Page 3

~Iædelig

Jul

*

Merrv Christmas

*

Frohe We~hnachten

* Glædelig

~ul

* Merry

Chrlstmas

c:

Q)

+-'

~ o ro c:

~

-- 'c:

Q)

~ Q) ~

.... u..e.. -._______________ _ - ,-,

_

* s:

=====~c..:...J_________

•••

.•.

__

-_---____

_

_

Cl)

••••

__

J

,--------,=.<

••

()

<J)

zr ...,

ro

E

+-' <J) o;:

-

~o

3

~

Q) <J)

o > ~

- *

~ .-1:--- ------------~

----------------v

••

-,

.......,~~~---.;!';_o '~-l

::J

- ...," :::r

-

Cl)

-

Cl)

-

-

Q) (")

-

r-+

~ :::r

Ol Q)

""Cl

ru

~~~~!:!!!!!.'-.!!.!:.~=

l?

-

::J

:::r

~

•• c: Q)

+-'

s: o ro c: ~

'c:

Q)

~ Q) ~ '"' c-------------u..

* ~~~~~~= s: _______________ c _. _. ..., ..., -c

- ,--------,

••

-()

<J)

ro

tr

E

~o

<J)

+-' <J) o;:

r-+

s:

-

U

> ~

-w-~

-------

121!!lt!:~~~~~ ..................

_...

....•.

3

Q) <J)

-_ "*

- ..........••

--..•......

- o

-

:::r

•• ::J --,

-

CD

Ol

-

-

ru

~..?

:::r ::J

Q)

-

o :::r

-

CD

Q)

""Cl

s

Cl)

-

1035 -

r-+

::J

.)

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Julemærke - (1981)  

Dansk Bowling Forbunds Julemærke - (1981)  

Profile for bowleren
Advertisement