Page 1


HÄMEEN PARTIOPIIRIN VUOSIKIRJA 2017 JULKAISIJA Hämeen Partiopiiri ry JULKAISUVUOSI 2018 TOIMITTANUT Anna-Emilia Piirainen, Reetta Laaksonen KIRJOITTAJAT Hämeen Partiopiirin piirihallitus, luottamushenkilöt, toimihenkilöt ULKOASU JA TAITTO Anna-Emilia Piirainen VALOKUVAT Harri Halmejärvi, Markus Kuoppala, Atte Kesti, Otto Virtanen, Teppo Tuhkanen, Ville Nummela, Heli Lehtomäki VEKTORIT Vecteezy PAINO PK-Paino Oy


Vuosikirja 2017

H채m채l채ist채 johtamista jo vuodesta 1921


4


Sisältö 3 6 7

Hämäläistä johtamista Parempaa maailmaa – jo vuodesta 1921 Jokainen rakentaa parempaa maailmaa

9

Tavoite 1: Partio kuuluu kaikille

10 11 12 14 16

Sisujen ensimmäinen ensiapukurssi MetsäEtkoilla tutustutaan partioon Tee parhaasi – se riittää Pystytä PopUp -partiokolo! Partiossa ei ole yläikärajaa

17

Tavoite 2: Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen

19 Lippukunta kasvuun 20 Sparrausta ja tsemppiä lippukuntatuesta 23 Johtajaoppia saunan lauteilla 25 Luottishuoltoa Laitikkalassa 27 Johtamistaitoja ja opintopisteitä 28 Ansiomerkki kiittää ja kannustaa 30 Uudet pestit, uudet koulutukset 33 KOHU – leiri nuorilta nuorille!

34

Tavoite 3: Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

35

Metsä tutuksi!

37 38 40 43

Uusia taitoja Yrityskylästä Yhteistyötä metsässä Valtuutetut vaahtokarkeilla Elämysmatka Unkariin

44

Toiminnanalat

44 Organisaatiokaavio 46 Lippukuntien tukena 47 Ohjelmaa kaikille ikäkausille 50 Koulutus vahvistaa osaamista 51 Jäsenviestintää ja partiomarkkinointia 52 Mukana kehityksessä 53 Hankkeiden vuosi 54 Hallinto 56 Toimisto

58

Talouden tunnusluvut

59 62 64 66

Talous ja varainhankinta Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017 Tase 31.12.2017 Tilinpäätöksen liitetiedot

73 L iitteet 74 76 78

Ryhmät ja jaostot 2017 Hämäläiset lippukunnat 2017 Tapahtumat 2017

5


Parempaa maailmaa – jo vuodesta 1921 Partiolaiset ovat rakentamassa perinteisesti parempaa maailmaa. Vuonna 2017 parempaa maailmaa rakennettiin erityisesti johtajina harjoitellen, kouluttautuen ja kehittyen. Jokainen tapahtuma, kokoontuminen, koulutus tai leiri vaativat toteutuakseen johtajuutta. Vuonna 2017 johtajuutta toteutettiin 20 000 vapaaehtoistyötunnin voimin Hämeen Partiopiirin alueella. Vapaaehtoistyötä on tehty jo vuodesta 1921 asti, jolloin Hämeen Partiopiiri päätettiin perustaa ja koota alueen kaikki järjestöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun nuoremmat partiolaiset ovat aloittaneet johtajuusharjoittelunsa omien ryhmiensä kanssa, ovat vanhemmat partiolaiset toteuttaneet hiukeita tapahtumia. Paraatiretkipäivä Reissu 2017 oli osallistujamäärältään piirin suurin tapahtuma – meitä oli Tampereella lähes 3 000! Partiossa johtajuutta harjoitellaan käytännössä. Käytössä ovat erilaiset johtajuuskoulutuksemme: ryhmänohjaajakurssilla nuoret saavat eväät oman vertaisryhmän johtamiseen ja partionjohtajakoulutuksessa kouluttaudutaan johtamaan aikuisia sekä partiomenetelmän mukaista toimintaa. Pesteihin liittyvissä koulutuksista saa johtamiseen oppeja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Vuoden 2017 aikana otimme käyttöön uuden lippukuntatuen mallin, jonka tavoite on valmentaa entistä parempaan johtajuuteen. Lippukunnissa on otettu käyttöön uudet johtokolmikon pestit: lippukunnanjohtajan rinnalla toimivat ohjelmajohtaja sekä pestijohtaja. Piirissä johtokolmikkoa tukevat lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajat omilla alueillaan. Kiitos mahtavasta partiovuodesta kuuluu vapaaehtoisille johtajille ja heitä tukeneille tahoille! Tämän kirjan sivuilla pääset tutustumaan vuoden 2017 tapahtumiin ja hämäläisiin partiojohtajiin. Tytti Lindroos piirinjohtaja

Anni Ylinen piirin varajohtaja


Jokainen rakentaa parempaa maailmaa

Rakensimme Hämeen Partiopiirin vuosien 2017–2018 toimintasuunnitelman partion valtakunnallisen strategian 2015–2018 pohjalta. Strategian visiona on Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Toimintasuunnitelmassa 2017–2018 huomioimme sekä partion strategian että partiopiirimme lippukuntien tarpeet. Näin toimintasuunnitelma muodostettiin kolmen teeman pohjalle: Partio kuuluu kaikille. Partio kasvattaa hyvää johtajuuteen. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. Vuosi 2017 oli ensimmäinen partiopiirin kaksivuotisesta toimintasuunnitelmasta. Seuraavaksi kerromme, miten se toteutui vuoden 2017 aikana.

7


Tavoite 1

Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partion on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

9


Sisujen ensimmäinen ensiapukurssi Syksyllä Hämeen Partiopiirissä

tehtiin historiaa, kun

sisupartiolaisille järjestettiin ikioma ensiapukurssi.

Kaksipäiväisen kurssin aikana sisut suorittivat Hätäensiapu -kurssin ja kotiin lähdettiin iloisina todistukset kourassa. Pirkkalan Kirkkoveräjän seurakuntatalolla pidetyllä kurssilla ensiapua harjoitteli 10 sisupartiolaista Pirkkalasta, Juupajoelta ja Valkeakoskelta. Apuna ja tukena heillä oli omia sisujohtajia, kurssin kouluttajien lisäksi. ”Sisuille räätälöityjä ensiapukursseja eivät muut partiopiirit ole tiettävästi vielä järjestäneet” , kertoo kurssilla kouluttanut Ritva Nurmilo. Sisuja varten kurssimateriaaleja oli muokattu konkreettisemmiksi ja opetus tapahtui pienemmissä ryhmissä. Muutenkin opiskelussa painotettiin paljon käytännön tekemistä ja sisut saivat yksilöllistä ohjausta. ”Jokaisen johtajan olisi hyvä tutustua myös sisujen toimintaan, sillä se on erittäin kasvattavaa ja avartavaa” , Ritva vinkkaa.

10

FAKTA: Sisupartiolaiset, tuttavallisemmin sisut, tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisuilla on usein enemmän ohjaajia ja partio-ohjelmaa sovelletaan tarvittaessa.

Hämeen Partiopiirin 6:lla ensiapukurssilla kouluttautui yli 100 partiolaista.


MetsäEtkoilla tutustutaan partioon MetsäEtkot ovat Tampereen alueen lippukuntien Messukylän Metsätyttöjen, Messukylän Metsäpoikien, Aitolahden Hirvi-Veikkojen, Aitopartion, Harjusiskojen ja Harjun Veikkojen 100 uutta tapaa tehdä partiota -hanke. ”Etkojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus partion harrastamiseen myös niille nuorille, joilla ei välttämättä muuten olisi siihen mahdollisuutta tai jotka eivät syystä tai toisesta ole vielä päässeet mukaan partioon” , kertoo Sonja Uschanov Messukylän Metsätytöistä. Tapahtuman puitteissa on vuonna 2017 järjestetty kaksi avointa metsäpäivää 15–22-vuotiaille nuorille. Vuonna 2018 järjestäään ainakin kolme samantyylistä tapahtumaa. Rahoitus hankkeeseen saatiin Yhteisvastuukeräyksen 2016 tuotoista.

Ensimmäinen MetsäEtkot tapahtuma järjestettiin keväisenä Luonnonpäivänä Kaupissa. Tapahtumaan osallistui 30 henkeä, joista 10 oli ei-vielä-partiolaisia. Toinen päivä järjestettiin syyskuussa Pyynikillä, jolloin osallistujia oli 15. ”Tulevissa tapahtumissa on tavoitteena saada mukaan enemmän myös ei-vielä-partiolaisia nuoria” maalailee Sonja tulevaa. MetsäEtkojen ohjelma koostui erilaisista rennoista aktiviteeteista kuten tent escapesta, jättipelien pelailusta, nuotioherkkujen nautiskelusta sekä vapaasta yhdessäolosta.

FAKTA: Partio oli Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallisena kotimaankohteena vuonna 2016. Hankerahoitus myönnettiin 34 hämäläiselle lippukunnalle. Lisäksi partiopiiri toteutti 2 hanketta.

11


Tee parhaasi – se riittää Idea

erityistä tukea tarvitsevien lasten partioryhmästä siirtyi syksyllä

käytäntöön, kun

Hämeen Partiopiiri

perusti

Puistokoululle

Partiota Puistokoulun oppilaille -hankkeen avulla haluttiin tarjota partioharrastus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Puistokoulussa on oppilaina lapsia ja nuoria, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia. Hanke on rahoitettu vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen varoista ja kuuluu osaksi Suomen Partiolaisten koordinoimaa 100 uutta tapaa -hankekokonaisuutta. Projektissa tehtiin yhteistyötä Tampereen kaupungin ja Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. Toimintaa järjesti Hämeen Partiopiiri tiiviissä yhteistyössä Kalevan Karhujen ja Kalevan Suuntatyttöjen kanssa. Elokuussa 2017, lähes vuoden taustatyön jälkeen, partiotoimintaa käytiin esittelemässä Puistokoulun 1.-3. luokkien oppilaille. Mukana oli Kehitysvammaisten Tuki ry:n työntekijä, jonka kautta partioryhmään haettiin. Koulun opettajat valitsivat partioryhmään pääsevät lapset hakemusten perusteella sekä sosiaaliset taidot huomioiden. Mukaan pääsi 14 lasta, joita tukemassa on kaksi avustajaa sekä kaksi partiojohtajaa. Hanke on kasvattanut ja opettanut sekä lapsia että ryhmän johtajia. Lapset ovat innokkaita ja motivoituneita oppimaan. Ryhmän toiminnan kannalta ammattitaitoiset ja innostuneet koulunkäynninohjaajat ja pätevät partiojohtajat ovat avainasemassa.

12

partioryhmän.

2017

Puistokoulun partiojohtajilla oli mahdollisuus oppia ammattilaisilta uusia tapoja ohjata ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia partiolaisia. Sekä lapset että aikuiset oppivat ryhmässä toimimista ja yhteistyötä. Toinen partioryhmän johtajista, Kati Arppe-Perämäki kertoo ryhmän opettaneen arvostamaan vanhaa, mutta myös miettimään tulevaisuutta. Katin mukaan ryhmän toimintaperiaatteet ovat yksinkertaiset: ”Meillä on ryhmässämme vain kaksi sääntöä, joista toinen on vanha sudenpentujen tunnus: ”Tahdon tehdä parhaani” ja toinen on vanha sudenpentujen laki: ”Sudenpentu on reipas ja rehellinen” . Kulunut partiosyksy onkin opettanut johtajia palaamaan perusasioiden äärelle partioharrastuksessa. ”Lapsi haluaa olla hyväksytty sellaisena kuin hän on ja haluaa harrastaa samaa partiota mitä muutkin harrastavat” , kertoo Kati.


Pystytä PopUp -partiokolo! Nyt

partio on helppo viedä minne vain: kouluun, kirjastoon, torille tai markettiin.

Hämeen Partiopiirin PopUp-partiokolo on hämäläinen tapa lisätä partion tavoitettavuutta ja madaltaa nuorten kynnystä osallistua partiotoimintaan. ”Tarkoitus on perustaa partiokolo sinne, missä toimintaa ei vielä ole. Se rohkaisee tutustumaan uuteen tai ehkä jo entuudestaan tuttuun harrastustoimintaan” , kertoo projektiryhmän vetäjä Siiri Mertakorpi. Hanke on osa Suomen Partiolaisten koordinoimaa 100 uutta tapaa -hankekokonaisuutta, johon piirit ja lippukunnat ympäri Suomea ovat osallistuneet. PopUp-partiokolo rahoitettiin vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen varoista. ”Päädyimme lopulta tuottamaan eri puolille piiriä kaksi samansisältöistä materiaalipakettia, jotka otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Lippukunnat voivat lainata haluamiaan materiaaleja ja perustaa PopUp-kolon minne haluavat” , Siiri kuvailee. Paketit sisältävät eri ympäristöihin sekä erilaisille kohderyhmille soveltuvia partion esittely- ja toimintamateriaaleja.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2016 ja projektiryhmä työsti materiaalin valmiiksi vuoden 2017 aikana. ”Projekti opetti itsensä johtamista ja kehitti ryhmässä toimimisen taitoja. Jonkin verran aikaa kului myös vapaaehtoisten johtamiseen” , pohtii Siiri, joka vastasi myös laajemmin Hämeen Partiopiirin Yhteisvastuu-hankkeiden koordinoinnista. Mertakorven pesti vaatikin runsaasti yhteydenpitoa niin piirin toimijoiden kuin muiden 100 uutta tapaa -hankkeista vastaavien toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa. ”Projektiryhmässä opimme kaikki varmasti paljon uutta myös hankehallinnosta ja sen eri vaiheista” , Siiri vielä lisää.

Partiota markkinoitiin mm. Tampereella ja Hämeenlinnassa järjestetyissä aloitustempauksissa.

14


Partiossa ei ole yläikärajaa Monissa Hämeen Partiopiirin lippukunnissa on madallettu kynnystä tutustua partiotoimintaan ja innostua harrastuksesta sitä kautta. Valkeakosken Korvenkävijöiden, kuten myös monen muun lippukunnan, leireille ja retkille ovat ei-vielä-partiolaiset tervetulleita. Kun lapsi aloittaa partion uutena harrastuksena, voi se olla uusi juttu myös vanhemmille. Kaikilla ei ole kokemusta partiotoiminnasta tai varsinkaan siitä, millaista partio nykypäivänä on. ”Tarjoamalla heille mahdollisuuden osallistua itse mukaan vanhemmat pääsevät tutustumaan johtajiin, osallistua lapsien aktiviteetteihin ja näyttää omaa osaamistaan” , kertoo lippukunnanjohtaja Veera Kiuru. Oman kokemuksen kautta vanhemmat oppivat ymmärtämään partion vapaaehtoisuutta ja sitä, ettei partiossa tarvitse olla haka kaikessa. Kynnys lähteä mukaan toimintaan madaltuu, kun tietää mitä retkillä ja leireillä tapahtuu. Valkeakosken Korvenkävijöissä myös lapset saavat tuoda omia ei-vielä-partiolaisia kavereita mukaan koloiltoihin sekä leireille. Kun ei-vielä-partiolainen päättää lähteä mukaan, ei heille järjestetä omaa ohjelmaa. EVP:t otetaan mukaan leiriläisenä ja samat säännöt pätevät myös heihin. Valkeakoskelaisen lippukunnan partiovuosi aloitetaan yhteisellä aloitusnuotiolla, joulukuussa järjestetään puurojuhla ja kevät lopetetaan Venlan päivään 2.6. ”Mainostamme kaikkia näitä iltoja koko perheen tapahtumina, ja niihin kaikki ovat tervetulleita” , esittelee Veera. 16

Vuonna 2018 Korvenkävijöissä aloitetaan myös aikuispartio, johon uudet aikuiset saavat tulla mukaan oman innostuksensa mukaan. Lippukunnassa on haluttu painottaa sitä, että kaikki ovat tervetulleita mukaan partioon ja aloittaa voi minkä ikäisenä vain.

FAKTA: EVP eli ei-vieläpartiolainen on henkilö, joka ei ole tai ole ollut mukana partiossa.

Monet vanhemmat liittyvät partioon lapsensa mukana. Hämeen Partiopiirin akela- ja sampokursseilla koulutettiin yhteensä lähes 100 uutta ryhmänjohtajaa.


Tavoite 2

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partiotoiminnan toteuttamisessa ja johtamisessa nuorille annetaan vastuuta ja vapautta kunkin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

17


Lippukunta kasvuun Ajoittainen johtajapula on monen lippukunnan ongelma. Mistä löytyisi aikuisia johtamaan toimintaa, jotta kaikki halukkaat pääsisivät partioon? Orimattilan Samoilijat -lippukunta oli kuutisen vuotta sitten eräänlaisessa tienhaarassa. Lippukunnalla ei ollut riittävästi johtajia toiminnan pyörittämiseen ja jäsenmäärän olisi kasvettava nopeasti – muuten lippukunnan toiminta jouduttaisiin lopettamaan. Vuosien varrella lippukunnassa oli yritetty tehdä erilaisia toimia jäsenmäärän kasvattamiseksi. Kuitenkaan näkyvyyden lisääminen tai muut käytetyt keinot eivät olleet tuottaneet toivottua tulosta. ”Mietimme pitkään, kuinka saisimme lapsia, nuoria ja aikuisia houkuteltua mukaan toimintaan” , kertoo lippukunnanjohtaja Jyri Ansa. Vuosi 2012 oli kuitenkin lippukunnalle käänteentekevä: Hämeen Partiopiiri julkaisi silloin ensimmäistä kertaa Partiopolku-lehden, joka jaettiin kouluissa kaikille 1.–2.-luokkalaisille piirin alueella. ”Samana vuonna lanseerasimme uuden keinon saada johtajia lippukuntaan: vanhemmat takasivat oman lapsensa pääsyn mukaan partioon vain lähtemällä myös itse mukaan” , kuvailee Jyri. Nykyään Orimattilan Samoajissa järjestetään joka syksy aloitustempaus, johon alle 15-vuotiaat lapset ovat tervetulleita huoltajansa seurassa. Aloitustempauksessa kerrotaan sekä tarinoin että kuvin partiosta harrastuksena ja lippukunnasta. Jos halukkaita tulijoita on enemmän kuin laumat

pystyvät ottamaan, muodostetaan uusista tulijoista oman ikäkauden mukainen ryhmä vain, jos lasten huoltajista saadaan ryhmälle vetäjät. Jyrin mukaan huoltajille pitää muistaa mainita, että kaikki lippukunnan johtajat ovat samanlaisia työssäkäyviä vanhempia. Lippukunta tarjoaa johtajille koulutusta ja tukea heti alusta alkaen. ”Uudet innokkaat johtajat ovat tuoneet mukanaan innostusta ja helpottaneet jo pidempään toimineiden johtajien taakkaa” , toteaa Jyri tyytyväisenä. Lippukunnan toiminnan laatu on lippukunnanjohtajan mukaan parantunut ja nykyään Orimattilan Samoilijat pystyvät tarjoamaan toimintaa myös aikuisille.

FAKTA: Partiopolku-lehteä painettiin huimat 25 000 kappaletta!

19


Sparrausta ja tsemppiä lippukuntatuesta Hämeen Partiopiiri tarjoaa lippukunnan johtajille tukea ja auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Piiri on jaettu 12 alueeseen, joista jokaisella on oma aluetiimi. Aluetiimiin kuuluuvat lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajat. Näin aluetiimistä löytyy ns. vastinparit lippukunnan johtokolmikolle eli lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle ja pestijohtajalle. Jaosta huolimatta lippukuntatuki tukee myös niiden lippukuntien johtoa, joilla ei tätä kolmen avainjohtajan toimintamallia ole käytössä. Alueilla järjestetään 2–4 kertaa vuodessa aluetapaamisia, joissa lippukuntien johtokolmikot tapaavat toisensa valmentajien johdolla. ”Alueen yhteisissä tapaamisissa lippukuntatoimijat saavat toisiltaan vertaistukea, vaihtavat partioarjen kuulumisia, jakavat hyväksi koettuja käytäntöjä sekä saavat valmentajien kautta piirin ja keskusjärjestön terveisiä partioasioista” , kertoo Nokian alueen ohjelmavalmentaja Loviisa Norokorpi. Aluetapaamisten lisäksi valmentajat ovat muutenkin yhteydessä alueensa lippukuntiin. Valmentaja toimii tukihenkilönä partiolippukuntien johtajille ja vie viestiä lippukuntien ja piirin välillä. ”Valmentaja on lippukunnan johtajiston sparraaja eli hän valmentaa lippukuntaa entistä toimivampaan suuntaan” , Loviisa kuvailee.

20

Kun aluetapaamisissa nähdään ja opitaan tuntemaan toisiamme, tulee helpommin tehtyä yhteistyötä niin valmentajien ja lippukuntien välillä kuin myös lippukuntien keskenään – Loviisa Norokorpi

FAKTA: Valmentaja-koulutuksen vuonna 2017 kävi 21 hämäläistä johtajaa.


Johtajaoppia saunan lauteilla Elokuun viimeisenä viikonloppuna yli 2 000 partiojohtajaa kokoontui Johtajatulille Evolle. Hämäläisiä partiolaisia paikalla oli 471, osa oppimassa uutta, osa tekemässä tapahtumaa. Leo Nokelainen ja Lauri K aunisto Tampereen Eräpojista kutsuttiin Johtajatulille pitämään saunatyöpajaa siitä, mitä hyötyä partiotaidoista työelämässä voisi olla. Nokelainen ja Kaunisto perustivat kuusi vuotta sitten oman yrityksen kahden muun Eräpojan kanssa. Miehille onkin ehtinyt jo kertyä omaa kokemusta partiossa opittujen taitojen hyödyntämisestä työelämässä. ”Meitä on kaikkiaan viisi osakasta Ubitecissa, kaikki partiolaisia samasta lippukunnasta. Yrityksemme tarina on varmaan kiehtonut järjestäjiä” , pohtii Lauri päätymistään kouluttajaksi Johtajatulille. Löylynheiton lomassa ehdittiin pohtia työelämän lisäksi yrittäjyyttä ja kuinka partiossa tehdyt projektit valmistavat myös työelämässä vastaantuleviin tehtäviin. Kaikkia taitoja ei välttämättä opi koulunpenkkiä kuluttamalla, mutta partion johtajatehtävissä esimerkiksi luottamuksen rakentaminen ja ihmisten motivointi ovat tärkeässä asemassa. ”Konkreettisia partiossa opittuja asioita itselle ovat olleet tehokkaat kokouskäytännöt sekä erilaiset työtavat projektien läpiviemiseen” , listaa Leo. ”Partiossa opitaan motivoimaan ilman rahaa. Jos parhaita tekijöitä ei ole varaa ostaa valmiina, ne pitää itse kasvattaa” , Lauri lisää. Kuinka siis on, riittävätkö partiossa opitut taidot menestykseen?

”Varmasti taitoja voi hyödyntää monessakin käänteessä, mutta rautaisen ammattitaidon hankkiminen koulutuksen ja työkokemuksen kautta on välttämätöntä. Partiotaidot ovat enemmänkin kuin työkaluja niin yrittäjälle kuin työelämässä muutenkin” , Leo summaa ja Lauri komppaa yrittäjäystäväänsä: ”Uskon että isompi vaikutus työelämässä menestymiseen on, sillä yleisellä elämänasenteella, johon partiossa kasvaa.”

Koulutukset keräsivät vuonna 2017 yhteensä 1 584 hämäläistä osallistujaa.

23


Luottishuoltoa Laitikkalassa Luottispäivä kokosi tammikuussa hämäläiset luottikset piirin kurssikeskukseen Laitikkalaan kirkastamaan yhteistä tekemisen suuntaa, oppimaan uutta ja viihtymään uusien ja tuttujen luottiskavereiden kanssa. Luottispäivä käynnistää perinteisesti Hämeen Partiopiirin toimintavuoden. Tavoitteena on, että päivän jälkeen luottiksilla on yhteinen näkemys siitä, mitä seuraavan vuoden aikana piirissä tapahtuu, ja miten omassa pestissä tähän voi vaikuttaa. Tarkoitus on myös tarjota luottishuoltoa ja apua pestissä jaksamiseen. Talvisen luottispäivän teemassa näkyi erityisesti valmentava lippukuntien tuki, josta Annukka Sorjonen Suomen Partiolaisista oli kertomassa. ”Annukan vetämien harjoitusten avulla jokainen pääsi testaamaan valmentajana ja valmennettavana olemista” , kertoo aikuis- ja luottisjaoston puheenjohtaja Samuli Korhonen. Päivän ohjelmassa oli myös erilaisia koulutuksia, joista osallistujat saivat vapaasti valita mieleisensä. ”Uudet luottikset saivat päivän aikana perehdytyksen luottiksena toimimisen perusasioihin ja vanhoille luottiksille oli tarjolla syventäviä koulutuksia tai vanhojen taitojen verestämistä”, Samuli kuvailee. Innokkaimmat pääsivät tekemään myös ilves-pinssit ja testaamaan lumikenkiä. Luottisten lisäksi päivään oli kutsuttu myös uudet valmentajat ja valmentajakoulutus jatkui sunnuntai-iltapäivään saakka muiden luottisten suunnatessa jo lauantai-iltana kotiin. Samuli iloitsi, että jopa 57 luottista osallistui päivään. ”Luottistapahtumissa pääsee näkemään muita luottiksia ja tutustumaan heihin. On helpompi toimia yhdessä, kun tuntee ihmiset” , hän summaa. 25


Johtamistaitoja ja opintopisteitä Partiojohtajan peruskurssi, eli lyhyemmin pj-kurssi, on jokaiselle yli 18-vuotiaalle partiolaiselle tarkoitettu peruskoulutus, jolta saa tärkeimmät työkalut johtamiseen niin lippukunnassa kuin erilaisissa projekteissakin. Pj-kurssi on eräänlainen partion autokoulu, ja kurssin käynyt voi anoa piiristään pj-valtakirjaa, joka vaaditaan monien isompien tapahtumien johtotehtävissä. Tuire Nyqvist Kalvolan Katajasiskoista osallistui Hämeen Partiopiirin pj-kurssille Laitikkalassa, Pälkäneellä syksyllä 2017. Parinkymmenen kurssilaisen joukko ehti kahden viikonlopun aikana monenlaista. Ensimmäinen kurssiviikonloppu alkoi haikilla eli lyhyellä harjoitusvaelluksella ja telttayöllä. Tuire kiitteleekin kurssin monipuolisia opetusmenetelmiä: ”Kurssi koostui pääsääntöisesti oppitunneista, mutta kaikki oppiminen ei tapahtunut niin, että yksi selittää ja muut kuuntelevat. Oppimista tapahtui myös erilaisten rastiratojen ja ryhmätehtävien muodossa.” Partiojohtajan peruskurssin sydän on johtamisharjoitus, jonka jokainen kurssilainen tekee ja raportoi osana kurssin suoritusta. Johtamisharjoituksen tulee olla kurssilaisen kokemukseen nähden sopivan haastava, ja monella se on esimerkiksi jonkin lippukunnan retken tai leirin johtaminen. Tuire kokee harjoituksen konkretisoineen kurssilla opittuja asioita ja antaneen varmuutta omaan johtamiseen. ”Kaikkea ei kurssin aikana ehtinyt sisäistämään, mutta nyt jälkikäteen johtamisharjoitusta suunnitellessa ja vetäessä on tullut ahaa-elämyksiä eri asioiden suhteen” , Tuire kertoo.

Yksi oppi on jäänyt kurssilta mieleen yli muiden: johtajan ei tarvitse eikä kuulu tehdä kaikkea itse. Leirinjohtajan ei täydy itse vastata kaikista osa-alueista, vaan johtajan tärkeimpiä tehtäviä on vastuun jakaminen. Uusien tietojen ja johtamiskokemuksen lisäksi jäi pj-kurssilta käteen muutakin. ”Olen opiskelija, ja saan kurssista muutaman opintopisteen kouluun. Koen muutenkin, että partion lisäksi koulussa ja tutoroinnissa on kurssista ollut hyötyä. Kurssin myötä sain rohkeutta ottaa vaikkapa erilaisissa ryhmätilanteissa joahtajan roolin. Itselleni johtajuus oli ennen kurssia kaukainen käsite, mutta nyt uskon selviäväni erilaisista johtajuustehtävistä” , Tuire pohtii.

FAKTA: Hämeen Partiopiiri järjesti 5 pj-kurssia, joille osallistui 100 kurssilaista. Pj-valtakirjan vuonna 2017 sai 75 partiojohtajaa.

27


Ansiomerkki kiittää ja kannustaa Vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvassa toiminnassa tärkeää on muistaa kiittää ja kannustaa tekijöitä. Monilla lippukunnilla on omia perinteitä tämän toteuttamiseen, mutta ansiomerkit ovat partion yhteinen tapa. Partiossa myönnettävät ansiomerkit voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Aatemerkit myönnetään partio­ laisille, jotka ovat sisäistäneet partioaatteen niin, että se näkyy myös heidän toiminnassaan niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin. Pestimerkeillä kiitetään erityisen hyvää työtä pestissään tehnyttä ryhmänjohtajaa. Ansiomitaleilla ja -plakaateilla kiitetään vuosien aikana tehdyistä pesteistä tai partion tukemisesta. Sekä Hämeen Partiopiirin että Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä anovat yleensä lippukunnat. Hämeen Partiopiirin ansiomerkkejä myönnetään vuosittain noin 100 kappaletta.

II-luokan Mannerheimsolki myönnetään nuorelle partiolaiselle, joka on sisäistänyt partioaatteen ja erottuu sen toteuttamisen suhteen muista ikäisistään partiolaisista.

Suomen Partiolaisten II-luokan Mannerheim-solki Janita Leppäjärvi, 19, palkittiin viime vuonna II-luokan Mannerheim-soljella. Janita sai solkensa oman lippukuntansa Padaspartion retkellä Padasjoella. ”En tiennyt asiasta etukäteen mitään” , kertoo Janita, jolle ansiomerkki tuli täytenä yllätyksenä. ”Ansiomerkin saaminen kertoo, että omaa työpanosta arvostetaan ja samalla se kannustaa jatkamaan partiossa myös tulevaisuudessa.” Janita pohtii, miten partio pysyisi mukana hänen muuttuvassa elämäntilanteessa: ”Omat opiskelut tuntuvat

28

vievän jatkuvasti enemmän ja enemmän aikaa, mutta halua partiotoiminnassa mukana pysymiseen löytyy kyllä paljon.”

FAKTA: Vuonna 2017 IIluokan Mannerheimsolkia myönnettiin 42 hämäläiselle.


Hämeen Partiopiirin hopeinen ansiomitali Messukylän Metsäpoikien Lasse Järvi, 35, palkittiin vuonna 2017 Hämeen Partiopiirin hopeisella ansiomitalilla. Lasse sai ansiomitalin oman lippukuntansa ja sisarlippukunnan yhteisessä 70-vuotis­ juhlassa. ”Kyllähän se hyvältä tuntuu, että noteerataan” , Lasse sanoo. ”Lippukuntajohtaja mainitsi luovutuspuheessaan pitkän partiourani lippukunnanjohtajana, ja että olen ollut sen jälkeenkin monessa mukana.” Ansiomerkki kertoo lippukunnan arvostuksesta saajaansa kohtaan ja viesti välittyy myös muille partiolaisille. Tero Sisto kertoo Suomen Partiolaisten ansiomerkkiohjeistuksen esipuheessa seuraavaa: ”Sana ‘kiitos’ arvokkaassakin tilaisuudessa tahtoo vuosien saatossa unohtua ja kiitokseksi saatu puukko joutua kadoksiin, mutta ansiomerkki partiopaidan rinnuksessa kertoo paitsi saajalleen myös muille partiolaisille hyvin tehdystä partiotyöstä.”

Hämeen Partiopiirin hopeisen ansiomitalin saajalla tulee olla takanaan vähintään 10 vuotta johtajatasoisia partiotehtäviä ja näiden tehtävien on pitänyt olla nousujohteisia. Vuonna 2017 16 partiojohtajaa saivat hopeisen ansiomitalin


Uudet pestit, uudet koulutukset Vuosikymmenien ajan lippukuntaa on johtanut yksi henkilö, lippukunnanjohtaja. Vuonna 2017 lippukuntaorganisaatio koki uudistuksen ja sitä tukemaan päivitettiin myös Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmä. Lippukunnan toiminnasta on vastannut lippukunnanjohtaja apunaan hallitus. Jotta lippukunnanjohtaja voisi paremmin hoitaa tehtäväänsä, päätettiin tehtäviä jakaa. Lippukunnanjohtajalle jäi lippukunnan hallinnollinen johtaminen: kokonaisuuden hahmottaminen, talous ja viestintä sekä suhteet lippukunnan ulkopuolelle. Rinnalleen hän sai ohjelmajohtajan, jonka vastuulla on lippukunnan partio-ohjelman toteuttaminen. Ohjelmajohtaja pitää huolta siitä, että toiminta on partiomaista, suunniteltua ja hyvin johdettua. Pestijohtaja puolestaan on lippukunnan HR-päällikkö eli huolehtii aikuisista toimijoista: aikuiset tietävät tehtävänsä, heitä on tarpeeksi ja heistä huolehditaan. Samalla, kun lippukunnanjohtajan työtakkaa kevennettiin, niin myös häntä aikaisemmin tukeneen alueohjaajan tehtävää jaettiin valmentajista koostuville aluetiimeille.

Uusia pestejä varten myös Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmä peruskorjattiin. Hämeestä mukana projektiryhmässä olivat Katri Hietanen ja Leena Vainio. ”Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmäpäällikkönä olin tiiviisti mukana myös räätälöimässä valmentajakoulutuksia mukaan koulutusjärjestelmään” , Katri kertoo. Kaikki koulutukset tarkastettiin, niiden nousujohteisuus varmistettiin sekä kuvaukset päivitettiin. Samassa yhteydessä luotiin koulutukset pesti- ja ohjelmajohtajalle, jollaisia ei aiemmin ollut. ”Koulutusten tarkoitus on tuottaa osaavia johtajia, jotka omalla pätevällä toiminnallaan tuottavat lippukuntiin hyvin johdettua, partiomaista sekä jokaisen huomioonottavaa toimintaa” , Katri kertoo.

FAKTA: Hämeen Partiopiirissä lippukunnanjohtajan koulutuksen suoritti 18 henkilöä, pestijohtajakoulutuksen 21 henkilöä ja ohjelmajohtajakoulutuksen 17 henkilöä.

30


KOHU – leiri nuorilta nuorille! Kohu on Hämeen Partiopiirin kolmen vuoden välein järjestämä leiri samoajille, eli 15–17 -vuotiaille partiolaisille. Tapahtuman tarkoitus on antaa samoajille viimeisiä kokemuksia leiriläisenä ennen johtajiksi siirtymistä. Kohu-leiri järjestettiin 3.–6.8.2017 Evon retkeilyalueella. Leiriläisiä oli noin 200, jonka lisäksi tekijöitä oli viitisenkymmentä. Leiri alkoi Riihimäellä Amazing Race -tyyppisellä kilpailulla, jossa leiriläiset pääsivät suorittamaan erilaisia tehtäviä vartioittain, muun muassa sytyttämään tulta taulan avulla ja heittelemään tennispalloja lakanalla ämpäriin. Ensimmäisen leiripäivän päätteeksi bussit kyyditsivät leiriläiset varsinaiselle leirialueelle Evolle. Viikonlopun aikana ohjelmassa oli monenlaista: leirimerkkien tekoa, pelailua, globaalikasvatukseen liittyviä aktiviteetteja ja koko leirin voimin pelattu maastopeli. Perjantain ja lauantain välisenä yönä järjestettiin yöjuoksu, jossa leiriläiset pääsivät vartioittain öiseen metsään tarkoituksenaan löytää mahdollisimman monia sinne viedyistä rasteista. Viimeisenä päivänä leiri purettiin ja halukkaat pelasivat vielä vesisotaa viimeistä kertaa. Kohu-leirin staabin jäsenet olivat kaikki nuoria itsekin. Leirinjohtajat Veera Kohtamäki ja Ida-Lotta Jakonen kiittelivät järjestäjäporukan hyvää yhteishenkeä, joka teki nuorten johtajien työstä helpompaa ja mukavampaa.

”Suunnittelun alussa asiat vaikuttivat hieman sekavilta ja vaikeilta, mutta suunnittelun edetessä ja tapahtuman lähestyessä kaikki alkoi selkiytyä.” Veera ja Ida-Lotta kehuivat myös kovasti heidän tuekseen nimettyä aikuista johtajaa, jonka apu ja vinkit tulivat tiukoissa tilanteissa tarpeeseen. Lopputuloksena oli onnistunut leiri nuorille partiolaisille. Leirinjohtajien mukaan suuren tapahtuman johtaminen opetti paljon: ”Koimme molemmat, että Kohusta oli paljon hyötyä, sillä saimme arvokasta kokemusta isompien tapahtumien järjestämisestä. Kumpikaan meistä ei ollut ennen järjestänyt Kohun kokoista tapahtumaa. Pääasiassa olimme olleet järjestämässä vain lippukunnan omia tapahtumia, joten kokemusta karttui myös erilaisen organisaation tapahtumasta. Tämä kokemus toi mukanaan varmuutta ja uskallusta ottaa tulevaisuudessa muitakin vastaavia ja aluksi melko hankalankin kuuloisia pestejä, ja seuraavalla kerralla olisi varmasti alusta asti selkeämpi kuva siitä, mitä olemme tekemässä” , Veera ja Ida-Lotta pohtivat.

33


Tavoite 3

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Partiolaiset tekevät aktiivisesti ja toisiaan tukien yhteistyötä yli piiri- ja lippukuntarajojen.

34


Metsä tutuksi! Tarpojien

taitopäivä on

1–2

kertaa vuodessa järjestettävä tapahtuma,

jossa tarpojat Hämeen Partiopiirin eri lippukunnista pääsevät tapaamaan

muita ikäisiään ja oppimaan uusia taitoja. Tarpojat ovat 12–15–vuotiaita partiolaisia.

Taitopäivien

tavoitteena

on

täydentää

lippukunnissa

toteutettavaa tarpojaohjelmaa ja tarjota sellaisia aktiviteetteja, joita lippukunnissa on haastavaa tai työlästä toteuttaa.

Suomen Partiolaisten Yhdessä Metsään -ohjelmapainotuksen mukaisesti järjestetty Tarpojien Taitopäivä pidettiin Evolla 8.4.2017. Metsä-teemaiseen taitopäivään osallistui liki 70 tarpojaa ja 10 luotsia. Ryhmien johtajat ja luotsit toimivat taitopäivillä saattajina ja auttava tapahtuman järjestäjiä eri tehtävissä. Päivän tuoksinassa johtajat ehtivät myös tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia. Hämeen Partiopiiri järjesti taitopäivän yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Suomen Partiolaisten kanssa. HAMK:n metsätalouskoulutuksen puitteet mahdollistivat erilaisen tapahtuman kuin mihin lippukuntien omassa toiminnassa on totuttu. ”Taitopäivässä oli mielenkiintoisia rasteja, mm. metsäkonesimulaattori. Oli kiva päästä testaamaan, kuinka metsäkonetta ajettaisiin oikeasti. Pääsimme näkemään, kuinka moottori- ja raivaussahaa käytetään oikeaoppisten suojavarusteiden kera ja kuinka laitteita huolletaan. Pääsimme myös kiipeämään oikean Ponsse-keruukoneen hyttiin, ja ohjaimien testaaminen oli hauskaa ja kivaa” , kertoo tapahtumaan osallistunut tarpoja Roope Paukkila Kaukapartiosta. Lisäksi osallistujat pääsivät harjoittelemaan metsän raivausta käytännössä, esittämään sp-

ray-maalaten oman käsityksensä siitä, miten metsiä pitäisi suojella, arvioimaan puustoa, ja tietenkin kaikkea muuta metsään liittyvää. Tapahtumasta saatu palaute oli erittäin positiivista ja 80 prosenttia osallistujista oli jo kiinnostunut osallistumaan seuraavaankin tarpojien taitopäivään.

Partiotaitokilpailuihin osallistui Hämeessä 2 716 henkeä. Suurimmat kilpailut järjestetään sudenpennuille ja seikkailijoille kahdella eri paikkakunnalla.

35


Uusia taitoja Yrityskylästä Toisessa tarpojille suunnatussa taitopäivässä Hämeen Partiopiirin nuoret pääsivät tutustumaan Tampereen Finlaysonilla sijaitsevaan Yrityskylään. Marraskuussa järjestetyn taitopäivän teemana oli Yhteiskunta. Yrityskylässä tarpojat pääsivät pyörittämään omaa yritystä partiokavereidensa kanssa. Työtehtäviä haettiin ennakkoon, eli nuorilla oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä yrityksessä ja millaisessa tehtävässä he päivän aikana toimivat. Nummen Eränkävijöiden Lohikäärmeet-tarpojaryhmässä partiota harrastava Viivi Säilä osallistui ystäviensä kanssa taitopäivään: ”Meidät jaettiin ryhmiin ja teimme päivän töitä omassa yrityksessä ryhmämme kanssa” , kertoo Viivi päivän kulusta. Päivän aikana tarpojat opettelivat muun muassa yritystoiminnan taloudenhallinnan, markkinoinnin ja vastuullisuuden saloja. Haasteita päivässä riitti, vaikka yrityksen pyörittäminen tapahtuikin leikkimielisesti. ”Tarpojat saivat pitää puheita, johtamaan henkilöstöpalavereja ja yleensäkin huolehtimaan oman tiimin toiminnasta” , kertoo tapahtumasta vastannut Heikki Karjalainen. Monia Hämeen Partiopiirin kursseja ja tapahtumia tehnyt Karjalainen koki taitopäivän järjestämisen näppäräksi toimivan yhteistyötahon kanssa: ”Projekti oli mukava ja varmasti hyödyllinen nuorille. Osallistujia oli yhteensä noin 80” , Heikki summaa. Samaa mieltä on myös Säilä, jonka mukaan johtajuudesta oppi päivän aikana paljon. Yleisfiilis päivästä oli onnistunut ja myös muut Nummen Eränkävijät totesivat yksimielisesti: ”Kivaa oli! ”


Yhteistyötä metsässä Lamminpään ulkoilumajalla kävi syyskuisena lauantaina vilske, kun koululuokkia sekä yrittäjäperheitä osallistui Pirkanmaan Yrittäjien ja hämäläisten partiolaisten Yhdessä metsään -tapahtumaan. Hämeen Partiopiiri toteutti retkipäivän yhdessä Ylöjärven, Lielahden ja Nokian yrittäjien kanssa, osana Suomi 100 -juhlintaa. Partiolaisten Yhdessä Metsään -juhlavuositeeman tavoitteena oli tarjota metsäkokemus mahdollisimman monille Suomessa asuville lapsille ja nuorille. Metsäisestä retkipäivästä oli nauttimassa lähiseudun alakoululuokkia opettajineen ja mukana oli myös runsaasti oppilaiden vanhempia – yhteensä osallistujia ja tekijöitä oli päivässä noin parisataa. Hämeen Partiopiirin lippukunnista mukana olivat Nokian Partiotytöt, Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tesoman Sinisiskot ja Harjun Veikot. Päivän aikana opeteltiin ja testattiin metsäisiä taitoja paikallisten partiolippukuntien rasteilla. Yrittäjien vetämällä yrittäjyysrastilla pohdittiin harrastuksista saatavaa yrittäjyysosaamista. Käy-

38

tännön harjoituksen kautta huomattiin osaamisen kasvua muun muassa ryhmätyötaidoissa, toisten ohjaamisessa ja kuuntelemisessa sekä rohkeudessa heittäytyä. ”Yrittäjyys, luontosuhteen lujittaminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat olennaisesti koulujen opetussuunnitelmaan. Myös harrastustoiminnasta, erityisesti partiosta, saa tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää osaamista” , kertoo tapahtumavastaava Tarja Nieminen. Partiossa on totuttu toimimaan omalla porukalla, joten ulkopuolisten kumppaneiden mukaantulo vaatii erilaista näkökulmaa myös johtamiseen. ”Tämä muutaman tunnin mittainen tapahtuma edellytti pitkällistä suunnittelutyötä sekä yhteistyöverkostojen rakentamista ja johtamista. Monta liikkuvaa osaa oli mukana” , Tarja kuvailee.


Valtuutetut vaahtokarkeilla Lempäälän

kunnanvaltuutetut pääsivät herkuttelemaan nokipannukahveilla

ennen syyskuista valtuuston kokousta.

Piirin yhteiskuntasuhteista vastaava Y-ryhmä tuotti lippukuntien käyttöön Nokipannukahvit-materiaalin, jonka avulla lippukuntien olisi helppo lähestyä paikallisia päättäjiä. Lempäälässä Erä-Pirkot ja Kanavan Vartijat kutsuivatkin valtuutetut kahville ja tutustumaan partioon. ”Kerroimme kuntapäättäjille partiosta, tarjosimme hyvää nokipannukahvia ja nuotiolla paistettuja vaahtokarkkeja juttelun lomassa. Halusimme korostaa harrastusten merkitystä lasten ja nuorten elämässä” , kertoo tapahtumaa järjestänyt Riina Aspila Erä-Pirkoista. Kahvit houkuttelivat mukavasti päättäjiä paikalle. Riinan arvion mukaan valtaosa Lempäälän 43:sta valtuutetusta poikkesi kahvilla ja juttusilla. Tilaisuuden aluksi Kanavan Vartijoiden lippukunnanjohtaja Ville Hakala toivotti valtuutetut tervetulleiksi ja Ilves-lauma järjesti pientä oh-

40

jelmaa. Lisäksi Erä-Pirkkojen Anette Länsipuro kertoi, mitä itse on saanut partiosta ja miksi partio on hyvä harrastus. ”Samoja kuntalaisia he ovat kuin muutkin. Tällainen helppo kohtaaminen oli mielekäs kaikille” , Riina kuvailee. Valtuutetuista monelle tulikin yllätyksenä lempääläläisten partiolaisten määrä, joita on yhteensä yli 300, kolmessa eri lippukunnassa. ”Ehkä nyt myös kuntapäättäjät muistavat partiolaisia, kun heitä koskevia asioita käsitellään eri toimielimissä. Moni valtuutettu varmaan havahtui siihen, kuinka partiossa opetetaan johtajuutta ja kannustetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen” , pohtii Riina. Erä-Pirkot ja Kanavan Vartijat saivat paljon positiivista palautetta Nokipannukahveista ja lippukunnilla onkin tarkoitus järjestää tällainen tilaisuus uudestaan.


42


Elämysmatka Unkariin Explorer Belt, lyhyemmin EB, on joka toinen vuosi järjestettävä Suomen Partiolaisten elämysmatka, johon kuuluu tärkeänä osana 10 päivän mittainen vaellus. Mukaan uskaltautui 8 hämäläistä. Heinäkuussa 2017 järjestetyn matkan kohdemaana oli kaunis ja kuuma Unkari. Kaiken kaikkiaan matkalle osallistui 32 vaeltajaa ja 7 staabin jäsentä. ”Vaelluksen suorittaneille jaettiin vaellusmerkki ja ansioituneet vaeltajat saivat lisäksi EB-vyön, jonka myöntämiskriteerit pysyvät salaisuutena” , kertoo vaelluksella mukana ollut Vilma Virtanen Harjusiskot-lippukunnasta. Matkaan liittyy paljon mystiikkaa ja heittäytymistä, sillä päivien ohjelmaa ei ole ennalta kerrottu. Perinteinen vastaus kysymyksiin aikatauluista ja ohjelmasta olikin ”kaikki selviää aikanaan”. Tämä olikin usealle vaeltajalle haaste, joka opetti päästämään irti kontrollista ja luottamaan muiden kykyyn suunnitella ja organisoida ohjelmaa. Delegointi ja alaisiin luottaminen on taito, joka jokaisen johtajan tulisi osata.

Matkan vaellusosuudella jokainen pääsi haastamaan itsensä, sillä 30 asteen helle, pitkät kilometrit ja jalkoihin kertyvät rakot vaikeuttivat matkantekoa. Vaeltamisen lisäksi matkan tarkoituksena oli tutustua Unkarin kulttuuriin ja ihmisiin. Tähän oman haasteensa asetti kielimuuri ja matkalla rakennettiinkin ystävyyttä yli kielirajojen. Vaelluksella opittiin johtamisessakin tärkeitä taitoja, kuten yhteistyötä ja toisaalta uskallusta pyytää apua, kun sitä tarvitaan. ”Matka opetti luottamaan muiden apuun, kun yöpaikkaa piti kysyä tuntemattomilta ihmisiltä” , Vilma pohtii ja kertoo Unkarin ja unkarilaisten yllättäneen vieraanvaraisuudellaan ja avuliaisuudellaan.

Retkeilytaitojaan paransi neljällä retkeilykurssilla yhteensä 86 partiolaista.

43


Hämeen Partiopiiri ry

Toiminnanalat Hämeen Partiopiiri jakautuu eri toiminnanaloja toteuttaviin ryhmiin ja jaostoihin. Piirimme toimintaa suunnittelee ja toteuttaa noin 160 luottamushenkilöä, jotka tekevät lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä partion eteen vuosittain.

44


HÄMEEN PARTIOPIIRIN ORGANISAATIO 2017

Hämeen Partiopiiri ry vuosikokoukset

LIPPUKUNNAT

Piirihallitus

LIPPU­ KUNTA­ TUKI

OHJELMA

KOULUTUS

VIESTINTÄ

YHTEIS­ KUNTA­ SUHTEET

KEHITYS

ANSIO­ MERKIT

Lippukunta­ tuen ryhmä

Ohjelmaryhmä

Koulutusryhmä

Viestintäryhmä

Ikäkausi­ jaosto

Aikuis­ ja luottis­ jaosto

Täplä­ toimitus­ kunta

Yhteiskunta­ suhderyhmä

Kehitys­ ryhmä

Ansio­ merkkiryhmä

Lippukunta­ jaosto Valmennus­ jaosto Moninaisuus­ jaosto

Partiotaito­ jaosto Kilpailu­ jaosto

Media­ lähettiläät

Loisto­ jaosto

45


Lippukuntien tukena Lippukuntatuen toiminnanala auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Lippukuntatuen ryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää nuorten määrään nähden. Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittanut lippukuntatuki korvasi piirin aiemman aluetyön. Uudistuksen tavoitteena on tarjota lippukunnan johdolle laajempaa tukea ja kannustaa lippukuntia keskittymään tasapuolisesti asioiden ja ihmisten johtamiseen, sekä partio-ohjelman toteuttamiseen. Vuoden aikana keskityimmekin ensisijaisesti kouluttamaan ja pestaamaan uusia valmentajia sekä tarjoamaan lippukuntatoimijoille tietoa ja tukea uuden johtamismallin käyttöönottoon. Käynnistimme toimintamme valmentajastartilla, jonne oli kutsuttu lippukuntatuen uudet luottamushenkilöt eli valmentajat. Lippukunnan uudelle

johtokolmikolle tarjosimme virkistysiltoja kolmena kesäiltana eri puolilla piiriä. Valmentajatiimimme tekivät lippukuntavierailuja piirin 12 eri alueella ja järjestivät aluetapaamisia 2–4 kertaa vuodessa. Syyskokouksen yhteydessä pidetyssä Johtajatapaamisessa esiteltiin ja laitettiin lippukuntien hyvät käytännöt jakoon. Loisto-laatutunnuksensa uusi seitsemän hämäläistä lippukuntaa ja uusia Loistoja myönnettiin viisi. Lippukuntatuen ryhmän alaisuudessa toimivat valmentajien tuesta vastaava valmennusjaosto, uusia ja elvytettäviä lippukuntia tukeva lippukuntajaosto sekä lippukuntien laatuun panostava Loisto-jaosto.

FAKTA: Joka kolmannella piirin lippukunnalla on jo Loisto-laatutunnus ja määrä kasvaa edelleen.

46


Ohjelmaa kaikille ikäkausille Ohjelman toiminnanala tukee partiokasvatuksen toteuttamista piirin alueella erilaisten koulutusten ja ohjelmatapahtumien avulla. Ohjelmaryhmä vastaa piirin ikäkausitapahtumien, taitokoulutusten, partiotaitokilpailujen, kansainvälisyystoiminnan sekä muiden ohjelmallisten tapahtumien toteuttamisesta. Vuoden 2017 aikana järjestimme lippukuntien ohjelmatoimintaa täydentäviä tapahtumia ja kisoja kaikille ikäkausille sudenpennuista aikuisiin, sekä useita taitokoulutuksia. Kesä huipentui kolmen vuoden välein pidettävään samoajaleiri Kohuun. Yhdessä metsään -ohjelmapainotus näkyi useissa tapahtumissa, erityisesti keväällä järjestetyssä Metsä-teemaisessa tarpojien taitopäivässä. Vaeltajat tapasivat toisiaan kahdessa ikäkausitapahtumassa. Lippukuntien johtajia koulutettiin SuperPäivillä, jossa jaettiin vinkkejä ikäkausitoimintaan sekä lippukunnan muuhun toimintaan. Superpäivien yhteydessä järjestimme ensimmäistä kertaa oman koulutuksen ryhmänohjaajakoulutus-kurssin tekijöille. Ohjelmaryhmän alaisuudessa toimivat partio-ohjelman ylläpidosta ja piirin ikäkausitapahtumista vastaava ikäkausijaosto ja ensiapu-, erätaito- ja meripartiokoulutusten järjestämisestä vastaava partiotaitojaosto. Kilpailutoimintaa organisoi kilpailujaosto ja kansainvälistä partiotoimintaa edistivät kansainvälisyysvastaavat. Lippukuntatuen uudistuksen myötä toiminnanalojen välistä yhteistyötä edistämässä oli myös ohjelmavalmentajavastaava, joka kuuluu sekä lippukuntatuen että ohjelmaryhmään.


Koulutus vahvistaa osaamista Koulutuksen toiminnanala tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutustoimintaa lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille sekä tukee piirin ja lippukuntien luottamushenkilöiden osaamista ja onnistumista pestissään. Koulutusryhmän vastuulla on myös Ko-Gi-koulutukseen osallistuvien ohjaaminen. Viime vuonna piireissä otettiin käyttöön lippukuntatuen uudistus. Hämeessä vastasimme koulutusrintamalla tuomalla lippukunnanjohtaja-koulutuksen rinnalle myös uudet ohjelmajohtaja- ja pestijohtajakoulutukset. Koulutusryhmän alaisuudessa toimii aikuis- ja luottisjaosto, joka tukee lippukuntia aikuisrekrytoinnissa ja aikuistoiminnassa sekä vastaa piirin luottisten rekrytoinnin toteutumisesta ja luottisten hyvinvoinnista. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä Opintokeskus Siviksen kanssa. Esimerkiksi PJ-kurssista saa Opintokeskus Siviksen myöntämän opintopisteytetyn todistuksen.

FAKTA Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi on yli 22-vuotiaille suunnattu partiojohtajien jatkokoulutus. Hämeen Partiopiirissä KoGikurssinsa sai suoritettua 9 johtajaa.

50


Jäsenviestintää ja partiomarkkinointia Viestinnän toiminnanala tukee lippukuntia kaikessa viestintään ja markkinointiin liittyvässä, kuten jäsen- ja sidosryhmäviestinnässä, toiminnan paikallisessa näkyvyydessä ja jäsenhankinnassa. Viestintäryhmän heiniä on piirin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, kouluttaminen, kehittäminen ja toteuttaminen. Vuoden 2017 aikana jäsenlehti Täplä jaettiin hämäläisiin partiokoteihin neljästi. Piirin verkkosivustolle päivitimme uutisia, blogipostauksia ja muuta ajankohtaista asiaa läpi vuoden. Lippukunnat päivittivät tietojaan mukaanpartioon.fi -sivustolle. Koulutimme hämäläisiä partiolaisia niin uuden intran ja Office365-työkalujen käyttöön kuin lippukunnan viestinnän parantamiseen ja valokuvaamiseen. Suosittu eskarikampanja toteutettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti Suomen Partiolaisten organisoimana, ja olimme aktiivisesti mukana

kampanjamateriaalin uudistamisessa. Ei-partiolaisille suunnatut syksyn aloitustempaukset järjestettiin Tampereella ja Hämeenlinnassa. Koulujen alettua ilahdutimme 3.–4.-luokkalaisia Partiopolku-lehdellä, jonka toteutimme yhteistyössä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Osallistuimme myös Suomen Partiolaisten organisoimaan Koululaisten Partioseikkailuun, joka mahdollisti kaikille 1.–2.-luokkalaisille pienen partioelämyksen. Piirin Yhteisvastuu-hankkeena toteutettu monipuolinen partion esittelymateriaali lippukuntien käyttöön saatiin valmiiksi. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta, valokuvaajat sekä piiriviestinnän tulevaisuus, nuoret medialähettiläät, jotka saavat partion näkymään niin vastaantulijoille kaduilla kuin nuorille somessa.

Vuonna 2017 eskarikampanjaan osallistui Hämeen alueella ennätyksellisesti noin 5 500 esikoululaista, mikä on lähes puolet alueen esikoululaisten määrästä!

51


Mukana kehityksessä Kehityksen toiminnanala seuraa piirin toimintaa ja toimintaympäristöä tilastollisilla työkaluilla tuoden esille tapahtuneet muutokset. Kehitystoiminta vastaa myös piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista. Vuoden 2017 aikana ryhmä kehitti tilastollisia työkaluja piirin ja lippukuntien käyttöön. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan työkalun kehitystä jatketaan vielä tulevina vuosina. Tavoitteena on varmentaa olemassa olevan tiedon oikeellisuutta ja tuoda tieto esille selkeästi ja ymmärrettävästi. Tilastoryhmä seurasi aktiivisesti myös Suomen Partiolaisten projektien kehitystä ja valmistautui vuonna 2018 tuleviin muutoksiin henkilötietojen käsittelyssä. Lisäksi ryhmä loi tilastollisia toimintamalleja, joiden avulla pystytään jatkossa tarkistamaan tehtyjen päätösten ja muutosten vaikutusta toimintaympäristöön.

52


Hankkeiden vuosi Yhteiskuntasuhderyhmä eli Y-ryhmä hoitaa ja koordinoi piirin yhteiskuntasuhteita ja erilaisia kumppanuuksia. Y-ryhmä tukee lippukuntia kehittämään ja ylläpitämään omaa suhdeverkostoaan ja kannustaa osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vuoden 2017 aikana yhteiskuntasuhderyhmän alla toiminut projektiryhmä jatkoi 100 uutta tapaa -hankkeiden toteuttamista. PopUp-partiokolohankkeessa tuotettiin materiaalipaketit Lahteen ja Tampereelle. Pop Up-partiokolo perustetaan sinne, missä partiotoimintaa ei vielä ole ja sitä kautta lisätään partion tavoitettavuutta piirin alueella. Partiota Puistokoulun oppilaille -hanke siirtyi vuonna2017 suunnittelusta toteutukseen. Syksyllä Puistokoululla toimintansa aloitti partioryhmä, jossa partiota pääsevät harrastamaan myös sellaiset lapset, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia. Yhteistyössä mukana ovat Puistokoulun lähilippukunnat Kalevan Suuntatytöt ja Kalevan Karhut, sekä Tampereen kaupunki ja Kehitysvammaisten Tuki ry. 100 uutta tapaa -hankkeiden lisäksi Y-ryhmä tuotti lippukunnille materiaalit Nokipannukahvien järjestämiseksi. Kunnan- ja kaupunginvaltuutetuille järjestettävien Nokipannukahvien kautta tuodaan partiotoimintaa näkyvämmäksi kunnassa erityisesti päättäjien suuntaan. Syksyllä 2017 Nokipannukahvit pilotoitiin Iitissä ja Lempäälässä.

53


Hallinto Piirin jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen johtamaan piirin toimintaa. Piirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, lippukuntatuen käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ja piirin varajohtaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Piirihallituksen jäsenillä on jokaisella oma toiminnanala tai kokonaisuus johdettavanaan. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. Partioneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä siten partion valtakunnalliseen strategiseen ohjaukseen osallistuu kolme hämäläistä partioneuvosta. Piirihallituksen alaisuudessa toimii piirin ansiomerkkiryhmä, joka käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Ansiomerkkiryhmä järjesti syksyllä Skypen välityksellä koulutuksen Mannerheim-solkien hakemisesta.

54

Hallituksen jäsenet kävivät tapaamassa lippukuntatoimijoita muun muassa lippukunnanjohtajien tapaamisessa, lippukuntien syntymäpäivillä ja piirin suurimmissa tapahtumissa. Hallituksen toimintaa on pyritty tekemään tutuksi julkaisemalla Pihalla-blogia, johon vuoden 2017 aikana kertyi 19 julkaisua. Hämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidettiin 25.3.2017 Lempäälässä ja syyskokous 25.11.2017 Tampereella. Hämeen Partiopiiri ry:n puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Riina Aspila Erä-Pirkoista ja varapuheenjohtajana Henna Heikkilä Liekkitytöistä. Hämeen Partiopiiri ry:n toiminnanjohtajana toimi Tommi Nyman. Vuonna 2017 Hämeen Partiopiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä, jotka vastasivat piirin aluetyöstä, kehitystoiminnasta, koulutustoiminnasta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä. Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hämeen Partiopiiri ry:n tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Puheenjohtajat, koulutustoiminnasta, lippukuntatuesta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä vastaavat hallituksen jäsenet sekä yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja osallistuivat keskusjärjestön Laajennettujen valiokuntien toimintaan. Suomen Partiolaiset ry:n Partioneuvostoon kuului vuonna 2017 kolme hämäläistä partioneuvosta: Riina


Aspila, Henna Heikkilä ja Kimi Uosukainen. Partiotyönantajat-Scoutsarbetsgivarna ry:n hallituksessa toimi Tommi Nyman. Hämeen Partiosäätiö sr:n hallituksessa partiopiirin edustajina toimivat • Arto Raivio, puheenjohtaja • Kaija Rinne, varapuheenjohtaja • Pertti Arjanne • Harri Länsipuro • Jarkko Mäkinen • Tuija Salmi. Vuoden 2017 lopussa Hämeen Partiopiiri ry:n virallisessa lippukuntaluettelossa oli 122 lippukuntaa. Uusi lippukunta Tainionvirran Taimenet hyväksyttiin vuoden 2017 aikana piirin jäseneksi. Jäsenmaksun maksaneiden piirin lippukuntien jäsenten kokonaismäärä 31.7.2017 oli 10 616 jäsentä.

Uusi lippukunta Tainionvirran Taimenet perustettiin Heinolan alueelle.


Toimisto Hämeen Partiopiirin toimistot kokoustiloineen sijaitsevat Tampereella ja Lahdessa. Laitikkalan koulu Pälkäneellä on vakiinnuttanut paikkansa niin piirin kuin keskusjärjestön ja lippukuntien tapahtumien ja koulutusten pitopaikkana. Muita käytössä olevia leirialueita ovat Pajaniemi Lempäälässä, Vaakaniemi Kurussa, Nurmela Tammelassa, Lapinhäme Sodankylässä, Rismalahti Asikkalassa ja Nokka Kangasalla. Leirialueet olivat ahkerassa käytössä lippukuntien, ryhmien ja jaostojen kokousten, koulutustilaisuuksien ja leirien pitopaikkana. Yhdistyksen käytössä olevat toimitilat ja leirialueet omistaa Hämeen Partiosäätiö sr. Yhdistyksessä työskenteli vuonna 2017 kymmenen eri toimihenkilöä: • • • • • • • • • •

56

Kati Arppe-Perämäki, lippukuntakoordinaattori (31.8.2017 asti) Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori Sari Huurros-Aaltonen, toimistosihteeri Lotta Kylmälahti, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Reetta Laaksonen, tiedottaja (1.8.2017 alkaen) Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö Petri Louko, aluepäällikkö Marjo Majlund, tiedottaja (31.3.2017 asti) Tommi Nyman, toiminnanjohtaja Seija Vuohensilta, taloussihteeri.


Vuosi 2017

Talouden tunnusluvut

58


Talous ja varainhankinta Yhdistyksen

talouden

suunnittelun

peruslähtökohtia

olivat

koulutustoiminnan ja tapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista.

Valtaosa välillisistä

kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja avustuksilla sekä

varainhankintakampanjan

tuotoilla.

Välillisten kustannusten Tampereen Partiolaiset ry, Partiosäätiö sr.

korvaamiseen osallistuvat osuudellaan myös

Lahden

alueen

Partiolaiset

ry ja

Hämeen

Vuoden 2017 tilinpäätös Vuosi 2017 oli talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ja toteutui talouden näkökulmasta suunnitellusti. Edellisvuoteen verrattuna Reissu 2017 -paraatiretkipäivä sekä Kohu 2017 -samoajaleiri kasvattivat toiminnan tuottoja ja kuluja merkittävästi. Toisen lippukuntakoordinaattorin työsuhteen päättyminen syksyllä näkyi henkilöstökulujen alituksena. Viime vuosien jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksut kasvoivat budjetoitua enemmän tuoden mukanaan hieman nettokasvua jäsenmaksutuottoihin. Vuoden 2017 maksaneiden jäsenten määrä oli 10 616. Yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksun piiriosuus vuodelle 2017 oli I-jäseneltä 26 euroa ja II-jäseneltä 24 euroa. Vuoden aikana panostettiin edelleen markkinointiin ja jäsenhankintaa tukeviin toimenpiteisiin, joita olivat mm. esikouluihin kohdistunut Eskarikampanja, piirin alueen 1.–2.-luokkalaisille jaettu Partiopolku-lehti ja syyskauden aloitustempaukset eri paikkakunnilla.

Vuoden 2017 kokonaistuotot olivat noin 1 583 532,32 euroa ja kokonaiskulut 1 579 272,88 euroa. Vastaavasti vuoden 2016 kokonaistuotot olivat noin 1 478 385,30 euroa ja kokonaiskulut 1 469 533,84 euroa. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, aluepäällikön, tiedottajan, ohjelma- ja koulutuskoordinaattorin, kahden lippukuntakoordinaattorin, taloussihteerin ja toimistosihteerin palkkamenoihin. Varainhankinnan puolella joulukampanja alitti hieman edellisvuoden tuloksen sekä vuodelle 2017 budjetoidun tuloksen, ollen kuitenkin vielä keskimääräisesti edellisvuosien tasolla. Joulukampanjan myynti oli noin 508 908 euroa. Lippukuntien osuus kampanjasta oli palkintojen lisäksi noin 185 318 euroa. Valtionapu kasvoi hieman ollen noin 135 000 euroa. Tilikauden tulos oli 4 259,44 euroa ylijäämäinen.

59


Talouden riskit 2018 Talouden näkökulmasta tulevaisuuden riskit muodostuvat edelleen jäsenmaksukertymän varmistamisesta sekä mahdollisista julkisten avustusten muutoksista. Kasvuun tähtääviä markkinointitoimenpiteitä tulee jatkaa ja näin turvata riittävä jäsenpohja. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus, tarvittavien johtajaresurssien määrä sekä toiminnallisuuden säilyttäminen kiinnostavuutta lisäävänä ja partiossaoloaikaa pidentävänä tekijänä ovat merkittäviä seikkoja myös talouden tukijalkojen turvaamisessa. Jäsenmaksuissa tulee huomioida yleinen kustannuskehitys. Mahdollisiin muihin talouden tukijalkojen muutoksiin varaudutaan aktiivisella varainhankinnalla.

Tuottojakauma 2017 Kokonaistuotot 1 583 532,32 €


Kulujakauma 2017 Kokonaiskulut 1 579 272,88 â‚Ź

Jäsenmaksut ja varainhankinta netto

61


Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2017

2017

2016

307 625,24

280 496,00

190 28,49

12 902,79

65 747,00

30 000,00

320 528,03

346 243,00

220 128,49

Palkat

-335 351,94

-345 062,00

-343 925,63

Henkilösivukulut

-69 702,20

-78 571,00

-77 732,29

-405 054,14

-423 633,00

-421 657,92

-7 653,52

-7 217,00

-7 653,48

-9 551,58

-10 000,00

-10 700,75

-94 611,89

-88 296,00

-84 379,55

Ulkopuoliset palvelut

-42 984,06

-32 000.,00

-36 352,86

Matkakulut

-132 876,78

-147 072,00

-137 440,43

-71 953,83

-63 120,00

-58 746,52

-496 120,33

-467 165,00

-392 901,49

-838 546,89

-797 653,00

-709 820,85

-1 260 806,13

-1 238 503,00

-1 149 833,00

-940 278,10

-892 260,00

-929 704,51

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot

Tuotot Avustukset

Kulut Henkilöstökulut

Henkilöstökulut Poistot Vapaaehtoiset sos.kulut Vapaaehtoiset sos.kulut Muut kulut Vuokrat

Materiaalikulut Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä

Varsinaisen toiminnan kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ 62


TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2017

2017

2016

592 475,80

563 000,00

574 228,60

Tarvikevälitys

4 206,50

1 800,00

2 296,80

Keräystuotot

508 90,18

514 000,00

533 376,69

Muu myynti

2 427,50

1 000,00

1 425,00

Lahjoitukset

0,00

0,00

0,00

7 900,00

7 650,00

9 300,00

1 115 917,98

1 087 450,00

1 120 627,09

Ostokulut

-131 630,84

-131 340,00

-126 611,38

Lippukuntien osuus

-185 318,90

-187 800,00

-191 026,90

-1 503,89

-5 050,00

-2 054,36

-318 453,63

-324 190,00

-319 692,64

797 464,35

763 260,00

800 934,45

-142 813,75

-129 000,00

-128 770,06

-13,12

0,00

-8,20

-13,12

0,00

-8,20

-142 826,87

-129 000,00

-128 778,26

147 086,31

129 000,00

137 629,72

4 259,44

0,00

8 851,46

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut

Ilmoitustuotot Varainhankinnan tuotot

Kulut Muut varainhankinnan kulut

Muut kulut Varainhankinnan kulut

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ SIJOITUS– JA RAHOITUSTOIMINTA Kulut

SIJOITUS– JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ OMATOIMINEN TUOTTO-JA KULUJÄÄMÄ Yleisavustukset

TILIKAUDEN ALI-/ YLIJÄÄMÄ

63


Tase 31.12.2017 VASTAAVAA

2017

2016

2 083,20

8 307,42

2 083,20

8 307,42

1 429,32

2 858,62

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

1 429,32

2 858,62

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 512,52

11 166,04

19 657,97

16 598,20

19 657,97

16 598,20

Myyntisaamiset yhteensä

85 490,32

177 024,51

Siirtosaamiset yhteensä

95 652,24

58 556,39

181 142,56

235 580,90

278 554,17

140 205,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

479 354,70

392 384,29

VASTAAVAA YHTEENSÄ

482 867,22

403 550,33

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

64


VASTATTAVAA

2017

2016

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

75 293,67

66 442,21

4 259,44

8 851,46

79 553,11

75 293,67

206 069,45

201 810,01

124 501,75

42 582,13

5 956,77

6 935,45

146 339,25

152 222,74

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

276 797,77

201 740,32

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

276 797,77

201 740,32

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

482 867,22

403 550,33

OMA PÄÄOMA Peruspääoma yhteensä Rahastot yhteensä Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat yhteensä Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat yhteensä

65


Tilinpäätöksen liitetiedot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Avustukset

Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomien oikeuksien, koneiden ja kaluston poistot on poistettu tasapoistoina.

Vaihto-omaisuuteen on kirjattu varainhankinta tuotteiden hankintameno. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot.

Opetusministeriöltä saatu Valtion toiminta-avustus ja Opintokeskus Sivis:ltä saadut avustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa yleisavustukset.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Kokonaistuotot ja -kulut

2017

2016

1 583 532,32

1 478 385,30

-1 579 272,88

-1 469 533,84

4 259,44

8 851,46

592 475,80

574 228,60

-322 155,80

-318 068,60

270 320,00

256 160,00

135 142,63

126 949,72

11 943,68

10 680,00

147 086,31

137 629,72

-6 224,22

-6 224,18

-1 429,30

-1 429,30

-7 653,52

-7 653,48

LT 1

Kokonaistuotot Kokonaiskulut Ylijäämä 2. Jäsenmaksu

LT 2

Jäsenmaksu Tilitetty Suomen Partiolaiset ry:lle Piirin osuus 3. Yleisavustukset

LT 3

Valtion toiminta-avustus Muut avustukset 4. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet

5 vuotta

Koneet ja kalusto

3 vuotta

5. Suunnitelman mukaiset poistot hyödykelajeittain yhteensä Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto

66

LT 4


TASEEN LIITETIEDOT 1. Aineettomat hyödykkeet

LT 5

Tietokoneohjelmat Hankintameno 1.1.2017 Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2. Aineelliset hyödykkeet

8 307,42

14 531,60

-6 224,22

-6 224,18

2 083,20

8 307,42

2 858,62

4 564,64

LT 6

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1.2017 Lisäykset tilikaudella AV-laitteet

4 287,92

Käytöstä poistetut kalusto ja koneet Tilikauden poistot

-4 564,64 -1 429,30

-1 429,30

1 429,32

2 858,62

0,00

30 000,00

95 652,24

28 556,39

95 652,24

58 556,39

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

75 293,67

66 442,21

4 259,44

8 851,46

Oma pääoma 31.12.2017

206 069,45

201 810,01

Lomapalkkavelka

57 623,46

63 549,36

Suomen Partiolaiset ry/Jäsenmaksut 2018

39 682,00

41 931,00

Muut siirtovelat

49 033,79

46 742,38

146 339,25

152 222,74

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 3. Siirtosaamiset Hämeen Partiosäätiö Muut siirtosaamiset 4. Oma pääoma

LT 7

Peruspääoma Rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä 5. Siirtovelat

67


6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

LT 8

Leasingsopimukset:

Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-8269 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-5932 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-6588 Danske Bank sopimus nro 907162001 Neopost sopimus nro 93346112856

Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi:

alkaneella tilikaudella 11 987 € seuraavilla tilikausilla 5528,52 €

Sopimuksen ehdot noudattavat tavanomaisia leasingsopimusehtoja. Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljellä olevien vuokrien summalla. 7. Henkilöstökulut

LT 9

Palkat ja palkkiot

-335 351,94

-343 925,63

Eläkekulut

-62 081,50

-62 304,20

-7 620,70

-15 428,09

-405 054,14

-421 657,92

Muut henkilösivukulut Yhteensä

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita. Yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 9 henkeä.

68


69


70


71


72


LIITTEET

73


Ryhmät ja jaostot 2017 Joulutyöryhmä Piirihallitus Aspila Riina, puheenjohtaja Heikkilä Henna, varapuheenjohtaja Horelli Minna Kalliomaa Johanna Keso Tero Tolvanen Tytti Vainio Leena Nyman Tommi, toiminnanjohtaja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö Louko Petri, aluepäällikkö

Työvaliokunta Aspila Riina, puheenjohtaja Heikkilä Henna, varapj. Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Y-ryhmä Hirvonen Matti, puheenjohtaja Aspila Riina Lehmussaari Nea Mertakorpi Siiri Uosukainen Kimi Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Ansiomerkkiryhmä Jylhä Mikko, puheenjohtaja Heikkilä Henna Leivuori Markus Mitrunen Hanna-Marika Strömmer-Hörkkö Tuire Viilomaa Päivi Willman Perttu Huurros-Aaltonen Sari, toimistosiht.

Kehitysryhmä Keso Tero, puheenjohtaja Koskela Olli Nissi Anna-Lea Rautiainen Saku 74

Aaltonen Maria Alarto Manu Koivusaari Jarmo Rautiainen Saku Rothovius Jaana Viilomaa Sarlotta Louko Petri, aluepäällikkö

Lippukuntatuen ryhmä Kalliomaa Johanna, puheenjohtaja Hast Maria Kaisa Hietaniemi Heidi Kaipia Reetta Lavikko Petteri Martikainen Anna-Mari Niemi Anu, varapuheenjohtaja Arppe-Perämäki Kati, lippukuntakoord. Heinonen Sara, lippukuntakoord. Louko Petri, aluepäällikkö

Valmennusjaosto Hietaniemi Heidi, puheenjohtaja Kaipia Reetta Martikainen Anna-Mari Niemi Anu Oksman Anna Raevaara Niina Heinonen Sara, lippukuntakoord.

Valmentajat Ellonen Sanna Halmejärvi Harri Hampaala Satu Helin Anne Ilmonen Maija Judén Minna Korkeamäki Elisa Kuitunen Anna Laakkonen Katja Laakso Katja Mielityinen Carita Niemi Arja

Norokorpi Loviisa Nummela Ville Pasanen Margit Pihlaja Jussi Ruponen Hanna Sillanpää Salla Stenhäll Piia Tiililä Anneli Tuominen Liisa Tynskä Päivi Uurto Pekka Vaasvainio Pia Vaimare-Manni Tarja Viitala Veera Väyrynen Virpi

L ippukuntajaosto Hast Maria Kaisa, puheenjohtaja Ceder Aleksi Hellsten Pia Lämsä-Palovaara Kaisu Pösö Veijo Virtanen Jarno Louko Petri, aluepäällikkö

Loistojaosto Lavikko Petteri, puheenjohtaja Toukonen Anne Vainio Toivo Ylitolonen Henna Louko Petri, aluepäällikkö

Koulutusryhmä Vainio Leena, puheenjohtaja Hietanen Katri, vastaava koulutusohjaaja Kosonen Ville Leivuori Markus Liljaniemi Maaret Mamia Maria Mäenalusta Juha Mälkiä Satu Rantonen Jani Siekkinen Heini


Suomalainen Johanna Syväterä Teemu Toukonen Anne Vaasvainio Pia Raevaara Niina Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori

Aikuisjaosto Korhonen Samuli, puheenjohtaja Dahgren Tina Korhonen Jouni Mamia Maria Salo Turkka

Ohjelmaryhmä Tytti Tolvanen, puheenjohtaja Uschanov Sonja, varapuheenjohtaja Lappalainen Jouni Mäenalusta Juha, kv-vastaava Oksman Anna Taljavaara Anne, kv-vastaava Tynskä Päivi Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori

Ikäkausijaosto Tynskä Päivi, puheenjohtaja Hautamäki Antto Kontio Timo Kruuti Kristiina Kälviäinen Kari Lalli Kati Lehto Laura Mansikkamäki Marika Nieminen Anniina

Partiotaitojaosto

Halinen Joona Jaatinen Päivi Lahtinen Sara Nurmilo Ritva Nurmi Matti

Paukkila Mikko Kuitunen Maaria Salminen Tomi Topi Kimmo Tuomola Reetta Wickholm Janiel

Kilpailujaosto Lappalainen Jouni, puheenjohtaja Aaltonen Aino Kaipia Perttu Kemppi Antti Kuuteri Lotta Olkkonen Mikko Salo Turkka Luomala Vilja Nurmilo Pyry

Kriisiryhmä Backman Henri, puheenjohtaja Ali-Löytty Hele Hyvärinen Minna Lahtinen Sara Mäenalusta Johanna Nurmilo Ritva Salminen Tomi Topi Kimmo Uschanov Sonja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö

Viestintäryhmä Horelli Minna, puheenjohtaja Laukkanen Essi, varapuheenjohtaja Halmejärvi Harri Hautakangas Anne Hyvärinen Lotta Mäkinen Hilja Parkkomäki Anna Piirainen Anna-Emilia Virtanen Vilma Vuorinen Heli Ylinen Anni Majlund Marjo, tiedottaja Laaksonen Reetta, tiedottaja

Täplän toimituskunta Laukkanen Essi, puheenjohtaja Elo Anne-Maarit Halmejärvi Harri Helminen Ellen Jansson Julia Kesti Atte Laaksonen Reetta Länsipuro Tessa Pirttikoski Jaakko Piuva Frida Saario Juhani Vaasvainio Marika Virtanen Otto Väyrynen Virpi Majlund Marjo, tiedottaja Laaksonen Reetta, tiedottaja

Medialähettiläät Laurikainen Jenna Ahtiainen Hermanni Fallström Sonja Kaján Emilia Kajala Milla Kesti Atte Kokko Mira Kukko Salla Liikamaa Anri Länsipuro Tessa Manneri Aarne Mäkelä Marjukka Nieminen Anssi Saastamoinen Karoliina Salminen Lasse Salminen Sami Uosukainen Kimi Virtanen Otto

75


Hämäläiset lippukunnat 2017

76


Loisto-lippukunnat Harjusiskot ry Hervannan Hukat ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Härmälän Ilvestytöt ry Jaakon Samoojat ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Kalevan Suuntatytöt ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Kostian Kahlaajat ry Launeen Lähdesiskot ry Liekkitytöt ry Messukylän Metsätytöt ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Parolan Eräveikot ry Pirkkalan Pirkot ry Puuha-Marit ry Riihimäen Erätytöt ry Roineen Tytöt ry Tammero ry Tampereen Kotkat ry Tampereen Lokit ry Teiska-Partio ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Ylöjärven Otava ry Tampereen Lokit ry Teiska-Partio ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Ylöjärven Otava ry

77


Tapahtumat 2017 Päivämäärä

78

Tapahtuma

Osallistujat

27.8.16–23.4.17 REKI-retkitoimintakilpailu

14 vartiota

1.1.-31.12.

YSP-kurssi *

4 hämäläistä

12.1.-11.6.

Value Based Leadership -koulutus 1/2017 *

2 hämäläistä

21.1.

Luottispäivä ja valmentajastartti

63

21.1.

Organisaatiossa toimiminen -koulutus

peruttu

23.1.

Vaeltajien U-projektitapaaminen

peruttu

24.1.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

18

27.–29.1.

Talviretkeilykurssi Hopeakettu

15

27.–29.1.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2017, I-osa

31

28.–29.1.

Ensiapu 1

26

28.–29.1.

Aikuisten talviretkeilykurssi

11

3.–5.2.

Valmentajakoulutus 1/17 startti *

11 hämäläistä

4.–5.2.

Akela- ja sampokurssi

28

4.2.

Ikäkauden apulainen -koulutus

5

7.2.

Kipparikurssi, pääsykoe *

2 hämäläistä

7.2.

Viestintävarras

18

11.2.

ArtICE, piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut

39 vartiota: or 6, vi 4, si 7, pu 4, ru 12, ha 6

17.–19.2.

Jatko-ROK

peruttu

18.2.

Luotsipäivä

7

18.2.

Piirin sisujohtajatapaaminen

peruttu

25.2.

Aikuisuuden pyöreä pöytä *

peruttu

4.–5.3.

VinterFiSSce, partiotaitojen SM-talvikilpailut *

5 vartiota: or 1, pu 3, ha 1

10.–12.3.

Kipparikurssi, teoria 1 *

2

10.–12.3.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2017, I-osa

23


11. ja 12.3.

Ensiapu 1

21

17.–19.3.

Lippukunnanjohtajakoulutus

18

17.–19.3.

Ohjelmajohtajakoulutus

17

20.3.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

7

24.3.

Hygieniapassikoulutus

38

24.–26.3.

Kipparikurssi, teoria 2 *

2

25.3.

Piirin kevätkokous ja Johtajapäivä

106

31.3.–2.4.

Kohtaus *

14

7.–9.4.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2017, II-osa

31

7.–9.4.

Hukassa? -vaeltajatapahtuma

16

7.–9.4.

Ko-Gi 123 ja 124, johdanto *

9

8.4.

Tarpojien Taitopäivä - Metsä

74

8.4.

Valmentajatapaaminen

32

17.4.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

8

21.–23.4.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2017, II-osa

22

21.–23.4.

Veneenohjaajakurssi, teoria

11

21.–23.4.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

6

22.4.

Linnan Juhlat, piirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut

30 vartiota: or 18, vi 12

22.–23.4.

Rastipäällikkökurssi

4

22. ja 23.4.

Ensiapu 1

25

22. ja 23.4.

Ensiapu 2

10

5.–7.5.

Ko-Gi 125, ennakko-osa *

3

5.5.-19.11.

Value Based Leadership -koulutus 2/2017 *

2 hämäläistä

6.5.

Tarpojien luovuusmajakka

89

6.5.

Muonittajakurssi

6

7.5.

Reissu2017-paraatiretkipäivä

2855

8.5.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

12

79


80

13.5.

Kuunsiru-sudenpentukilpailut

Sastamala: 143 pentuetta, 713 sudenpentua & 232 saattajaa; Lahti: 64 pentuetta, 315 sudenpentua & 100 saattajaa

20.5.

Tasan 100, partiotaitojen SM-kevätkilpailut *

7 hämäläistä vartiota: or 2, vi 2, va 3

27.–28.5.

Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa

80 vartiota; si 8, pu 12, ru 18, ha 22, vp 20

28.5.

Rogaining-kilpailut *

2 hämäläistä joukkuetta

5.6.

Lippukuntavartti kesäillassa, Kangasala

18

9.–11.6.

Veneenohjaajakurssi, käytäntö

5

10.–18.6.

Ko-Gi 122, leiri *

3

11.–16.7.

Ko-Gi 125, luonto-osa *

3

13.6.

Lippukuntavartti kesäillassa, Lempäälä

15

28.6.–4.7.

Ko-Gi 123, leiri *

4

28.6.-28.7.

Explorer Belt *

8 hämäläistä

25.7.-2.8.

World Scout Moot *

9 hämäläistä

28.-30.7.

Veneenohjaajakurssi, käytäntö

4

3.–6.8.

Samoajaleiri Kohu

214 leiriläistä, 41 tekijää

7.8.

Lippukunnanjohtajan perehdytys, Lahti

3

10.8.

#koe#elämys@partio-markkinointitapahtuma, Tampere

400

10.-13.8.

Eräopaskurssi, teoria *

4 hämäläistä

12.–13.8.

Markkinointitapahtuma, Hämeenlinna

400

15.8.

Lippukuntavartti kesäillassa, Asikkala

15

16.8.

Lippukunnanjohtajan perehdytys, Tampere

8

18.–27.8.

Ko-Gi 124, vaellus

5

25.–27.8.

Johtajatulet *

471 hämäläistä

27.8.

Johtajatulien luottistapaaminen

67


25.–27.8.

Valmentajakoulutus 2/17 startti *

10 hämäläistä

1.–3.9.

Partiokouluttajakoulutus

peruttu

2.9.

Vaelluskurssi, erätaitojen jatkokurssi Tulikettu, teoria

15

2.9.

Aikuisten retkeilykurssi, teoria

peruttu

12.9.-7.11.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2017 monimuotokoulutus

8

14.–17.9.

Kipparikurssin käytännönosa *

2 hämäläistä

15.–17.9.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2017, I-osa

20

16.–17.9.

Aikuisten retkeilykurssi, käytäntö

peruttu

23. ja 24.9.

Aikuisten akelakurssi

39

27.9.

Joulukampanjakoulutus, Jämsä

9

28.9.

Joulukampanjakoulutus, Nokia

9

29.9.–1.10.

Akela- ja sampokurssi

28

29.9.–1.10

Retkeilykurssi Sinikettu

45

29.9.–1.10

Vaelluskurssi, erätaitojen jatkokurssi, käytäntö

15

30.9.

Ikäkauden apulainen -koulutus

5

30.9.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

15

30.9. ja 1.10.

Ensiapukurssi sisuille

12

2.10.

Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna

16

3.10.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

32

3.10.

Sihteerin monimuotokoulutus, aloitustapaaminen

6

4.10.

Joulukampanjakoulutus, Riihimäki

9

5.10.

Joulukampanjakoulutus, Lahti

18

7.-8.10.

Ensiapu 1

22

7. ja 8.10.

SuperPäivät

54

7.–8.10.

Elämys, partiotaitojen SM-syyskilpailut

16 hämäläistä vartiota: si 4, pu 3, ru 3, ha 6

14.10.

Seikkailijakilpailut, Heinola

tur 9 vartiota, viol 11 vartiota; 90 kilpailijaa, 25 saattajaa

24.10.

Kuksa-koulutus lpk-käyttäjille, Nokia

9

25.10.

Marski-info Skypessä

19

81


20.–22.10.

SamoajaExplo *

228 hämäläistä

28.10.

Seikkailijakilpailut, Tampere

tur 53 vartiota, viol 68; 555 kilpailijaa, 108 saattajaa, 100 tekijää

28.–29.10.

Nuotiokitarakurssi

13

3.–5.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2017, II-osa

20

11.11.

Sudenpentutapahtuma

Urjala 63 pentuetta: 294 supea ja 98 saattajaa; Tampere 123 pentuetta 595 supea ja 197 saattajaa

15.11.

Kuksa-koulutus lpk-käyttäjille, Sysmä

8

17.–19.11.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2017, I-osa

18

18.11.

Tarpojien Taitopäivä - Yhteiskunta

81

18.–19.11.

Ensiapu 2

peruttu

18.11.

Pestijohtajakoulutus

21

25.11.

Piirin syyskokous

133

25.11.

Piirin kaikkien lippukunnanjohtajien, ohjelmajohtajien ja pestijohtajien tapaaminen

125

25.–26.11.

Vaeltajien jatkot

18

3.12.

Partioheraldiikkakurssi

4

12.12.

Partiotoimiston joulukahvit

68

* Suomen Partiolaisten tapahtuma

82


Hämäläistä johtamista - Hämeen Partiopiirin vuosikirja 2017  

Hämeen Partiopiirin vuosikirjan sivuille on koottu vuoden 2017 teemat ja tapahtumat. Tutustu ja ihastu!

Hämäläistä johtamista - Hämeen Partiopiirin vuosikirja 2017  

Hämeen Partiopiirin vuosikirjan sivuille on koottu vuoden 2017 teemat ja tapahtumat. Tutustu ja ihastu!

Advertisement