Page 9

Bowlingafdeling Historie

06.04.83-31.12.97 Bowlingafdelingen blev stifret den 6. april 1983 på et mode indkaldt på sranon s i København. l modet deltog 32 personer. og afdelingens tørste bestyrelse blev valgt således: fonnand Lars Jacobsen. næsttonnand Finn M. Jensen, kasserer Preben R. Kristensen. sekretær Ulla Lund og spilleudvalg Erik Kvisthelt. Træningen og tilmelding til turnering blev besluttet saledes at der i sæsonen 1983-84 blev tilmeldt to herre- og er damehold. 'Iræningssredet ble" Rossini. GI. [ernbaneve] i Valby. hvor afdelingen holdt ri! i fem år indtil hallen pa stedet blev lukket. og aktivitererne blev flytret til andre lokalire-

rer. Sjællandsbroen Bowlingcenter.

l, Garath

Pokalturnering

Turnering Herrerne vandt Danmarksserien 1990/9! og holdet rykkede i 2. division. hvor det er blevet til tre sæsoner. af hvilken 1992/93 blev den bedste. hvor holdet sluttede pli en ;;. plads. men i 1993/94 ble,' holdet sidst og spiller den kommende sæson i Danmarkserien. hvor holdet har været siden. Damerne rykkede igen i 2. division i 1992/93 og er fortsat at finde der. idet holdet i sidste sæson, ble" flot placerer på 3. pladsen. Igen i 1996/97 blev holdet placeret helt i top med en solvmedalie, og i skrivende SUlfid er holdet igen pa ;;;. pladsen i 2. division ost.

KBU-pokalrnrneIingen har i de seneste fem sæsoner været meget præget af P.l. Bowling. således har damerne været i finalen i årene 1989. 90, 92, 93 og 94, og tre af disse gange har P.L hjemført pokalen. Herrene har være r "inder af denne pokal en gang i 1992. hvor det altså "ar P.L der havde begge pokaler.

Individuelle Hos damerne har alle sæsoneme "æret præget af Ulla Lund Nielsen, der har "æret krumrap på damernes 1. hold, men med tilgang af stabile spillere. har holdet nu fået er solidt fundament. Hos herrerne har der været flere spillere der har vist flaget for P.l. Henrik

Wujff Holtegaard har været langt fremme, med udtagelse til brutto landsholdet. men Lejf Schmidt spillede flere kampe på landsholdet, ligesom han i 1991 deltog i world Cup finalerne i Thailand, efter at have vunder den danske finale.

Fremtiden P.l. Bowling er nu med et medlemstal på 60 ved at finde den størrelse. som har vist sig at "ære bærende i sig selv, og med en meget aktiv og engageret bestyrelse, er der ingen tvivl om. at Politiets Idrætsforening også er fremtidens klub.

Internationalt Ligeledes er afdelingen også igang med ar finde en "enskabsklub i udlandet således at tidligere tiders spillende rur-

Lars Jacobsen qfdellizgiformand

neringer i

udlandet, Berlin 1988. Wien 1989 og Haag 1990 kan genopleves.

BRYGGENS.

bowlIng center

Det er for Bryggens Bowling Center en stor ære og fornoielse at være udpeget til at være vært ved xordisk ~lesrerskab 1999. Bryggens Bowling Center har gennem sit .3S-årige Ih'. provet både de gode og dårlige tider

i dansk bcwlings historie. Efter den store brand i 1995 der lagde hallen i ruiner, har vi nu et moderne og flot bowling center. Bryggens Bowling Center. er via sin starus som selvejende lnsrltutlon. forst

og fremmest et bowling center med tryk på bowling. For os er sporten det vigtlgste og derfor er målsætningen, al banen og maskiner lever op dl de tekniske krav der stilles. saml lidt til. Del "ar derfor et godt signal DB'\'F sender da de valgte 0S til dette arrangement og derved belønnede vores »politik •. \'i vil gere vores dl. at N.\4 1999 bliver et sportsligt godt og forsvarligt arrangement. Vi håber ar mange vil lægge vejen forbi og gøre deres til, at de danske spillere kan mærke, at de spiller på hjemmebane og kan hente mange medaljer.

22 veltrimmede Fuldautomatisk

baner

computerscore

Cafe med a la carte Bus 40lige

til døren

5 min fra rådhuspladsen

••••

'"

Islands Brygge 83E . 2300 København S

nf. 3254

0050

- på w/j mod nye mål

9

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement