Page 1

Nummer 112, maart 2008

Algemene Ledenvergadering 2008 Bent u een digibeet? Problemen op afstand oplossen met behulp van TeamViewer

Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op zaterdag 15 maart 2008 Locatie: Wijkcentrum De Wiekstee


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: V 62688 Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Internet Website E-mail

Aart Bekendam Bert Leusink Harry Linde Bert Schreurs Gerhard Borger

(0523) 26 63 70 (0523) 26 00 52 (0529) 45 08 59 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Kopij Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Bij voorkeur als zogenaamde platte tekst zonder opmaak en via e-mail . Lidmaatschap Volwassenen Jeugdleden (t/m 17 jaar) Gezinslidmaatschap (max. 3 leden) Extra gezinsleden Voor vragen over of opzeggen van secretaris.

¤ 22,00 ¤ 16,50 ¤ 27,50 ¤ 5,50 het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de

Bankgegevens ABN-AMRO Hardenberg: 4628 64 839 Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoordwoordelijkheid van het bestuur.

Inhoudsopgave 3 ..... Van de bestuurstafel, Aanspreekpunt 4 ..... bent u een digibeet? Ja? Nou en? 8 ..... Agenda Algemene Ledenvergadering 2008 9 ..... Voor u gelezen: Windows Vista, de handleiding 10 ..... Zonnige laptoptas, Opvolger DVD is bekend? 11 ..... Agenda 2008, Collega's in de buurt 12 ..... Ons nieuwe forum (deel 5) 13 ..... Problemen nu nog makkelijker opgelost met TeamViewer 14 ..... Tip voor Windows: Waarschuwingssignalen, Service Pack 3 voor Windows XP komt er aan 15 ..... Ledenservice, Kopij gevraagd

2


Van de bestuurstafel De afgelopen clubdag op het Vechtdal College was een groot succes. In de ene zaal werd er druk gewerkt op de cursus Foto op DVD en in de tweede zal werd er hoofdzakelijk gegamed. Wat ons altijd weer opvalt is de gemoedelijke sfeer op onze clubdagen. Buitenstaanders denken wel eens dat computers het belangrijkste zijn bij onze club, maar dat is een maar moeilijk uit de weg te ruimen misvatting. Het zijn uiteraard de mensen die het belangrijkste zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat computers datgene moeten doen waarvoor we ze kopen: het zijn hulpmiddelen bij het fotobewerken, kerstkaarten maken, communiceren etcetera. Dat dat soms met de nodige moeite gepaard gaat weten we allemaal uit eigen ervaring. En daar komen wij als club om de hoek kijken. Wij helpen mensen hun PC beter te gebruiken. Harry Linde vond een artikel over het verschil tussen ontwerpers en gebruikers. Het blijkt dat veel problemen voorkomen kunnen worden als ontwerpers beter kijken naar de gebruikers. Tot dat zover is helpen wij u graag verder op weg op uw digitale pad. En op de voorkant kunt u zien met hoeveel plezier we dat doen. We zijn nog steeds op zoek naar een vaste locatie voor onze clubdagen, maar dat is nog niet gelukt. De clubdag van aanstaande zaterdag wordt daarom gehouden in Wijkcentrum De Wiekstee, Hondsdraf 2b in Baalderveld. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering start daar om 13.00 (dus anders dan u gewent bent). De agenda vindt u op bladzijde 8. We hopen u daar weer te ontmoeten, met of zonder PC. Het bestuur

Aanspreekpunt Op de komende clubdag kunt u in eerste instantie met uw vragen en problemen terecht bij:

Aart Bekendam, voorzitter 's morgens

Bert Leusink, secretaris 's middags 3


Bent u een digibeet? Ja? Nou en? Veel mensen (vooral ouderen?) voelen zich onveilig met al die technologie die op hen af komt. Is dat hun fout? Ik ging op zoek en vond onderstaand artikel dat de fout bij een andere groep mensen legt: de ontwerpers. Ontwerpers gaan namelijk vaak uit van een zekere voorkennis, waarmee ze heel wat gebruikers, waaronder veel ouderen, uitsluiten. Op zoek naar slimme technologie voor een vergrijzende samenleving

door Gertjan Harberink

In een wereld waarin technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen, moesten ouderen vooralsnog het onderspit delven. Computers zijn voor hen onhandelbaar, websites ogen als onoverzichtelijke flipperkasten en de toetsjes van een gsm-telefoon zijn veel te klein. Over pakweg twintig jaar bestaat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking uit ‘senioren’. Het wordt daarom tijd dat technologie geen drempels meer opwerpt voor de gebruiker, maar een hulpmiddel wordt. Het Instituut voor Gerontechnologie hield een symposium, waarbij de relatie tussen ouderen en techniek centraal stond. Nederland vergrijst in hoog tempo. De verhouding tussen het aantal jonge mensen en het aantal senioren raakt steeds meer uit balans. De oorzaken? Kleinere gezinnen, meer vrijwillig kinderloze vrouwen en een toenemende levensverwachting van ouderen. Tegelijkertijd ontwikkelt de techniek zich steeds sneller. Computergrootheden zoals opslagcapaciteit, rekensnelheid en bandbreedte verdubbelen iedere achttien maanden, zo wordt algemeen gesteld. De maatschappelijke impact hiervan is alleen te vergelijken met die van de industriële revolutie, zegt ir. Eric van Schagen, directeur van het Veldhovense ICT-bedrijf Simac en één van de sprekers op het symposium. En het einde is nog lang niet in zicht. Van Schagen: ‘Neem het Internet. Als je de ontwikkeling hiervan vergelijkt met die van de telefonie, bevinden we ons nu op hetzelfde punt als de telefonie in het eerste kwart van deze eeuw toen elk telefoontje nog handmatig doorgeschakeld zou moeten worden. Het is onmogelijk om te voorspellen welke kant het opgaat. Tien jaar vooruit kijken kan ik niet. Zelfs een paar jaar in de toekomst kijken is al moeilijk.’ Adaptief Techniek kan een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen. De techniek zorgt bijvoorbeeld voor communicatie maar ook voor verruiming van de zelfredzaam-heid. Techniek kan er ook voor zorgen dat mensen zich langer goed voelen en zo langer uit het zorgcircuit gehouden worden. Bijvoorbeeld door elektronische brandpreventie of door medicijndosering per computer. Maar ook meer contact met ‘lotgenoten’, het elektronisch doen van boodschappen of voedingsvoorlichting liggen binnen de 4


mogelijkheden. Eigenlijk bepaalt de grens van de fantasie de grens van de mogelijkheden. Wanneer ouderen optimaal gebruik willen maken van de techniek, zullen de apparaten daar wel geschikt voor moeten zijn. De meeste technische apparaten zijn vooralsnog zo goed als niet te bedienen voor ouderen. Dat komt met name omdat de techniek vooral gericht lijkt te zijn op jongeren. Dr. ir. Judith Masthof doet voor Philips onderzoek naar vriendelijke adaptieve techniek. Zij doet onderzoek naar manieren waarop apparaten zich kunnen aanpassen aan de wensen en voorkeuren van de gebruiker. Wanneer een apparaat adaptief is, wil dat zeggen dat het zich aanpast aan de gebruiker. Een voorbeeld van adaptieve technologie is de slimme telefoon, een telefoon die ‘weet’ dat de gebruiker doof is en daarom harder belt. Als er echter mensen in huis aanwezig zijn, belt de telefoon minder hard omdat de kans groot is dat een van de andere aanwezigen de telefoon hoort en de gebruiker waarschuwt. Masthof: ‘Of misschien wil je juist een telefoon die helemaal niet belt, of niet als er mensen zijn. Niet iedereen wil hetzelfde.’ Bovendien, zo stelt Masthof, verandert de manier waarop een gebruiker met een apparaat omgaat ook in de tijd. Wie een computer aanschaft, doet dat in de eerste instantie misschien alleen voor zijn boekhouding. Zo iemand gaat later ook het Internet op en wil spelletjes kunnen spelen. Masthof: ‘Het apparaat moet zich dus blijven aanpassen aan de gebruiker.’ Knoppenangst Vooralsnog is dat gebruiksgemak ver te zoeken en lijden de meeste ouderen nog aan ‘knoppenangst’. Dat komt volgens Masthof door de toenemende functionaliteit van apparaten. Het aantal toeters en bellen dat bijvoorbeeld op een video of een gsm-telefoon zit, neemt nog steeds toe. Masthof vraagt zich af of dat een goede ontwikkeling is: ‘Je maakt nooit overal gebruik van. Maar voor al die functies zijn wel knopjes nodig. En probeer al die kleine knopjes op een telefoon maar eens te begrijpen.’ De onderzoekster vindt niet dat technologie een drempel mag zijn. ‘Technologie is een middel om iets te bereiken. We moeten daarom techniek ontwikkelen waar mensen me om kunnen gaan. We kunnen beter de ontwerpers op cursus sturen om dat soort apparaten te maken, dan de mensen die hun apparaten moeten bedienen. Daarnaast moeten we goed onderzoeken wat de behoeften zijn en welke generatieverschillen er bestaan.’ Iets soortgelijks geldt voor het Internet. Wie surft op het net wordt voortdurend bedolven onder flikkerende buttons en overbodige links. Het net lijkt vooral ingericht voor en door jonge mensen. Zoekmachines maken de onoverzichtelijkheid op het net alleen maar groter. Door het overweldigende aanbod van pagina’s op het net levert een ingetikt zoekwoord bij een zoekmachine al snel tienduizenden hits. Oudere gebruikers haken in zo’n geval al snel af. Net zoals apparaten zouden moeten leren van hun gebruikers, kan een internetbrowser dat ook. (Vervolg op pagina 6) 5


(Vervolg van pagina 5)

Wegwijzers Prof. dr. Paul de Bra doet aan de Universiteit van Antwerpen en aan de TUE onderzoek naar adaptieve hypermedia, wat een samentrekking is van hypertekst en multimedia. De Bra: ‘Er staat veel overbodige informatie op een scherm, de presentatie is te druk. Eigenlijk wil je dat het systeem al die overbodige dingen wegdenkt. Vergelijk het met een snelweg. Als ik van Amsterdam naar Eindhoven rij, wil ik alleen de wegwijzers naar Eindhoven zien. De overige wegwijzers interesseren me niet. Misschien een andere keer, maar nu wil ik alleen naar Eindhoven.’ Vandaar dat De Bra op zoek is naar slimme zoekmachines en browsers. Programmatuur die weet wie de gebruiker is en de presentatie van de gevonden informatie daar op aanpast. De Bra: ‘Het programma stelt een profiel samen van de gebruiker op basis van alle keuzes die hij maakt bij het surfen. Zo ‘leert’ het programma de gebruiker kennen. Het programma kent de voorkeuren. Het geeft de informatie bijvoorbeeld automatisch weer in grotere letters, of in gesproken tekst. Of het programma presenteert de informatie bij voorbaat al in compacte vorm, omdat het weet dat de gebruiker liever niet een lang, uitgebreid verhaal wil lezen.’ Daarnaast bepaalt het programma op basis van het profiel wat van belang is voor de gebruiker. Links die minder relevant zijn, krijgen dan een minder opvallend kleurtje of worden zelfs helemaal weggelaten. Voorkennis Apparatuur en programma’s moeten dus meer toegespitst worden op de gebruiker. Dat vindt ook prof. dr. ir. Arthur Spaepen. Hij is verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven als hoogleraar biomechanica en ergonomie. Spaepen houdt zich vooral bezig met de analyse en aanpassing van de arbeidsomgeving, zowel voor valide als voor minder valide personen. Spaepen stelt dat de meeste apparaten gemaakt worden door ontwerpers die vertrouwd zijn met de logica van de techniek die ze toepassen. Daarom, denkt hij, hebben die technici een andere visie op het gebruiksgemak van het apparaat dat ze ontwerpen, dan de gebruiker zelf. ‘Probeer maar eens een televisie in te stellen’, zegt Spaepen. ‘Een vriend vroeg me laatst om dat te doen. Ik had het daar - ondanks mijn technische achtergrond - behoorlijk moeilijk mee. Het lukte me uiteindelijke wel, omdat ik probeerde te beredeneren hoe het apparaat werkte en welke logica de ontwerpers gevolgd zouden hebben. Ontwerpers gaan uit van een zekere voorkennis, waarmee ze heel wat gebruikers uitsluiten.’ De problemen die de moderne techniek oplevert, worden goed geïllustreerd door het onderzoek dat Spaepen deed naar de manier waarop ouderen met draagbare telefoons omgaan. Hij ontdekte diverse problemen. Zo wisten een aantal deelnemers aan het onderzoek überhaupt niet hoe ze de telefoon moesten vasthouden. Ook raakten ze in verwarring door het grote aantal verschillende menu’s die juist gemaakt zijn om het aantal knoppen op het apparaat te beperken. Daarbij werden telefoons geleverd met een 6


slechte handleiding, was het contrast van de lcd-display vaak te beperkt en was het moeilijk om de batterij te verwisselen. Ook aan- en uitzetten was een probleem omdat het knopje als het ware in het toestel verzonken is. Spaepen: ‘Natuurlijk is het slim om het knopje in het apparaat te verzinken, zodat je het apparaat niet per ongeluk uitzet wanneer je het in je broek stopt. Maar om het knopje in te drukken, moet je wel bijna een aangeslepen vinger hebben.’ Spaepens signaleerde uiteindelijk drie belangrijke problemen. ‘Concepten van apparaten worden steeds aangepast. Daarnaast kennen de ontwerpers de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers niet. En tot slot nemen zij aan dat wat zij zelf kunnen, ook tot de mogelijkheden van de gebruiker behoort.’ Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor de ontwerpers van apparaten en systemen. Dat het de moeite waard is, stond tijdens het symposium in ieder geval als een paal boven water. Wat de voordelen van het slim toepassen van techniek kunnen zijn, rekende prof. dr. Annelies van Bronswijk even haarfijn voor. De bijzonder hoogleraar stelt dat wanneer techniek er toe kan bijdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, er op termijn 2,5 miljard gulden bespaard kan worden. ‘Verpleeghuizen zijn vreselijk duur’, zegt ze. ‘Van iedere persoon die je uit het verpleeghuis kunt houden, kunnen 22 mensen thuiszorg krijgen.’ Volgens Van Bronswijk is het niet de schuld van de ouderen wanneer zij niet met apparaten om kunnen gaan. ‘We willen techniek toepassen om gezond te blijven. Als dat niet lukt, moet je niet de gebruikers de schuld geven maar de techniek.’ Ingezonden door Harry Linde Bron: Cursor, Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven

http://www.tue.nl/cursor

Naschrift van de redactie: Dit artikel ondersteunt onze werkwijze op de clubdagen. We lossen uw problemen niet voor u op, we laten zien hoe u het de volgende keer ook zélf kunt doen.

7


Agenda Algemene Ledenvergadering 2008 De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2007 en de financiĂŤle stukken worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt. Plaats Datum Tijd

Wijkcentrum De Wiekstee 15 maart 2008 13.00

AGENDA 1

Opening

2 Mededelingen 3 Notulen a Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2007. b Extra Algemene Ledenvergadering 12 januari 2008. 4 FinanciĂŤn a Financieel verslag penningmeester. b Begroting 2008. 5 Contributieverhoging Het bestuur doet het voorstel om elke twee jaar automatisch contributieverhoging door te voeren die gelijke voet houdt met de inflatie.

een

6 Verslag kascommissie Door mevr. Schippers en dhr. Schuitema. 7 Verkiezing kascommissie Mevr. Schippers is aftredend. Dhr. Hagedoorn die reserve kaslid is zal deze plaats volgens de regels moeten innemen. Dhr. Schuitema blijft nog een jaar zitten. Er dient een nieuw reservelid voor de kascommissie te worden aangesteld. 8 Bestuursverkiezing Bert Schreurs is aftredend als redacteur en stelt zich herkiesbaar. Harry Linde is aftredend als penningmeester en stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaten voor deze beide bestuursfuncties kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur melden. 9 Rondvraag 10 Sluiting

8


Voor u gelezen: Windows Vista, de handleiding Wanneer u onlangs een nieuwe computer of laptop hebt gekocht, dan is die hoogstwaarschijnlijk uitgerust met Windows Vista. Maar wat u nog mist, is een duidelijke handleiding. Een praktisch boek dat antwoord geeft op al uw vragen over de werking van Windows Vista. Een handzaam naslagwerk dat u niet eerst van A tot Z hoeft door te lezen, maar kunt openslaan als u een vraag of probleem hebt of gewoon nieuwsgierig bent. Dit ís die handleiding die hoort bij Windows Vista, rechtstreeks van de maker van Vista zelf. Visueel, taakgericht en helder geschreven en bij uitstek geschikt voor Home Basic en Home Premium. Een greep uit de inhoud • Kennismaken met Windows Vista, het bureaublad en het menu Start • Programma's uitvoeren, gadgets instellen en spelletjes spelen • E-mail versturen, op internet surfen en bestanden delen • Omgaan met foto's, muziek, video en andere media • Cd's en dvd's branden en uw eigen film maken • Uw printer instellen en probleemloos afdrukken • Werken met bestanden, mappen en schijven • Het uiterlijk en de werking van Vista aanpassen • Beveiliging verbeteren en eenvoudige onderhoudstaken uitvoeren • En nog veel meer... De opzet van het boek • Ga direct naar de taak of het onderwerp van uw keuze • Overzichtelijke stappen en schermafbeeldingen laten zien wat u moet doen • Slimme tips verklappen nieuwe en snellere technieken • In korte oefeningen kunt u zelf iets uitproberen • Handige verwijzingen attenderen u op aanverwante informatie elders in het boek Auteur(s) Uitgever Bladzijden Prijs ISBN

Jerry Joyce, Marianne Moon Pearson Education Uitgeverij 278 ¤ 24,95 9789043015301

9


Zonnige laptoptas Ze bepalen nog lang niet het straatbeeld, maar ze zijn wel in opkomst: apparaten die van energie worden voorzien door zonnepaneeltjes. Het bedrijf Voltaic heeft de wereldwijde primeur van een laptoptas die in staat is om uw notebook op te laden middels zonne-energie. Volgens de fabrikant kunnen de zonnecellen op de tas maximaal 14,7 watt leveren, wat voldoende zou moeten zijn uw laptop in één zomerse dag volledig op te laden. De tas is slim genoeg om zelf te detecteren of uw apparaat van een aansluiting voor 12 Volt of voor 20 Volt is voorzien. Afgezien van de oplaadfunctie is de Voltaic Generator een 'doodnormale' laptoptas, voorzien van een beschermend binnenwerk dat geschikt is om een 17-inch schootcomputer te vervoeren. Leuk detail is dat de tas is gemaakt van hergebruikte PET-flessen, waardoor hij sterk, licht en waterdicht is. Overigens kan de tas ook de accu van uw mobiele telefoon en andere kleine apparaten opladen. De Generator wordt uitgebracht in verschillende kleuren en is binnenkort verkrijgbaar. De milieuvriendelijke eyecatcher zal helaas aardig aan de prijs zijn, naar verwachting gaat hij meer dan 400 euro kosten. Bert Leusink Bron Voltaic Systems

ComputerTotaal

http://www.voltaicsystems.com

Opvolger DVD is bekend? De strijd voor de opvolger van de DVD lijkt gestreden. Lange tijd ging het tussen Blu-ray enerzijds en HD-DVD anderzijds. Twee concurrerende en dus onderling niet-uitwisselbare schijfjes met hoge dichtheid. In de afgelopen weken lijkt die strijd ten einde met de mededeling van ontwikkelaar Toshiba dat die de ondersteuning voor HD-DVD opzegt. Ook Microsoft inmiddels aangegeven dat er geen HDDVD speler voor de XBox komt. Volgens geruchten komt er wél een Blu-ray-speler. Aan de andere kant lijkt de porno-industrie HD-DVD te steunen. De steun uit die hoek heeft er in het verleden voor gezorgd dat VHS de videostandaard werd in plaats van het (betere) V2000. Een dubbellaags Blu-ray schijfje bevat maximaal 50GB, zeg maar 10 reguliere DVD's. Gerhard Borger 10


Agenda 2008 Clubdag Zaterdag 15 maart Dinsdag 15 april Zaterdag 17 mei Dinsdag 17 juni

Locatie Wijkcentrum De Wiekstee Vechtdal College Nog onbekend Vechtdal College

Speciale activiteit Algemene Ledenvergadering

De locaties voor de clubdagen na de zomervakantie zijn nog niet bekend. In verband met de verhoogde huurprijzen zijn we nog bezig met het zoeken naar een ander lokatie voor de clubdagen. Op de dinsdagen kunnen we voorlopig terecht op het Vechtdal College. Een verdere agenda voor 2008 is nog niet bekend. Hou onze website in de gaten voor het laatste nieuws. Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:30 uur. De toegang was, is en blijft altijd gratis.

Collega's in de buurt Wij zijn niet de enige computerclub. Neem eens een kijkje bij onze collega's. Mini Computer Club Almelo De MCCA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Wijkcentrum De Schelf Binnenhof 53, Almelo Tijden Van 19.30 tot 22.00 uur. Meer informatie G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcca.nl Website http://www.mcca.nl Computer Klub Coevorden De Computer Klub Coevorden houdt iedere derde zaterdag van de maand clubdag, behalve in augustus. Locatie Dienstencentrum Het Bastion Wilhelminasingel 13, Coevorden Tijden 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur, 贸f de 1e maandag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur Meer informatie H. Raue (secretaris) secretariaat@ckconline.nl Website http://www.ckconline.nl 11


Ons nieuwe forum (deel 5) In dit vijfde deel laat ik u zien wat het belang is van smilies en hoe u ze gebruikt. Ook het plaatsen van afbeeldingen wordt uitgelegd. Smilies Communiceren via een scherm is lastig. Zonder oogcontact blijft het soms gissen naar de werkelijke betekenis van een mededeling. Humor in al zijn complexe nuances zijn nu eenmaal lastig in woorden te vangen. Een half-toegeknepen knipoog of een stembuiging kan een zin een compleet andere lading geven. En die nuances zijn via een scherm en toetsenbord nu eenmaal niet over te brengen. Dat kĂĄn voor verwarring zorgen en daarom zijn zogenaamde smilies handig. Ze geven een zin net dĂ­e betekenis die u over wilt brengen. Iedereen die bekend is met bijvoorbeeld MSN kent het belang van smilies. Als u een bericht typt, staat er aan de rechterkant van het scherm al een overzicht van de meest-gebruikte smilies. Door op een gezichtje te klikken wordt de bijbehoren de code automatisch in het bericht geplaatst. Ze zijn ook zelf in te tikken, zo wordt " :) " automatisch omgezet in . Afbeeldingen Meestal is een plaatje duidelijker dat een hele lap tekst. Iedereen die bijvoorbeeld wel eens een helpdeskmedewerker aan de telefoon heeft gehad, kan daarover meepraten. Daarom kan het handig zijn om een plaatje in een forumbericht te plaatsen. Hiervoor wordt de BBcode [img] gebruikt. De link van het plaatje kan vaak worden gevonden door met de rechter muisknop op het plaatje te klikken en te kiezen voor Eigenschappen. De link bij Adres of Locatie kan worden gekopieerd (selecteren en Ctrl-C) en met Plakken (Ctrl-V) in het bericht worden gezet. Om af te sluiten zet u er uiteraard de afsluiter [/img] achter. Om het bekende logo van Google Nederland in uw nieuwe bericht op te nemen, komt er dan [img]http://www.google.nl/intl/nl_nl/images/logo.gif[/img] te staan. Op deze manier kunnen berichten verduidelijkt worden met plaatjes die al op internet staan. Foto's en dergelijke die op uw eigen PC staan, kunnen niet worden geplaatst in berichten. Hiervoor moet u eerst die plaatjes op bijvoorbeeld uw eigen homepage zetten. De meeste internetproviders bieden die mogelijkheid. Tot ziens op het forum! Gerhard Borger Forum

12

http://www.cch96.nl/forum


Problemen nu nog makkelijker opgelost met TeamViewer Het risico van het hebben van kennis is dat anderen daar nog wel eens een beroep op willen doen. Soms word ik 's middags opgebeld door leden met een computerprobleem. Kun je even een tip geven hoe ik bijlagen kan openen in Outlook Express? Natuurlijk kan ik dat wel, vaak is het een kwestie van een vinkje aan- of uit zetten, maar leg dat allemaal maar eens uit via de telefoon. Dus ging ik op zoek naar een hulpmiddeltje. WindowsXP biedt de mogelijkheid om mee te kijken op het scherm van een ander. Helaas zijn de eerste stappen daarvan erg omslachtig en dus lastig uit te leggen aan iemand die om hulp vraagt. Ik sprak iemand van de helpdesk bij ons op school en hij raadde me het gratis Nederlandstalige programma TeamViewer aan. Hiermee kan via internet een verbinding worden gelegd tussen twee computers waarbij de helper mee kan kijken op het scherm van de ander. Dat gaat met behulp van een ID dat bij de PC hoort en een wachtwoord dat elke keer veranderd wordt. Beide codes worden bijvoorbeeld via de telefoon doorgegeven waarna het bureaublad van de een bij de ander op het beeldscherm komt te staan. Via TeamViewer kan er ook (eenvoudig) worden gechat, dus de telefoon is daarna niet meer nodig. Er zijn twee programma's: de volledige versie is nodig voor de helpdesk, de klantmodule voor de persoon die hulp wil ontvangen.

Mijn eigen bureaublad

Op het schermafdruk hiernaast ziet mijn eigen bureaublad en het (verkleinde) bureaublad van een andere computer. Die kan ik bedienen alsof ik zelf achter die PC zit. Ik heb met dit handige programma al heel wat mensen via internet kunnen helpen: clubleden, familie ĂŠn collega's...

TeamViewer http://www.teamviewer.com

Andere PC

Gerhard Borger

13


Tip voor Windows: Waarschuwingssignalen Iedereen drukt wel eens per abuis op de Caps Lock-toets met als gevolg dat er tijdens het typen van teksten ineens ALLEMAAL HOOFDLETTERS op het scherm verschijnen. Erg onhandig. Het is echter mogelijk om Windows XP een waarschuwingssignaal te laten geven als de Caps Lock-toets wordt ingedrukt. Zodra u dat geluidje hoort en u hebt niet bewust op de Caps Lock-toets gedrukt, dan weet u dat u moet stoppen met typen en de toets nogmaals moet indrukken om de Caps Lock-functie weer op te heffen. Uiteraard moet uw Windows XP computer wel over een geluidskaart en speakers beschikken en deze moeten aan staan, anders hoort u niets. Overigens zijn tegelijkertijd de Num Lock- en Scroll Lock-toetsen op dezelfde wijze 'beveiligd' tegen abuis indrukken. Dat waarschuwingssignaal stelt u als volgt in:

• • • • • •

Kies Start, Configuratiescherm. Kies in het Configuratiescherm voor Toegankelijkheidsopties. Selecteer - indien nodig - het tabblad Toetsenbord. Zet in het vak Schakeltoetsen een vinkje bij de optie Schakeltoetsen gebruiken. Klik op OK en sluit het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties. Als u nu op de Caps Lock-toets drukt hoort u een hoog geluidje. Drukt u nogmaals om de Caps Lock-functie uit te zetten, dan hoort u een laag toontje.

Service Pack 3 voor Windows XP komt er aan Een service pack (kortweg SP) bevat alle updates die vanaf de introductie van Windows zijn uitgebracht. Ook zijn er vaak nieuwe onderdelen aan toegevoegd die de oorspronkelijke versie niet haalde, maar die wel zijn ontwikkeld. Zo heeft SP2 onder andere als grote toevoeging het beveiligingscentrum. Microsoft is inmiddels bezig met het testen van SP3. Hierin zitten dus naast alles van SP2 óók extra beveiligingsmogelijkheden voor netwerken. SP3 zal de laatste grote update van XP zijn, maar pas in 2014 gaat de stekker er definitief uit. Gerhard Borger 14


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. Netwerkset Steeds meer leden van de club beschikken over meerdere computers thuis. Wilt u thuis een netwerk aanleggen, dan heeft u misschien wel iets aan onze handleiding om zelf kabels te maken, samen met het juiste gereedschap.

Diascanner Met de diascanner kunt u op een vrij eenvoudige manier uw diaverzameling digitaliseren en daarna op CD of DVD zetten.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC.

Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Aart Bekendam. T (0523) 26 63 70 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Kopij gevraagd Bijdragen en suggesties voor kopij worden door ons bijzonder gewaardeerd en daarom bijna altijd geplaatst. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl 15


Mastebroek's Automobielbedrijven B.V. www.mastebroek.nl

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Adverteerders gezocht! Wij zijn op zoek naar bedrijven en instellingen die onze club willen sponsoren. Heeft u interesse? Mail dan naar info@cch96.nl

16

Profile for CCH'96 Hardenberg

112  

Clubblad 112, maart 2008

112  

Clubblad 112, maart 2008

Profile for cch96
Advertisement