Page 1

Nummer 125, juni 2009 Thema: Netbooks Veel nieuws over Windows 7 Activiteiten: excursie, cursus en LANParty2009

Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op dinsdag 23 juni Locatie: Gebouw PaRT, Stuwdijk 4


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie Internet Website E-mail

Aart Bekendam Bert Leusink Bert Prins Bert Schreurs Gerhard Borger

(0523) 26 63 70 (0523) 26 00 52 (0523) 26 66 76 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Kopij Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Lidmaatschap Volwassenen € 22,00 Jeugdleden (t/m 17 jaar) € 16,50 Gezinslidmaatschap (max. 3 leden) € 27,50 (Extra gezinsleden € 5,50) Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Opzeggen alleen schriftelijk bij de secretaris en vóór 1 december. ABN-AMRO Hardenberg Kamer van Koophandel

4628 64 839 V 62688

Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur

Inhoudsopgave Van de bestuurstafel, Aanspreekpunt _____________________________________ 3 Windows 7 onder de loep (deel 2, slot) ___________________________________4 Voor u gelezen: Overstappen naar Windows 7 _____________________________ 8 Franse downloadwet ongrondwettelijk ____________________________________ 9 Excursie distributiecentrum Super de Boer ________________________________ 10 Bestanden delen onder Windows Vista ___________________________________ 11 Thema: Netbooks ___________________________________________________ 12 Cartoon, Cursus Office 2007 ___________________________________________13 Computers te koop op het Vechtdal College, 12,5 jaar CCH'96 ________________14 LANParty2009? Zeker wel! ____________________________________________ 15 Ledenservice, Kopij gevraagd __________________________________________16 Agenda, Wolfenstein krijgt vervolg ______________________________________17 Probleem? Opgelost! _________________________________________________ 18 Europa krijgt Windows 7 zonder Internet Explorer _________________________19 2


Van de bestuurstafel Tijdens de vorige clubdag was het rustig. De zomer nadert en dat is dan direct te merken op de clubdagen. De computer krijgt dan wat minder aandacht en de tuin wat meer. Aanstaande dinsdag 23 juni is alweer de laatste clubdag voor het zomerreces. We laten dit niet ongemerkt voorbijgaan, want we hebben een klein feestje te vieren. We bestaan deze maand namelijk 12,5 jaar. In dit clubblad een uitnodiging voor koffie met ... 12,5 jaar is een hele tijd en we hopen nog lang verder te gaan met onze club. Tijdens de komende clubdag besteden we aandacht aan zogenaamde netbooks. Dit zijn mini laptops, die vooral door hun afmetingen erg handig zijn voor onderweg. In dit clubblad kondigen we ook de lang geplande excursie aan. Bovendien zit er weer een cursus in de planning. Ook hierover meer in dit clubblad. Jullie zien het, we zitten niet stil als bestuur. Rest ons nog, een ieder alvast een prettige vakantie toe te wensen en hopelijk zien we elkaar nog op 23 juni. Het bestuur

Aanspreekpunt Op de aankomende clubdag kunt u in eerste instantie met uw vragen en problemen terecht bij:

Bert Leusink, secretaris de hele avond 3


Windows 7 onder de loep (deel 2, slot) Op 22 oktober is het zover: dan ligt Windows 7 in de winkel. Vorige maand heeft u deel 1 van de bespreking van Windows 7 kunnen lezen, deze maand gaan we verder. Windows-taakbalk De Windows-taakbalk heeft een opknapbeurt gekregen, hoofdzakelijk op het gebied van functionaliteit. Geheel rechts op de Windows-taakbalk vinden we een onopvallend knopje. Dit knopje helpt u bij het snel terugvinden van een specifiek venster en is vooral handig voor wie een grote hoeveelheid vensters heeft geopend. Zodra u er de muisaanwijzer op plaatst, worden alle geopende vensters vervangen door transparante vlakken. Hierdoor wordt het bureaublad zichtbaar en ziet u in één oogopslag welke inhoud hierop staat. Verderop in dit artikel leest u over de gadgets, die nog steeds een prominente rol vervullen binnen Windows 7. De transparantiefunctie leent zich goed voor het raadplegen van die gadgets, bijvoorbeeld als u snel wilt opzoeken welke televisie-opnamen in Media Center zijn ingepland (via de Media Center-gadget). Wilt u een bureaubladpictogram (zoals een snelkoppeling) aanklikken, dan klikt u op het knopje. Hiermee worden de vensters niet doorzichtig gemaakt, maar juist geminimaliseerd (de vroegere knop ‘Bureaublad weergeven’). Doorzichtig Naast de eerdergenoemde functie waarmee u snel het bureaublad kunt zien door de geopende vensters transparant te maken, biedt Windows 7 ook de mogelijkheid om snel een specifiek venster te vinden. Wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op een taakbalkknop van een venster plaatst, verschijnt een miniatuurweergave van het betreffende venster. Deze werking is vergelijkbaar met die in Windows Vista. Als de muisaanwijzer echter óp de miniatuurweergave wordt geplaatst, worden alle geopende vensters behalve het specifieke venster doorzichtig gemaakt. U ziet hierdoor vervolgens het venster, en belangrijker: waar het zich bevindt.

4


Gadgets In Windows 7 heeft de Sidebar het veld moeten ruimen. Deze balk, die in Windows Vista werd geïntroduceerd en ruimte bood aan gadgets, bleek in de praktijk onnodige schermruimte in te nemen. De gadgets kunnen immers ook los op het bureaublad worden geplaatst, zodat de balk rechts in het scherm overbodig wordt. De gadgets zelf zijn nog wel aanwezig in Windows 7: met een rechtsklik op het bureaublad haalt u het contextmenu tevoorschijn met een koppeling naar de gadgets. Vensters met persoonlijke tint In Windows 7 is relatief veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om het uiterlijk van de computer naar uw hand te zetten. Voorheen moest u voor handelingen zoals het instellen van de schermbeveiliging en toepassen van een thema verschillende vensters openen. Deze opties zijn nu ondergebracht in een centraal venster. De thema’s zijn hierbij onderverdeeld in eigen thema’s, Windows-thema’s en thema’s voor toegankelijkheid (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een extra groot lettertype). Onderin vinden we een overzicht van de ingestelde bureaubladachtergrond, vensterkleuren, geluiden en schermbeveiliging. Media Center: ondergeschoven kindje? Een blik op Media Center veroorzaakt een teleurstelling: dit – toch steeds populairder wordende onderdeel – lijkt nauwelijks aandacht te hebben gekregen. Afgezien van een licht vereenvoudigd instelproces heeft de gebruikersomgeving nauwelijks nieuwigheden in petto. Voor sommige secties hebben de ontwikkelaars zich laten inspireren door de gebruikersomgeving van Microsofts mobiele mediaspeler Zune (die overigens in Nederland niet verkrijgbaar is) en wordt er gebruikgemaakt van verticale navigatie. De overige onderdelen zijn vooralsnog ongewijzigd. Ook voor de hand liggende verbeteringen onder de motorkap, zoals ingebouwde ondersteuning voor het afspelen van Blu-ray-schijven, ontbreken vooralsnog. Het is te hopen dat Microsoft zich in de komende maanden wat meer ontfermt over Media Center. Bibliotheken Hoewel het uiterlijk van de verkennervensters in Windows 7 nauwelijks is veranderd ten opzichte van Windows Vista, hebben de bekende gebruikersmappen (zoals Documenten en Afbeeldingen) in de hoofdweergave plaats gemaakt voor bibliotheken. Een bibliotheek zoekt dynamisch en telkens wanneer deze wordt geopend, op verschillende locaties en presenteert de bronnen in een "virtuele map". De onderliggende bestanden kunnen zich dus op verschillende fysieke locaties 5


bevinden. Een blik op de gebruikersmappen leert dat nagenoeg alle mappen voortaan worden vertegenwoordigd door bibliotheken. De map Downloads, waarin Internet Explorer de gedownloade bestanden plaatst, blijft vooralsnog een fysieke map. Action Center In Windows Vista wordt de gebruiker regelmatig lastiggevallen door uiteenlopende systeemmeldingen. Vaak zijn deze afkomstig uit het systeemvak in de taakbalk. In Windows 7 valt op dat het aantal pictogrammen aanzienlijk is teruggebracht. Sterker nog, in principe wordt elk pictogram in het systeemvak standaard verborgen. Wél prominent aanwezig het Action Center. Dit is een centraal venster dat toegankelijk is via het systeemvak en informatie geeft over de belangrijkste systeemtaken. Bijvoorbeeld dat het systeem nog niet beschikt over een antivirusprogramma. Wanneer op de melding wordt geklikt, wordt het bijbehorende Action Center geopend. Hierin vindt u een overzicht van alle meldingen en problemen, en mogelijke oplossingen voor gerapporteerde problemen. Het venster is daartoe opgedeeld in de secties Security (veiligheid) en Maintenance (onderhoud). Gebruikersaccountbeheer Een van de meest controversiële "features" in Windows Vista is Gebruikersaccountbeheer, waarbij voor beheertaken expliciete toestemming van de gebruiker wordt verlangd. In de praktijk betekent dit dat gebruikers regelmatig worden onderbroken door hinderlijke dialoogvensters waarin om een Administrator-wachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd. In Windows 7 is de beveiliging nog steeds aanwezig, maar een stuk minder prominent. In het venster Getting Started vinden we een koppeling naar een nieuw instellingenvenster, waarin u het beveiligingsniveau van Gebruikersaccountbeheer opgeeft. Standaard geeft Windows 7 alleen een melding zodra programma’s een systeemwijziging proberen door te voeren. Wie behoefte heeft aan meer bescherming kan de schuifregelaar richting Always Notify verplaatsen, zodat altijd er een melding verschijnt zodra programma’s andere software proberen te installeren of als u zelf instellingen probeert aan te passen. Daarnaast zijn er nog twee andere instellingen: een melding geven zodra programma’s een wijziging proberen door te voeren, maar zonder het bureaublad te dimmen, en helemaal geen meldingen meer geven. Overigens is deze laatste optie niet hetzelfde als Gebruikersaccountbeheer volledig uitschakelen. De bescherming blijft in deze stand nog wel degelijk actief en worden "illegale handelingen" zoals het schrijven naar beschermde gedeelten van het register nog altijd geblokkeerd. Dit is 6


een prettige verbetering ten opzichte van Windows Vista, waarbij de gebruiker alleen de mogelijkheid had om Gebruikersaccountbeheer volledig in of uit te schakelen. Internet Explorer 8 In bètaversie 1 van Windows 7 is de nieuwste testversie van Internet Explorer 8 opgenomen. Volgens Paul Cutsinger, manager van het Internet Explorer-team, gaat het hier om een "Pre Release Candidate". Dit betekent dat de versie representatief is voor de uiteindelijke uitvoering en alle definitieve functionaliteit bevat. Voor Internet Explorer in Windows 7 betekent dit dat het gaat om bèta 2 plus feedback op deze versie en functies die alleen in Internet Explorer in Windows 7 beschikbaar zullen zijn. De taakbalkknop van de browser toont een overzicht van alle geopende browservensters. U kunt op de "thumbnail" klikken om het achterliggende venster te openen. In de praktijk blijken lang niet alle bestaande plug-ins binnen Internet Explorer 8 te werken. In zulke gevallen verschijnt een nette melding waarin de gebruikers wordt verteld over de incompatibiliteit. U kunt vervolgens alsnog forceren dat de plug-in wordt gebruikt, of de plug-in blokkeren. Deze extra bescherming moet de stabiliteit van de browser verbeteren. Bovendien bevat versie 8 van Internet Explorer enkele verbeteringen waarmee de gebruiker veiliger van internet gebruik kan maken. Wanneer een website bijvoorbeeld gebruik maakt van een lang webadres, is het niet altijd duidelijk om welk hoofddomein het gaat. Veel phishing-websites maken hiervan misbruik. Internet Explorer geeft voortaan het hoofddomein vetgedrukt weer, zodat in één oogopslag duidelijk is welk domein wordt bezocht. Conclusie De gebruikersomgeving van Windows 7 is op meerdere gebieden prettig verbeterd ten opzichte van Windows Vista. Echt revolutionair zijn de wijzigingen echter niet. Het is de vraag in hoeverre dat nodig is: de gebruikersomgeving van Windows Vista is al redelijk volwassen, en in Windows 7 worden de meeste eerdere tekortkomingen ongedaan gemaakt. Niet alle inspanningen komen het intuïtieve gebruik van het besturingssysteem ten goede. Sommige principes introduceren extra handelingen ten opzichte van eerdere Windows-versie of maken de gebruikersomgeving er minder overzichtelijker op. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen wel degelijk om verbeteringen, maar zal enige gewenning nodig zijn. Bert Leusink Bron: Computer!Totaal

7


Voor u gelezen: Overstappen naar Windows 7 U hoort veel goeds over Windows 7, maar u twijfelt of u er baat bij heeft om van besturingssysteem te veranderen? Wilt u precies weten wat de voor- en nadelen zijn van Windows 7 boven Windows Vista en XP? Dit boek beantwoordt vlot al uw vragen over Microsofts nieuwste besturingssysteem en begeleidt u adequaat bij de overstap naar Windows 7. In dit boek krijgt u kort maar krachtig een overzicht van alle belangrijkste veranderingen ten opzichte van Vista en XP. In snelle, heldere stappen overloopt u alle mogelijkheden en vernieuwingen, zodat u direct in staat bent om uw computer optimaal te gebruiken. En natuurlijk worden alle geheimen van Windows 7 voor u doorgelicht: van de talloze nieuwigheden (zoals de Librairies, de Device Stage, AeroSnap en AeroPeek) tot de aanzienlijke verbeterde 'vertrouwde waarden', zoals Paint en Windows Media Player. Dit boek vertelt u alles wat u over Windows 7 wilt weten, en is de ideale adviseur om uw overstap naar Windows 7 moeiteloos te laten verlopen. Uit de inhoud • Installatie van of upgrade naar Windows 7 • De interface personaliseren • Efficiënter en intuïtiever navigeren door uw bestanden en mappen • De verbeterde zoekfuncties optimaal gebruiken • Vertrouwd raken met de Internet Explorer 8 en meer halen uit het internet • Media beheren met media Player 12 en Windows Media Centre • Werken met het vernieuwde Paint-programma • Een thuisnetwerk opzetten met de Windows HomeGroup-functie • Uw computer beveiligen met 'BitLocker' en User Account Control • De verbeterde back-up- en onderhoudmodules leren te gebruiken • ... en nog veel meer! Ronald Meeus Easy Computing / 1e druk / 2009 ISBN-13: 9789045647258 Prijs: € 19,95 Nog niet verschenen, verwacht op 15 september 2009

8


Franse downloadwet ongrondwettig In Frankrijk zou een wet aangenomen worden die het illegaal downloaden van muziek, films en software tegen moest gaan. In het kort komt die wet er op neer dat na 3 geconstateerde overtredingen zonder tussenkomst van een rechter de internetverbinding voor maximaal een jaar afgesloten zou worden. De Franse regering probeert al jaren een wet in te voeren die het mogelijk maakt om filesharers na twee waarschuwingen af te sluiten van internet. Na veel verzet werd de wet in mei door het parlement aangenomen. Volgens de oppositionele Socialistische Partij was de wet in strijd met de grondwet en de socialisten dienden een klacht in bij de Grondwettelijke Raad. Dit orgaan heeft nu besloten dat het belangrijkste onderdeel van de wet, het afsluiten van mensen van internet door een speciaal overheidsorgaan, in strijd is met de Franse grondwet. In deze grondwet uit 1789 is expliciet vastgelegd dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen. De procedure voor afsluiting achtte de Raad hiermee strijdig, zo meldt The Wall Street Journal. Niet een rechter, maar een speciaal op te richten overheidsorgaan, genaamd Hadopi, zou over de afsluiting en de duur ervan beslissen. De Raad oordeelt dat "internet deel uit maakt van de vrijheid van meningsuiting en het recht om te consumeren" en dat daarom alleen een rechter mag beslissen om iemand dit te ontzeggen. Hoe zit dat in Nederland? In Nederland mogen muziek en films gedownload worden "zolang er sprake is van persoonlijk gebruik". Uploaden mag niet. Software, spellen en programma's, zijn beschermd en mogen dus niet gedownload worden. Hoezeer de instantie Brein ook probeert het downloaden van films en muziek tegen te gaan, het mag volgens de wet. Volgens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken komt er ook geen Nederlandse toezichthouder. Hij stelt zich op het standpunt dat afsluiten een zaak van de rechter moet blijven. Ook het Europese Parlement verwierp in mei de regels die illegaal downloaden tegen moet gaan. Gerhard Borger Bron Tweakers.net Auteursrecht http://www.auteursrecht.nl

9


Excursie distributiecentrum Super de Boer Op de afgelopen ledenvergadering is er al melding van gemaakt: we zijn bezig met het organiseren van een excursie naar het distributiecentrum van Super de Boer. Inmiddels hebben we een datum vastgesteld: Datum: Tijd: Adres:

Zaterdag 26 september 2009 Verzamelen rond 13.00 bij het clubgebouw Als u op eigen gelegenheid heen gaat, is dat natuurlijk ook goed. Distributiecentrum Beilen Kanaalweg 15 9411 KB Beilen

Programma We worden om 14.00 welkom geheten en krijgen daar een 2-uur durige rondleiding. In het clubblad van september volgt meer informatie, onder andere over het exacte programma. Opgeven Leden die mee willen om dit complex te bekijken, kunnen zich opgeven via een mailtje of via de website. Daar kunt u ook aangeven of u mensen in de auto mee kunt nemen of graag gereden wilt worden. Ik zal een lijst op de website zetten t.b.v. het carpoolen. Gerhard Borger g.borger@cch96.nl

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

10

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198


Bestanden delen onder Windows Vista Een veel gebruikte mogelijkheid is het delen van bestanden met andere gebruikers in het netwerk. Door de extra beveiliging in Windows Vista dient u echter een aantal stappen door te lopen voordat bestanden op een systeem met Windows Vista kunnen worden benaderd. Om te beginnen moet de map of schijf worden gedeeld. Klik in de Windows Verkenner met de rechter muisknop op de gewenste map of schijf en kies in het snelmenu dat verschijnt voor de optie Delen. Kies vervolgens Geavanceerd delen >> Doorgaan en zet de optie Deze map delen aan. Geef een naam op onder Sharenaam en indien u wilt dat andere gebruikers bestanden mogen wijzigen pas dit dan aan onder Machtigingen. Klik tenslotte op OK om de deling te voltooien. Op dezelfde manier kunt ook andere mappen delen. Nu de map is gedeeld moet de beveiliging worden ingesteld. Kies Start >> Configuratiescherm >> Netwerk en internet >> Netwerkcentrum en ga naar Delen en verkennen onderaan. Hier kunt u een aantal opties aanpassen door ze uit te klappen met het pijltje aan de rechterkant van de optie. Pas de opties aan zodat Netwerkdetectie en Bestanden delen aan staan. Indien u geen andere gebruikers op uw systeem hebt aangemaakt is het nodig dat u de optie Met wachtwoord beveiligd delen uitzet, maar weet wel dat dit een potentieel beveiligingsrisico met zich meebrengt. Sluit vervolgens het Configuratiescherm. Ten slotte moet ook de firewall nog worden ingesteld, zodat dit netwerkverkeer wordt toegestaan. Hoe dit gaat hangt af van uw firewall, maar als u gebruik maakt van de Windows Firewall kiest u Start >> Configuratiescherm >> Beveiliging >> Windows Firewall >> Instellingen wijzigen >> Doorgaan, waarna u naar de tab Uitzonderingen gaat. Zet daar de optie Bestands- en printerdeling aan en klik op OK. Bert Schreurs

11


Thema: Netbooks Sinds enige tijd zijn de zogenaamde netbooks in de handel. Het zijn kleine, compacte laptops die geschikt zijn voor Office, internet en dergelijke. In 2007 brak de firma Asus met de Eee PC door met deze minilaptops en sindsdien zijn er vele fabrikanten die er eentje op de markt hebben gebracht. Nieuwe technieken Die eerste netbooks vielen niet alleen op door hun afmetingen maar ook door het slimme gebruik van een nieuwe techniek: de SSD-drive. Deze vervanger van de harde schijf bevat geen bewegende delen, maar is volledige opgebouwd uit flashchips die ook terug te vinden zijn in USB-sticks. Hierdoor wordt er minder energie verbruikt en kan de netbook vrij lang werken op één acculading. Moderne netbooks gaan tot wel 10 uur mee. Een tweede ontwikkeling was de Atom-processor van Intel. Deze processor heeft zeer laag energieverbruik, maximaal 8W voor de 330 dualcore. Atoms draaien op een snelheid van 1,2 tot 2 GHz. Voor de aansturing van het beeldscherm wordt een interne chipset gebruikt. Beperkingen Het grote voordeel is dus het energieverbruik. Uiteraard zitten er aan de bescheidenheid van de netbooks ook nadelen. Zo mogen ze maximaal 1 GB werkgeheugen hebben, ontbreekt de DVD-speler en is het scherm maximaal 10,2" groot. De resolutie van meestal 1024 × 600 vind ik zelf de grootste beperking. Dit is af en toe net niet "hoog" genoeg. Deze beperkingen worden door Intel en Microsoft opgelegd die natuurlijk ook weer niet willen dat iedereen de volwaardige laptops links laten liggen. Alternatieven Uiteraard zijn er alternatieven. Zo zijn er netbooks met een Via processor te koop, met een 12" scherm, met Linux in plaats van Windows en dergelijke. Die mogen dan af en toe geen netbook meer heten, maar dat mag de pret niet drukken. Demonstratie Op de aankomende clubdag zal ik er meer over vertellen. Dankzij de medewerking van de firma Forcys kunnen we er een paar laten zien. Aanvang: 20.00 uur. Gerhard Borger

12


Zomervakantie

Cursus Office 2007 We willen weer een cursus organiseren en dit keer gaat de cursus over Microsoft Office 2007. De meeste van ons werken waarschijnlijk met Office 2003. Aangezien de tijd niet stil staat is al enige tijd Office 2007 op de markt. We organiseren daarom een cursus waarin een verfrissende kennismaking plaatsvindt met Word, Excel, Powerpoint etc. De data zijn nog niet exact bekend maar het worden in ieder geval drie maandagen eind september, begin oktober. De cursus vindt plaats in het Vechtdal College en er is plaats voor 15 deelnemers. De kosten bedragen â‚Ź15,- Dit is inclusief cursusboek, maar exclusief koffie/thee. We willen eerst de belangstelling peilen, wilt u dus meedoen, stuur dan zo snel mogelijk een e-mail aan mij. In het clubblad van september volgt meer informatie. Aart Bekendam voorzitter@cch96.nl

13


Computers te koop op het Vechtdal College Wie op zoek is naar een leuke PC voor Office, internet en e-mail kan daarvoor terecht op het Vechtdal College en tegelijkertijd een goed doel steunen. De afgeschreven computers uit 2005 zijn voor onderwijsdoeleinden gebruikt en werken nog prima. Er zijn er nog een 10-tal beschikbaar voor de prijs van € 100,- per stuk. Een monitor is niet bij de prijs inbegrepen. Opbrengst De opbrengst gaat naar een goed doel: de Roemenië Stichting Mariënberg/ Bergentheim/Beerzerveld. Beschrijving Processor Pentium4 3.0GHz Geheugen 2× 256MB DDR400 Moederbord Asus P5GD1-VM Retail Diskdrive Mitsumi 3.5" 1.44MB Harddisk Maxtor DiamondMax Plus9 80GB sata Toetsenbord Logitech Internet Keyboard Pro Muis Logitech Premium Optical Wheel Mouse DVD speler LiteON 16× 48× DVD-ROM Behuizing Slim Tower Voeding 350W Meer informatie via dhr. A. Olsman M: 06 133 785 95 E: a.olsman@vechtdalcollege.nl

12,5 jaar CCH'96 Wie de nummering van ons clubblad een beetje in de gaten gehouden heeft, weet dat het eraan zat te komen: we bestaan 12,5 jaar! Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom hebben we voor elke bezoeker voor bij de koffie (of thee) een lekkere vlaaipunt klaarstaan. Het bestuur

14


LANParty 2009? Zeker wel! De vraag is de laatste clubdag al eens gesteld: Komt er een LANParty2009? Het antwoord: jazeker! Programma Het belangrijkste is de datum. Traditioneel is dat het weekend voor de herfstvakantie, maar omdat zaterdag 17 oktober al een clubdag is, hebben we besloten om LANParty het tweede weekend te houden. Die start dus op vrijdag 23 oktober 2009 om 17.00 en sluit op zaterdag de 24e om 21.00. Compo's We spelen uiteraard ook weer compo's. De animo voor de RTS-compo was vorig jaar minimaal, zodat er van een echte competitie nauwelijks sprake was. Wel waren er veel liefhebbers van raggen en scheuren met vracht- en andere wagens, dus hebben we besloten om niet één, maar twee racecompo's te organiseren. Eén voor het serieuze simulatiewerk en de andere om te beuken en te rossen. We zijn benieuwd... Daarnaast uiteraard een FPS en een punten-combo. Over de exacte invulling daarvan kan er uiteraard weer worden meebeslist op ons forum. Prijzen We gaan ons best doen om ook dit jaar weer een goed gevulde prijzenpot samen te stellen. Meer hierover in het volgende clubblad en tussendoor op de website. Aanmelden De LANParty is er in eerste instantie voor onze leden. Niet-leden die mee willen doen moeten afwachten of er een plekje voor ze is. Aanmelden geschiedt via onze website. We gaan uit van een minimale deelname van 15 personen. Kosten en reglement De kosten bedragen, net als vorig jaar €15,- per persoon en dat is weer inclusief ontbijt op zaterdagmorgen en wie weet de Soep van Anneke... Ook het reglement is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: eigen eten en drinken meenemen mag en roken doe je maar lekker buiten :) Ik heb er nu al zin in! Gerhard Borger [CCH'96] DubbelDrank

15


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. U Record De U Record Audio Converter is een ideaal apparaatje als u uw oude LP's of bandjes over wilt zetten naar de PC. Hierna kunt u er dan bijvoorbeeld een CD van branden.

Diascanner Leden die eenvoudig hun dia's in willen scannen, kunnen daarvoor onze nieuwe diascanner huren. Compleet met kabels en bijbehorende software.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC. Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Aart Bekendam. T (0523) 26 63 70 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

16


Agenda 2009 Clubdag dinsdag 23 juni zomerstop dinsdag 15 september zaterdag 26 september september/ oktober zaterdag 17 oktober vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober dinsdag 17 november zaterdag 19 december

Speciale activiteit Thema: Netbooks Excursie Distributiecentrum Super de Boer Cursus Office 2007 LANPArty 2009

Locatie Alle clubdagen worden gehouden in het gebouw PaRT. De Stuwdijk 4 7772 AW Hardenberg (0523) 26 54 24

http://www.part-net.nl

Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis.

Wolfenstein krijgt vervolg De grondlegger van het First Person Shooter-genre, Wolfenstein, krijgt een zevende deel. Daarin gaat William "B.J." Blazkowic uiteraard weer flink tekeer om uiteindelijk als winnaar uit de rookwolken tevoorschijn te komen. Tenminste... dat denk ik wel :) Overigens: wisten jullie dat B.J. de opa was van William Joseph "Billy Blaze" Blazkowic II, beter bekend als... Commander Keen? Gerhard Borger Bron: Gamez.nl

17


Probleem? Opgelost! Wat hebben we tijdens de vorige clubdag zoal aan problemen opgelost? Diverse (bestuurs-) leden... ...zijn op de afgelopen clubdag druk bezig geweest met het installeren van een diascanner. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar het blijkt maar weer eens dat het met computers, zelfs in 2009, nog niet zo vanzelf loopt als je soms wel zou willen. Bert Schreurs Ik heb een lid geholpen met e-mail. Wat moet je doen als je op twee computers je mail wilt lezen? Het kan (uiteraard) wel, maar hoe stel je beide computers dan in? Aart Bekendam Eén van onze leden had dermate problemen met zijn computer dat ik uiteindelijk via een systeemherstelpunt de zaak weer vlot heb kunnen trekken. Het is een drastische maatregel, want je bent ook meteen alle geïnstalleerde software en updates van ná het systeemherstelpunt kwijt, maar soms kan het niet anders. Helpdesk Heeft u ook een computerprobleem dat u graag op gelost wilt hebben? Maak een afspraak met één van onze helpdesk-leden. Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje Helpdesk. Het bestuur

Collega in de buurt De enige computerclub in onze omgeving die wij kennen is: Mini Computer Club Almelo De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Wijkcentrum De Schelf Binnenhof 53, Almelo Tijden Van 19.30 tot 22.00 uur. Meer informatie G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl Website http://www.mcca.nl

18


Europa krijgt Windows 7 zonder Internet Explorer Microsoft gaat Windows 7 in Europa aanbieden zonder browser. Dit besluit is een reactie op bezorgdheid van Europese regelgevers over kartelvorming. Computerbouwers krijgen de keuze om de browser op een PC te zetten, een andere browser te installeren of een besturingssysteem zonder browser te verkopen. Dat blijkt uit een geheime memo die in handen kwam van onze zustersite CNet News. "Om er zeker van te zijn dat Microsoft handelt in overeenstemming met de Europese wet, zal het een aparte versie van Windows 7 maken voor distributie in Europa waarin Windows Internet Explorer niet zit", zegt de softwaremaker in de memo. "Microsoft gaat IE8 gratis los aanbieden en zal het eenvoudig maken voor PCfabrikanten om IE8 op Europese Windows 7-machines te installeren als ze dat willen." Actie voorkomen Europese regelgevers hebben in januari gezegd dat het inbegrijpen van een browser bij Windows - wat Microsoft al meer dan een decennium lang doet - waarschijnlijk in strijd is met antimonopolistische wetgeving. Microsoft gaf eerder bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC al aan dat de EU mogelijk gaat afdwingen dat Microsoft de browsers van concurrenten meelevert. De beslissing om Windows 7 in Europa aan te bieden zonder Internet Explorer lijkt een poging om zo'n actie te voorkomen. Ook zorgt Microsoft zo dat het Windows 7 in Europa op hetzelfde tijdstip kan lanceren als elders in de wereld. Windows 7 E De browserloze versie, met als naam Windows 7 E, zal gedistribueerd worden in alle lidstaten van de Europese Unie plus KroatiĂŤ en Zwitserland. Daarnaast zal Microsoft de browser verwijderen uit de Europese N-versie van Windows 7. In deze versie ontbreekt de Windows Media Player ook aan het besturingssysteem. In tegenstelling tot bij de N-versie zal Microsoft niet nog een versie uitbrengen waar wel alle onderdelen standaard in zitten. "Microsoft gaat in het Europese gebied geen Windows 7-producten uitbrengen waar Internet Explorer wel in zit. Die zijn bedoeld voor distributie in de rest van de wereld", zegt Microsoft in de memo. "Dit geldt zowel voor de versies voor PC-fabrikanten als voor de winkelversies van Windows 7." Aart Bekendam Bron: ANP PS: Het bestuur bereidt zich vast voor op de vraag van leden hoe ze Internet Explorer, Firefox of een andere browser moeten downloaden zonder te kunnen internetten... :) 19


20

Profile for CCH'96 Hardenberg

125  

Clubbad 125, juni 2009

125  

Clubbad 125, juni 2009

Profile for cch96
Advertisement