Page 6

MARKS.

tumenngen

Dansk Bowling Forbund har en landsdækkende L og 2. division som gennem en sæson spilles et antal gange fordelt over hele landet. Disse turneringer har gennem tiderne været afviklet på mange forskellige måder, men i ejeblikket spilles forbundets 1. divisions runder på en måde. der gør, ar alle klubberne rncdes i samme weekend i den samme bowlinghal - det giver en spændende og intensiv afviklingsform og en mulighed for ar se næsten alle topspillere i aktion, rurnenngsrormen i 2. divisionerne er de rradiuonelle ude/hjemme kampe. Dansk Bowling forbund har gennem sin levetid været med til. at præge de internationale arrangernen-

S~niOl"d'lalgE! i DanSK Bowling Forbund nar valgt Morten Christoffersen

til Arets Bowler 1997198. Hws man tager sin bovvling karnerer

så e" man også derhenne, at man ikke vinder EM solv, men taber g"ldet. Fem sølie kegler handlede dN om. SAdan ~r Årets Bovder, men som den gode sportsmand han er, så bfiver s~uffen hurtigt l<rænge:t af, og han er klar til at kæmpe ~dere. Der er lOgen store bo,.~ • ingarrangememer med respekt for s'9 s-elv i Europa, uden at Årets Bo\-vler er oå p1ads og som ,egel med gode resultater !rl 101ge. landsho~det har f mange ~r haft glæde af Årets Bowler, og siden hans debut I 1994 har han haft sin andel i, at han selv og holdkammeraterne har fået hængt metal om hal"," ved flere leJligheder. Samtidig med at hanna; været en god sportsmand pa bowlmghanerre, har han også haft tid og lyst til at g;v~ et nap med i det oigamsatOf'si(e arbejde I klubbf'l1. I to år har han 'læ/et fnvilhg leder. I løbet øT en travl bC\\Iling-sæson blev det og~ tid tfl at fA underskrevet \'l€'S€sattesten. Ha~ deler nu hlem med t?1"\ lige~ ambitiøs ool,'wlingspWer Og 5:d~e Ar korn de øverst på sejrsskamlen ved DM seriøst,

ter. både pil den spillemæssige side men også på arrangernent-zledersiden og opfat-

tes derfor som en værdig repræsentant for bowlingspolten overalt i verden.

DM 1997/98 Kvinder.

Mænd,

Guld: stenhuser. Ålborg Solv: BK Viborg. Viborg Bronze: Rossim. Kobenhavn

Guld: falcon, Aarhus sølv. Cimbrer, Ålborg Bronze: Trekanten, Kolding

ennemsnit 5.800 kr... -når du sJdfter til "telefonbanJien"!

Ring 96141496 nu! . den kontante besparelse er lige "ed hånden ... Spar transporttiden.

Få ordner pent!esagerne

[:llIlgå 'C'ellce/U;)ell,:ed skmnken.

Q4 SpCI" snmtidig en masse dejlige penge! hjemme fra .•.• tf/ens bedste stol.

I den anden ende af re/ejlmell sæuter .frm/dene: Den 1u;ndJ"C banks lJersonl(~e betjening. der gk'er dig mulighed for ut,få mere uel (tf både lån Qg ops!lal"illg. p/Øl.' sek at ringe - vi gi'r et [\forpligrelllle tiibiu! på dine økonomiske behoc: O,g et

6

- på vd mod nye mål

S-;:({J'er

hele døgnet!

eSPARBANK VESf }:icrnscl'i.';ce - lige ,,'ed MIlden!

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement