Page 15

La fractura hidràulica (fracking)

Injecció d’aigua, arena i productes químics

Contaminació d’aqüífers

El fluïd injectat a alta pressió crea fractures i allibera el gas

Els fluïds resultants es dipositen en basses

La contaminació arriba a l’aigua

La fractura del subsòl pot provocar terratrèmols

greus riscos per a la salut, per al medi ambient i per al paisatge que comporten aquest tipus de projectes. A més, també denunciaven la falta de transparència i el secretisme amb què està actuant l’administració autonòmica, que ni tan sols ha informat els municipis afectats de les intencions de Montero Energy. També, més recentment, la Diputació de Lleida ha aprovat una moció contra el fràking. A l’anunci del DOGC, que ara per ara és l’única informació oficial d’aquest projecte, no s’hi detalla quina tecnologia utilitzarà l’empresa per buscar petroli i gas al subsòl de Catalunya. Ara bé, tot fa pensar que el mètode consistirà en la fractura hidràulica o fracking, una tècnica que ha generat nombrosos problemes ambientals en altres països i que, en alguns casos, fins i tot ha estat prohibida, com a França, Irlanda o Bulgària. Tota la Vall del Llobregós també està afectada per aquesta iniciativa de recerca d’hidrocarburs i és per això que s’haurà d’estar alerta dels perills i conseqüències que comporta aquest tipus de perforacions.

núm. 57

COM FUNCIONA LA FRACTURA HIDRÀULICA

La fractura hidràulica (o fracking) és una tècnica desenvolupada als EUA i al Canadà per extreure hidrocarburs de baixa rendibilitat. Consisteix en un sistema de pous de perforació vertical fins a la capa de pissarra (dels 400 als 5.000 m) i margues sedimentàries. Un cop s’arriba a aquesta capa el tub de perforació pren forma horitzontal i es fan una sèrie de detonacions explosives que provoquen petites fractures a la roca per les quals s’injecten, per etapes, milers de tones d’aigua a molta alta pressió, barrejada amb sorra i additius químics. Cada sistema de 6 pous o plataformes en què s’agrupa l’extracció, utilitza entre 54.000 i 174.000 m3 d’aigua i entre 1.000 i 3.500 m3 de substàncies químiques. Aquesta aigua a pressió fractura la roca de pissarra alliberant el gas que després, juntament amb part de l’aigua, la sorra i els químics retorna a la superfície (entre un 15 i un 80% del fluid injectat) generant un residu d’aigua contaminada que s’acumula en basses. El pou es va fracturant entre 8 i 12 etapes, de manera que el conducte pateix uns canvis de pressió molt grans amb el conseqüent perill de fallida del revestiment de ciment. Entre els additius químics utilitzats es troben benzens, xilens, cianurs, fins arribar a unes 500 substàncies químiques entre les quals es troben elements cancerígens i mutagènics. El fluid de retorn també porta a la superfície altres substàncies que poden contenir les capes de pissarra. És comú que les roques continguin metalls pesants (mercuri, plom...) o elements radioactius que arriben a la superfície quan prèviament no hi eren. El gas de pissarra es troba atrapat a molta profunditat. Atès que la pissarra (i les margues) tenen una permeabilitat molt baixa, el gas està distribuït en petits porus o bombolles, no connectades entre si, el que fa necessari trencar les capes de pissarra per aconseguir reunir el gas i que flueixi cap a la superfície per ser recollit. (www.llobregos.net)

15

Profile for Fermi Manteca

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Llobregós Informatiu 57  

Número 57 de la revista Llobregós

Profile for llobregos
Advertisement