Page 1

Nummer 141, februari 2011 Wat moet u back-uppen? Commodore 64 gekloond Twee webwinkels besproken Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op dinsdag 22 februari Locatie: Kantine RIBW IJssel-Vecht, Stuwdijk 4, Hardenberg


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Anneke Schippers Bert Leusink Bert Prins Bert Schreurs Gerhard Borger

Erelid

Aart Bekendam

Internet

Website E-mail

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

(0523) 26 56 19 (0523) 26 00 52 (0523) 26 66 76 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Lidmaatschap Volwassenen Jeugdleden (t/m 17 jaar) Gezinslidmaatschap (max. 3 leden)

2010/2011 € 22,80 € 17,10 € 28,50 (Extra gezinsleden € 5,70)

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en vóór 1 december. ABN-AMRO Hardenberg Kamer van Koophandel

4628 64 839 V 62688

Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur

Inhoudsopgave Van de bestuurstafel, Quote van de maand, Aanspreekpunt___________________3 Back-uppen is belangrijk - Deel 1: maar wat dan?___________________________4 Voor u gelezen: Uw website in de top 10 van Google ________________________6 Het interview met... Sander Leusink ______________________________________7 Probleem? Opgelost! __________________________________________________8 Speciaal voor leden: De helpdesk ________________________________________9 Downloaden via nieuwsgroepen (2) Waar ligt de grens? _____________________10 Ledenservice, Collega in de buurt _______________________________________12 Agenda ____________________________________________________________13 Webshops: Bol en MegaGadgets, Kopij gevraagd __________________________14 Prijsvraag, Commodore 64 gekloond ____________________________________15

2


Van de bestuurstafel Ja waar is het bestuur mee bezig geweest. De penningmeester is erg druk om het jaar in de boeken af te sluiten. Hij moet de kascontrole regelen en dat doet hij prima. De andere bestuursleden zijn druk met andere dingen. Wat voor thema’s moeten we dit jaar eens gaan doen. En dat is soms lastiger te bedenken. We roepen de leden op om ons hierin met raad en daad terzijde te staan. Geef uw ideeÍn a.u.b. door. Verder valt er eigenlijk niet zoveel te melden. Wel nog een heugelijke mededeling: Gerhard is op 11-02-11 getrouwd met Ellen. We willen hen hiermee van harte feliciteren en hen veel geluk wensen op hun verdere levensweg. Anneke Schippers

Quote van de maand Mensen maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.

Aanspreekpunt U kunt op de aankomende clubdag in eerste instantie terecht bij:

Bert Schreurs redactie de hele avond 3


Back-uppen is belangrijk - Deel 1: maar wat dan? Iedereen heeft er al wel een keer mee te maken gehad: dataverlies door een kapotte harde schijf of ander ongemak. Dan pas kom je er achter dat een back-up veel leed had kunnen besparen. Hieruit is te concluderen dat niet iedereen even braaf en consequent een back-up maakt (zelf hoor ik ook bij deze groep). In dit stukje gaan we de bestanden welke we willen back-uppen, eerst opzoeken. Dat alle belangrijke bestanden niet zomaar te vinden zijn blijkt wel uit onderstaand overzicht. Te gebruiken voor XP, Vista en Windows 7. Mijn documenten XP C:\Documents and Settings\inlognaam\Mijn documenten Vista C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten, 7 C:\Gebruikers\inlognaam\Mijn documenten Oftewel de map met de persoonlijke bestanden. In Windows XP is deze map standaard voorzien van de submappen Mijn Afbeeldingen, Mijn Muziek en Mijn Video’s. Onder Windows Vista/7 staan op dezelfde locatie mappen voor onder andere muziek, afbeeldingen, video’s, contactpersonen en opgeslagen spellen. Gedeelde Documenten XP C:\Documents and Settings\All Users\Gedeelde Documenten Vista/7 C:\Gebruikers\Openbaar\Openbare documenten Deze map wordt gebruikt om meerdere gebruikers met dezelfde bestanden te laten werken. Onder Vista/7 staan op dezelfde locatie mappen voor onder andere afbeeldingen, muziek, video's, e.d. Favorieten van Internet Explorer XP C:\Documents and Settings\inlognaam\Favorieten Vista/7 C:\Gebruikers\inlognaam\Favorieten Hier staan de locaties van favoriete webpagina's die bewaard zijn in Internet Explorer. E-mailarchief Outlook Express XP C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\ Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express Het gaat om de gehele inhoud van deze map met DBX-bestanden. E-mailarchief Windows Mail Vista C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail Het gaat om de gehele inhoud van de map.

4


Archief Outlook XP C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\ Microsoft\Outlook\ Vista/7 C:\Gebruikers \inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook\ Outlook 2010: de submap Outlook-bestanden in de persoonlijke map Mijn documenten (XP/7)/Documenten (Vista)) Het gaat hier om de bestanden OUTLOOK.PST en (indien aanwezig) ARCHIVE.PST. Windows Adresboek XP C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\ Address Book Het betreft een bestand met de extensie .WAB waarin de contactpersonen van Outlook Express worden opgeslagen. Windows Contactpersonen Vista/7 C:\Gebruikers\inlognaam\Contactpersonen De contactpersonen zijn elk in een apart bestand opgeslagen. Windows Agenda Vista C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\ Windows Calendar\Calendars\ De agenda is opgeslagen in het bestand met de naam Agenda van inlognaam.ics. RSS-feeds XP C:\Documents and Settings\inlognaam\ Local Settings\Application Data\ Microsoft\Feeds Vista/7 C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\ Local\Microsoft\Feeds Het gaat hier om de door Internet Explorer opgeslagen RSS-feeds. Wordt een alternatieve RSS-lezer gebruikt, dan moet er op een andere opslaglocatie worden gezocht. Gedownloade software Gedownloade software waar misschien zelfs ook nog voor betaald is. Meestal kan deze software nog wel opnieuw worden verkregen, maar een veiligheidskopie is nooit weg. Overige gegevens Denk bijvoorbeeld aan opgeslagen databases buiten de map met persoonlijke documenten. Volgende maand een antwoord op de vraag waarop we kunnen back-uppen. Bert Schreurs 5


Voor u gelezen: Uw website in de top 10 van Google Informatie opzoeken en aankopen doen, gebeurt tegenwoordig massaal op internet. Een interessante website is onmisbaar voor grote en kleine bedrijven, organisaties, clubs en verenigingen. Met uw website informeert u uw potentiële klanten en biedt u uw producten aan. Of werft u leden voor uw vereniging en verstrekt informatie. Een website (laten) maken, is niet zo moeilijk. De kunst is om gevonden te worden op internet tussen die miljoenen andere websites. Zoekmachine Google speelt daarbij een heel belangrijke rol. In de Basisgids Uw website in de top 10 van Google leert u hoe u Google inzet om bezoekers naar uw website te leiden. Na het doorwerken van dit boek bent u in staat om uw eigen website te (laten) optimaliseren voor Google. U houdt daarbij onder andere rekening met een Google-vriendelijk ontwerp van uw site en let op het gebruik van de juiste zoekwoorden, hyperlinks en ankerteksten. Daarnaast leert u een Google Adwords-campagne opzetten. U krijgt handige tips en praktische stappenplannen en leert de resultaten van uw inspanningen beoordelen met de gratis Google webmasterhulpprogramma’s. Doel is om hoog op pagina 1 van zoekresultaten in de Google te eindigen en uw website onder de aandacht te brengen van miljoenen bezoekers! Een greep uit de onderwerpen: • uw website aanmelden bij Google • bekijken hoe Google uw website ziet • zoekwoordanalyse en zoekwoordteksten schrijven • technische problemen herkennen en oplossen • uw website populairder maken via hyperlinks • werken met Google webmasterhulpprogramma’s • adverteren met Google Adwords • uw website analyseren met Google Analystics Geschikt voor: Dit boek is zowel geschikt voor gebruikers die zelf een website hebben gebouwd als voor website-eigenaren die goed geïnformeerd willen nagaan of hun site optimaal gepromoot wordt door de webontwikkelaar. Optimaliseer uw site voor de Google zoekmachine Auteur Studio Visual Steps Aantal pagina's 176 ISBN-13 978 90 5905 127 0 Prijs €19,95 Website bij het boek: http://www.visualsteps.nl/websitetop10google

6


Het interview met... Sander Leusink Hoe heet je en waar woon je? Sander Leusink en ik woon aan de Beatrixstraat 21 in Hardenberg Enne hoe oud of hoe jong ben je? Ik ben op 5 februari 12 jaar geworden. Waarom ben je lid van CCH’96? Om computerspelletjes met anderen te kunnen spelen binnen een netwerk. Heel erg leuk!!!!! Kom je wel eens op de clubdagen, wat doe je dan? Ik kom bijna elke clubdag en speel ik spelletjes zoals ik al eerder vertelde. 's Zaterdags kom ik dan wel eens wat later omdat ik vaak eerst moet voetballen. Met welk programma werk je het meest op je computer? Wanneer ik een werkstuk voor school moet maken doe ik dat vaak in WordPad. Dit vindt ik wel een handig en niet zo'n moeilijk programmaatje. Doe je dit voor jezelf? Ja en natuurlijk ook een beetje voor mijn meester. Welk spel(len) op de computer vind je het leukst? Ik vind bijna alle spelletjes op de computer wel leuk. Hoeveel tijd per week zit je achter de computer? Nou eigenlijk veel te veel volgens mijn ouders. Maar ik denk zelf dat ik wel ongeveer 16 tot 18 per week er achter zit. Lees je een computerblad en zo ja welke? Nee, ik lees geen computerbladen. Deze vindt ik niet interessant. Wat zijn je favoriete sites? Speeleilandl en YouTube. Ik heb nog niet zoveel favoriete sites omdat ik op mijn eigen computer nog geen internet heb. Als ik wil internetten moet ik dat nog steeds op de computer van mijn ouders doen. Speeleiland http://www.speeleiland.nl YouTube http://www.youtube.nl

7


Probleem? Opgelost! Welke problemen hebben we op de vorige clubdag (en thuis) opgelost? Nieuwe schijven in mijn NAS-server [BS] Onlangs een crash gehad met één van de schijven in mijn NAS server. Daar ik een Raid-5 opstelling gebruik, waren de gegevens nog niet verloren. Het plaatsen van een nieuwe harde schijf en het laten repareren van de data was voldoende om alle gegevens weer te kunnen gebruiken. Direct na deze crash heb ik alle drie de schijven vervangen door 2 TB uitvoeringen (waren voorheen 1 TB uitvoeringen). Nu kan ik dus weer meer gegevens op de NAS server opslaan. Nas-server: Network Attached Storage, een opslagmedium op een netwerk (meestal een harde schijf) die vanaf elke computer aan dat netwerk (mits die de juiste rechten heeft) kan worden aangesproken. Raid -5: RAID-5 wordt met speciale algoritmen van meer dan 2 schijven 1 schijf "afgesnoept" waarbij een schijf pariteitinformatie draagt: als 1 schijf kapot gaat kan de informatie herstelt worden. Laptop [Diversen] Omdat het programma van HP Solution Center sinds enige weken niet in mijn computer geopend kon worden, ben ik met laptop en printer naar de clubdag gegaan in de hoop dat er daar iemand was die dit kon herstellen. Gelukkig waren er genoeg helpdesk-leden aanwezig die bereid waren om zich daarin te verdiepen. Hoe lang is Bert Leusink er mee bezig geweest? Een paar uur zeker: alles nagekeken, opnieuw geïnstalleerd, op internet gezocht (blijkbaar zitten méér mensen met datzelfde probleem te stoeien), op de site van HP gezocht, het mocht niet baten. Dan komt Anneke binnen en wil Bert wel even aflossen. Zij benadert het weer van een heel andere kant, klikt (per ongeluk) met de rechtermuisknop iets aan en dáár verschijnt de oplossing in beeld: Windows 2000 is aangevinkt... vinkje uit: HP Solution Center er in! Tja, zelfs met de computer zijn toevalligheden onmisbaar. Anneke heeft ook nog even dat "hoofdletterprobleem" in Office 2007 (bij het begin van iedere zin na "Enter") uit de weg weten te ruimen: TOP! En toen had Bert Schreurs nog een handleiding van Office 2007 en Excel die zó eventjes naar mijn computer overgezet konden worden... tjonge jonge, wát een computerclubdag. Aan iedereen die hier zo spontaan aan meewerkte: hartelijk bedankt! Veronica van Vliet

8


Speciaal voor leden: De helpdesk Enige tijd geleden hebben we de helpdesk ge誰ntroduceerd. Deze helpdesk bestaat uit leden die hun eigen specialisme hebben. Het is goed om die aan het begin van het nieuwe jaar nog even aan u voor te stellen: Specialisme Office

Helpdesk-lid Bert Prins Anneke Schippers Windows Gerhard Borger Bert Leusink Internet en e-mail Gerhard Borger Hardware Aart Bekendam Bert Schreurs Foto & Video Gerrit Prenger Pinnacle Ab Luinge Paint Shop Pro Piet Schuitema

E-mailadres b.prins@cch96.nl a.schippers@cch96.nl g.borger@cch96.nl b.leusink@cch96.nl g.borger@cch96.nl

b.schreurs@cch96.nl gprenger@gmail.com pschuitema@hetnet.nl

Telefoon (0523) 26 66 76 (0523) 26 56 19 (0523) 26 25 83 (0523) 26 00 52 (0523) 26 25 83 (0523) 26 63 70 (0523) 68 22 83 (0524) 51 53 25 (0523) 26 23 50

Hoe werkt het? Deze leden zijn meestal op de clubdagen aanwezig, dus kunt u natuurlijk ook een afspraak met ze maken om op de clubdag samen achter uw eigen PC te gaan zitten. Het bestuur

De WiFi-installatie is beschikbaar gesteld door Technisch Bureau Jan Waterink ICT, Data en Telecom MP3 Wisselaar Videobewaking Kilometerregistratie I http://www.tbjw.nl

Uw adres voor:

Systemen en componenten Bekabeling Parrot Bury E info@tbjw.nl

9


Downloaden via nieuwsgroepen (2) Waar ligt de grens? Over wat wel en niet gekopieerd mag worden, gaan veel verhalen rond. Het ís ook ingewikkelde juridische materie, toch hoop ik het duidelijk uit te leggen. Het is in elk geval belangrijk om een scheiding te maken tussen audio en videomateriaal enerzijds en software anderzijds. Daarnaast is het verschil tussen downloaden en uploaden belangrijk. Downloaden en uploaden Downloaden is een begrip dat bekend is: het ophalen van materiaal van het internet op de eigen PC. Nu is "van het internet" niet de juiste term; "via het internet" is beter, want "het internet" speelt eigenlijk alleen een rol als medium, niet als bron van materiaal. Het materiaal zelf staat ergens ter wereld op een computer en is via het internet verbonden met andere PC’s, waaronder de PC bij u thuis. Als u dus iets download, bijvoorbeeld de software van de belastingdienst, dan haalt u informatie van een computer op via het internet naar uw eigen PC. Maar ook het bekijken van een website is technisch gezien al downloaden, omdat er informatie (tekst, foto's) naar uw computer gaat. Iemand die zegt "dat je niets van internet mag downloaden" heeft dus nog iets te leren over computertechniek. Echter: in het dagelijks taalgebruik, wat wel vaker afwijkt van de technische feiten, is downloaden inderdaad het ophalen van specifiek materiaal. In deze serie artikelen zal het dus ook daarover gaan. Bij uploaden gaat er ook informatie via het internet, maar dan van uw PC naar een andere computer. Het versturen van een e-mailtje is dus technisch gezien uploaden. In het dagelijks taalgebruik gaat het ook hier om het versturen van een specifiek bestand naar een andere computer. Thuiskopie van audio en videomateriaal De basis voor de thuiskopie is te vinden in artikel 16b van de Auteurswet 1912. Lid 1 van dit artikel bepaalt:

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd, (...) de verveelvoudiging, welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van degene die de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft. De belangrijkste drie elementen uit deze bepaling zijn: Enkele exemplaren De wet is niet duidelijk hoe veel exemplaren van een werk mogen worden gemaakt als thuiskopie. In de literatuur hanteert men een richtlijn van 2 à 3 kopieën. Het hangt natuurlijk een beetje af van het soort werk en de situatie waarin de kopie 10


wordt gemaakt. Bij een muziekwerk op CD zit je al gauw aan de vier tot vijf kopieĂŤn: de "geripte" opname van de CD, de hiervan gemaakte MP3, de kopie in de draagbare MP3-speler, de kopie van de CD voor in de auto en misschien nog wel een kopietje voor op het werk. Dit valt nog te verdedigen, maar bij vijf kopieĂŤn van een foto wordt dat al een stuk lastiger. Eigen gebruik Zoals de naam al aangeeft, moet het gaan om een kopie voor thuis. Volgens de wet moet er sprake zijn van een exemplaar voor "eigen oefening, studie of gebruik". Dit is een zeer brede formulering; er zijn maar weinig handelingen te bedenken die je zou kunnen verrichten met een werk die hier niet onder vallen. Essentieel is wel dat het een eigen exemplaar blijft. De kopie mag dus niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het is dan immers geen eigen gebruik meer. Rechtmatige eigenaar De wet zegt niet dat een thuiskopie alleen mag worden gemaakt door de rechtmatige verkrijger van het origineel. Ook niet dat het origineel rechtmatig gepubliceerd of aangeboden moet zijn. Een juridische eis dat alleen een koper van het origineel een thuiskopie mag maken, staat niet in het wetsartikel. Dit lijkt ook nooit de bedoeling te zijn geweest van dit artikel. Het stamt uit de tijd waarin men met carbonpapier een artikel kon overtikken. We spreken immers over een wet uit 1912. De kwaliteit van mechanische reproducties in die tijd (stencilmachines, audio cassetterecorders) was dusdanig laag dat een kopie thuis geen probleem kon vormen. Die kopie kon immers nooit de markt voor het (hoge kwaliteit) origineel aantasten. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om na te gaan wie er een kopie thuis maakt en of deze wel in het bezit was van het origineel toen de kopie werd gemaakt. Volgende maand Tot zover de wettelijke grenzen. Volgende maand ga ik in op de uitzonderingen bij het maken van een kopie, het uploaden van materiaal en de recente ontwikkelingen met betrekking tot nieuwsgroepen. Wie het nieuws gevolgd heeft, weet dat de stichting Brein de laatste tijd veel slagen heeft binnengehaald in de strijd tegen het (illegaal) downloaden. Gerhard Borger Thuiskopie Mag dat op internet?

http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/thuiskopie http://www.iusmentis.com/maatschappij/juridisch/ magdatopinternet 11


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. U Record De U Record Audio Converter is een ideaal apparaatje als u uw oude LP's of bandjes over wilt zetten naar de PC. Hierna kunt u er dan bijvoorbeeld een CD van branden.

Diascanner Leden die eenvoudig hun dia's in willen scannen, kunnen daarvoor onze nieuwe diascanner huren. Compleet met kabels en bijbehorende software.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC. Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Bert Prins. T (0523) 26 66 76 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Collega in de buurt De enige computerclub in onze omgeving die wij kennen is de Mini Computer Club Almelo. De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Tijden Informatie Website 12

Wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 53, Almelo Van 19.30 tot 22.00 uur. G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl

http://www.mcca.nl


Agenda De data voor de clubdagen voor 2011 zijn als volgt: Clubdag zaterdag 22 januari dinsdag 22 februari zaterdag 26 maart dinsdag 26 april zaterdag 28 mei dinsdag 28 juni zomerstop dinsdag 20 september zaterdag 15 oktober vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober dinsdag 15 november zaterdag 17 december

Speciale activiteit Demonstratie Pinnacle Studio 14 HD Algemene ledenvergadering

LANParty 2011

Locatie Alle clubdagen worden gehouden in de kantine van RIBW IJssel-Vecht. De Stuwdijk 4 7772 AW Hardenberg (0523) 26 54 24

http://www.ribwijsselvecht.nl

Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis.

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

13


Webshops: Bol en MegaGadgets Ik mag mijn ervaringen delen met u over de webwinkels die ik gebruik. Bol.com Waar ik het meest gebruik van maak is Bol. Ik vind de website overzichtelijk. Kan prima zoeken op allerlei items. De verzendkosten zijn maar €1,95 en dat vind ik niet veel. Daardoor bestel ik wel vaker de boeken en CD’s via Bol. Vooral als het slecht weer is. De betaling doe ik via Ideal en Bol houdt me prima op de hoogte van de status van mijn bestelling. Als het artikel op voorraad is dan meestal nog dezelfde dag een mail dat het artikel is verzonden. Megagadgets Verder mag ik ook graag gebruik maken van Megagadgets. Van deze winkel heb ik het laatst gebruik gemaakt. Wow en deze zijn echt snel. Nadat je je bestelling hebt doorgegeven (ook betaald via Ideal) krijg je meestal binnen een uur al bericht dat de bestelling verzonden is. Bij deze winkel zijn mijn ervaringen zeer positief. De artikelen zijn binnen 24 uur in mijn bezit. Het enige nadeel is de wat hogere verzendkosten, meestal € 4.95. Maar ja, daar hoef je dan ook niet de deur voor uit. Het laatst wat ik hier besteld heb, is Microwave Boiley en de Addict a Ball. De Microwave Boiley is een eierhouder waarmee je een ei in de magnetron kan koken. Heerlijk! De Addict a Ball is het geduldspelletje met een balletje in een doolhof. Alleen is de hele bal het doolhof. Leuk verslavend spelletje om je muisarm even rust te gunnen. Anneke Schippers Bol Megagadgets

http://www.bol.com http://www.megagadgets.nl

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

14


Prijsvraag Los de rebus op en stuur uw antwoord op naar prijsvraag@cch96.nl Op moment van schrijven zijn er 4 oplossingen binnengekomen bij het bestuur. Leden kunnen hun oplossing tot het begin van de ledenvergadering van maart inleveren of mailen.

Prijs Voor de winnaar is er een setje koelkastmagneetjes in de vorm van zogenoemde apps te winnen. Voor wie dat niets zegt: apps zijn kleine programmaatjes die je kunt downloaden voor je mobiele telefoon. In dit geval zijn ze dus uitermate geschikt om kleine mededelingen te doen via de koelkast. Niet geschikt voor SMS, Ping, enz :) Anneke Schippers

Commodore 64 gekloond In Amerika is een kloon gemaakt van de Commodore 64. Hij lijkt precies op de Commodore 64 van vroeger, maar met de hardware van deze tijd: een dual core 525 Atom-processor, 2 GB geheugen, een grafische chipset van nvidia en een DVD-speler. Aansluitingen zijn er voor: USB, een monitor, toetsenbord, speakers en geheugenkaartjes. Ook is deze nieuwe Commodore 64 voorzien van WiFi. Helaas is de prijs en beschikbaarheid nog niet bekend. Maar kijk vooral eens op de site, ziet er geweldig uit. C64

http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx 15


16

Profile for CCH'96 Hardenberg

141  

Clubblad 141, februari 2011

141  

Clubblad 141, februari 2011

Profile for cch96
Advertisement