Page 1

Nummer 103, april 2007 Beveilig de gegevens van uw laptop Command and Conquer 3: Tiberium Wars Zelf een MP3-cd maken (deel 2)

De eerstvolgende clubdag is op dinsdag 10 april in De Schakel Sinds 14 januari 1997


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: V 62688 Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Internet Website E-mail

Aart Bekendam Bert Leusink Harry Linde Bert Schreurs Gerhard Borger

(0523) 26 63 70 (0523) 26 00 52 (0529) 45 08 59 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Kopij Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Bij voorkeur via email als zogenaamde platte tekst zonder opmaak. Lidmaatschap Volwassenen ¤ 20,00 Jeugdleden (tot 18 jaar) ¤ 15,00 Gezinslidmaatschap (max. 3 leden) ¤ 25,00 Extra gezinsleden ¤ 5,00 Voor vragen over of opzeggen van het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Bankgegevens ABN-AMRO Hardenberg: 4628 64 839 Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoording van het bestuur.

Inhoudsopgave 3...... Van de bestuurstafel, Aanspreekpunt 4...... Agenda, Zolderopruiming (deel 1) 5...... Probleem? Opgelost!, Sneltoets van de maand 6...... Uw laptop als digitaal fort 9...... Voor u gelezen: boeken over Windows Vista (deel 2) 10...... Zelf een MP3-cd maken (deel 2) 11...... Lustrumpuzzel: het antwoord 12...... Command and Conquer 3: Tiberium Wars 14...... Collega’s in de buurt, Beursagenda 15...... Ledenservice, Kopij gevraagd

2


Van de bestuurstafel Tijdens de vorige clubdag hadden we ‘s morgens de algemene ledenvergadering. Helaas waren er niet veel leden, wat we een beetje jammer vonden. Op de vergadering werden behalve de gebruikelijke zaken, zoals de financiën, ook gesproken over de aanstaande Open Dag van zaterdag 12 mei. Tijdens deze Open Dag willen we onze club presenteren aan de hand van zogenaamde thema’s zoals:

• • • •

foto- en videobewerking Lanparty Flightsimulator computerbouw

Gelukkig hebben we heel al wat toezeggingen binnen van leden die daarbij helpen en aanwezig zullen zijn, maar we kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Dus laat wat van u horen en doe mee! De Open Dag is ook een uitstekende gelegenheid om eens aan uw gezinsleden te laten zien waar uw vrije tijd zoals naar toe gaat... Tijdens de komende clubdag hebben we geen speciaal thema, maar bent u welkom met vragen en problemen die met onze hobby te maken hebben. De eerste afspraken zijn inmiddels al weer gemaakt. Dus: is er iets met uw pc of heeft u problemen met software, kom dan naar de Schakel. Tot ziens op dinsdag 10 april en alvast een goed Paasweekend. Het bestuur

Aanspreekpunt Op de komende clubdag kunt u in eerste instantie met uw vragen en problemen terecht bij:

Gerhard Borger, redacteur De gehele avond 3


Agenda 2007 Clubdag Dinsdag 10 april Zaterdag 12 mei Dinsdag 12 juni Zomervakantie Dinsdag 11 september Zaterdag 13 oktober Dinsdag 13 november Zaterdag 8 december

Speciale activiteit Probleemoplossen Open Dag en receptie -

Plaats Alle clubdagen worden gehouden in gebouw De Schakel’ aan de Lage Doelen 5 te Hardenberg. Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:30 uur. De toegang is altijd gratis.

Zolderopruiming (deel 1) Het bestuur ruimt de zolder op! Deze maand de aanbiedingen van Aart Bekendam. Medion Scanner USB

Practica Digitale Camera DC 3200

• • • • •

3.3 Megapixel 3 x Optische zoom Extra 64 MB geheugenkaartje Handleiding Prijs: ¤ 50,-

Aart Bekendam (0523) 26 63 70

aartbekendam@planet.nl 4

• • • •

3200 dpi Met transparante scanmodule (voor negatieven en dia's) Handleiding, software en kabels Prijs: ¤ 30,-

Heeft u ook spulletjes over waar een ander iets aan kan hebben? Mail ze ons: redactie@cch96.nl


Probleem? Opgelost! Op de afgelopen clubdag werden onder andere de volgende problemen aangepakt:

Bij de laptop van een lid werd het verlopen anti-virusprogramma Norton verwijderd en het gratis te downloaden AVG geïnstalleerd.

Voorts hebben we geholpen bij het versturen van fotobestanden per email, mappen maken en bestanden verplaatsen van de ene naar de andere map.

Het probleem met een spelletje werd helaas niet opgelost, de PC in kwestie werd na het installeren van drivers voor het moederbord alleen nog maar trager...

Een harde schijf is gewist vanwege het van de hand doen van de PC. Binnenkort volgt hier een artikel over, omdat wissen in dit geval meer inhoudt dan simpel formatteren.

Een pc met Windows Millenium werd onder handen genomen. Wordperfect wilde niet starten en de pc was bovendien erg traag, maar toch werkte hij verder goed. We wilden de pc eerst opschonen en we hebben een backup gemaakt met behulp van een externe harde schijf. Omdat het ontbrak aan tijd, is later in de week WP opnieuw geïnstalleerd en bleek het probleem te zijn opgelost. Het bestuur

Sneltoets van de maand: Control+Backspace Een van de manieren om RSI (Repetative Stress Injury) tegen te gaan is zo min mogelijk de muis te gebruiken en wat vaker terug te vallen op het toetsenbord. Bijvoorbeeld deze: Ctrl+Backspace: het laatst getypte woord (of woorden) worden gewist.

5


Uw laptop als digitaal fort Het belangrijkste voordeel van een notebook is meteen het grootste risico: het apparaat is erg gemakkelijk mee te nemen. En als iemand er met uw notebook vandoor gaat, komen ook alle data in handen van die dief! We geven u tips en uitleg over het beveiligen van uw notebook en de gegevens die er op staan. We waarschuwen u maar vast: dit is een stevig technisch verhaal! BIOS Computers starten op dankzij het BIOS (Basic Input Output System, Basis Systeem voor het regelen en sturen van in- en uitgaande data). Een snelle en simpele manier om een redelijke bescherming op het notebook aan te brengen is een BIOS-wachtwoord in te stellen. Omdat het BIOS verantwoordelijk is voor het inladen van de allereerste instructies, is het moeilijk om hier met software voorbij te komen. Het gebruik van een BIOS-wachtwoord maakt uw notebook echter niet waterdicht. Zo hebben sommige BIOS-en een tweede wachtwoord dat altijd werkt. Dat tweede wachtwoord is er door de maker ingestopt, zodat gebruikers die hun wachtwoord kwijt zijn alsnog in hun PC kunnen. Bovendien wordt het BIOS-wachtwoord opgeslagen in het CMOS, dat kan worden leeggemaakt door een jumper te verzetten op het moederbord, of door tijdelijk de batterij van het moederbord te halen. Daarna is het wachtwoord verwijderd. Een andere methode die een dief kan toepassen is de toetsenbordbuffer te overspoelen met data. Het gebruik van een BIOS-wachtwoord heeft nog een ander nadeel: hoewel het oneigenlijk gebruik van het noteboek bemoeilijkt wordt, zijn de data op de harde schijf niet beschermd. Het volstaat om de harde schijf te verwijderen en in een andere pc of laptop te installeren, daarna is deze geheel te lezen. Windows Het wachtwoord van Windows is helaas geen betrouwbare methode om uw notebook te beveiligen. Tussen de talloze Windowswachtwoordkraakprogramma's en vele andere methoden die zonder al te veel moeite het wachtwoord kunnen achterhalen, is er ĂŠĂŠn speciaal stukje software dat het hackers (inbrekers) wel heel gemakkelijk maakt: Winternals ERD commander. Al jarenlang een favoriete tool van veel administrators. ERD commander is een pakket waarmee u vanaf de cd-rom een hoop tools kunt starten die kunnen helpen als Windows niet meer wil. Met LockSmith, verwerkt in de ERD-suite, kan een hacker zo Windows in: hij stopt de cd-rom in het notebook, waarna automatisch ERD Commander opstart. De hacker klikt op LockSmith en typt simpelweg een nieuw Windows wachtwoord in. Het bestaande wachtwoord is nu veranderd in dat nieuwe wachtwoord. 6


EFS In Windows 2000 introduceerde Microsoft het EFS (Encrypted File System, versleuteld data systeem), een sub-systeem van het NTFS (New Technology File System, de manier waarop Win2000 de bestanden opslaat), dat de voorkeur geniet boven het ooit gebruikelijke FAT-bestandssysteem. EFS is een vorm van Filesystem Level Encryption, wat betekend dat de beveiliging per bestand of map is in te stellen. Het bestandssysteem zorgt daarna voor de versleuteling en ontcijfering. De tegenhanger van Filesystem Level Encryption is Full Disk Encryption, dat in sommige versies van Vista is verwerkt. Een voordeel van EFS is dat de sleutel alleen in het werkgeheugen zit zolang een versleuteld bestand geopend is. Versleuteling via EFS wordt geheel door Windows geregeld. Een file encryption key (FEK) wordt gebruikt om een bestand te versleutelen. Een andere sleutel, die bij een bepaalde gebruiker hoort, wordt vervolgens gebruikt om de FEK te versleutelen. Daarna wordt de versleutelde FEK in het versleutelde bestand geplaatst en het geheel wordt weggeschreven op de harde schijf. (Bent u er nog?) Om het versleutelde bestand weer te ontcijferen, haalt Windows eerst de versleutelde FEK uit het versleutelde bestand. De FEK wordt ontcijferd met behulp van de gebruikerssleutel en daarna kan met de ontcijferde FEK het versleutelde bestand worden ontcijferd. In Windows XP zijn twee belangrijke tekortkomingen bij de implementatie van EFS verholpen, die in de eerste versie onder Windows 2000 voor gevaarlijke beveiligingsgaten zorgden. In Windows 2000 kan een gebruiker namelijk als 'recovery agent' de versleuteling van bestanden van alle andere gebruikers ongedaan maken. Standaard is de administrator de recovery agent. In XP is het mogelijk om geen recovery agent in te stellen, maar dit is standaard niet het geval. Daarnaast werd onder Windows 2000 de gebruikerssleutel niet goed beschermd. Na het veranderen van een gebruikerswachtwoord (met bijvoorbeeld ERD commander) kon een hacker dan ook gewoon alle bestanden inzien die door de gebruiker waren versleuteld. In XP werkt deze aanval niet meer. Het probleem blijft echter dat ook in XP iedereen met admin-rechten zichzelf rechten van de recovery agent kan aanmeten. En een recovery agent heeft een kopie van de sleutels van alle gebruikers. Bitlocker Een tijdje geleden ging het nieuws rond dat in Windows Vista digital rights management zou worden opgedrongen. Het zou bijna onmogelijk worden om nog illegale software te draaien (die wij natuurlijk niet hebben). Inmiddels is dat duidelijk dat dat niet zo is, en dat slechts enkele delen van het zogeheten Palladiumsysteem zijn geĂŻmplementeerd. Een van die delen is Bitlocker, een hardwarematige encryptiemethode. U hebt daarvoor in principe een pc nodig die een trusted platform module (TPM) chip op het moederbord heeft en een trusted computing group (TCG) geschikt bios. Als u daarover niet beschikt, kunt u overigens een usb-stick gebruiken. Bitlocker zit alleen in de Enterprise- en Ultimate- versies van Vista. Het versleuteld het hele Windows volume, en is dus een voorbeeld van full disk encryption. Na versleuteling wordt de sleuel van de harde schijf gehaald en opgeslagen in de TPM-chip, of op een USB-stick. Als de pc wordt opgestart geeft de TPM-chip de sleutel kort vrij, maar alleen als de integriteit van het volu7


me in orde is. Het uitlezen van de schijf na het resetten van het administratorwachtwoord of na booten met bijvoorbeeld ERD Commander is niet meer mogelijk. De voordelen van Bitlocker ten opzichte van EFS zijn dat altijd alle data automatisch worden versleuteld en ook het wisselbestand kan niet gemakkelijk meer worden aangevallen. Het nadeel is dat er maar één sleutel is voor alle bestanden. Is deze sleutel gekraakt, dan zijn alle bestanden te lezen. Container Naast de ingebouwde oplossingen is er losse software in omloop om data op de harde schijf te versleutelen. Voorbeelden zijn het commerciële BestCrypt en het gratis TreuCrypt. Op de harde schijf wordt een container gemaakt, zeg maar een bestand waarin de data die u wilt beveiligen versleuteld worden weggeschreven. Deze software werkt met behulp van een filterdriver. Deze driver zorgt voor de versleuteling en ontcijfering van bestanden die van en naar het containerbestand worden geschreven. Een container lijkt op het eerste gezicht een normaal bestand, maar de versleutelingssoftware kan er, nadat het juiste wachtwoord is ingevoerd, een schijfletter aan toewijzen (het zogenaamde "mounten"). De meeste versleutelingssoftware gebruikt geavanceerde versleutelingsalgoritmes als Rijndeal, Gost, Twofish en Blowfish. Deze algoritmes behoren tot de absolute top en zijn tot op heden nog niet gekraakt. Omdat er geen kraakmethodes bekend zijn, moet het wachtwoord worden geraden en dat kost in gemiddelde situaties heel veel tijd. Het voordeel van containers is dat u slechts een deel van de harde schijf hoeft te versleutelen en de versleuteling kan bovendien meervoudig zijn. Ontcijferen en versleutelen van bestanden gaat altijd ten koste van de prestaties van de harde schijf en dat is vaak al het knelpunt in veel systemen. Daarom is het geen gek idee om alleen die bestanden te beveiligen die echt beveiligd moeten worden. Conclusie Een BIOS-wachtwoord instellen en de complete harde schijf, of in ieder geval alle cruciale bestanden versleutelen, is zeker verstandig voor notebooks. Tenslotte wilt u toch niet dat een dief of hacker met uw privé- of werkgeheimen aan de haal gaat. Daarnaast is het ook verstandig om zaken die u niet gebruikt, zoals firewire, infrarood- en bleutoothpoorten, uit te zetten en draadloze verbindingen goed te versleutelen. Een firewall, de laatste patches van alle software en een antivirus oplossing zijn ook geen overbodige luxe. Bert Leusink Bron: PCM personal computer magazine Winternals

http://www.winternals.com

Naschrift van de redactie: Elke laptop heeft een voorziening waarmee de laptop eenvoudig met een staalkabel vast te maken is aan het bureau...

8


Voor u gelezen: boeken over Windows Vista (deel 2) Er komen deze tijd uiteraard veel boeken uit over het nieuwe besturingssysteem van Microsoft: Windows Vista. Deze maand een boek over de overstap van XP naar Vista, volgende maand een dikke pil van 960 bladzijden. Indien u ervaring hebt met Windows XP lijkt een overstap naar Windows Vista vrij eenvoudig. Maar het zou jammer zijn als u de kracht van Vista als gevolg van oude gewoontes niet ten volle zou benutten! Vandaar dat dit praktische boekje uitgebreid ingaat op de nieuwe, krachtige mogelijkheden, zonder lang stil te staan bij zaken die u toch al weet. In Van XP naar Vista laat de auteur aan de hand van veel kleurig beeldmateriaal zien hoe u Windows Vista installeert, uw gegevens eenvoudig overzet en het meeste uit het nieuwe besturingssysteem en de vernieuwde toepassingen haalt. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

• • • • • • • •

Kennismaken met Windows Vista Windows Vista installeren Bestanden en instellingen overzetten Het Vista-bureaublad instellen Nieuwe mogelijkheden met het menu Start, de mappen en bestanden Het Configuratiescherm Werken met het netwerk en de nieuwe beveiligingsopties Internet Explorer 7 en Windows Media Player 11

Dit boek is te gebruiken bij de versies Home Basic, Premium en Ultimate. Auteur Uitgeverij ISBN (EAN) Prijs

Peter Kassenaar Van Duuren Media 978-90-5940-264-5 (9789059402645) ¤ 14,90

9


Zelf een MP3-cd maken (deel 2) In het vorige clubblad heb ik uitgelegd hoe je van verschillende audio-cd's een eigen verzameling van muzieknummers kunt maken (rippen). In dit deel ga ik uitleggen hoe je met Nero van deze verzameling een MP3-cd kunt branden. Ik heb dus een aantal muziek nummers op de harde schijf staan in een map. Nu gaan we deze MP3 bestanden op cd branden. Dit doen we met Nero. Het simpelste is om Nero Startsmart te starten. Kies voor de optie MP3 cd maken en volg vervolgens deze 4 stappen:.

Stap 1: Toevoegen Klik in dit scherm op Toevoegen om daarna bestanden te selecteren.

Stap 2: Selecteren Selecteer de map met de MP3-tjes en klik daarna op Voltooid.

Stap 3: Selectie afronden Hier hoef je weinig te doen: klik op Volgende.

Stap 4: Branden In dit scherm kunt u de schijf een naam geven en de brandsnelheid selecteren. Klik ten slotte op Branden.

10


Tot slot In het scherm bij stap 4 kunt u ook kiezen of u later nog bestanden toe wilt voegen (zet een vinkje bij multisessieschijf). Op 1 cd-rom passen wel meer dan 100 mp3 bestanden (ligt aan de MP3-compressie). Let op: de cd wordt dan niet afgesloten. Sommige mp3/dvd spelers kunnen hier niet mee werken. Dit is een kwestie dus van uitproberen. Als er nog geen lege cd in de brander zit, dan vraagt Nero om dit te doen. Daana is een een kwestie van nog even geduld hebben, maar na een tijdje is de MP3-cd klaar! Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze altijd op de clubdag stellen. Aart Bekendam

VechtDalSoft

Computer Systems  Computersystemen  Printers en Scanners  Computeronderdelen

 Boekhoudprogramma’s

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie Managementprogramma’s

Engbersweg 5 7785 JA ANEVELDE TEL. 0524 - 561795  FAX 0524 - 561852  http://www.vechtdalsoft.nl

Lustrumpuzzel: het antwoord De oplossing van de (pittige) lustrumpuzzel was: Computerclubcch96tienjaar Deze drie prijswinnaars gingen met een USB-stick naar huis:

• • •

Carla Duurland Cees Eijkelenboom Roelof Hagedoorn Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

De oplossing (inclusief antwoorden) staat op de website. 11


Command and Conquer 3: Tiberium Wars Toen de geruchten los begonnen te komen dat deel 3 van deze geweldige serie zou worden uitgebracht begonnen mijn vingers weer te tintelen. Eindelijk zou Electronic Arts met deze serie verder gaan. Toen dan eindelijk de demo uitkwam was het eerst even slikken: 1,8 GB downloaden op het moment dat iedereen dat wil, duurt lang, maar was het wachten waard. Daarna kwam het volledige spel op de markt en inmiddels ben ik volop bezig. Wat een superspel! RTS Voor wie niet weten wat het voor spel is: het is een Real-Time Strategie spel. Dat betekent dat alles tegelijk gebeurt in tegenstelling tot Turn-based games, waar spelers om de beurt een zet doen (denk aan schaken). De basis voor dit soort spellen is vaak: zoek grondstoffen, bouw een basis en militaire eenheden en weersta en versla daarmee de vijand. En dat alles tegelijk. Dat betekent dat je je basis moet verdedigen tegen vijandelijke aanvallen en tegelijk je aanval moet coördineren. Zuinig zijn op je eenheden is hierbij van belang: hoe langer ze overleven en hoe meer resultaten ze boeken, hoe hoger hun rang wordt. Eenheden met een hogere rang zijn sterker en schieten beter waardoor ze nog efficiënter zijn in te zetten. 3 Partijen De setting voor CC3 is uiteraard gelijk aan CC1 en CC2: 2 genootschappen die beide de wereld willen veroveren en de ander het licht in de ogen niet gunnen. Aan het eind van deel 2 kwam er een nieuwe partij bij: de Scrin. Deze aliens doen ook in deel 3 uiteraard volop mee. Alle 3 partijen hebben zo hun eigen specialiteiten waardoor het spelen met elke partij anders is. Je kunt in het spel kiezen voor een campagne of spelen tegen elkaar. Dit kan dan tegen andere menselijke spelers (via LAN of internet) of in een schermutseling tegen één of meerdere computertegenstanders. Nieuw voor mij was daarbij de mogelijkheid om de speelwijze van de tegenstander in te stellen. Het is nog al een verschil of de vijand massaal aanvalt of via guerrillatactieken probeert te winnen. Je zult dus steeds je verdediging af moeten stemmen op de tegenstander. 12


Tiberium De grondstof is ook in deel 3 Tiberium. Dit mysterieuze kristal werd in deel 1 geĂŻntroduceerd. Het kan worden geoogst met grote oogstmachines die het spul naar raffinaderijen brengen waar het omgezet wordt in geld. Met het geld kunnen dan weer gebouwen worden neergekocht en soldaten, tank en vliegtuigen worden gemaakt. In deel 3 wordt de oorsprong van Tiberium verder duidelijk. Ook zal duidelijk worden wat het doel van de Scrin is. Dat ze niet gezellig langskomen om een biertje te drinken lijkt me een overbodige opmerking... Technologische vooruitgang Het leuke van het spel is dat je naarmate je steeds verder komt je steeds weer nieuwe wapens kunt maken. In het begin moet je zien te redden met eenvoudige wapens, maar later kun je de heftige jongens maken. Voorwaarde is wel dat je dan eerst bepaalde gebouwen neerzet waardoor weer nieuwe opties ter beschikking komen. Een logisch voorbeeld is dat je eerst een vliegveld moet neerzetten en dan pas vliegtuigen kunt bouwen. Het bouwen van technologische laboratoria biedt mogelijkheid om sommige eenheden te kunnen opwaarderen met extra mogelijkheden zoals extra stevige bepantsering en betere wapens. Grafisch vuurwerk Qua beeld is het een spel zoals je tegenwoordig mag verwachten met alle effecten die tegenwoordig mogelijk zijn: tanks veroorzaken stofwolken als ze rijden, vliegtuigen laten een hittespoor achter in de lucht en ontploffingen laten het beeld trillen. Dit alles krijg je natuurlijk pas te zien met een goede videokaart die al dat fraais op het scherm kan zetten. Een stevige pc is dus wel noodzakelijk. Op mijn AMD 2800+ met 512MB geheugen en een X800 videokaart wil het allemaal net. Gerhard Borger Command and Conquer

http://www.electronicarts.nl/games/8623

13


Collega's in de buurt Wij zijn niet de enige computerclub. Neem eens een kijkje bij onze collega's. Mini Computer Club Almelo De MCAA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Wijkcentrum De Schelf Binnenhof 53, Almelo Tijden Van 19.30 tot 22.00 uur. Meer informatie G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcaa.nl Website http://www.mcca.nl Computer Club Coevorden De Computer Club Coevorden houdt iedere derde zaterdag van de maand clubdag, behalve in augustus. Locatie De Leite Wilhelminasingel 13, Coevorden Tijden Van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie H. Raue (secretaris) secretariaat@ckconline.nl Website http://www.ckconline.nl

Beursagenda Een kort overzicht van de beurzen bij ons in de buurt. April Zaterdag Zaterdag en zondag Zondag

07 28 29 29

Mei Zaterdag Zaterdag

05 IJsselhallen ,Zwolle 19 Jan Massinkhal, Nijmegen

Thialf, Heerenveen RAI, Amsterdam RAI, Amsterdam Veemarkthallen, Utrecht

(alles onder voorbehoud) Kortingsbonnen Voor kortingsbonnen en verdere informatie, zie internetsites:

http://www.beursagenda.com http://www.interexpo.nl http://www.pcdump.com

14

PC Discount PC Dumpdag PC Dumpdag PC Discount

PC Discount PC Discount


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. Netwerkset Steeds meer leden van de club beschikken over meerdere computers thuis. Wilt u thuis een netwerk aanleggen, dan heeft u misschien wel iets aan onze handleiding om zelf kabels te maken, samen met het juiste gereedschap.

Diascanner Met de diascanner kunt u op een vrij eenvoudige manier uw diaverzameling digitaliseren en daarna op CD of DVD zetten.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegeleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC.

Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Aart Bekendam. T (0523) 26 63 70 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Kopij gevraagd Als u kopij heeft voor het volgende clubblad, dan kunt u dit inleveren op de clubdag of opsturen of e-mailen naar de redactie. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

15


Mastebroek's Automobielbedrijven B.V. www.mastebroek.nl

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Communicatieproblemen? Bel

Voor al uw

Misterphone Telecom

GSM, Draadloze DECT telefoons, Faxen, Telefoonbeantwoorders Carkitinbouw, Navigatiesystemen, Mobiele dataoplossingen

Handelsstraat 60A 7772 TR Hardenberg www.misterphonetelecom.nl 16

Tel 0523-265133 Fax 0523-261361 info@misterphonetelecom.nl

Profile for CCH'96 Hardenberg

103 2007 april  

103 2007 april  

Profile for cch96
Advertisement