Page 1

Nummer 122, maart 2009 Algemene Ledenvergadering 2009 Thema: Druk zelf je foto's af Verslag CeBit 2009

Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op zaterdag 21 maart Locatie: Gebouw PaRT, Stuwdijk 4


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie Internet Website E-mail Forum

Aart Bekendam Bert Leusink Bert Prins Bert Schreurs Gerhard Borger

(0523) 26 63 70 (0523) 26 00 52 (0523) 26 66 76 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

http://www.cch96.nl info@cch96.nl http://www.cch96.nl/forum

Kopij Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Lidmaatschap Volwassenen € 22,00 Jeugdleden (t/m 17 jaar) € 16,50 Gezinslidmaatschap (max. 3 leden) € 27,50 (Extra gezinsleden € 5,50) Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Opzeggen alleen schriftelijk bij de secretaris en vóór 1 december. ABN-AMRO Hardenberg Kamer van Koophandel

4628 64 839 V 62688

Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur

Inhoudsopgave Van de bestuurstafel, Aanspreekpunt _____________________________________ 3 Probleem? Opgelost! __________________________________________________ 4 Agenda 2009, Collega in de buurt _______________________________________5 Algemene Ledenvergadering 2009 _______________________________________ 6 Cartoon, Bellen met een 0900-nummer? Ik dacht het niet... __________________ 7 Thema: Zelf je foto's afdrukken _________________________________________ 8 Nepwaarschuwingen over virussen in je Postvak IN ________________________10 Prijsvraag __________________________________________________________11 Ledenservice, Kopij gevraagd __________________________________________12 Verslag CeBit 2009 __________________________________________________13 Verjaardagen in ICT-land _____________________________________________14 Websitetip: Fan.tv ___________________________________________________ 15 2


Van de bestuurstafel De afgelopen clubdag was gezellig en druk. Er was veel belangstelling voor de demonstratie van Piet Schuitema met zijn diascanner (Piet, nog bedankt). De clubdagen en –avonden worden goed bezocht, het is dan ook altijd gezellig. De ruimte is dan misschien soms wat krap, maar met een beetje inschikken kan ieder met een PC of laptop wel een plekje vinden. Het is alweer maart en dat betekent dat het weer tijd is voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda voor deze ALV vindt u in dit clubblad. We houden de ALV dus in dezelfde ruimte als de clubdag. Dit heeft als consequentie voor de komende clubdag dat u uw PC pas kunt installeren na de ALV. We starten daarom ook op tijd met de ALV (10.30 uur). Aansluitend, naar schatting 11.15, start de eigenlijke clubdag. Ook dit keer zal er een demo plaatsvinden. Gerrit Prenger zal een fotoprinter demonstreren. In dit clubblad lees je er meer over. Verder is een ieder weer welkom met vragen en/of problemen, maar natuurlijk ook om de ALV bij te wonen. Tot zaterdag 21 maart! Het bestuur

Aanspreekpunt Op de komende clubdag kunt u in eerste instantie met uw vragen en problemen terecht bij:

Gerhard Borger, redacteur 's morgens

Aart Bekendam, voorzitter 's middags 3


Probleem? Opgelost! Op de vorige clubdag was het lekker druk en heb ik mij onder andere beziggehouden met een vraag van één van de leden. Zij had de vraag hoe ze het makkelijkste een watermerk in een foto kon zetten. Ze wilde een paar foto's van schilderijen op internet zetten en wilde niet dat iedereen die zomaar ging gebruiken. Het is gebruikelijk dat er dan een doorzichtige tekst bijvoorbeeld schuin over de afbeelding gezet wordt. Maar... hoe doe je dat een beetje makkelijk. We hebben wat zitten stoeien met programma's, maar de afgelopen week stuitte ik op het programma Bordermaker 4.0 dat daar precies voor gemaakt is. Het programma hoeft niet te worden geïnstalleerd, downloaden van de site en uitpakken is voldoende. Het programma is gratis te gebruiken, alleen een donatie is welkom volgens de maker. Bordermaker werkt erg handig, je kunt één foto bewerken, maar ook een hele map met foto's tegelijk. De teksten kunnen worden aangepast qua lettertype, kleur, positie, rotatie, transparantie, schaduw, etc. Meerdere teksten zijn mogelijk, waaronder het automatisch toevoegen van de bestandsnaam.

Links het origineel, rechts de bewerkte foto met 2 kaders en 2 teksten.

Uiteraard is het toevoegen van een of meerdere kaders ook mogelijk, dat blijkt natuurlijk al wel uit de naam. Alles werkt met een voorbeeldvenster, dus is direct te zien hoe het eruit komt te zien. Het enige probleem dat ik tegenkwam was het werken met relatieve grootte, maar met wat oefenen kwam ik daar snel uit. Al met al een prima oplossing voor het probleem. Gerhard Borger Bordermaker http://www.bordermaker.nl

4


Agenda 2009 Clubdag zaterdag 21 maart dinsdag 21 april zaterdag 23 mei dinsdag 23 juni zomerstop dinsdag 15 september zaterdag 17 oktober dinsdag 17 november zaterdag 19 december

Speciale activiteit Algemene Ledenvergadering Thema: Zelf je foto's afdrukken

Locatie Alle clubdagen worden gehouden in het gebouw PaRT. De Stuwdijk 4 7772 AW Hardenberg (0523) 26 54 24

http://www.part-net.nl

Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis.

Collega in de buurt De Computer Klub Coevorden is per 1 januari 2009 opgeheven. De enige computerclub in onze omgeving die wij kennen is: Mini Computer Club Almelo De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Wijkcentrum De Schelf Binnenhof 53, Almelo Tijden Van 19.30 tot 22.00 uur. Meer informatie G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl Website http://www.mcca.nl

5


Algemene ledenvergadering 2009 Eén keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Op deze ALV kunt u als lid uw mening geven over zaken die de club betreffen, zoals organisatie van de clubdagen en de inhoud van het clubblad. De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2008 en de financiële stukken worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt. Plaats Datum Tijd

Kantine PaRT in Hardenberg zaterdag 21 maart 2009 10.30 uur

Agenda 1 Opening 2 Mededelingen 3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2008 4 Financiën a Financieel verslag penningmeester. b Begroting 2009. 5 Verslag kascommissie Door dhr. Schuitema en dhr. Hagedoorn. 6 Verkiezing kascommissie Dhr. Schuitma is aftredend. Dhr. Siebum die reserve kaslid is zal deze plaats volgens de regels moeten innemen. Dhr. Hagedoorn blijft nog een jaar zitten. Er dient een nieuw reservelid voor de kascommissie aangesteld te worden. 7 Bestuursverkiezing Gerhard Borger (redactie) en Bert Leusink (secretaris) zijn beide aftredend maar stellen zich herkiesbaar voor dezelfde functie. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur aanmelden. 8 Rondvraag 9 Sluiting Na afloop van de ALV is de prijsuitreiking van de prijsvraag.

6


Leden roeren zich tijdens Algemene Ledenvergadering

Bellen met een 0900-nummer? Ik dacht het niet... Iedereen die wel eens een helpdesk gebeld heeft weet dat je daar vaak een 0900nummer voor moet bellen. Een 0900 is niet meer dan een nummer dat doorgeschakeld wordt naar het eigenlijke nummer. De kosten voor die doorschakeling komt op uw rekening te staan. Dit zijn meestel dure gesprekken ĂĄ 45 cent per minuut of nog duurder, de nummerhouder mag namelijk zĂŠlf het tarief bepalen op voorwaarde is wel dat het tarief van tevoren duidelijk wordt gemeld. Gelukkig is er een manier om het dure 0900-nummer te omzeilen. Op de website VraagAlex.nl staat een grote lijst met bedrijven en instellingen die van een 0900 gebruik maken, met daarbij het eigenlijke nummer. Soms is het nodig om uw eigen nummer af te schermen omdat men anders kan zien dat u niet via hun dure 0900 belt, maar meestal gaat het goed. Gerhard Borger OPTA VraagAlex

http://www.opta.nl http://www.alex.nl 7


Thema: Zelf je foto's afdrukken Nu de digitale camera gemeengoed is geworden, zijn de negatieven verdwenen en is het loopje naar de fotograaf op de hoek verleden tijd. Afdrukken is makkelijker geworden omdat er geen negatieven meer nodig zijn. Daarnaast kun je veel sneller over je foto beschikken. Wat heb je echter aan al die snelheid wanneer je niet direct een afdruk kunt maken? Eigenlijk niets, tenzij je de foto uitsluitend digitaal wilt gebruiken. Een foto wil je echter in de hand kunnen houden en eventueel kunnen doorgeven. Hiervoor staan ons de volgende mogelijkheden ter beschikking: Inkjetprinter De duurste manier. De kwaliteit is uitstekend, mits speciaal papier wordt gebruikt Laserprinter De kwaliteit is redelijk, maar het zullen geen echte foto's worden. Fotolab De goedkoopste manier bij grotere aantallen. Het duurt een paar dagen voor de foto's klaar zijn, maar de prijs is niet te evenaren. Fotograaf Niet het goedkoopst, maar van een uitstekende kwaliteit. Fotoprinter Een uitstekende kwaliteit. Deze doet kwalitatief niet onder voor de af druk uit de fotolaboratoria en van die bij de fotograaf en is op termijn ook nog goedkoper. De techniek Slechts de laatste twee leveren een goede foto die direct klaar is. Beide maken ze dan ook gebruik van dezelfde techniek: Dye sublimation. Afdrukken van de dye-sublimation printer lijken op en voelen hetzelfde aan als fotografische afdrukken die tot stand zijn gekomen in een chemische doka. Dye sublimation is een drukproces waarbij kleine verwarmingselementen pigmenten vanaf een filmdrager verdampen, waarna deze op een ondergrond worden afgezet. Net als bij drukwerk worden de kleuren na elkaar overgebracht. Papier en inktlint zitten samen in 1 cassette. Wanneer je regelmatig een enkele foto af wilt drukken kan het aanschaffen van een kleine fotoprinter al lonend zijn. Terwijl een losse afdruk bij de fotograaf op de hoek al gauw â‚Ź 0,50 kost, blijf je thuis beneden de â‚Ź 0,30. Hoogste tijd om eens een fotoprinter aan de tand te voelen. Er zijn verschillende leveranciers van fotoprinters. Meest bekend voor de consument zijn de printers van Canon. Ze worden echter ook gemaakt door o.a. Sony en Kodak. Ik heb vanwege de prijs/kwaliteitsverhouding gekozen voor een printer van Canon. De Canon Selphy 2 Deze printer kan niet alleen rechtstreeks vanaf geheugenkaart printen, maar zelfs via infrarood of (als optie) m.b.v. Bluetooth. Dit geeft al een goed idee van de situaties waarvoor de printer is ontworpen. Daarnaast kunnen ook nog allerlei zaken worden aangepast. Je kunt de kleuren bijstellen, of bijvoorbeeld een uitsnede van een foto 8


maken. Zwart/wit of sepia afdrukken maken, enz., enz.. Printen vanaf de computer is natuurlijk ook nog mogelijk. Even photoshoppen en dan……… . Hoewel er kleinere modellen te vinden zijn heeft de Selphy 2 het grote voordeel dat alles (behalve de voeding) in één kast is weggewerkt. Verder zitten de inktlinten en het papier in één cassette. Dit was voor mij, naast de bewerkingsmogelijkheden die deze printer biedt, een reden om voor dit model te kiezen. Per afdruk was hij daarnaast het goedkoopst (€ 0,27). Bij andere merken liep dat verschil soms op tot € 0,10 per afdruk. Mijn persoonlijke ervaringen met deze printer zijn erg positief. De kwaliteit is goed en de printer is daarnaast ook nog eens erg gebruiksvriendelijk. Verder is over het totale ontwerp goed nagedacht. Hij heeft zelfs een draagbeugel om hem makkelijk mee te kunnen nemen. Of ik hem de komende vakantie meeneem weet ik nog niet, maar……..hij maakt een goede kans! Op de aanstaande clubdag zal ik deze printer demonstreren. Aanvang 13.00. Gerrit Prenger Canon Selphy 2

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

http://www.canon.nl

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

9


Nepwaarschuwingen over virussen in je Postvak IN Heeft u dat ook wel eens? U ontvangt van een bekende een e-mail over een waarschuwing dat er een virus via email verstuurd wordt. Vaak staat er dan onder dit bericht dat u dit bericht dan moet doorsturen naar andere bekenden. In veel gevallen is zo'n waarschuwingsemail een nepbericht. Dit wordt ook wel een hoax genoemd. Wat is nu eigenlijk een hoax? Op de website van VirusAlert vond ik de volgende informatie hierover: Een nepwaarschuwing, in het Engels hoax genoemd, is een e-mailbericht dat zich tracht te verspreiden als een kettingbrief. Dit betekent dat in de boodschap de lezer wordt aangespoord om zoveel mogelijk mensen te informeren. De boodschap van een hoax-bericht kan divers zijn. Er zijn hoax-berichten bekend die zich doen voorkomen als een donor e-mail alsook berichten die waarschuwen voor een bepaald bestand op uw computer wat een virusbestand zou zijn. In alle gevallen is de boodschap onjuist en kan de verwarring en ook schade enorm zijn. Zo roept bijvoorbeeld het bericht jdbmgr.exe op tot het verwijderen van een Windows bestand. Een bestand dat zeker nodig is voor het gebruik van bepaalde onderdelen van Windows. Hoe herken je een hoax? De meeste hoax-berichten zijn eenvoudig te herkennen. Ze roepen op om het bericht door te sturen naar alle contactpersonen. Indien een oproep met een dergelijke strekking aanwezig is moet u waakzaam zijn. Controleer vervolgens op deze website of het bericht bij ons bekend is. Indien dit het geval is weet u dat het bericht niet juist is en dat u het kunt verwijderen. Wel of geen hoax? Op VirusAlert vindt u ingedeeld in een vijftal categorieën de bekende hoax-berichten. De categoriën zijn: • • • • •

10

Hoax virus gerelateerd Hoax hackers gerelateerd Hoax hotmail gerelateerd Hoax financieel gerelateerd Hoax overige


Daarnaast kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op deze website. Gebruik als zoekterm een bepaalde term of aanduiding die in het bericht wordt genoemd. Mocht het bericht niet bekend zijn en vermoedt u toch dat het om een hoax zou kunnen gaan? Stuur het dan door aan de helpdesk van VirusAlert. De eerste hoax De eerste hoax dateert van 1988 en ging over een "2400 baud modem virus". Sindsdien is het aantal hoaxes sterk toegenomen. De meeste voorkomende hoax op dit moment is "Good Times" dat reeds sinds 1994 actief is. Mijn conclusie: Als u een dergelijk bericht ontvangt met het verzoek om dit door te sturen, raadpleeg dan eerst de site. Hiermee voorkomt u onnodige e-mailberichten en paniek. Aart Bekendam Bron: VirusAlert

http://www.virusalert.nl

Prijsvraag Ook dit jaar hebben we weer een prijsvraag. De vraag is deze keer tweeledig: a) Welk bestuurslid heeft in het afgelopen jaar het vaakst de voorkant van ons clubblad gesierd? b) Hoe vaak was dat? U kunt uw antwoord nog tot vrijdag 20 maart 23:59 inleveren via de website, of mailen naar: prijsvraag@cch96.nl Op moment van schrijven hebben we 6 inzendingen binnen. De prijsuitreiking is na afloop van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 maart. Voor de prijswinnaar hebben we een leuke prijs: een 16GB USBstick. Mocht u de clubbladen van het afgelopen jaar niet bewaard hebben, dan kunt u t贸ch meedoen. Alle clubbladen van 2008 staan namelijk op internet. Ga hiervoor naar onze site en dan naar Clubbladen. Hier vind u links naar de digitale clubbladen op Issuu.

11


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. Netwerkset Steeds meer leden van de club beschikken over meerdere computers thuis. Wilt u thuis een netwerk aanleggen, dan heeft u misschien wel iets aan onze handleiding om zelf kabels te maken, samen met het juiste gereedschap. Diascanner Met de diascanner kunt u op een vrij eenvoudige manier uw diaverzameling digitaliseren en daarna op CD of DVD zetten.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC.

Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Aart Bekendam. T (0523) 26 63 70 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

12


Verslag CeBit 2009 Op vrijdag 6 maart zijn we naar de CeBit in Hannover Duitsland geweest. De rit er naar toe had nogal wat voeten in aarde. Via de HCC konden we aan relatief goedkoop vervoer (bus) en entree kaarten komen. Opstapplaats voor ons was Deventer langs de A1. Vanaf daar nog ruim 3 reis-uren naar CeBit. Eenmaal aangekomen valt de grootte van het terrein en de vele hallen meteen op. Er waren 25 hallen in gebruik, waarvan wij er 6 hebben gezien. Dit lijkt weinig maar voor de consument was dit het wel zo'n beetje. We hebben veel spullen gezien, geen echte vernieuwingen (daar waren we op voorhand al voor gewaarschuwd). Opvallende dingen als er waren: Groot touchscreen van 50 inch (ruim 127 cm), Heel veel externe harde schijven in alle soorten, maten, kleuren en uitvoeringen. Met de muizen, toetsenborden en systeemkasten was het al net zo gesteld. Wat opviel, dat in de ene hal de nadruk op zuinig omspringen met energie (overal zaten metertjes tussen om het verbruik af te lezen), in de volgende hal waren het de gamer-PC's die met zoveel mogelijk snelheid, dubbele (zelfs 3 en 4) videokaarten etc. waren uitgerust, niet of nauwelijks naar het verbruik werd gekeken. Zelfs systemen met een freonkoeling (als in uw koelkast) werden aangeboden.

Ook waren er concept-notebooks zonder toetsenbord, de zogenaamde e-books. Hier zijn beide schermen aanraakgevoelig. Of deze ooit op de markt zal komen is maar de vraag, wel leuk om te zien. Het was de eerste keer dat we op de CeBit waren, we hebben voor ons gevoel kilometers gelopen. Volgens mij was 't het wel waard, weer een ervaring rijker. Bert Schreurs 13


Verjaardagen in ICT-land De jonkies onder ons kunnen zich niet voorstellen dat er ooit een tijd was zonder mobiele telefoons, computers en internet. Toch zijn de meeste ontwikkelingen de pubertijd nog maar net ontgroeit. Neem nou... www Het is twintig jaar geleden dat het www verwekt is. In maart 1989 diende Tim Berners Lee zijn voorstel 'Information Management: A Proposal' in bij het CERN. Hij kreeg toestemming zijn idee uit te werken, en een jaar later was het www een feit. Het systeem dat Berners Lee voorstelde, bouwde voort op Enquire: een systeem waar hij al sinds begin jaren tachtig aan werkte en dat enkele basiselementen van het latere www in zich had. Zo had het in Pascal geschreven Enquire een database, links tussen bestanden en directe edit-mogelijkheden vanaf de server. Vrijdag 13 maart hebben Berners Lee, Robert Cailliau en andere web-veteranen de twintigste verjaardag van het web-voorstel gevierd bij het CERN, waarbij onder andere een demonstratie van de originele browser werd gehouden. Linux De Linux-gemeenschap vierde vorige week zaterdag het vijftienjarige bestaan van Linux. Linus Torvalds, de grondlegger van het huidige Linux, kondigde op 14 maart 1994 in een nieuwsgroep aan dat de release van versie 1.0 een feit was. Vijftien jaar later is Linux, uitgegroeid tot het belangrijkste opensource-OS. Mede dankzij het feit het ook op andere platformen draait dan x86-hardware, is het besturingssysteem inmiddels te vinden in apparatuur als mobiele telefoons, mediaspelers, netbooks en e-book-readers. Bron Tweakers.net CERN http://info.cern.ch/www20 Linux http://nl.wikipedia.org/wiki/Linux

14


Website tip: Fan.tv Soms zit je wat te surfen op internet en stuit je ineens op een leuke site. De volgende wil ik jullie niet onthouden: Fan.tv.

Op deze site kun je over allerlei onderwerpen informatie vinden. Het leuke van deze site is dat er veel filmpjes over deze onderwerpen te zien zijn. Kijk bijvoorbeeld eens bij digitaal (zie schermafbeelding). Daar vind je van alles over wat met computers te maken heeft. Kortom: een leuke site om uren rond te neuzen. Aart Bekendam Fan.tv

http://www.fan.tv

15


16

Profile for CCH'96 Hardenberg

122  

Clubblad 122, maart 2009

122  

Clubblad 122, maart 2009

Profile for cch96
Advertisement