Page 9

Angår protesten andet slag i en rude, skal bowleren spille en provisorisk kugle imod den kegleopstilling, der er tale om, medmindre det drejer sig om en protest vedrørende en fejl, som gør det unødvendigt at spille en provisorisk kugle. En notering af begge scoreresultaterne for den rude, hvori der er afgivet et provisorisk slag, skal foretages, og protesten afgives til unionens spilleudvalgsformand.

3_0 PROTEST En klub kan før eller under en kamp protestere mod en række forhold, som omtales i det følgende (§ 3.1). En sådan protest rettes mundtligt til turneringslederen, som i hvert enkelt tilfælde afgør sagen efter nedenstående retningslinier (§ 3.1 pkt. a-g). Om opretholdelse af en protest efter kamp se § 3.2.

3.1 PROTEST FØR OG UNDER EN KAMP a)

b)

c)

protest mod modstanderens påklædning. Enhver afvigelse fra reglementeret påklædning indberettes af turneringslederen til unionens spilleudvalgsformand og påtales overfor holdlederen, uanset om der nedlæggesprotest fra modstanderen (jvnf. 1.2) protest mod baneforhold. Turneringelederen retter henvendelse til halledelsen og anfører protestens indhold. Såfremt halledelsen indvilger i at forbedre forholdene kan turneringslederen udskyde/afbryde kampen i indtil 15 min. Forsinkelsen meddeles begge holdledere. Såfremt halledelsen ikke indvilliger i at forbedre forholdene, må turneringslederen afvikle kampen som planlagt. protest mod forholdene i hallen. Det er turneringslederens pligt at sørgefor: - at tilskuerne til en kamp ikke opholder sig ved banerne, men kun på de dertil indrettede tilskuerpladser. - at der ikke fotograferes med blitz under kampen, uden tilladelse fra begge (alle) holdledere, som har hold i kamp. - at spillerne og holdlederne ikke indtager alkoholiske drikke under kampen. - at spillerne og holdlederne ikke ryger under kampen. Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

9

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement