Page 1

Nummer 142, maart 2011 Algemene Ledenvergadering Vervolg van de series Back-uppen en Downloaden Musea in Google Maps Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op zaterdag 26 maart Locatie: Kantine RIBW IJssel-Vecht, Stuwdijk 4, Hardenberg


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Anneke Schippers Bert Leusink Bert Prins Bert Schreurs Gerhard Borger

Erelid

Aart Bekendam

Internet

Website E-mail

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

(0523) 26 56 19 (0523) 26 00 52 (0523) 26 66 76 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Lidmaatschap Volwassenen Jeugdleden (t/m 17 jaar) Gezinslidmaatschap (max. 3 leden)

2010/2011 € 22,80 € 17,10 € 28,50 (Extra gezinsleden € 5,70)

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en vóór 1 december. ABN-AMRO Hardenberg Kamer van Koophandel

4628 64 839 V 62688

Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur

Inhoudsopgave Van de bestuurstafel, Quote van de maand, Aanspreekpunt___________________ 3 Back-uppen is belangrijk - Deel 2: maar waarop dan? _______________________4 Musea in Google Maos, Kopij gevraagd ___________________________________6 In interview met... Piet Schuitema, Van de penningmeester ___________________ 7 Probleem? Opgelost!, Mailen via de website _______________________________ 8 Speciaal voor leden: De helpdesk ________________________________________ 9 Downloaden via nieuwsgroepen (3): Ontwikkelingen _______________________10 Algemene ledenvergadering 2011 ______________________________________ 12 Agenda ____________________________________________________________ 13 Ledenservice, Collega in de buurt _______________________________________14 Prijsvraag, Handige links voor Pinnacle __________________________________ 15

2


Van de bestuurstafel De zaterdag in maart staat traditioneel in het teken van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur blikt terug op het afgelopen jaar en de penningmeester presenteert de begroting voor dit jaar. We maken ons wat zorgen over de teruglopende ledenaantal. Ook wij ontkomen blijkbaar niet aan de economische dip van vorig jaar. We kunnen tot nu toe een sluitende begroting opstellen, maar we hopen toch dat we dit jaar weer wat in ledenaantal groeien. Reclame maken is daarbij een goed hulpmiddel. Mocht u kennissen hebben met een computerprobleem, neem ze dan eens mee naar onze clubdag. Misschien kunnen we helpen en er wat leden aan overhouden... Zo snijdt het mes aan twee kanten! Uiteraard is iedereen ook "gewoon voor de gezelligheid" altijd welkom, met of zonder computer. Gerhard Borger

Quote van de maand Working with Windows is like driving a submarine: open windows and the problems begin.

Aanspreekpunt U kunt op de aankomende clubdag in eerste instantie terecht bij:

Gerhard Borger redactie 's middags 3


Back-uppen is belangrijk - Deel 2: maar waarop dan? Vorige maand heeft u kunnen lezen welke waardevolle bestanden u zeker niet moet vergeten tijdens het maken van een back-up. Maar welk medium gaat u gebruiken voor een back-up? Oftewel: waarop slaat u uw back-up-bestanden op? Al we weten waar alle bestanden staan welke we willen back-uppen dan komt er natuurlijk de vraag, waar gaan we dat dan opzetten. Hieronder een opsomming van mogelijkheden om bestanden veilig te stellen. Diskettes, ZIP-drive, tapestreamer Die goede oude tijd ;-)... De USB-stick is een gangbare en aan te raden vervanger voor deze wat verouderde opslagmedia. USB-sticks en andere handzame USB-apparaatjes Handig voor het snel opslaan van gegevens om deze vervolgens ook makkelijk mee te nemen. Er zijn inmiddels USB-sticks met vrij grote capaciteit verkrijgbaar, die waarschijnlijk voldoende opslagruimte hebben om alle persoonlijke gegevens veilig te stellen. Een USB-opslagmedium krijgt gewoon een schijfletter toegewezen in de Windows Verkenner, geen probleem in gebruik dus. Beschrijfbare CD-R/CD-RW De CD-R (éénmaal te beschrijven) geniet gezien het prijsverschil meestal de voorkeur boven de CD-RW (meerdere malen te beschrijven). CD-RW is alleen interessant wanneer deze ook daadwerkelijk meerdere keren wordt beschreven, waarbij de afnemende betrouwbaarheid van de schijfjes bij het herhaaldelijk overschrijven zeker in ogenschouw moeten worden genomen. Beschreven CD's zijn overigens minder lang 'houdbaar' dan altijd werd aangenomen, koop daarom alleen CD-R/CD-RW van een betrouwbaar merk. Bestanden kunnen direct vanuit Windows op de CD worden gebrand. Beschrijfbare DVD±R/DVD±RW Het nadeel van CD-R/CD-RW is dat de maximale opslagcapaciteit slechts 750 MB bedraagt. Een beschrijfbare DVD heeft veel meer ruimte, daar kan namelijk ruim 4 GB op worden weggeschreven. Beschrijfbare DVD's worden niet door Windows XP ondersteund (in tegenstelling tot Windows Vista en 7), daar is dan aparte software voor nodig.

4


Extra interne harde schijf Een back-up kan ook op een extra interne harde schijf worden geplaatst. Een variant hierop is een RAID-configuratie van twee of meer harde schijven waarbij de schijven continu worden gespiegeld, zodat er altijd een kopie aanwezig is. Een extra interne harde schijf biedt echter geen garanties dat de gegevens niet meer verloren kunnen raken. Externe harde schijf Verkrijgbaar met een aansluiting voor zowel de USB-poort als de netwerkkabel. Een externe harde schijf is het handigste opslagmedium voor het voor het regelmatig maken van een back-up. Deze kunnen tijdelijk worden aangesloten en kunnen net zo veel opslagcapaciteit leveren als nodig is. Daarnaast kunnen de gegevens eindeloos worden overschreven! Door gebruik te maken van het gratis programma SyncBack is dit proces ook nog eens te automatiseren. Online op een externe server Bijvoorbeeld bij een dienst als Dropbox, een FTP-server of via een Google e-mailadres (Gmail). Er zijn nog genoeg andere mogelijkheden... maar hier houden we het bij. Volgende maand Volgende keer gaan we de bestanden veilig stellen met het gratis programmaatje SyncBack. Een zeer goed werkende synchronisatietool en ook nog eens freeware is SyncBack Freeware. LET OP: 2BrightSparks heeft een nieuwe versie (second edition) uitgebracht van SyncBack onder de naam SyncBackSE, waarvoor betaald moet worden. Wellicht zal de oude versie van SyncBack gewoon freeware blijven, maar zeker weten doe je dat nooit. Ook als het programma niet direct nodig is, is het verstandig SyncBack Freeware alvast te downloaden voordat de gratis versie off line wordt gehaald. Bert Schreurs SyncBack

http://www.2brightsparks.com/download-syncback.html Klik op de Nederlandse vlag om de download van de freeware versie te starten.

5


Musea in Google Maps 1 februari was er het bericht over een nieuwe website van Google waar je terecht kunt om kunstwerken te bekijken die afkomstig zijn uit collecties van de zeventien belangrijkste musea ter wereld waaronder het van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Aanvullend daarop besloot Google de Street View technologie mee te nemen naar binnen en zodoende zijn er 385 museumzalen gefotografeerd. Dat betekent dat je naar Google Maps kunt gaan om de diverse musea wereldwijd van binnen te bekijken. Nu is het wat lastig om met de auto waar Google normaal gesproken beelden mee maakt voor Street View een museum in te rijden en de Street View Trike is eveneens geen optie. Om de foto's toch te kunnen te maken is er een speciaal wagentje gemaakt die door Google liefkozend Trolley wordt genoemd (zie foto).

Om een museum te bezoeken ga naar Google Maps en zoek het museum op. Pak vervolgens Pegman aan de linkerkant op (het kleine Street View figuurtje) en sleep hem dan op het museum. Als er meerdere verdiepingen beschikbaar zijn, zoals in Duitsland, dan wordt dit getoond aan de rechterkant zoals je in dit screenshot ziet. Aart Bekendam Alle musea in Google Maps

http://maps.google.com/museums

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

6


Het interview met... Piet Schuitema Hoe heet je en waar woon je? Piet Schuitema en ik woon in de Hardenberg

Risaeusstraat

in

Enne hoe oud of hoe jong ben je? Ik ben in 1931 geboren. Waarom ben je lid van de CCH'96? Om mijn kennis te verrijken en bij te blijven op computergebied. Kom je wel eens op de clubdagen, wat doe je dan? Als het enigszins kan kom ik altijd en vaak kan ik dan ook nog iemand helpen met een programma zoals foto of filmbewerking. Met welk programma werk je het meest? Meestal werk ik met Paint Shop Pro of Pinnacle Studio om foto’s en film te bewerken. Doe je dit voor jezelf? Ja met mijn vakantie foto’s en films Welk spel(len) op de computer vind je het leukst? Als even niets te doen heb speel ik graag even Free Cell. Hoeveel tijd per week zit je achter de computer? Ik denk ongeveer een uur of tien. Lees je een computerblad, zo ja welke? Het blad dat ik graag lees is Foto-Video. Wat zijn je favoriete sites? Sites die gaan over het bewerken van foto en video.

Van de penningmeester Wil iedereen die de contributie voor 2011 nog niet betaald heeft, dat binnen 2 weken alsnog doen? Bedankt! Bert Prins, Penningmeester 7


Probleem? Opgelost! Welke problemen hebben we op de vorige clubdag (en thuis) opgelost? Harde schijf defect [BL en AB] De harde schijf in een computer werkte niet meer... hij tikte en dat is nooit een goed teken. Dat betekent dat de koppen tegen de platen aan komen en dat is niet de bedoeling. De schijven raken dan beschadigd en de gegevens gaan verloren. Soms komt het weer even goed door de harde schijf af te koelen (bijvoorbeeld in de diepvries, zie foto) waardoor je even tijd hebt om de data veilig te kunnen stellen. Helaas lukt ons dat met deze schijf niet en moet die als verloren worden beschouwd. Helaas niet opgelost dus... (Live) mail [GB] In Windows zat standaard een e-mailprogramma. Eerst was dat Outlook Express, later Windows Mail, maar bij Windows 7 niet meer. Veel mensen installeren dan Microsoft live Mail, maar daar zitten bepaalde functies van Microsoft Mail (zonder Live dus) niet meer in. EĂŠn van de leden wilde gebruik maken van mailgroepen en dat kan niet met Live Mail. Daarom wilde graag terug naar MS Mail. Gelukkig blijft dat bij het installeren van Live Mail (snap u het nog...) gewoon staan. Het is dus een kwestie van weer activeren. Het overzetten van mailtjes van Live Mail naar Mail was helaas niet mogelijk... Extra e-mailaccounts [BL] Als iemand bij je komt en vraagt hoe het moet als men graag een e-mailaccount op twee verschillende computers wil kunnen lezen en je heb zelf van die materie niet al te veel kaas gegeten, dan heb je een nog probleem. Maar gelukkig zijn we dan op zo'n clubdag niet alleen en word je van alle kanten bijgestaan om voor diegene het probleem proberen op te lossen. Maar dit bleek al met al nog niet zo eenvoudig te zijn. Er werd haar door Hans Kiezebrink uitgelegd hoe ze hier mee aan moest en wat voor acties ze moest ondernemen. En zoals ik al zei: het is voor mij al moeilijke materie, maar voor iemand die weinig tot geen verstand van computers heeft is het natuurlijk helemaal abracadabra. Maar uiteindelijk heeft Hans haar enkele tips meegegeven waar ze wel wat mee kon. Hopelijk is het probleem voor haar daarmee uit de wereld geholpen.

Mailen via de website Goed nieuws: het bestuur is weer te bereiken via de mailfunctie op onze website. Gerhard Borger, webmaster 8


Speciaal voor leden: De helpdesk Enige tijd geleden hebben we de helpdesk ge誰ntroduceerd. Deze helpdesk bestaat uit leden die hun eigen specialisme hebben. Het is goed om die aan het begin van het nieuwe jaar nog even aan u voor te stellen: Specialisme Office

Helpdesk-lid Bert Prins Anneke Schippers Windows Gerhard Borger Bert Leusink Internet en e-mail Gerhard Borger Hardware Aart Bekendam Bert Schreurs Foto & Video Gerrit Prenger Pinnacle Ab Luinge Paint Shop Pro Piet Schuitema

E-mailadres b.prins@cch96.nl a.schippers@cch96.nl g.borger@cch96.nl b.leusink@cch96.nl g.borger@cch96.nl

b.schreurs@cch96.nl gprenger@gmail.com pschuitema@hetnet.nl

Telefoon (0523) 26 66 76 (0523) 26 56 19 (0523) 26 25 83 (0523) 26 00 52 (0523) 26 25 83 (0523) 26 63 70 (0523) 68 22 83 (0524) 51 53 25 (0523) 26 23 50

Hoe werkt het? Deze leden zijn meestal op de clubdagen aanwezig, dus kunt u natuurlijk ook een afspraak met ze maken om op de clubdag samen achter uw eigen PC te gaan zitten. Het bestuur

De WiFi-installatie is beschikbaar gesteld door Technisch Bureau Jan Waterink ICT, Data en Telecom MP3 Wisselaar Videobewaking Kilometerregistratie I http://www.tbjw.nl

Uw adres voor:

Systemen en componenten Bekabeling Parrot Bury E info@tbjw.nl

9


Downloaden via nieuwsgroepen (3): Ontwikkelingen Vorige maand heb ik de grenzen van de wettelijke rechten besproken, deze maand probeer ik de praktische uitwerking en de nieuwste ontwikkelingen helder te krijgen. Wat mag wel en wat mag niet? (2) Vorige maand heb ik een toelichting gegeven op de wettelijke grenzen van de thuiskopie. Er komen de laatste tijd meer rechterlijke uitspraken over die grenzen, met namen door het optreden van bovengenoemde stichting Brein. Ik geef een voorbeeld van de grenzen volgens de huidige regels en uitspraken. Stel dat mijn buurman een leuke CD gekocht heeft en die op internet wil zetten. Dat mag niet, en dat is dus een illegale upload. Stel dat ik die CD vind en hem download. Dat mag wel, een legale download dus ook al is de upload illegaal. Stel dat ik daar 2 kopietjes voor eigen gebruik van maak. Ook dat is toegestaan. Mijn broer mag die CD ook downloaden en voor zichzelf 2 kopietjes maken. Wat weer niet mag is één van mijn kopietjes aan mijn broer geven. Bovenstaande geldt ook voor DVD's en Blu-ray-schijven. Voor software (dus ook voor spelletjes...) geldt dat downloaden van illegale uploads sowieso niet is toegestaan, dus ook thuiskopieën maken en doorgeven mag niet. Stichting BREIN In Nederland heeft de stichting Brein de taak gekregen om de illegale uploads aan te pakken. Meer in het algemeen richt Brein zich op tegen de inbreuken om intellectuele eigendomsrechten van auteurs, uitvoerende artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software. Ze richten zich hierbij vooral op piraterij, dus illegale uploads. In 1998 hebben onder andere BUMA/STEMRA en de NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) de handen ineen geslagen met BREIN als resultaat. Posten en spotten Het meest recente succes van BREIN is de sluiting van de FTD. Deze site bood een platform voor gebruikers van nieuwsgroepen om elkaar te wijzen op mooie plaatsingen van bijvoorbeeld CD's en DVD's, maar ook software en tijdschriften. Dit betreft dus illegale uploads, waarvan volgens de Nederlandse wet is het downloaden daarvan dus toegestaan. En in dat spanningsveld haalt BREIN alles uit de kast om het downloaden te voorkomen. FTD bood de mogelijkheid om in een forum gebruikers attent te maken op CD's en DVD's die in nieuwsgroepen te vinden waren. Dit kon je dan in een forumbericht zetten, een zogenaamde spot, Engelse voor "gezien". Deze naam is onder dwang eerder al veranderd van post (Engels voor "geplaatst") naar spot (dezelfde letters...). Hiermee moest FTD duidelijk maken dat de gebruikers de CD niet zelf geplaatst maar alleen maar hadden opgemerkt (ge-spot). Uiteraard is het zo dat dat voor de praktijk niet uitmaakt. Als ik een CD plaats in een 10


nieuwsgroep dan mag dat niet. Als ik dan vervolgens in een bericht zeg dat ik dat gedaan heb (gepost) dan kan ik me voorstellen dat de rechter zegt dat dat niet mag. Dat werd later dus veranderd. Zo van: ik plaatst een CD, maar dat mag ik niet zeggen. Dus plaats ik een CD en zeg ik dat ik die CD in een nieuwsgroep gezien heb (toevallig gespot). Dat mocht van de rechter dus wel... een beetje kromme redenering in mijn ogen, want het blijft een illegale upload. Maar goed, de rechter bepaalt wat wel en niet mag... Sluiting FTD De meest recente uitspraak deed uiteindelijk FTD de das om. FTD had namelijk de mogelijkheid ingebouwd om naast een bericht te plaatsten ook anderen punten te geven voor spots, de zogenaamde kudo's. Deze kudo's kon je sparen, maar wat je er verder mee kon was me ook niet helemaal duidelijk. In elk geval kon je ze aan de spotter geven als je blij was met een spot. Dit laatste was volgens de rechter niet zozeer illegaal, maar stimuleerde het illegale uploaden wel dusdanig dat FTD de website moest sluiten. Daarnaast had FTD volgens de rechter beter moeten opletten en filteren op illegale uploads en deze spots moeten verwijderen. Het argument van FTD was dat zij geen illegale uploads op hun website hadden staan, alleen verwijzigen in spots naar uploads. Dit was voor de rechter geen argument en samen met de kudo's-systeem bepalend voor de sluiting van FTD. FTD besloot toen de handdoek in de ring te gooien, hoewel ze naar eigen ogen in het recht, gesteund door dezelfde uitspraak van de rechter. Ik vind het jammer, want ik gebruikte de site veel. Ze hadden ook een poging kunnen doen om het kudo's systeem af te schaffen, maar dat hebben ze dus helaas niet gedaan. Wat mag wel en wat mag niet (3) Dus regels voor wat wel en niet mag, zijn hiermee weer wat uitgebreid. En ingewikkelder geworden. Ik mag dus geen CD's plaatsen in een nieuwsgroep, dat is niet veranderd. Ik mag het nu dus ook niet op een website vermelden dat ik dat gedaan heb. Mijn buurman mag dat ook niet. Maar nu komt het grappige en ook kromme in de regelgeving: ik mag wel anderen in een forum er op attent maken dat ze de CD die door mijn buurman geplaatst is, kunnen downloaden. Begrijpt u het nog? Nou, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet... Tot zover in elk geval de wetten en regels. Volgende maand bespreek ik de manier waarop u kunt downloaden en welke software is daarvoor gebruik. Gerhard Borger BREIN

http://www.anti-piracy.nl (binnenkort weer online) http://nl.wikipedia.org/wiki/BREIN 11


Algemene Ledenvergadering 2011 Eén keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Op deze ALV kunt u als lid uw mening geven over alle zaken die de club betreffen. De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010 en de financiële stukken worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt. De financiële stukken dienen na de vergadering weer te worden ingeleverd bij het bestuur. Plaats Datum Tijd

: Gebouw RIBW in Hardenberg : Zaterdag 26 maart 2011 : 10.30 uur

Agenda 1 Opening 2 Mededelingen 3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2010 4 Financiën a Financieel verslag penningmeester. b Begroting 2011. 5 Verslag kascommissie Door mevr. C. Muns en dhr. A. Bekendam. 6 Verkiezing kascommissie Mevr. C. Muns blijft nog een jaar zitten en Dhr. Hemel, die reserve kaslid is, zal volgens de regels regulier lid worden. Dhr. Bekendam was interim-lid, er dient dus een nieuw reservelid voor de kascommissie aangesteld te worden. 7 Bestuursverkiezing Bert Schreurs (redactie) en Bert Prins (penningmeester) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor deze of een andere bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur aanmelden. 8 Rondvraag 9 Sluiting Na afloop van de Algemene Ledenvergadering vindt de prijsuitreiking van de prijsvraag plaats. 12


Agenda De data voor de clubdagen voor 2011 zijn als volgt: Clubdag zaterdag 22 januari dinsdag 22 februari zaterdag 26 maart dinsdag 26 april zaterdag 28 mei dinsdag 28 juni zomerstop dinsdag 20 september zaterdag 15 oktober vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober dinsdag 15 november zaterdag 17 december

Speciale activiteit Demonstratie Pinnacle Studio 14 HD Algemene Ledenvergadering

LANParty 2011

Locatie Alle clubdagen worden gehouden in de kantine van RIBW IJssel-Vecht. De Stuwdijk 4 7772 AW Hardenberg (0523) 26 54 24

http://www.ribwijsselvecht.nl

Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis.

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

13


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. U Record De U Record Audio Converter is een ideaal apparaatje als u uw oude LP's of bandjes over wilt zetten naar de PC. Hierna kunt u er dan bijvoorbeeld een CD van branden.

Diascanner Leden die eenvoudig hun dia's in willen scannen, kunnen daarvoor onze nieuwe diascanner huren. Compleet met kabels en bijbehorende software.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC. Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Bert Prins. T (0523) 26 66 76 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Collega in de buurt De enige computerclub in onze omgeving die wij kennen is de Mini Computer Club Almelo. De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Tijden Informatie Website 14

Wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 53, Almelo Van 19.30 tot 22.00 uur. G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl

http://www.mcca.nl


Prijsvraag Los de onderstaande rebus op en stuur uw antwoord op naar prijsvraag@cch96.nl Op moment van schrijven zijn er 5 oplossingen binnengekomen bij het bestuur. Leden kunnen hun oplossing tot het begin van de ledenvergadering op 26 maart inleveren of mailen.

Prijs Voor de winnaar is er een setje koelkastmagneetjes in de vorm van zogenoemde apps te winnen. Voor wie dat niets zegt: apps zijn kleine programmaatjes die je kunt downloaden voor je mobiele telefoon. In dit geval zijn ze dus uitermate geschikt om kleine mededelingen te doen via de koelkast. Niet geschikt voor SMS, Ping, enz :) Anneke Schippers

Handige links voor Pinnacle Op de clubdag van januari heeft Ab Luinge ons verteld over Pinnacle. Hij heeft ons nog wat handige links doorgemaild die we u niet willen onthouden. Pinnacle Johan de Jong Startpagina Studio9Plus

http://www.pinnaclesys.com http://jojo.havank.com http://www.videostartpagina.nl http://www.studio9plus.nl

15


16

Profile for CCH'96 Hardenberg

142  

Clubblad 142, maart 2011

142  

Clubblad 142, maart 2011

Profile for cch96
Advertisement