Page 1

3 18

Valmentajana on kiinnostavaa nähdä uusia ja erilaisia tapoja tehdä partiota, niistä saa itsellekin uusia näkökulmia partioon. Anne Helin

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY:N JÄSENLEHTI

RETKEILY Vinkit kaikille avoimeen retkeilyyn

4 7 SUKKAKISA Haussa viralliset Ilves19-leirisukat

8 KISAT Ota pt-kisat haltuun näillä 10:llä vinkillä


3/18

2

Aikuiset kokoontuivat Evolla Elokuun viimeisenä viikonloppuna Evolle, ensi

man nimestä voi päätellä: metsäretki aikuisille.

lominen, Siiri puolestaan innostui leirijakka-

kesän Ilves19-piirileirin maisemiin, kokoontui

Osallistumaan olivat tervetulleita kaikki piirin

ran näpertelystä. Muiden lippukuntien johtajilta

lähes satapäinen joukko hämäläisiä johtajia.

aikuiset, pestistä riippumatta.

saatiin vinkkejä omaan toimintaan ja tulevan

Perjantai-illan hämärtyessä Evolle saapuivat

- Koimme, että retkipäivä on hyvä ja konk-

piirileirin maastotkin tulivat tutuiksi. - Oli mukava tunnelma ja kiva porukka, Siiri

Ilveksen laajennetun staabin jäsenet, piiriluot-

reettinen tapa tukea ja kohdata piirin aikuisia,

tikset seurasivat perässä lauantaina. Luottis-

retken järjestelyistä vastanneen aikuis- ja luot-

seminaari polkaistiin käyntiin lounaalla ja toi-

tisjaoston puheenjohtaja Samuli Korhonen ker-

minnanalatreffeillä Ilveksen tekijöiden kanssa.

too. Päivän ohjelmassa oli perinteisiä retkiak-

lippukunnissa toimivia aikuisia toisiinsa ja tuo-

Päivä jatkui Roihun leirinjohtajan Heikki Otso-

tiviteetteja, kuten melontaa, kädentaitoja ja

da piiriä tutuksi.

lammen puheenvuorolla projektinjohtamises-

nuotiokokkailua.

ta ja piirin mentorointivastaava Soila Simolan

Harmaasta säästä huolimatta retkipäivä

mentoritoiminnan esittelyllä. Illan ohjelman

houkutteli paikalle parikymmentä partioaikuis-

sai kukin valita mieltymystensä mukaan. Tar-

ta. Sysmästä Tainionvirran Taimenista paikalle

jolla oli niin melontaa kuin budjettiklinikkaa-

olivat saapuneet Siiri Mäentalo ja Nina Hakala.

kin ja halukkaille lämmitettiin myös teltta-

summaa retkipäivän antia. Retkipäivän tavoitteena olikin tutustuttaa

- Piirin toiminta saattaa joskus tuntua hyvin kaukaiselta, tällainen tapahtuma toivottavasti tuo sen askeleen lähemmäksi, Samuli pohtii.

- Olemme lippukunnassa tehneet kivoja retkiä lasten kanssa, mutta välillä on hyvä läh-

sauna.

teä johonkin jo valmiiseen mukaan nauttimaan,

Essi Laukkanen

saapuivat aikuiset johtajat ympäri piiriä. Ai-

Sunnuntaina Evolle retkipäivää viettämään

Nina sanoo. Molemmat naiset viihtyivät retki-

kuisten retkipäivä oli juuri sitä mitä tapahtu-

päivässä. Ohjelmista Ninaa miellytti eniten me-

Harri Halmejärvi

SATAHANKA XIII Suomen Partiolaisten kolmastoista Satahanka-leiri järjestettiin elokuun alussa Loviisan Rönnäsissä. Kansainvälinen meripartioleiri keräsi Suomenlahden rannalle yli 1300 leiriläistä ja lähes kolmekymmentä partiovenettä. Hämeen piiristä Satahanka XIII:lle osallistui Lahden Sinisten Baltic Maid -purjevene.

Harri Halmejärvi


3/18

PÄ ÄK IRJ OI TU KS ET

3

Kuuluuhan partio kaikille? Essi Laukkanen, päätoimittaja

TÄPLÄ on Hämeen Partiopiiri ry:n jäsenlehti, joka lähetetään kaikille 1-jäsenmaksun maksaneille jäsenille. TÄPLÄ ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa. 9. vuosikerta. Painos 8 000 kpl Paino Botnia Print Oy Ab ISSN 1799-1153 TOIMITUS Päätoimittaja: Essi Laukkanen essi.laukkanen@partio.fi Toimitussihteeri : Anna-Emilia Piirainen anna-emilia.piirainen@partio.fi, puh. 050 311 0920 TAITTO Anna-Emilia Piirainen TÄMÄN LEHDEN TEKIVÄT Essi Laukkanen, Harri Halmejärvi, Ellen Helminen, Jukka Niemi, Susanna Pyörre, Ville Tarhala, Marika Vaasvainio, Lucy van Zijtveld, Anne-Maarit Elo, Marjo Majlund, Reetta Laaksonen, Anna-Emilia Piirainen, Jenna Kankaanpää, AnnaMari Martikainen, Marika Mansikkamäki, Anni Ylinen, Virpi Väyrynen, Inka Kiuru, Katariina Kemppi, Tarja Kallio, Anne Taljavaa, Sonja Uschanov, Päivi Tynskä, Otto Virtanen, Sirja Wacklin. JUTTUJEN TOIMITTAMINEN Täplän aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2018: Juttu- ja Materiaalien Ilmestyy tilatoiveet DL No. 4 5.10 9.11. 7.12.

PARTIO KUULUU KAIKILLE. Lause, jonka jokainen

sa mielellämme lyhentein. Puhumme keskenämme

meistä on kuullut moneen kertaan. Tavoite on kirjat-

sujuvasti peejiipeekoista, kogeista ja peeteekisoista

tu Suomen Partiolaisten strategiaan ja se ohjaa toi-

ja kaikki ovat kartalla. Ei-vielä-partiolaisen korvaan

minnansuunnittelua myös piiritasolla. Tavoitetta täs-

voisimme yhtä hyvin puhua hepreaa.

mennetään seuraavasti: mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Kaikki eivät varmasti halua

TÄMÄN TÄPLÄN seuraavalta aukeamalta löydät jutun

harrastaa partiota, mutta onko partio aidosti avointa

esteettömästä retkeilystä ja sivulla 11 puolestaan ker-

ja saavutettavaa niille, jotka haluaisivat? Voisimmeko

rotaan Tampereen Lokkien maahanmuuttajille järjes-

tehdä vielä enemmän, jotta ihan jokainen, taustasta ja

tämästä metsäretkestä. Jutuissa korostuu huolellisen

ominaisuuksista riippumatta, kokisi olevansa terve-

etukäteissuunnittelun merkitys ja hyvin suunnitellun

tullut partioon ja pääsisi nauttimaan tästä maailman

retken toteuttamisen helppous. Eihän se ollutkaan

parhaasta harrastuksesta? Vastaan itse: kyllä, var-

vaikeaa! Partiossa pystymme mihin vaan, jos vain ha-

masti voisimme. Voisimme aloittaa vaikka kielestä,

luamme ja käytämme hetken sen suunnittelemiseen.

jota partiossa puhumme. Kuten monessa muussakin harrastus- tai ammattikunnassa, puhumme partios-

Retkirikasta syksyä ihan kaikille!

Juttuvinkkejä ja toiveita voi lähettää päätoimittajalle ja toimitussihteerille osoitteeseen tapla@partio.fi. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien julkaisemisesta, säilyttämisestä eikä palauttamisesta.

Hyvien varusteiden tärkeydestä –

JULKAISIJA Hämeen Partiopiiri ry Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Puh. (03) 312 34 900 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Puheenjohtaja: Tytti Lindroos tytti.lindoors@partio.fi, 050 5660 712 Toiminnanjohtaja: Tommi Nyman tommi.nyman@partio.fi, 050 3110 919

ja tarpeettomuudesta Anni Ylinien, piirin varajohtaja

TILAUKSET JA OSOITEASIAT Hämeen Partiopiiri ry puh. (03) 312 34 900 tai partiotoimisto.tampere@partio.fi AINEISTOVARAUKSET JA ILMOITUKSET Anna-Emilia Piirainen, anna-emilia.piirainen@partio.fi, 050 3110 920

Hämeen Partiopiiri Facebookissa www.facebook.com/hameen.partiopiiri

ASIOITA, JOITA OLEN SAANUT OPPIA kantapään kaut-

TAVARAA KERTYY meidän kaikkien nurkkiin hur-

ta: farkut kuivuvat hitaasti kaatosateen jälkeen, rei-

jia määriä läpi elämämme, sen huomaa viimeistään

käiset kumpparit menettävät tarkoituksensa, paksua

muuttaessaan paikasta toiseen tai kootessaan retki-

lampaanvillaista villapaitaa ei kannata laittaa suoraan

kamojaan kasaan olohuoneen lattialle. Milloin tarvi-

iholle ja kuoriasu ei ole tarkoitettu hikiliikuntaan. Ku-

taan uusi takki, uudet lenkkarit tai uusi reppu. Joskus

ten varmaankin arvaatte, olen oppinut nämä(kin) asi-

tarpeet ovat todellisia, jos vaikka edellinen on men-

at pääosin partiossa.

nyt rikki. Hyvin usein uuden tavaran hankkiminen ei kuitenkaan olekaan aivan ehdottoman tärkeää, kun

Partiolippukunta Lahden Sinisten purjehtiva leiri kesällä 2018. Kuva: Harri Halmejärvi

HYVÄT VARUSTEET ylläpitävät hyvää retki- ja leiri-

pysähdymme sitä miettimään. Voisiko ensi kerralla

fiilistä, sen tietää jokainen. Kaikki kurjimmat muis-

lainata paksumpaa makuualustaa kaverilta talvilei-

toni vartiolaisajoistani liittyvät siihen, että sukat oli

rille, kun sitä tarvitsee vain kerran vuodessa? Tai tar-

märät tai vaatetta oli mukana liian vähän. Mutta kun

peen tullen, löytyisikö uusi villapaita Facebook-kirp-

kilpavarustelu retkeilyvarusteissa menee yli tarkoi-

parilta tai isoäidin puikoilta?

tuksen, voi hifistely viedä mukanaan myös ainakin itselleni tärkeimmän retkeilyn merkityksen: rauhoittumisen, rentoutumisen, omien ajatusten järjestelyn, myös hauskanpidon ja ystävien kanssa nauramisen. Kaikki asioita, joita lopulta saa ostamatta yhtäkään varustetta.


3/18

4

Kaikille avointa retkeilyä Luonnossa liikkuminen, retkeily ja vaeltaminen kuuluvat erottamattomasti partio-ohjelmaan. Ensimmäiset metsäretket, kastuneet kengät ja henkeäsalpaavat maisemat ovatkin monille parhaimpia muistoja partiosta. Kaikille partiolaisille retkelle lähteminen tai luonnossa liikkuminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, vaan vaatii tarkempaa suunnittelua ja esteettömämpää ympäristöä.

S

isupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka vaativat erityistä tukea partiossa vamman, pitkä-

aikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisuryhmissä partio-ohjelmaa sovelletaan ryhmäläisten tarpeiden mu-

yöretki vaikka läheiseen leiri-

ta voikin tällä hetkellä löy-

siperheet vaunujen tai pienten

retki voidaan toteuttaa hyvin

kaan. Jotta ohjelma olisi kai-

keskukseen tai partiokämpälle.

tää 73 erilaista esteetöntä reit-

lasten kanssa.

niin, että osa ryhmästä tulee

kille saavutettavaa, retkelle

Sisupartiolaisille moni muille

tiä tai palvelua. Kriteerit reitin

lähdetään eniten tukea tarvit-

partiolaisille tuttu ja yksinker-

sevan ryhmäläisen ehdoilla.

tainen asia, kuten ruoan laitta-

Ryhmäläisillä saattaa olla keskenään hyvin erilaisia tarpeita

Fyysisten olosuhteiden li-

paikalle päiväksi, kun osa jää

täydelliselle esteettömyydel-

säksi retkelle lähtiessä on tär-

yöksi. Samoin yöpyessä ryh-

le ovat tiukat, joten osalle es-

keää huomioida ennakkoval-

mä voidaan hajottaa, jos vain

minen trangialla, voi olla uusi

teettömien reittien kohderyh-

mistelut. Sisupartiolaisia ja

osalle ryhmäläisistä teltassa

ja jännittävä kokemus.

mistä sopivia reittejä löytyy

heidän läheisiään, varsinkin

nukkuminen on sopiva vaih-

vielä huomattavasti enem-

ensimmäisille retkille lähdet-

toehto. Lippukunnan retkellä

retken olosuhteille, joten joh-

Luontoon lähtiessä esteet-

tajilla riittää tavallista enem-

tömyys voi tarkoittaa esimer-

män. Toisille esimerkiksi po-

täessä, voi jännittää enemmän

sisupartiolaiset voivat osallis-

män pohdittavaa onnistuneen

kiksi mahdollisuutta kulkea

lun tasaisuus on ehdottoman

kuin tavallisessa partioryh-

tua osaan ohjelmasta yhdessä

retken toteuttamiseksi. Esi-

reitillä pyörätuolilla tai rol-

tarpeellista, kun toiselle läh-

mässä. Ennakkotiedot, kuvat ja

lippukunnan muiden ryhmi-

merkiksi kehitysvammaisille,

laattorilla, levähdyspaikko-

tijälle mäet eivät ole kynnys-

videot retkikohteesta lieven-

en kanssa ja toteuttaa samalla

liikuntarajoitteisille tai näkö-

ja tai invavessoja. Myös retki-

kysymys, jos niitä ei ole pal-

tävät jännitystä ja madaltavat

omaa ohjelmaansa. Partio-oh-

rajoitteisille partiolaisille es-

kohteen saavutettavuus, kuten

jon. Kohteisiin kannattaakin

kynnystä lähteä mukaan ret-

jelman mukaan sisutoiminta ei

teettömyys tarkoittaa erilai-

tasainen ajoreitti ja tilava py-

rohkeasti tutustua tarkemmin,

kelle. Sisupartiolaiset ja heidän

olekaan ”meiltä heille” -toi-

sia asioita. Yhteiset retket ovat

säköintialue vaikuttavat es-

ennen kuin sen hylkää, kos-

läheisensä tuntevat myös par-

mintaa vaan yhdessä tekemis-

kuitenkin sisuryhmälle toi-

teettömyyteen. Metsähallitus

ka sitä ei tunnisteta täysin es-

haiten erityistarpeensa, jol-

tä ja yhdessä kokemista.

mintakauden hienoimpia jut-

on panostanut 2000-luvul-

teettömäksi. Sisupartiolaisten

loin ennakkotietojen avulla on

tuja, jotka hitsaavat ryhmäläi-

la yhä enemmän esteettömi-

lisäksi kohderyhmiä esteettö-

helpompaa arvioida, sopivatko

siä yhteen. Ensimmäinen retki

en luontopolkujen luomiseen

mille reiteille ovat esimerkiksi

retken olosuhteet sisupartio-

Ellen Helminen

voidaan hyvin tehdä lähel-

ja ylläpitämiseen. Luontoon.fi/

ikääntyneet, liikuntarajoittei-

laiselle vai täytyykö suunnitel-

Harri Halmejärvi

le omaa koloa ja ensimmäinen

retkikohteet -sivuston kaut-

set, näkörajoitteiset sekä lap-

maan tehdä muutoksia. Yö-


3/18

Kultakalojen toimintaa voi seurata netissä johtajien ylläpitämästä blogista osoitteesta nummensisut.blogspot.com

Kultakalojen matkassa

H

ämeenlinnassa toimi-

johtava tie oli suljettu puomil-

vien Nummen Eränkä-

la, päinvastoin kuin sovit-

vijöiden sisuryhmässä

tiin. Puomille saatiin kuitenkin

Kultakaloissa on mukana yk-

avaaja lyhyen odottelun jäl-

sitoista 7–16 -vuotiasta lasta

keen ja retki pystyttiin toteut-

ja nuorta. Ryhmä on toiminut

tamaan suunnitelman mukai-

yhtenä laumana ja vartiona.

sesti.

Kevätkaudella 2018 Kultaka-

Sisupartiolaiset pitivät eri-

lat toteuttivat sovelletusta su-

tyisesti siitä, että saivat itse

denpentu- ja seikkailijaoh-

pareittain kokeilla nuotion te-

jelmasta tervetuloa-osiota ja

kemistä ja sytyttämistä. Li-

pohjoista ilmansuuntaa.

säksi lähimaastoon tehty retki

Helmikuussa Kultakalat te-

lumesta ja luonnosta löytyvi-

kivät päiväretken Katiskosken

en jälkien havainnoimiseksi oli

kodalle. Retkeä edelsi tieduste-

kiinnostava. Kaikki pitivät tie-

lu kodan ympäristöön, jolloin

tysti myös kodassa nuotiolla

arvioitiin maaston soveltu-

grillatuista makkaroista.

vuus muun muassa pyörätuo-

Vinkkinä muille sisuryh-

lilla liikkumiselle. Tähän liittyi

män kanssa retkeilijöille Kul-

myös autojen pysäköinti kodan

takalojen johtaja Jukka Niemi

läheisyyteen. Lisäksi pohdit-

antaisi retkikohteen huolel-

tiin, mitä ohjelmaa kodan ym-

lisen etukäteistiedustelun lä-

päristössä voitaisiin järjestää.

hinnä liikkumista ja esteettö-

Suuria haasteita ei varsi-

myyttä silmällä pitäen, sillä se

naisella retkellä tullut vastaan,

luo edellytykset onnistuneelle

vaan se onnistui hyvin ja lä-

elämykselle.

hes kommelluksitta. Kodalle Ellen Helminen Jukka Niemi

5


3/18

6

Puhtia partiosyksyyn Tämä kirjoitus on sinulle partiojohtaja, piiriluottis, luotsi, pestissä toimiva vaeltaja, samoaja tai partiolaisen vanhempi. Ihan jokainen meistä mahdollistajista on tärkeä, sillä ilman meitä maailman suurimman lapsi- ja nuorisojärjestön toiminta Suomessa ei olisi mahdollista. Heräsin tähän partiosyksyyn jo valmiiksi

kahden parhaimman partiokaverini

on ollut ajatuksia partion vähentämisestä

ratkaisu on rohkeasti ottaa yhteyttä

väsyneenä ja kuormittuneena. Edessäni

kanssa kalentereihin tilaa, tapasimme

tai breikistä, me kolme kuitenkin

pestaavaan tahoon ja kertoa tilanteesta

on suurten muutosten syksy. Aiempina

vaeltajatapahtuman tekijöiden seminaarissa,

huomaamme ihan joka kerta samaa ilmaa

suoraan. Tämä on helpompaa kaikille, kuin

vuosina intoa on riittänyt vaikka

heitimme huivit narikkaan ja vietimme

hengittäessämme, kuinka hyvin hommat

katoamistemppu tai varjoissa luimistelu.

pienelle kylälle uusien sudenpentujen

hauskan illan. Seuraavana aamuna taas

sujuvat. Yhdessä tekeminen ja kavereiden

partion pariin opastamiseen, piiripestini

painimme materiaalien, budjettien ja

kanssa toimiminen myös sitouttaa. Kuka

kutsutusta johtajahuollollisesta toiminnasta.

hoitamiseen ja muihin syksyllä starttaaviin

toiminnansuunnittelun parissa.

haluaisi tai edes kehtaisi jättää hyvän

Tehkää jotain kivaa, hankkikaa uusia

ystävänsä pulaan?

kokemuksia ja ottakaa irtiotto arjesta ja

partioprojekteihin. Nyt odotan uutta

Kun kuormaa jakaa, ei homma

elämänvaihettani, mutta partio... Se tuntuu

tunnukaan enää raskaalta, vaan varsin

rankalta!

inhimilliseltä ja jopa hauskalta. Kavereilta

olevansa liian kiireinen tai elämä heittää

Pohdinkin, kuinka voisin saada puhtia

Mitä sitten, jos ihan oikeasti huomaa

Puhtia partiosyksyyn saa siis niin

partiosta. Sitten taas jaksaa.

saa myös perspektiiviä ja fiksuja

eteen yllättäviä tilanteita, jolloin ei

Reipasta syksyä kaikille toivottavat

partioon ja jaksaisin hoitaa jo sovitut pestini

kannanottoja. Yhdessä tekeminen onkin

pystykään hoitamaan jo sovittuja pestejään

ohjelmaryhmän Anne, Päivi ja Sonja!

kunnialla. Aivan ensimmäisenä raivasimme

ihan parasta partiossa. Vaikka meillä kaikilla

tai projektejaan? Silloin kaikkein paras Harri Halmejärvi

Hämeestä vilisemällä väkeä Suomesta lähtee ensi kesänä muhkea 920 osallistujan joukkue kohti Pohjois-Amerikan maailmanjamboreeta. Valmistautumiseen mahtui jännitystä, kun suomalaiset eivät aluksi saaneet kaikille halukkaille lähtijöille paikkoja. Monet joutuivatkin jännittämään pääsyään jamboreelle useita kuukausia. Nyt kaikki on onneksi paremmin kuin hyvin ja alkaa todellinen valmistautuminen itse leiriin.

tava tä mah siltä, et u u t n tämä u t n ien, ku Jos nyt ohi silm ei u u p , li in niin elämys jää väli e e r än o b rjestetä anjam maailm boree jä m ja n a n aailm kerra raavan hätää. M osi! Seu u v s ä ntuvat lj o joka ne et koko is la io t . an par a 2023 maailm n vuonn a a e r o Etelä-K iis! Sinne s

Susanna Pyörre

Ville Tarhala

Hämeen partiopiiristä on lähdössä mu-

Hämeestä. Lisäksi väkeä on erilaisissa

kaan vaikuttava edustus: 113 lähtevää

työtehtävissä leirillä esimerkiksi oh-

leiriläistä on jaettu kuuteen eri leiri-

jelmapisteillä sekä Suomen joukkueen

lippukuntaan. Syksyllä alkavat kovas-

johdossa. Katleena ”Skeitti” Kortesuo

ti odotetut leirilippukuntien tapaami-

Jaarlin Pojista on toisena matkapääl-

lihenkiselle perheelle, mutta 900 par-

set. Toisin kuin suomalaisilla leireillä,

likkönä ihan konkreettisesti ottanut

tiolaisen lennot ovat väistämättä siitä

eivät jamboreen leirilippukuntien asu-

hoitaakseen Suomen joukkueen siir-

kalliimmasta päästä.

kit ennestään tunne toisiaan, aina-

tämisen pohjolasta seikkailuun ja ta-

kaan kaikkia. Siksi on tärkeää tutustua

kaisin. Skeitti uskoo, että matkasta on

lut oheismatkan kokoaminen yhdessä

jo Suomessa ennen seikkailun alkua.

tulossa ”ainutlaatuinen paketti”.

matkatoimiston kanssa.

Jamboree-elämys alkaa jo tänä syksy-

Yhdessä toisen matkapäällikön

Ihan oma ponnistuksensa on ol-

– Teemme tänä syksynä oheismat-

nä, kun pääsee tutustumaan ja luomaan

Kalle Virtasen (Turun Metsänkävijät,

kan kohteista pieniä videopätkiä, jot-

yhteishenkeä oman leirilippukunnan

L-SP) kanssa on vierähtänyt tovi jos

ta lähtijät ja kotiväki pääsevät fiilis-

tuttujen ja uusien tyyppien kanssa ja

toinenkin, kun suomalaisia lähtijöitä

telemään oheismatkaa jo etukäteen.

miettimään, mitä sitä kertoisi Suomes-

on jaettu eri matkaryhmiin ja siirtymä-

Tavoitteena on taata kaikille upea elä-

ta uusille partioystäville sitten seuraa-

busseihin.

mys. Kun reissaaja tietää jo etukäteen,

vana kesänä.

– Ei se ihan yhdessä illassa valmiiksi tullut, Skeitti naureskelee.

mitä on luvassa ja millaisissa olosuhteissa kuljetaan, hän osaa valita oike-

SKEITTI ON SUOMEN JOUKKUEEN MATKAEMO

den bisneksestä. Yksi iso yllätys oli se,

kertoo. Yksityiskohtaisesti suunnitel-

Hämeestä töihin leirille lähtee 52 vas-

että lentoja ostaessa ei ole olemassa

tu viikon mittainen oheismatka tarjoaa

tuullista partiojohtajaa joko palve-

paljousalennusta, vaan paljousylennys:

suurkaupunkien sykettä, suklaatehdas-

luleiriläisiksi tai Suomen joukkueen

lennot tulevat kappalehinnoiltaan sitä

vierailun, päivän vesipuistossa sekä tu-

tehtäviin. Joukkueen 19 leirilippukun-

kalliimmiksi, mitä enemmän niitä os-

tustumista Yhdysvaltojen kulttuurikir-

nasta kaikkiaan kuudessa on johtajia

taa. On helppoa saada halvat lennot ne-

joon. Ei hullumpaa.

– Olen oppinut paljon lentoyhtiöi-

at varusteet kullekin päivälle, Skeitti


3/18

7

Roverway yhdisti vaeltajat   I wish just for one second you could be standing where I'm standing now and see all these people gathered together from all these different nations, all with the same spirit of friendship, of coming together, of curiosity about each other's world and each other's aspirations.

N

äin Frans Timmermans, Eu-

maan karjalanpaistia ja vetämään suo-

osassa kuvia saada tuulimyllyn lavat

roopan komission ensimmäi-

malaisen iltanuotion. Iltanuotiostam-

pyörimään tai veden aallot liikkumaan.

nen varapuheenjohtaja, aloitti

me muodostui lopulta kansainvälinen

Oli hienoa huomata, miten yhteistyö

puheensa Hollannin Roverwayn ava-

peli-ilta, kun muutkin vartiot halusivat

onnistui riippumatta siitä, mistä päin

jaisissa Haagissa heinäkuun lopussa.

vetää omia leikkejään. Leikeistä monet

maailmaa ryhmän jäsenet olivat.

Minulle tästä nousi koko tapahtuman

olivat tuttuja, vain hieman eri versioina

kantava teema; ystävyys ja yhtenäi-

omilta leireiltämme ja lapsuudestam-

malaaksoa, joissa pääsimme esimer-

syys. Ei ole väliä mistä päin maailmaa

me. Opimme myös joitain uusia leikke-

kiksi kokeilemaan parin kanssa tehtä-

olet, tai kuka olet. Meitä kaikkia yh-

jä, joita voimme nyt tuoda osaksi omien

vää akrojoogaa ja melomaan. Paikalla

distää jokin. Jokin joka näkyy silloin

lippukuntiemme leirejä.

oli myös sauna, johon onnistuimme

kun olemme yhdessä, mutta myös kun

Polulla jokaista aktiviteettiä varten

Leirillä joka päivälle oli kaksi ohjel-

houkuttelemaan polun aikana saadut

meidät jaettiin uusiin vartioihin, niin

kaverimme. Iltaisin leirialueen ruoka-

että koskaan ei päässyt olemaan vain

paikat järjestivät diskoja. Viimeisenä il-

ma Roverway koostuu kahdesta osasta,

oman maan partiolaisten kanssa. Var-

tana päälavalla myös esiintyi DJ.

joista ensimmäinen on polku. Polulla,

tioiden sekoittaminen oli polun joh-

jossa minun vartioni oli, oli vartiot vii-

tajilta viisas veto, joka auttoi luomaan

todella ristiriitaiset; oli hienoa pääs-

destä muusta maasta: Italiasta, Espan-

polkumme vartioiden välille uskomat-

tä kotiin, mutta uusia ystäviä tulisi ta-

jasta, Portugalista, Sloveniasta ja Isos-

toman ryhmähengen, mikä näkyi koko

kuulla ikävä, olimmehan saaneet hui-

ta-Britanniasta.

tapahtuman ajan.

kean kokemuksen yhdessä. Tuona

emme ole. Partio. Kansainvälinen vaeltajatapahtu-

Huolimatta siitä, etteivät kaikki edes puhuneet englantia, heti po-

YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

Viimeisenä aamuna tunteet olivat

aamuna hyvästit sanottiin useaan kertaan, ensin leirissä, sitten päättäjäisis-

lun ensimmäisinä iltoina, kun joku

Roverwayn toinen osa, leiri, järjes-

sä ja erinäisten vaiheiden kautta vielä

löysi pallon leirialueelta, rupesim-

tettiin Zeewoldessa. Paikassa, joka on

lentokentällä. Ja joka kohdassa vakuu-

me pelaamaan yhdessä. Joku aloitti pe-

kaksi metriä meren pinnan alapuolel-

teltiin, että vielä kohdataan ja katsel-

lin, ja muita liittyi mukaan, kunnes joka

la. Leiri alkoi avajaisilla, joiden yhdessä

tiin yhdessä tapahtumia, missä voitai-

maasta vähintään joku oli pelaamas-

osassa osallistujat jaettiin neljään ryh-

siin kokoontua.

sa. Polulla jokaisen vartion tuli teh-

mään. Isoilta näytöiltä näytettiin kuva,

dä ruokaa omasta maastaan ja vetää

joka ryhmien piti muodostaa liikku-

joku ohjelma. Me päädyimme valmista-

malla kuvan muotoiseksi alueeksi, tai

Ovatko sinun sukkasi Ilveksen viralliset leirisukat? Täplä ja Ilves19-staabi julistavat neulesuunnittelukilpailun Ilveksen virallisista leirivillasukista. Näytä neulomistaitosi ja osallistu kilpailuun! Kilpailun voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi myös yllätyspalkinto.

Marika Vaasvainio

Lucy van Zijtveld

KILPAILUOHJEET: Neulo villasukat haluamillasi langoilla. Leirin teemaväreistä tummanvihreän ja oranssin tulee esiintyä sukissa, muuten saat käyttää mielikuvitustasi vapaasti! Inspiraatiota voit hakea esimerkiksi leirin nettisivuilta osoitteesta ilves19.fi. Muista, että jos sinun sukkamallisi voittaa, sinun tulee kyetä tekemään selkeät neulontaohjeet sukistasi. Ota sukistasi kuva selkeää, yksiväristä taustaa vasten, jotta ne erottuvat hyvin.

KANSAINVÄLISILLÄ LEIREILLÄ PARASTA ANTIA OVAT ELINIKÄISET YSTÄVYYSSUHTEET.

Puhelimella otettu kuva käy hyvin. Kerro myös lyhyesti sukistasi: miten ne syntyivät? Miksi neuloit juuri tällaiset sukat? Mistä sait idean niihin? Sukkamallin tulee olla sinun omasi. Malli ei voi olla esimerkiksi värimuunnos Otto Virtanen

jonkun toisen suunnittelemasta ja julkaisemasta mallista. Lähetä kuva valmiista sukista sähköpostilla osoitteeseen tapla@partio.fi 25.11.2018 mennessä. Voittajamallin suunnittelijaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.


8

3/18

10 kultaista sääntöä partiotaitokilpailuihin

O

letko jo pidempään harkin-

riaan tai kertaamalla Suomen Punaisen

toteaa. Ennen kisamatkaa tulee yhdessä

nut lähtemistä partiotaito-

Ristin voimassaolevat ensiapuohjeet.

sopia myös käytännön järjestelyt kisa-

kilpailuihin, mutta syystä tai

Etukäteen saadussa varustelistassa on

paikalle menon ja paluun osalta, Harri

Marjo Majlund

toisesta se on aina jäänyt to-

lueteltu, mitä vartiolla vähintään on ol-

muistuttaa.

Harri Halmejärvi

teuttamatta. Vai onko sinulla jo ko-

tava kilpailussa mukana. Tämän vah-

kemusta kisoista, mutta taitoja voi-

vistaa myös 80 kilpailun kokemuksen

si vielä hioa paremmaksi menestyksen

omaava Harjun Poikien Harri Länsi-

takaamiseksi? Tesoman Sinisikojen

puro.

Maria Kivinen kokosi 10 tärkeää vink-

- Ennen kilpailua kannattaa tutus-

kiä, joilla pääsee hyvään alkuun kisa-

tua kilpailun teemaan ja tehtäväluet-

menestystä jahdatessa.

teloon. Tärkeää on myös testata en-

Kisaan ilmoittauduttuaan varti-

nakkoon mahdollisia tehtäviä, Harri

ot saavat kisaohjeen muutamaa viikkoa

opastaa. Vartion kannattaakin etukä-

ennen kilpailua. Siinä kerrotaan kilpai-

teen pohtia, mistä muista välineistä

lun aikataulusta, varusteista sekä muita

voisi olla apua kilpailussa. Omien va-

ohjeita. Kilpailun järjestelyorganisaatio

rusteiden suhteen kannattaa katsel-

myös auttaa pulmatilanteissa. Kilpai-

la sääennustetta ja varautua vähintään

lukutsun yhteydessä on julkaistu teh-

siihen, että yörastille mukana on läm-

tävä- ja pisteluettelo, jossa luetellaan

mintä ja kuivaa vaihtovaatetta ja -suk-

kaikki kilpailun tehtävät. Nimet yleensä

kaa. Maria toteaa, että mukavuuteen

kertovat jo jotakin tehtävän luontees-

yörastilla kannattaa satsata, sillä tun-

ta, joten luetteloon kannattaa tutustua

nelmaan vaikuttaa paljon se, että maha

hyvin. Jotkut tehtävät lähes poikkeuk-

on täynnä ja kisailijalla on lämmin.

setta toistuvat joka kilpailuissa. Tällai-

Kilpailuun valmistautuessa varti-

sia tehtäviä ovat muun muassa ensiapu,

on kannattaa pitää kisakokous, jossa

kiritaival, käytös, luonnontuntemus,

käydään läpi tehtävä- ja pisteluetteloa,

lähtökätevyys, ruokatehtävä, suunnis-

mietitään työnjakoa sekä jaetaan yhtei-

tus ja paikallistuntemus. Näitä varten

set varusteet. Näin toimii myös Harrin

vartio voikin valmistautua esimerkiksi

kisavartio.

kertaamalla eläinten, kasvien tai lintu-

- Hyvin tehty varusteiden jako var-

jen tuntemusta, tutustumalla kilpailu-

mistaa sen, ettei kisassa tule yllätyksiä

paikkakunnan erikoisuuksiin ja histo-

unohtuneiden tavaroiden vuoksi, Harri

VIIME VUODEN SYYS SM-KISAT KISATTIIN SATEISESSA LAPISSA.

MÖKKITIÄ Partiotaitojen syksyn SM-kilpailu, Mökkitiä 2018, järjestetään Tampereella 29.-30.9. Tule tekjäksi Mökkitiälle! Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: mokkitia2018.wordpress.com

Lenksassa kisattiin Mansen murteella Leon Lenkki ja Hilkan kilpa kisattiin toukokuussa Tampereella. Kilpailun järjestivät Tampereen Kotkat ja Lokit, apunaan muiden lippukuntien edustajia.

K

isapäivänä kevätaurinko lämmitti Tampereen keskustaa ja kilpailijoiden mieliä. Kerrankin

ristikokemukseen Tampereella. Asfalttipainotteinen kisa oli paras kulkea maastolenkkareilla, sillä met-

kisa, jossa ei tarvitse palella! Ennak-

sässä rämpimistä kisa ei sisältänyt yö-

koon järjestäjien lupaus kuskata kilpai-

suunnistusta lukuun ottamatta. Tästä

lijoiden tavaroita yörastille ihmetytti,

kisan järjestäjät vinkkasivat onnek-

mutta pakatessa tämänkin järjeste-

si etukäteen, sillä vaikka moni kisaaja

lyn ymmärsi. Kilua ja kalua oli sellainen

on jo luopunut vaelluskenkien käytös-

määrä, että niiden kantaminen mukana

tä, löytyy näitä klassisen koulukunnan

koko kilpailun ajan olisi ollut järjetön-

edustajia vielä jonkin verran.

tä. Tästä tietysti alkoi tiukka taktikointi, mitä kaikkea yöpussukkaan kannattaisi pakata?

NIKKAROINTIA JA SAUNOMISTA YÖRASTILLA

Tampereen nähtävyyksiä kiertänyt

Ennakkoon tiedossa ollut rinkkalautan

kilpailureitti hyödynsi matkan varrella

rakentelu ja sillä suoritettava rata jär-

olevia manselaisia kulttuurikohteita ja

vessä herätti hilpeyttä ja kauhistelua

yleisiä paikkoja: kilpailijat nikkaroivat

kisaajien keskuudessa. Hauskinta oli-

sateenvarjoja Keskustorilla, puikkeleh-

kin ehkä seurata erilaisia suoritustapo-

tivat työväenmuseossa ja tunnistivat

ja, joista melominen trangian kattiloita

biisejä Tallipihalla. Ei-tamperelaisil-

apuna käyttäen taisi olla tehokkaim-

le manseksi kirjoitettujen kappaleiden

masta päästä.

sanat tuottivat yllättävän paljon pään-

Runsaasti sahaamista ja poraamista

vaivaa, uskokaa tai älkää. Pispalan har-

sisältäneet kätevyystehtävät saivat yöl-

ju, Särkänniemen huvipuisto ja nyssellä

lä jatkoa, kun vartioiden tehtävänä oli

ajelu kuuluivat myös autenttiseen tu-

nikkaroida kassakaappi, tamperelaisen

LIEKKITYTÖT ALOITTELEMASSA KISAA

Reetta Laaksonen Harri Halmejärvi


3/18

9

1. PUHALLETAAN YHTEEN HIILEEN

toimia kellottajana. Hän varmistaa joka

valmista todennäköisemmin. Mukaan

vistä selviytyy yhteistyöllä ja parhaan-

Vartio koostuu yksilöistä, joista jokai-

rastilla tehtävän aloitus- ja suoritus-

kilpailuun kannattaa ottaa enemmän

sa yrittämällä. Ruokatehtävä kannat-

sen taitoja tarvitaan kilpailussa. Kun

ajan sekä huolehtii, että tehtävä tulee

työkaluja, kuin mitä varusteluettelossa

taa aloittaa heti tehtäväkäskyn saatua,

joku vartiosta on hyvä kätevyystehtä-

palautettua annetussa ajassa.

mainitaan. Esimerkiksi useampi saha,

jotta annettu suoritusaika riittää. Ruo-

kirves, taltta ja mittanauha helpot-

katehtävissä ruoka kannattaa tarjoilla

taa usean vartion jäsenen työskente-

senlämpöisenä, kuin se on tarkoitettu

nistuksessa. Menestyksen takaa se, että

4. PALAUTETTAVIIN TEHTÄVIIN TUNNISTE

lyä. Vasarat ja sitä pienemmät työkalut

syötäväksi. Myös ruokatehtävää varten

jokainen vartion jäsen toimii yhtei-

Jokaiseen palautettavaan vastauspape-

kannattaa pakata yhteen kangaspus-

kannattaa ottaa mukaan varustelistan

sen tuloksen eteen. Vartio, joka puhal-

riin, kätevyystehtävään tai tuotokseen

siin, josta ne on nopea ottaa esille.

ulkopuolisia tarvikkeita, kuten paistin-

taa yhteen hiileen, nauttii kilpailusta

kirjoitetaan vartion numero ja nimi

Kaikki mukaan otettavat työkalut kan-

lasta, juuresveitsi, foliota ja leivinpape-

ja menestyykin paremmin. Kilpailuun

selvästi. Tämänkin voi jo valmiiksi so-

nattaa etukäteen teroittaa ja myös ope-

ria sekä ohut leikkuulauta.

voi etukäteen valmistautua käymällä

pia vartion jäsenten työjakoa tehtäessä.

tella niitä käyttämään. Aivan turhaa on

läpi kaikkien vahvuuksia ja heikkouk-

Tätä varten kannattaa mukaan pakata

kantaa mukanaan tylsiä työkaluja, joita

9. KÄYTÖS

sia. Myös kilpailun tavoite on hyvä so-

useampi kynä. Jokaisen vartion jäsenen

ei osaa käyttää.

Kilpailussa tulee aina käyttäytyä par-

pia, lähdetäänkö kilpailuun retkelle vai

repusta tulisi löytyä ainakin spriiliu-

kilpailemaan?

koinen ohut tussi sekä lyijykyniä.

2. TEHTÄVÄKÄSKYN SISÄLTÖ

5. SUUNNISTUSTAIDOT HALLUSSA?

Yksi vartion jäsen lukee tehtäväkäskyn

vissä, on toisen vahvuus mahdollisesti eläinten tunnistamisessa tai suun-

tiomaisesti ja rehdin partiohengen

7. ENSIAPUTEHTÄVÄT

mukaisesti. Hyvästä, partiomaises-

Useimmiten ensiaputehtävät ovat sel-

ta käytöksestä saa usein myös pisteitä.

laisia, joissa vartio saapuu onnetto-

Vartion saapuessa rastille vartionjoh-

Käytännössä kaikissa partiotaitokilpai-

muustilanteeseen. Tilanteessa tulisi

taja ilmoittaa vartion nimen, kilpailu-

ääneen kaikille – ja muut kuuntelevat.

luissa on suunnistustehtävä, joten eri-

toimia voimassa olevien ensiapuohjei-

numeron sekä mille rastille vartio on

Tehtäväkäskystä löytyy kaikki oleel-

laiset suunnistustaidot kannattaa hioa

den mukaan. Ensiaputehtävässä tehtä-

ilmoittautumassa. Hyvää käytöstä on

linen tehtävän sisältö. Tässä kohtaa

kuntoon. Suunistustehtäviä on monen-

väkäsky kannattaa lukea erityisen huo-

myös kerätä omat roskat pois, unoh-

huolellisuus on valttia! Tehtäväkäskyn

laisia, joten tehtäväkäskystä kannat-

lellisesti. Mikäli tehtäväkäskyssä on

taa kiroilu ja tappelu sekä tehdä teh-

lopussa olevista arvosteluperusteista

takin aluksi varmistaa, saako pistei-

mainittu potilaiden määrä, varmista-

tävät yhdessä kaikkien vartion jäsen-

kannattaa varmistaa, mikä tehtävässä

tä nopeudesta vai rastien löytämisestä.

kaa, että jokainen potilas tulee hoide-

ten kanssa.

on oleellista ja mistä pisteet tulevat.

Tärkeää tässäkin on vartion yhteis-

tuksi. Etukäteen on myös hyvä sopia,

työ, kaveria ei koskaan saa jättää yksin.

kuka soittaa hätänumeroon. Hätänu-

10. UUDEN OPPIMISTA

3. TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA

Yön yli kestävissä kilpailuissa on usein

meroon kannattaa soittaa aina, vaik-

Jokaisissa kilpailuissa oppii uutta! Kil-

Suurimmassa osassa tehtäviä on mak-

myös suunnistusta pimeään aikaan, jo-

ka ei olisi varma onko se tarpeellista.

pailun tulokset julkaistaan kilpailukes-

simiaika, jonka tehtävän suoritta-

ten otsalamppu ja riittävä määrä vara-

Puuttuvasta soitosta sakotetaan aina!

kuksessa sitä mukaa, kun tehtävät on

miseen saa käyttää. Tehtävä voi olla

paristoja kannattaa pakata mukaan.

Yhteistyö ja kaikkien aktiivisuus usein

arvosteltu ja tulokset on saatu syötet-

palkitaan ensiaputehtävää arvostelta-

tyä tulospalveluohjelmaan. Vartioilla

essa.

on myös mahdollisuus tutustua oikei-

sellainen, että se tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti, jolloin pisteitä

6. KÄTEVYYS

kertyy sitä enemmän, mitä nopeammin

Useimmat partiotaitokilpailut alkavat

tehtävä on suoritettu. Vaihtoehtoises-

pitkällä kätevyystehtävällä. Tärkeintä

ti tehtävälle on määritelty aika ja rasti-

siin vastauksiin. Arvostelulomakkeita katselemalla oppii paljon myös yleises-

kätevyystehtävissä on tehdä juuri sitä,

8. PARTIO- JA ERÄTAIDOT SEKÄ RUOKATEHTÄVÄT

mies keskeyttää suorituksen tai vartio

mitä tehtäväkäskyssä on kuvattu. Jot-

Partiotaitokilpailuissa pyritään testaa-

on haettu.

itse huolehtii ajan kulumisesta ja teh-

ta tehtävä valmistuu annetussa ajas-

maan kaikkea sitä, mitä partio-ohjel-

tävän palauttamisesta annetussa ajas-

sa, on hyvä miettiä työnjako heti alus-

ma pitää sisällään. Partio-ohjelmaan

sa. Mikäli vartio huolehtii ajan kulumi-

sa kuntoon. Kun jokainen vartion jäsen

on siis hyvä tutustua myös muiden kuin

sesta, kannattaa yhden vartion jäsenen

työstää osia samaan aikaan, saadaan

oman ikäkauden osalta. Näistä tehtä-

ti kilpailuista ja siitä, mitä tehtävissä

Kaipion kassakaappitehtaan hengessä. Ihmetystä aiheuttivat myös luontopolun varrelta tunnistettavat eläinten äänet. Kuka olisi arvannut, että hirven ja hylkeen ääntelyn voi helposti sekoittaa toisiinsa… Kilpailussa järjestetty vaaleanpunainen eli rento sarja pääsi yörastilla myös saunomaan ja kisoista jäi varmasti positiivinen fiilis ensikertalaisille. Myös muita sarjoja hellittiin ja sunnuntaiaamuna mieltä lämmitti lupa käydä aamupalalla paikallisen yrittäjän pitämässä kahviossa. Monet tehtävät kilpailun aikana si-

KISAPALKINNOT ODOTTAVAT NOUTAJAA

sälsivät hoksattavia asioita, ja sunnuntain puolella mietintämyssy ei oikein tuntunut enää pysyvän päässä. Kilpailun rasteissa oli mukavasti vaihtelua ja

YÖSUUNNISTUSTA

ennakkoon valmistautumisesta oli varmasti monelle hyötyä. Myös moderneista tehtävien toteutuksista pitää järjestäjiä kehua, sillä kisassa ratkaistiin niin tietovisaa tablettia käyttäen kuin rakennettiin haulitornin pienoismallia pilleistä ja 3D-tulosteista. ENSIAPURASTILLA


3/18

10

Retkiruokaoppaasta vinkkejä retkelle Partiolainen viihtyy metsässä ja on tottunut tekemään ruokaa metsän siimeksessä kevyistä ja helposti mukana kannettavista aineksista. Usein huomaa pitäytyvänsä samoissa ruoissa, jotka on hyväksi koettu ja kokeiltu monet kerrat. Vaihtelu on kuitenkin toisinaan paikallaan ja nyt siihen löytyy hyvä syy: ideoita antava uusi retkiruokaopas. Anne-Maarit Elo Harri Halmejärvi

V

esilahden Valkohännät -lippukunta ja ammatti- ja aikuisopisto Ahlman kasasivat yhteistyössä uudistuneen retkiruokaoppaan ret-

keilijän avuksi ja innostukseksi. Jaana Marttila Vesilahden Valkohännistä kertoo, että retkiruokaopas ei suinkaan ollut ensimmäinen yhteinen projekti Ahlmanin kanssa, vaan jo aiemmin nämä kaksi tahoa ovat tehneet yhteistyötä muun muassa lähiruokateeman puitteissa. Retkiruokaoppaan teko kesti noin vuoden. Ahlman oli vastuussa kirjoitustyöstä ja hankkeen koordinoinnista, Vesilahden Valkohännät jakoi projektiin kokemusten kautta hankittua tietoa.

REISSURUOKAKIN VOI OLLA MAUKASTA JA RAVITSEVAA Retkiruoan tärkeys korostuu varsinkin pidemmillä retkillä ja vaelluksilla. Huonolla ja vähäravinteisella ruoalla saa

ta ravintoarvoiltaan ne eivät ole parasta

pilattua hyvänkin reissun, kun väsymys retkiruokaa. Makeisten sijaan kannatja nälkä vaivaavat retkeilijää. Ruokailu- taa kokeilla vaikkapa pähkinöitä, kuijen suunnittelu on tärkeä osa retkeä jo

vattuja hedelmiä tai välipalapatukoita.

ennen reissuun lähtöä. Yksi tärkeimpiä

Varsinkin kesäisin ja syksyisin

huomioitavia asioita on, löytyykö mat-

luonto tarjoaa mukavan lisän retkiruo-

kan varrelta puhdasta ja juomakelpois- kailuun. Luonnosta voi poimia kulkiesta vettä, vai pitääkö kaikki vesi kan-

saan ruokiin lisäkkeeksi marjoja, sieniä

taa itse mukana. Retken vuodenaikakin

ja villiyrttejä. Kerätessään on kuiten-

vaikuttaa, kesähelteessä ruoka-aineet

kin pidettävä mielessä, että poimii vain

pilaantuvat helpommin, talvipakkases- tuntemiaan kasveja. Muistathan myös, sa ne taas saattavat jäätyä ja ruoan val- että luonnonsuojelualueilla kasvien kemistus vie enemmän aikaa ja energiaa.

rääminen on kiellettyä.

Retkelläkin on pidettävä mieles-

Jaana Marttila jakoi Täplälle oman

sä, että ruoasta täytyy saada keholle

retkiruokasuosikkinsa. Itse kuivatuis-

välttämättömät ravintoaineet. Parhai-

ta perunoista, sipuleista ja yrteistä syn-

RETKIRUOKAOPPAAN JA RETKIRUOKAOHJEITA LÖYDÄT VERKOSTA OSOITTEESSA:

ten varmistut ravitsevasta ruoasta, kun tyy maittava kalakeitto. Mikäli kalaon-

WWW.LUONTOON.FI/RETKEILYNABC/

suunnittelet ruokailut niin, että eri ate- ni ei suosi retkellä, mukana kannattaa

RETKIRUOKA

riat koostuvat erilaisista raaka-aineista olla jotain hyvää suomalaista kalasäija välipaloista. Lautasmalli toimii myös lykettä. Jälkkärisuosikiksi Jaana paljasti retkellä. Suklaa ja karkit maistuvat hy-

retkipannulla paistetun pullan ja hyvät

viltä ja antavat nopeasti energiaa, mut- pannukahvit.


3/18

Retkelle luontoon Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen tuotosta osansa sai myös partiotoiminta, sillä partio oli keräyksen kotimaan kohde. Keräyksestä saaduilla varoilla lippukunnat ovat voineet toteuttaa erilaisia syrjäytymistä ehkäiseviä hankkeita. Hankkeet oli määrä toteuttaa vuosina 2017 ja 2018.

Tampereen Lokit järjestivät vii-

la ei ollut kunnollisia retkeilyvarustei-

me syksynä päiväretken yhteistyössä

ta ja vaikka retkipäivänä vähän sataa

taustayhteisönsä Tampereen NNKY:n

tihutti, retkeläisiä ei tuntunut haittaa-

kanssa heidän alaisuudessaan toimi-

van kastuminen tai likaantuminen. He

van Sofian Pysäkin suomen kielen ja

tuntuivat olevan kaikesta huolimatta

kulttuurin opetusryhmille. Retki to-

iloisia, Sirja jatkaa.

teutettiin Yhteisvastuukeräyksestä saaduilla varoilla. Retkelle osallistui suomen kielen opiskelijoita perhei-

JÄRJESTELYT OLI HELPPO TEHDÄ JA TOTEUTTAA

neen, ei siis vain äitejä ja lapsia, vaan myös kokonaisia perheitä ja yksittäi-

Sirja toteaa, että tällainen tapahtuma

siä henkilöitä, pikkulapsista isovan-

kannatti ehdottomasti järjestää. Koke-

hempiin, kertoo Tampereen Lokkien

neina järjestäjinä lokeilta sujui tapah-

pestijohtaja Sirja Wacklin.

tuman organisointi ja järjestäminen

- Tapahtuman osallistujat olivat eri maista eri kautta Suomeen saapuneita maahanmuuttajia. Kaiken

todella mallikkaasti. Siitä saatu ilo ja hyöty olivat moninkertaisia. - Meidän ei tarvinnut tehdä kau-

kaikkiaan osallistujia oli reilut pari-

heasti etukäteisjärjestelyjä ja paikalle

kymmentä ja lokeista meitä oli neljä

retkipäivänä tarvittiin vain muutama

järjestäjää, hän jatkaa.

henkilö, Sirja jatkaa. Oli liikuttavaa

Osallistujat vietiin Tampereen

nähdä, miten pienellä vaivalla sai tar-

luontokoulu Korennon laavulle Terä-

jottua toisille suuren elämyksen, ja

lahteen viime syksynä. Luontokou-

samalla sai muistutuksen siitä, miten

lun ympäristössä on monta kymmen-

ainutlaatuista on saada pitää metsää

tä hehtaaria monimuotoista metsää ja

itsestäänselvyytenä omassa elämässä,

koulun ohi kulkee Kiimajoki. Paikka

Sirja iloitsee.

sopii myös hyvin luontoretken kohteeksi. - Retkellä osallistujat pääsivät kä-

Sirjan mieleen on erityisesti jäänyt eräs kuusivuotias poika, joka alun epäröinnin jälkeen ihastui metsään.

velemään syksyisessä metsässä pol-

Sirja muistelee, että poika oli niin hal-

kua pitkin laavulle, jossa tehtiin tulet

tioissaan päivästä ja kokemuksistaan,

nuotioon ja syötiin maukkaita ret-

ettei olisi halunnut lähteä kotimatkal-

kieväitä. Lisäksi pidimme halukkail-

le. Hän vain huusi ja rimpuili kovasti

le pienen luontopolun, jonka rastien

vastaan. Lopulta aikuiset joutuivat lä-

avulla tutustuttiin Suomen luontoon,

hes väkisin tuomaan hänet pois met-

Sirja hehkuttaa.

sästä parkkipaikalle, jossa muut ret-

Sirja lisää iloisesti, että osallistujat

keilijät jo odottivat bussissa. Pojan

todella pitivät tapahtumasta ja heistä

itku ja huuto loppuivat vasta puoli-

oli todella hienoa saada tutustua suo-

matkassa kohti kotia, hän jatkaa.

malaiseen metsään. Osallistujat saivat myös huomata miten rauhallinen ja turvallinen paikka metsä todella on.

Virpi Väyrynen

Sirja toteaa, että vaikka osallistujil-

Sirja Wacklin, Sofian Pysäkki

11


12

3/18

Liian rumat ulkokengät ...JA MUITA RETKEILYN HIENOUKSIA

niitäkin voi aina soveltaa, jää tärkeimmäksi

aikana toteutetaan esimerkiksi erilaisilla

Tykkään olettamuksista ja aloitan tämän

retkivarusteeksi tarpeeksi isot, lämpimät

rastitehtävillä. Usein retkeltä tulee myös

jutun yhdellä sellaisella: oletan, että

ja kuivat kengät. Niitä meillä on harvemmin

tuliaisiksi jokin ihan konkreettinen tuotos,

suurehko osa teistä vanhemmista on

kaksia kappaleita, kaikkea muuta yleensä

kuten vaikkapa itse veistelty voiveitsi.

halunnut lapsensa harrastavan partiota,

löytyy lainattavaksi. Converset ja

koska siellä opitaan toimimaan luonnossa

collegehousut kastuvat hetkessä ja pysyvät

VOISINKO LÄHTEÄ MUKAAN?

ja retkeillään. Me johtajatkin tykkäämme

märkinä ikuisuuden, joten teinin kanssa

Tätä kannattaa tiedustella omalta ryhmän

Teinien reissulla päihteet tietysti

tehdä retkiä ryhmien kanssa ja näin syksyllä

vääntäessä voi muistuttaa, että kämpällä

vetäjältä, mutta yleensä se onnistuu.

mietityttävät vanhempia. Alkoholi ei

kämppien varauskalenterit täyttyvät hurjaa

et näe itseäsi, kun ei ole peiliä, mutta

Aikuisesta on aina apua, mutta kysy

kuulu partioon, joten yleensä ihan puhe

vauhtia. Muutamat kestoaiheet huolettavat

seuraavan viikon naama on punaisella

toki ensin lapseltasi, sopiiko se hänelle.

aiheesta riittää. Aikuinen vie nuoret

vanhempia retkeilyyn liittyen, joten vastailen

nuhanenällä pilalla. Nolot goretexit tai

Osa lapsista ottaa mielellään vapaata

kämpälle ja tsekkaa, että retki lähtee

osaan jo näin ennakkoon, ennen kuin

kumpparit pelastavat loppupeleissä niin

perheen rutiineista ja nauttii ajasta omassa

alkuun. Omassa lippukunnassani sovittu

retkikirjeet putoilevat koteihin.

nuoren kuin johtajien ja vanhempienkin

kaveriporukassaan, ja se kannattaa silloin

luotsi tai lippukunnan muu aikuinen

viikonlopun.

hänelle suoda. Viikonloput halutaan usein

päivystää puhelimen päässä, jotta apua

pitää perheen yhteisenä aikana ja kahden

saa ongelmatilanteissa. Retken aika, paikka

kodin taktiikassa viikonloppujen aikataulut

ja osallistujat ovat tiedossa ja retkeilyä on

Retki kestää yleensä 1-2 yötä eli viikonlopun.

MITÄ SIELLÄ RETKELLÄ TEHDÄÄN VAI TEHDÄÄNKÖ SIELLÄ MITÄÄN?

on usein tarkasti suunniteltu. Retki on

harjoiteltu aikuisen kanssa, joten jossain

Jos retki suuntautuu kämpälle, pärjää

Opetellaan kämpän tai laavun käyttöä,

kuitenkin lapsen oma viikonloppumeno,

kohtaa pitää päästää myös kokeilemaan

ensimmäiset reissut oikein hyvin peitolla,

harjoitellaan ruuan laittoa kaasulla,

joten etsitään sillekin välillä paikka, joko

omia taitojaan.

lakanoilla ja kassilla. Vaellukset ja

nuotiolla tai trangialla. Laitetaan pesään

vanhemman kanssa tai ilman.

telttaretket vaativat enemmän varusteita,

tulet, pilkotaan lisää puita ja tiskataan

mutta ensimmäiselle kerralle niitäkin saa

astiat kannetulla ja keitetyllä vedellä.

lainaan, kun ottaa ajoissa yhteyttä ryhmän

Opetellaan sytyttämään ja sammuttamaan

EIKÖ SIELLÄ OLE KETÄÄN AIKUISTA MUKANA?

vetäjään ja kertoo rohkeasti, että meidän

myrskylyhty sekä käydään ulkohuussissa

Tarpojavartiolla, eli 12–14 -vuotiailla on

kanssa, 20 neliössä kuunnellen kikatusta

perheelle retkeily on uutta ja varusteita

pimeällä. Päivän kun harjoittelee tällaista

15–18 -vuotias samoaja vartionjohtajana.

koko yön työviikon päälle nukkumatta, on

ei vielä ole. Niitä ei kannata edes hankkia

mukavuudettoman arjen pyöritystä,

Wilman hallitsemassa aikuisten maailmassa

rankka kokemus kenelle tahansa.

ennen testireissua.

on siinä sivussa oppinut lukemattoman

tuntuu utopistiselta, että tällainen

määrän uusia taitoja sekä saanut sata

kokoonpano voisi selvitä hengissä yhden

Mahtavia retkiä ja reissuja ja iloisia

oivallusta. Monilla retkillä on myös teema

yön kämpällä, mutta uskokaa minua:

pyykkisunnuntaita toivottelee,

tai kasvatuksellisia tavoitteita, joita retken

paha ruoka, kylmyys tai valvominen ovat

Marika

PITÄÄKÖ OLLA KAIKKI LISTAN VARUSTEET?

Vaatetuksessa tarpeeksi lämpimiä ja kosteutta hylkiviä kerroksia riittää, ja kun

mitättömiä haittoja sen fiiliksen rinnalla, et hei, me itse tehtiin tämä reissu!

Pienten kanssa herätään vain pissalle ja lisäämään puuta pesään, joten lasten retket ovat aikuiselle turvallinen kohde. Kymmenen sokerihumalaisen teinin ja poppikaluston

Hämeen Partiopiirin talvimestaruudet ratkotaan 9.2.2019 Sastamalan ja Ikaalisten lippukunnat kutsuvat kaikki yli 12-vuotiaat partiolaiset testaamaan partiotaitojaan Lantulaan. Kisakeskuksena toimii Lantula-talo (Vatajantie 396, 38220 Sastamala). Kilpailun nettisivut: kuura19.webnode.fi Säännöt Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n 1.8.2009 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä Hämeen Partiopiiri ry:n esittämät poikkeukset (1.1.2012) huomioiden. Lisäksi voimassa on 1.4.2013 voimaan tullut sääntömuutoskokeilu, joka koskee oranssin ja vihreän sarjan sarjajakoa.

Osallistumisoikeus Osallistumisoikeus on Hämeen Partiopiiri ry:n lippukuntien vartioilla. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vuoden 2019 SP:n jäsenmaksu voimassa. Osallistujien iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Lippukunnat saavat ilmoittaa kilpailuun rajattoman määrän vartioita.

Sarjajako Tytöt kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Pojat ja sekavartiot kilpailevat vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Oranssi ja vihreä sarja: Kilpailuvartiossa on viisi 12-17-vuotiasta jäsentä samasta lippukunnasta. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta (sääntömuutoskokeilu, voimassa 1.4.2013 alkaen). Sininen ja punainen sarja: Kilpailuvartiossa on neljä 14-18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvarti-

on jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Ruskea ja harmaa sarja: Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, yläikärajaa ei ole. Harmaan ja ruskean sarjan sisällä ratkotaan vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat kilpailuvuonna 18-22-vuotiaita. Ratojen pituudet: oranssi ja vihreä 5-8 km, sininen ja punainen 8-10 km ja ruskea ja harmaa 10-12 km. Kilpailussa edetään jalan.

Ilmoittautuminen Kilpailuvartion johtaja ilmoittaa joukkueensa Kuksan kautta piirin nettisivuilla myöhemmin ilmoitettavan linkin kautta. Ilmoittautuminen aukeaa 1.12.2018 ja päättyy 20.1.2019. Kilpailuun ei oteta jälki-ilmoittautumisia. Ilmoittautumisessa on mainittava vartion nimi, sarja sekä vartion jäsenten mahdolliset erityisruokavaliot. Vartionjohtajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja lippukunta määrittyvät lomakkeelle automaattisesti Kuksasta - tarkista, että tiedot ovat oikein! Ilmoittautumisia syötetään vain 1/vartio eli jokaista jäsentä ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Ennakko-ohje lähetetään sähköpostilla. Mikäli vartio haluaa saada ennakko-ohjeensa paperisena, on tämä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu Osallistumismaksu on 80 € / kisavartio. Osallistumismaksu laskutetaan lippukunnilta. Osallistumismaksua ei palauteta, mutta lippukunta voi ilmoittaa poisjääneen vartion tilalle toisen vartion samaan sarjaan. Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, peseytymismahdollisuuden ja lämpimän aterian kilpailun jälkeen.

Tehtäväluettelo julkaistaan kilpailun nettisivulla 1.11.2018! Vuoden 2018 sarjavoittajat: Oranssi: Maan matoset, Roineen Tytöt ry Vihreä: Ilwes, Tampereen Kotkat ry Sininen: Joutsenet, Nokian Eräveikot ry Punainen: Tehotransistori, Tampereen Eräpojat ry Ruskea: Isot aivot, Roineen Tytöt ry Harmaa: Hemppo, Harjun Pojat ry

Lisätietoja Kilpailunjohtaja Niko Greus niko.greus@gmail.com, 0400 670 593 Kilpailunjohtaja Suvi Valkama suvi.valkama@live.fi, 040 865 6840 Järjestelysihteeri Salla Immonen simmonen8@gmail.com, 045 214 8282


3/18

p u ll a G ä Täpl

13

Suosikki retkikohteeni on Saksalan seikkailukeskus. Siellä on kiva nukkua kerrossängyissä ja siellä pääsee suorittamaan navetan vintillä olevan labyrintin. Jami Laakkonen Kymen Vartiot, sudenpentu

Suosikki retkikohteesi ja miksi? Lemppari retkikohde ehdottomasti Pohjois-Norja hienojen maisemien takia. Suomessa suosikki kohteeni on varmaan Helvetinjärven kansallispuisto, koska siellä on myös hienot maisemat!

Tunturi-lappi, siellä on rauhallista ja kauniita maisemia. Jouni Vaahtera Liekkitytöt, aikuinen

Anni Järvinen Nokian Eräveikot, samoaja

Suosikki retkikohteeni on meidän lippukunnan kämppä Siivikkalassa. Vaikka ympäri Suomea on upeita retkikohteita, joissa on mahtavia maisemia, on aina mukavaa kävellä tuttua polkua pitkin paikkaan Näsijärven rannalla, joka tuo mieleen paljon muistoja! Sini Manninen Harjusiskot, samoaja

Minun lempiretkipaikkani on Pirunpesän metsä, koska siellä on rauhallista, kauniit maisemat ja kiva grillata ja vielä kiva seikkailla. Elvira Skarhol Lahden Katajaiset, seikkailija

Toimiston uusimmat tulokkaat Morjens!

Heipparallaa Ilves-kansa!

Aloitin elokuussa piirin uutena tiedottajana.

Tiesithän, että ensi kesänä tapahtuu jotain

Toivottavasti minulla on mahdollisuus tutus-

suurta ja mahtavaa, jotain mitä on odotettu

tua työni kautta moneen teistä.

kuin kuuta nousevaa… Nimittäin me hämäläiset partiolaiset kokoonnumme jälleen kuuden

Olen työskennellyt markkinoinnin ja viestinnän parissa useamman vuoden. Viimeisim-

vuoden jälkeen piirileiri Ilves19:lle Evolle! Kai

pänä työskentelin markkinointisuunnittelija-

sinäkin tulet mukaan? Jotta piirileiristä tulee totta, tarvitaan hui-

na hydrauliikan tukkukaupassa. Koulutukseni kattaa sekä markkinointia että viestintää,

kea määrä vapaaehtoisia tekijöitä eri puolil-

vaikka ihan ensimmäiseltä ammatiltani olen-

ta piiriä eri pesteihin ahkeroimaan leirin eri

kin sosionomi (AMK).

toimintojen parissa. Heidän lisäkseen tarvitaan myös tänne Partiotoimistolle yksi reipas

Syntyjäni oon ihan palijasjalakane oululaine, mutta hämäläistynyt nyt jo yli kymmenen

ja rohkea projektipäällikkö, joka vastaa siitä,

vuoden ajan. Asun perheeni kanssa Nokialla ja

että leirin tavoite on kirkas ja langat pysyvät

kotilippukuntani on Nokian Eräveikot. Partiou-

tassuissa. Ilokseni voin kertoa, että meikäläi-

rani alkoi vasta syksyllä 2017, kun esikoise-

nen saa palvella teitä kaikkia tuossa projekti-

ni aloitti sudenpentuna. Voin siis todeta, että

päällikön roolissa tulevat 13 kuukautta. Ja voi

partio on vienyt kerta heitolla mennessään.

veljet, että olen tästä innoissani. Olen aloittanut partiotaipaleeni 7-vuoti-

Toimin tällä hetkellä 2. vuoden sudenpentujen akelana sekä NoEr:n viestintävastaava-

aana sudarina, ja polun varrelle on mahtunut

na. Partion vastapainona käyn kuntonyrkkei-

kaikenlaisia pestejä lippukunnanjohtajasta ja

lemässä, luen paljon dekkareita ja askartelen.

ikäkausijohtajasta edellisen Ilveksen myyn-

Piirin toiminta on minulle ennestään jonkin

tipäällikön pestiin saakka ja aika lailla kaik-

verran tuttua, sillä ennen valintaani tiedotta-

kea siltä väliltä. Ammatiltani olen sosionomi,

jaksi toimin piirin viestintäryhmän jäsenenä.

mutta olen työskennellyt viimeiset vuodet

Odotan innolla tiedottajan työn tuomia

tapahtumatuotantojen parissa Hämeenlinnan

haasteita ja uusia tuulia, joita tänä syksynä

kaupungilla. Tuotantokokemusta tuon muka-

tulee. Otan ilolla vastaan toiveita ja kehitys-

nani myös leiriprojektiin ja iloista tekemisen

ehdotuksia, joita jäsenillä saattaa olla sekä

meininkiä totta kai. Mottoni on: ”Ilo pintaan vaik syän mär-

autan siellä missä voin. Joten rohkeasti otta-

känis!” Se tarkoittaa, että hankalistakin pai-

maan yhteyttä!

koista päästään yli iloisella mielellä ja hyvällä yhteistyöllä. Mahtavaa päästä tekemään yh-

Anna-Emilia Piirainen

teistyötä teidän kaikkien, huippujengin kanssa! Essi Laukkanen

Anna-Emilia Piirainen

Jenna ”Jensey” Kankaanpää


14

3/18

ILVESLAUMA Turkka "TuSa" Salo

Pirkko Tuutti

MIKÄ ON PESTISI ILVEKSELLÄ? Seikkailijakasvatuspäällikkö

MIKÄ ON PESTISI ILVEKSELLÄ? Palvelujohtaja

MIKÄ ON PARASTA SUURLEIREISSÄ? Yhdessä yhteisen tekeminen, irtautuminen ulkopuolisesta arjesta omaan maailmaansa.

MIKÄ ON PARASTA SUURLEIREISSÄ? Suurleireillä kaikki on paljon suurempaa ja massiivisempaa, kuin omilla leireillä. Usein pääsee myös osallistumaan sellaiseen ohjelmaan, mitä ei välttämättä muuten pääse kokemaan. Ja vielä tämänkin ikäisenä leireillä parasta on ne kaverit.

KERRO KOLMELLA SANALLA MITÄ ODOTAT ILVEKSELTÄ? Aurinkoa, Evo-pölyä ja kokemuksia.

KERRO KOLMELLA SANALLA MITÄ ODOTAT ILVEKSELTÄ? Naurua, kokemuksia ja ystäviä.

PARAS LEIRIRUOKA? Pasta-jauhelihahässäkät.

PARAS LEIRIRUOKA? Ooppaheija – sitä on vaikeaa saada epäonnistumaan.

MIKÄ ILVEKSISTÄ KUVASTAA PARHAITEN OMIA LEIRIFIILIKSIÄSI?

MIKÄ ILVEKSISTÄ KUVASTAA PARHAITEN OMIA LEIRIFIILIKSIÄSI?

PAROLAN ERÄVEIKOT

A

B

KALEVAN SUUNTATYTÖT

C

A

B

C

Ilveslauma on Täplän uusi palsta, jolla esitellään vuoden 2019 huippukohdan, eli piirileiri Ilveksen tekijöitä ja osallistujia. Porukkaan pääset mukaan hakemalla avoimeen pestiin tai ilmiantamalla itsesi osoitteessa WWW.ILVES19.FI/PESTIT

Hämeen Partiopiirin piirileiri Evolla ensi kesänä! Olethan jo merkannut kalenteriisi 24.7.1.8.2019? Kokoonnumme silloin suurin joukoin piirileirille Evolle. Luvassa on monenlaista ohjelmaa eri ikäkausille, huikeita yhteisiä ohjelmia, uusia ystäviä, leirisuoran pölyä ja kehittäviä pestejä! Seuraa Ilves19-leiriä Facebookissa ja Instagramissa sekä osoitteessa www.ilves19.fi

TUOREET PJ-VALTAKIRJAT Aaltonen Viivi

Tervakosken Tervakset ry

Askeli Sanna

Kaukapartio ry

Kuosmanen Hanna

Valkeakosken Korvenkävijät ry

Leino Saana

Nokian Eräveikot ry

Lyly Iida

Kalevan Suuntatytöt ry

Ruuttunen Salla

Keurusseudun Partiolaiset ry

Saarela Maaret

Kyynärön Kiertäjät ry

Soininen Simo

Tampereen Eräpojat ry

Syväterä Elina

Nokian Eräveikot ry

Tanttu Kirsi

Lähteen Vartijat ry

Toivonen Noora

Harjusiskot ry


3/18

15

Valmentaja tukee lippukuntia ja oppii samalla itsekin uutta

Onko sinussa valmentaja-ainesta? Tunnetko lippukunnan arkea? Haluatko piiripestin läheltä lippukuntaa? Jos vastasit kyllä, sinussa on ainesta valmentajaksi. Piirissä ja valtakunnallisesti lippukuntien tukemisen uusi malli otettiin käyttöön viime vuoden alussa. Aikaisemmin Hämeessä oli alueohjaajia, nyt valmentajia. Uusi tapa tukea lippukuntia vakiintuu vähitellen, ja nyt tarvitaan lisää valmentajia lippukuntia tukemaan.

M

Anna-Mari Martikainen

äntän alueen lippukun-

valmentajien ja valmentajavastaavien

Annen mielestä on mielekäs-

tavalmentaja Anne He-

kesken hoidetaan myös "skypeissä" eli

tä toimia piiriluottiksena omalla alu-

lin ehti toimia vähän ai-

puhelinpalavereissa, joihin voi osal-

eella, ja valmentajan tehtävä innos-

kaa alueohjaajana, kunnes

listua kotoa käsin.

taa häntä muutenkin.

siirtyi valmentajaksi. Tehtävillä on jonkin verran eroa Annen mielestä. - Valmentaja on aktiivisempi lip-

- Aikaa kuluu pestiin niin paljon,

- Toisaalta täällä on paljon tut-

kun sitä on käytettävissä - ylärajaa ei

tuja, toisaalta taas oppii tuntemaan

ole. Perehtymiseen ja esivalmistelui-

uusiakin ihmisiä, Anne pohtii.

ANNE HELIN

pukuntiin päin kuin alueohjaaja, Anne

hin voi käyttää paljonkin aikaa, kun

sanoo. Valmentajana pääsee tuke-

perehtyy esimerkiksi lippukuntaviisa-

erilaisia tapoja tehdä partiota, niis-

asioita voisi itse tehdä uudella tavalla.

maan lippukuntia kehittymisessä ja

reihin ja muuhunn materiaaliin, ker-

tä saa itselleenkin uusia näkökulmia

Valmentajat koulutetaan tehtäväänsä

auttamaan ongelmien ratkaisemises-

too Anne

partioon.

valmentajakoulutuksessa, ja jatkovuo-

sa. Pesti eroaa monesta muusta partiotehtävästä siinä, että ajankäytön

INNOSTUS RIITTÄÄ PITKÄLLE

- On kiinnostavaa nähdä uusia ja

Parasta antia valmentajan pestis-

sina on mahdollisuus osallistua mui-

sä ovatkin olleet uudet ideat ja omien

hin Suomen Partiolaisten järjestämiin

johtamistaitojen kehittyminen.

tilaisuuksiin. Opastusta ja tukea teh-

voi pitkälle suunnitella itse. Valmen-

Mäntän alueella on tällä hetkellä kak-

tajat järjestävät vuosittain alueen lip-

si valmentajaa, lippukuntavalmen-

pukunnille vähintään kaksi aluekoko-

taja Annen lisäksi ohjelmavalmenta-

ken on ollut mielenkiintoista vaihtaa

ka ovat valmentajien pestiesimiehiä,

usta ja muuna aikana ovat yhteydessä

ja Piia Stenhäll. Yhteistyö on sujunut

kokemuksia ja saada vinkkejä, miten

sekä partiotoimiston työntekijöiltä.

lippukuntiin eri tavoin.

hienosti, mutta kolmaskin valmenta-

- Itse käyn mieluiten vierailemas-

ja olisi erittäin tervetullut. Piirin ta-

sa lippukunnissa, mutta osa asioista

voitteena on saada jokaiselle alueelle

hoituu puhelimella tai sähköpostilla,

kolme valmentajaa: lippukuntaval-

Anne kertoo.

mentaja, pestausvalmentaja ja ohjel-

- Mäntän alueella haasteena ovat

kunnan johtokolmikkoa. Isoimmilla

on koko illan projekti. Myös oma auto

alueilla voi olla myös valmentajapa-

on täällä tarpeen.

reja. Kaikkiaan valmentajapestejä on siis vähintään 30 ja pestiin on jatkuva

valmentajien tehtävänä on myös käy-

haku päällä. Anne voi suositella val-

dä pestikeskustelut lippukunnan-

mentajan tehtävää.

johtajien kanssa. Lisäksi muutamana

- Innostus asiaan riittää pitkälle,

viikonloppuna vuodessa on valmen-

kaikkea ei tarvitse itse tietää. Jos lip-

tajille tai kaikille piirin luottamus-

pukuntatoiminnan arki on tuttua ja on

henkilöille tarkoitettuja tapahtumia,

esimerkiksi toiminut itse lippukun-

joihin valmentajien on hyvä osallis-

nanjohtajana, pärjää valmentajanakin,

tua. Kokouksia ja kuulumisten vaihtoa

Anne kannustaa.

TAPA HTU MAK ALE NTE RI

2018

tävään saa valmentajavastaavilta, jot-

TERVETULOA MUKAAN LIPPUKUNTIEN TUKEMISEN ETURINTAMAAN!

mavalmentaja, jotka tukevat lippu-

pitkät välimatkat, lippukuntavierailu

Annen ja muidenkin lippukunta-

- Eri alueiden valmentajien kes-

VALMENTAJAT TOIMIVAT LINKKINÄ LIPPUKUNTIEN JA PIIRIN VÄLILLÄ. VALMENTAJAT TUNTEVAT OMAN ALUEENSA LIPPUKUNNAT JA NIIDEN TILANTEEN. VALMENTAJAT KOULUTETAAN JA PEREHDYTETÄÄN TEHTÄVIINSÄ. HÄMEESSÄ ON 11 ALUETTA, JOISTA JOKAISELLE TARVITAAN LIPPUKUNTAVALMENTAJA, PESTAUSVALMENTAJA JA OHJELMAVALMENTAJA. MONILTA ALUEILTA PUUTTUU OSA VALMENTAJISTA. PIIRISSÄ VALMENTAJIEN TUKENA OVAT VALMENTAJAVASTAAVAT JA LIPPUKUNTATUESTA VASTAAVAT TYÖNTEKIJÄT.

6.10.

Kaislikko-seikkailijakilpailut, Nokia ja Vesilahti

6.10.

Partioheraldiikkakurssi, Tre

6.10.

Luotsisatelliitti

12.10-25.11.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2018

16.10.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Tre

21.-23.9.

Retkeilykurssi, Sinikettu, Evo

22.-23.9.

Aikuisten akelakurssi, Tampere

26.9.

Joulukampanjakoulutus, Jämsä

27.9.

Joulukampanjakoulutus, Nokia

26.-28.10.

Pestijohtajakoulutus, Pälkäne

29.-30.9.

Mökkitiä, partiotaitojen SM-syyskilpailut, Tre

27.-28.10.

EA 1 -koulutus, Tampere

29.-30.9.

Ensiapukurssi sisuille, Tre

3.11.

Tarpojien taitopäivä – minäminä

30.9.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

3.11.

SuperLauantai, Orivesi

1.10.

Sihteerin monimuotokoulutus

3.11.

Luotsikoulutus, Orivesi

1.10.

Joulukampanjakoulutus, H:linna

4.11.

SuperSunnuntai, Hämeenlinna

2.10.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

5.11.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Riihimäki

3.10.

Joulukampanjakoulutus, Riihimäki

10.11.

4.10.

Joulukampanjakoulutus, Lahti

Hämeen Partiopiirin syyskokous, Tre

10.11.

Hyvä johtajuus -seminaari, Tre

15.11.

Luotsattu ulkomaanprojekti vaeltajille

16.-18.11.

Pelastautumiskurssi, SP

16.-18.11.

Johtotähti, Lappeenranta

17.11.

Kolkkien matkassa - sudenpentutapahtuma, Mänttä ja Iitti

17.11.

Samoajatapahtuma paluu tulevaisuuteen, Tre

23.-25.11.

Partiojohtajakouluttajakoulutus, Kokemäki

24.-25.11.

Nuotiokitarakurssi, Pajaniemi

1.-2.12.

EA 2 -koulutus, Pajaniemi

2.12.

Akela- ja sampovihjarit, Tre

11.12.

Partiotoimiston joulukahvit, Tre


Voita lahjakortti Scandinavian Outdooriin! Eniten kalentereita ja kortteja myynyt palkitaan huimalla 300 euron lahjakortilla. Toiseksi ja kolmanneksi tulleet saavat 100 euron arvoisen lahjakortin.

Myymällä 10 tuotetta saat tonttumerkin

Huimat 100 tuotetta myymällä saat hihaasi kultaisen tonttumerkin

Hopeisen tonttumerkin saat myymällä 50 tuotetta

Tänä vuonna: Kun myyt vähintään 18 tuotetta, saat lisäksi väiski talvipipon. Toimii niin retkellä kuin kaupungissa!

Profile for Hämeen Partiopiiri

Täplä 3/2018  

Hämeen Partiopiirin piirilehti Täplän numero 3/2018. Lopussa loppuvuoden 2018 ohjelma- ja koulutustapahtumat.

Täplä 3/2018  

Hämeen Partiopiirin piirilehti Täplän numero 3/2018. Lopussa loppuvuoden 2018 ohjelma- ja koulutustapahtumat.

Advertisement