Page 10

Nu kan alle være med Der er ekstra glæde at spore i Løvvang Bowling Center om fredagen, De handicappede i Aalborg har nemlig fået fejet bowlingsporten ri! oversigten over mulige idrætsaktiviteter og indti! videre benytter 30 handicappede sig af denne mulighed, Det er en ny elevator i bowlinghallen. der gor det muligt for korestolsbrugere at komme ned ti! bowlingbaneme i kælderetagen. Desuden er der anskaffet to ramper, hvorfra de handicappede kan skubbe kuglen ned på bowlingbanen, På den måde er bowling også blevet en populær sport blandt de sværest handicappede, som hidtil har været afskåret fra at deltage p.g.a. problemerne med at lofte kuglen,

»Vi har fået utrolig gode forhold i bowlinghallen. og bowling er da også på bare fire måneder blevet en af. vores største idrætsaktiviteter-, fortæller formanden i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg. Gitta ~ielsen, »En af forcernc ved bowllngsportcn er jo netop, ar den udover ar henvende sig ril såvel unge som ældre kan samle mange forskellige handicaps på en gang, Hver fredag kommer der udviklingshæmmcdc og folk med både lettere og svære handlcaps, og alle har stor glæde af bowling«. Gitta ~ielsen er i ejeblikket med til at forbedre en stor Handicap Idrætsfesrival i pinsen, som kommer til al samle 800 deltagere fordelt over to forskellige aktiviteter,

Festivalen afholdes hvert andet ar, og i år har :\alborg faet ril opgave at afvikle arrangementet. »som noget nvr er bowling en af festlvalens aktiviter, og den er faktisk allerede gaet hen ug blevet den srorste ' lndti! videre er der tilmeldt 100 deltagere fra

--

hele landet til bowlingstævnet. og det er da fantastisk", fortæller Gitta Nielsen, Inden det store arrangement i pinsen installeres der i bowlinghallen en trappelift. 50111 skal erstatte den lidt for stejle trapperampe. som koresrolsbrugcrne i ojebhkket benytter for al kumme

det sidste stykke ned til bowlingbanerne. -ldrærsforeningen for Handicappede i Aalborg har lige fået bevilger 70,000 kr. af Kulturministeriets idrætspulje for handicappede ti! en sådan trappelift. og den sættet jo prikken over i'et. siger en glad Gitta Nielsen.

EN Lf/SNING DER .TA'R KEGLER! ID Lad reklame-spot på stor bille d projektor klarer investeringen Philips Storbilledprojektorer Fra

23.9~9~9mQ,

El :::I :::I

a

--~

B :::I

a.. GO

-

Vi

g

Luurcmann Scund & Silencc A/S Fredericia - Holstebro - Vallensbæk Tlf.:759..JJ717 -Fa,,·759 ... 1.01~9

10 - på vf!! mod nye mål

a

It"s

heavy_

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement