Page 7

2. 3.

Kegler som væltes eller skubbes fra deres rette plads af en kugle, som løber ud af banen, før denne når keglerne. Stående kegler som væltes, mens de faldne kegler fjernes, eller som væltes af en automatisk keglerejser (hvis keglerejseren vælter en kegle, fordi denne i første slag er skubbet bort fra keglemærket, skal turneringslederen foranledige, dog om muligt, keglen genoprejst hvor den stod lige før den blev væltet).

2_5.c MANGLENDE KEGLE(r) Hvis det opdages, umiddelbart efter at en spiller har afgivet sin kugle, at en eller flere kegler mangler i kegleopstillingen, skal keglerne genrejsesog slaget gøres om. Hvis turneringslederen opdager, at en spiller drager fordel af mangelfuld kegleopstilling, skal spilleren indberettes til unionen.

2.5.d DØD KUGLE En kugle skal erklæres død, hvis et af de følgende tilfælde indtræffer: a) hvis en spiller bowler på forkert bane eller uden for tur b) hvis nogen kegle, som spilleren bowler mod, på en eller anden måde bevæges c) hvis en spilIers kugle kommer i berØring med et fremmedlegeme. Turneringslederen kan endvidere erklære en kugle død, dersom en spiller forstyrres under afleveringen af kuglen og spilleren, inden kuglen rammer keglerne, protesterer ved at række armen i vejret. Endød kugle tæller ikke. Keglerne skal genrejsesefter at årsagen til, at kugles erklæres død, er blevet fjernet, og spilleren skal gøre sit slag om.

2.5.e KEGLER SOM STAR FORKERT I FØRSTE SLAG Såfremt det opdages, straks efter en kugle er afleveret enten mod samtlige 10 kegler eller mod en spare, at en eller flere kegler ikke står rigtigt, uden at dog nogen mangler, skal det resulterende keglefald tælle. Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

- 7

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement