelijk veel’’ commerciële opdrachten. Zo maakt hij voor een horecaketen in Groningen een tweemaandelijks een strip en tekent hij voor grote bedrijven. Prenten van bijvoorbeeld hun bedrijfsacti-

FOTO JASPAR MOULIJN

viteiten, posters, kaarten, covers of artist impressions. ,,Wanneer je naam hebt opgebouwd rol je van het een in het ander.’’ Oost heeft zichzelf het striptekenen aangeleerd. ,,Gewoon door veel naar anderen te kijken. Hoe doen zij het. Met knikkende knietjes heb ik hen mijn eigen werk laten zien. In de hoop dat ze het niet afbrandden. Ik kreeg


uw droomauto binnen handbereik

Al meer dan 20 jaar uw Mercedes specialist in de regio!

50X

Mercedes-Benz

w w w. w o l t i n g e a u t o s . n l

Buitenvaart 1109 7905 SE Hoogeveen - Telefoon 0528 - 28 75 00


11

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

De Grote Quiz van Assen Wat weet u van de Drentse hoofdstad? Test uw kennis in de Grote Quiz van Assen. De letters bij de goede antwoorden vormen een zin. Stuur of mail die zin naar Dagblad van het Noorden en maak kans op een prijs. BERND OTTER

Vraag 1 De bekende schilder/dichter Roessingh heeft aan de Vaart gewoond. Hoe wordt zijn huis nu aangeduid? h Huis met de Wenkbrauwen p Huis met de Vazen z Huis Nieuw Echten Vraag 2 De Brink in Assen is anders dan andere Drentse brinken. Waarom? a Er staan kastanjebomen e Het was nooit gezamenlijk eigendom van boeren o Op geen enkele brink staan zoveel krokussen Vraag 3 Hoeveel vrouwelijke voorgangers heeft Harmke Vlieg gehad als wethouder van Assen? n0 t2 r3 Vraag 4 Welke bekende Asser politicus is ooit als gevolg van een verkeersongeluk zijn functie kwijtgeraakt? b Jan Smallenbroek a Henk Lohrengel e Harm van Riel

Vraag 8

Vraag 12

Vraag 5 Bij welke bouwmarkt stal wethouder Jaap Kuin een paar boortjes? a Karwei l Praxis i Hornbach Vraag 6 Welk evenement heeft nooit in Assen plaatsgevonden? a Wereldspelen voor Gehandicapten v Tentoonstelling DOEN n Start van de Giro d’Italia Vraag 7 Waarom staat het provinciaal oorlogsmonument op de Brink ‘dwars’? (zie foto) t Als eerbetoon richting Huis van Bewaring o Omdat er al een ander monument stond c In de richting van Kamp Westerbork Vraag 8 Waarvoor staat de Germaan op het hoofdgebouw van het provinciaal museum symbool? (zie foto) o De heldhaftige inborst van de oude Drenten s Het Drentse Landrecht c De Drentse inbreng in een Duitse slag tegen de Romeinen

Vraag 9 Waar logeerde koning Lodewijk Napoleon (foto) bij zijn bezoek aan Assen? r In het Drostenhuis aan de Kloosterstraat g In havezathe Valkenstijn t In het Ontvangershuis aan de Brink

Vraag 14 In de Nieuwe Vijver in het Asserbos ligt een fontein die nooit goed heeft gewerkt. Aan wiens afscheid heeft Assen die te danken? s Burgemeester Masman e Commissaris Relus ter Beek n Burgemeester Van As

Vraag 10 Hoe heette het eerste jongerencentrum van Assen? r Rask d Rammenask c Brandpunt

Vraag 15 Wat was de oude naam van de Alteveerstraat? l Stegeweg d Witterstraat c Middenstraat

Vraag 11 Wie was in 1825 eigenaar van het hele dorp Witten? a Hendrik van der Wijck e Petrus Hofstede c Linthorst Homan

Vraag 16 Koning Lodewijk Napoleon had grootse plannen met Assen. Welk onderdeel daarvan is nog steeds te bewonderen? i De Torenlaan s De kleine Brink voor het oude gemeentehuis c Het gebouw van het Gymnasium

Vraag 12 Wie is deze bekende Assenaar? (zie foto) o Marco Out b Harmen Siezen l Harry Muskee Vraag 13 Aan welke straat is deze versiering te vinden? (zie foto) a Torenlaan t Singelpassage c Kerkstraat

Vraag 7

Vraag 17 Winkelcentrum ’t Forum is in 1998 geopend door …? e Wethouder Gerrit Eerland c Burgemeester Dineke van As m Ondernemer Daan Gans

Vraag 9

Vraag 13

Vraag 18

Vraag 18 Het beeldje in de Marktstraat is een geschenk van ...? (zie foto) p Juwelier Stuart b Modehuis Stern h Warenhuis Vanderveen Vraag 19 Wie stond er in 1977 op het erepodium van de TT? e Wil Hartog a Jan Thies n Boet van Dulmen Vraag 20 Op begraafplaats De Boskamp staat een Armeens monument. Waarom daar? r Om de boze Turkse gemeenschap tegemoet te komen t Omdat op de Boskamp Armeense vluchtelingen zijn begraven p Omdat-ie op de oude plek ongewenst was Vraag 21 De grond in de wijk Peelo zou aanvankelijk worden uitgegeven in erfpacht. Welke partij was daarvoor in 1978 verantwoordelijk? s PvdA b VVD e CDA

Doe mee en win! Speciaal voor deze quiz stellen diverse sponsors leuke prijzen beschikbaar. Voor de winnaar ligt er een dinerbon klaar, voor vier personen voor het buffetrestaurant De Schaopwas in Eext. De nummer twee krijgt een waardebon van 50 euro van DA Drogisterij & Parfumerie Herbrink in Assen. Voor de nummer drie is er een verlichtingsset (Lezeyne KTV) voor ATB- of racefiets, van Stouwdam Bike & Skate in Assen. Wilt u meedingen? De letters van de goede antwoorden vormen samen een zin. Stuur deze zin voor 15 november op onder vermelding van ’Quiz van Assen’. Dat kan via het e-mailadres lezersacties@ndcmediagroep. Per post kan ook: DvhN, Brink 291, 9401 HN Assen. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.


Exclusief 75 jaar eerlijk interieur advies Dat is het uitgangspunt waarmee wij dagelijks onze klanten te woord staan en waarvan de basis in het verleden is gelegd door drie generaties Snijder. Eerlijke voorlichting over zitcomfort van banken en relaxfauteuils, berg- en wandmeubels, stoffering en advies over lekker slapen en uitgerust wakker worden. Wat 75 jaar geleden gewoon bleek te zijn is voor ons dagelijks nog steeds het uitgangspunt: eerlijk en vakkundig advies in de ruimste zin van wonen.

U maakt nog steeds kans om een prachtige HD-Smart tv te winnen*

INTERIEUR

*) Maak kans op een

fraaie HD-Smart TV bij uw aankopen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Hoofdweg 87, 9422 AL SMILDE. T. 0592 -412 562

BUFFETTEN, BARBECUE, ALL-IN FEESTEN, PARTYSERVICE EN VERHUUR AL 20 JAAR LANG COMPLEET, VOORDELIG, SERVICE EN KWALITEIT

PARTYCATERING - ASSEN.NL KETELLAPPERSTRAAT 8, 9403 VR ASSEN | 0592 - 406463 | EMAIL: PARTYCATERINGASSEN@HOME.NL

ALTIJD DE BESTE OFFERTE

Voor al uw buiten- en binnenschilderwerk Zowel particulieren als bedrijven PELIKAANSTRAAT 37 - POSTBUS 939 - 9400 AX ASSEN - T 0592 30 18 79 - INFO@PINKSTERSCHILDERWERKEN.NL - WWW.PINKSTERSCHILDERWERKEN.NL

geb • Implantaatprothesen

• Gewaarborgde kwaliteit

Belt u ons voor een afspraak! Wij helpen u graag.

• Optimale pasvorm

• Tandtechniek in eigen beheer

Peter van Kleef tandprotheticus

• Gediplomeerde vakbekwaamheid • Persoonlijke aandacht • Alles onder één dak AANBEVOLEN DOOR UW ZORGVERZEKERAAR!

Klantbeoordeling Klantbeoordeling Independer Independer

9,5

• Gratis parkeren • Taxi service voor mensen die slecht ter been zijn

Ervaar ook het comfort van een vastzittende gebitsprothese op implantaten!

Lid Stichting Garantiefonds Mondzorg

Lid Organisatie Lid Organisatie Nederlandse Nederlandse TandprotheticiTandprothetici

Tandprothetische praktijk P.J.A. van Kleef werkt samen met Tandheelkundig Team Assen

www.tppvkleef.nl

9,5 tie othetici

rkt

P.J.A. van Kleef tandprotheticus tandtechnicus Asserstraat 118 9492 TB Ubbena (gem. Assen) 0592 291 022

info@tppvkleef.nl


Marlou van Rhijn

Wereldrecord 200 meter 2015 “Ik heb in M Line mijn vaste trainingsmaatje gevonden.”

Goede ventilatie

Tot wel € 1000,voordeel

de +upr eglerkatrisch naa ysteem slaaps

€ 500,- l* e voorde

met

Voortreffelijke drukverdeling

op een set M Line matrassen!*

Uitstekende ondersteuning

Nieuw bij Homan Slapen AU P I N G - AVE K - ER O G E SLE E P - HÄ STENS - K UPERUS - SCHRA MM - VISPRING - M -L IN E

Nieuwe matras?

www.homanslapen.nl

Haren

Assen

Rijksstraatweg 167 T 050 - 534 42 35 assen@homanslapen.nl

Zeilmakerstraat 14 T 0592 - 87 03 08 haren@homanslapen.nl

di wo do vr za

09:30 - 17:30 uur 09:30 - 17:30 uur 09:30 - 17:30 uur 09:30 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur

Nederlands vakmanschap, dat is waar

Nu 20% voordeel op alle Auping matrassen! *

Auping al meer dan 125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En dat blijkt want de Auping Vivo matras is door de Consumentenbond wederom bekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze winkel adviseren welke matras de beste keuze is voor jou! /13'.((1 5, .$")(7$"! *25 %+4 *331)((7 op álle Auping (top)matrassen. Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel *In de actieperiode van 3 oktober .-6 %% 53*(60(1 %+&#

Auping Plaza Assen

Zeilmakerstraat 14 T 0592 31 28 01 www.aupingplaza-assen.nl

Openingstijden di t/m vr: 09.30 - 17.30 uur za: 09.30 - 17.00 uur


14

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Gebied TT Circuit

MOOISTE PLEKJE

Jaap Timmer: TT Circuit

O

ud-commentator en speaker Jaap Timmer hoeft niet lang na te denken over zijn favoriete plek. Dat is, hoe kan het ook anders, het TT Circuit. Mister TT groeide letterlijk op de racebaan op. ,,Mijn vader was voor de oorlog coureur en na de oorlog ging hij in het bestuur. Als kind ging ik altijd al mee naar het circuit.” Timmer, die nu vooral actief is voor de Stichting Vrienden TT Circuit Assen en zich inzet voor de komst van een TT Museum, is er ook nu nog met enige regelmaat te vinden. ,,Ik zit er natuurlijk ook nog volop in en ga nog vaak naar de races. Al wordt het

Het TT Circuit heeft enorme uitstraling en daarvan moet je als stad gebruikmaken. Daarom bombardeerde de gemeente Assen het gebied bij het circuit als toeristische, recreatieve zone. Klinkt leuk, maar wat betekent dat?

de laatste tijd wel iets minder. Ik heb mijn vrouw beloofd meer thuis te zijn. Dat heeft ze ook wel verdiend, hoor!” Timmer heeft naar eigen zeggen honderden anekdotes over het circuit te vertellen en heeft veel dierbare herinneringen aan zijn favoriete plek. Maar de meest bijzondere momenten vindt hij toch wel de overwinningen op het circuit in Assen van Wil Hartog in 1977 en Egbert Streuer en Bernard Schnieders in 1987. ,,En de overwinning van Valentino Rossi van verleden jaar natuurlijk. Ik ben een groot fan van Rossi en dat duel met Márquez was echt geweldig.”

ANNIQUE OOSTING

ASSEN De aantrekkingskracht van

Het circuit.

het gebied bij het TT Circuit op investeerders is niet nieuw. In oktober 2008 presenteerde Zodiac Zoos een plan om een dierentuin te beginnen tussen de A28 en de Witterhaar. De gemeente Assen voerde gesprekken met de organisatie en liet weten het gebied geschikt te vinden voor toerisme en recreatie. Het plan ketste af, maar de gemeente heeft het gebied inmiddels gekenmerkt als toeristische, recreatieve zone. Naast en rondom het TT Circuit moeten trekpleisters komen die toeristen naar Assen lokken. Om investeerders te trekken legde de gemeente een afslag aan van de A28 bij Assen-Zuid met een rechtstreekse verbinding naar het circuit en toekomstige hotspots. Een overzicht van de huidige plannen.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE ASSEN-WEST

W

oonwijk Assen-West bestaat onder meer uit de buurten Baggelhuizen, Kortbossen en Westerpark. De grenzen van de wijk worden gevormd door de Vaart Zuidzijde en het Asserbos. In Assen-West wonen iets meer dan 4000 mensen, verdeeld over 1814 huizen. Assen-West beslaat 403 hectare. De gemiddelde waarde van de woningen is 163.000 euro. Over het algemeen zijn de bewoners erg tevreden met hun wijk. Ze zijn content met de grootte van hun woning en de indeling

daarvan. Daarnaast zijn ze blij met hun gezondheid, zo blijkt uit de wijkanalyse. Samen met Assen-Oost heeft de wijk de hoogste scores op het onderdeel binding. De inwoners geven aan erg gehecht te zijn aan de wijk. Veel bewoners wonen er al langer dan tien jaar, weinig mensen geven aan er weg te willen. Daarnaast scoort de wijk hoger dan gemiddeld op saamhorigheid en op een prettige omgang tussen mensen. Er zijn in de wijk dan ook niet veel mensen die aangeven zich weleens eenzaam te voelen.

A28 A

A LM

Kanaal

AN

S

LA

A

T

OS

AA

SA L-

RT

-N

AT

A L WE G

BE

OI-

SP LA

AR

ND

N

N LA EM N D ER -

PO

ILERS

DOF H O AAN L

GO

N

Nieuwe Vijver

L

ND

.

DEN

W

IO

.

ASSEN

T

ST

A

WO U

FD

DE

OO

S TR

LLAA

P

N

TRA A T

F D W EG

TRAAT

H

DL

S TA T

OVER C I N G E

HE

ID

IN G NS

ZU

HU

W I T T E R HOO

R T E N KAM

F OO

NRE TO AN LA ZU IDERSINGE L

R-

USA AS .N AN I L LA B E

E

DR

AA

AT

R

RA

O O S T ER -

ST

SI NGEL

ER

De Vaart

RA

B R I NK S TR. -

A

-

PA-

WEG

EU R O

TT WI

VAA R T Z . Z.

ST

R

Vaart

WEG

JA V A

-

ST

BALKEN

AT

M

GE

O

T HE W EI ER

ÖF

SE

LA

RL

O

LA

P

O

R EU

TR

. F AB R I C I U S STRAAT

S

SC

KE

HI

HAA

E-

L

D AN

RE

N-

LAA

N

Anreperdiep

EUROP A- Z U I D W EG-

G R ASW

HA AR

IJK

RWEG

N33

DE

ASSEN

Graswijk D I E PS

TR

OE

TE

IJSCOMPLEX Assen strijdt nog met Hoogeveen om de plek te worden van een nieuw ijscomplex, maar volgens wethouder Albert Smit (PvdA) hebben de initiatiefnemers in Assen een mooi plan. Zo moet er een 400-meterschaatsbaan komen, een ijshockeyen kunstschaatshal en extra activiteiten. Rond de ijshal moeten ook allerlei andere activiteiten worden georganiseerd. Of alle plannen doorgaan is nog onzeker. De investeerders onthullen eind oktober hun ijscomplex, dan wordt ook duidelijk welke investeerders betrokken zijn. De provincie Drenthe beloofde eerder al zo’n 3 tot 5 miljoen euro te investeren in een nieuwe ijshal voor Drenthe.

N

RIJKS

TT MUSEUM Om Assen nog meer neer te zetten als motorstad moeten de successen uit het verleden een plekje krijgen in het TT Museum dat onderdeel gaat uitmaken van TT Plaza. De plannen zijn vergevorderd en bestaan uit een hoofdvestiging bij het circuit en een dependance in het centrum van Assen. Bureau DST Baarn, ingehuurd

door de initiatiefnemers van het motormuseum, maakt eerder deze maand bekend dat het voor beleving gaat. DST bedacht eerder de Heineken Experience in Amsterdam. In november is er eerst een haalbaarheidsonderzoek voor het museum. Niet alleen aan de huisvesting wordt gewerkt, ook zijn de initiatiefnemers bezig met de collectie. Zo werden al diverse voorwerpen gekocht.

Circuit. Het centrum krijgt de uitstraling van een oud-Hollands vestingstadje en zo’n tweehonderd winkels met afgeprijsde spullen. Het gaat om kleding, schoenen en sportartikelen die vaak net niet meer in de mode zijn. De gemeenteraad van Assen moet de bestemming van de grond nog wijzigen. Gisteravond werd de raad ingelicht over de procedures.

FACTORY OUTLET CENTRUM De meningen zijn nogal verdeeld maar de investeerders zijn duidelijk: zij willen een Factory Outlet Centrum (FOC) beginnen naast het TT

TT PLAZA TT Plaza moet het centrum van technologische innovatie en groene duurzame mobiliteit worden. In het gebouw komt vermaak zoals Formu-


15

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

magneet voor toeristen

le 1-simulators, het TT Museum en restaurants. Vanaf het panoramadak hebben bezoekers uitzicht op het TT Circuit. Plaza wordt naast het beurscomplex TT Hall gebouwd. Of en wanneer TT Plaza gebouwd wordt is nog niet helemaal niet duidelijk. Op de website van de initiatiefnemers staat dat het gebouw in 2017 open kan. Of dat haalbaar is, is nog de vraag. Voor de zomer zochten de investeerders nog een geldschieter.

TT HALL Het beurscomplex TT Hall is al enkele jaren open en groeit jaarlijks. De beurshal is dit jaar decor van 43 acti-

viteiten, het complex trekt inmiddels zo’n 250.000 bezoekers per jaar. Daarnaast is de hal van 17.000 vierkante meter deels ingericht als noodopvang voor vluchtelingen. Die moeten volgens plan 11 november weer verkassen om plaats te maken voor de landbouwbeurs.

TT INSTITUTE Bijna tien jaar werd gesproken over de oprichting van een gespecialiseerd opleidingscentrum voor toekomstige (race)motormonteurs in combinatie met een afdeling autotechniek. Een plek waar topsport, techniek en duurzaamheid hand in

hand gaan, maar waar ook mensen worden opgeleid voor de ‘gewone’ motor- en autobedrijven. Door allerlei ontwikkelingen belandden de plannen telkens in de koelkast, maar vorig jaar was het TT Institute een feit. Het Drenthe College nam de opleiding motorvoertuigentechniek over van het Alfa College, bouwde een pand naast de TT Hall en ging vorig jaar van start.

MONORAIL Tussen het TT Circuit en de binnenstad van Assen moet een bijzondere verbinding komen. Studio12Wat pleit voor de aanleg van een mono-

rail tot de rand van het Asserbos, volgens hen zijn investeerders geïnteresseerd. Een monorail is een soort verhoogde tram. De rand van het Asserbos als eindstation is niet zomaar gekozen: hier ligt sport- en evenementencentrum De Bonte Wever, het nieuwe wielercentrum en het duurzaamheidcentrum.

CASINO EN HOTEL Plannen die ooit al redelijk vergevorderd waren maar toch strandden waren de bouw van een casino met ruim tweehonderd speelautomaten en een hotel. Door de economische neergang en de strengere regels met

betrekking tot het uitbaten van speelhallen kwam het casino alsnog niet van de grond. Het hotel was ontwikkeld door Re-Z uit Assen en zou 135 kamers krijgen in 9 bouwlagen. Op de tiende verdieping zou een vergaderruimte met viproom moeten komen. De bouw ging niet door nadat de Raad van State bezwaren van Re-Z tegen de bouw van het TT Institute afwees. Re-Z ging in beroep omdat het bedrijf geluidsoverlast vreesde. Nu de economie aantrekt en er meer activiteiten komen rond het circuit wordt het plan misschien nieuw leven ingeblazen.


16

woensdag 28 oktober 2015

DE NIEUWE ASTRA NU IN DE SHOWROOM

OPEL UW PERSOONLIJKE ASSISTENT MET 4G WI-FI.

Laat u verrassen tijdens de Nationale Opel Testdag. Hij is er! De nieuwe Astra! Naast een volledig nieuw design heeft hij talloze luxe innovaties waarmee hij zeker niet onder doet voor de topklasse. Tijdens de Nationale Opel Testdag op zaterdag 7 november beleeft de nieuwe Astra zijn première in onze showroom! Dat wilt u toch niet missen?

Vanaf € 19.995

De nieuwe Astra. Tart de topklasse.

Wander Assen

Balkengracht 2, 9405 CG Assen - Tel. (0592) 313 441 wander.nl

Wander Groningen

Rostockweg 12, 9723 HG Groningen - Tel. (050) 588 5600 wander.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km: 5,2 - 3,4; km/liter: 19,2 - 29,4; CO2 gr/km: 120 - 90.

Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

MEER BELEVEN IN ASSEN?

DRENTSMUSEUM.NL

THE GLASGOW BOYS SCHOTS IMPRESSIONISME 1880 -1900

TOT EN MET 7 FEBRUARI

WINDOW OF MY EYES 75 JAAR HARRY ‘CUBY’ MUSKEE

VANAF 17 JANUARI


SPECTACULAIRE

S G N I W U O B R E V ! G N I M OPRUI CTIE: E L L O C M O O R W O H S E L A TOT ∙Bedden∙Bodems

Kasten ∙ n e ss a tr a M s∙ g n ri p xs o B

TEXTIEL :

∙Kussens

ekbedden D s∙ n ke a sl e o H ∙ n ke k re Overt

NU

TOT

de showroom! Wij halen de bezem door gelooflijk lage Topmerken halen tegen on en profiteer. prijzen. Kom snel kijken Want op is echt op.

50%

KORTING OP ECHT ALLES!

Essenza etc. , x le sf is Sw , ck y d n a V ur, Nolte, Velda, p m Te , ly a Se : EN K ER M ALLE TOP

OP=OP

O N S A D R E S: BORGSTEE 12 ASSEN t/o Tuinland T. 0592 375570

A .S. ZONDAG OPEN VAN 13.00-17.00 u.

n anders! 0 jaar nèt eve 5 l a t e h t g i l Bij ons

bosmabedden.nl


NIEUW bij Decokay Oost in Assen:

KRIJTVERF • KALKVERF • MARRAKECH WALLS VLOERVERF KALEI • LAKKEN • GEVELVERF Decokay Oost heeft als sterdealer alle kleuren op voorraad.

OOST VERF

BEHANG

RAAMDECORATIE

Sterdealer GORDIJNEN

VLOERBEDEKKING


19

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

MOOISTE PLEKJE

Harry Tupan: De Vaart

‘D

e Vaart is absoluut mijn favoriete plek.” Harry Tupan, adjunctdirecteur van het Drents Museum, is waanzinnig enthousiast over de Vaart. ,,Ik loop er twee keer per dag langs. ‘s Ochtends op weg naar mijn werk loop ik nog wat te mijmeren langs de waterkant. En op de terugweg geniet ik van het water en de reflecties erin. Daar word ik weer helemaal ontspannen van.” Tupan woont al dertig jaar aan het water. ,,Ik voel me enorm bevoorrecht. Voor mijn werk ben ik veel onderweg, maar ik ben altijd ontzettend blij als ik langs de Vaart op weg naar huis rij.

Dat maakt me heel gelukkig.” Een ander voordeel van wonen aan de Vaart noemt hij de vele activiteiten die er worden georganiseerd. ,,De ene keer rijdt er een Formule 1-auto en de andere keer word je wakker met een finishboog voor de deur en is er een hardloopwedstrijd.” Tupan die eerder de zilveren legpenning van de stad Assen ontving, zegt enorm te kunnen genieten van de verschillende stemmingen die de Vaart kan hebben. ,,In de winter ligt er ijs en in het voorjaar liggen er bootjes en heb je de zon die ondergaat. Het is echt de allermooiste plek van Assen.”

Samenwerken als tovermiddel voor onderwijs Assen is steeds meer een onderwijsstad. De stad telt geen zwakke scholen en zet zich in voor vernieuwing. Wethouder Maurice Hoogeveen over alle ontwikkelingen. ANNIQUE OOSTING

De Vaart biedt vele activiteiten.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE MARSDIJK

D

e 12.605 inwoners van de Asser wijk Marsdijk zijn het meest tevreden over hun gezondheid van de hele stad. Slechts 5,5 procent van de bewoners geeft aan een slechte of matige gezondheid te hebben. Ook over het inkomen zijn de mensen in Marsdijk tevreden. Een kleine 2 procent van de bewoners is bijstandsgerechtigd, 5,5 procent is werkloos en slechts 19 procent heeft moeite met rondkomen. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente. Inwoners van de wijk geven aan weinig last te hebben van vervui-

ling, overlast en onveiligheid en er worden weinig politiemeldingen gedaan. De bewoners van de wijk voelen zich sterk verbonden met Marsdijk. Bijna 70 procent woont er al langer dan tien jaar en 90 procent van de mensen geeft aan in de wijk te willen blijven wonen. Marsdijk is 615 hectare groot en zowel in oppervlakte, als in het aantal inwoners, als in het aantal woningen de grootste wijk van Assen. De gemiddelde waarde van de 4844 woningen is 183.000 euro. In de wijk woont een groot aantal gezinnen met kinderen. Rhee

A28

NoordWillemskanaal

Marsdijk ALEXAN D E R

L

H AC

WE

G

PE E L O

PA

PE EL O

D UB C E K W E G

PE E L O

OOST

34 ASSENNOORD

N

E

GA

H

P A-

WE

G

RN

NG

M AH

EURO

OO

WEG

AN

DR

SI

ND

I-

AT

M

G

G W EG

S A C H A R O V-

R

K A

W

P

R

IN

EL

T

EG

E

EN

TH

M

U

L

M A R TIN

D

OTOND EEL

O

JA

E

STO E

PV

EL

Havenkanaal

EJ

IN DU

O

AT

.F

RA

RD

ST

O

E-

ER

NO

STRI KK

.G

LO

H

W EG

N

ER

ST

.G.

ERSTR.

DR

.F .A

H .P

IL I

PS

W

EG

WEG

RS

TR A

AT

P AW E G - O

R O L D E RH O O F D -

NE

RO

LO

EU

RICIUSJ . FAB T

N33

A.

R

A

A

T

ASSEN Schrijf even mee. Assen kreeg de afgelopen tijd drie vernieuwde middelbare scholen, een geheel nieuwe onderwijsvorm, het TT Institute en talloze nieuwe basisschoolgebouwen. En eigenlijk ging alles zonder gemor of financiële problemen. Hoe dat kan? Overleggen, samenwerken en luisteren. ,,Je moet duidelijke kaders stellen, maar daarbinnen de ruimte bieden aan schoolbesturen om hun ideeën in te brengen. Uiteindelijk heb je als gemeente maar een kleine rol’’, vertelt wethouder Maurice Hoogeveen (D66, onderwijs). Samenwerken dus. En veel overleggen. Maar waarom is dat nu goed voor onderwijs of huisvesting? Voor het opknappen of de nieuwbouw van de middelbare scholen Vincent van Gogh, locatie Lariks en het Dr. Nassau College locaties Quintus en Penta was in totaal 50 miljoen euro beschikbaar. Lariks en Quintus hadden voorrang. Het bouwproces werd gestart met een gezamenlijk overleg tussen de scholen en gemeente. ,,Voor Penta was niet zoveel geld over. Maar toen kwam uit het overleg een slim plan voor het bouwproces’’, zegt Hoogeveen. Door naast de bestaande scholen te bouwen, hoefden er geen noodlokalen te worden neergezet. Een besparing van miljoenen euro’s. Daardoor kon ook Penta flink op de schop en heeft Assen nu eigenlijk drie nieuwe middelbare scholen. Hoogeveen: ,,Als je door Penta loopt lijkt het net of je door een gloednieuwe school loopt, het is hartstikke mooi geworden. Dat vind ik geweldig.’’ Een ander voorbeeld: Lariks zou twee nieuwe gymzalen krijgen. Maar de bestaande zalen waren eigenlijk nog prima in orde. Die konden best hersteld worden, meende het schoolbestuur. Dat bleek te kloppen. Hoogeveen: ,,Voor hetzelfde geld heeft de school nu vier gymvloeren. Mooi voor de school, maar ook mooi voor ons: wij hebben meer ruimte voor de sportverenigingen.’’ Een ander belangrijk project in Assen: de Alles-in-een-scholen. Na jaren voorbereiding zijn de eerste Alles-in-een-scholen in Assen van start gegaan. Het idee is simpel: kinderop-

Wethouder van onderwijs Maurice Hoogeveen.

‘Uiteindelijk heb je als gemeente maar een kleine rol’ vang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs en buitenschoolsopvang zitten in een gebouw en werken nauw samen. In de toekomst moet alles door één team aangestuurd worden. ,,Zo’n samenwerking helpt ook kinderen in de zorg. Het past goed bij passend onderwijs’’, stelt Hoogeveen. Denk aan praktische dingetje: een luier verschonen gebeurt nu nog vaak door externe verzorgers. Bij een Alles-in-een-school kan een leider van de voorschoolse opvang te hulp schieten. Hoogeveen: ,,Daardoor kunnen kinderen met een zorgvraag naar een reguliere school.’’ Onderwijs is belangrijk voor een stad. De jeugd heeft de toekomst, zegt Hoogeveen. Voor ouders is goed onderwijs een belangrijke overweging om wel of niet in een stad te gaan wonen. Assen telt geen enkele zwakke school.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Toch zijn er verbeterpunten. Zo wil Hoogeveen dat er een structurele oplossing komt voor chronisch zieke kinderen die extra onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Ouders verdwalen vaak in een doolhof van regelingen en geldstromen. Soms lukt het niet om een kind onderwijs te bieden. Dat kan en moet anders, vindt Hoogeveen. Ook wil Hoogeveen dat de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven nog beter wordt. Dat kan helpen met projecten. ,,We helpen met het leggen van verbindingen’’, zegt de wethouder. Voorbeelden? Een samenwerking tussen PABO de Eekhorst en het Drenthe College. Gezamenlijk kunnen zij een expertisecentrum worden voor Alles-in-eenscholen. Of zo’n centrum voor asielzoekers en onderwijs. ,,Je moet kinderen leren zichzelf te ontwikkelen, dat kan met projecten.’’ Ondanks dat Assen geen grote universiteitsstad is, denkt Hoogeveen dat Assen wel interessant is voor universiteiten en hogescholen. Juist door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. ,,De lijntjes zijn hier kort. Ook met de ondernemers. Je moet zorgen dat je zo interessant bent als stad dat universiteiten hier wel een dependance willen vestigen. Daar werken we hard aan.’’


DAGBLAD VAN ASSEN

20

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Metamorfose Assen heeft de laatste jaren een grote metamorfose doorgemaakt, zoals duidelijk is te zien op deze luchtfoto van het hart van de stad. Meest prominent is dat links onderin te zien met de geel bruin gekleurde De Nieuwe Kolk. Van bovenaf is de immensiteit van het complex, dat onderdak biedt aan het theater, de bioscoop, de bibliotheek en sinds kort een dependance van het Drents Museum, pas echt goed te zien. De Kop van de Vaart ligt er strak bij. Andere nieuwbouwprojecten als het Drents Museum (rechtsboven) en het winkel- en appartementencomplex Citadel (midden bovenin) vallen eveneens op. Het werk in en aan de stad is nog niet voorbij. Zo is de uitvoering van de Blauwe As nog in volle gang en wordt onder de vlag van de FlorijnAs binnenkort gebouwd aan een nieuw station en aan een tunnel in de Overcingellaan. FOTO AEROPHOTO EELDE


21

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN


22

woensdag 28 oktober 2015

! E S G A A D 0 1 P TA-O

ber 2015 o t k o 9 2 g a e rd 5 Vanaf dond ve m b e r 2 0 1 o n 7 g a d r e at tot en met z

S

10

o o v s d j i t f e e l g n a l n e g a d

G N I T R O K S D J I T F E LE

€ 5,lb Wees er sne

P

* R A A J S N E V E ER L

ij! Leverin

ige ser vic g met volled

e en garantie

! n e l e o t s p o a t s p o l e e d r ar Bent u 80 ja dan krijgt u 80x5 =

S co o t

Hoog mobielen •

mobiele showroom!

€ 400,-

korting!

!

t i V i b o M en • Sta- o -laagbedd

Deze actie oor geldt ook v aankopen in onze

eeld: Rekenvoorb

p -stoelen

Gratis P voor de deur

Gratis thuisadvies

Eigen servicedienst

cialist van op -stoel spe

Groot assortiment

D re nt h e !

) 38 16 51 1 9 5 (0 rd o o oon 7848 BG Sch , 9 t a a 1) 56 25 71 tr 9 s 5 m (0 n Tra e m m 4 , 7821 CB E 592) 42 11 0 (0 n e s s A Nijbracht 45 A V aat 18, 9403 it.nl Zeilmakerstr www.mobiv

Dé sta-

it.nl

info@mobiv

itaal lev v n e l e i b o en m

Voor e Mob iV*iOpt:maatwerkstoelen.

en!

Aanbiedingen/acties zijn niet combineerbaar.

Het mooiste vuur komt uit Emmen

NU

in onze collectie

Juwelier Stijnis Assen - Marktstraat 7 Emmen - Hoofdstraat 151 Emmen - Dalipassage 53 T: 0591640157 - www.stijnis.nl

Uitgeroepen tot 5-sterren specialist

>

Noordeind 90 • (0591) 648 630 www.haardenspeciaalzaakemmen.nl


de eerste Bekijk nu onze keukens in ieuwe volledig n ! showroom

@HummelHaulerwyk

Hummel inspireert.

/HummelHaulerwyk

hummelhaulerwijk.nl

Hummel Keukens | Leeksterweg 37 Haulerwijk - 0516-425001 - 0592-313198 Hummel Badkamers | Balkengracht 10a Assen Leeksterweg 35 Haulerwijk - 0516-425003

Complete ba dkamer incl. tegels en montage

â‚Ź 9.995,-


24

woensdag 28 oktober 2015

Stevig in uw schoenen op de piste? Wij maken uw skischoenen perfect op maat met o.a... ...de Fischer Comfort Fit

...de Fischer Vacuum Fit

...Salomon 360° Custom Shell

...Atomic Memory Fit

• • • •

Individuele aanpassing van de buitenschoen Comfortabele en sportieve pasvorm Uitstekende warmte isolatie Comfortabel voorvoet gebied en perfecte hielfixatie

De schaal van de skischoen wordt door verhitting aangepast aan de vorm van de voet. In combinatie met de 3D binnenschoen leidt dit tot een ideale skischoen.

• • • •

Gehele buitenschoen is aan te passen Perfecte aansluiting van voet en onderbeen Geen drukpunten Directere krachtoverbrenging op de ski’s

Drie belangrijke elementen van de schoen zijn hierbij aan te passen: schaal, binnenschoen en schacht. Hierdoor wordt de gehele skischoen gevormd naar de anatomie van de voet.

WINTER SPORT EVENT

HET ENIGE VERKOOPPUNT IN GRONINGEN EN NOORDDRENTHE

30 & 31 oktober

Verkoop van gebruikte (verhuur)ski’s

Uw vertrouwde

wintersport specialist ski’s en skischoenen seizoen 14/15

sterk afgeprijsd! Stationsweg 14 - 16 Zuidlaren t 050 409 1262 www.ruchti.nl

Assen werkt aan de toekomst! De projecten van de FlorijnAs zijn een eind op weg. Benieuwd naar de stand van zaken? Volg ons op www.florijnas.com.

www.florijnas.com / www.assen.nl


25

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Assen in jaartallen

MOOISTE PLEKJE

Chris Vegter: Gouverneurstuin

’E

neurstuin, maar eigenlijk op heel Assen. ,,Het is echt een mooie stad. Ik ben heel blij dat ik er woon. Ik kan ook gemakkelijk een tweede en derde favoriete plek kiezen, maar de Gouverneurstuin is toch wel mijn nummer 1”, vertelt de directeur van De Veldkei vol passie. ,,Amsterdam heeft het Vondelpark, maar wij hebben de Gouverneurstuin. Het is er dan wel heel wat kleiner, maar af en toe proef ik er dezelfde sfeer. Vooral in de zomer, als de zon schijnt en mensen op een kleedje in het park liggen.”

en van mijn meest favoriete plekken is toch wel de Gouverneurstuin. Het is beslist een fantastische plek.” Basisschooldirecteur en tevens kinderboekenschrijver Chris Vegter woont in de binnenstad en is dolenthousiast over de Gouverneurstuin. In de achtertuin van zijn woning hoort hij de geluiden die uit het park komen. ,,Dat heeft gewoon iets. Op zaterdag doe ik altijd de boodschappen. Dan verheug ik me er simpelweg op dat ik er doorheen mag.” De schrijver is niet alleen dol op de Gouver-

De geschiedenis van Assen begint als abt Eppo in 1259 de fundamenten laat leggen voor een klooster. Nu is de plaats de provinciale hoofdstad met ruim 67.000 inwoners. Een beknopt overzicht van de groei. BERND OTTER

1259 Klooster Maria in Campis wordt gebouwd in de buurtschap Hassen 1602 Provinciaal bestuur neemt na de Reformatie kloostergebouwen in gebruik

Gouvernementsgebouw in 1825

1676 Brand verwoest een derde van het dorp

1852 Eerste aanzet voor de komst van een garnizoen 1854 Een kast met archeologische vondsten legt kiem voor Drents Museum 1861 Noord-Willemskanaal (nu Het Kanaal) geeft scheepvaartverbinding met Groningen 1868 Rijks Hogere Burger School aan de Beilerstraat (nu RTV Drenthe) in gebruik 1870 spoorlijn legt wereld open voor Assen

1780 Drentse Hoofdvaart geeft Assen verbinding met de Zuiderzee, het dorp ontwikkelt zich tot Stad der Paleizen

Bartje op zijn oude plek aan de Oostersingel

1949 Eerste Kerst Volleybal Toernooi 1954 Bartje krijgt een beeld aan de Oostersingel 1957 Jeugdverkeerspark aan de Torenlaan open 1959 Aanwijzing tot industriekern

Jan Fabricius

1962 Plan om noordelijk deel van het centrum op te offeren voor grootwinkelbedrijven

1871 Toneelschrijver Jan Fabricius wordt geboren aan de Eschstraat

Vaart in 1910

1807 Los van gemeente Rolde De Gouverneurstuin.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

D

1879 Asser Gymnastiek Vereniging geeft aftrap voor Assens sportleven

1809 Koning Lodewijk Napoleon verheft dorpje (621 inwoners) tot stad

WIJKANALYSE LARIKS Noordzijde en de EuropawegWest en aan de andere kant door de Nobellaan en de Weiersstraat. De wijk is met 135 hectare na Pittelo de kleinste woonwijk. De gemiddelde waarde van de huizen in de buurt ligt op 113.000 euro. In totaal staan er 3158 huizen. In Lariks woont verreweg het grootste aantal vrouwen die ouder zijn dan 95 jaar. Tijdens een telling van begin 2015 woonden er 23 vrouwelijke 95plussers. Daarnaast telt de wijk 243 vrouwen die tussen de 85 en 95 jaar oud zijn. Lariks is hiermee de populairste wijk onder de oudere, vrouwelijke bevolking van Assen.

e inwoners van de wijk Lariks voelen zich zeer verbonden met de stad Assen. Uit gegevens van de gemeente Assen blijkt dat de bewoners zich, op Noorderpark na, het meest verbonden voelen met de stad. De wijk werd in de jaren zestig gebouwd rondom het bos van het landgoed De Lariks en telt 5704 inwoners. Er wonen meer vrouwen dan mannen. De wijk staat volgens de gemeente Assen bekend om de gevarieerde bouwstijlen en de combinatie van hoog- en laagbouw. Lariks ligt in het midden van de stad en wordt begrensd door aan de ene kant de Vaart

1874 Post- en telegraafkantoor opent aan de Brink Oude NAM-gebouw

1964 Molukse wijk in gebruik 1967 Nederlandse Aardolie Maatschappij verhuist hoofdkantoor naar Assen 1967 Rellen in de TT-nacht

Drentex en Coveco rond 1950

Boerderij in Witten

1811 Anreep, Witten, Peelo, Loon, Vredeveld, Witten en Steendijk bij Assen gevoegd

1890 Biggenslachterij aanzet voor industrialisering 1894 Eerste militairen naar de Johan Willem Frisokazerne

Rondweg in de jaren zeventig

1974 Snelweg A28 en rondweg halen verkeersdruk uit het centrum

1823 Claas van Gorcum drukt eerste krant van Drenthe

1988 Beschermd stadsgezicht voor oudste deel van de stad

1825 Hendrik Jan Nassau start Latijnse school 1830 Diligencedienst op Groningen

Wilhelmina Ziekenhuis 1928

A28 AA

WA

T

RT

WA

R

A

TE

T

IJ N

-

R

EN

G E

W A

P

U

R

O

E E

E

A IN CAM

K

TH PIS

LAA

OR

BE

N

LM SE

TR

O

LA

Brinkstraat met rechtbank begin vorige eeuw

AN HE W E

1840 Paleis van Justitie opent

N33

BALKE

NWEG

Vaart

VAAR T Z . Z.

Sanering in Pittelo

1925 Eerste TT vanuit Rolde

1996 Regiovisie Groningen-Assen

1901 Synagoge voor groeiende Joodse gemeenschap

1997 Grootscheepse gifsanering wijk Pittelo

1908 Zeijerveld wordt ontgonnen

1997 Wijk Kloosterveen aan snee als laatste grote stadsuitbreiding

1848 Grote Kerk (nu Jozefkerk) wordt ingewijd

1935 Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg Licht en Kracht en Port Natal worden geopend

1851 Concerthuis opent als voorganger van De Nieuwe Kolk

1942 421 Joodse Assenaren worden weggevoerd door de bezetter

LA

M

GE

O

RL

S

ÖF

A

E

RI

IN

B

G W

A

O

P

A

M

AN

E

-

W

T

LA

. S

IW

R

R

EU

O

NP R

NO BEL-

-W

E

S

VA

1907 Koningin Wilhelmina legt eerste steen voor het Wilhelmina Ziekenhuis

MO

RO

T

M

A

A

S

-

G

LE

S

.

TR

RS

M

-

A

De Vaart

Foto’s: collectie Assen Drents Archief, archief DvhN, collectie Martin Hiemink, collectie Bernd Otter. Met dank aan de Asser Historische Vereniging.


26

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

MOOISTE PLEKJE

Marije Joling: de kunstijsbaan

M

arije Joling, de schaatsster van Team Corendon, heeft niet echt een favoriete plek die ze graag bezoekt als ze in Assen is. Al is de ijsbaan voor haar toch wel heel speciaal. ,,De ijsbaan is de meest bijzondere plek, maar het Asserbos vind ik de mooiste. Dat stukje bos. Die rust. Heel bijzonder, zo midden in de stad. Maar als ik echt zou moeten kiezen, dan kies ik toch voor de ijsbaan. Ik ben er natuurlijk ook veel geweest.” De schaatsster ontdekte op de ijsbaan in Assen dat ze talent had. ,,Tijdens het schoolschaat-

sen is het allemaal begonnen. Mijn lerares vroeg me of ik bij de schaatsclub wilde komen. Dit is wel echt mijn meest favoriete herinnering aan de ijsbaan. Het staat zelfs op film. Heel grappig.” En zo werd Joling op 9-jarige leeftijd lid van ijsvereniging De Scheuvelloper. ,,Ik was gelijk verkocht. Toen ik daarna op 10-jarige leeftijd begon met het schaatsen van wedstrijden en ontdekte dat ik kon winnen, werd ik helemaal fanatiek.” Dat de Asser ijsbaan binnenkort voorgoed sluit, gaat haar dan ook aan het hart. ,,Ik hoop dat er snel een opvolger komt.” Het tot droomhuis verbouwde monument aan de Vaart Zuidzijde.

Wonen aan de Vaart: ‘De locatie is echt zo super’ Het laatste seizoen van de Asser ijsbaan.

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE NOORDERPARK

W

oonwijk Noorderpark, gebouwd in de jaren zestig en zeventig, kent een populatie van 8556 mensen. Hiermee is Noorderpark de op twee na grootste wijk van Assen. Wat oppervlakte betreft is Noorderpark met 184 hectare echter een van de kleinste wijken. In Assen zijn maar twee wijken in oppervlakte kleiner dan Noorderpark. De gemiddelde waarde van de 4474 woningen in de wijk ligt op 126.000 euro. Noorderpark had met twee apotheken in 2014 de meeste van alle wijken. Zo blijkt uit cijfers van de gemeente Assen. Daarnaast zijn er

drie fysiotherapeuten te vinden, twee huisartsenpraktijken en twee tandartspraktijken. Met tien plekken voor kinderopvang hebben de inwoners van Noorderpark, samen met Kloosterveen, de meeste keuze. Ook bevindt zich in de wijk een verzorgingshuis. Uit de wijkanalyse van de gemeente Assen blijkt dat de meeste mensen in Noorderpark erg tevreden zijn over hun woning (indeling, grootte en onderhoud van de woning) en over de voorzieningen in de wijk. De wijk kent een grote hoeveelheid bewoners die aan sport doen.

A28

G

WEG AN

AT

R

N-

N AA

N33

AN

TER

EC

ERL

A KEL

Het Kanaal T HE W EI ER

S

AAN

AN

A.H.G. FOKK E R S T R.

KANAAL

RICIUS J. FAB S TRAA T

LA

AT

LE

N O B EL-

TH

AAN

INS

B OR

G

WEG

NP R

RA

MO

VA

ST

EN

E-

WE

.

RO

STRI

M

G

S TR A

S-

GER -

ER

GRONIN

AT

PEN

TW

IN D U

AR

DIE

ZW

T

EURO

AN

BRO

E

AA

RD

C K LA

SM

LA

T A N A-

NOO

E

E U R O P A-

Rolf Sluiter en Linda Vastenhout wonen sinds 2012 in één van de zestig monumenten aan de Vaart in Assen. In een jaar tijd verbouwden ze de vervallen woning om tot hun droomhuis. JOLIEN BENNEMA

ASSEN Rolf Sluiter (50) en Linda Vastenhout (55) kregen in juli 2012 de sleutel van de woning aan de Vaart Zuidzijde. Ze namen het rigoureus onder handen. Een jaar lang waren ze dag in dag uit bezig met de verbouwing. ,,Alles hebben we moeten aanpakken. Het huis was niet eens geïsoleerd. Helaas konden we alleen de buitenkant behouden.” Sluiter ontdekte het pand per toeval. ,,Ik reed hier vaak voorbij, maar lette eigenlijk nooit op het huis. En ineens zag ik het. Ik hou enorm van oude panden.” De uitbouw aan de voorkant van het huis trok het koppel aan, net als de stijl en de ligging van de woning. ,,De locatie is echt zo super.” Tijdens de verbouwing werden verschillende oude elementen in de woning teruggebracht. Zo is Vastenhout weken bezig geweest om de

Linda Vastenhout en Rolf Sluiter.

dikke laag stucwerk van de muren af te krijgen. ,,Met een klein hamertje heb ik geprobeerd de stenen erachter terug te halen.” Over de favoriete plek in het huis hoeven ze niet lang na te denken. ,,De woonkeuken. Het uitzicht is er prachtig. Je kunt links en rechts heel ver de Vaart opkijken.” Het stel deed in het verleden al er-

varing op met het verbouwen van woningen. Sluiter als makelaar en projectontwikkelaar, Vastenhout doordat ze meerdere huizen zelf heeft verbouwd. ,,Vanuit mijn achtergrond in het vastgoed heb ik panden opgekocht, opgeknapt en in oude glorie hersteld. Daardoor kijk je door de oude staat van een pand


27

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Linda Vastenhout in de kelder die tijdens de verbouwing werd ontdekt en nu dienst doet als wijnopslag. heen”, vertelt Sluiter die tegenwoordig mediator is. ,,Je moet kijken naar de mogelijkheden”, vult Vastenhout aan. Gedurende de opknapbeurt stuitte het stel op een verrassing. ,,We haalden wat balken weg en ontdekten zo een ruimte onder het huis die vol zat met puin. We denken dat dat puin uit de voorlaatste verbouwing uit 1938 komt. We hebben er een extra ingang in gebouwd en er een wijnkelder van gemaakt. Door de glasplaat in de kamer is de wijnkelder te zien.” Op het plafond van de wijnkelder zijn teksten te vinden uit onder meer 1892: ‘Deze bak schoongemaakt den 13 april 1892. Harm Strabbing’. ,,We denken dat het vroeger een waterbak is geweest. De bewoners konden als ze water nodig hadden, er een emmer in laten zakken.” Maar de kelder is niet het enige stukje geschiedenis in de woning. Vlak na de bouw in 1790 werd het huis bewoond door Petrus Hofstede, die later gouverneur van Drenthe zou worden. Hofstede zorgde als gouverneur voor een bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Assen. Tijdens diens bezoek verleende hij stadsrechten aan Assen, terwijl de stad hier eigenlijk te weinig inwoners voor had. In de woning is tevens bed & breakfast De Gouverneur gevestigd, de trots van Vastenhout. ,,Het zijn unieke kamers, waar we de oude details van de woning goed hebben weten te combineren met comfort en luxe.” Spijt hebben ze naar eigen zeggen nergens van. ,,En als iets toch niet naar onze zin is, passen we het gewoon alsnog aan. We staan nooit stil.”

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG


28

woensdag 28 oktober 2015

Voer de actiecode 'KRANT' in en ontvang 20% korting.

teakscout24

Oosterhamrikkade 78, 9714 BG Groningen info@teakscout24.nl 050-5791414 (do, vrij & za) 06-44301070 (alle dagen)

www.teakscout24.nl

Openingstijden winkel Donderdag 10.00 - 18.00 uur Vrijdag 10.00 - 18.00 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

12.50

E

PER MAAND

NEEM EEN WEEKENDABONNEMENT OP DAGBLAD VAN HET NOORDEN Elke zaterdag de dikke weekendkrant in de bus en digitaal.

GA NU NAAR ABONNEREN.DVHN.NL 104 - 134 g/km

4,0 - 5,7 l/100 km

Kom hem ontdekken in onze showroom.

AUTOBEDRIJF BORGHSTEDE

Borgstee 1 -9403 TS Assen- Tel. 0592-344495 - Email: info@borghstede.nl - www.borghstede.nl HET ABONNEMENT DAT ELKE DAG BETER WORDT DE HONDA HR-V is verkrijgbaar vanaf C-label. CO2-uitstoot: min. 104 g/km - max. 134 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 25 km (4,0 l/100 km) - max. 1 op 17,5 km (5,7 l/100 km).

Geldig tot eind november 2015

Hoogste kwaliteit. Grootste voorraad. Snelste levering.

Nu 20% korting !


woensdag 28 oktober 2015

29

VEEL KEUZE EN MODIEUZE

GROTE MATEN

ze actie e d n a v ú Profiteer n

HERENMODE

MEUBELCHEQUE

CADEAU t.w.v.1000,-

Kom langs in de winkel in Emmen, of bestel online in onze webshop!

Bij aankoop van een badkamer*

tamtamxl.nl

Hoofdstraat 33 7811 EB Emmen (t/o het oude postkantoor)

T 0591 - 64 33 10 E info@tamtamxl.nl

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Mercuriusweg 4, Tynaarlo - Telefoon 0592 269 585 Wij zijn aangesloten bij Bad in Beeld. Kijk voor meer informatie op badinbeeldjohanseggers.nl

- ADVERTORIAL -

Winters genieten

elk 2e artikel

1/2prijs Laagst geprijsde artikeL 1/2 prijs. aLLe combinaties mogeLijk.

Met uw familie, vrienden of collega’s lekker genieten in winterse sferen, dat kan in De Bonte Wever Assen. Of u nu met z’n tweeën bent, uw gezin of met uw collega’s ter afsluiting van het jaar. De Bonte Wever ontvangt u ijskoud het warmst in de gezellige Caféstraat met chocolademelk, glühwein of met warme en koude buffetten. Maar het hoeft niet alleen eten en drinken te zijn, er kan ook worden geschaatst. De 400 meter ijsbaan is geopend, het ijs is hard, dus haal uw schaatsen uit het vet. Het moge duidelijk zijn, we willen het u zo makkelijk en leuk mogelijk maken voor veel winterplezier. Naast het feit dat u rondjes kunt schaatsen, zijn er verschillende schaatsarrangementen waarbij het schaatsen gecombineerd kan worden met een overheerlijk stamppottenbuffet of erwtensoep. Bent u met iets meer mensen en wilt u voor uw arrangement een ‘eigen’ café, ook dat is mogelijk. De Bierstube, de Scheepsbar of het Motorcafé kan als uitvalsbasis alleen voor u worden ingericht en worden gebruikt. Bent u met een echt hele grote groep en dan bedoelen we honderd mensen of meer, ook dan zijn er mogelijkheden in De Bonte Wever. U reserveert al een arrangement vanaf € 17,50 p.p. Kijk voor meer informatie op www.debontewever.nl/winter

Stadsbroek 17

9405 BK Assen

telefoon

0592-356 000

e-mail

info@debontewever.nl

www.debontewever.nl


30

woensdag 28 oktober 2015

Geniet dubbel. GRATIS NAVIGATIE* t.w.v.

€1.300,-

+

INRUIL CASH in het handje

De Hyundai i10 Comfort incl. navigatie met ALLES-IN-1 abonnement vanaf €215,- p.m. Er is al een Hyundai i10 vanaf

€199,- per maand

AUTOBEDRIJF VAN VEEN Zendmastweg 4, Assen, tel. 0592 - 333 010 Maak snel een afspraak op vanveen.hyundai.nl Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 15-8-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31-12-2015. GENOEMDE VANAFPRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. WEERGEGEVEN MAANDBEDRAG IS EEN VANAFPRIJS, BEREKEND OP BASIS VAN EEN LOOPTIJD VAN 48 MAANDEN, 10.000 KM PER JAAR EN EEN AANBETALING VAN ¤2.000,- (INCL. 21% BTW). MAANDPRIJS IS INCL. 21% BTW EN INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERVANGEND VERVOER BIJ PECH OF SCHADE, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE, EXCL. METALLIC LAK EN VOLGENS OPGAAF VAN HYUNDAI-ALLES-IN-1. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. MAANDPRIJS GEBASEERD OP 4 SCHADEVRIJE JAREN. BIJ MINDER DAN 4 SCHADEVRIJE JAREN VOLGT EEN MAANDELIJKSE OPSLAG OP HET MAANDTERMIJN. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *ACTIE GELDT NIET VOOR DE ANDERE HYUNDAI i10 MODELLEN.

WARM WINTERVOORDEEL!

Van 2 november t/m 31 december 2015 bij Luth-Tangenberg

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE AUTO ONTVANGT U 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD. 7 NOV. GRATIS WINTERCHECK

€ 9,95

LAAT UW AUTO OP 10 BELANGRIJKE PUNTEN INSPECTEREN

TER BESCHERMING VAN UW AUTO

15

%

KORTING OP ACCESSOIRES

TIJDENS DE WINTERACTIE

25

%

KORTING OP ALLE ORIGINELE ACCU´S!

TIJDENS DE WINTERACTIE

GRATIS PECHHULP GELDIGHEIDSDUUR 1 JAAR

TIJDENS DE WINTERACTIE

TIJDENS DE WINTERACTIE

15% 30% KORTING BIJ BESTELLING VAN NISSAN ORIGINELE SKIDRAGERS EN SNOWBOARDDRAGERS!

KORTING OP WINTERWIELEN

TIJDENS DE WINTERACTIE

1MAAND GRATIS VIDEOLAND

Industrieweg 9, 9402 NP Assen Tel. (0592) 20 90 01 luthtangenberg.nl De wintercheck is op zaterdag 7 november gratis. Overige aanbiedingen zijn geldig in de periode van 2 november t/m 31 december 2015 en uitsluitend geldig bij de erkende Nissan-servicepunten. De aanbiedingen zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen/geldige kortingen en worden niet uitgekeerd in contanten. Vraag uw dealer naar de volledige actievoorwaarden. Alle rechten voorbehouden aan Luth-Tangenberg.


31

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

MOOISTE PLEKJE

Ronald Obbes: Kop van de Vaart

R

ren. ,,Een inwoner van Assen had op Facebook een oproep geplaatst voor een picknick voor geïnteresseerden. Ik besloot om er ook een kijkje te gaan nemen. Daar op de Kop van de Vaart maakte ik toen een bijzonder moment mee. Iedereen nam eten en drinken mee naar de picknick en er kwamen heel veel verschillende mensen op af. Ook mensen die toevallig langsliepen kwamen erbij zitten. Echt een unieke gebeurtenis.” Obbes kijkt uit naar het moment dat het Kanaal bevaarbaar is. ,,Straks als alles open is in Assen, wordt het nog mooier.”

onald Obbes, binnenstadsmanager van Assen, heeft verschillende favoriete plekken in de stad, maar de Kop van de Vaart is toch wel zijn grote favoriet. ,,Als je Assen binnenrijdt, vind ik dat echt een mooie plek. Het heeft elke keer een andere uitstraling. Je kunt er tig foto’s maken, maar telkens krijg je een ander beeld. Als de bootjes er liggen, met een ondergaande zon op de achtergrond, krijg je een heel idyllisch tafereel.” Zijn mooiste moment aan de Vaart beleefde hij tijdens een spontane picknick voor Assena-

De meest vernieuwende bibliotheek

Hanneke Bruggeman

Bibliotheek Assen laat zich niet beïnvloeden door de sombere vooruitzichten voor bibliotheken. Mede door veel evenementen te organiseren en nieuwe doelgroepen aan te spreken groeit het bezoekersaantal nog steeds. JOLIEN BENNEMA ASSEN Een bibliotheek bezoek je al-

leen om boeken te lenen. Vaak is de boekenbewaarplaats kaal en weinig sfeervol. Zie hier hoe de gemiddelde Nederlander over de bibliotheek denkt. In de bibliotheek in De Nieuwe Kolk willen ze bewijzen dat dit imago onjuist is. Vier redenen die de Asser bieb zo bijzonder maken.

De draak op de Kop van de Vaart vraagt aandacht voor een expositie van het Drents Museum. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE PEELO

D

men. Bijna 40 procent van de inwoners is vrijwilliger. Het hoogste percentage van heel Assen. De wijk is volgens de gemeente een Bloemkoolwijk, wat verwijst naar de vele hofjes en kronkelige wegen in de wijk. Het is in de jaren tachtig gebouwd op een historische plek, want al voor de middeleeuwen was er buurtschap Peelo te vinden. In het begin van de negentiende eeuw bevond zich op de plek een klein dorp, Peeler Marke, waar later de volleybalvereniging en wijkvereniging in de wijk naar vernoemd werden.

e wijk Peelo beslaat 201 hectare grond. Daarop staan 2951 woningen, waarin 6881 mensen wonen. Bijna de helft van het aantal inwoners woont al meer dan tien jaar in de wijk. Een woning in Peelo is gemiddeld 134.000 euro waard. De wijk heeft een apotheek, een huisartsenpraktijk, een tandartspraktijk en vier kinderopvangcentra. Ook is er een fysiotherapeut te vinden. Uit de wijkanalyse van de gemeente Assen blijkt dat Peelo bovengemiddeld scoort op de onderdelen gezondheid en inkoA28

PEEL O

Ter Aard

ON OT EE

G

E

R

W

P

L G-

N D EN

RD

SE WE

MA

AK

W KER E

G

ENW A L-

G

E U R O P A W EG

NOO

RD EURO

S

AN

N

N33

VE

TE

A RA

LA

TE

ALA K K . W ES

E D O L

1) IPADS EN TOUCHTABLES ,,Ons gebouw is heel licht en transparant. Dat maakt werken en er verblijven heel prettig.” Wie rondloopt door het bouwwerk uit 2012 verbaast zich ongetwijfeld over de sfeer die het gebouw ademt. Wit is de hoofdkleur, maar die wordt hier en daar onderbroken door felle kleuren als groen en roze. De kinderafdeling is samen met kinderen ontworpen, legt directeur Hanneke Bruggeman uit. ,,Elke school vaardigde een kind af dat kon aangeven hoe het eruit moest gaan zien. Het is door hen bedacht en ingericht.” Daarnaast valt de technologie waarvan de bibliotheek gebruik maakt, op. Kinderen zitten op zitzakken geïnteresseerd naar de iPad in hun hand te kijken, terwijl ze verderop fanatiek bezig zijn met de touchtables. De bibliotheek is vernieuwend en maakt gebruik van de modernste middelen. Ze werkt zelfs zo vooruitstrevend dat ze meer keren per jaar bezocht wordt door leraren uit de hele wereld. ,,De buitenlandse docenten blijven maar komen. We staan echt op de kaart.” 2) ‘DE ZAAK BIBLIOTHEEK’ Een bibliotheek die geleid wordt alsof het een bedrijf is. De medewerkers draaien er de hand niet voor om. ,,Je moet durven. We hebben de organisatie neergezet zoals we wilden: met ieder in zijn kracht. Zo kan iedereen vanuit zijn rol een bijdrage leveren aan ‘de zaak bibliotheek’.” De directeur is, terugkijkend op de veranderingen die de bibliotheek de laatste jaren doormaakte, meer dan tevreden. Al blijft ze ook ambitieus. ,,Ik ben heel trots op alles wat we hebben bereikt, maar we moeten niet achterover gaan leunen. We moeten ons blijven ontwikkelen en blijven vernieuwen.” 3) EIGEN MERK ,,We zien het boek als de bagagedrager van de fiets”, vertelt Bruggeman. ,,De persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Het boek is hiervoor een van de middelen, maar we maken daarnaast volop gebruik van andere mogelijkheden.” Met een boekenprogramma als Kolkende Taal, de glossy Beleef! en bijeenkomsten over actuele, maatschappelijk rele-

De bibliotheek van Assen: licht en transparant. vante thema’s onder de naam Derde Dinsdag kijken ze verder dan alleen het uitlenen van boeken. En de bibliotheek blijft ook in de toekomst innovatief. ,,In januari willen we een nieuwe toepassing lanceren, waarmee mensen activiteiten in de bibliotheek online kunnen volgen en meedoen. Ik denk dat we daar heel leuke dingen mee kunnen doen. Maar we hebben nog zoveel meer ideeën, we moeten soms zelfs schrappen.”

4) BUSINESSBIEB Als eerste bibliotheek van Nederland zocht ‘Assen’ vorig jaar de samenwerking met de zakelijke markt. Als BusinessBieb biedt ze ondernemers in de omgeving verschillende mogelijkheden aan. ,,De bibliotheek is voor ons allemaal. We verbinden mensen met de kennis die ze zoeken. Soms hebben we die kennis zelf niet in huis, maar dan huren we mensen in. We hoeven niet alles zelf te doen. We faciliteren ook veel.” Als voorbeeld geeft Brug-

FOTO PEPIJN VAN DEN BROEKE

‘We hebben zoveel ideeën, moeten soms zelfs schrappen’

geman de studio waar onder meer Kolkende Taal wordt opgenomen. ,,Onze studio is heel geschikt voor een trainingsbureau. Je kunt je presentatie opnemen en terugkijken.” De nieuwe manier van werken slaat aan. Zo is de Derde Dinsdag standaard volgeboekt, net als een evenement als Dagje De Nieuwe Kolk. ,,Soms zijn onze evenementen binnen twee dagen uitverkocht. We zijn echt een professionele organisatie geworden. We stellen eisen en leveren kwaliteit. We durven onze nek uit te steken, maar ook zeker onze successen te vieren.”


32

woensdag 28 oktober 2015

Samen maken we de buurt Mijn Buurt Assen staat voor een wijkgerichte samenwerking tussen u als wijkbewoners, gemeente, Actium en andere professionals voor leefbare, veilige, sterke en mooie buurten in Assen.

Dit kan ook in uw wijk of buurt

Unieke fototentoonstelling Assen Oost

Tot 6 november a.s. is er een fototentoonstelling te bekijken over en door de wijk Assen Oost. Deze reist langs een aantal locaties in de wijk en is open voor publiek. Mooie oude foto’s en filmpjes van de wijk, aangevuld met bijpassende verhalen van vroeger. Alle foto- en filmmateriaal is afkomstig van bewoners uit de wijk. Kijk voor info op www.mijnbuurtassen.nl/ nieuws.

Burendag in de Lariks

Buren hielpen elkaar op een zaterdag in de Epe (Lariks) met het opschonen van groen. Door samen te werken in voor- en achtertuinen leerde men elkaar beter kennen. Mijn Buurt Assen leverde containers voor het snoeiafval. Voor de kinderen was er een luchtkussen. De dag werd gezamenlijk afgesloten met een bbq. Ook in een aantal andere wijken werd een burendag georganiseerd.

Doet u mee? TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE:

N O D I B S I T A R G

Gratis mini-bieb in Noorderpark

In de Oude Molenbuurt zijn vijf mini-bibliotheken geplaatst waar mensen zelf een boek in kunnen doen om uit te lenen, of er een uit kunnen halen om te lenen. De gratis mini-bieb is gemaakt door een inwoner in het Buurt Informatie Centrum.

www.mijnbuurtassen.nl info@mijnbuurtassen.nl

mijnbuurtassen mijnbuurtassen

Het wordt een mooi najaar!

ALLE ZOMERFIETSKLEDING

50%

KORTING P O = P O

= P O P OP=O Acties geldig tot en met 7 november 2015

Groeten van Ria, Geertje, Fieke, Amanda en Daphne

25% korting op Winterjassen!

Bijzondere mode voor een bijzonder moment Jan Fabriciusstraat 3 | 9401 BC Assen | Tel. 0592 - 340 570

Nieuwe Huizen 6 - 9401 JT Assen - Tel. 0592-313801 www.boutiquemariebo.nl


woensdag 28 oktober 2015

Nieuw gebakken

33

Sierbestrating

Oud gebakken

Tot wel 40% korting op vele soorten sierbestrating!

Puras grijs/antraciet vanaf € 9,50

Verlengde Stationsweg 8-10 T 050 3145279 Zuidlaren

/pinedesignwonen

meubelen in diverse stijlen & woonaccessoires www.pinedesign.nl

Peter en Isa Klein, Borger:

‘assen denkt echt met je mee’ Assen Installatietechniek uit Sleen is een allround installatiebedrijf. Wij bedienen ruim 6.000 klanten in Drenthe. Door onze jarenlange ervaring en vakmanschap bieden wij innovatieve badkamers die aan al uw wensen voldoen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor service & onderhoud van uw cv installatie en ventilatiesystemen.

Ruim assortiment voor uw badkamer en toilet

100%

Assen installatietechniek beschikt over een ruim assortiment badkamermeubels en badkameraccessoires om uw nieuwe badkamer naar uw wensen in te richten. Van baden tot radiatoren en van vloer- en wandtegels tot diverse luxe wellness mogelijkheden. Wij kijken samen met u naar uw

wensen, geven u een goed onderbouwd advies, verzorgen het bouwontwerp en kiezen samen met u de juiste materialen. het is ook mogelijk om in de showroom een 3D ontwerp op ware grote en levensecht te laten maken met daarin de badkamer of toilet die u wenst. Dat biedt u alvast een realistisch voorproefje op uw droombadkamer. Assen installatietechniek maakt van elke badkamer gegarandeerd een plekje om tot rust te komen en te genieten.

Kom ook kijken en sfeer proeven in onze innovatieve showroom!

arantie tevredenheidsg

ba D K a M e R s

i n sta llat ie t e CHn ie K

seRViCe & OnDeRHOUD

Assen gaat verder. In service en innovatieve, duurzame oplossingen.

Assen instAllAtietechniek | MeulenAkker 8 | 7841 eP sleen | tel: 0591-390620 | e-MAil: info@Assentib.nl | www.assentib.nl


34

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

MOOISTE PLEKJE

‘Groepen verzamelen hier’

Nico Vanderveen: oude kloostermuur Nico Vanderveen, directeur van Warenhuis Vanderveen, heeft zijn favoriete plek gekozen vanwege de rijke geschiedenis die het heeft. Het oud-bestuurslid van de Asser Historische Vereniging en initiatiefnemer van de speelfilm Maria in Campis, koos voor de muur van het oude klooster in Assen. ,,De hele geschiedenis van die kloostermuur maakt voor mij dat dit de mooiste plek van Assen is.” Het klooster werd rond 1259 gebouwd op de plek waar nu het Drents Archief en het Drents Museum te vinden zijn. ,,Vanuit die oude kloostermuur is Assen verder gegroeid

Winkel: Fietsen en Koffie, Groningerstraat 17A Bedrijfsleider: Frank Woltman Wat: Fietsen en koffie

en gegroeid. Het is de oudste muur van de hele stad.” Rond 1270 werd het klooster in gebruik genomen. Tijdens de viering van het 750-jarige bestaan van Assen, in 2009, stond Vanderveen samen met de Asser Historische Vereniging stil bij de lange geschiedenis van de stad. Hij bedacht het verhaal achter de film Maria in Campis. In de film speelt de oude kloostermuur een grote rol. Vanderveen loopt nog elke dag langs de plek van het oude klooster wanneer hij naar zijn werk gaat. ,,Het is echt een heel mooie plek. Iedere keer als ik er langs loop, denk ik: dit is echt heel bijzonder.”

Eigenlijk is de combinatie niet eens zo heel gek: terwijl je fiets gemaakt wordt een kopje koffie drinken. Toch is het concept van Fietsen en Koffie afwijkend te noemen. Wie de zaak binnenstapt ziet een robuuste indeling. Hout, staal en veel fietsen. Midden in de zaak is een eilandje met bar en tafeltjes. Een heuse koffiehoek. ,,Groepen die samen fietsen verzamelen hier. Dan drinken ze eerst een kopje koffie. Of ze waaien binnen tijdens een toertocht’’, vertelt Frank Woltman. Medewerkers van de zaak zijn vaak zelf topsporters. ,,Ze begrijpen dat wielrenners of fietsers iets nieuws willen. Maar ook dat een fiets zo gauw mogelijk gemaakt moet zijn’’, zegt Woltman. De totale uitstraling werkt, stelt Woltman. ,,Het is echt een beleving om hier te zijn.’’

‘Ik kan de boeken bijna niet kwijt’ Winkel: Rapunsel, Brink 27 Eigenaar: Lidwien Kingma Wat: Kinderboeken en speelgoed Drie jaar geleden ging de Boekendoos in de Singelpassage dicht. Doodzonde, vond Lidwien Kingma die daar werkte. Ze besloot Rapunsel te openen: een winkel met kinderboeken en speelgoed. ,,We hebben de topboeken, maar ook speciale titels’’, zegt Kingma. Zo telt het assortiment boeken over rouwverwerking, het potje en een broertje of zusje krijgen. Klanten snuffelen graag rond in de winkel. ,,Ze blijven vaak lang.’’ Kingma werkt samen met scholen en de bibliotheek. Dat werpt vruchten af, eigenlijk heeft Kingma ruimte te weinig. Zo kreeg de winkel dit jaar al een extra hoek. ,,Ik kan de boeken bijna niet kwijt’’, glimlacht Kingma. Het favoriete boek in de huidige collectie vindt Kingma Doodgewoon van Bette Westera. ,,Dat zijn gedichten met prachtige illustraties. Ik hoop dat het de Gouden Griffel wint.’’

‘Telkens iets nieuws in de vitrines’ Winkel: Banketbakkerij Gosselaar, Nieuwehuizen 20 Eigenaar: Corinne Timmer & Marthijn Gosselaar Wat: Banketbakkerij en ijsverkoop

De oude kloostermuur.

Let op, Gosselaar is een banketbakkerij en verkoopt geen brood. ,,Op de opleiding kiezen leerlingen voor brood of banket en bijna nooit de combinatie’’, zegt Gosselaar. Bij Gosselaar ging het brood er een tijdje geleden uit. Nu focust de banketbakkerij op banket en ijs. Met succes, want het pand werd al meerdere keren uitgebreid. Nu is er ook een ijskamer, waar Gosselaar zelf ijssmaken maakt. Hij volgde een opleiding in Wageningen en kreeg een 10 op de praktijkproef ijsmaken, iets wat daarvoor nooit eerder was gebeurd. Het duo wil constant blijven vernieuwen en kijkt daarvoor naar Amsterdam. Daar lopen ze voor op Drenthe. Timmer: ,,We kijken de kunst af. We willen telkens iets nieuws in de vitrines hebben liggen.’’

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

WIJKANALYSE CENTRUM

KANAAL

ER

S

JA V A

A

TO

RE

N-

A LA

N

AA

R-

DR

AN

TR A AT

Nieuwe Vijver PO

RT

-N

N

S-

ASSEN

AL AT

WE G

I LERS

LA

IO

.

BE

FD

S TR

OVE RCI N G E

HE

OO

S TAT

T

ZU UI DERSIN G EL SA AS .N AN I L E LA BE R ST P R T E NKAM

AT

O O S TER-

De Vaart

SI N G E L

VAAR T Z .Z .

‘Ik mik op een sfeer’

RA

A

B R IN K S TR. -

R

Vaart

SP

H

EUROPA - Z U I D W EG -

Hayo Klaassens was lijstenmaker, maar zin om in een oud, stoffig winkeltje te staan had hij niet. Daarom bedacht hij samen met zijn vrouw Yvonne een nieuw concept: kunst en lijsten maken gecombineerd. Het leverde Art-Quake op, een vrolijke winkel die nu al 25 jaar in Assen zit. ,,We willen laagdrempelig zijn, ook qua prijzen. Normaal is kunst alleen voor de jetset, maar wij bieden voor elk wat wils’’, vertelt Yvonne. Op 1 november gaat de nieuwe Art-Quake in ’t Forum open. Daar hebben ze dubbel zoveel ruimte. ,,Voor goede amateurs of beginnende kunstenaars is amper plek. Galerieën vragen een hoop commissie en willen eigenlijk alleen werk van mensen met een klassieke opleiding exposeren’’, legt Hayo uit. In hun winkel kunnen kunstenaars als de stukken goed genoeg zijn, ruimte reserveren.

-

ST T

N

LA

EI

LLAA

ÖF

T HE

W

Winkel: Art-Quake, nu Ceresstraat 12-14, straks Forum 22 Eigenaar: Yvonne & Hayo Klaassens Wat: Lijstenmakerij en kunst

AT

AN

Het Kanaal

AN

RL

LM

LA

GE

SE

N

R ICIUS J . F AB S TRAA T

A

LAA

ST

A28

‘Normaal is kunst alleen voor de jetset’

GR

re één van de middelgrote wijken in Assen. In het centrum wonen 5712 mensen, terwijl er in 2000 nog maar 5283 woonden. In de woonwijk in hartje stad staan 3512 woningen. De gemiddelde waarde van de woningen ligt op 169.000 euro. Na Marsdijk en Kloosterveen zijn de woningen in het stadscentrum het meeste waard. De binnenstad was volgens cijfers uit 2014 met zes fysiotherapeuten, zeven tandartspraktijken en vijf verpleeg- en verzorgingshuizen koploper op het gebied van voorzieningen.

LA

H

et centrum van Assen is zeer divers. De woonmogelijkheden zijn groot vanwege de enorme variatie in bouwstijlen. Uit de wijkanalyse van de gemeente Assen blijkt dat de bewoners van het centrum bovengemiddeld ondernemend zijn in de wijk of actief zijn als mantelzorger. Een groot deel van de bewoners geeft aan wekelijks contact te hebben met buurtgenoten. Daarnaast voelt het grootste gedeelte zich thuis in de wijk en zijn veel inwoners gehecht aan de stad Assen. Het centrum is met 314 hecta-

AR

RE

N-

LAA

N

Anreperdiep

Winkel: Barderobe, Gedempte Singel 24 Eigenaar: Emiel van der Molen Wat: Kapper, bar en mannenkapper ineen Een doelgroep heeft Emiel van der Molen niet. Want die bepalen is veel te ingewikkeld. ,,We kiezen voor een beleving. Alle mannen voelen zich goed bij een bar, daarom mikken we op een sfeer’’, zegt Van der Molen. De winkel is rauw ingericht. Hout, een typemachine en stoere kleding. In de hoek voorin komt een mannelijke kapper die knipt en scheert. ,,Het draait om uiterlijke verzorging in deze winkel.’’ Van der Molen komt uit een detailhandelfamilie. Zijn vader runde jarenlang Van der Molen mannenmode in hetzelfde pand. ,,Ik was vroeger de enige van het gezin die riep: ik ga nooit de kleding in. Dat liep anders. Ik had allemaal bijbaantjes in kledingwinkels en vond het toch wel heel erg interessant. Nu ben ik eigen baas en dat bevalt heel goed.’’


35

DRENTHE

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

‘Wij introduceren kazen’ Winkel: De Kaaswaag, Singelpassage 20 Eigenaar: Anno Hofma Wat: Kaas, wijn en andere delicatessen Wat doe je als melkflessen niet meer gangbaar zijn? Dan stap je over op kaas, wijn en andere delicatessen. Anno Hofma vernieuwt constant. ,,Wij introduceren kazen die pas veel later in de supermarkt komen te liggen’’, zegt hij. Veel mensen stappen binnen voor de belegde broodjes, maar blijven hangen door de vele geuren, kleuren en smaken. Zo ligt in de vitrine een gorgonzola die 260 dagen rijpte in een grot. ,,Daar heb je een hoge luchtvochtigheid waardoor je heel smeuïge kaas krijgt’’, vertelt Hofma. Hij is de enige in Nederland die de kaas verkoopt. Net als andere kazen, wijnen of port. De klanten komen niet voor niets uit Zwolle, Drachten en Leeuwarden. ,,Veel van wat wij verkopen, is nergens anders in Nederland te koop.’’

Snuffelen tussen bijzondere merken, spulletjes en lekkernijen

Natuurlijk telt het winkelaanbod van Assen de grote namen, maar hier en daar zit er ook een eigenwijze ondernemer tussen. Een winkelier met een eigen plan, concept en inrichting. Dagblad van Assen zette de leukste winkeltjes op een rij. ANNIQUE OOSTING

‘Ik doe het alleen als jij meedoet’ Winkel: Keskusta, Gedempte Singel 2 Eigenaren: Jan & Iris Dijkema Wat: Scandinavische damesmode De modewinkel op de hoek van de Kruisstraat en de Gedempte Singel zou eigenlijk sluiten, nu ruim elf jaar geleden. Iris Dijkema runde al een winkel in Sneek en ze kreeg de vraag of zij de Asser winkel niet wilde overnemen. Samen met haar man Jan stond ze op een zondagmiddag met de neus tegen de ramen van Keskusta. ,,Ik doe het alleen als jij meedoet’’, zei Iris tegen Jan. Zo gezegd zo gedaan en nu bestaat Keskusta met Scandinavische mode al weer dik 10 jaar. Ze hebben bijzondere merken, die je niet op elke straathoek vindt. Daarvoor maakt het duo tripjes naar Düsseldorf of Helsinki. ,,De meeste winkeleigenaren gaan naar Amsterdam of Brussel, dan zie je toch veel hetzelfde. Wij kopen echt andere kleding in’’, vertelt Jan.

‘Veel mensen zijn verrast’ Winkel: Van Mooi tot Maf, Singelpassage 29 Eigenaar: Selicia Molema Wat: Woonaccessoires & beautysalon Wie de winkel Van Mooi tot Maf binnenstapt stuit op een grote jeep. Even verderop een grote stamtafel, volledige ingerichte hoekjes en oude ansichtkaarten. ,,Veel mensen zijn verrast als ze hier voor het eerst binnenlopen, vertelt eigenaar Selicia Molema. Van Mooi tot Maf groeide in twee jaar tijd flink. In het begin werd nog koffie geschonken, maar zowel de winkelcollectie als de koffieplek werden te groot. ,,Toen zijn we daar mee gestopt.’’ Een eigen winkel was altijd een droom voor Molema. ,,Dat wilde ik al vanaf mijn achttiende. Maar wij waren altijd een pleeggezin voor 18-plussers. Toen mijn eigen kinderen de deur uit waren dacht ik: zo, nu is het mijn beurt.’’


36

woensdag 28 oktober 2015

Ontdek het gemak, de onspanning en het plezier van het moderne naaien! HAARVERLIES OF DUNNER WORDEND HAAR? Maak gebruik van onze gratis hoofdhuid analyse

• LED verlichting • Extra brééééd • Eenvoudige bediening • Graad-door-denaald-inrijger • Platliggende spoel

VOS Naaimachines

Noordeind 91-93, 7815 PE Emmen Tel. 0591-612289 • www.vosnaaimachines.nl

Reparatie afgiftepunten in Assen: Edessa, Oude Molenstraat of de Gouden Schaar, Julianastraat

Nieuw

te bouwen woon werk gelegenheid

verhuur, verkoop en totaal beheer van bedrijfspanden GRATIS HOOFDHUID ANALYSE

5m

BEL NU: 0592 - 313 007 Wij kunnen d.m.v. onze unieke haaranalyse computer uitleggen wat voor u de

roldeur 4x4m

22,64m Voor het

3m

3m 3m complete aanbod

mogelijkheden zijn tot herstel en meer haargroei van uw eigen haar

www.pieterstynaarlo.nl

Haarhuis Hammer Dr. Nassaulaan 10 9401 HK Assen

Exportweg 12-14 Tynaarlo T. 06 54 675 798

1e dinsdag v.d. maand (m.u.v. officiële feestdagen)

Badkledingdag

(badkleding verplicht)

All inclusive in drie varianten 1) Sauna entree

- De gehele dag onbeperkt drinken (alle dranken van onze menukaart, m.u.v. koffiespecialiteiten, binnenen buitenlands gedistilleerd en de wijnkaart) - Deelname aan ons uitgebreid lunchbuffet en - 3 gangen dinerbuffet (voorgerecht, hoofdgerecht en een heerlijk dessert) per persoon

2) Nieuw

59.75

- Als all-inclusive 1, maar dan naar keuze een lunch- of een dinerbuffet - Lunchbuffet per persoon (meerprijs dinerbuffet € 5,- p.p.)

47.75

3) Als all-inclusive 1, met uitbreiding van:

naar keuze: - Gezichtsbehandeling ( ca. 25 min.) of klassieke massage (ca.25 min) en keuze uit: - Zonnebank of watermassagebed per persoon

79.

75

Alle all-inclusive varianten € 5,- korting p.p. vanaf 4 personen Lunch- en of dinerbuffet vindt doorgang bij voldoende deelname. Indien dit niet het geval mocht zijn, serveren wij uw lunch en of diner aan tafel

Herfst Actie

3e dinsdag v.d. maand

Damesdag

{m.u.v. officiële feestdagen)

GRATIS

GRATIS

SAUNA DAGENTREE

Bij Beauty Sauna Peize kunt u tot + GRATIS en met 31 december 2015 2 FACILITEITEN bij een saunadagentree NAAR KEUZE gratis gebruik maken van niet 1, e 29.50 maar 2 faciliteiten!

GRATIS

GRATIS

U kunt een keuze maken uit: Zonnebank • Watermassagebed • Fish Spa handen of voeten. U betaalt slechts de sauna dagentree van € 29,50.

50% KORTING

OP DE SAUNA DAGENTREE

Meer informatie? www.beautysaunapeize.nl

Saunapas, uw voordeel! U HEEFT ÉÉN JAAR LANG RECHT OP 50% KORTING OP ONZE SAUNA DAGENTREE VAN € 29.50 U hoeft niet te reserveren voor een saunabezoek.

s apa n u Sa

Prijs van de saunapas: € 99.(pas is persoonsgebonden) Let op: De saunapas dient bij elk bezoek te worden getoond bij de receptie.

Voor alle arrangementen en acties geldt: Reserveren noodzakelijk. Minimaal 1 dag vóór uw komst.

Acties zijn niet geldig i.c.m. overige aanbiedingen en reeds lopende acties.

www.beautysaunapeize.nl

info@haarhuishammer.nl www.haarhuishammer.nl

Smeerveensedijk 4 • 9321 XB Peize Telefoon: 050-503 44 77 E-mail: info@beautysaunapeize.nl


37

DAGBLAD VAN ASSEN

woensdag 28 oktober 2015 DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Assen in cijfers

Michel Brandsma, André Broere

Bevolking

Bevolkingsgroei

Werk en inkomen

Inwoners 67.165

70000

Naar geslacht

60000

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (2012) 67.165

50000 40000 34.150 33.015

28.918

30000

3107 8925

19.418

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Allochtonen 57.435

Westerse allochtonen

10.370

8766

Met kinderen Zonder kinderen Eenpersoons

Totaal 29.762

Vergrijzing Assen Nederland

65-Plussers

17,9% 17,4%

Geboorte en sterfte (2014) 689 556

Misdrijven

Niet-westerse allochtonen Assen Nederland

(Nederland 7,4%)

7,4% 11,8%

WW Bijstand Arbeidsongeschiktheid

70,9% 29,1%

Opgelost (Nederland 24,6%)

1770 2020 3940

4235

Marokkaans Pools Portugees Spaans Surinaams Turks Overig Afrikaans Overig Amerikaans Overig Aziatisch Overig Europees Staatloos / onbekend

45 79 10 22 4 40 88 56 79 184 404

Vermogensmisdrijven* 2430 Vernielingen, verstoring openbare orde 730 Gewelds- en seksuele misdrijven 455 Verkeersmisdrijven 315 Drugsmisdrijven 65 (Vuur)wapenmisdrijven 15 Overig 75 *o.a. diefstal, inbraak, heling

Gemiddelde woningwaarde per wijk (2015)

169 x 1000 € Centrum Lariks 113 Noorderpark 126 Assen-Oost 143 Pittelo 128 163 Assen-West 134 Peelo 183 Marsdijk 220 Kloosterveen 327 Buitengebied

Verhuizen

Bodemgebruik 65718 28 23 87 57 100 23 10 34 20 54

18.497 12.243

(WOZ-waarde)

Aantal: 4493

(2014)

(in ha)

Totale oppervlakte

3936

8345

Gevestigd in Assen Vertrokken uit Assen

2340 2508

Bronnen: CBS, Gemeente Assen Verkeer Bewoning Bedrijven Overige* Recreatie** Agrarisch Natuur Water

(2013)

Totaal 4085

35.000 32.000 10,7%

Bedrijfsvestigingen (2014)

Niet-westerse allochtonen

Nationaliteiten Nederlands Amerikaans Belgisch Brits Chinees Duits Frans Grieks Indonesisch Irakees Italiaans

(2014)

Beroepsbevolking Werkenden (12 uur of meer per week) Werkloosheidspercentage

Een op de drie Assenaren doet vrijwilligerswerk (excl. mantelzorg)

Huishoudens (2014) 10.626

Koop Huur

Uitkeringen (december 2014)

5495

65 - 79 jaar 80 en ouder

Totaal 30.740 32.200 34.500

(2015)

Autochtonen

35.715

0 - 24 jaar 25 - 64 jaar

1970

1965

1960

Naar leeftijd

(2015)

Woningen

(excl. studenten)

Assen Nederland

Werkloosheid

20000

Wonen

652 451

396

1153

341

157

1259

* o.a. begraafplaats, bouwterrein, openbare voorzieningen ** o.a. sport, parken, plantsoenen

Auto’s ●

Assen telt 31.546 personenauto's

Dat zijn er gemiddeld 1,1 per huishouden

Twee op de drie auto's zijn ouder dan 6 jaar

Driekwart van de auto's rijdt op benzine

© DvhN 201015 | AB


38

woensdag 28 oktober 2015

KROEZON ZORGT VOOR LEEFCOMFORT, OOK IN DE HERFST EN WINTER! NIEUWE TIES COLLEC E L A AT S T TRENDS AR DE KOM NA R OM VOO SHOWRO N E LIJK EEN EER ADVIES, N E G GEDE CTIES SUPER A ERE K K EN LE ! E I F F O K

De komende maanden gaat de verkoop van buitenzonwering en terrasoverkappingen onverminderd door... toch willen we allemaal tijdens de lange donkere dagen gezellig -en veilig- binnen zitten. Kroezon heeft naast zonwering en terrasoverkappingen een zeer grote collectie hoogwaardige kwaliteit binnenzonwering die zorgen voor extra sfeer in huis, maar ook ideaal zijn tegen de

laagstaande avondzon. Daarnaast hebben we ook rolluiken en garagedeuren tegen kou en inbraak. Kom naar onze showroom en beleef de mogelijkheden! Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden, de nieuwste (technische) snufjes en de laatste trends. En uiteraard adviseren we u graag over onze buitenzonwering en terrasoverkappingen, want... het is zo weer lente!

ZONWERING | TERRASOVERKAPPINGEN | GARAGEDEUREN | ROLLUIKEN

Kijk ook op onze webshop

kroezon-webshop.nl ASSEN ZENDMASTWEG 9 T (0592) 35 55 11

HOOGEVEEN LINDBERGHSTRAAT 5 T (0528) 35 06 52

INFO@KROEZON.NL

www.kroezon.nl

ALL-INCLUSIVE GENIETEN!

SPORT

In viersterrenhotel De Bonte Wever vindt u alles onder één en hetzelfde dak en onze handige all-in formule maakt het u wel erg gemakkelijk. Het eten en drinken, toegang tot al onze faciliteiten zoals het subtropisch zwemparadijs, de bowling, het fitnesscentrum en de ijsbaan, alles voor één vaste prijs.

Sporten voor iedereen, op ieder niveau en dat met het meest complete all-in sportabonnement van Assen! Als lid kunt u gebruikmaken van alle faciliteiten: fitness, groepslessen, zwemmen, schaatsen, aquasporten, sauna- en rustruimte... zelfs de drankjes zijn inbegrepen.

EVENTS

ONTSPANNING

De Bonte Wever biedt het hele jaar door volop vermaak en entertainment! Ontdek het grote aanbod aan artiesten, all-in feestavonden en diverse sportieve en muzikale evenementen. Voor een compleet overzicht kijkt u op www.debontewever.nl/events

Een subtropisch zwemparadijs? Check. Bowling? Check. Lekker eten? Check! Een ijsbaan voor urenlang schaatsplezier? Alweer check. U kunt kiezen uit diverse dagarrangementen al vanaf € 24,50 p.p.!

De Bonte Wever | Assen

Stadsbroek 17

9405 BK Assen

telefoon

0592-356 000

www.debontewever.nl

e-mail

info@debontewever.nl

*O.b.v. twee personen per kamer. Vraag naar de voorwaarden.

Verrassend veelzijdig!


De mooiste keukenzaak van het Noorden

De voordeligste keukenzaak van het Noorden!

leet Comp bouwmet inatuur r appa af n al va

+ 0 5 39

et Comple ouwb met in tuur appara f a al van

Exclusief dealer van:

Ambachtelijk geproduceerde maatwerkkeukens Odink keukens biedt ongekende kwaliteit en mogelijkheden voor een keuken op maat in uw stijl en kleur. Een echte eye-catcher in uw huis.

Kom sfeer proeven in de mooiste showroom van Drenthe

Mooie, betaalbare keukens of keukenrenovatie

Voldoet uw huidige keuken niet (meer) aan uw smaak of de luxe van deze tijd? Ook voor een kleiner budget hebben wij ruime keus aan schitterende keukens, die zeer scherp geprijsd zijn. Een andere optie kan keukenrenovatie zijn. Als de basis van uw keuken nog goed is, kan uw keuken een totale metamorfose ondergaan, door onder andere nieuwe fronten en/of werkblad. Nieuwe inbouwapparaten kunnen u veel geld besparen doordat ze veel energiezuiniger zijn. Wij adviseren er u graag over.

* GVARATAWTASISSER

* GVARATAWTASISSER

+ 0 0 47

et Comple ouwb met in tuur appara f a al van

* S I T A R GVAATWASSER

+ 0 590

ur losse inbouwapparatun! tegen scherpe prijze vatie! ook voor keukenreno

Mooi ook Odink Keukens!

AANBIEDING GRANIETEN WERKBLADEN VANAF:

169.-

per m1

Direct aan de snelweg A28... Vriezerweg 6 Tynaarlo T: 0592 - 580 999 Open: ma. t/m za. 10.00-17.00 uur. (Of op afspraak)

www.odinkkeukens.nl

Op en ing sti jde n: ma . ge slo ten , di. t/m za. 10 .00 tot 17 .00 uu r of op afs pra ak TYN AA RLO IND US TRI EW EG 4G

TEL 0592 - 543504


1

Notenkraker Ouderwets goed: het klassieke ballet op

maandag 21 december (8+).

2

Vleugel Wibi Soerjadi beroert

de toetsen virtuoos als altijd op zondag 22 november. 3

Hapjes Zalig eten en drinken maakt uitgaan compleet.

Naborrel-arrangement € 7,95, 3-gangendiner € 28,00. 4

Oscar Prijswinnend goed: onze royale bioscoop. Met

bekende en artistieke films, voor klein tot grijs.

5

Glas

Martini ‘Shaken, not stirred’. James Bond. Vanaf 29 oktober. 6

Darth Vader In december in première: Star Wars: The Force

Awakens.

7

Boek Roald Dahl’s De fantastische meneer Vos. Op

de planken: de toneelbewerking op zondag 22 november (4+). 8

Cadillac Sexy symbool voor Grease. Eerst de film, nu de

musical. Van 10 t/m 13 december in Assen.

9

Make-up tasje

Ladies Night in de bioscoop: terecht befaamd. Eerstvolgende editie: 9 december, met Mannenharten 2.

4 5

3

6

2

7

1

8

9

Proef dnk.nl

Dagblad van Assen  
Dagblad van Assen