Page 88

quiz 10 SPØRGSMÅL OM BØRN

Test din viden om børn med disse 10 spørgsmål. Skriv dine svar ned på et stykke papir, inden du læser de rigtige svar nederst på næste side.

1: Hvor mange børn og unge i alderen 0-19 år fik i 2009

konstateret type 1 diabetes i Danmark? Ca. 100, 300 eller 500?

HVOR MEGET VED DU OM BØRN?

2: Kommunal dagpleje er et tilbud, hvor børnene bliver passet i

private hjem af dagplejere. Hvor mange børn må den enkelte dagplejer passe?

3:

I Danmark er det fastlagt ved lov, at alle børn skal tilbydes et antal forebyggende helbredsundersøgelser hos deres egen læge i løbet af de 5 første leveår. Men hvor mange? 5, 6 eller 7?

4: Hvor mange elever må der ifølge folkeskolelovens §17 normalt være i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse? 26, 28 eller 30?

5: Cyklistforbundet anbefaler, at børn (og voksne) altid kører med cykelhjelm, da det

reducerer risikoen for alvorlige skader ved ulykker. Men er det lovpligtigt i Danmark for børn under 6 år at køre med cykelhjelm?

Profile for LIFEMAGS

DIT BARN #2  

2. udgave af magasinet DIT BARN med alt om de skønne unger.

DIT BARN #2  

2. udgave af magasinet DIT BARN med alt om de skønne unger.

Profile for freemags