Page 18

...de la Vall

PROMOCIÓ TURÍSTICA DE

visites per als turistes. A més a més, s’ha complementat el catàleg amb un mapa desplegable “Descobreix el Llobregós” que convida al visitant a endinsar-se a recórrer aquet territori per conèixer el seu patrimoni, les rutes a peu i en bicicleta i els serveis turístics amb què podrà comptar a cada municipi durant la seva estada. Aquest material de distribució lliure és el primer

núm. 57

Redacció.- La Vall del Llobregós està de moda. Cada vegada més es donen a conèixer els seus encants, els seu patrimoni, el seus paisatges... Els Ajuntaments de cada poble tenen la seva pàgina web on publiciten llurs recursos i activitats. També l’Associació de Municipis de la Vall del Llobregós, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i l’assistència tècnica del CEDRICAT, dóna a conèixer l’oferta turística i cultural de tots els municipis que en formen part i, convida al turista a descobrir el seu patrimoni cultural i natural a través de l’edició d’un catàleg de productes turístics i un mapa desplegable. Aquesta associació va néixer l’any 2010 amb la voluntat de desdibuixar fronteres administratives i aglutinar interessos d’una realitat geogràfica i cultural distribuïda al llarg de la vall del riu Llobregós, que dóna una identitat diferenciada als municipis que abraça. Actualment, els municipis que formen part de l’associació pertanyen a 4 comarques diferents (la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l’Anoia), però treballen conjuntament amb l’objectiu de fomentar i vetllar pel desenvolupament socioeconòmic d’aquest territori. La primera actuació que va dur a terme l’Associació va ser la creació d’una web turística (www.turismellobregos.cat) amb l’objectiu d’aglutinar l’oferta turística de tots els municipis per tal de facilitar que els turistes descobreixin el seu patrimoni cultural i natural i els serveis que s’hi ofereixen. Seguint aquesta línia, i per tal de continuar avançant en l’estructuració de l’oferta turística de la Vall, s’ha editat el catàleg “Que fer a la Vall del Llobregós? Turisme, cultura i patrimoni a la Vall del Llobregós”. Amb una diversa oferta d’activitats i de

Torre de Vallferosa Visiteu-la

18

Profile for Fermi Manteca

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Profile for llobregos
Advertisement