Page 3

Núm. 57 - febrer - març 2013 Revista bimestral d’informació i opinió EDITA: Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà c/ Convent, s/n 25750 TORÀ - Tel. 649 352 877

correu-e: info@llobregos.info Subscripcions i publicitat: Rosa M. Santamaria 973 473 253

CONSELL DE REDACCIÓ: Antònia Balagué, Ramon Castellà, Ester Closa, Ramon Fitó, Maria Garganté, Jordi Llauradó, Maria Morros, Sílvia Peribáñez, Josep Verdés, Daniel Vidal, Rosa Vila. Coordina: Fermí Manteca COL·LABORADORS HABITUALS Roger Besora, Albert Brau, Anna Cantacorps, Gemma Martínez, Montse Miquel, Antoni Montroig, Sílvia Porta, Montse Torné, Montse Vives COL·LABOREN EN AQUEST NÚMERO Roger Esteve, Carme Santamaria, Xavier Sunyer, Ramon Verdés, Mercè Vilaplana,

Disseny i maquetació: Fermí Manteca Correcció lingüística: Marta Bagà i Dani Vidal Subscripció anual: 13,00 Euros A l’estranger: consultar preus Número solt: 2,50 Euros Dipòsit legal: L -798-2003 Impressió: Impremta Barnola (Guissona) Tiratge: 700 exemplars

Aquest número està imprès en paper ecològic, elaborat sense clor

Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

LLOBREGÓS INFORMATIU no és fa responsable ni subscriu necessàriament les opinions expressades pels autors dels articles publicats.

www.llobregos.info nou format

Editorial Des que va començar la crisi, la gent vivim en l’expectació. Un sistema que ha fet fallida, que tot el que s’havia anat construint durant els últims 50 anys ha entrar en declivi, que s’han trencar els projectes de benestar, que tot trontolla... ens fa obrir els ulls a l’esperança d’un canvi total, “que tot canviï”, com ens diu el Roger Besora en el seu article d’avui. L’expectació s’eleva per la situació que estem vivint a Catalunya; que un procés que semblava adormit en els sentiments més profunds de la ciutadania, ara ha aflorat amb força i molts es desperten amb la realitat d’unes relacions amb Espanya que es van refredant cada vegada més i la separació sembla inevitable i val més que el procés es faci educadament i civilitzada, més propi de la democràcia del segle XXI que amb imposicions per la força del segle XIX i XX. La història canviant dels pobles i de tota la humanitat ens ha d’ensenyar a fer les coses de manera més humana, amistosa i dialogada, que no utilitzant agressions físiques, morals o econòmiques. Des de la nostra revista continuem presentant la realitat més propera, l’àlbum de fotos de les darreres festes de Nadal, el museu etnogràfic de Castellfollit, de la mà del més xic de la família... I reportatges i articles d’interès, que ens faran conèixer més el nostre entorn i la nostra gent. I si ens coneixem més, podrem aportar al nostre món en crisi, més solidaritat i estimació per les nostres coses: les coses de tots. Portada: Pont sobre el torrent Bo. Un dels accessos a la Vall del Llobregós ens ve de Calaf per la carretera que travessa la vall de punta a punta, una carretera que ha anat canviant amb els anys: des d’un caminet que antigament vorejava les guixeres i pujava i baixava els desnivells, fins a unes carreteres que també es modernitzen. Veiem a la foto el pont de la carretera vella i al fons el viaducte de la nova variant que creua ràpida pels afores de Castellfollit. Un símbol d’una evolució que ens acosta més a través d’establir-hi nous ponts.

AMB EL SUPORT DE

Profile for Fermi Manteca

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Profile for llobregos
Advertisement