Page 12

b)

c)

d)

e)

en spiller, som med vilje begår overtrådt, for at drage fordel af, at der dømmes overtrådt, skal omgående bortvises fra banen. en spiller, der har modtaget en klar og utvetydig advarsel af turneringslederen og ikke efterkommer denne, vil blive indberettet til union/forbund med opfordring til at tildele spilleren en eler flere dages karantæne. Kun i yderste nødsfald, og hvis spilleren er helt umulig at overtale til at genoptage spillet i ro og orden, kan turneringslederen bortvise spilleren. I alle kampe, hvor turneringslederen har grebet ind eller en af parterne har nedlagt protest, må turneringslederen så udførligt som muligt, nedfælde alle detailler i turneringslederhåndbogen i hallen, og så vidt muligt fil spillerens (holdlederens) opfattelse af det omhandlende problem. Alle bØr underskrive protokollen. Hvis en bortvisning senere underkendes, skal kampen genoptages med de samme spillere, som holdet havde i den sidst spillede rude, inden bortvisningen fandt sted. Union/ forbund betaler den pågældende baneleje/rejseudgift.

5.0 REKORDER Rekorder kan kun godkendes, såfremt betingelserne, nævnt i § 27, stk. 4, er overholdt. Stævne- eller turneringsledelse skal ved anmeldelse af en ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver, af Dansk Bowling Forbund, godkendt bowlinghal, og indsende denne blanket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrangementet, ved sin påtegnelse af anmeldelsesblanketten indestå for, at det pågældende resultat er opnået under de betingelser, som er foreskrevet i § 27, Dansk Bowling Forbunds Rekorder. 6.0 SPILLEBERETTIGEDE SPILLERE Turneringslederen er bemyndiget til at kræve gyldigt licenskort forevist og skal indberette eventuelle mangler af licenskort eller årsmærker til unionen.

12

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement