Page 1

Nummer 144, mei 2011 2 Webwinkels besproken Overleeft u uw inbox? Harde schijf van â‚Ź240 000 000,Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op zaterdag 28 mei Locatie: Kantine RIBW IJssel-Vecht, Stuwdijk 4, Hardenberg


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Anneke Schippers Bert Leusink Bert Prins Bert Schreurs Gerhard Borger

Erelid

Aart Bekendam

Internet

Website E-mail

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

(0523) 26 56 19 (0523) 26 00 52 (0523) 26 66 76 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Lidmaatschap Volwassenen Jeugdleden (t/m 17 jaar) Gezinslidmaatschap (max. 3 leden)

2010/2011 € 22,80 € 17,10 € 28,50 (Extra gezinsleden € 5,70)

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en vóór 1 december. ABN-AMRO Hardenberg Kamer van Koophandel

4628 64 839 V 62688

Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur

Inhoudsopgave Van de bestuurstafel, Quote van de maand, Aanspreekpunt __________________ 3 Back-uppen is belangrijk (4) Werken met profielen __________________________ 4 Uit de oude doos: de harde schijf waar u op wachtte ________________________ 5 Ledenservice, Collega in de buurt ________________________________________ 6 Agenda _____________________________________________________________ 7 Nieuwsgroepen (5): Het hele proces _____________________________________ 8 Probleem? Opgelost!, Kopij gevraagd ____________________________________ 10 Speciaal voor leden: De helpdesk _______________________________________ 11 Het interview met... Bert Leusink _______________________________________ 12 Bijen in de war door mobiele telefoons?, Prijsvraag ________________________ 13 Voor u gelezen: Hoe overleef in mijn inbox? ______________________________ 14 Webwinkels: Cosmox.nl en Hoorbatterijen.nl ______________________________ 15

2


Van de bestuurstafel Na elke clubdag vergadert het bestuur. Een nabespreking van de clubdag. En al vast een vooruitblik naar de nieuwe clubdag. Willen we een thema, of juist niet. Hebben we meteen ook een vraag aan de leden: wat zouden jullie graag eens als thema behandeld willen zien op een clubdag? Reacties graag naar: voorzitter@cch96.nl. We maken ons wel zorgen over het afnemen van het ledenaantal. Maar de groep die steeds komt is erg enthousiast. Misschien kunnen we ook anderen enthousiast maken? Want de computerclub is niet alleen van het bestuur. We willen graag een club zijn voor en door leden. Denkt u met ons mee? Hebt u tips voor kopij? Of heeft u zelf kopij? GRAAG! Anneke Schippers voorzitter@cch96.nl

Quote van de maand Behandel je wachtwoord als je tandenborstel. Laat niemand anders het gebruiken en neem elke 6 maanden een nieuwe. Clifford Stoll

Aanspreekpunt U kunt op de aankomende clubdag in eerste instantie terecht bij:

Anneke Schippers voorzitter 's middags

Bert Schreurs redacteur 's morgens 3


Back-uppen is belangrijk (4): Werken met profielen Vorige maand hebben we diverse profielen aangemaakt die vastlegden wat er moet worden geback-upped. Deze maand het vervolg deze serie: het daadwerkelijk maken van back-ups. Starten met backuppen Door het gewenste profiel te selecteren en te klikken op Uitvoeren wordt begonnen met het maken van een back-up. Eerst toont SyncBack een scherm met de verschillen ten opzichte van de bestaande back-up. Zijn de voorgestelde wijzigingen akkoord (wat meestal het geval is), klik dan op Doorgaan met uitvoeren. Zodra de back-up is afgerond, toont het hoofdvenster de resultaten. In de kolom Resultaat komt Succes te staan, wat betekent dat het maken van de back-up is gelukt. In de kolom Laatste uitvoering staat het tijdstip waarop dit heeft plaatsgevonden. Profielen wijzigen Een aangemaakt profiel kan altijd weer worden verwijderd of aangepast. Selecteer daarvoor het betreffende profiel en klik linksonder op Wijzig of Verwijder. Wordt besloten een profiel te wijzigen, dan komt men vanzelf terug in het eerder getoonde scherm waarbij bron en doelmap moet worden geselecteerd. Dit is vooral handig wanneer bestanden uitgesloten moeten worden (tabblad Filter) of wanneer wat meer controle over het kopieer- en verwijderproces gewenst is (tabblad Uitgebreid). Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid irrelevante submappen uit te sluiten. Profiel maken voor alle belangrijke mappen Het is van belang een apart profiel te maken voor élke map waarvan straks een back -up wordt gemaakt. Selecteer voor elke bronmap (op de harde schijf) een doelmap (op de back-uplocatie) en stel het profiel naar wens in. Zijn er meerdere gebruikersaccounts, dan is deze procedure wellicht tevens van toepassing voor de andere gebruikersaccounts. Vergeet niet een back-up van de aangemaakte profielen te maken door ze via Profielen > Exporteren profiel te exporteren naar de backuplocatie. Ze kunnen dan altijd weer (via Profielen > Importeren profiel) worden hersteld. Het maken van een back-up agenderen Het enige wat nu nog rest, is het agenderen van de back-up zodat er automatisch periodiek een back-up wordt gemaakt. De frequentie kan, op basis van de maximaal aanvaardbare risico’s, zelf worden bepaald (bijvoorbeeld de eerste van elke maand, elke vrijdagmiddag of elke dag). Op het moment dat er een back-up moet worden gemaakt, kan SyncBack handmatig worden gestart. Met de toetscombinatie CTRL-A kunnen alle profielen in één keer worden geselecteerd, waarna met de knop 4


Uitvoeren met het maken van de back-ups kan beginnen. Het maken van de back-up kost nu slechts enkele handelingen: aansluiten van de externe harde schijf, opstarten van SyncBack, CTRL-A toetsen, klikken op de knop Uitvoeren en weer loskoppelen van de externe harde schijf. Aangezien alleen de gewijzigde bestanden worden gekopieerd, kost het maken van een back-up niet al te veel tijd. Windows opnieuw installeren? Koop een nieuwe harde schijf en gebruik de oude als back-upschijf! Volgende maand het laatste deel Volgende maand het laatste deel in deze serie over het terugzetten van een back-up bij het herinstalleren van Windows. Bert Schreurs SyncBack

http://www.2brightsparks.com/download-syncback.html Klik op de Nederlandse vlag om de download van de freeware versie te starten.

Uit de oude doos: de harde schijf waar u op wachtte Laatst kwam ik op internet een advertentie tegen uit een oud blad uit de begintijd van de PC, die toen nog voluit Personal Computer heette. Het was een aanbieding van een harde schijf van maar liefst (!) 10MB voor $3398, omgerekend naar huidige euro's: €2400,-. En dat dan weer omgerekend naar een harde schijf van 1TB is dat maar liefst de lieve som van €240 000 000. Ja, u leest het goed: tweehonderdveertig miljoen euro! Tegenwoordig kost een harde schijf van 1TB nog maar €42,-... Commentaar op internet: 10MB, tjonge... daar passen dus wel 2 hele MP3-tjes op :) Gerhard Borger

5


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. U Record De U Record Audio Converter is een ideaal apparaatje als u uw oude LP's of bandjes over wilt zetten naar de PC. Hierna kunt u er dan bijvoorbeeld een CD van branden.

Diascanner Leden die eenvoudig hun dia's in willen scannen, kunnen daarvoor onze nieuwe diascanner huren. Compleet met kabels en bijbehorende software.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC. Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Bert Prins. T (0523) 26 66 76 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Collega in de buurt De enige computerclub in onze omgeving die wij kennen is de Mini Computer Club Almelo. De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Tijden Informatie Website 6

Wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 53, Almelo Van 19.30 tot 22.00 uur. G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl

http://www.mcca.nl


Agenda De data voor de clubdagen voor 2011 zijn als volgt: Clubdag zaterdag 22 januari dinsdag 22 februari zaterdag 26 maart dinsdag 26 april zaterdag 28 mei dinsdag 28 juni zomerstop dinsdag 20 september zaterdag 15 oktober vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober dinsdag 15 november zaterdag 17 december

Speciale activiteit Demonstratie Pinnacle Studio 14 HD Algemene Ledenvergadering

LANParty 2011

Locatie Alle clubdagen worden gehouden in de kantine van RIBW IJssel-Vecht. De Stuwdijk 4 7772 AW Hardenberg (0523) 26 54 24

http://www.ribwijsselvecht.nl

Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis.

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

7


Nieuwsgroepen (5): Het hele proces Nu we weten waar de legale grenzen liggen, kunnen we beginnen met het daadwerkelijk downloaden. Deze maand zal ik uitleggen hoe het downloaden globaal in z'n werk gaat, en welke software ik er voor gebruik. In het schema onderaan deze twee bladzijden staat het hele proces in blokjes van links naar rechts weergegeven. Het bestaat uit acties, bestanden en software. De pijlen geven aan in welke volgorde het proces doorlopen wordt. In het kort Het centrale bestand bij het downloaden uit nieuwsgroepen het NZB-bestand. Hierin staat kort gezegd op welke plaats de benodigde bestanden te vinden zijn. Dit bestand kun je vinden door te zoeken met Google of via gespecialiseerde websites. Mijn ervaring is dat je ook via Google toch weer op die sites terecht komt, dus zal ik in een komend deel een paar van die gespecialiseerde sites bespreken. Het NZB-bestand moet vervolgens worden gedownload en geopend in een nieuwslezer (usenet client). Ik gebruik hiervoor Newsbin Pro 64 (versie 5.59). De nieuwslezer downloadt vervolgens 2 soorten bestanden: RAR- en PAR-bestanden. De RAR-bestanden (eigenlijk PAR2) bevatten bijvoorbeeld de film die u wilt downloaden en de PAR-bestanden zijn bedoeld om beschadigingen in de RAR-bestanden te herstellen. Om de RAR-bestanden te kunnen repareren gebruik ik QuickPar (versie 0.9.1). Daarna kunnen de RAR-bestanden worden uitgepakt met bijvoorbeeld WinRAR x64 (versie 3.90). Daarna staat de film op uw harde schijf en kan die worden afgespeeld.

Nieuwsgroepen - provider - betaald

8

zoeken

Google of speciale websites

download

NZBbestand

openen


Het klinkt ingewikkeld, maar dat valt wel mee, want bij een juiste installatie en instellingen, gaat alles bijna vanzelf. Het gestippelde kader geeft namelijk aan, dat via Newsbin Pro het hele proces van downloaden, controleren en repareren en het uitpakken geregeld kan worden. U werkt dan alleen met Newsbin Pro, en de andere genoemde software doen hun werk op de achtergrond. Welke aanbieder? Om te kunnen downloaden van nieuwsgroepen is een abonnement op een nieuwsgroep-provider aan te bevelen. Zoals ik in een eerder deel al heb uitgelegd, houden internetproviders de nieuwsgroepen slechts een paar dagen bij, en dan is de kans groot dat het gezochte niet meer te vinden is. De kosten voor dit abonnement komen uiteraard bovenop het gewone internetabonnement. Er zijn zeer veel providers en in principe kunt u elke nieuwgroepenprovider gebruiken. Ik heb gekozen voor TweakNews. Belangrijk is het om een abonnement af te sluiten dat bij de snelheid van uw internetverbinding past. het heeft namelijk geen zin om een 20Mbit abonnement te nemen, als uw internetverbinding slechts 4 Mbit is. Dat is natuurlijk weer jammer van uw geld. Wat kost het? De software die ik gebruik: Newsbin Pro $15 QuickPar Gratis WinRAR â‚Ź36,24 Abonnement TweakNews â‚Ź69,95 per jaar Volgende maand gaan we verder met het installeren en instellen van de software. Gerhard Borger

en

Newsbin Pro (5.59)

download

download

PARbestanden

openen

RARbestanden

openen

WinRAR (3.90)

uitpakken

Bestanden Film, muziek, etc...

repareren

QuickPAR (0.9.1)

9


Probleem? Opgelost! Welke problemen hebben we op de vorige clubdag (en thuis) opgelost? Word geheel en al naar haar eigen hand kan zetten. Tot slot hebben we nog gekeken naar afdruk samenvoegen, maar daar gaan we een andere keer mee aan de slag. AVG [GB] Op de laatste clubdag heb ik met één van onze leden gesproken over de problemen die de virusscanner AVG veroorzaakte bij het opstarten van een computer met Windows XP. Hij schreef er het volgende over: Om maar met de deur in huis te vallen: het probleem is opgelost of eigenlijk omzeild. Ik heb AVG verwijderd en AVAST geïnstalleerd. Wilde je even laten weten dat het verwijderen ook met de tool niet meeviel. Heb eerst AVG via Windows 3 maal verwijderd. Ik zag dat er steeds wel iets weggehaald werd. Toen met de tool AVG removal de rest verwijderd. Ook dat programma ging niet zo vlot als ze veronderstelde. Heb het ook 3 maal gedraaid zoals ze aangaven. Toen waren alle herkenningspunten verdwenen. Omdat ik de genoemde firma's van nature niet vertrouw heb ik toen met een zoekmachine nagekeken of er nog wat van AVG voorkwam. En schik niet dat waren nog slechts 96 verschillende bestanden. Deze heb ik met de hand de nek omgedraaid. De computer draait nu zoals het hoort. Ik zal na mijn vakantie nog nagaan of er nog troep in bijvoorbeeld het register en bestanden zijn achtergebleven. Wilde je dit in ieder geval voor ik wegga even laten weten. Voor het geval dat er nog eens iemand met dit probleem bij je aankomt. De eerste verschijnselen zijn dan het programma AVGCHSVX.EXE onrust veroorzaakt op de harde schijf. Het programma maakt een index aan en houdt die ook bij waardoor het scannen versneld zou moeten worden. Hij (of zij, weet ik veel) spreekt daarvoor om de paar seconden de harde schrijf aan die daarvoor steeds gestart wordt. In ieder geval bedankt voor het idee om die andere scanner te gaan gebruiken want dat zijn zaken waarvan ik van het bestaan niet op de hoogte ben.

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

10


Speciaal voor leden: De helpdesk Enige tijd geleden hebben we de helpdesk ge誰ntroduceerd. Deze helpdesk bestaat uit leden die hun eigen specialisme hebben. Het is goed om die aan het begin van het nieuwe jaar nog even aan u voor te stellen: Specialisme Office

Helpdesk-lid Bert Prins Anneke Schippers Windows Gerhard Borger Bert Leusink Internet en e-mail Gerhard Borger Hardware Aart Bekendam Bert Schreurs Foto & Video Gerrit Prenger Pinnacle Ab Luinge Paint Shop Pro Piet Schuitema

E-mailadres b.prins@cch96.nl a.schippers@cch96.nl g.borger@cch96.nl b.leusink@cch96.nl g.borger@cch96.nl

b.schreurs@cch96.nl gprenger@gmail.com pschuitema@hetnet.nl

Telefoon (0523) 26 66 76 (0523) 26 56 19 (0523) 26 25 83 (0523) 26 00 52 (0523) 26 25 83 (0523) 26 63 70 (0523) 68 22 83 (0524) 51 53 25 (0523) 26 23 50

Hoe werkt het? Deze leden zijn meestal op de clubdagen aanwezig, dus kunt u natuurlijk ook een afspraak met ze maken om op de clubdag samen achter uw eigen PC te gaan zitten. Het bestuur

De WiFi-installatie is beschikbaar gesteld door Technisch Bureau Jan Waterink ICT, Data en Telecom MP3 Wisselaar Videobewaking Kilometerregistratie I http://www.tbjw.nl

Uw adres voor:

Systemen en componenten Bekabeling Parrot Bury E info@tbjw.nl

11


Het interview met... Bert Leusink Hoe heet je en waar woon je? Mijn naam is Bert Leusink en ik woon in Hardenberg. Enne hoe oud of hoe jong ben je? Ik ben pas 50 geworden en plotseling heet je dan "Abraham". Ik ben geboren en getogen in Hardenberg. Mijn geboortehuis stond aan de Bruchterweg waar nu de fietsenhokken staan. En op derde zijn we verhuisd naar de Piet Hein straat. Waarom ben je lid van de CCH'96? Ik vind alles wat met een computer te maken heeft interessant en leuk. En ik was ĂŠĂŠn van de medeoprichters en dan wordt je dus vanzelf lid. Kom je wel eens op de clubdagen, wat doe je dan? Ik ben er bijna altijd en dan ben ik eigenlijk overal mee bezig. Bijvoorbeeld problemen te verhelpen, spelletjes doen of zomaar gezellig kletsen, want gezellig is het altijd wel op de clubdagen. Met welk programma werk je het meest op je computer? Het meest werk en speel ik met "Flightsimulator". Hier besteed ik best wel veel tijd aan. Verder doe ik ook wel wat met "Word" en soms wel wat spelletjes. Doe je dit voor jezelf? Ja, eigenlijk wel. Flightsimulator doe ik ook in clubverband. Bij een club waarbij we online samen (virtueel) vliegen. En we proberen hierbij de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Welk spel(len) op de computer vind je het leukst? Deze vraag heb ik eigenlijk al beantwoord. Hoeveel tijd per week zit je achter de computer? Ik denk wel ergens tussen de 10 en 15 uur. Lees je een computerblad, zo ja welke? Nee. Eigenlijk vind ik ze allemaal veel te duur. Wat zijn je favoriete sites? Dutch Flight Network http://www.dutchflightnetwork.nl The Dutch FS Site http://www.dutchfs.com Regionaal nieuws http://www.kilroy.nl Het weer http://www.buienradar.nl Filmpjes http://www.youtube.nl Marktplaats http://www.marktplaats.nl 12


Bijen in de war door mobiele telefoons? De bijenpopulatie in de wereld is dalende en dat heeft mogelijk te maken met het gebruik van onze mobiele telefoons. Misschien dat de naam Honeycomb (honinggraat) voor het nieuwe Androidbesturingssysteem niet erg gepast is want uit onderzoek blijkt dat mobiele telefoons mogelijk de oorzaak zijn van de massale bijensterfte van de afgelopen jaren. Honingbijen zouden gedesoriÍnteerd raken, zo erg zelfs dat het ze fataal kan worden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Zwitserse onderzoeker Daniel Favre. Zijn team deed 83 experimenten waarin werd getest hoe bijen reageren op mobiele telefoons. Daarbij werd zowel getest met mobieltjes waarmee gesprekken werden gevoerd, als met toestellen die standby stonden of helemaal uitgeschakeld waren.Uit het onderzoek blijkt dat de signalen het zwermgedrag van de bijen storen waardoor ze in de war raken. Meer onderzoek nodig Een eerder onderzoek uit 2008 wees al uit dat bijen niet terugkeren naar hun korf als er een mobiele telefoon bij de korf wordt geplaatst. De onderzoeken leveren echter geen onomstotelijk bewijs dat mobiele telefoons de oorzaak zijn van alle recente bijensterfte. De onderzoeker pleit voor meer onderzoek gezien de enorme invloed die de bij heeft op ons leven. Van de 100 gewassen die voor 90% van het voedsel in de wereld zorgen worden er 70 bestoven door de bij. De Verenigde Naties zien Bayer’s clothiandin (een pesticide), luchtvervuiling en bepaalde schimmels die via handel worden verspreid ook als mogelijke boosdoeners. Bron: ComputerIdee

http://www.computeridee.nl/nieuws/ bijen-de-war-door-mobiele-telefoons

Prijsvraag Gerrit Vinke heeft inmiddels zijn gewonnen prijs op de afgelopen clubdag in ontvangst genomen. Nogmaals van harte gefeliciteerd! Het bestuur

13


Voor u gelezen: Hoe overleef ik mijn inbox? 31 tips voor een gelukkig online-leven Voor wie meer grip wil krijgen op de informatie-overload Heeft u ook weleens het idee dat we een beetje doorschieten in onze communicatie via e-mail, blogs en Hyves? Toch zou niemand meer terug willen naar de tijd van postzegels en faxapparaten. Tijd dus voor een overzicht van de do's and don'ts als je internet wil inzetten waarvoor het bedoeld is. Jim Stolze baseert de tips voor een beter online-leven niet alleen op (inter)nationale onderzoeken, maar ook op zijn eigen experimenten. Zo sloot hij zich de hele maand december af van internet en e-mail om te zien wat voor effect dat op hem en zijn omgeving zou hebben. Jim Stolze is expert op het gebied van internetstrategie en adviseert in die hoedanigheid de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast is Stolze veelgevraagd spreker op (internationale) congressen vanwege zijn opvallende kijk op nieuwe vormen van communicatie. Een greep uit de inhoudsopgave: I. Een maand offline II. 31 praktische tips III. Gelukkig door internet? 1. Is surfen goed of slecht voor je geluk? 2. De informatieparadox: is meer beter? 3. Sociale interactie en Web 2.0 4. Voor- en nadelen van Hyves en Facebook 5. Aandacht en productiviteit IV. Vermijd de e-mailvalkuil 6. Problemen met e-mail Hoe overleef ik mijn inbox? 31 tips voor een gelukkig online-leven Boek, paperback / 175 blz. ISBN-13: 9789046806227 prijs: â‚Ź 17,50

14


Webwinkels: Cosmox.nl en Hoorbatterijen.nl Deze maand weer een bespreking van 2 webwinkels. Coxmox.nl Deze webwinkel is te vergelijken met Bol.com. Alleen verkopen ze hier alleen boeken en games, CD’s , DVD’s en BluRay’s. Ook kun je er e-books kopen (deze kun je na betaling direct op je computer downloaden en lezen). Ze berekenen geen verzendkosten en de bestelling ligt (bijna) altijd binnen 2 dagen bij u op mat (bij elk artikel wordt de verwachtte levertijd aangegeven). Op maandag wordt niet bezorgd. Betalen kan direct met iDeal (via uw bank), met uw creditkaart en met de bijgevoegde acceptgiro (als u voor deze optie hebt gekozen) welke u binnen 2 weken moet betalen. De site is onderverdeeld in Boeken NL, Boeken ENG, e-Books, Muziek, Films en Games. Er is een goede zoek mogelijkheid, zodat je altijd kan vinden wat je zoekt (mits in assortiment van Cosmox). Ze hebben ruim 500.000 produkten in het assortiment. Hoorbatterijen.nl In de webwinkel van Hoorbatterijen.nl verkopen ze alleen batterijen voor gehoorapparaten, testers, drogers, schoonmaakartikelen, en aanverwante artikelen. Ze zijn vooral goedkoop en berekenen geen verzendkosten, de levering geschiedt bijna altijd binnen 2 werkdagen. Voor betaling kun je kiezen uit bijna alle mogelijkheden die er te vinden zijn, zoals: via iDeal, onder rembours, vooruitbetalen, PayPal, VISA Mastercard etc. Als je niet precies weet welke batterij je moet hebben, helpen ze via een soort keuzemenu om de goede te vinden. En altijd, niet tevreden geld terug. Bert Schreurs Cosmox Hoorbatterijen

http://www.cosmox.nl http://www.hoorbatterijen.nl 15


16

Profile for CCH'96 Hardenberg

144  

Clubblad 144, mei 2011

144  

Clubblad 144, mei 2011

Profile for cch96
Advertisement