Page 34

Patrimoni a la Vall

ORFEBRERIA SANAÜJA Les festes de Nadal a Sanaüja van comportar una bona notícia per al patrimoni artístic de la vila. La nit de Nadal, durant la missa del Gall, mossèn Carlos explicava i anunciava la dignificació de diverses peces d’orfebreria pertanyents a la parròquia i que no eren conegudes pel públic. Després d’una curosa neteja de cadascuna, aquestes s’havien exposat i il·luminat en espais de l’església parroquial que estaven sense ús, fonamentalment antigues cavitats a manera d’armaris “empotrats” a la pedra, que s’havien convertit ara en insòlites vitrines-aparador d’aquestes peces, la més destacable de les quals és una magnífica custòdiaostensori del segle XVII, que a partir d’ara restarà emplaçada a la capella que albergava la imatge de la Verge del Dolors, que al seu torn s’ha traslladat a la capella del Sant Crist. Aquesta esplèndida custòdia-ostensori, que supera el metre d’alçada i està realitzada en plata sobredaurada, presenta la marca o punxó de Barcelona, que indica que fou realitzada en un taller d’aquesta ciutat. Pertany

a la tipologia anomenada de “sol”, que consisteix, únicament, en un viril –o cercle central, on s’hi exposava la sagrada forma–, voltat de centelles arrissades que es projecten des dels extrems del cristall, muntat sobre un peu d’abarrocades formes.

núm. 57

Val a dir, però, que aquestes no són les úniques peces d’orfebreria que es conservaven a Sanaüja, sinó que una petita col·lecció la trobem als fons del Museu Diocesà d’Urgell, amb peces notables com una creu processional o una veracreu. En definitiva, la vall del Llobregós conserva un notable fons d’orfebreria: des de l’excepcional reliquiari del Sant Dubte –que en seria la peça “estrella”–, fins a la magnífica col·lecció de la parròquia de Torà, composta de tres creus processionals (afegint-hi la del lloc agregat de l’Aguda, també conservada a Torà), o una notable custòdia-ostensori i altres peces com bordons i canelobres. Finalment, també és important l’aportació de petits nuclis dispersos, com el de Cellers, en aquest cas agregat a Torà i que també guarda un considerable fons d’orfebreria en un mas de la vall del mateix nom. També dels nuclis de Claret i Lloberola (aquest últim agregat a Biosca), han pervingut sengles creus processionals mentre que, finalment, a l’església de Vilanova de l’Aguda es conserven tres peces d’orfebreria religiosa consistents en una creu processional, una custòdia i un calze. Maria Garganté

34

Profile for Fermi Manteca

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Profile for llobregos
Advertisement