Page 1

Nummer 100, januari 2007 We bestaan 10 jaar! We blikken terug op de afgelopen 10 jaar Lustrumpuzzel

Sinds 14 januari 1997

De eerstvolgende clubdag is op zaterdag 13 januari in "De Schakel"


Computer Club Hardenberg "CCH ’96" Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: V 62688 Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactie

Internet Website E-mail

Aart Bekendam Bert Leusink Harry Linde Bert Schreurs Gerhard Borger

(0523) 26 63 70 (0523) 26 00 52 (0529) 45 08 59 (0523) 68 22 83 (0523) 26 25 83

voorzitter@cch96.nl secretaris@cch96.nl penningmeester@cch96.nl redactie@cch96.nl webmaster@cch96.nl

http://www.cch96.nl info@cch96.nl

Kopij Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Bij voorkeur via email als zogenaamde platte tekst zonder opmaak. Lidmaatschap Volwassenen ¤ 20,00 Jeugdleden (tot 18 jaar) ¤ 15,00 Gezinslidmaatschap (max. 3 leden) ¤ 25,00 Extra gezinsleden ¤ 5,00 Voor vragen over of opzeggen van het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris. Bankgegevens ABN-AMRO Hardenberg: 4628 64 839 Alle berichten en plaatsingen vallen buiten verantwoording van het bestuur.

Inhoudsopgave 3...... Van de bestuurstafel, Aanspreekpunt 4...... Tips voor gratis versie van AVG, Contributie 5...... De oprichting van een computerclub 6...... Sneltoets van de maand: Win-M, Probleem? Opgelost!, Thema: Vista 8...... Lustrumpuzzel 10...... Flightsimulator 10 11...... Agenda 2007, Nieuwe lay-out 12...... Terugblik van de voorzitter 13...... Een redacteur bladert terug 14...... Collega's in de buurt, Beursagenda 15...... Ledenservice, Kopij gevraagd

2


Van de bestuurstafel Feest!! Onze, of beter gezegd Ăşw, computerclub bestaat 10 jaar. Dit tweede lustrum laten we niet ongemerkt voorbijgaan. In de eerste plaats heeft u natuurlijk al gezien dat het clubblad (nr 100!) in full color is afgedrukt. In dit jubileumnummer wordt speciaal aandacht besteed aan ons 10-jarig bestaan, met onder andere een terugblik van de voorzitter en secretaris. Verder een jubileumpuzzel met mooie prijzen. Een van de speciale activiteiten het komend jaar vindt plaats op zaterdag 12 mei. Dan organiseren we een Open Dag en houden we 's middags een feestelijke receptie. Ook dit jaar organiseren we weer een LAN-party en we zijn nog bezig met het organiseren van een excursie. De data hiervan zijn nog niet bekend maar komen wel in een volgend clubblad en op onze site te staan. De eerstvolgende clubdag is op zaterdag 13 januari. We hopen dat het weer net zo gezellig wordt als de afgelopen clubdag in december. We besteden deze dag aandacht aan Windows Vista, het nieuwste besturingssysteem uit de fabriek van Microsoft. We blikken terug op de ontwikkeling van Windows en hopen de Nederlandstalige versie van Vista te kunnen laten zien. Verder wordt er gewerkt met de diascanner. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de Dazzle Video Creator. Hebben jullie nog andere vragen en problemen, schroom dan niet om die aan ons voor te leggen. Tot ziens op zaterdag 13 januari. Het bestuur

Aanspreekpunt Op de komende clubdag kunt u in eerste instantie met uw vragen en problemen terecht bij:

Aart Bekendam, voorzitter 's Morgens

Bert Leusink, secretaris 's Middags 3


Tip voor gratis versie AVG Als u als antivirusprogramma de gratis versie van AVG heeft, dan heeft u als het goed is de afgelopen maand bij het starten van uw PC telkens een melding gekregen van AVG, dat de versie half januari 2007 vervalt. Natuurlijk wil AVG dat u de betaalde versie download en doet daar in die melding dan ook meteen alles aan, door bijvoorbeeld de indruk te wekken, dat er geen nieuwe gratis versie meer beschikbaar is. Maar onderin wordt, in kleine lettertjes, verwezen naar de nieuwe gratis versie op de site van AVG, waar na nog wat doorzoeken en -klikken die is te downloaden. Als de nieuwe versie eenmaal in gebruik is, is die standaard voor emailsscanning zo ingesteld, dat bij elke email die u ontvangt (en verstuurt?) een bijlage zit met een paar bytes, dat AVG de mail 'heeft gecertificeerd'. Omdat nu aan elk mailtje een bijlage wordt vastgeplakt, is niet meer te zien aan welke email oorspronkelijk wel of niet een bijlage zat. Als u dat vervelend vindt, is dat uit te schakelen zonder dat de emailvirusscanfunctie van AVG wordt geëlimineerd. Open hiervoor het AVG-icoontje in de taakbalk en klik in de lijst op 'Email Scanner'. Klik in het scherm 'E-mail Scanner' op 'Configure'. Zet vervolgens in 'E-mail scanning' een vinkje in 'With attachments only' en klik op OK. Nu krijgen alleen weer de e-mails met een gewone bijlage het bekende paperclipje. Harry Linde

Contributie Bij dit clubblad vindt u een brief voor het betalen van de contributie. Bij deze het verzoek om de contributie zo snel mogelijk over te maken. De penningmeester

VechtDalSoft

Computer Systems  Computersystemen  Printers en Scanners  Computeronderdelen

 Boekhoudprogramma’s

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie Managementprogramma’s

Engbersweg 5 7785 JA ANEVELDE TEL. 0524 - 561795  FAX 0524 - 561852  http://www.vechtdalsoft.nl 4


De oprichting van een computerclub De secretaris blikt terug op het hoe en waarom van de CCH'96. Een aantal computernerds kregen het heldere idee om een club op te richten zodat ook ander computernerds hun hobby konden delen. Maar toen kwam de vraag, hoe doe je zoiets? Een club oprichten? We hebben toen eerst eens wat bij andere computerclubs gekeken en gevraagd hoe we het best te werk konden gaan en wat men dan vooral ook deed op zo’n clubbijeenkomst. We zijn toen eens bij elkaar gaan zitten om uit te gaan dokteren hoe we dit gingen doen. Allereerst moest het natuurlijk wel allemaal officieel. Met vergaderingen, notulen enzovoorts. Sommigen van ons wisten niet eens wat bepaalde dingen inhielden zoals notulen (hadden ze nooit eerder bij de hand gehad). Maar het moest er dus toch maar van komen. De eerste officiële vergadering hielden we op 29 oktober 1996. Vandaar de 96 in de naam Computer Club Hardenberg CCH’96. Maar voordat we echt konden beginnen moest er nog van alles gedaan en geregeld worden. We hebben er in totaal 9 vergaderingen, inclusief de oprichtingsvergadering (foto), en een infodag voor nodig gehad voordat alles in kannen en kruiken was en we onze eerste clubdag op 8 februari 1997 konden houden. Maar voordat we dat konden, moesten we het eerst helemaal officieel maken en daarom zijn de voorzitter Aart Bekendam en ondergetekende op 30 januari 1997 naar de notaris geweest. Daar hebben we onze handtekening onder de door de notaris opgemaakte statuten gezet en daarmee stond onze vereniging op papier. En de thema’s van toen waren: uitleg over DOS, Windows 3.11, Windows 95, virusscannen, hoe diskettes te kopiëren en hoe maken we een opstartdiskette. Op deze eerste clubdag stond ons aantal geregistreerde leden op 22. Leden die er al vanaf toen bij zijn, zijn onder andere: Piet Schuitema, de familie Dorman, Bas van Wijngaarden, Hendrie Bosch en de familie Douma. De contributie hadden we toen voor volwassenen (boven de 18) vastgesteld op 40 gulden per jaar, voor jeugdleden (tot 18 jaar) 30 gulden en voor een heel gezin betaalde je toen 50 gulden. Nu, tien jaar later, hebben we op dit moment 74 leden en is de contributie met toen vergeleken niet echt veel meer geworden. Het is ons nog steeds een verrassing dat we het tien jaar hebben volgehouden te bestaan. En wie weet knopen we er nog tien jaar bij. Bert Leusink, secretaris

5


Sneltoets van de maand: Win-M Deze maand starten we met een nieuwe serie: de sneltoets van de maand. Alle functies in Windows zijn natuurlijk met de muis te bereiken, maar soms werkt een snelle druk op het toetsenbord nĂŠt even wat sneller. Als u om wat voor reden dan ook de icoon van het bureaublad kwijt bent op de 'Quick Launch Toolbar' (linkerdeel van de Taakbalk, onderin het scherm) dan is het bepaald geen sinecure deze weer terug te krijgen. Er zijn dan wel allerlei trucjes en programmaatjes op internet te vinden, maar daarmee ben je er -zo blijkt- vaak toch nog niet. Om dat allemaal te omzeilen hier een eenvoudig alternatief, als een en ander niet lukt: door een druk op de toets met het Windowsembleem op het toetsenbord, tezamen met de letter M bereik je hetzelfde resultaat als met een klik op de bureaublad-icoon: u ziet direct een leeg bureaublad voor u. Harry Linde

Probleem? Opgelost! Hoewel er in december minder grote problemen hoefden op te lossen, hebben we toch wat leden verder kunnen helpen. Vooral op het gebied van de al wat oudere, maar nog steeds populaire versie van Windows: Windows 98 SE. Want hoe zat het ook alweer met Windows98 en netwerken...? EĂŠn lid had moeite met het formatteren van een harde schijf onder Windows98 en dus hebben we die schijf in een pc gestopt met WindowsXP en geformatteerd. Nu maar hopen dat het werkt, maar dat horen we op de volgende clubdag ongetwijfeld... Tot slot hebben we een lid kunnen helpen bij het omzetten van een gewone audio-cd naar mp3-besatnden. Hebben wij dit als bestuursleden allemaal in ons eentje gedaan? Nee gelukkig hebben wij als club, zoals het zo fraai heet, het sociale aspect hoog in het vaandel staan en helpen leden elkaar! Het bestuur

Thema: Windows Vista Op de komende clubdag zal ik iets vertelen over Windows Vista. Na een korte geschiedenis van DOS en Windows zal het nieuwe besturingssysteem aan bod komen. Aanvang 13:00 uur. Gerhard Borger 6


7


Lustrumpuzzel Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan heeft onze oud-penningmeester Corrie Muns weer een lustrumpuzzel in elkaar gezet. Opgave De vragen zijn niet altijd even eenvoudig, maar de antwoorden zijn altijd op te zoeken op internet. We doen dus niet alleen een beroep op uw parate kennis, maar ook op uw zoekvaardigheid. De oplossing staat in de gele kolom. Als u niet in het clubblad wilt schrijven, kunt u een exemplaar op de website downloaden.

8

1

Afkorting van Chronische O

2

Populairste zoekmachine (6

3

Samentrekking van modula

4

Progressieve omroepvereni

5

Overdreven opgewekte ste

6

Verzamelnaam voor een gro

7

Deze persoon kan geen wee

8

Meedogenloos wreed (8)

9

Tropische wervelstorm (7)

10

Hoofdstad van Litouwen (7)

11

Feestelijke herdenking van

12

Boegbeeld van Microsoft (4

13

Bijzondere uitstraling van i

14

Opeenhoping (11)

15

Zakdoekje in de borstzak va

16

In dit jaar werd de verloving

17

Geboortejaar van Egbert W

18

Engels voor bureaublad (7)

19

Een in Zuidoost AziĂŤ en Ind

20

Elektronische post (5)

21

Boomkunde (11)

22

Hartelijk (7)

23

Kort geweer of buks (7)

24

Opening in het dek van een

25

Verhalen die mensen elkaa


Prijzen Uit de goede inzenders worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart drie prijswinnaars getrokken die met een fraaie USB-stick naar huis gaan. Inleveren U kunt uw oplossing tot 5 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in maart inleveren bij ĂŠĂŠn van de bestuursleden. U kunt uw oplossing ook via de website aan ons mailen.

Obstructieve Longziekte (4) 6) ator en demodulator (5) iging (4) mming (7) oep wereldwijd verspreide gekoppelde informatiebronnen (8) erstand bieden aan de drang om dingen te stelen (10)

) de dag waarop iets gebeurde of begon (8) 4 + 5) emand met een krachtige persoonlijkheid (8) an een jasje (6) g bekendgemaakt van Prinses Beatrix en Prins Claus (4) Wagenborg (4) onesiĂŤ levende mensaap (6)

n schip, die toegang tot de ruimen geeft (9) r als waar gebeurd doorvertellen, maar die dat in de meeste gevallen niet zijn (7 + 3) 9


Flightsimulator 10 Afgelopen jaar is de nieuwste (10e) versie van deze vliegsimulator uitgebracht door Microsoft: Flight Simulator X, kortweg FSX. Deze opvolger van FS 2004 is al snel na zijn voorganger verschenen. De reden hiervoor is ongetwijfeld de komst van Windows Vista en DirectX 10. Want FSX is juist hiervoor bedoelt en zal volgens de makers op computers die met Vista en DirectX 10 uitgerust zijn goed draaien. Omdat het er grafisch erg mooi uitziet zijn de systeemeisen niet mis. Op de verpakking staan wel minimum eisen, maar dan haal je er bij lange na niet uit wat erin zit aan grafische hoogstandjes. Ook zijn in de nieuwste versie weer meer vliegtuigen toegevoegd. Echt nieuw in FSX zijn de zogenaamde missies die je kunt uitvoeren. Deze opdrachten zijn oplopend in moeilijkheidsgraad. De reden voor het toevoegen van missies is wel duidelijk. FSX moet meer een spel worden, waarmee Microsoft een grotere doelgroep wil bereiken. Ik zelf heb FSX pas op mijn snelste pc geĂŻnstalleerd en ik moet zeggen dat het er allemaal zeer gelikt uitziet. Helaas kan ik ook met mijn pc niet alles eruit halen. Daarvoor heb ik echt een videokaart nodig die DirectX 10 aankan. Op de 2 afbeeldingen hiernaast is het verschil tussen DirectX9 en DirectX 10 goed te zien. Tijdens de komende clubdag zal ik wat laten zien van FSX. Aart Bekendam

10


Agenda 2007 Clubdag Zaterdag 13 januari Dinsdag 13 februari Zaterdag 10 maart Dinsdag 10 april Zaterdag 12 mei Dinsdag 12 juni Zomervakantie Dinsdag 11 september Zaterdag 13 oktober Dinsdag 13 november Zaterdag 8 december

Speciale activiteit Windows Vista Digitale tv op je pc Algemene Ledenvergadering Open Dag en receptie -

Plaats Alle clubdagen worden gehouden in gebouw “De Schakel’’ aan de Lage Doelen 5 te Hardenberg. Tijden Op zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur, op dinsdagavonden van 19:00 tot 22:30 uur. De toegang is altijd gratis.

Nieuwe lay-out Na 5 jaar vonden wij het tijd om het clubblad weer eens onder handen te nemen. De vorige lay-out, die tot en met het december nummer van vorig jaar gebruikt is, gaat immers al weer 5 jaar mee. Het is altijd leuk om datgene wat je doet eens tegen het licht te houden en te kijken welke zaken er veranderd kunnen worden. Dat is dus meteen de eerste reden. De tweede reden was het uitkomen van het 100ste clubblad en tevens het 10-jarig bestaan van onze club. Er waren al plannen om deze editie in fullcolour uit te brengen, dus een mooie gelegenheid om eens wat met kleuren uit te proberen. Na een tweetal proefversies waarin wat uitgeprobeerd is, is dit er dus uitgekomen. We hopen dat het u bevalt. De volgende nummers worden overigens weer gewoon zwart-wit, maar uiteraard wel met deze vernieuwde lay-out. De komende tijd zal ook de lay-out van de website veranderd worden, ook die zal zoveel mogelijk gelijk worden aan die van het clubblad. Meer daarover in de komende clubbladen. Wij wensen iedereen veel leesplezier toe. Suggesties ter verbetering zijn zoals altijd van harte welkom. Bert Schreurs en Gerhard Borger, redactie 11


Terugblik van de voorzitter Aart Bekendam kijkt terug op 10 jaar voorzitterschap. In het najaar van 1996 waren er in Hardenberg vijf mensen die het idee hadden om in Hardenberg een computerclub op te richten. De eerste infoavond werd georganiseerd op 17 december 1996 in De Schakel en werd met een poster in Hardenberg en een artikel in de Toren aangekondigd. Op deze avond waren er bijna 60 belangstellenden. Na de oprichtingsvergadering op 14 januari 1997 (foto boven) volgde op 8 februari 1997 de eerste clubdag. Hier waren veel leden en belangstellenden aanwezig. Er werden diskettes uitgedeeld met een virusscanner. Bij het zomernummer van het clubblad kregen de leden een diskette met een spel en het programma Neoshow (een grafisch programma). In november van dat jaar werd de eerste Open Dag georganiseerd (foto). Ook toen al organiseerden we een cursus Windows 95. In de jaren daarop groeide het leden aantal gestaag en werden er diverse Open Dagen georganiseerd. De clubdagen werden gemiddeld genomen goed bezocht en vele problemen werden opgelost. We hadden zelfs een test-pc waarin je hardware kon testen. Ook kregen we dankzij de firma VechtDalSoft de beschikking over een clubpc. Via een ISDN modem konden we in De Schakel later ook internetten . Ik herinner me nog de excursies naar Drukkerij Seinen in de Krim en een computergestuurde melkmachine in Collendoorn. Vanaf 2001 organiseerden we ook LANParty's voor de wat jongere generatie. In de vele jaren van ons bestaan heb ik het altijd heel leuk gevonden om actief bezig te zijn met onze club. Vooral de clubdagen vind ik altijd erg gezellig. Deze gezelligheid komt vooral voort uit de opkomst en inbreng van onze leden. Want we doen het niet alleen, maar samen. Ik hoop dan ook dat we dit in de komende jaren kunnen voortzetten en dat we nog veel van elkaar kunnen leren over onze gezamenlijke hobby. Aart Bekendam, voorzitter

12


Een redacteur bladert terug Gerhard Borger bladert in zijn archief en haalt herinneringen op. In 1996 attendeerde mijn gewaardeerde collega Aart Bekendam mij er op dat er in Hardenberg een computerclub zou worden opgericht. Ik ben toen wel op de oprichtingsvergadering geweest, maar niet meteen lid geworden. Dat duurde maar even trouwens, het eerste clubblad dat ik in de bus kreeg dateert van juni 1997 en ik heb ze nog allemaal. Ik werd in september van dat jaar aan de redactie toegevoegd omdat daar een plaatsje was vrijgekomen. Inmiddels was het clubblad al gegroeid van 1 A4-tje tot het volwaardig blad dat we nu kennen met 16 bladzijden. Ter gelegenheid van ons jubileum heb ik overigens het bestand van het eerste clubblad, toen nog "Nieuwsbrief" geheten, opgediept uit de archieven. Hiernaast ziet u een verkleinde weergave van pagina 1. Het complete document staat op onze website. Het vullen van het blad is altijd weer een karwei, maar gelukkig neemt elk bestuurslid een deel voor zijn rekening. We zijn ook altijd erg blij met kopij van leden, die dan ook bijna altijd wordt geplaatst. Die inbreng is broodnodig om ervoor te zorgen dat niet alleen onze eigen hobby's en interesses aan de beurt komen. Dus bij deze de oproep om uw geluid te laten horen en kopij aan te leveren! Op de bestuursvergaderingen bepalen we samen welke onderwerpen geplaatst gaan worden en Bert en ik komen daarna nog eenmaal bij elkaar om het blad af te ronden. Die bestuursvergaderingen houden we bij toerbeurt bij één van ons en zijn altijd een gezellige aangelegenheid met volop ruimte voor ervaringen en verhalen (lees: flauwekul). Het is allemaal niet efficiënt, we doen er meestal een uur of twee over, terwijl ik soms de indruk heb dat het ook best in 3 kwartier gedaan had kunnen worden. Maar dat is natuurlijk veel minder gezellig. Wij zijn een sociale club, dat zie terug op de clubdagen én dus ook tijdens de bestuursvergaderingen. Ook de redactiebijeenkomsten van Bert en mij zijn gezellig en na afloop is het blad dan ook (nog steeds slechts) bijna klaar. Als het blad dan klaar is, wordt het als pdf-bestand bij de repro van het Vechtdal College ingeleverd, waar er het bekende boekje van wordt gemaakt. Dat hele traject van kopij naar boekje is inmiddels een volledig digitaal proces, er komt geen papier meer aan te pas. Het eerste blad dat volledig digitaal werd gemaakt was dat van april 2000. Tot die tijd werd er eerst nog een papieren versie geprint. Die stap zorgde vooral voor betere afbeeldingen en foto's in het clubblad. Ik vind het leuk om samen met Bert elke maand een clubblad in elkaar te zetten. Mijn computervaardigheden zijn er door toegenomen en ik gebruik Publisher nu niet aleen meer voor het clubblad, maar ook voor allerlei ander werk zoals kerstkaarten en posters voor anderen. Gerhard Borger, redacteur 13


Collega's in de buurt Wij zijn niet de enige computerclub. Neem eens een kijkje bij onze collega's. Mini Computer Club Almelo De MCAA houdt iedere maandagavond clubdag. Locatie Wijkcentrum De Schelf Binnenhof 53, Almelo Tijden Van 19.30 tot 22.00 uur. Meer informatie G. Smit (secretaris) gerardsmit@mcaa.nl Website http://www.mcca.nl Computer Club Coevorden De Computer Club Coevorden houdt iedere derde zaterdag van de maand clubdag, behalve in augustus. Locatie De Bentheimer Bentheimerstraat 53, Coevorden Tijden Van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie F. Mik (secretaris) info@ckconline.nl Website http://www.ckconline.nl

Beursagenda Een kort overzicht van beurzen bij ons in de buurt. Februari Zondag Zaterdag

18 Rijnhal, Arnhem 24 Twentehallen, Enschede

PC Sale PC Discount

Maart Zondag

04 IJsselhallen, Zwolle

PC Discount

(alles onder voorbehoud) Kortingsbonnen Voor kortingsbonnen en verdere informatie, zie internetsites:

http://www.beursagenda.com http://www.interexpo.nl http://www.pcdump.com

14


Ledenservice Leden van de club kunnen hardware huren voor hun hobby. Netwerkset Steeds meer leden van de club beschikken over meerdere computers thuis. Wilt u thuis een netwerk aanleggen, dan heeft u misschien wel iets aan onze handleiding om zelf kabels te maken, samen met het juiste gereedschap.

Diascanner Met de diascanner kunt u op een vrij eenvoudige manier uw diaverzameling digitaliseren en daarna op CD of DVD zetten.

Dazzle Met de Dazzle Video Creator Platinum van Pinnacle kunt u uw videobanden eenvoudig overzetten naar DVD. Met de meegleverde scart-plug sluit u uw videorecorder aan op de Dazzle en de Dazzle via USB op uw PC.

Voorwaarden Alle voorwaarden staan in de verhuurovereenkomst op de website. Huren Alle apparatuur kan gehuurd worden via Aart Bekendam. T (0523) 26 63 70 I Via de website, kopje Ledenservice E verhuur@cch96.nl

Kopij gevraagd Als u kopij heeft voor het volgende clubblad, dan kunt u dit inleveren op de clubdag of opsturen of e-mailen naar de redactie. Bij voorbaat dank, de redactie

redactie@cch96.nl

15


Mastebroek's Automobielbedrijven B.V. www.mastebroek.nl

Haardijk 1 7771 PZ Hardenberg T 0523-267000 F 0523-265198

Hoofdweg 23 7782 PM De Krim T 0524-571777 F 0528-276512

Edisonstraat 32 7903 AN Hoogeveen T 0528-264055 F 0528-276512

Communicatieproblemen? Bel Bel Communicatieproblemen? Voor al uw Voor al uw

Misterphone Telecom

GSM, Draadloze DECT telefoons, Faxen, Telefoonbeantwoorders Carkitinbouw, Navigatiesystemen, Mobiele dataoplossingen GSM, Draadloze DECT telefoons, Faxen, Telefoonbeantwoorders Carkitinbouw, Navigatiesystemen, Mobiele dataoplossingen

Handelsstraat 60A 7772 TR Hardenberg www.misterphonetelecom.nl 16

Tel 0523-265133 Fax 0523-261361 info@misterphonetelecom.nl

Profile for CCH'96 Hardenberg

100 2007 januari  

100 2007 januari  

Profile for cch96
Advertisement