Page 89

6: Hvor mange danske børn er ifølge Sundhedsstyrelsen overvægtige? Er det 1 ud af 5,

1 ud af 8 eller 1 ud af 10 børn?

7: Hvor stort et ordforråd skal børn ifølge sundhedsvæsenet have ved 5-års undersøgelsen hos lægen? Ca. 200, 300 eller 400 ord?

8: Hvor høje bør børn ifølge Rådet for Sikker Trafik være, før de kan sidde på forsædet ved en aktiv airbag? 130, 140 eller 150 cm?

9: Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder (typisk faren) betaler til den anden, hvis

de ikke bor sammen. Det laveste bidrag kaldes “normalbidrag”. Hvor stort et beløb udgør normalbidraget i 2013? 997 kroner, 1.247 kroner eller 1.597 kroner?

10: Hvor mange danske børn lever ifølge Unicef i det, der kaldes “relativ fattigdom”, der betyder, at deres forældre tjener mindre end halvdelen af det, danskerne tjener i gennemsnit? Ca. 20.000, 40.000 eller 60.000?

svar 1: 500 3: 7

2: 5

4: 28

5: Nej

6: 1 ud af 5

7: 200 8: 140 cm 9: 1.247 kroner

10: 60.000

Profile for LIFEMAGS

DIT BARN #2  

2. udgave af magasinet DIT BARN med alt om de skønne unger.

DIT BARN #2  

2. udgave af magasinet DIT BARN med alt om de skønne unger.

Profile for freemags