Page 1

Nummer 113, april 2008 Veel problemen opgelost op de vorige clubdag Thema: Zoeken op internet Maak uw eigen panoramafoto's

Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op dinsdag 15 april 2008 Locatie: Vechtdal College


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: V 62688 Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Internet Website E-mail Forum

Aart Bekendam Bert Leusink Bert Prins Bert Schreurs Gerhard Borger

(0523) 26 63 70 (0523) 26 00 52 (0523) 26 66 76 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

http://www.cch96.nl info@cch96.nl http://www.cch96.nl/forum

Kopij Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Bij voorkeur als zogenaamde platte tekst zonder opmaak en via e-mail . Lidmaatschap Volwassenen Jeugdleden (t/m 17 jaar) Gezinslidmaatschap (max. 3 leden) Extra gezinsleden Voor vragen over of opzeggen van secretaris.

¤ 22,00 ¤ 16,50 ¤ 27,50 ¤ 5,50 het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de

Bankgegevens ABN-AMRO Hardenberg: 4628 64 839 Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur.

Inhoudsopgave 3...... Van de bestuurstafel, Aanspreekpunt 4...... Mag ik mij even voorstellen? 5...... Op proef: digitaal clubblad, Nieuw lid 6...... Oproep cursus, Clubdag op het vechtdal College, Oproep contributiebetaling 7...... Ons nieuwe forum (deel 6, slot) 8...... Maak uw eigen panoramafoto's 10...... Internetten via plastic, Thema: Zoeken op internet 11...... Agenda, Collega's in de buurt 12...... Probleem? Opgelost! 14...... Voor u gelezen: Boeken over Photoshop 15...... Ledenservice

2


Van de bestuurstafel De vorige clubdag vond plaats in wijkcentrum 'De Wiekstee'. Een mooie lokatie, maar wel prijzig. Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben we het nog over diverse lokaties gesproken en hebben we nog wat tips gekregen. We zijn dus nog steeds op zoek. Tot de zomervakantie zitten we onder de pannen. Zie ook onze agenda elders in het clubblad. We hebben een nieuwe penningmeester! Bert Prins heeft zich hiervoor aangemeld en we heten hem van harte welkom in het bestuur. Bert stelt zich aan jullie voor in dit clubblad. Harry Linde is dus gestopt als penningmeester. We bedanken Harry hartelijk voor zijn prima werkzaamheden voor onze club de afgelopen jaren. Als bestuur zullen we hem op gepaste wijze bedanken voor de manier waarop hij de financiĂŤn beheerd heeft. Tijdens de afgelopen clubdag hebben we nogal wat geprutst met hard- en software. Soms lijken problemen eenvoudig op te lossen, maar kosten ze vaak wel veel tijd. Gelukkig hebben we binnen onze club veel deskundigheid en komen we er samen vaak wel uit. Daar zijn we tenslotte voor. Schroom dan ook niet om langs te komen als je ergens mee zit. De komende clubdag (dinsdag 15 april) zitten we weer in het Vechtdal College. Het thema is "zoeken op Internet". Als je door de bomen het bos ook niet meer ziet op de digitale snelweg, kom dan langs en doe er je voordeel mee! Verder kun je weer terecht met vragen en problemen, maar ook voor de gezelligheid mag je langskomen. Tot ziens op 15 april, met of zonder PC! Het bestuur

Aanspreekpunt Op de komende clubdag kunt u in eerste instantie met uw vragen en problemen terecht bij:

Bert Leusink, secretaris 's avonds 3


Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Bert Prins en woon in Hardenberg wijk Baalder. Ik woon daar sinds 1997 met plezier. In 1998 zijn wij gelukkig getrouwd en hebben nu inmiddels 3 kinderen, waarvan de eerste twee dochters en als laatste een zoon. Deze is nu 8 maanden. Wij zijn dan ook hele trotse ouders nu. Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb een hele poos bij Profextru gewerkt, die ging toen failliet en kwam ik bij huis. Ik heb toen bij verschillende bedrijven gewerkt onder ander ook bij de Wavin. Op dit moment ben ik bezig vanaf januari om mijn taxipas te halen ik verwacht dat ik in mei kan beginnen als taxichauffeur, waar ik heel veel zin in heb. Ik heb als vrijwillig, net als dit, ook bij de wijkvereniging Baalder gezeten in het bestuur als penningmeester, maar dat doe ik niet meer. Nou ik ben nog actief voor de club van de kerk uit daar ben ik dan nog mentor van. Dit is ook heel leuk werk. We gaan dan eind april met de kinderen van groep 6,7,8 op kamp, waar ik ook heel veel zin in heb. Hoe ben ik nou hier weer terecht gekomen? In 2005 kwam de CCH naar de boerderij om hun LANParty te houden. En dat deden ze ook in 2006. Ik vond het heel leuk was er veel te zien daar. Dat was dan ook het laatste jaar dat ik en de rest van het bestuur van de wijkvereniging Baalder er mee ophield. Ik liep zo af en toe wel eens binnen op een clubdag, en toen ben ik in juni 2006 lid geworden. Ja, en zo kom je van het een in het ander. Heb ook al mee gedaan aan de LANParty 2007 dat was best wel leuk, de volgende LANParty hoop ik er dan ook weer bij te kunnen zijn. Zo... ik hoop dat je nu een beeld heb gekregen van mij, en ik hoop dat wij als bestuur er een mooie toekomst tegemoet mogen gaan. Ik heb er veel zin in als penningmeester. Met vriendelijke groet, Bert Prins penningmeester Bert is te mailen via penningmeester@cch96.nl en b.prins@cch96.nl

4


Op proef: digitaal clubblad Op de ALV werd de vraag gesteld of het clubblad digitaal kon worden opgestuurd. Nu is het bijhouden van e-maillijsten een bewerkelijk proces omdat die nogal eens willen wijzigen. Toch vinden we het een goed idee om het clubblad digitaal aan te bieden, dus zijn we een proef gestart. Met ingang van deze editie is het laatste clubblad steeds te downloaden op onze website.

Ga naar onze clubsite en klik op de link Clubbladen. Hier staan links naar de inhoudsopgaven van alle clubbladen vanaf 2003 en dus nu ook het meeste recente clubblad. Het clubblad staat als een zogenaamd PDF-bestand op de site. Om dit bestand te kunnen openen heeft u een PDF-lezer nodig. De meest bekende zijn Adobe reader en de Foxit reader. Links naar beide programma's staan ook op bovenstaande webpagina. Aan het eind van dit kalenderjaar bepalen we of de proef geslaagd is en of we ermee doorgaan. We wensen iedereen in elk geval tot die tijd veel digitaal leesplezier. Uiteraard blijven we het clubblad in papieren vorm rondbrengen en -sturen zoals u dat van ons gewend bent. De redactie

Nieuw lid Het bestuur verwelkomt dhr. T. Koen als nieuwste lid van onze club.

5


Oproep Cursus Elk jaar organiseren we een cursus. Ook dit najaar zijn we dit weer van plan. Het onderwerp is nog niet bekend, maar is afhankelijk van jullie vraag. In ieder geval willen we 2 á 3 avonden plannen na de zomervakantie. Onderwerpen van de afgelopen jaren waren: PowerPoint, Excel en fotobewerking. Heeft u een idee voor een onderwerp mail het dan! In een volgend clubblad is er dan hopelijk iets meer te zeggen.

Aart Bekendam

voorzitter@cch96.nl

Clubdag op het Vechtdal College De aanstaande clubdag houden we weer in het Vechtdal College. We hebben de volgende gedragsregels afgesproken:

• • • • • •

Parkeren graag op de parkeerplaatsen en niet vóór school, i.v.m. bereikbaarheid door hulpdiensten. Zoveel mogelijk eigen PC's meenemen. School PC's kunnen alleen gebruikt worden voor internet. Koffie en thee is beschikbaar á ¤0,70. De school "verkennen" is niet toegestaan. De route zal worden aangegeven met duidelijke pijlen.

We hopen weer op een goede clubavond! Het bestuur

Oproep contributiebetaling Wil iedereen die de contributie voor 2008 nog niet betaald heeft, dit zo snel mogelijk doen? Bedankt voor de medewerking :)

Bert Prins penningmeester 6


Ons nieuwe forum (deel 6, slot) In dit laatste deel over ons nieuwe forum lijkt het me goed om nog eens uit te leggen waar een forum voor dient. Virtuele clubdag Forums zijn geschikt om vragen te stellen en om met elkaar van gedachten te wisselen. Leden, en trouwens ook niet-leden, van onze club kunnen daar hun vragen kwijt over alles wat met computers of met de club zelf te maken heeft. Als het goed is begint er dan wat zo mooi "een uitwisseling van gedachten" op gang te komen. Dit is vergelijkbaar met wat er tijdens een clubdag gebeurt. iemand komt binnen met een vraag en zoekt hulp. Als het gegeven antwoord niet (genoeg) geholpen heeft, vraag je om een verduidelijking en praat je verder. Misschien hoort een derde het gesprek en gaat zich er mee bemoeien. Misschien roepen we er een vierde bij die veel verstand van het onderwerp heeft. Op deze manier ontstaat er een groepje dat samen probeert het probleem op te lossen. Zo werkt ons forum ook. Iedereen die denkt een oplossing te weten kan zijn antwoord neertypen waar weer een reactie op kan komen en zo verder. Je zou dus kunnen zeggen dat ons forum een virtuele clubdag is. Maar dan wel eentje die 24 uur per dag geopend is. Twee voorbeelden Een tijdje geleden liep er een discussie over het kopen van een nieuwe videokaart. Daar zijn veel soorten en typen van te koop in allerlei prijsklassen, dus hulp bij het kiezen is welkom. Er werden de nodige argumenten gegeven en uiteindelijk kon het lid dat schuilgaat onder illustere naam TheVirus een beslissing nemen. Op de laatste ALV werd er in de rondvraag een vraag gesteld die eigenlijk met de ALV als zodanig niets te maken had. Dat werd door de vragensteller ook meteen gezegd. De vraag was of er iemand was die nog een floppydrive op USB had liggen. Mijn eerste gedachte was meteen: dรกt was nou een prima vraag geweest voor ons forum. Hoge drempel? Het aantal gebruikers van ons forum valt me eerlijk gezegd iets tegen. Dat kan een aantal oorzaken hebben. Misschien overziet u het niet door alle mogelijkheden. Bedenk dan dat alles eenvoudig begint. Misschien lijkt het forum u wat, maar ziet u er nog wat tegenop? Op de clubdagen wil ik u graag helpen met (uw eerste) ervaringen met de virtuele clubdag. Tot ziens op het forum! Gerhard Borger Forum

http://www.cch96.nl/forum

7


Maak uw eigen panoramafoto's Iedereen geniet wel eens van een fraai uitzicht en maakt daar dan foto's van. Maar dan zijn 10 bij 15 foto's eigenlijk niet geschikt om de weidsheid van een landschap over te kunnen brengen. Daar zijn panoramafoto's weer erg geschikt voor. Alleen zijn die met de meeste camera's niet te maken. De oplossing: naai losse foto's aan elkaar met AutoStitch. Het proces is super-eenvoudig: laadt de foto's in en AutoStitch analyseert en bewerkt de foto's zodanig dat er een mooi geheel van gemaakt kan worden. Het resultaat is een tussenstap die automatisch geopend wordt in uw eigen fotobewerkingsprogramma, bij voorbeeld Paint Shop Pro. In dat programma moet dan de uitsnede gemaakt worden. Op de rechter pagina zit u losse foto's van de afgelopen clubdag en de tussenstap. Het eindresultaat ziet u onderaan deze 2 pagina's verspreidt. Piet Schuitema AutoStitch

3

8

http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/ autostitch/autostitch.html

1

2


9


Internetten via plastic In een laboratorium van het Europese project POFALL ("Paving the Optical Future with Affordable Lightning-fast Links") is een internetsnelheid van 1 GB per seconde bereikt op een plastic kabel van 100 meter lengte. Bij een langere kabel ging het iets trager, maar desalniettemin bleef de snelheid via plasticfiber stukken hoger dan via de koperkabel. En dat laatste is nu precies het goede nieuws. Data wordt voor het overgrote deel weliswaar verstuurd via glasvezel, maar juist het laatste stukje naar uw woning bestaat vrijwel altijd uit koper, en dat dempt de datasnelheid. Bij een aantal lokale projecten wordt dat vertragende deel nu vervangen door glasvezel, maar dat heeft weer als nadeel dat het relatief hoge kosten met zich meebrengt. Plasticfiber is goedkoper, kan gemakkelijker worden ingepast in de infrastructuur (bijvoorbeeld naast andere leidingen) en het aansluiten ervan kan – anders dan bij glasvezel – door consumenten zelf worden gedaan. Klinkt allemaal als bijzonder prettig, maar zoals zo vaak met laboratoriumsuccessen zult u nog even geduld moeten hebben voor uw e-mail een plastic traject volgt. De onderzoekers van POF-ALL denken dat het nog een paar jaar gaat duren voor hun uitvinding "maatschappijrijk" is. Bert Leusink Bron POF-ALL

Computertotaal

http://www.ist-pof-all.org

Thema: Zoeken op internet Op de komende clubdag zal ik iets vertellen over zoeken op internet. Met de nadruk op Ă­ets, want zoeken op internet... tja, daar valt zoveel over te vertellen dat er wel een hele week aan cursusavonden mee valt te vullen, dus moet ik afbakenen. Dit afbakenen is trouwens ook verstandig om te doen bij het zoeken op internet. Het intypen van een willekeurige zoekterm geeft vaak vele duizenden resultaten zodat je niet weer waar je moet beginnen. Het invoeren van een goede zoekterm op Googe is dus een eerste vereiste. Maar Google is niet zaligmakend. De vertrektijd van de laatste trein uit Zwolle richting Hardenberg bijvoorbeeld vind je echt niet op Google. Dus: goed zoeken begint bij het zoeken naar de juiste sites. Ook hiervan zal ik er een paar laten zien. Aanvang 20.00 Gerhard Borger 10


Agenda 2008 Clubdag Dinsdag 15 april Zaterdag 17 mei Dinsdag 17 juni

Locatie Vechtdal College Wijkcentrum De Wiekstee Vechtdal College

Speciale activiteit Zoeken op internet

De locaties voor de clubdagen na de zomervakantie zijn nog niet bekend. In verband met de verhoogde huurprijzen zijn we nog bezig met het zoeken naar een ander lokatie voor de clubdagen. Op de dinsdagen kunnen we voorlopig terecht op het Vechtdal College. Een verdere agenda voor 2008 is nog niet bekend. Hou onze website in de gaten voor het laatste nieuws. Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis. Let op: er stond al heel lang een foutje op deze pagina. De clubdagen op dinsdag duren niet tot 22:30, maar tot 22:00!

Collega's in de buurt Wij zijn niet de enige computerclub. Neem eens een kijkje bij onze collega's. Mini Computer Club Almelo De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Wijkcentrum De Schelf Binnenhof 53, Almelo Tijden Van 19.30 tot 22.00 uur. Meer informatie G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl Website http://www.mcca.nl Computer Klub Coevorden De Computer Klub Coevorden houdt iedere derde zaterdag van de maand clubdag, behalve in augustus. Locatie Dienstencentrum Het Bastion Wilhelminasingel 13, Coevorden Tijden 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur, 贸f de 1e maandag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur Meer informatie H. Raue (secretaris) secretariaat@ckconline.nl Website http://www.ckconline.nl 11


Probleem? Opgelost! Op de afgelopen clubdag zijn weer de nodige problemen opgelost. Bert Leusink Mijn broer, die ook lid is van onze club had mij al eens gevraagd of het misschien nuttig was om in zijn computer wat meer geheugen te stoppen. Hij werkt met een paar zware softwarepakketten. Hij doet namelijk aan videobewerking en daarvoor heb je eigenlijk wel een beetje meer geheugen nodig (en soms ook computer) dan normaal. En dan doet hij ook nog, net als ik, aan simulatievliegen met "FlightSimulator" van Microsoft. En ook dit programma vraagt eigenlijk wel een beetje meer geheugen dan normaal gesproken. Dan vliegt het allemaal net iets soepeler. Hij had al eens een nieuwe vette videokaart met 512 MB aan geheugen laten plaatsen. Dit gaf wel enig resultaat, maar eigenlijk net niet genoeg. We hadden dus afgesproken dat we op de clubdag het geheugen van zijn computer eens zouden gaan uitbreiden/updaten. Ook had hij nog een tweede probleem. Zijn computer gaf totaal geen geluid meer. Hij (mijn broer dus) had wegens ruimte gebrek op zijn harde schijf maar eens flinke opruiming gehouden. Alles wat hij dacht niet meer nodig te zijn en wat hem onbekend leek werd dus verwijderd. Dit bleek dus achteraf niet zo verstandig, want zijn geluid was weg en hij kon het niet meer aan de praat krijgen. Ook niet na enig telefonisch overleg met mij (raar hĂŠ !!?). Ook dit zouden we eens nader bekijken tijdens de clubdag. Toen hij die morgen van de clubdag arriveerde had hij al geheugen (1 GigaByte) gekocht bij Veurink Computers (de zoon van Mode Veurink aan de Parkweg). Maar na enige studie bleek dit niet het goede formaat te zijn. Hij (mijn broer dus) weer terug naar Veurink om het te ruilen. Nadat hij was wedergekeerd van deze reis hebben we het geheugen geplaatst (deze paste dus wel) en zijn computer herkende het meteen en tikte vrolijk 2 GigaByte uit op het beeldscherm. Dit probleem was dus opgelost. Nu het probleem met de geluidskaart nog. Na even in het configuratiescherm te hebben gekeken bleek dat hij tijdens zijn grote voorjaarsschoonmaakwoede de drivers van deze interne geluidskaart (is een vast onderdeel van het moederbord) had weggegooid. Gelukkig heeft hij hetzelfde moederbord als ik heb, dus had ik de avond vooraf aan de clubdag de drivers al even op het Internet opgezocht, want ik wist dat we in "De Wiekstee" geen internetverbinding zouden hebben. Na de drivers opnieuw te hebben geĂŻnstalleerd hadden we weer geluid op zijn computer. Mijn broer ging dus na een dagje computerclub weer tevreden huiswaarts. Hij was een hele dag ongestoord met zijn computer bezig geweest. Zijn computer was een stuk sneller met zijn nieuwe geheugen en hij kon weer muziek luisteren of monteren bij zijn zelf gemonteerde videofilms. Al met al een geslaagde dag! Aart Bekendam Een lid had een nieuwe computer en zijn oude printer (HP deskjet 600) bleek niet te werken. Normaal gesproken moet Windows XP deze printer herkennen, maar dit keer niet. De printer wordt aangesloten op een printerpoort, dus niet op een USB poort. Deze printerpoort bleek in de BIOS van de computer uitgeschakeld te zijn. Binnen een paar minuten was het probleem verholpen. 12


Een computer van mij wilde niet meer aan. Er bleek echter wel spanning op de PC te staan, (groen ledje op het moederbord), maar verder zat er niet veel leven in. Dan is het wel wat lastig om de oorzaak op te sporen. Uiteindelijk bleek de voeding van de PC stuk te zijn. Inmiddels draait de computer weer als een zonnetje. Dat wat oudere computers traag zijn, wisten we al. Maar voordat je naar de winkel stuift om een nieuwe te kopen, kan het soms lonen om een aantal onderdelen te vervangen (upgraden in vaktaal). Een upgrade van het interne geheugen doet vaak wonderen en zo ook bij een PC van een van onze leden. Hij gebruikt de PC voor videobewerking en na wat uitbreiding van het geheugen werkt het allemaal een stuk vlotter. Kijk wel eerst wat voor type geheugen er in je PC zit. Kijk hiervoor in de handleiding van het moederbord of kijk op de website van de fabrikant. Een kijkje in het BIOS van uw PC is trouwens een heel goede start bij PC-problemen. Voor wie niet weet wat het BIOS nou precies is, of er meer over wil weten, kijk dan bijvoorbeeld eens in de wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/BIOS Dat we niet alleen PC behandelen blijkt wel uit het stukje van: Bert Schreurs Het ging hierom een valutacalculator van enige jaren terug. Het instellen van de omrekenkoers van Euro naar Gulden en terug. Het probleem was dat de ingestelde koers na enige tijd niet gebruiken was verdwenen uit het geheugen. Dit laatste is door mij niet op te lossen, maar heb wel aanwijzingen kunnen geven hou je de juiste koers opnieuw invoert en vast zet, om er daarna mee te kunnen werken. Gerhard Borger Tja... eigenlijk schaam ik me een beetje. Een collega kwam met een PC waarvan de videokaart het niet meer deed. Ik heb er een tweede PC naast gezet om over en weer componenten uit te wisselen om te kijken waar het probleem nu precies zat. Na ruim een uur proberen kwam ik er eindelijk achter: de videokaart zat niet goed vastgedrukt in het moederbord... Laten we maar zeggen dat het nu in elk geval weer werkt... U ziet het: de problemen waren weer zeer divers. Het bestuur

13


Voor u gelezen: Boeken over Photoshop PCM Expert: Photoshop ExpertTips Auteur Erwin Olij uitgever Van Duuren Media ISBN 978-90-5940-254-6 Prijs ¤ 27,95, 234 pagina's Extra info Adobe Photoshop wordt in ontwerpersland zo'n beetje gezien als "je van het". Je kunt geen opdracht bedenken of Photoshop heeft er gereedschappen voor. Het programma is hierdoor hét instrument van de professionele ontwerper. Het pakket is bovendien spannend en spreekt tot de verbeelding. 'Geheimen' zijn er echter ook: niet alle functies zijn gemakkelijk bereikbaar. Bovendien kost het tijd en doorzettingsvermogen om alle kracht uit Photoshop te halen. Daarom treft u in dit boek tips en trucs aan die het werken met Photoshop nog aantrekkelijker maken. Het boek is bedoeld voor gevorderden en professionele gebruikers en uiteraard voor de leergierige beginner.

PCM Expert: Photoshop voor fotografen Auteur Ferdinand Sennema ISBN 90-5940-136-0 uitgever Van Duuren Media Prijs ¤ 33,57 242 pagina's De digitale camera heeft het leven van zowel de professionele als de amateurfotograaf drastisch veranderd. De steeds betere kwaliteit en het betaalbaar worden van de nieuwe digitale camera's maakt het voor iedereen mogelijk om schitterende beelden te schieten. Met een gereedschap als Photoshop CS2 kunt u deze beelden nog verder tot leven laten komen en de maximale kwaliteit uit uw digitale foto?s halen. Dit boek is nu eens geen traditionele Photoshop-handleiding, maar een praktische gids voor zowel de serieuze hobbyist als de professionele fotograaf die met Photoshop zijn digitale foto's wil bewerken. Auteur Ferdinand Sennema laat aan de hand van een groot aantal mogelijkheden van het pakket zien hoe u uw digitale beelden verder kunt verfraaien, verbeteren en oppoetsen, zonder in technische details te verzanden. Daarbij worden praktische zaken nimmer uit het oog verloren. Op de bijgeleverde cd-rom treft u een Engelstalige proefversie van Adobe Photoshop CS2 aan (Windows), plus enkele in het boek gebruikte bestanden.

14


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. Netwerkset Steeds meer leden van de club beschikken over meerdere computers thuis. Wilt u thuis een netwerk aanleggen, dan heeft u misschien wel iets aan onze handleiding om zelf kabels te maken, samen met het juiste gereedschap.

Diascanner Met de diascanner kunt u op een vrij eenvoudige manier uw diaverzameling digitaliseren en daarna op CD of DVD zetten.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC.

Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Aart Bekendam. T (0523) 26 63 70 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl 15


Mastebroek's Automobielbedrijven B.V. www.mastebroek.nl

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Adverteerders gezocht! Wij zijn op zoek naar bedrijven en instellingen die onze club willen sponsoren. Heeft u interesse? Mail dan naar info@cch96.nl

16

Profile for CCH'96 Hardenberg

113  

Clubblad 113, mei 2008

113  

Clubblad 113, mei 2008

Profile for cch96
Advertisement