Page 1

BOWLINGNYT NR. 2 FEBRUAR 1994 Udgivet den 4. februar 1994 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Medlemsblad for Københavns Bowling Union

* K.B.U.*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FØLGENDE CUP-HOLD

GÅR VIDERE:

Der spilles næste gang i BBC-Hallen, Lø~agden 12. marts 1994 Damerne spiller kl. 12.00 - og mødes således: Køge 75-1 HBK Joker-1 CKC-1

-Sporvejene-1 -Politiet-1 -Jackpot-2 -Ellipsen-1

Herrerne spilIler kl. 14.00 - og mødes således: Køge 75 BK 77-1 Rossini-2 Jackpot-1

-Sisu-1 -Ellipsen-2 -Giro -Center-2

Vi ønsker jer alle en rigtig god kamp.


sentantfor strukturudvalgetog fremlagde de sidste ændringer i strukturforslaget, og pointerede at udvalget til stadighed var opmærksomme på de forslag der måtte dukke op.

REP.-MØDERNE Både på Amager og i Grøndal har man været nødsaget til at indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, p.g.a. manglende materialefremlæggelse ved de ordinære møder. Det drejer sig både om strukturforslagene og KBU's lovændringsforslag.

Det var hvad redaktøren havde kunnet finde frem til, idet det kun lykkedes at overvære mødet i kreds 2. Omtale fra Amager og Grøndal er andenhåndsberetninger, men det lader til at specielt kreds 1, Amager er imod strukturændringen.

I Syd-Vest (kreds 2) kom man ud for den pudsige situation, at klubber der har i sinde at flytte ved sæsonslut, nægtede at deltage i repræsentantskabsmødet,da de -som de havde givet udtryk for- ikke havde nogen fremtidig tilknytning til kredsen !!! Det drejer sig om klubber der allerede nu, har besluttet sig til at flytte til Glostrup. Man måtte lave et lille "kunstgreb" for at klare paragrafferne med hensyn til at kunne gennemføre mødet. Mandaterne vedtog, at når nu nogle havde "meldt sig ud af kredsen" så skulle de selvfølgelig heller ikke tælle med i den samlede mandatfordeling i kredsen, og således blev man i stand til at gennemføre mødet med det nødvendige antal mandater.

******************* *******************

DE NÆSTE BOWLINGNYT Udgivelsesdatoernefor de næste numre af "BOWLINGNYT" ser således ud: Fredag den 25. Februar 1994 Fredag den 11. Marts 1994 Fredag den 23. Marts 1994 Fredag den 15. April 1994 Torsdag den 28. April 1994 (Eventuelt Mandag den 2. Maj 1994)

Henrik Lind fra hallen var tilstede under det meste af mødet og havde været flittig til at gøre notater, og Henrik fik da også mulighed for at forklare sig overfor de fremmødte repræsentanter, i forhold til den kritik der var rejst fra forskellig side.

Fredag den 20. Maj 1994 Og evntuelt et nummer i begyndelsen af juni måned hvis det viser sig nødvendigt med et opsamlingsnummer, specielt af hensyn til hvad der måtte ske af interessante ting på forbundets repræsentantskabsmøde, der som bekendt finder sted de sidste dage i maj måned.

I Syd-Vest havde man alle papirerne klar, og kunne derfor godt tage en debat om lovforslagene og strukturforslagene. Generelt kan man vel nok sige at kredsens medlemmer var positivt indstillet overfor de af KBU fremlagte forslag.

DEADLINE senest søndag før udgivelsesdag.

Peter Halgreen var tilstede som repræ-

2


DIVISIONSRAPPORT bedre end herrene i første division. Resultaterne fra første division (24 resultater) sammenlignet med resultaterne fra anden division (22 resultater) falder ud til fordel for anden division der har et snit pr. hold pr. kamp på 4481,63 mod 4478,37. Nok om første division - det var jo forrige spilleomgang. Nu gælder det anden divisionerne i øst. Hastværk, skal nok benyttes som undskyldningfor at redaktøren i forrige nummer opgav resultatet fra kampen GiroPolitiet som 2-6, det blev Q-8. Det er svært at kontrollere oplysningerne sent søndag aften eller tidligt mandag formiddag.

Når DIVISIONSRAPPORTENskai skrives i samme øjeblik som det sidste slag bliver slået, så bliver det selvfølgelig hastværksarbejde - og risikoen fra "smuttere" eller "misser" forøges. Ligeledes er det svært på så kort tid at få "historierne" med, historier som f.eks. denne. Til sidste 1. divisionsomgang for damer, der fandt sted i Århus, skete der følgende. KBU-damerne syntes banerne var for tørre, hvilket de klart og tydeligt gav udtryk for i beklagende vendinger. Da man så startede i første søndagsstart forventede KBU-damerne at der var blevet olieret, men ak nej! banerne var lige så tørre som om lørdagen. Nu blev det ikke ved beklagelser alene, nu blev der protesteret så det kunne høres, men det føltes som at snakke til en mur, og dog! medens der bliver holdt frokostpause ser KBU-damerne at oliemaskinen bliver hevet frem. Stor jubel og klapsalver, men det skulle man nok ikke have gjort for nu blev personalet stramme i masken og truede med at nedlægge arbejdet. Olieringen blev fortsat, men nu skete der altså lige det, at Rossini-damerne, der havde været ude af hallen i et eller andet øjemed, kom tilbage, og da de så oliemaskinen, hvad sker der så? Rigtigt, Rossini-damerne klapper i begejstring over at der kommer olie på banerne. Og nu blev der rigtigt brug for diplomati og besindighed, og det lykkedes da også til sidst at få gjort arbejdet færdig.

2.division

øst damer

Kun en enkelt spilleomgang, og så mangler der endda et resultat, nemlig fra kampen Køge 75 - Center. Men så må vi klare os uden det. Jackpot slap flot gennem denne omgang med 4277 og 8-Q på udebane over GBK og konsoliderede førstepladsen da de nærmeste konkurrenter klarede 6-2. Det gjaldt både for Politiet, der vandt med de nævnte cifre over Partner, i Rødovre og Smut 79 vandt over Starlet i Grøndal med de samme cifre. Men der er stadig kun små forskelle mellem de 3 førende hold i divisionen Nu mangler Center ganske vist resultatet fra kampen mod Køge 75, men alligevel er de på fjerdepladsen og den nærmeste klub til at komme op og "blande sig". Giro der i denne omgang fik 2 point imod Ellipsen er fortsat alene i bunden, men GBK's Q-8 nederlag bevirkede at GBK's situation blev lidt sværere. OK der er

Lidt mere om første division.

Det vil nok ikke glæde første-divisionsherrerne, men det viser sig at i sidste sammenligneligespilleomgange, har anden-divisionsherrerne været en anelse

3


stadigvæk 5 kampe tilbage, og både i top og bund kan der ske meget i disse kampe.

NY FORMAND

2. division øst herrer.

Lige på falderebet af DEADLINE får vi besked om at BBK 73 skifter formand pr. 1-2-1994.

Dobbeltomgang der gav gode løfter for de fremtidige spilleomgange. Anden division var bedre end første division. Det er muligt det ikke rigtigt kan bruges til noget i klubberne, men lidt selvtillid må det da gi' til nogle af holdene. Bedst ud af omgangene kom Jackpot, når vi taler om point, thi de fik 2 x 8-0 over henholdsvis Speedy og Trotterne, og de havde da også to meget flotte keglefald på 4597 og 4598. Sundby blev bedste keglevælter med 4627 og 4600, ialt flotte 9227. Men det gav "kun" 10 point idet kampen mod Lyngby sluttede 6-2 og kampen mod Ravnsborg blev 4-4, og så må man jo nok også sige at modstanderne, Ravnsborg, er nummer to i divisionen og det sætter 4-4 lidt i relief. Sundby er nu atter på toppen, og der er koldt deroppe. Ravnsborg er stadig med og så sandelig er HBK kommet igen efter en lidt svag periode, og Jackpots resultater giver vel også stof til eftertanke. Helt sikkert er' det, at det bliver bestemt ikke nogen foræring at vinde anden division, men det har det iøvrigt heller ikke været de sidste par år. I bunden af divisionen er Politiet nu begyndt at røre på sig. 6 point i denne omgang og Speedy fik 2 x Oså nu er der ved at være kontakt til dem. KBK 1940 skal nok selv klare paragrafferne med at holde sig væk fra nedrykningspladsen, hvilket blevtydeliggjort i den nylige spilleomgang hvor KBK 1940 hentede 4-4 mod Politiet og 6-2 over HBK. Joh, det er sandelig en spændende division at skrive hjem om.

Ny formand er:Rene Schorlemmer Måløv Hovedgade 68 st.tv. 2760 Måløv. Tlf.: 42655370 A***********.********

Ballerup Bowling Center slår dørene op i begyndelsen af februar, men det forlyder fra det vi sædvanligvis kalder, pålidelige kilder, at ejerne IKKE er interesserede i at have med den organiserede bowling at gøre. Hverken union eller kreds er kontaktet endsige indbudt til åbningen. *"'*Ak**k'AAk"AAA'

REDAKTIONEN: Børge Holm Afløjen 2, 2.tv. 2700 Brønshøj Tlf.: 4466 1422 Ungdom: Sandy Sambleben Kiselvej 1, 2.tv. 2730 Herlev Kreds 3 Rødovrekredsen : Hanne Faurschou Sandvejen 20 2665 Vallensbæk S.

4


FINTÆLLING

NOTER & NYT

Efter at Jacob Bojsen har præsteret en nøjere gennemgang af resultaterne fra Old Boy s/Girls-stævnet, er der fundet et par fejl. De er nu blevet rettet og det flytter lidt om på placeringerne.

Endelig, efter lang tids venten, er ranglisten nu "kommet på gaden". Den er så redaktøren ved, blev uddelt sidst i uge 4. Taget i betragtning at "snitsæsonen" slutter den 30. november, og at vi starter på den nye "snitsæson" den 1. december er det meget lang tid at vente. Yderligere kan tilføjes at 2 af årets første arrangementer har man måtte gennemføre med "gamle" snittal, og det er jo ikke alt for smart.

En helt ny resultatliste er vel ikke nødvendig her i bladet p.g.a. disse fejl. I herrerækken drejer det sig om hold nr. 12 fra Sporvejene. Der er hos dette hold blevet regnet forkert i sammentællingen og de får således 20 pinde mere, hvilket bringer dem op over 2400 og udløser således 2 point mere, hvilket bringer dem frem på en fjerdeplads, istedet for den sjetteplads de var noteret for i første omgang.

ORLOV Til BOWLINGNYT og andre er der tilgået melding om at Per Sørensen, seniorleder i KBU, er blevet bevilget orlov fra alt arbejde i unionen i perioden 31/1 -1994 til 1/8 - 1994. Per skal udstationeres i denne periode, og forretningsudvalget udfører midlertidigt seniorlederensarbejde.

I damerækken er det gået den anden vej. Hold nr. 10, fra BK 65 har mistet to point, og ifølge den nye resultatliste ser det ud som om en af spillerne er blevet forsynet med et forkert handicap. Dette bevirker at hold nr. 10 rykker fra en femteplads til en ottendeplads.

GLEMSOMHED

!!

To klubber har været så uheldige at benytte ulicenserede spillere på deres hold, og er derfor blevet frataget de kegler som de "ulovlige" spillere har scoret. Det drejer sig om 2 ungdomshold, og det hele skal nok ses i lyset af forglemmelse omkring licensfornyelsesproceduren der foregår sent på året. Men ærgerligt er det alligevel.

Da det for begge holds vedkommende kun drejer sig om sølle to point, er det nok til at leve med, selvom vi bliver nødt til også at erkende at kampen er hård om de midterste pladser, og det er jo nok der det skiller, når vi skal til at finde finaleholdene.

PRESSEMEDDELELSE Vi ses til Old Boy' s/Girls-stævne 27/2 i Køge Bowling Center.

den

Glostrup Bowling Center med 16 Brunswickbaner er klar til indvielse på den foreløbige adresse Banemarksvej 2a 2600 Glostrup. Åbning 6. februar 1994

red.

5


Ekspropriation - Øresundsforbindelsen Garath Bowling Center berøres kun indirekte af anlægsarbejdet. En del af parkeringsarealet foran hallen skal benyttes til arbejdsareal for ledningsomlægningen. Arbejdet påbegyndes medio februar 1994 og forventes afsluttet primo 1996.

Ny indkørsel fra Sjællandsbroen. Fra januar 1995 flyttes den nuværende indkørsel fra Sjællandsbroen frem til skellet mellem DaeIIs og vor bygning. Der tillades venstresving for færdsel med retning mod Amager, hvorimod der IKKE tillades venstresving mod Amager ved udkørsel. Bedre parkeringsforhold fra 1. februar. Fra ca. 1. februar d.å, får vi mulighed for at tilbyde vore gæster bedre parkeringsforhold. DaeIIs har udlejet en del af deres areal, som åbnes til parkering. Området vil blive bemandet med en parkeringsvagt, som vil overvåge området, endvidere vil området være oplyst om aftenen. Der vil ialt blive etableret ca. 80-100 parkeringspladser. Alle, der benytter parkeringsfaciliteterne, vil blive opkrævet kr. 10,00 i P-afgift. Dette beløb refunderes ved betaling affuld baneleje, eller ved køb af madvarer. For klubbowlere er vi i stand til at tilbyde et abonnement, gældende hele·1994. For kr. 90,00 kan vore klubbowlere få udleveret et parkeringskort i receptionen. Naturligvis kan klubbowlerne også vælge at betale kr. 10,00 pr. gang og få refunderet beløbet ved køb af madvarer. Vi håber med denne ordning at have indfriet en ønske om bedre parkeringsfaciliteter.

Med venlig hilsen

Garath Bowling Center AlS

6


I damernes sektion kan man se, at der ikke har været den store tvivl om vinderne i de spillede kampe. De er alle vundet med rimelig margin. Til gengæld må man nok forudse at der bliver nogle meget spændende kampe i den næste omgang (angivet på forsiden).

KBU-CUPPEN Damer: Køge 75-1

1587 Sporvejene-1

1514 HBK

1480 Jackpot-1 1356 Joker-1

1493 Jackpot-2

1558 Sisu-2 1452 Grøndal 1387

-Søborg-1 1462 -CKC-2 1297 -Køge 75-3 1416 -Politiet-1

Bedste resultater blev præsteret af CKC-1 med 1623, Køge 75-1 med 1587 og Politiet-1 med 1585. Hos herrerne var der flere rigtig spændende kampe. F.eks. Ravnsborg-4 mod Jackpot-1, hvor kun 13 pinde blev afgørende. I kampen Center-2 - BBK 73-1 var der 43 kegler i overskud til vinderen, men vi ved jo alle at netop i denne spilleform, og i de meget lige kampe, er det tiende og sidste rude der er så afgørende. Vi ved også at der kan flyttes resultater på denne sidste rude alene.

1585 -SAS-1 1338 -Ellipsen-2 1499 -CKC-1

1623 -Ellipsen-1

1521

De bedste individuelle dameresultater blev præsteret af Tina Søeborg, Jackpot

Herrer: Joker-1 1580 The Frogs 1699 BK Ena 1563 Ellipsen-2

1665 Lyngby-3 1650 Politiet-2 1142 Ravnsborg-4 1646 Center-2

1619

med 597, Ulla Lund, Politiet med 578, Iben Pedersen, Køge 75 med 561 og Annie Sørensen, CKC med 558.

-Køge 75-2

1644 -Sisu-1

De bedste individuelle herreresultater blev præsteret af Søren ø. Pedersen,

1774 -BK 77-1

The Frogs med 643, Arne Jensen, Sisu med 626 (det var iøvrigt i samme kamp) Verner Jensen, Jackpot med 616 og Jimmi Sonberg, Rossini med 608.

1674 -Ravnsborg-2 1613 -Rossini-2

1714

Mest bemærkelsesværdigt er nok resultatet i kampen Politiet-2 mod Giro. Bjarne Christoffersen op til sit bedste med 592 og hans holdkammeraterstøtter ham godt med 517 og 504. Som modstandere havde de "kun" to mand fra Politiet, men de kæmpede det bedste de har lært, og det var ikke så lidt. Kim Negsch scorer 586 og Jonas Dannerfjord scorer 556. red.

-Giro

1613 -Jackpot-1

1659 -BBK 73-1 1586

7


DANSK BOWLING FORBUND UDDANNELSESUDVALGET

INDBYDER HERMED TIL:

90'ERNES BOWLINGLEDER FORMÅL:

At gøre bowlingledernes hverdag lettere og højne kvaliteten i lederarbejdet igennem bevidstgørelse og brug af værktøjer.

INDHOLD:

Hvad er ledelse. Hvad er en klub. Ansvar. Målsætning. Motivationer. Nye medlemmer - Frafald. Daglig ledelse. Information. PR. Lederkvalifikationer.

STED:

Idrættens Hus 2605 Brøndby

TID:

Fredag den 18. februar kl. 18,30 til lørdag den 19. februar kl. 15,00.

PRIS:

Kr. 400,Betales. ved tilmeldingen og dækker følgende: Materialer - Undervisning - Overnatning og Mad.

TILMELDING:

Som er bindende, skal indeholde følgende: Adresse> TIf .• Klub. Sendes senest den 11. februar Til: Jeanette Kjøller Schubertsvej4,2.tv . 2450 København SV. tlf. 31175575 Navn

»

UDDANNELSESUDVALGET.

8


TOP TYVE (Herreserlerne 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20.

Børge Keller, BBK 73 Ole Rugaard, Herlev Per Hjorth, HBK John G. Olsen, Sundby Allan Bryde, Sisu Allan Kristensen, Alea Brian Frederiksen, Center Peter Hornbæk, Did Stars Per Hjorth, HBK Arne Sigvardt, Hook John Nymann, Kvik Michael Nielsen, Joker Aksel Larsen, Ravnsborg Allan Bryde, Sisu Jørgen Botting, Sporvejene Tom Andersen, Søborg Bo Nielsen, Pin Crackers Jesper Mikkelsen, Did Stars Bo Nielsen, Pin Crackers Flemming Dam stoft , Sundby

TOP TYVE (Herreserlerne 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1+2)

TOP TYVE (Herre-rækkerne) 929 888 877 872 871 871 870 868 865 863 859 856 845 844 844 843 841 840 839 837

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20.

3+4)

Torben Andersen, Lyngby Tome Kiopomarov, Grøndal Per Mundberg, FB Flemming Jørgensen, DDB Dan Hansen, DDB Mirko Madzaric, Croatia Miro Madzaric, Croatia Erik Due, Jackpot Michael Grenaae, Joker Josip Novosel, Croatia Laury Poulsen, FB Claus Krogsgaard, FB Per Soelberg, Lyngby Per Mundberg, FB Kurt Frederiksen, Speedy Leon Crunquist, DSB Jan Dideriksen. LC 82 Knud E. Lentz, DDB Flemming Jørgensen, DDB Knud E. Lentz, DDB

Erik Carlslund, Mars Max Christensen, Smut 79 Ole Petersen, Center John Vangsfeldt, LK Georg Jensen, Nesa Erik Carlslund, Mars Ole Andersen, DSB Georg Jensen, Nesa Benny Petersen, GVB Dennis Rise, Smut 79 Erik Reimer, Grøndal Anders Bendsen, Eagle Johnny Jershøj, KBK 1940 Erik Carlslund, Mars Erik Carlslund, Mars Henrik Luplav, FB Harry Johannsen, DSB Erik Landgreen, Eagle Erik Landgreen, Eagle Wendy Langtoft, Vangede

1205 1198 1170 1168 1168 1163 1159 1152 1150 1141 1134 1130 1128 1126 1121 1119 1119 1117 1115 1108

Pr. 24/1-1994

••••• **.******

857 839 827 821 818 818 815 815 816 809 808 801 801 800 796 792 790 788 787 784

Endnu engang skal det påpeges at mange af slagsedlerne er meget svære "at tyde". Jeg skal derfor opfordre holdledere 0.1. der har med skrivning af SCORESEDLER at gøre, at de skriver så TYDELIGT som muligt, at de benytter en ordentlig KUGLEPEN til at skrive med, og sidst men bestemt ikke mindst, PAS PÅ at scoresedlerne ikke bliver benyttet som underlag, for vi får det hele med på KOPIERNE. -Og skulle der så mangle et eller flere gode resultater i foranstående TOP-TYVE-lister, så er I velkomne til at ringe til redaktøren og give besked om det manglende resultat. MEN HUSK at ringe i dagtimerne, for redaktøren er IKKE hjemme om aftenen. redaktøren uu u u •••• uu •••••

9


TOP TYVE (Damerækkerne)

TOP TYVE (DS-Damer) 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 12.

16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Betinna Christensen KBK 1940856 Harty Sørensen, Ravnsborg 811 Carina Nielsen, GBK 809 Helle Svendsen, KBK 1940 800 Annemarie Olsen, Lyngby 790 Us Andersen, Sporvejene 790 Else Andersen, Jackpot 787 Gitte Ditlev, Starlet 787 Mildred Holm, Jackpot 781 Lene Svendsen, Kvik 779 Else Andersen, Jackpot 779 Jessie Petersen, Alea 773 Lene Madsen, Ravnsborg 773 Helen Willumsen, Sporvejene 773 Helle Svendsen, KBK 1940 773 Britt Christensen, KBK 1940 772 Gitte Christensen, Starlet 771 Britt Christensen, KBK 1940 770 Bente Jørgensen, KBK 1940 769 Harty Sørensen, Ravnsborg 769 Grethe Hardt, Jackpot 768

12. 13. 15. 16. 17. 18. 19.

Britta Hjorth, Center Anette Frederiksen, Mars Winnie Høyrup, Rossini Dorrit Jensen, GVB Vibeke Lagerstedt, SAS Marianne Melsted, SAS Anette Frederiksen, Mars Hjørdis Petersen, GVB Lone Roditis, VSK/Shoot Jeanne Tingleff, Center Birgit Andersen, Joker Marianne Melsted, SAS Inge Hansen, Jackpot Jeanne Tingleff, Center Jette Hansen, BK Køge Sussie Perssonn, Rossini Dorrit Jensen, GVB Charl. Sørensen, Brh.Sport Hjørdis Petersen, GVB Vita Tchu, Rossini

1205 1124 1103 1067 1064 1063 1052 1051 1046 1040 1040 1039 1035 1035 1034 1032 1027 1026 1025 1025

TOP TYVE (DS-Herrer) TOP TYVE (Dameserierne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Solvejg Rugaard, Søborg Grethe Andersen, Partner Karin Redke, Hook Anita Persson, NBC Solvejg Rugaard, Søborg Anne Use Børgesen, DSB Karin Redke, Hook Tina Rasmussen, Sisu Jette Nielsen, BK 77 Anette Bruun, Sisu Bente Makholm, Søborg Kirsten Nielsen, LC 82 Birthe Jacobsen, Allerød Elvia Rasmussen, DDB Solvejg Rugaard, Søborg Usbeth Garnum, CKC Us Kloster, Sisu Pia Thomasen, BK 77 Sonja Philipsen, FB

20. Ina Hulsen, CKC Anita Persson, NBC

Søren ø. Pedersen, The Frogs933 Per Gregersen, BK 77 908 John Jensen, LC 82 907 Henrik Jess, Rossini 904 Kim Andersson, LC 82 899 Benny Kristensen, Rossini 895 Kim Andersson, LC 82 894 Ib Ibsen, The Frogs 881 Kjeld Nielsen, VBlNalby 880 873 Rene B. Hansen, LC 82 Søren Tholle, GBK 872 Jesper Hyttel, Sisu 872 Benny Kristensen, Rossini 869 H.C. GIerup, Rossini 861 Bent Knudsen, Sisu 857 Ole B. Hansen, Ellipsen 856 Parly Holm, VBlNalby 853 Lasse Unnemann, Center 852 Karlo Undstrøm, HBK 852 851 20. Lars Bo Hansen, Jackpot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

780 732 726 713 712 710 709 704 703 700 697 696 696 693 690 689 689 685 683

679 679

10


RESULTATER

og

STILLINGER: DS 3· HERRER: Grøndal 6-4270 HBK

-Sporvejene 2-4224 -Joker 2-4461 -Rossini 6-4452 -BeI.I.F.

6-4560 Sisu 2-4337 SAS 4-4168 LC 82 6-4399 BeI.I.F. 2-4217 Rossini 4-4208 GBK 6-4599 Sporvejen. 3-4284 LC 82 2-4404 Sisu SAS LC 82 Grøndal HBK Rossini GBK BeI.I.F. Joker Sporvejene

DS 4·

11 65 56 50 46 42 40 38 38 34 31

49140 47374 48801 46927 47501 46012 48207 46176 47571 46385

HERRER:

Jackpot 4-4392 VBINalby 5-4160 Flintstone 2-3946 Ravnsborg 4-4360

4-4212 -GBK 2-4242 -Joker 6-4312 -SAS 4-4132 -HBK 2-4390 -Sisu 5-4214 -Grøndal 6-4408

-BK 77 4-4438 -BK Køge 3-4114 -The Frogs 6-4035 -Ellipsen 4-4402

GBK 2-4256 Flintstone 6-4082 The Frogs 6-4391 Center 6-4139 Ravnsborg 2-4209 Ravnsborg 3-4342 The Frogs 0-4149 Center 4-3953 Flintstone 4-3984 GBK 4-4223

-BK 77 6-4326 -Ellipsen 2-3999 -Jackpot 2-4222 -VBINalby 2-4033 -BK Køge 6-4398 -Jackpot 5-4357 -Ellipsen 8-4361 -BK 77 4-4078 -VBINalby 4-4257 -BK Køge 4-4275

Center Ravnsborg Jackpot The Frogs BK77 BK Køge Ellipsen VBINalby GBK Flintstone

12

KS 1A· SAS 4-4132 Trotterne 4-4002 Herlev 4-4133 BBK 73 6-4132 Lyngby 6-4050 Trotterne 2-4064 GBK 6-3907

63 60 56 52 50 50 50 39 33 27

52098 51442 52142 50709 51468 51060 50217 50222 50218 47844

HERRER: -HBK 4-4151 -GBK 4-3985 -Smut 79 4-4079 -BK 77 2-4078 -SAS 2-3633 -BBK 73 6-4279 -Herlev 2-3827

11

HBK 8-4398 BK 77 6-4189

-Smut 79 0-4020 -Ravnsborg 2-4084

BBK 73 Smut 79 Lyngby BK 77 HBK Trotterne SAS Herlev GBK Ravnsborg

11

KS 1B·

58 54 54 46 44 44 40 36 33 31

46302 45606 45258 45708 45544 43912 43345 44403 43259 43405

HERRER:

VSK/Shoot 4-4052 Jackpot 8-4502 Grøndal 0-4022 KBK 1940 8-4219 Søborg 8-4378 Partner 2-3994 Vangede 0-3976 BK Ena 0-3845 Søborg 4-4312 HBK 4-4272

-HBK 4-4155 -Partner 0-4071 -Joker 8-4209 -Vangede 0-4033 -BK Ena 0-3828 -VSK/Shoot 6-4066 -Joker 8-4367 -Grøndal 8-4124 -Jackpot 4-4206 -KBK 1940 4-4281

Joker KBK 1940 Søborg Jackpot HBK VSK/Shoot Grøndal Partner Vangede

11 68 50 50 46 46 45 40 39 28 28

BK Ena

47889 46265 46225 45945 45795 45086 45142 45097 44883 42631


KS 2A·

HERRER:

BK 77 2-3994 Sporvej. 8-4019 Hook 8-4092 LK 2-3992 Old Stars 2-4230 Køge 75 0-4067 Center 4-4000 BK 65 2-3852

-BK 65 6-4157 -Center 0-3859 -Køge 75 0-3817 -Sisu 6-4190 -Alea 6-4386 -Sisu 8-4346 -Hook 4-4024 -LK 6-4059

Sisu Old Stars Alea Køge 75 Sporvej. LK BK 65 BK 77 Center Hook

11 64 10 60 54 11 52 10 46 11 34 34 10 32 11 24 24

KS 28·

47711 43074 41296 45071 40633 43514 42043 38435 43398 42065

HERRER:

Ellipsen 8-4044 Politiet 4-3907 Sundby 6-4349 Joker 4-4050 Giro 6-3961 Nesa 2-3895 Sundby 4-4096

-BK 77 0-3644 -Pin Crackers 4-3877 -Kvik 2-4167 -Nesa 4-4035 -Jackpot 2-3855 -Ellipsen 6-4058 -Giro 4-4063

Kvik 8-4382

-Politiet 0-3245

-Pin Cracker 6-4112 -Joker

BK 77 2-3917 Jackpot 6-4051

2-4030

11 65 Ellipsen Sundby 63 Jackpot 52 Giro 52 Kvik 52 Pin Crackers 52 Joker 36 Nesa 34 Politiet 24 BK77 12 KS 3A·

44343 46276 45871 45515 45141 44730 43526 43038 41130 41126

HERRER:

Grøndal 6-3967 LC 82 2-3713 Ravnsborg 2-3748 Lyngby 2-3326 Croatia 8-4281

-GBK 2-3672 -Søborg 6-3922 -DDB 6-4019 -Brh.Sport 6-3578 -Køge 75 0-3978

DDB Croatia Lyngby Søborg LC 82 Grøndal Køge 75 Brh.Sport GBK Ravnsborg

10 66 64 49 44 41 36 36 26 26 12

42637 42109 39225 38166 39277 38372 37750 37809 37623 34862

6-3571 Kvik 2-3855

2-3434 -Ellipsen 6-3960 -Joker 6-3722 -Jackpot 4-4070 -BeLLF. 4-3589

Speed y 2-3515 BK Køge 4-3944 Ellipsen 4-3641

11 62 56 10 56 42 11 41 40 40 38 10 25 24

Jackpot BK Køge VBINalb. Grøndal Joker Speedy Ellipsen BeLI.F. BK 77 Kvik KS 4A·

HERRER:

Parken 8-3786 NBC 6-3861 Sporvej. 0-3538

-Hook 0-3236 -Jackpot 2-3620 -CKC 8-3753

NBC Parken CKC Jackpot Sporvejene Hook

7

KS 48·

43307 42503 37753 37825 40962 41719 39856 40767 34638 36775

38 38 34 30 30 4

27171 ·26005 26811 26157 25968 22868

HERRER:

4-3693 BK77

-Grøndal 2-3892 -Joker 4-3749 -BK Køge

S0B 8-3536 ABC 8-3468 FB 8-4230 Lyngby 0-1726

-Lynqby 0-0000 -VBINalby 0-2976 -ABC 0-3577 -BBK 73 0-3630

7-3787 VBINalby

1-3771 -Speedy

VBINalb. 0-3266

-S0S 8-3595

KS 38· Jackpot 6-3983 Bel.l.F.

HERRER:

12


SAS GVB Mars Køge 75 BeI.I.F.

KS 1A - DAMER: Starlet Grøndal BBK 73

34 24 14

44233 45005 42706

DS 4 - DAMER: Jackpot 4-4039 Alea 0-3873 BK 77 2-3637 GBK 6-3842 Kvik 4-3717 Jackpot 8-3979 Alea 4-3881 KBK 1940 8-4349 CKC 8-3938 Ravnsborg 4-3900 Ravnsborg 8-3992 CKC 8-3768 Jackpot 6-3960 KBK 1940 8-4344 Alea 6-3727

-Ravnsborg 4-4064 -KBK 1940 8-4404 -CKC 6-3960 -HBK 2-3588 -BK Køge 4-3768 -GBK 0-3650 -BK 77 4-3792 -BK Køge 0-3847 -HBK 0-3528 -Kvik 4-3889 -HBK 0-3501 -BK Køge 0-3501 -Kvik 2-3747 -BK 77 0-3694 -GBK 2-3689

KBK 1940 Ravnsborg CKC Jackpot Alea Kvik BK Køge GBK HBK BK77

12 84 80 74 52 49 42 40 25 18 16

50711 48152 46404 46506 45351 45049 44678 44135 43504 42445

CKC 2-3296 Politiet 2-3168 LC 82 6-3547 NBC 2-3517 Partner 2-3406 Hook 6-3317

-NBC 6-3394 -Søborg 6-3510 -Hook 2-3224 -LC 82 6-3497 -CKC 6-3498 -Politiet 2-3261

Søborg NBC CKC Partner LC 82 Hook Politiet

8 9 8 9

40 38 38 38 32 28 22

Ellipsen Rossini

27989 29991 29951 27701 26774 29397 29700

-DDB 4-3303 -BK 77 8-3417 -Sisu 2-3193 -FB 0-0000 -Grøndal 7-3322 -ABC 8-2844

BK 77 8 Sisu DDB Grøndal Allerød BC FB

50 42 41 39 14 12

Køge 75

-Ellipsen 4-3582

13

23193 22786 22956 23764 21495 24581 13907

Center 10-3395

-GBK 2-3095

Center SAS Jackpot VSK/Shoot GBK GVB BK77

7 6

7

62 50 50 44 27 23 8

24764 20481 20367 21671 23234 16567 13098

RÆKKE A2 - DAMER: LK 6-3575

-Eagle 6-3466

Joker Kvik Brh.Sport Eagle LK BK Køge HBK

6

7

54 42 38 40 40 36 12

21040 21245 17775 23642 23445 20241 15562

RÆKKE 82 - DAMER:

28367 28483 28751 27427 23682 12880

RÆKKE A1 - DAMER:

8-3505

7 6 7

54 52 48 36 34 30 10

RÆKKE 81 - DAMER:

KS 18 - DAMER: BK77 4-3282 ABC 0-2855 DDB 6-3504 Grøndal 8-3530 Sisu 1-3198 FB 0-0000

6

Hovsa B. 10-3190 Ravnsborg 6-3312 Lyngby 2-2766 Sporvej. 12-3540 Pin Crack 6-3233 SØB 10-3392

-sø B 2-2915 -Sporvejene 6-3402 -Pin Crackers 10-3165 -Lyngby 0-2734 -Hovsa B. 6-2915 -Ravnsborg 2-3125


FB S0B BBK 73 Allerød Lyngby YBINalby

8

64 46 34 26 15 11

43822 30195 29633 28733 22225 26710

Sisu Partner DSB Yangede Eagle Alea

6

5

RÆKKE B2-

57 46 32 28 24 17

22852 20876 20926 21662 17616 16646

HERRER:

Erik Carlslund, Mars Ovenstående

1205

pr. 24/1-94

.,,**u****** ************ KBU·DAMERNE:

RÆKKE Ai . HERRER: GYB 0-3685 FB 12-4051 Eagle 12-4205 DDB 6-3983 KBK 1940 4-3745

-Eagle 12-4180 -KBK 1940 0-2643 -FB 0-3752 -GYB 6-3969 -Mars 8-4040

Eagle Mars GYB FB DDB KBK 1940

7

60 55 46 42 32 17

28477 28767 27710 27684 27314 25113

S0B 12-3854 LK 12-3513 LK Nesa S0B Køge 75 BK 77 Grøndal

-Nesa 0-0000 -Køge 75 0-3031 6

5

RÆKKE A3. Pin Crack Smut 79 Center Hovsa B. NBC

38 32 30 12 8

66 48 44 16 16 14

DS 3-

22591 19232 21781 19115 16256 13577

HERRER: 3629 3611 3512 3161 3284

RÆKKE Bi • HERRER: Politiet 0-0000 YSK/Shoot 12-3732

-Alea 12-3216 -SAS 0-3047

DSB Alea YSK/Shoot SAS GYB Politiet

5 6

RÆKKE A2.

54 18306 52 22176 51 22650 24 19811 23 17874 trukket

Smut 79 6 Center Pin Crackers NBC Hovsa Bodega

236 198 140 94 52

--

23008 21710 20450 19654 18269

*****.****

Højeste score i DS Søren ø. Pedersen, The Frogs Højeste score i KS

-Yangede 6-3512 -Partner

4-3536

8-3752

Børge Keller, BBK 73

929

Højeste score i Rækkerne

14

-

Sporvej. 8-3987 Starlet 4-3739 Joker 4-4038 Grøndal 2-3641 BK 65 8-3787 Lyngby 4-3770 Sporvej. 6-3979 Jackpot 4-3977 Sundby 6-3917 Grøndal 2-3742 Sporvej. 4-3911 Sundby 6-4040 Lyngby 6-3764 Grøndal 0-3653 Jackpot 6-3890

-Lyngby 0-3848 -HBK 4-3784 -Jackpot 4-4134 -Sundby 6-3872 -BBK 73 0-3441 -BK 65 4-3718 -Starlet 2-3857 -HBK 4-4047 -BBK 73 2-3622 -Joker 6-3897 -BK 65 4-4033 -Joker 2-3751 -HBK 2-3593 -Starlet 8-3933 -BBK 73 2-3548

BK65 Sporvejene Sundby HBK Jackpot

12 68 66 58 58 56

45202 46415 46645 46358 47139

52 50

46465 46129

933

HERRER:

Sisu 6-3479 DSB

DAMER:

Joker Lyngby


7 Sporvej. Hovsa S. S0S Ravnsborg Pin Crackers Lyngby

60 54 44 44 34 16

Højeste

i DS:

score

23383 21699 22385 21916 21091 16702

score

i KS:

Solvejg Søborg

Rugaard,

Højeste

score

780 i Rækkerne

Britta Hjorth, Center Ovenstående

1205 pr. 24/1-94

************* *****.**.**** UNGDOMMEN UNGSENIOR

I KBU 1:

Jackpot 0-3507 Sisu 8-4040 Grøndal 2-2894 Sporvej. 0-3459 GVS 6-3895 Køge 75 0-2696 Grøndal 4-3572 Joker 12-4195

-GVS 12-4021 -Sporvejene 4-3900 -Joker 10-3388 -Joker 12-4032 -Sisu 6-3973 -Jackpot 12-3484 -Sisu 8-3792 -Jackpot 0-3333

Joker

9

96

8 9 8

37411

82 70 38 32 30

O

YNGLINGE

Bettlnna Christensen KBK 1940 856 Højeste

Sisu GVS Grøndal Jackpot Sporvej. Køge 75

1:

Center 12-3924 Sisu 4-3732

-HSK 0-2774 -GBK 8-3768

Joker 8-4182 GBK 10-4202 HBK 2-3533 Jackpot 8-4053

-Jackpot 4-3923 -Center 2-3658 -Joker 10-4194 -Sisu 4-3939

Joker GBK Jackpot Center Sisu HBK

8

YNGLINGE

2:

Køge 75 Sundby Pin Crack Sporvej. Sisu

40 34 34 12

O

Køge 75 Pin Crack. Sundby Sporvejene Sisu JUNIOR Jackpot 4-2535 Center 8-2445

36793 31597 28314 30488 28227 15672

76 76 56 50 38 16

Center 6 GBK Sisu Sporvejene Jackpot Pin Crackers

GBK 4-1586 CKC 0-1711 Sisu 8-2057

32803 32073 31305 26977 30115 27627

22191 21736 21620 15678 7957

1: -Sisu 4-2630 -Pin Crack 0-1314

15

-Sporvej. 4-2459 38 34 28 26 18

O

14985 16289 15167 13819 13211 8840

JUNIOR 2:

3307 3146 2885 1961 0000 248 238 216 98 40

GSK 4-2500

-Grøndal 4-1676 -KBK 1940 8-1848

-Hook 0-1734

Sisu GBK CKC Hook KBK 1940 Grøndal

6

PUSLINGE

1:

Sisu-1 8-1816 CKC 2-1359 Hook 4-1354 Sporvej. 2-1360 Jackpot 8-1559 Sisu-2 0-1142

-GSK 0-1104 -Sporvejene 6-1528 -Jackpot 4-1422 -Sisu-1 6-1601 -CKC 0-1309

Sisu-1 Hook GBK Jackpot Sporvej. CKC Sisu-2

8

36 34 28 24 20 4

11642 10040 10434 10524 10825 6015

-Hook 8-1410

7 8

61 37 36 26 22 22 12

13566 11083 10013 10990 10610 10433 8265


PUSLINGE 2: KBK 1940 0-1012 Sisu 2- 975 Hook 4-1094

-HBK 8-1524 -GVB 6-1217 -GBK 4-1095

HBK GVB Hook GBK KBK 1940 Sisu-3

6

42 32 22 22 18 8

PUSLINGE·DRENGE: Jesper Nielsen, Sisu 720

Ovenstående U HU:U'''''''

7841 6809 5922 5540 5434 5528

*********IIr**

************ Højeste score: UNGSENIOR-PIGER: Hanne Frederiksen, Joker 1168 UNGSENIOR-DRENGE: Michael Juul Jensen, Joker 1218 YNGLINGE-PIGER: Nina Christensen, Joker

1124

YNGLINGE·DRENGE: Tim Redke, Center 1171

JUNIOR·PIGER: Mette G. Jensen, GBK

710

JUNIOR·DRENGE: Thomas Hjorth, Center

812

PUSLlNGE·PIGER: Maria Jensen, GBK

711

pr. 24/1-94

Profile for Bowleren

KBU bowlingnyt - Nr. 02 (1994)  

Redaktør: Børge Holm

KBU bowlingnyt - Nr. 02 (1994)  

Redaktør: Børge Holm

Profile for bowleren
Advertisement