Page 5

2.1. OVERTRÅDT Der er begået overtrådt når en del af bowlerens person eller ejendele, bortset fra bowlingkuglen, under eller efter afleveringen af kuglen berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linie med eller forbi overtrædelseslinien. Hvis en spiller begår overtrådt, skal det dømmes og noteres i regnskabet, selvom fotocellerne ikke registrerer den. Der er eksempelvis overtrådt a) hvis en spiller taber en genstand fra lommer eller hånden ud på banen b) hvis en spiller får overbalance og derfor støtter med den ene hånd på banelegemet eller på låget til kugleturen ude forbi overtrædelsesl inien. tvivlstilfælde har turneringslederen afgørelsen, som dog kan indankes som protest (se § 3.1). Hvis en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel af at der dømmes overtrådt, skal han omgående bortvises fra banerne. Han kan ikke erstattes af en anden spiller. Overtrådt markeres med et "F" i det pågældende rudefelt og tælles som nul væltede kegler. Såfremt fotocellerne markerer for overtrådt, men spilleren alligevel Ønsker at protestere mod at denne dømmes, skal holdlederen straks henvende sig til turneringslederen og nedlægge protest. 2.2. OVERTRÆDELSESDETEKTOR/-DOMMER Turneringslederen skal før starten på en turneringsdag afprøve fotocellerne. 2.3. TALKUM Hverken på tilløbsbane og spilleplads eller på selve banelegemet er det tilladt nogen spiller at afmærke eller påføre noget stof som kan skade, misdanne eller efterlade den i en sådan grad, at det forringer andre bowleres mulighed for at drage fordel af de sædvanlige vilkår. Anvendelse af sådanne stoffer som Aristol, talkumpudder, pimpsten, harpiks og lign, på ttllebsbaner og spilleplads og brugen af bløde gummisåler og -hæle, som kan smitte af og på den ene eller Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

5

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement