Page 29

Hanstholm Camping ligger midt i en natur, der byder på utrolig mange muligheder Vi bor: • D  irekte ved Vesterhavet og tæt på Cold Hawaiis

nordligste surfspot, The Middles. Derfor har vi mange surfere boende. • V  ed Danmarks eneste forstenede koralrev.

Det tiltrækker fossil- og ravjægere. • M  ed direkte adgang til Danmarks flotteste cykelsti.

Du kan cykle 30 kilometer til højre og ende ved Fuglefjeldet Bulbjerg, eller du kan cykle 30 kilometer til venstre og til havbadet i Vorupør. • L  ige midt i ”Rideruten Thy”. Vores egen stald, Stald Vinur,

tilbyder "Gæst med hest" og ”Hø-Hotel”. • M  ed ”Vestkystruten” tværs igennem campingpladsen.

Mange vandrere og cyklister går i ”pit-stop” her undervejs fra den dansk-tyske grænse til den nordligste del af Danmark. • P  å kanten af Nationalpark Thy. Det tiltrækker vildt-, plante-,

svampe- og bærinteresserede. • I Danmarks sidste Vildmark. Vi har tre forskellige fredninger,

og da vores natur er så uberørt, lever her kronhjorte, ræve, harer, sjældne fugle, ulve, hugorme & sæler. På land vokser havtorn, vilde urter, skovbrombær, hindbær, revling, enebær, hyld & hyben. • I vandet ud for campingpladsen lever den lækre

spisefisk multen. • P  å Nordeuropas skrænt med den bedste termik.

Vi har egen „lufthavn“ med start- og landingsplads til modelflyvere og paraglidere. • P  å Hanstholm Camping regner det under 400 millimeter

om året, det er ca. det halve af landsgennemsnittet, og solen skinner ca. 35 % flere timer end i hovedstadsområdet.

HANSTHOLM CAMPING 2018 · THY FERIEPARK · 29

Hanstholm Camping 2018 (DK)  
Hanstholm Camping 2018 (DK)