Page 1

Hangon Yrittäjät r.y. - Hangö Företagare r.f.


MEILTÄ M

KIINTEIS KAIVUUT

YÖS

TÖN

YÖT

OLETKO SUUNNITELLUT TALON RAKENTAMISTA, VAI KAIPAAKO VANHA ASUNTOSI REMONTOINTIA? Teemme kaikki remontointi-, saneeraus- ja rakentamistyöt asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan, sovituista aikatauluista kiinni pitäen. Asiakkaitamme ovat yksityiset, yritykset sekä taloyhtiöt. Päätoimialueemme on Hanko sekä Helsinki, Espoo ja Vantaa eli koko pääkaupunkiseutu.


Sisällysluettelo Innehållsförteckning

Puheenjohtajalla on asiaa Ordförande har ordet

5

Asiointipalvelut

9

pankit, vakuutukset, kiinteistönvälitys, mainos-, markkinointi-, toimisto- ja lakipalvelut

MR MEDIA Oy Ab www.mrmedia.fi

banker, försäkringsbolag, fastighetsförmedling, reklam-, marknadsförings-, kontors- och juridiktjänster majoitus, matkailu ja aktiviteetit

Turism och inkvartering

13

inkvartering, turism och aktiviteter

Kahvilat ja ravintolat Caféer och restauranger

17

Kauneus ja terveys

21

kosmetologi, kampaamot, hyvinvointi ja terveys

Skönhet och hälsa

päivittäistavarakauppa, erikoisliikkeet ja tukkukaupat

Butiker och affärer

31

Elektroniikka ja tietotekniikka Elektronik och data

37

Tekninen asennus ja huolto

39

auto, vene, lvi, kiinteistö ja siivouspalvelut

Kansikuva | Pärmbild Raimo Kuittinen / Hangon museo ForumMarket Muut kuvat | Övriga bilder Peter Lundqvist, y.m., m.fl.

Painosmäärä | Upplaga Hangon Yrittäjät ry:n jäsen Hangö Företagare rf:s medlem Copyright 2017 Hangon Yrittäjät ry

dagligvaruhandel, specialaffärer och partiaffärer

Teknisk service och reparation

Valokuvaaja | Fotograf

11 000

kosmetolog, frisör, välmående och hälsa

Kaupat ja liikkeet

Hangon Yrittäjät ry Hangö Företagare rf. www.yrittajat.fi/hanko

Tuotanto | Produktion

Kontorstjänster

Matkailu ja majoitus

Julkaisija | Utgivare

bil, båt, vvs, fastighets och städservice

Rakennus ja saneeraus

rakentaminen, saneeraus, suunnittelu ja konsultointi

Bygg och sanering

47

byggnad, sanering, planering och konsultering

Teollisuus Industri

49

Kuljetus

51

kuljetuspalvelut ja taksi

Transport

transport och taxi

Muut palvelut Övrig service

53 3


- Luotettava itsenäinen paikallismedia vuodesta 1979 - Pålitlig självständig lokalmedia från år 1979 -

2 kertaa viikossa Hangosta Inkooseen

MEGA

2 gånger i veckan från Hangö till Ingå Ke skusk at u 7 6 C e n t r a l g a t a n , 10300 KA R J A A / K A R I S Pu h. / Te l. ( 0 1 9 ) 2 7 8 8 6 6 4

w w w.etel a.c om il moitus@ etel a.c om toimitus@ etel a.c om


Aurinkoista palvelua Hangosta! Strålande solig betjäning från Hangö! Milloin viimeksi sait niin hyvää asiakaspalvelua, että muistelit sitä hymyssä suin vielä jälkikäteenkin? Me pikkukaupungin yrittäjät haluamme kohdella asiakkaitamme kuin hyviä ystäviämme, vinkata juuri sinulle sopivista tuotteista ja palveluista ja kehittää omaa valikoimaamme ja yritystämme teidän toiveiden mukaan. Olemme täällä teitä varten!

Minns du när du senast fick en så bra kundbetjäning, att du bara kan smila vid tanken efteråt? Vi småstadens företagare vill bemöta våra kunder såsom våra vänner, vinka om just rätta produkter och tjänster för dej och utveckla vårt eget sortiment och vårt företag enligt era önskemål. Vi finns här för er!

Kesäsesongista elävä Hanko tarvitsee yrittäjiään myös syksyn, talven ja kevään hiljaisempina kuukausina. Olisihan se harmi, jos kaikki kaupat palvelisivat vain ruuhkahuippuina ja kaupungin palvelutarjonta kutistuisi. Siksi ei ole yhdentekevää, missä ostoksesi teet tai mistä tilaat remppareiskan ja sähkömiehen. Hanko on juuri niin elävä, kuin miksi me täällä asuvat ja vierailevat sen omilla valinnoillamme teemme.

Hangö som lever av sin sommarsäsong behöver också sina företagare på höstens, vinterns och vårens stillsammare månader. Visst vore det synd, om alla affärer skulle betjäna endast på toppsäsongen och stadens tjänsteutbud skulle krympa. Därför är det av stor vikt, var du gör dina uppköp eller varifrån du beställer din remontkarl eller elmontör.

Ostetaan Hangosta – ja nautitaan Hangon palveluista huomennakin!

Hangö är just så levande, som vi invånare och gäster gör det med våra val. Vi köper från Hangö – och njuter av tjänster i Hangö även i morgon!

Nana Närhi Yrittäjä, kiinteistönvälittäjä, kivijalkakauppias Hima&Huvila LKV / Villa Hima Hangon Yrittäjät ry:n puheenjohtaja

Nana Närhi Företagare, fastighetsförmedlare, kvartersbutiksägare Hima&Huvila LKV/ Villa Hima Hangö Företagare rf:s ordförande

5


6


Vuoden Yrittäjä 2016 Årets Företagare

Steelstudion Teddy ja Anders Nordling Hangon Yrittäjät ry valitsi Vuoden 2016 vuoden yrittäjäksi Steelstudio-kuntokeskuksen yrittäjäveljekset Teddy ja Anders Nordlingin. Entinen käsipallon ammattilaispelaaja Teddy vastaa kuntokeskuksen pyörittämisestä käytännössä ja Anders on mukana osaomistajana.

Teddy och Anders Nordling från Steelstudio Hangö Företagare utsåg till Årets företagare 2016 företagarbröderna Teddy och Anders Nordling från gym- och fitnesscenter Steelstudio. Före detta handbollsproffset Teddy ansvarar i praktiken för drivandet av gymmet och Anders är med som delägare.

Steelstudio on toiminut Hangossa 15 vuotta ja on onnistunut uudistamaan toimintaansa ja saamaan uusia asiakasryhmiä. Tiloissa toimii iso ja monipuolinen kuntosali, ryhmäliikuntasali vaihtuvine ohjelmineen sekä nykyaikainen spinning-sali kuntopyörineen. Lisäksi Steelstudio tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta.

Steelstudio har verkat i 15 år i Hangö och lyckats förnya sin verksamhet och få nya kundgrupper. I utrymmen verkar en stor och mångsidig konditionssal, gruppkonditionssal med varierande program samt en modern spinning-sal inklusive konditionscyklar. Dessutom erbjuder Steelstudio personlig rådgivning och träning.

Palkinnon perusteena oli: 1) iloinen, palveleva ja ammattitaitoinen henkilökunta. 2) monipuolinen tarjonta. 3) ottaa huomioon kaikenikäiset. 4) avoin 5) uusiutuva.

Grunder för priset var: 1) en glad, serviceinriktad och yrkeskunnig personal. 2) ett mångsidigt utbud. 3) alla åldrar beaktas. 4) öppen. 5) förnybar.

Hangon Yrittäjät ry onnittelee ahkeria yrittäjiä!

Hangö Företagare rf gratulerar de flitiga företagarna!

Vuoden yrittäjät 2007 – 2016 Årets företagare 2007 – 2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Teddy ja/och Anders Nordling Anders Augustsson Guy Sundström Joanna ja/och Jan Westerling Jan-Roger “Janca” Jansson Rainer Söderman Alice Engren Eeva ja Tage Gustafsson “Osku” Merikanto Marianne Rökman

Steelstudio Lounasravintola / Lunchrestaurang Smörmagasinet, Beach Bar Plagen Hangon Optiikka - Hangö Optik Ravintola / Restaurang ORIGO Hangö Bil- & Båthus - Hangon Auto- & Venetalo Hangö Båtservice Kb – Hangon Venehuolto Ky Alimarket Tages Fisk - Tagen Kala Hangon TB-Huolto Mixanna 7


Mainostalo täynnä mahdollisuuksia! Det mångsidiga reklamhuset!

www.mainosprint.fi 0440-507 207

8


Asiointipalvelut Kontorstjänster

Pankit | Banker Andelsbanken Raseborg Berggatan 21,  010 257 3302 raasepori@op.fi, www.op.fi

Ekenäs Sparbank

Nycandergatan 16,  019 222 5570 hango@sparbanken.fi, vww.sparbanken.fi

Nordea Bank AB

Vuorikatu 12-14,  0200 3000, 0200 5000 www.nordea.fi

Vakuutukset | Försäkringsbolag LähiTapiola

Halmstadinkatu 5,  019 222 3333 www.lahitapiola.fi

Kiinteistönvälitys Fastighetsförmedling Aino Söderström Ab Oy

Vuorikatu 12-14,  040 505 3056 kiint.val@ainosod.inet.fi, www.asuntoverkko.com

Hima&Huvila Oy LKV

Bulevardi 1,  0400 942 052 info@himajahuvila.fi, www.himajahuvila.fi

OPKK Hanko

Vuorikatu 21,  010 256 9549, 044 047 3577

SB-Hem

Nycandergatan 16 www.sb-hem.fi

SKV Kiinteistönvälitys Oy Vuorikatu 12-14,  010 228 3540 hanko@skv.fi, www.skv.fi

9


Nana Nana Närhi Närhi Unelmakauppias Unelmakauppias LKV LKV FM FM

Hima Hima & & Huvila Huvila LKV LKV • • Bulevardi Bulevardi 1, 1, Hanko Hanko 0400 0400 942052 942052 • • nana@himajahuvila.fi nana@himajahuvila.fi •www.himajahuvila.fi •www.himajahuvila.fi

Villa Villa Hima• Hima• Bulevardi Bulevardi 1, 1, Hanko Hanko info@villahima.fi info@villahima.fi •www.villahima.fi •www.villahima.fi 10


Mainos ja markkinointi Toimisto- ja lakipalvelut Reklam- och marknadsföringstjänster Kontors- och juridiktjänster Etelä-Uusimaa

Keskuskatu 76, KARJAA,  019 278 860 toimitus@etela.com, www.etela.com

MainosPrint Oy

Glasbruksgatan 3,  044 050 7207 info@mainosprint.fi, www.mainosprint.fi

Hanko Kompass - Party shop Oy Ruusukuja 5,  040 524 6499

M-Press

mia@m-press.fi

MR MEDIA

Växelgatan 1,  040 586 2747, 040 775 9080 info@mrmedia.fi, www.mrmedia.fi

Viestintätoimisto Morfeemi Oy

Airo Consulting

Matinkatu 4 C 59, TURKU,  0400 318 216

Hangon Tilitoimisto Oy

Boulevarden 16 A 5,  040 861 6161

Juridisk byrå B-E Wickholm Kb Ky Nycandergatan 18 A 6,  040 505 6507 b-e.wickholm@pp1.inet.fi

Kirjanpito Eila Wikberg

Halmstadinkatu 5 A 24,  0400 727 331

Lillolle Ab Oy

Halmstadsgatan 3,  010 281 2330

Rantalainen Hanko-Hangö

Berggatan 21, II vån,  010 324 3281 henrik.fluck@rantalainen.fi, www.rantalainen.fi

Bulevardi 1,  040 094 2052 nana.narhi@morfeemi.fi, www.morfeemi.fi

11


12


Kuva/Foto: Peter Lundqvist

Matkailu ja majoitus Turism och inkvartering

Majoitus | Inkvartering

Matkailu | Turism

B & B Villa Garbo

Friman Matkat - Friman Resor

Esplanaden 84,  040 542 1732

Hotel Bulevard Hanko

Bulevardi 8,  044 988 0886 info@hotelbulevard, www.hotelbulevard.fi

Hotel Regatta Oy Ab

Torikatu 2,  019 248 6491, 050 306 1900

Hotel Villa Maija

Sandövägen 23,  019 248 1004 info@frimanmatkat.fi, www.frimanmatkat.fi

SaariTours Oy Ab

Korkeavuorenkatu 10 A 7,  040 840 7679 leena.immonen@saaritours.fi, www.saaritours.fi

Aktiviteetiti | Aktiviteter

Appelgrenintie 7,  050 505 2013 info@villamaija.fi, www.villamaija.fi

Bamse Golf & Tennis Ky

Viking Motel

Elokuvateatteri Kino Olympia / Ka-Movie

Glasbruksgatan 6,  040 516 3837 motel@wildvikingmotel.fi, www.vikingmotel.fi

Anklarängintie 15,  0500 404 611 Vuorikatu 11,  019 248 1811, 040 570 3948 ka.movie@phpoint.fi, www.kino-olympia.fi

Han-Golf Oy Ab

Kirkkotie 28,  019 248 9357 caddiemaster@hangolf.fi, www.hangolf.fi

13


14


MORE THAN JUST A CUP OF COFFEE

Erikoiskahvit Specialka en

Bistro ruoka Bistromat

A-oikeudet A-rättigheter

Merikatu 1 Havsgatan, Hanko 10900 HangĂś 044 777 0741 Olimme aikaisemmin / Vi var tidigare :

15


VILLA MAIJA

Hotelli Villa Maija, Appelgrenintie 7. www.villamaija.fi

16


Kahvilat ja ravintolat Caféer och restauranger Alan’s cafe / Strandhugget

Pizzeria - Restaurant Nadin

Angkhana Tori Kahvi

Pub Grönan

Bravas

På Kroken

Cafferie Oy Ab

Ravintola Makasiini

Rådhustorget 4,  040 701 6743 Hangon Tori,  0400 231 477 Satamakatu 19,  0400 214 148 info@bravas, www.bravas.fi

Merikatu 1,  044 777 0741 cafe.regatta@nautisea.fi, facebook.com/caferegatta

HanDeli

Bulevardi 11,  0500 404 277

Hangon Casino

Appelgrenintie 10,  0400 583 818

Hangon Portti

Smultrongrund,  0600 550 130 info@hangonportti.fi, www.hangonportti.fi

HSF

Itäsatama,  0600 550 121 info@restauranthsf.fi, www.restauranthsf.fi

Ratakatu 12-14,  019 248 7987 Bulevardi 17,  019 248 6505

Tiilitehtaantie 10,  040 358 1815 www.pakroken.fi Satamakatu 9,  019 248 4060, 0400 473 206 makasiini@makasiini.com, www.makasiini.fi

Ravintola Maret

Oikokatu 8,  040 577 1477

Ravintola Origo

Satamakatu 7,  019 248 5023, 040 551 6317 origo@restaurant-origo.com, www.restaurant-origo.com

Roxx Pub

Itäsatama,  019 248 4393 www.roxx.fi

Smörmagasinet

Länsi Satama,  045 639 7737

Mokkis Stop-in

Sandövägen/Glasbruksgatan,  019 248 1398

17


LIVE MUSIC 2017 3.6 9-10.6 16-17.6 23-24.6 28.6 30.6 1.7 5-8.7 12.7 14-15.7 19.7 21-22.7 26.7 28-29.7 2-5.8 11-12.8 19.8 25-26.8

Lounas - Lunch ma-pe mån-fre

11-15

Avoinna - Öppet ma-pe mån-fre

10-21

la lö

11-21

su suljettu / sön stängt

019 248 7987 Ratakatu 12-14, Hanko

Hautis Räven Anttu & Kimme Maria & Christian Duo Hangish Meeri & Erkki Duo South Company Patrick Linman Puolikuu Hämis & Markus Winestone Mikko Pietilä Leevi & Leaving tribuutti duo

O`jess Duo Räven Bryn Jones Badfellas Duo Special Guest

Itäsatama

www.facebook.com/ravintolaorigo • www.restaurant-origo.com

Makana Asian Cuisine

www. makana.fi • www.facebook.com/makanahanko/ 18

FREE ENTRY! Roxx.fi


www.hangonportti.fi

www.restauranthsf.fi 19


20


Kauneus ja terveys Skönhet och hälsa

Kosmetologit | Kosmetologer

Hyvinvointi | Välmående

Ann-Christin Stenroos

Anna Piiroinen Tmi

Boulevarden 10,  0400 458 076 annchristinstenroos@gmail.com

Beaty Salon Powder Room Berggatan 15-17,  040 162 8711

Hoitoympyrä

Bulevardi 7

Conscious Living

Sandö Strömmen 93,  040 502 9811

HankoCoaching & Communication

Koulukatu 22,  040 679 7188

Boulevarden 19,  040 194 7434 hankocoaching@gmail.com

Kauneushoitola Eija Räisa

Merijooga

Kosmetologi Marja Friman

Positive Life Solutions

Bulevardi 5,  0400 794 658 eijaraisa@hotmail.com

Vuorikatu 8,  040 560 1757

SKY-Kosmetologi Mila Metsola

Satamakatu 2 www.merijooga.fi Bangatan 12-14,  045 847 0443 christine.suvanto@positivelife.fi, www.positivelife.fi

Vuorikatu 8,  040 703 7910 info@milametsola.fi, www.milametsola.fi

Soulment

Kampaamot | Frisörer

Terveyshuoltamo IHANA ja RENTO

Klipp-Club

Sivulla 24 / På sidan 24

 045 125 5979 katja.frange@soulment.fi, www.katjafrange.com Korkeavuorenkatu 10 A,  040 419 3427 elina@ihanajarento.fi, ihanajarento.fi

21


Mila Metsola

SKY-kosmetologi

Ajanvaraus

040 703 7910 KAUNEUDENHOITOPALVELUT Harmonie • Vuorikatu 8 • Hanko www.milametsola.fi • info@milametsola.fi

Kauneushoitola | Skönhetssalong

0400 458 076 kotikäyntejä | hembesök Boulevarden | Bulevardi 10, 10900 Hangö | Hanko annchristinstenroos@gmail.com

Terveyshuoltamo

IHANA ja RENTO

Urheiluhieroja Elina Nyberg

Korkeavuorenkatu 10 A 10900 Hanko

22

www.ihanajarento.fi elina@ihanajarento.fi puh. 040 4193427

Eija Bergström Fysioterapia, Ravintoterapia, Pilatesohjaaja Fysioterapi, Kostterapi, Pilatesinstruktör Espl. 86 puh. 045 131 6805 eija.bergstrom@gmail.com


Terveys | Hälsa Eijan Hoiva- ja kotipalvelut

Kappelisatamantie 176,  045 120 7086 holm.eija@gmail.com

Hangon Apteekki - Hangö Apotek Nycanderinkatu 18,  019 248 2312

Hangon Aurinkoinen

Esplanaadi 86 A 1,  045 131 6805 eija.bergstrom@gmail.com

Hangon Optiikka

Vuorikatu 19,  019 248 6740 info@medioptik.fi, www.medioptik.fi

Hanna Laaksonen

Mehiläinen Hanko

Vuorikatu 19,  019 232 500, 010 41 400 www.mehilainen.fi

Näkin hammashoito

Rantakatu 5,  019 248 4705

PlusTerveys Mediriina Oy Ratakatu 8,  019 248 2284 www.plusterveys.fi

Steelstudio Ab Oy

Hamngatan 2,  019 248 2822, 045 652 7050 steelstudio@steelstudio.net, www.steelstudio.net

Tandtekniskt laboratorium Nina Eriksson Haagankatu 5,  040 588 8677

Esplanadi 80,  050 435 6522 www.hannalaaksonen.fi

Tila ja Olo

Jalkahoito & Hieronta Ruusutanssi

Viivin Hieronta

Vuorikatu 10,  040 518 3993 ruusutanssi@gmail.com, www.ruusutanssi.fi

Oikokatu 2 B,  045 652 7115 Emelienpolku 6,  0400 447 610 www.viivinhieronta.fi

Koulutettu hieroja Tarja Salmi Tmi Laivurinkuja 5,  044 545 3573

23


24

CAM-IN

Vuorikatu 15-17 Berggatan

019 248 7448

KAMPAAMO EVA

Bulevardi 9 Boulevarden

019 248 6004

PARTURILIIKE FORUM

Esplanaadi 120 Esplanaden

019 248 3555

HARMONIE

Vuorikatu 8 Berggatan

040 701 0613

STUDIO EPIC JOHANNA ANNIKA

Hangonkyläntie 18 Hangöbyvägen

SALON MANDY

Vuorikatu 12-14 Berggatan

019 248 2666

PARTURILIIKE MICA

Esplanaadi 92 Esplanaden

019 248 4639

PIA’S HÅRGALLERI CAROLINA (SALON ZAX)

Bulevardi 20 Boulevarden www.piashargalleri.fi

019 248 3191 019 248 7220

KAMPAAMO TUULA

Bulevardi 5 Boulevarden

019 248 1926

STUDIO FE-MALE SOFIA

Bulevardi 10 Boulevarden

040 591 0222 040 776 3379

0403561773 0407164282


Tandtekniskt Laboratorium Hammastekninen Laboratorio

NINA ERIKSSON 040 5888 677

Hagagatan 5, Hangรถ Haagankatu 5, Hanko

25


26


27


HANKO COLLECTION

Kes채myym채l채t: It채satama ja Vuorikatu

navyblue.fi

30


Kuva/Foto: Peter Lundqvist

Kaupat ja liikkeet Butiker och affärer

Erikoiskaupat | Specialaffärer Benitec Hanko Oy Ab

Hemming Elfv. tie 6,  019 248 4880, 0400 473 401

Ceia

Lelukauppa Peikko & Prinsessa Vuorikatu 15-17,  045 873 5666 www.peikkojaprinsessa.fi

LU Lukituspalvelu – VN Låsservice

Vuorikatu 15-17,  044 967 7326

Esplanaden 92,  019 248 5223 lulukko@lulukko.net, www.lulukko.net

Desanne

Motionslagret.fi

www.desanne.fi

Foto Art Deco

Ratakatu 9,  050 338 7150

Hango Färg Ab

Esplanaden 128,  019 248 1810

Happy Flower öppet bolag Vuorikatu 11,  044 981 7119

Kemikalio Sinikulma

Vuorikatu 15-17,  0400 015 773 petra.bistrom@gmail.com

Kojo-Kaihdin Ky

Nummitie 10,  0400 914 000

Kukkakauppa Anemone

Vuorikatu 13,  019 248 6920, 0400 845 826

Lankasatama

Erottajankatu 13, TAMMISAARI,  050 593 5943 www.motionslagret.fi

Navy Blue Shop

Itäsatama,  050 300 6955 www.navyblue.fi

Navy Blue Shop

Vuorikatu,  050 313 9802 www.navyblue.fi

Sisustustalo Villa Hima

Bulevardi 1,  0400 397 993 info@villahima.fi, www.villahima.fi

Team Sportia Hanko

Esplanaadi 126,  040 703 4669. 040 842 1787

Tian Veranta

Vuorikatu 8-10,  0400 285 500 www.tianveranta.fi

Vuorikatu 12-14,  050 360 7705 www.lankasatama.fi 31


L ANKAKAUPPA

Vuorikatu 12-14, Hanko

L ankoj a myös verkkokaupasta w w w.lankasatama.f i

TIA Kosmetiikka - Korut - Lahjat - Ekotuotteet Kosmetika - Smycken - Gåvor - Ekoprodukter 0400 - 015 773 | Hanko Vuorikatu 15-17 Berggatan Hangö

Tykkää Facebookissa / Gilla oss på Facebook

Beachlifestyle

Puoti

Vaatteita ja sisustusta Vuorikatu 8-10, Hanko Avoinna to-pe 12-18, la 11-15. Puh. 040 7310 806 • tia.vakkuri@tianveranta.fi Sesongin ulkopuolella aukioloajat Facebookista. 13.6. - 21.8. avoinna joka päivä, juhannuksena sulj.

Kauppa 24/7: www.tianveranta.fi 32

n Kirja s Bok

Kirjoja Merikarttoja Pap.tarvikkeita

Vuorikatu 10 Berggatan 019 248 6060

Böcker Sjökort Pap.varor

Tervetuloa Välkommen

Palvelemme Hangossa / Vi betjänar i Hangö S-market

Ratakatu/Bangatan 11-17 Puh/Tfn. 010 76 26311

Sale / S-Rauta ABC-automaatti/automat

Lasitehtaankatu/Glasbruksgatan 3 Puh/Tfn. 010 76 26800

(0,0835 €/puhelu/samtal + 0,1209 €/min)


Päivittäistavarakaupat Dagligvaruhandel

Tias Bok - Tian Kirja

Berggatan 10,  019 248 6060 tiankirja.tiasbok@gmail.com

TinaS hantverk

K-Supermarket Hangö

Konstapelvägen 18,  041 452 5140

Vonnes Interiör

Berggatan 7,  019 248 4674 www.vonnesinterior.fi

Rewellgatan 2,  020 787 1680 www.k-supermarket.fi

M-Market Tommens

Hangonkyläntie 18,  019 248 6067

S-Market

Ratakatu 11-17,  010 762 6311 www.s-kanava.fi

Tukkukaupat | Partiaffärer Viking Seafood Ab

Tiilitehtaantie 10,  040 581 6677 www.seafood.fi

TAVALLISTA PAREMPI RUOKAKAUPPA

EN BÄTTRE MATAFFÄR

Vard. / Ark. 7-21, Lö / La 8-20 Sö / Su 10-18 Rewellgatan 2 Tel / Puh 020 787 1680 33


Kierrätyspuuhuonekaluja ja sisustustuotteita. Ilmainen kotiinkuljetus Hangon alueella kesä- heinäkuun ajan.

www.desanne.fi

Harald Levander, Aktivist

Björn Österman Den 17 maj 1916 anhålls aktivisten Harald Levander och hamnar i Kakola rannsakningsfängelse. Den 20 maj skriver han sitt första brev därifrån....

Sju tusen år Del III

Irmelin Sandman Lilius Irmelin har skrivit en biografi om sin man Carl-Gustaf Lilius (1928–98). Del III behandlar tiden 1973–1987.

Litorales böcker av Hangöförfattare finns på Tias bok

34

Maria Miller, internerad

Vivi-Ann Barck Romanen berättar om en kvinna som blir gifter sig med en tysk sjöman 1943. Följande år blev Maria internerad på grund av att hon gift sig med en tysk.

|

www.litorale.fi


facebook.com/fiberhem

TAINTERNET hastighet & YDD Topptjänster med ljusets KABEL-TV TOKAAPELI-TV RVA

&

V

TELEFONTELEFONTJÄNST TJÄNST PUHELINPUHELINPALVELU PALVELU

DATASKYDD TIETOTURVA BETAL-

TELEF TJÄN PUHEL INTER KABE PALVE KAAPE

BETALKANALER KANALER MAKSUMAKSUKANAVAT KANAVAT från/alk.

från

/mån/kk

/alk.

från/alk.

n/kk

/mån/kk

/må

/mån/

från/alk. från/alk. Karis Telefon levererar moderna fiberanslutningar /mån/kk och högklassiga kommunikationstjänster /mån/kki Hangö.

/mån/kk Läs mer och beställ eller anmäl intresse på fiberhem.fi. /mån/kk

Karjaan Puhelin toimittaa nykyaikaiset kuitulittymät ja laadukkaat tietoliikennepalvelut Hangossa.

Lue lisää ja tilaa tai ilmoita kiinnostuksesi osoitteessa omakuitu.fi. Tfn/Puh. 019 278 480

Grönalundsgatan 7, Ekenäs Viherlehdonkatu 7, Tammisaari Dalgatan 7, Karis Laaksokatu 7, Karjaa

Vår representant i Hangö Edustajamme Hangossa EKM Service Nycandergatan 20 Nycanderinkatu 20

35


Elinstallationer – Sähköasennukset

& 040 861 5416

Tarvitsetko varastointi tilaa? Kysy meiltä lisätietoja:

Behöver du ett förvaringsställe? Kontakta oss för mer information:

Niklas 040 586 2747 Robert 040 3100 066 sinun säilytystä ajatellen

www.facebook.com/hankovarastohotelli

36


Elektroniikka ja tietotekniikka Elektronik och data EKM

Kodinkoneliike Koneforum Oy

Elinstallationsaffär Berndtsson

Nordströms El Oy Ab

Nycanderinkatu 20,  019 212 0110 sales@ekm.fi, www.ekm.fi Boulevarden 12 A

Karis Telefon

Dalgatan 7, KARIS  019 278 450 info@ktab.fi, www.fiberhem.fi

Halmstadsgatan 3,  019 248 7611, 0500 790 294 seppo.olin@koneforum.fi, www.koneforum.fi Esplanaden 34,  040 861 5416 kristian.nordstrom@nordstromsel.fi

Waremann Acrux Oy Ab

Märsankatu 22a B 1,  044 074 5235

37


0400 490 723

MAALAAMO AUTO

KARIT OY Peltityöt - Maalaukset Tuulilasin vaihdot ja korjaukset Mahdollisuus vuokrata sijaisauto AHJOKUJA 4, 10900 HANKO automaalaamokarit@mybusiness.fi Salminen 040 0200 456 Nevanperä 040 5581 107

38

fragutech@gmail.com


Tekninen asennus ja huolto Teknisk service och reparation Auto ja vene | Bil och båt Autohuolto Kuutti Ky

Tulliniementie 31,  019 248 2513, 0400 816 125

Autokela Tmi

Kisällinkatu 6,  0400 477 088

Automaalaamo Karit Oy Ahjokuja 4,  0400 200 456

Auto-Sundberg

Glasbruksgatan 10,  019 248 7303, 0400 473 402

Eteläkärjen Automaalaamo Oy Vapaasatama,  0400 644 842

Hangö Båtservice Kb Hangon Venehuolto Ky Slipvägen,  0400 917 500

Hangö Motorpunkt Ab

Appelgrensvägen 24,  0400 416 269 www.hangonmoottoripiste.fi

Hanko Boat Yard Oy Ab Telakkatie 5,  010 583 3760 www.hby.fi

South Coast Service Oy Ab Sammaltie 31,  0400 762 224

TM-Carservice Ky

Guy Augustsson Firma

Kapellhamnsvägen 116,  044 048 3217

Sillikuja 3,  0400 195 598 info@tmcarservice.fi

Han-Car

Tvärminne Marine Center Oy Ab

Lasitehtaankatu 2,  019 248 2535, 044 048 2535 service@han-car.fi, www.han-car.fi

Bruksvägen 6,  040 310 0066 info@tmcenter.fi

Hangon Auto- ja Venetalo Jansson Ky

Veneveistämö Åminne

Esplanaadi 130,  019 267 6700 office@hav.fi, www.hav.fi

Varisniemi 5,  040 517 8973, 040 537 1243

39


Ismo Murto 0400 523 723 Antti Oittinen 040 516 3741

Kun ammattitaito ratkaisee. • Teollisuuden ja kiinteistöjen putki- ja laite-eristykset • Ilmastointieristykset • Solukumi- ja muovieristykset • Peltieristykset

40

LVI-ERISTYS MURTO OY

Unkarinkatu 20, 20750 Turku • Santalantie 21, 10960 Hanko Pohjoinen

LVI- JA TEOLLISUUSERISTYKSET info@lvi-eristysmurto.fi • www.lvi-eristysmurto.fi


LVI | VVS Hangon Pelti ja Teräs Oy Ab Kisällinkatu 8,  040 501 3431

Hankoniemen Putkiasennus Oy Kivenhakkaajankatu 8,  040 585 7294

Hannu Halkosaari Tmi

Esplanaadi 50,  040 548 5571 halkosaari@luukku.com

Kiinteistö- ja siivouspalvelut Fastighets- och städservice B. Ahlfors

Tiilitehtaantie 3,  040 505 6515

Costacalida Ab Oy

Hamngatan 2,  040 521 9277 office@costacalida.fi, www.costacalida.fi

Flexlift Oy

Heros Oy

Tulliniementie 24,  019 266 6300, 0500 473 418

Metsäkannaksentie 27,  050 466 4001 info@flexlift.fi, www.flexlift.fi

LVI-Eristys Murto Oy

Hangon Kiinteistöpalvelu Oy

Santalantie 21,  0400 523 723, 040 516 3741 info@lvi-eristysmurto.fi, www.eristysmurto.fi

Lähteentie 4,  019 248 4777, 0400 486 873

LVI Grönroos Oy

Raseporinkatu 1,  0400 210 690

Tiirantie 9,  040 544 5065

Petri Jyry Tmi

Kappelisatamantie 110 B,  0400 213 669 petri.jyry@pp.inet.fi

Rakennuspalvelu V Hietakuja Tmi Sotkantie 4 As 6,  0400 486 554

Vesijohtoliike Hangon LVI-Huolto Oy Esplanadi 36,  019 248 2461 kauppa@hangonlvi.fi, www.hangonlvi.fi

Hangon Maa ja Vesirakennus Kiinteistöhuolto Hyyti & Co Ay Esplanaadi 75,  0400 486 074 kiinteistohuolto.hyyti@co.inet.fi

K.L.P. Johansson Tmi

Juvikinkatu 14,  044 548 6852

Miksun Moniapu

Juvikinkatu 49,  040 176 0056, 046 523 5938

PR HuPa

Tenholankatu 13,  0400 996 424, 045 673 3283

S. Rinne T:mi

Linjakatu 9,  040 535 0416

Tarmo Sander Tmi

Backankatu 46 A,  044 299 4594

41


- Peltityรถt - Nosturihuollot ja korjaukset

42


Muu | Övriga AHetech

Santalantie 25 A 5,  044 566 6745 info@ahetech.fi, www.ahetech.fi

Fragutech Oy

Käsityöläiskatu 8,  0400 490 723

Hangon Pyörähuolto Tmi

Esplanaadi 92,  019 248 7904, 040 510 6508

Hangö Släckarservice - Sammutinhuolto Halmstadsgatan 20,  019 248 2694, 0400 805 004

Kylmäkonehuolto Saarinen Ky Ahjokuja 3,  0400 839 705 henri.virtanen@ach-system.fi

Laitehuolto Jari Lehtinen

Kappelisatamantie 107 B,  040 564 0810

Omet T:mi

Ahjokuja 14,  019 248 6154, 040 742 1793

RS-Service

Sillgränd 4,  040 748 4951 ronny@rs-service.fi, www.rs-service.fi

43


BÅTUTHYRNING & FÖRVALTNING Högklassiga båtar för minnesrika upplevelser. Charterseglingar och skräddarsydda paketlösningar till dig som privatperson och för er som företag, med möjlighet till egen skeppare och besättning.

info@nordicboathouse.fi www.nordicboathouse.fi Östra hamnen, Hangö

TMC TVÄRMINNE MARINE CENTER

TVÄRMINNE MARINE CENTER

BRYGGPLATSER Palvelemme myös Suomeksi

VINTERFÖRVARING SERVICE & UNDERHÅLL

44

Robert Renlund 040 3100 066 info@tmcenter.fi, Ruukintie 6, 10900 Hanko


www.kymppi-katto.fi

a n aik

Nyt o

TI! ONT tä

bes s att t dag

NT! EMO fr.o.m TAKRtalningsvilkor

r de Nu ä

be

k

k 99€/

la Flexib

IKKU

tilata

. OREM hdot alk K ATsTtavat maksue n lla e Jou

www.tiimi-ikkunat.fi

Nyt o

NA J n aika tilata A OV Jous I REM tavat maks ON u

ehdo TTI t alk. FÖNS u är det dag s att TER bes OCH Flexib DÖR tälla en la be R RE talnin gsvilk MON or fr.o T! .m N

75€/

kk

Juha Mieto suosittelee: Vastuullista ammattityötä ja joustava rahoitus Juha Mieto rekommenderar: Ansvarsfullt proffsarbete och flexibel finansiering

Markku Koistinen 0400 - 670 397

Kim Nordström 0400 - 375 182

Jari Kutvonen 0400 - 293 392

45


MEILTÄ

MYÖS

ÖN NTEIST

KII

TYÖT

KAIVUU

46

OLETKO SUUNNITELLUT TALON RAKENTAMISTA, VAI KAIPAAKO VANHA ASUNTOSI REMONTOINTIA?


Rakennus ja saneeraus Bygg och sanering

Rakentaminen | Byggnad A. Enberg F:ma

Esplanaden 74 B 12,  044 548 5620

BK Rakennuskomppania Oy

MeToPe Oy

Satamakatu 2,  0400 908 146

N-Å Nyströmin Rakennuspalvelu Oy Idrottsgatan 4-6,  019 248 4222, 044 544 8611

Verstas, Santalantie 1,  040 310 0062 toma@b-k.fi

Pekka Timonen Tmi

Chydenius Oy Ab

Rakennus ja Puusepänpalvelut Inwood Oy

Varisniemi 10,  040 900 6000 www.chyde.fi

Lasitehtaankatu 9,  040 501 3421 info@inwood.fi, www.inwood.fi

Engströms Entreprenad

Rakennus- ja Saneeraus Onre Oy

Sandöströmmen 93 B,  040 548 1465 andre@engstroms.fi, www.engstroms.fi

Sorsantie 13,  040 823 9981 onreoy@gmail.com, www.onre.fi

J. Lindholm Service

Remontti ja saneeraus J Rantanen

Märssankatu 26 A,  040 867 7916

Sotkantie 4 As 9,  040 828 6876 j.lindholm.service@gmail.com

Gunnarsinkatu 3,  0400 941 494

Jonas Lindfors Tmi

Raseborgsgatan 22,  040 525 7496

Östergårdinkatu 49,  040 507 2484 hannu.pelkonen@pp.inet.fi

LU Rakennus

Relia rakennuspalvelu Oy

Santalantie 8,  019 221 7200 lur@lurakennus.com

Remonttiliike H. Pelkonen

Telkäntie 13 C 10,  040 621 3992

47


-Hankolaista palvelua Hankolaisille

Myy ja asentaa

Profiilip

eltikatot

t

Vesikouru

atuotteet

Kattoturv

yhteistyÜssä

48


Saneeraus | Sanering

Muu | Övriga

Minuka

Canada Wood Oy Ltd

Wiberg Pär Gustav

Hangö Metall - Hangon Metalli

Juvikinkatu 3,  040 550 2328 Juviksgatan 30,  040 726 9392

Suunnittelu ja konsultointi Planering och konsultering

Kadermonkatu 14,  0400 157 884 Uuttajankatu 4,  040 700 0659

Hangon Timpuripojat Ky Ahjokuja 10,  0400 471 166

Kymppikatto / Tiimi-ikkuna

Arkitektbyrå G M Helander  019 248 3610, 0400 210 405

Emännänpolku 3, NAANTALI,  0400 670 397 info@kymppi-katto.fi, www.kymppi-katto.fi

Gustafsson Leo Einar Johannes

Sjöberg’s Bysmedja Ab

Ljungstigen 22,  0400 875 215

Rakennus & Suunnittelu Ky

Torgvägen 1, LAPPVIK,  040 591 0219 sjobergs.bysmedja@pp.inet.fi

Hullvägen 9,  044 061 5675

Teollisuus Industri

Filterpak Oy

Jyrsin-Kierreväline Oy

Helkama Emotor Oy

Karl-Johan Laine Kb

Hangonkyläntie 67,  019 248 2518, 0400 815 871 Lasitehtaankatu 12,  02 410 8700 www.helkamaemotor.fi

Teollisuuskatu 3,  0207 559 330, 0400 304 399 Ässjegränd,  0400 550 712

49


Han-Car

Lasitehtaankatu 2, 10960 Hanko, 0440-482 535

PESUTILI.FI 50


Kuljetus Transport

Car & Cargo Logistics Finland Oy

Port Act Ltd Oy

Firma Peter Böckerman

Scandia Rent Hanko

Vapaasatama 106,  050 363 5691 Tiirantie 7,  0400 725 098

Hangon Autokoulu Oy

Bulevardi 9,  019 248 6454, 0400 302 056

Hangon Liikenne - Hangö Trafik

 019 244 3431, 040 514 3814 Glasbruksgatan 2,  019 248 2535, 0440 482 535 www.scandiarent.fi

Taksi | Taxi

Santalantie 23,  019 248 1004 info@frimanmatkat.fi, www.frimanmatkat.fi

Oskun Taksipalvelu

Kuljetus Roos Transport Oy Ab

Taxi Annika Wickholm

Bromarvinkatu 49 B 6,  0400 304 935

Martti Poutiainen Oy

Mestarinkuja 2,  0500 477 300

 040 197 6106  040 731 3999

Taxi Dan Andersson

Fiskaregränd 7,  045 802 4321

Marine Lines Oy

Korkeavuorenkatu 10 B 11,  0400 523 210 www.marinelines.fi

51


A TT

UU

Helppo ja kaunis piha

SUUNNITTELE JA TOTEUTA

PUUTARHA UNELMASI Tutustu uuteen suunnittelutyökaluumme ja toteuta haaveesi!

www.viagarden.fi

PIHASUUNNITTELU

MATERIAALIT

TYÖ

PAIKALLINEN TURVALLISUUSTEKIJÄ VARTIOIMISLIIKE P HEINONEN OY

SANTALANTIE 25 10900 HANKO PUH: 0400 - 471 566

WWW.VARTIOIMISLIIKEHEINONEN.FI 52


Muut palvelut Övrig service Aqua Benco

Sanduddsvägen 4, LAPPVIK,  040 589 8038 bengt.osterlund@pp.inet.fi

Axel Liljefors Oy Ab Ltd

Esplanaden 134,  019 248 6030, 0400 486 188

Baletti- ja Liikuntakoulu Hannele Soulasmaa

Muurahaispolku 13,  040 512 1150

Fastighetsaktiebolaget Hangö busshallar

Sandövägen 23,  019 248 1004, 045 321 5511

Hangon Kaupunki - Hangö Stad Bulevardi 6,  019 22 031 info@hanko.fi, www.hanko.fi

Hangon Varastohotelli

 040 586 2747, 040 310 0066 www.facebook.com/hankovarastohotelli

MCI Analytics

Panimokatu 13,  050 387 7109

Orres Eterneller

Ankargatan 49,  040 573 2297

Paulina Rökman

 040 058 9750 paulina.rokman@hotmail.com, www.paulinarokman.com

Postimerkkiliike Lauri Peltonen Oy Glasbruksgatan 3,  019 248 2336

Pesula Iira Ky

Esplanaadi 112,  019 248 6857, 0400 478 019 pesula.iira@luukku.com

Röntgentekno

Vuorikatu 7,  09 452 3393

Tuson Oy Ab

Rauhankatu 1 A 9,  0400 455 600

Itämeren Portti - Östersjö Port Oy Ab

Uudenmaan Metsäurakointi Oy

Smultrongrund

Vanha kantatie 3,  050 566 3663

M-Asunnot Oy

Vartioimisliike P. Heinonen Oy

 040 1242 420 www.m-asunnot.fi

Santalantie 25,  0400 814 136, 0400 471 566 office@vph.fi, www.turvallinenhanko.fi

Marea Oy Ltd

via Garden

Lasitehtaankatu 8,  0400 755 583 info@marea.fi, www.marea.fi

Varustuskatu 3 A,  050 304 8430, 050 307 5869 posti@viagarden.fi, www.viagarden.fi 53


UUDET TUULET HANGON VIERASSATAMASSA NYA VINDAR I HANGÖS GÄSTHAMN HSF

www.hsfmarine. | info@hsfmarine.

MARINE

BOAT YARD

hby.fi

TALVISÄILYTYS JA HUOLLOT

VINTERFÖRVARING OCH SERVICE

Lämmin ja turvallinen halli Hangossa, rakennettu nimenomaan venesäilytystä varten.

Varm och trygg hall i Hangö, byggd speciellt för båtförvaring.

Sekä vuokra- että osakepaikkoja kaikille veneille.

Hyres- och aktieplatser till alla båtar.

Hanko Boat Yard auttaa sinua kaikissa venettäsi koskevissa asioissa ympäri vuoden!

Hanko Boat Yard hjälper dig i alla frågor angående din båt året runt!

Kysy lisää / Kontakta: Andy Nyström, 0500 851 585, andy.nystrom@hby.fi Georg Berger, 0400 445 555, georg.berger@hby.fi info@hby.fi, 010 5833 760

54


Tule yrittämään - asumaan - elämään - nauttimaan Hankoon! Kom som företagare - bo - lev - njut i Hangö!

Kuva/Foto: Peter Lundqvist

Pieni kaupunki meren rannalla En liten stad vid havet

www.hanko.fi 019 220 31 Hangon kaupunki - Hangö stad

Säilytys lämmin halli

Förvaring varm hall 50 €/m²

55


Entä jos VAIHTAMALLA PARANEE? Voit olla Säästöpankin asiakas jo huomenna! Ota yhteyttä ja me teemme vaihdon kanssasi vaivattomasti.

Tänk om DET BLIR BÄTTRE AV ATT BYTA? Du kan bli kund hos Sparbanken redan i morgon! Kontakta oss och vi sköter byte av bank tillsammans med dig utan besvär.

Seuraa meitä Instagramissa / Följ oss på Instagram @sparbankengoeshanko Tykkää Facebookissa / Gilla oss på Facebook Facebook.com/ekenassparbank

altid vid din sida.

auttaa aina.

Nycandergatan 16, 019 222 5570 hango@sparbanken.fi | hanko@saastopankki.fi Yhteistyössä / I samarbete med: Nycandergatan 16 10900 Hangö ekenas@sbhem.fi www.sbhem.fi Eddi 044 097 2800

Nette 044 057 2800

Basti 044 087 2800

Palveluopas Serviceguide 2017  

Shopping & Service in Hanko 2017

Palveluopas Serviceguide 2017  

Shopping & Service in Hanko 2017

Advertisement