Page 1

35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1971

1972

1973

DANSCENTRUM - Danscentrum bildas. Styrelseledamöterna är Karin Thulin, ordförande, Berit Sköld, Donya Feuer, Jan Zetterberg, Lillemor Lundberg och Jim Schmale. Ur protokoll 17 november: ”Karin Thulin frågade om alla i styrelsen, i likhet med henne, tyckte att det var nödvändigt med styrelsemöten var 14e dag. Alla svarade enhälligt ja.” - Rörelseverkstäder, en arbets- och samlingsplats för alla dansintresserade, ordnas på Dramaten - Samarbete inleds med de övriga centrumbildningarna

- Danscentrum får ett hyresbidrag på 3.000 kr av Stockholms stad - En sekreterare/kassör anställs 15 timmar per månad - Koreografvecka på Moderna Muséets filial - Uppsökande verkstäder på Balettakademien, Operan och Statens Dansskolan

- En Umeå-grupp bildas - Festival i Skärholmen, med bidrag från Kulturkommittén (1.450 kr) och Stockholms Stad (8 tkr) - Västerorts kulturkommittén ordnar fyra veckors dans - Danscentrum får en 105 m2 stor lokal på Drottninggatan

DANSOMRÅDET - Östgötabaletten skapas i Norrköping som en självständig del av Östgötateatern - Kulturhuset invigs i Stockholm

Dansarutredningen påbörjas, den pågår fram till 1976

KULTUROMRÅDET Ingvar Carlsson (s) är utbildningsminister med ansvar för kulturfrågor

8

- Betänkande Ny kulturpolitik - Teaterförbundet: Förslag till vidareutbilding av dansare - Utredning rörande Arbetsförmedlingen inom vissa yrkesområden

- Bertil Zachrisson (s) är utbildningsminister med ansvar för kulturfrågor - Utredning om Barnkultur

Nutida Dans 1-2, 2006


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1974 - Ordförande: Ingegerd Lönnroth - Umeå-gruppen får 1.000 kr av Danscentrum för att resa till Stockholm - Danscentrum får bidrag från Stockholms Stad (6 tkr) för en festival på Södra Latin och ytterstaden

1975 - Ordförande: Kerstin Asp - Danscentrum får 53 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet (Teatercentrum 250 tkr), d.v.s 4% av den totala centrumbildningspotten - En presentationsfolder tas fram - AMS-projekt i samarbete med Teatercentrum, 5 månader - Festival i Vällingby - Bussprojekt, 8 grupper i Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Bollnäs och Gävle, 59 föreställningar - AMS-finansierad Norrlandsturné med buss, fyra dansgrupper på vårdinstitutioner

1976 - Roterande ordförandeskap från september - Danscentrum får 80 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet - Teatercentrum, som distribuerar Danscentrums grupper, kräver att det bildas en ”D-grupp” som närvarar vid obligatoriskt uppspel av varje produktion, som ska ha ”ett definierbart innehåll och mål gentemot publiken”, ”måste i sitt anförande vara av god teknisk och gestaltmässig kvalitet”, ”stimulera till diskussion och debatt” samt ”får inte vara fientliga eller cyniska i sin människosyn gentemot publiken”

- Danscentrum Norr bildas, med egna stadgar och egen styrelse - 8 fria dansgrupper får sammanlagt 300 tkr av Kulturrådet, i genomsnitt 37.500 kr per grupp (jfr fria teatergrupper, 31 grupper, 3,03 mkr, genomsnitt drygt 97.500 kr)

- Kulturpolitisk proposition Den statliga kulturpolitiken 1; det blir tydligare att kulturområdet är ett ansvarsområde för det offentliga och får en mer jämbördig ställning med andra samhällsområden; 8 mål: yttrandefrihet, gemenskap och aktivitet, ansvarighet (motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet), decentralisering, samordnings och differentiering, förnyelse, bevarande; det övergripande målet är att ”medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet” - Statens Kulturråd grundas - Utredning Konstnärerna i samhället - NorrlandsOperan grundas i Umeå

Nutida Dans 1-2, 2006

- Kulturpolitiska propositioner Den statliga kulturpolitiken 2 och Den statliga kulturpolitiken 3 - Utredning Fort- och vidareutbildning för teaterarbetare

- Jan-Erik Wikström (fp) är utbildningsminister med ansvar för kulturfrågor - Konstnärsnämnden skapas. Det sitter en dansrepresentant som suppleant i styrelsen, först 1982 blir det ordinarie ledamöter - Kulturarbetsdelegationen (rådgivande) skapas vid AMS

9


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1977

1978

1979

DANSCENTRUM - Danscentrum får 130 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet och 7.000 i hyresbidrag av Stockholms Stad - Skandinavisk festival, med 75.000 Dkr i stöd från Nordiska Kulturfonden - Danscentrum hyr Orkanen, en gammal biograf, som repetitionslokal (ett år)

- Cirkulerande ordförandeskap, två månaders period - Danscentrum får 140 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet (6,5% av centrumbildningspotten)

- Cirkulerande ordförandeskap, två månaders period, arvode 5 timmar/vecka - Danscentrum får 195 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet plus utrustningsbidrag på 20 tkr, hyresbidrag från Stockholms Stad 15 tkr - AMS-tjänst i sex månader för ett projekt i tre av Stockholms läns kommuner - Daglig träning 3 ggr/vecka - Fem danshelger med föreställningar och verkstäder på Södra Teatern i samarbete med Riksteatern - Kurser med två lärare från Trisha Brown Dance Company samt Richard Alston, England - Medlemsblad Fri Dans, tre nummer - Rörelseverkstäder varje lördag

- Statens Dansskolan blir Danshögskolan, med en allmän treårig utbildningslinje med benämning danslinjen (pedagog/koreograf) - Bidrag till de fria dansgrupperna vid Kulturrådet uppgår till 600 tkr

15 fria dansgrupper delar på 839 tkr, i genomsnitt 56 tkr (jfr 40 fria teatergrupper, i genomsnitt 188 tkr)

Barnkulturutredningen

PM Kulturrådet Nytt statsbidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper

DANSOMRÅDET

KULTUROMRÅDET - Utredning Kultur och arbetsliv - Utrikes- och Utbildningsdepartemet tillsätter en utredning om Svenska kultur- och informationsutbyte med utlandet

10

Nutida Dans 1-2, 2006


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1980

1981

1982

- Ordförande: Karin Thulin - Danscentrum får 205 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet - AMS-tjänst i sex månader för ett projekt i tre av Stockholms läns kommuner - Festival i Norrtälje, landstingsbidrag 10 tkr, Kulturrådet 15 tkr, ABF/TBV 6 tkr - Dansveckor på Kulturhuset, 4 grupper - Daglig träning 3 ggr/vecka; Kulturrådet bidrar med 32 tkr (det räcker för 1 gg/v) - Sommarkurs med Albert Reid, Konstnärsnämnden bidrar med 40.000 kr - Festival i samarbete med Skådebanan, landstinget 50 tkr - Fyra helger på Södra Teatern, Riksteatern 30 tkr

- Rörelsecentrum, en självständig förening för rörelseverkstäderna, skapas, samarbetsavtal med Danscentrum - Festival på Södra Teatern, 10 grupper - Daglig träning 4 ggr/vecka under våren, 5ggr/vecka hösten - Undervisning i fri dans för amatörer, två kvällar i veckan - Aktion med centrumbildningarna ”Värna kulturen, rädda människan” i Kungsträdgården, följde av aktiviteter varje månad under hösten - Folder för presentation av dansgrupperna - Föreställningar på Moderna Muséet och Berwaldhallen

- Ordförande: Gita Sellman - Danscentrum får 220 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet, lönebidrag från Länsarbetsnämnden 95 tkr - 64 aktiva medlemmar och 18 stödmedlemmar - Daglig träning 5 ggr/vecka - Workshop med Mary Fulkerson i samarbete med Moderna Muséet och Karen Levey i tre veckor, Konstnärsnämnden 40.000 kr - 10 årsjubileum: folkloreföreställningar på Södra Teatern, dansvecka på Kulturhuset (24 grupper) och dans- och mimvecka på Fågel Blå

Konstnärsnämnden delar ut 35 dansrelaterade stipendier/bidrag, sammanlagt 425 tkr (teater 143 bidrag, sammanlagt drygt 1,5 mkr)

- Balettskolan (Kungl. Operans) blir Svenska balettskolan. Eleverna har klassisk balett 6ggr/vecka och jazz, modern, karaktärsdans och pas de deux 1 gg/vecka - De fria dansgrupper som stöds av Kulturrådet spelar 620 föreställningar på 33 produktioner - Riksföreningen för Folkmusik och Dans skapas

- De 14 dansgrupper (varav en i Göteborg) som får bidrag från Kulturrådet delar på drygt 1,5 mkr. De redovisar 33 produktioner, 620 föreställningar för en publik på 57.000 personer och spelintäkter på 570 tkr - Dansgrupperna Vindhäxor, Svängrum och Nikes döttrar bildar Glashuset i Stockholm

- Ny läroplan för grundskolan, decentralisering till kommunerna - 5 av landets 290 kommuner har ett kulturprogram - Gemensamt uttalande av centrumbildningarna till utredningen Folkbildning inför 80-talet - Rapport Kulturprogram i föreningslivet

Nutida Dans 1-2, 2006

- Bengt Göransson (s) är kultur- och skolminister - Boken från Kulturtribunalen Kulturaktionen 1981/1982 mot staten

11


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1983

1984

1985

DANSCENTRUM - Danscentrum får 255 tkr i verksamhetsbidrag av Kulturrådet - En folder om gruppernas utbud produceras - Dansgruppen Rubicon ordnar en fridans festival i Göteborg i tre dagar i samarbete med Stora Teatern, Frölunda Kulturhus, Göteborgs universitet och med ekonomiskt stöd av Danscentrum - Kvällskurser i fridans för amatörer ordnas 2 ggr/vecka i samarbete med NBV - Daglig träning 5 ggr/vecka - Föreningen Rörelsecentrum upplöses

- Samarbetsgruppen för daglig träning, Danscentrum, Balettakademien, Teaterförbundet, skapas - Festival på Södra Teatern, 7 grupper - Daglig träning 5 ggr/vecka, tre i egen regi

- Danscentrum flyttar tillfälligt till IDRA och får sedan ett kansli på Norrtullsgatan, den dagliga träningen ordnas på Glashuset - Daglig träning 4 ggr/v - Medlemsbladet Valsen tre nummer

Föreningen Frilansdansare i Väst organiserar daglig träning i Göteborg 3 ggr/vecka

- 10 fria dansgrupper delar på drygt 1.9 mkr - Svensk Danskommitté bildas som en egen verksamhetsgren inom Svensk Teaterunion/ Svenska ITI - Föreningen Svenska Koreografer bildas, Per Jonsson är första ordförande

DANSOMRÅDET Göteborgs Stad och Stockholms Stad utvidger sitt kulturpolitiska ansvar att även omfatta fria dansgruppers verksamhet

KULTUROMRÅDET - Översyn av samhällstödet till fria teater- och dansgrupper, förslag till nya fördelningsprinciper - Översyn av de konstnärliga utbildningarna

12

- Arbetsförmedlingarnas tidigare kulturarbetarsektioner omvandlas till kulturarbetsförmedlingar med regionalt ansvar - En gemensam presentationsfolder tas fram av centrumbildningarna

Nutida Dans 1-2, 2006


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1986

1987

1988

- Ordförande: Solweig Linde - Danscentrum har 68 aktiva medlemmar, 16 grupper varav 9 med kontinuerlig verksamhet (en i Göteborg och en i Umeå) - Projekt Ut med Dansen, turnéverksamhet för barn- och ungdomsproduktioner i Stockholms län, skapas; en halvtidsanställd, 7 grupper, 4 kommuner - Medlemsbladet Valsen kommer ut, 6 nummer - Daglig träning 4 ggr/vecka - För första gången får Danscentrum ett bidrag från AMS (30 tkr) för att trycka en katalog över medlemmarna och deras produktioner; den distribueras till ca 2000 beställare i hela landet

- Danscentrum får 312 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet - Festival i fem dagar i Härnösand, Kulturrådet 50 tkr, regionalt 80 tkr - Bidrag från Riksteatern för föreställningar på Södra Teatern, 35 tkr - Daglig träning 4 ggr/vecka - Barnkulturdagarna i Södertälje, 7 grupper - Projekt Ut med Dansen, landstingsbidrag 100.000 kr, en halvtidstjänst, 7 grupper, 4 kommuner - Danscentrum får en egen studio, KODA, på Norrtullsgatan - Medlemsbladet Valsen, 4 nummer

- Danscentrum får 322.000 kr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet - Ut med dansen-projektet blir In med Dansen och får 453 tkr av Stockholms läns landsting - Arbete med att skapa en modell för en dansarpool, diskussioner förs med Kulturrådet, Stockholms Stad, landstinget och FSK - AMS-bidrag 30 tkrför en katalog som måste vara tvåårig - Medlemsbladet Valsen, 6 nummer - Daglig träning 4 ggr/v i 30 veckor

- Cramérbaletten läggs ned av Riksteatern - Moderna Dansteatern skapas på Skeppsholmen i Stockholm - Operabaletten har 75 dansare, Stora Teatern i Göteborg 32, Malmö Stadsteater 34, Cullbergbaletten 20 och Östgötabaletten 30 - Teaterförbundet anger 207 yrkesutövande fridansare varav 115 i Stockholm

- Unga Atalante startas i Göteborg av dansgruppen Rubicon - Försöksverksamhet med en tvåårig estetiskpraktisk gymnasielinje med inriktning dans - Projektet Dans i skolan kommer igång i 9 kommuner - Kulturrådet delar ut 3,5 mkr till fria dansgrupper (projekt 38%, verksamhetsbidrag 38% , Moderna Dansteater 10%, daglig träning 9%, turné 4% )

Stöd från Kulturrådet till 13 fria dansgrupper, genomsnitt drygt 283 tkr

- Kollektivavtal för fria teatergrupper - I budgeten 85-88 anslås särskilda medel (ca 15 mkr per år) i syfte att öka skolans kontakter med kulturlivet; ca 10% av projekten blir dansprojekt - Kulturarbetsförmedlingen i Stockholm anslår 1,4 milj kr till dansen, av totalt 10 milj kr

Nutida Dans 1-2, 2006

13


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1989

1990

1991

DANSCENTRUM - 375 tkr i verksamhetsbidrag, Kulturrådet - Danscentrum flyttar under hösten till Cullbergbalettens lokal på Jungfrugatan, flyttbidrag Kulturrådet på 100 tkr; lokalen används för repetitioner, kansliet på Folkets Hus - Bidrag från AMS på 20 tkr för framtagning av informationsmaterial - In med Dansen får 460 tkr i bidrag från Stockholms läns landsting, 22 grupper - Medlemsbladet Valsen blir Nutida Dans - Fortbildningskurser för arbetslösa dansare arrangeras i samarbete med AMS - Festival i Jönköping och Öregro (19 grupper) - Beredksapsarbete för kartläggning av landets dansscener - Daglig träning 4 ggr/v i 28 veckor

- Ordförande: Nina Lundborg - Danscentrum Syd (30 medlemmar) skapas - Verksamhetsbidrag 580 tkr - In med Dansen: landstingsbidrag 615.000 kr, 19 grupper, 14 kommuner/stadsdelar - 30 tkr i bidrag från Stockholms stad, plus 7.000 kr för daglig träning - Danscentrum tillsätter ett programråd för att föra kvalitetsdiskussioner vid förmedling - AMS-tjänst två månader för att bereda frågan om en dansarpool, i samarbete med Af Kultur - 4 dansdagar i Västerås - Danscentrum Syd arrangerar Dansdagar på Fakiren, Malmö, 9 grupper, stöd från Malmö Stad, Kulturrådet, Skånes Bildningsförbund och Folkuniversitet

- Danscentrum får 675 tkr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet - Danscentrum Väst (10 medlemmar) skapas - Danscentrum Syd arrangerar Dansdagar på Fakiren - Sexmånaders beredskapstjänst för en förmedlare (Författarcentrum var den första centrumbildning som fick en arbetsförmedlare 1968) - Festival i Kungsör, 5 grupper - Danscentrum Väst producerar en katalog för presentation av sina medlemmar - Nutida Dans, två nummer

- Folkmusik och -dansåret - Första Dansdagar på Teater 23 i Kirseberg (Skåne)

- Efter 4 års turer skapas Dansens Hus i Stockholm. Stiftarna är Danscentrum, Malmö Stadsteater, GöteborgsOperan, Riksteatern och Dansmuséet - Första doktorsavhandling om dans, Form och mening i dansen, Lena Hammergren, Teatervetenskapliga institution, Stockholms universitet - Dans & Teaterhuset Fakiren öppnas i Malmö - Konstnärsnämnden delar ut 69 dansrelaterade stipendier/bidrag, totalt 1.9 milj kr (teater 141 bidrag, 2 mkr)

- Utredning Centrumbildningarna på kulturområdet - Utredning Konstnärens villkor - 28 kommuner (av 290) har ett kulturprogram

- Ett självständigt kulturdepartement (tidigare Utbildning och kultur) bildas - Birgit Friggebo (fp) är kulturminister - Kartläggning av situation för de fria koreograferna - Motion till riksdagen av Jan Hyttring m.fl. (c) Kulturpolitiken: ”De fria grupperna utgör ett intressant och mycket dynamiskt inslag i det svenska kulturlivet. Deras ekonomiska situation är dock mycket bekymmersam... Vi föreslår därför ett tillskott på 3 miljoner kronor utöver regeringens förslag.”

DANSOMRÅDET Den moderna linjen startar på Svenska Balettskolan, Kajsa Giertz är ledare till 1996, sedan Nina Höglund - Genom Danscentrums initiativ får 153 elever i åk 2 i Matteus rektorsområde ha folkdans på schemat i 9 veckor. Projektet stöds med Kultur i skolan-pengar

KULTUROMRÅDET - En enkät bland kommunerna redovisar att 29 kommuner (10%) har dans inom kommunal musik- och dansskola, medan 18 kommuner (6%) har obligatorisk dansunvervisning i skolan - Total kommunalisering av grundskolan - Utredning om Danspedagogutbildningen i Sverige

14

Nutida Dans 1-2, 2006


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1992

1993

1994

- Verksamhetsbidrag 875 tkr - Danscentrum Väst ombildas till en fristående organisation, Dans i Väst - Danscentrum Syd arrangerar Dansdagar i Malmö, 12 grupper; samt daglig träning, (Kulturrådet beviljar bidrag för att upprusta en studio, bidrag 40 tkr, Malmö Stad 40 tkr, Af Kultur subventionerar gästlärare) - Rapport med Teater-örbundet (där det bl.a anges att A-kassan svarar för 24% och dansarbete för 58% av dansarnas inkomster) - Dagens dans, Vattenfestivalen, 9 grupper - Festival i Norrköping (5 grupper) - Internationell sommarkurs med Carina Aris Minnesfond och Danshögskolan, Irene Hultman, Neil Greenberg, June Vail, Katarina Weslien

- Ordförande: Lisbeth Hagerman - Följande koreografer har repeterat i studion: Caprioli, Egerbladh, Forsman, Gahrton, Jaresand, King, Külper, Kvarnström, Lindgren, Olterman, Parsons, Sandin, Tingskog, Zettervall - Verksamhetsbidrag 1 mkr, 220 tkr Stockholms stad, 830 tkr Stockholms läns landsting - Festival i Uddevalla, 9 grupper - 30 koreografer på Stallet, Stockholm, med FSK - In med Dansen, 11 kommuner, 12 grupper - Nutida Dans, fyra nummer

- Verksamhetsbidrag 1 mkr - Ett rum för dans, presentation av 11 grupper under utbudsdagen i Hallunda, Riksteatern - Ombyggnad av lokalen i Stockholm, bidrag på 890.000 kr från Boverket - Förmedlingsverksamhet: In med Dansen har förmedlat produktioner för 700 tkr (77 föreställningar, 15 produktioner, 15 kommuner), den övriga förmedlingen för 370 tkr - En presentationsfolder tas fram - Fyra stipendier à 1.000 kr delas ut till lovande talanger för den nutida dansen - Festival i Trollhättan, Halland, Kristinehamn och Norrköping

- Dans i landet, ett AMS-projekt från Riksteatern, där 10 dansarna är anställda för att arbeta med två koreografer (Greta Lindholm och Birgitta Egerbladh); det blir 18 föreställningar - Första länsdanskonsulent i Norrbotten, ett års projekt - Margaretha Åsberg blir Danshögskolans första professor - 16 fria dansgrupper delar på drygt 4,7 mkr

På initiativ från Danscentrum inrättar Konstnärsnämnden ett ateljéstipendium för svenska koreografer vid Movement Research, New York

- Första Göteborgs Dans och Teaterfestival, ingen produktion från någon svensk dansgrupp (workshops av Egerbladh och Kvarnström) - Efva Lilja blir rådgivare till kulturministern Margot Wallström - 18 fria dansgruper delar på drygt 6,3 mkr (Kulturrådet); en enda av dessa grupper kan erbjuda sina dansare mer kontinuerlig anställning

Motion till riksdagen av Elisabeth Persson m.fl. (v), Fria teater-, dans- och musikgrupper m.m: ”I den ovanligt generösa anslagsökningen till Operan ingår en post på 13,2 milj kr. Detta är en engångsförstärkning avsedd som //en ökning av befintligt aktiekapital. Vi anser att en höjning av Operans aktiekapital kan ske successivt över en treårsperiod. Vi föreslår därför att höjningen för 1992/93 stannar vid 4, 4 mkr. Resterande medel föreslås fördelas mellan de fria grupperna och centrum-bildningarna så att anslaget till de fria teater-, dans- och musikgrupperna ökas med 7 mkr och anslaget till centrumbildningarna med 1,8 mkr.”

- Regeringen ger Kulturdepartementet i uppgift att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgiften att utvärdera kulturpolitikens inriktning (Kulturutredningen) - Motion till riksdagen av Elisabeth Persson och Rolf L Nilson (v) Utredning om dans: ”En sådan utredning bör omfatta såväl professionell dans som amatördans liksom utvecklingen av institutioner och andra offentliga insatser centralt, regionalt och lokalt.”

-- Margot Wallström (s) blir kulturminister - Stiftelsen för Kunskap och Kompetens satsar under perioden 1994-1999 70 mkr (av totalt 3,6 miljarder) till kulturprojekt. Fram till 2005 får dansprojekt 2,6 mkr - Teaterutredningen Teaterns roller: ”Framförallt dansen skall bli etablerad som konstform också ute i landet.”

Nutida Dans 1-2, 2006

15


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1995

1996

1997

DANSCENTRUM - Ordförande: Anna Virdefors - Kulturrådet drar in sitt hyrestöd - Lilla studio renoveras för 589 tkr - Första Dansplats för work in progress i stora studion, 6 tillfällen, 25 danser, 3 film/video - Utbudskatalog med produktioner från 27 grupper/koreografer - In med Dansen: 140 föreställningar, 9 grupper, 12 kommuner - Festival i Tranås - Stockholms Dansfestival, i samarbete med FSK och Moderna Dansteatern, 40 koreografer - 20 dansvykort produceras - Två stipendier à 1.000 kr delas ut till lovande talanger för den nutida danskonsten

- Första tävling i nykoreografi för barn organiseras, 17 anmälda koreografer - Dansdagar på Riksteatern, 16 produktioner presenteras varav en från Göteborg - 5 Dansplats - Daglig träning 5 ggr/v - Dansfestival i Vilhelmina - Dansrum under PITAs Ungkulturdagar

- Ordförande: Amanda Thunberg (teaterproducent) t.o.m augusti, Elisabet Palmberg - Festival för barn- och ungdomspublik på Teater Pero, 20 produktioner, gästspel Österrike - Deltagande med en monter i Skolforum, 50 tkr Kulturrådet, med länsdanskonsulenterna - Motion till årsmötet från Nina Lundborg, kanslichef: ”En stor del av det dagliga arbetet på kansliet går åt till studiosysslor... detta tar tid och gör kansliet på den rikstäckande föreningen Danscentrum till en slags serviceinrättning för dansare/koreografer i Stockholm. Jag kräver att årsmötet ger styrelsen i updrag att ändra på dessa förhållanden nu.”

- En dansinformatör anställs på Dans i Väst - Fakiren byter namn till Dansstationen - Östgötabaletten läggs ned i juli. I budgetpropositionen föreslås 3 mkr i rekonstruktionsbidrag men regionens politiker kan inte enas - Andersson, Elisson, Blanchard och Reich & Szyber blir medlemmar i DPS

- Malmö kommun och Köpenhamn beviljar medel till Dansstationen och Dansescenen för samarbete kring dans för barn och unga i Öresundsregionen - Första SALTO!-festival i Skåne, 7 kommuner, 9 produktioner, 60 föreställningar - FSK arbetar med projektet Staden som scen inför Kulturhuvudstadsåret 98, 100 tkr från landstinget, 100 tkr Kulturrådet och 400 tkr Kulturhuvudstadsåret - 24 fria dansgrupper delar på 6,4 milj kr - De fria dansgruppernas intäkter kommer till 50% från staten, 30% sålda föreställningar och bara 11% från landsting och 3% från kommuner

- 1996 års Kulturpropositionen, för första gången behandlas dansen som ett självständigt konstområde; de kulturpolitiska målen är att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den; verka för allas möjlighet till kulturupplevelse och eget skapande; motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet; bevara och bruka kulturarvet; främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet - Marita Ulvskog (s) är kulturminister - Första treåriga nationella uppdrag (1 milj kr/år) - Motioner till riksdagen av fp, v, c, mp och kd om ett rådgivningscenter för dansare

- Kulturnät Sverige byggs upp av Ingenjörsvetenskapsakademien och bekostas av Stiftelsen för Kunskap & Kompetens, Framtidens Kultur och Riksbankens jubileumsfond - Rapport Arbete åt konstnärer - Översyn av arbetsmarknadspolitiken i förhållande till konstnärsyrket

DANSOMRÅDET - DPS (Dansproduktionsservice) skapas på Dansens Hus, med Caprioli, Jonsson, Kvarnström, Pahkinen och Östberg; bidrag kommerfrån Kulturrådet, Stockholms stad och Länsarbetsnämnden - Glashuset går i konkurs - Nystartad dansarlinje på Danshögskolan, där danspedagogutbildningen utgör 80% - Norrdans skapas i Härnösand - Skånes dansteater skapas med bidrag från Malmö Stad, Region Skåne och Kulturrådet

KULTUROMRÅDET - Efter avvecklingen av löntagarfonderna skapas Stiftelsen Framtidens Kultur (529 mkr). Av de 1.800 bidrag som delas ut fram till 2006 har 81 gått till rena dansprojekt, 56 till tvärkulturella projekt där dansen ingår. - Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning och utvärderingsbetänkande Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 - Motion till riksdagen av Nils T Svensson och Kurt Ove Johansson (s) Ny dansteater i Skåne: ”Detta genombrott för en regional kulturinstitution på det ’sällsynta’ området dans hotar alltså nu att kvävas i sin linda...”

16

Nutida Dans 1-2, 2006


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 1998

1999

2000

- Ordförande: Lotta Harryson - AMS-bidrag 900 tkr (av totalt 15 mkr till centrumbildningarna) för arbetsförmedlande verksamhet, projektet Danscentralen; DC Syd får 200 tkr av samma pott - BU! dansfestival för barn och unga i Sundbyberg, 6 produktioner - Utbudskatalog, 23 grupper - 29 april lanseras hemsidan - DC-grupperna spelar 1.200 föreställningar på 86 platser för 42.000 barn/unga och 3.500 vuxna- Möte Danscentrum, Dans i Väst, Danscentrum Syd och danskonsulenten i Västerbotten - Staden som scen, i samarbete med FSK, 15 grupper

- Verksamhetsbidrag 1,15 mkr, daglig träning 260 tkr, hyresbidrag Stockholms Stad 60 tkr, Stockholms läns landsting 430 tkr - Danscentrum Norr bildas - 46 koreografer/dansare hyr studiorna - Utbudskatalog, 30 grupper - 23 grupper/koreografer får service av Danscentralen (planering, prissättning, bidragsansökan, layout, uppdragsförmedling m.m) - Daglig träning 4 ggr/v nutida teknik, 1 gg/v yoga - Festival i Hudiksvall - Danscentrum Syd får en hemsida under Dansstationens hemsidesadress - Tävling i nykoreografi för barn- och ungdomspublik, 13 produktioner deltar

- Verksamhetsbidrag 1,15 mkr, 100 tkr Stockholms Stad, 690 tkr landstinget - Danscentralens projekt Stöd för Dansspridning får 300 tkr av Stiftelsen Framtidens Kultur - DC syd blir en fristående organisation - Du-festival för barn- och ungdomspublik, i Stockholm och Västerås, 12 produktioner - Projektet Danscentralen permanentas. 32 grupper/koreografer får service - 57 koreografer/dansare hyr studiorna - Danscentralens rapport On y danse, om dans som scenkonst i Frankrike, stöd från Konstnärsnämnden 35.000 kr - In med Dansen: 23 kommuner, 11 produktioner, 95 föreställningar

- Dans i Väst får AMS-bidrag för arbetsförmed-lande verksamhet och därigenom centrumbildnings-status - Dans i Väst: första Turnéprojekt - SALTO! 15 kommuner - Dans i hela landet, ett treårigt projekt med Dansens Hus, Operan (från 99) och Riksteatern får bidrag för sammanlagt 9,1 mkr från Kulturrådet och 3 mkr från Framtidens Kultur - Älvsborgs Teaterns Dansensemble för en ung publi i Västra Götaland skapas - Första Dansbiennal i Stockholm: 9 produktioner, 8 seminarier, 370 deltagare; Kulturrådet bidrar med 575 tkr, Riksteatern med 200 tkr, biljettintäkter 115 tkr

- DPS läggs ned; under 4 år har projektet fått 1,3 milj kr av Kulturrådet, 1,5 mkr Stockholms stad och 1 milj kr Länsarbetsnämnden; drygt 900 föreställningar har spelats (jfr övriga statligt stödda grupper ca 600), varav 175 utomlands, ca 50 dansare anställda per år - Dansstationens Turnékompani bildas - Teaterförbundets dansavdelning får ett ombud för dansfrågor - Turnéslingan Tre Scener, ett samarbete mellan Dansstationen, Moderna Dansteatern och Atalante, får stöd från Framtidens Kultur - Zebra dans, scen för dans för barn och unga, skapas i Stockholm och presenterar 11 produktioner

- Samdans, samarbete mellan danskonsulenten, Dans i Väst, GöteborgsOperan, Riksteatern Västra Götaland och Älvsborgs Teater, 24 medverkande kommuner - Byteatern i Kalmar får 2,5 mkr från Framtidens Kultur för att utveckla dans - De fria dansgrupperna spelar 7 föreställningar per produktion (jfr dansinstitutionernas 11 och de fria teatergruppernas 32) - Första residens genom Dans i Hela landet, Blanchard på NorrlandsOperan (1 milj kr) - Per Jonssons minnesfond skapas

- Stockholm Kulturhuvudstad; en arbetsgrupp, Kultur i hela landet, tillsätts - Kulturutskottets Betänkande gällande den konstnärliga arbetsmarknaden - Kulturrådets totala bidragsfördelning och övrig verksamhet uppgår till 1,2 miljarder kr - Motion till riksdagen av Gudrun Schyman m.fl. (v) Kultur: ”... verksamhetsbidraget för de fria grupperna bör delas upp i en verksamhetsdel och en turnédel. Det är ett sätt att säkra kvaliteten så att inte turnékostnaderna äter upp det som behövs för själva den konstnärliga verksamheten. ”

- Teateralliansen startar, ett samarbete mellan Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet, årsbudget på 10 mkr (AMS); 66 skådespelare anställs - Region Skåne och Västra Götaland får själva fördela de statliga kulturbidragen - Teaterförbundets Manifest för den fria scenkonstens utveckling - Motion till riksdagen om nationellt uppdrag för dans av Birger Schlaug (mp) Kulturell tillväxt, av Hans Stenberg (s) Norrdans samt av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v) Nationella uppdrag

- Friheten har ett pris, översyn av fria dansgrupper/ koreografer. Årsverken per offentligt stödd dansgrupp 2,2/grupp (jfr teater 6,4); 43% av publiken finns utanför hemkommunen - Rapport Om Sveriges dansinstitutioner, Kulturrådet - Motion till riksdagen av Ana Maria Narti (fp) En förstärkning av kulturens ekonomi: ”Arbetsmarknad och arbetsliv kostar Sverige 46,1 miljarder år 2000! Om man till det lägger det som går till trygghet vid arbetslöshet - alltså a-kassa, utbildningsbidrag o.s. v - når man fram till det astronomiska beloppet 76,7 miljarder. .. investering i kultur, medier, trossamfund och fritid - 7,6 miljarder...”

Nutida Dans 1-2, 2006

17


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 2001

2002

2003

DANSCENTRUM - Danscentrum Norr har 8 aktiva medlemmar och 4 stödmedlemmar - Första kollektivavtal i världen för fria dansare och koreografer undertecknas av Danscentrum och Teaterförbundet - 61 koreografer/dansare hyr studiorna - Samverkansgrupp (Danscentrum, Danscentrum Syd, Dans i Väst, Danscentrum Norr) skapas - Utbudskatalog, 55 produktioner av 34 grupper (varav 2 från Göteborg och 2 Malmö) - Danscentralen gör en inventering av dansare inskrivna vid Af Kultur Stockholm - Danscentralen startar ett försöksprojekt med en producent som arbetar med 5 koreografer

- Ordförande: Tasso Stafilidis - Verksamhetsbidrag 2,1 mkr (inkl. bidrag för arbetsförmedlande verksamhet) - Hyresbidrag 100 tkr Stockholms Stad - Samverkansavtal skrivs under av de fyra regionerna, gemensam ansökan till Kulturrådet - Danscentrum får i uppdrag att bedriva en danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län - Danscentralen ordnar en dansmässa i Örebro, i samarbete med danskonsulenten - Utbudskatalog: 37 koreografer (6 Göteborg, 2 Malmö), 56 produktioner - Dallafestivalen i Hägersten, 29 föreställningar - Danscentralens rapport Dansare 2000, med Af Kultur

- Verksamhetsbidrag: Danscentrum Sverige 748.500 kr, Stockholm 438 tkr, (daglig träning 360 tkr), Norr 23,5 tkr, Syd 35 tkr - Arbetsförmedlande verksamhet: Stockholm 946 tkr, Syd 210 tkr - Projektet Danscentralen införlivas med den övriga förmedlingen - Nätverket Dansspridning i Mellansverige, med dans- och teaterkonsulenter från Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland, turnerar ett 40-tal föreställningar, stöd Kulturrådet 150 tkr - Utbudskatalog 37 grupper, ca 60 produktioner - Workshop i samarbete med Danshögskolan

- Samdans i Göteborg blir ”Två månvarv dans” p.g.a resursbrist, 18 kommuner deltar - 7 koreografer skapar Rörelse, ett koreografkooperativ i Malmö

- NorrlandsOperan startar ett treårigt EU mål-1 projekt för gästspelscen för dans - Dansens Hus får ett treårigt nationellt uppdrag för projektet Dansnät Sverige; sju regioner är medverkande - Turnéslingan (Moderna Dansteatern i Stockholm, Dansstationen i Malmö och Atalante i Göteborg) får 750 tkr av Kulturrådet - Dansforum i Umeå blir Balettakademien

- Av de totala kulturutgifterna i Sverige står hushållen för 70%, staten för 14%, kommunerna för 13% och landsting/region för 3% - 113 av landets 290 kommuner har ett kulturprogram - Utredning om Internationell kulturverksamhet - Dansresidens – ett sätt att producera dans, Kulturrådet - De fria dansgruppernas situation, en lägesrapport 2002, Kulturrådet

- Regeringen ger Kulturrådet i uppdrag att sammanställa ett förslag till ett handlingsprogram för den professionella dansen i Sverige - 1/3 av kommunerna har en renodlad kulturförvaltning - Staten finansierar dansen till 71%, teatern till 50% och musiken 78%; för regional och lokal medfinansiering är siffrorna 25%, 44% resp. 6% - Uppföljning av försök med treåriga produktionsbidrag till fria grupper/koreografer, Kulturrådet - Utvärdering av Kulturrådets länskonstnärsverksamhet/konsulentverksamhet

DANSOMRÅDET - Dansbiennal i Umeå, 18 produktioner, 11 seminarier, 9 samtal/föresläsningar, 1-5 workshops för professionella dansare - Dans i hela landet läggs ned, har under tre år turnerat 8 produktioner, 170 föreställningar - Första året med Kulturrådets treåriga verksamhetsbidrag (5 grupper, 34% av den disponibla potten) - Konstnärsnämnden delar ut 82 dansrelaterade bidrag för totalt 3,1 mkr (teater 149 bidrag, 4,2 mkr)

KULTUROMRÅDET - Utredning Utvärdering av folkbildning, med delrapport Folkbildningen och kulturen - Utredning Konstnärerna och trygghetssystemen - Utredning Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - Motion till riksdagen av Inger Davidson m.fl. (kd) Skapande verksamhet: ”De fria grupperna är som en frisk vind som blåser genom Kultursverige... det är därför en självklarhet att de ska ges rimliga ekonomiska villkor att fortsätta verka... Vi anser att verksamhets- och projektbidragen behöver ses över för att få till stånd en långsiktigt hållbar utveckling för de fria grupperna. Det behövs även en snar lösning på frågan om hur pensionerna för de fria grupperna skall säkerställas.”

18

Nutida Dans 1-2, 2006


35 år dans i Sverige 35 år dans i Sverige 2004

2005

2006

- Danscentrum Sverige och Danscentrum Stockholm bildas - Dans i Väst blir Danscentrum Väst - Verksamhetsbidrag Danscentrum Sverige 771,5 tkr; Stockholm 404,7 tkr; Norr 48,4 tkr; Väst 304,3 tkr, Syd 72,1 tkr - Arbetsförmedlande verksamhet: Stockholm 974,3 tkr, Väst 288,4 tkr - Dansspridning i Mellansverige turnerar 66 föreställningar av 7 produktioner, bidrag Kulturrådet 400 tkr - Ett elektroniskt nyhetsbrev skickas till medlemmarna varannan vecka i Stockholm, varje vecka i Väst - Två masterclass i Stockholm i samarbete med TBV och Af Kultur

- Danscentrum Sveriges Riksstämma, samverkansgruppen lämnar över ansvaret för Danscentrum Sverige till dess första styrelse - Verksamhetsbidrag: Danscentrum Sverige 827 tkr, Stockholm 359 tkr, Väst 291 tkr, Syd 108 tkr, Norr 73 tkr - Arbetsförmedlande verksamhet oförändrat - Danscentrum Stockholm har 94 aktiva medlemmar, 29 juridiska, 19 stöd; Väst 105 aktiva, 9 stöd; Syd 72 aktiva, 12 stöd; Norr 20 aktiva, 11 stöd - Dansspridning i Mellansverige turnerar 126 föreställningar av 5 produktioner

- Dansalliansen, ett projekt mellan Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Danscentrum Sverige, får 4 mkr för 2006. Till skillnad från Teateralliansen är dessa rena kulturpengar (ingen inblandning av AMS) - Danscentrum Norr får en timanställd administratör

- Dansbyrån, ett koreografkooperativ, bildas i Göteborg - Byteaterns dansensemblen läggs ned efter att Regionförbundet dragit ned sitt stöd - Dansbiennal i Malmö, 19 produktioner, 19 seminarier, 3 workshops för professionella dansare - Dramatiska Institutet ordnar två kortare kurser för scenkonstproducenter

- Det finns danskonsulenter i 13 regioner - 107 ansökan till Kulturrådet: 5 treåriga bidrag, 15 etåriga; 3,5 mkr går till projekt, totalt 14,5 mkr plus 4,9 mkr för daglig träning och de fria scenerna. 75% av de stödda grupperna är från Stockholm, 14% Göteborg, 6% Skåne; 18% gör produktioner för barn och ungdom, 9% folk och etnisk dans - Kulturrådet delar ut stöd till arrangörer på 589 tkr - Atalante i Göteborg får 650 tkr, Dansstationen i Malmö 1,75 mkr, Moderna Dansteatern i Stockholm 1,5 mkr och Zebra Dans (barn och ungdom, Stockholm) 500 tkr

- Kulturrådet delar ut 7 treåriga bidrag (en i Göteborg, en i Uppsala), 12 ettåriga (en i Göteborg, en i Örebro) och bidrag till 11 produktioner för sammanlagt 1,8 mkr; 69 ansökan har lämnats in (12 Göteborg, 5 Skåne, 1 Luleå, 1 Örebro, 2 Uppsala) - En 4-årig högskoleutbildning för moderna dansare startar på Danshögskolan

- Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet blir Utbildnings- och Kulturdepartemet; Leif Pagrotsky (s) är utbildnings- och kulturminister - Kommittén för jämställdhet på scenkonstområdet tillsätts - Aktionsgruppen för barnkultur - Motion till riksdagen av Lennart Kollmats m.fl. (fp) Kulturskaparnas villkor: ”Förslag till riksdagsbeslut: regelförenklingar och skatteregler för kulturarbetare /med/ eget företag; utvärdering av Af Kulturs insatser; dansares och sångares yrkesvillkor; stöd och stipendier till konstnärer; ...konstnärernas sociala trygghet;upphovsrättslig ersättning till konstnärer och droit de suite.”

- 9 dansare/koreografer har inkomstgaranti från Konstnärsnämnden, den allra första var Birgit Cullberg 1965 - Motion till riksdagen av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Kulturens kraft och motkraft: ”Fyra av tio offentligt stödda föreställningar i Sverige är producerade av fria teater- och dansgrupper och koreografer... Vi kan inte alltid ta för givet att detta tillstånd ska bestå och att de fria grupperna kommer att mäkta med att koka soppa på en spik år efter år. Miljöpartiet ser det därför nödvändigt att anslaget till de fria grupperna höjs” - En framtida dansallians, Kulturrådet

Teateralliansen har en budget på 20 mkr och anställer 109 skådespelare

Nutida Dans 1-2, 2006

19

Profile for Danscentrum Stockholm

Tidsaxel för Danscentrum 1971-2006  

35 år dans i Sverige

Tidsaxel för Danscentrum 1971-2006  

35 år dans i Sverige

Advertisement