Page 1

OFFICIELT

MEDLEMSBLAD FOR DANSK BOWLING NR. 5 . JUNI 1981 ·10. ÅRGANG

FORBUND

DE DANSKE, MESTRE

FRANK Ny

RASMUSSEN

formand

DBwF

En stolt holdleder, Klaus Hansen, sammen med de danske mestre i 6mands hold, Stenhuset. I forreste række: Vibeke Bull, Jette Hansen og Marian Jensen. I bageste række: Lone Klitgaard, Grethe Toftgaard, Tove Madsen og Henny Larsen.

De danske mestre fra SISU, forrest John Thomasen og Arne Jensen, i medten Jergen Skriver, formanden Gert Nielsen og holdleder Svend Jarlstrøm. Bagerst: Erik Jarlstrøm, Michael Kloster og Georg Jensen.

Vedr. EM 19.-27. juni 1981 UK har på sit møde d. 16. maj udtaget nedendtående nettohold til EM I Frankfurt: Damer: Susan Damstoft, Sundby J ette Hansen, Stenhuset Marian Jensen, Stenhuset Lone Klitgaard, Stenhuset Birgitte Lund, Sisu Anette Petersen, Hook Holdleder: Poul Erik Larsen Herrer: Johnny Christiansen, Stenhuset Jan Donde, GBK Gert Gjertsen, Sundby Poul J uhl, Rossini Leo Klitte, Hot Spot Michael Kloster, Sisu Holdleder: Knud Theis Hjemmereserver: Lone Andersen Exodus og Jørgen Iversen, Fight. Ralf Donde, UK


Seniorbarometer

bowleren Officielt medlemsblad for Dansk Bowling Forbund 10. årgang· Nr. 5 . Juni 1981 Oplag: ca. 4200 Udgivet af Dansk Bowling Forbund Idrættens Hus, 2600 Glostrup TIl. 02·455555, lokal 234 Kontortid: Mandag 19.00-22.00 Formand: Jørgen Højager (JH) Indbetalinger: Giro 146812 Redaktion: Børge Holm (ansv.) (BH) Åfiøjen 2, 2., 2700 Brønshøj Tlf. 02·949804 Kontortid: Alle hverdage kl. 11.00-12.00 Fyn: Carsten Petersen (CP) Thune Nielsensvej 6, 5260 Næsby Tlf. 09·180306 Jylland: Per Rasmussen (-pr) 01stedvej 5, Lisbjerg, 8200 Arhus N Tlf. 06·231661 Steen Tørner (ST) Løvenborgparken 94, 9400 Nørre Sundby Tlf. 08·176107 Ungdom: Kurt Jensen (KJ) Vestergårdsvej 18, Sulsted 9380 Vestbjerg Tlf. 08·262297 København: Mildred og Børge Holm (MB) Afløjen 2, 2., 2700 Brønshøj TIl. 02·949804 Ungdom: Jens B. Rasmussen (JB) Bergthorasgade 40, 2300 København S Tlf. 01 ·579755 Sjælland: Mogens Hald Petersen (mhp) Wivi an Arvesen (WA) Vejlebrovej 120,2. tv., 2635 Ishøj Tlf. 02·7377 18 Ungdom: Nanna Bork (NB) Vedskøllevej 51, 4651 Vallø Tlf. 03·674698

Jeg havde håbet at kunne overrække diverse pokaler til årets vindere under de danske mesterskaber, men desværre er der stadig turneringskampe, der ikke er afsluttet endnu, og det betyder, at pokalerne vil blive overrakt i starten af den nye sæson. Sidste Danmarksturneringsomg.gavikke et eneste nyt resultat på listen, så det er stadig Anette Petersen fra Hook med 1257 og Eivind Madsen fra Stjernen 67, der er de bedste bud på de to pokaler, og det vil betyde, at Stjernen 67 beholder pokalen for herrernes vedkommende, da det jo er Thorkild C. Jensen, der har den i øjeblikket for den danske rekord på 1410, mens Margit Nielsen fra Chock må sende den tværs over bæltet. Som det måske er nogle bekendt, er det min sidste medvirken i Bowleren, og som følge deraf vil jeg heller ikke kunne føre dette barometer. Jeg håber, at i det mindste nogle har læst tallene. pr.

Damer 1 Anette Petersen, Hook 2 Anette Petersen, Hook 3 Karin Mathiasen, Fight 4 Jette Hansen, Stenhuset 5 Marian Jensen, Stenhuset 6 Birgitte Lund, Sisu 7 Eta Bodilsen, Fight 8 Ilse H. Rasmussen, SAS 8 Margit Olsen, Puds 8 Margit Nielsen, Chock 8 Helle Jensen, Hot Spot 12 Henny Larsen, Stenhuset 12 Lene Kandbgorg, Puds 14 Inge Hansen, Viking 14 Anne Roth, Sundby 16 Eta Bodilsen, Fight 16 Birgitte Lund, Sisu 18 Helle Jensen, Hot Spot 19 Anne Rath, Sundby 20 Else Klitte, Hot Spot 20 Margit Bangsø, Fight 22 Harty Sørensen, Ravnsborg . 23 Else Bach Larsen, Kvik 24 Ingelise Møller, Puds 25 Kate Nybro Christensen, Sundby... 26 Jette Hansen, Stenhuset 27 Pia Jørgensen, Sisu .. 28 Margit Bangsø, Fight 29 Lone Klitgaard, Stenhuset

1257 1250 1249 1246 1245 1231 1227 1223 1223 1223 1223 1215 1215 1212 1212 1211 1211 1210 1205 1204 1204 1203 1202 1199 1198 1196 1194 1193 1191

30 Karin Mathiasen, Fight

.

1190

Herrer 1 Eivind Madsen, Stjernen 67 . 1402 2 Jørn T. Iversen, Fight . 1380 3 Knud E. Jensen, Stjernen 67 1370 4 Torben Hansen, Hot Spot . 1359 5 Kenn Bruun, Stjernen 67 . 1355 6 Eivind Madsen,Stjernen 67 .. 1331 7 Flemming Damstoft, Sundby 1321 8 Erik Nielsen, Hellerup . 1317 9 Villy Poulsen, Strike, JBU . 1314 9 J ohs. Jørgensen, ST . 1314 11 John Husum, MBK 78 . 1313 12 Per Carlsen, Sundby . 1312 13 Bo Carlsen, Sundby . 1305 13 Jan T. Iversen, Fight . 1305 15 Bjarne Lindholm, Exodus . 1304 16 Ole Busch, B 64 . 1300 17 Preben Hvidbjerg, Uldjyden 1296 18 Johnny Christiansen, Stenh .. 1292 19 Niels Chr. Mortensen, Fight. 1291 20 Kurt Petersen B 64 . 1290 21 Peer Madsen, LBC . 1288 22 Gert Nielsen, Sisu . 1287 23 J an Jørgensen, Fight . 1285 24 Bent Petersen, Joker . 1283 25 Dennis Steffensen, Top 10 . .1282 26 J ens Rasmussen, B 64 . 1277 27 Preben Andersen, Exodus . 1274 28 John Thomassen, Sisu . 1273 28 J an Jørgensen, Fight . 1273 28 Poul E. Larsen, Stenhuset . 1273 Nye resultater ket med *.

er som sædvanlig mær-

CKC·herrehold På CKCs sidst afholdte generalforsamling, blev det vedtaget at der nu kan optages herrer i CKC. Det er en naturlig følge af det ungdomsarbejde, der igennem nogle år er udført i CKC. Der er på indeværende tidspunkt tilmeldt et herrehold til KBUs turnering i sæsonen 81-82. Tilgangen af herrer er i første omgang kommet i kraft af familieforhold, men også helt nye spillere er på vej, og KBU kan glæde sig over at der hermed er skabt basis for nye licensspillere. BOWLEREN ønsker CKC held og lykke med den nye afdeling. bh

Annoncer: Børge Holm (se ovenst.) Montage: g'graphic, Teglgaardstræde 15, 3., 1452 København K. Tlf. 01 ·1551 14 Sats: Hansen & Winther, Skt. Peders Str. 27, 1453 København K. Tlf. 01 ·159262 Tryk: SM·offset, Saltværksvej 134, 2770 Kastrup. Tlf. 01 ·51 71 79 NÆSTE NUMMER udkommer? ISSN?

2

Medhjælp til kontor 1/2 DAGS JOB PÅ FLEX-TID Er du god til engelsk? Kan du skrive på rnaski ne ? Har du en god ordenssans ? Så har DANSK BOWLING FORBUND et afvekslende og spændende job til dig. . Der må regnes med een ugentlig aftenvagt. Henv. til MIDTE LARSEN på tlf. 01 70 42 79


Danske mesterskaber Fantomspilleren Tommy Kiintskov endnu engang dansk dobbeltmester

Kun en spiller over pari efter indledende runde vidnede om svære baneforhold i sæsonens afsluttende arrangement, danmarksmesterskaberne individuelt og for par, der som hovedparten af sæsonen 80/81 fandt sted i publikumfjendske Scan-Bowl. Fantastisk

Hook-triumf

Et kort øjeblik efter fintællingen af slagsedlerne fra DM-finalen for damer lød der et brag på kontoret. Det var UKformand Ralf Donde, der havde besvær med nogle stole. Så vidt jeg husker, er det ikke før hændt, at en klub har sat sig på samtlige tre medaljer i et DM, men det var netop hvad der skete for Hook i 1981. Forud var imidlertid gået en finale, hvor føring og placeringer havde skiftet enormt meget, men Hook-damerne Yvonne Steffensen, Anette Petersen og Edy Steffensen forstod altså at slå til på rette tidspunkt. Efter de indledende runder var der helt andre navne i toppen med mesteren fra 1979 Jette Hansen aller øverst. Hun havde 1567, og nærmeste konkurrent var Tove Madsen, også fra Stenhuset, der lå på 1559. Som nummer tre kom så de indledende runders største overraskelse, ynglingespilleren Jette Håning fra Puds, der ved hjælp af 4 danske ynglingerekorder var kravlet op 1552. Efter 6 serier havde hun 1256, men den megen opmærksomhed gav åbenbart nerver til sidst. Ellers var det et felt med en mængde kendte navne, hvor man også bemærkede Jette Larsen fra Henkel, der jo også var langt fremme ved DM 1980, Yvonne Nielsen fra Sisu, der med stor mave havde 1497, og Karin Engelhardt fra Smut 79, der er ret ukendt i det mørke Jylland. De første serier gik nogenlunde stabilt med de tre Jette'r i front, mens Anette Petersen nærmede sig og Yvonne Steffensen lå placeret som ca. 10. Pludselig tog pokker ved sidstnævnte. Femte og sjette serie gav 232 og 247, og da de øvrige i toppen ikke havde det store spil i gang, var hun sprunget helt op på førstepladsen hele 40 kegler foran nummer 2, der nu var Anette, mens altid stabile Lone Andersen fra Exodus var oppe som nummer 3 en kegle efter Anette. Med kun en spiller over 200 i 7. serie kunne Yvonne yderligere fasttømre forspringet før sidste og afgørende serie. Hun var nu 59 kegler foran Anette, men derefter var det tæt. Jette Hansen og Jette Larsen lå å points fem kegler efter Anette, og Margit Nielsen fra Chock, der var den nævnte 200-spiller, var igen 4 kegler efter. Man var derefter klar til at kåre den danske mester Yvonne Steffensen, men hvor blev det spændende. Med 155 i 8. rude og strike i 9. skulle man synes, at hun havde gjort sin pligt, men sidste års danske mester fik blod på tanden og en slutning med 9 (ni)strikes til Anette lag-

de pres på Yvonne. Hun skulle nu lave en strike i 10., men hun var iskold og rolig, satte tre strikes i lommen, og et fortjent mesterskab var hjemme. I kampen om 3. pladsen spillede Jette Hansen og Jette Larsen side om side, og de sluttede på nøjagtig samme antal kegler, men ak og ve, Hook havde flere trumfer i baghånden. En åbning på syv strikes gav Edy Steffensen en serie på 246, og fra en håbløs 8. plads var hun kravlet helt op på bronzepladsen, 1 (en) kegle foran de to Jette'r, der dermed kunne dele den utaknemmelige fjerdeplads. At der var tale om et fortjent mesterskab til Yvonne, ses af hendes flotte finale på 1601, og en trøst oven på finalen for to år siden i Odense, hvor hun også var med fremme, men måtte slutte uden for medaljetagerne. Det bliver et stort tab for Hook, når Yvonne i næste sæson spiller for Smut 79. Også parmesterskabet gik til Hook, hvor Anette Petersen og Edy Steffensen sluttede på 3039, hvormed de henviste Tove Madsen og Marian Jensen fra Stenhuset til andenpladsen på 3002, mens Sisu fik bronze ved Suzann Møller og Helle Kure på 2980. Resultater: 1 Yvonne Steffensen, Hook 1509 1601 3110 194 2 Anette Petersen, Hook 1524 1568 3092 193 3 Edy Steffensen, Hook 1515 1518 3033 189 4J ette Larsen, Henkel 1544 1488 3032 189 5 Jette Hansen, Stenhuset ..... 1567 1465 3032 189 6 Margit Nielsen, Chock 1511 1509 3020 188

7 Ilse H. Rasmussen, SAS .._........... 1513 8 Lone Andersen, Exodus ......... 1507 9 Suzann Møller, Sisu ............... 1521 10 Lene Kandborg, Puds ............. 1502

1463 2976 186 1468 2975 185 1453 2974 185 1434 2936 183

Med kun to spillere under de 2900, er der tale om virkeligt klassespil af de seksten damer, men det er lidt ærgeligt, art kun 2 af de seks EM-spillere, det blev udtaget under DM-stævnet, var repræsenteret, nemlig Jette Hansen og Anette Petersen. Det skal dog også nævnes, at hjemmereserven Lone Andersen var med, som hun har været med fremme det meste af sæsonen. En flot sæson for Lone, der desværre ikke skulle slutte med EM-deltagelse. Trotterne dominerede

Efter en turneringssæson, der resulterede i nedrykning fra 2. division-øst, vågnede Trotterne sandelig op til dåd ved årets individuelle danske mesterskaber. Sammen med Sisu var klubben bedst repræsenteret i herrefinalen med hele 4 spillere, idet Mogens Gellner, Brian Hansen, Leo Rasmussen og Henrik Vith alle havde formået at klare adgangskravet på 1530 for deltagelse i årets DMfinale. Det var imidlertid John Thomassen fra Sisu, der som eneste herrespiller formåede at spille med pari i indledende runde med fine 162l. Kendetegnende for deltagerne var, at de fleste havde svært ved at undgå den berømte »dykker«, da spillet hele tiden

~

Den populære

ASOMA TASKE Fås i farverne sort-grøn-rød-beige samt

Robbys håndledsstøtte 3 størrelser

højre/venstre

Forhandles af os Løvbakken 9400 Nørresundby

08-17 68 22 Daglig leder: Poul Erik Larsen

3


De danske parmestre, samt sølv- og bronzevindere. Der er femte gang Tommy Klintskov vinde denne titel. De fire foregående gange, var med Per Carlsen som makker i 75, 76, 77 og 78. Toerne: Michael Kloster/John Thomasen. Treerne: Kaj Andersen/Bjarne Lindholm.

krævede koncentration på de hastigt udtørrende baner. Det mest bemærkelsesværdige resultat tilfaldt Sisus Michael Kloster, der på det seneste har vist en helt formidabel form. En finaleplads blev det lige akkurat til med 1531, men Michael måtte stramme grebet efter en usædvanlig grim start, hvorefter storspillet var fremme i 3.-6. serie med flotte 904. Aben finale

Da de helt store indledende resultater udeblev, blev finalen en af de mest åbne, der længe er set. Alle havde en rimelig chance for at spille sig frem i forreste række. Still-going-strong havde Sisus Helge A. Larsen spillet sig i finalen med 1571, og åbnede ballet med en førsteserie på 244. Længe var Helge A. at finde blandt de forreste, men da det mod slutningen gjaldt kampen om medaljerne, kunne den evigt-unge denne gang ikke følge med. Med til at præge finalen s start var også Trotternes Henrik Vith, der fra 24. pladsen spillede sig op på 4. pladsen. Han havde over finalens 3 første serier 645. Senere gik det knap så godt for Henrik, der trods alt havde vist flaget i denne finale. Ole G. Mortensen var også blandt de spillere, der kæmpede bravt for at få kontakt med toppen. Fra en 25. plads lykkedes det Ole Gammelgaard at avancere til 3. pladsen efter finalen s 4. serie, men en ødelagt tommelfinger satte desværre for ham en stopper for håbet om et dansk mesterskab, og Ole G. Mortensen sluttede helt ned på en 19. plads.

4

Netop efter 4. serie var spændingen i finalen intens, idet de 12 bedste spillere lå inden for 47 keglers forskel. Før finalens sidste serie var der endelig ved at ske en spredning af feltet, og en lille førergruppe havde skilt sig ud. I front lå Lars Hornung, LR 64, med 3008, tæt fulgt af Tommy Klintskov, Sundby, med 2995. 3'er var Jan Donde, GBK, med 2978, fulgt af Trotternes Brian Hansen med 2959. Her i finalen s afsluttende fase var det særdeles skønt for publikum at kunne følge de mest dominerende skikkelser spille på samme bane. Dejligt var det at opleve den kammeratlige ånd, der prægede der to førende i deres sidste serie, hvor den gensidige opbakning vidende om de to spillere s store menneskelige ressourcer. Formidabelt var det at følge Tommy Klintskovs afslutning, der absolut var en mester værdig. Koldblodig indtil det sidste sluttede Tommy mesterskabet med 6 »rene« indgange, og blev med 218 en sikker og populær dansk mester 1981. Selvom Lars Hornung måtte overlade 1. pladsen til Tommy, holdt han trods alt skansen mod de øvrige deltagere, og erobrede sølv, fulgt af Jan Donde, GBK, der med 1624 blev finalens bedste spiller. Ny makker Efter totalt at have domineret de danske mesterskaber i 2-mandshold i perioden 1975/78 sammen med Per Carlsen, havde Tommy Klintskov efter 2 års abdiceren denne gang valgt at spille makker med en anden af dansk bowlings store skikkelser, den tidligere nordiske mester i 2-mandshold, Flemming Damstoft. Par konstellationen faldt heldigt ud med 3184, og Tommy Klintskov er tilbage på partronen, denne gang med Flemming Damstoft, der endelig fik det mesterskab, han vejrede allerede i 1978, hvor det blev til sølv. Sølvmedaljerne gik i år til John Thomassen og Michael Kloster, begge Sisu, der efter Michaels 904 i 3.-6. serie pludselig truede Sundby-parret. Det belv imidlertid kun ved truslen, da storspillet ikke holdt sig mod slutningen, og lidt skuffede John og Michael tage til takke med andenpladsen for totalen 3152. Først på 3.-pladsen kunne jyderne bryde den københavnske dominans, idet Kaj Andersen og Bjarne Lindholm, Exodus, med en flot finish lige netop med 3113 erobrede bronze. Arrangementet

Årets danske mesterskaber individuelt og for par, var lagt i hænderne på SBU, der uvist af hvilken grund afholdt arrangementet i den af KBUs bowlinghaller. Efter en sæson med world-cup landsfinaler, unionskampe, nordiske mesterskaber og KM-finaler, samt øvrige småarrangementer, blev også årets sidste store begivenhed, de danske mesterskaber, afviklet i publikumsfjendske SeanBowl.

En så drastisk anklage skyldes den åbenlyse mangel på scoreprojektor, hvilket totalt negligerer en ellers stor publikimsinteresse ved disse store arrangementer. Den offentlitge interesse for vor sport er stadig langt fra det ønskværdige på trods af en særdeles ihærdigt arbejdende pressesekretær. Ikke-bowlingspillere er et særsyn som tilskuere til selv meget store arrangementer, og hvor mange bowlingspillere har ikke, ligesom undertegnede, hørt familie og venner sige: »Jamen, vi kan ikke følge med i spillet«, Vor sport er meget ensformig, hvilket ligger i selve spillets natur. Spændingen er derimod til tider uudholdelig, og skal vor sport afsættes til et bredere publikum, er netop spændingen den parameter, der skal tages i anvendelse. Lad det derfor blive en målsætning i Dansk Bowling Forbund: »Intet arrangement uden scoreprojektor«, Korte bukser - nej!

Mindst to jyske bowlingklubbers herrespillere har i indeværende sæson haft korte benklæder som anerkendt del af klubdragten, nærmere bestemt Five o'Clock, Aalborg, og Twenty Five, Viborg. Både Five o'Clock og Twenty Five var repræsenteret i de danske mesterskabers indledende runde, og spillede ganske i overensstemmelse med reglerne i anerkendte shorts. Til stor forundring kunne alle og enhver læse et i hallen opslået dekret fra idrætsleder Bruno Stokholm, hvori det meddeltes, at korte bukser ikke var tilladt i finalen. Bjarne Mortensen fra Twenty Five fik derfor besked på ikke at iføre sig korte benklæder i finalen, på trods af, at shorts er en godkendt del af spilledragten. I stramtsiddende cowboybukser måtte Bjarne Mortensen spille finale om det individuelle danske mesterskab, og ingen bebrejder den unge Viborg-spiller, at resultatet ikke var helt i top. Hvordan kan man fra DBwF's ledere fuldstændig tilsidesætte det sportslige samt direkte modsætte sig forbundets egne vedtagne love? Magen til uforskammet behandling af spillerne skal man lede længe efter. Forskån os fremover for ledernes manglende sportslige indsigt og små påfund; dette udviklingsstade burde vort forbund forlængst have overstået. Samvær

Det 18. individuelle danske herrernesterskab er overstået, og tilbage står mindet om 3 dage med noget af det skønneste, et lille forbund som DBwF kan præstere, .et glimrende sammenhold spillerne imellem. Foruden god bowling er disse arrangementer en styrkelse af venskabet på tværs af unionerne, en oplevelse, der kan glæde selv de største sportslige ambitioner. PÅ GENSYN I 1982.


Landspokalturneringens afslutning Med masser af godt spil toppet med en dansk rekord af Henning Petersen fra Sundby afsluttedes landspokalturneringen for sæsonen 1980-81 i Herning den 9. maj. Hos herrerne havde Cimbrer fra Aalborg og Sundby kvalificeret sig, mens de kvindelige hold var Exodus fra Århus og den store overraskelse Henkel fra Køge. Begge kampe var meget spændende i de første serier, og begge kampe endte med at have en klar vinder. Ligesom i første division er Sundby ved at vende tilbage til den »gamle« garde, og det gav pote i denne kamp. Henning Petersen spillede som i ungdommens vår, og sluttede med en dansk rekord på 684 over de tre serier. Da de øvrige fire fulgte godt med endte Sundby på en så flot total som 2986, og det var mere end Cimbrer kunne klare. Holdet gik ned til sidst, men havde alligevel en så pæn sluttotal som 2853, men det var altså ikke nok mod det veloplagte Sundbyhold. Hos damerne var Exodus vel favoritter trods de flotte skalpe Henkel har nedlagt, men efter 2 serier var der kun 12 kegler i forskel på de to hold. Til sidst kunne Henkel-holdet ikke følge de moralsk stærke Exodus-damer, men så absolut en flot andenplads til SBU-holdet. Der er j o desværre længe mellem SBUhold kommer så langt i turneringen. Exodus vandt med sejren sit første 5mandsholds mesterskab for damer efter flere 2. pladser omkring 1970, og med de sidste tre kampe over 2700, er der så absolut tale om værdige mestre. Finaleresulta ter: Damer EXODUS Lone Andersen Elin Persson Annie Theis

591 587 556

Søren Pedersen Flemming Damstoft

CIMBRER Willy Jensen Leif Elgaard Henning Hansen .. Peter Christensen Jørgen E. Jensen

556 533 2986 607 600 508 545 521 2853

Slutfacit Landspokalturneringen 1980-81: Damer Guld: Exodus Sølv: Henkel Bronze: Sundby + Stenhuset Herrer Guld: Sundby Sølv: Cimbrer Bronze: SAS+ Five o'Clock

Helle Lilmoes Lis Rasmussen

505 A8.l

2720 HENKEL Annette Møller Maj britt Christensen Kathe Nørgaard Jette Andersen Jette Larsen (2) fælles serie

Herrer SUNDBY Henning Petersen Gert Gjertsen Bo Carlsen

579 510 509 502 386 124 2610

684 619 594

Arets and Årets and, en nyskabelse i dansk bowling. Initiativet kommer fra Ralf Donde, og skal betragtes som ganske uofficielt og meget spøgefuldt. Sandsynligheden taler for at ÅRETS AND var tiltænkt Bowlerens redaktion, min i løbet af repræsentantskabsmødet, gjorde flere repræsentanter sig så fordelagtig bemærket at Ralf flere gange var stærkt i tvivl. Da ÅRETS AND har kostet O kroner, kan det næppe undre at Leif Billing en overgang var stærkt involveret i kampen. Nu skal en uddeling af denne art, jo altid ses i relation til hvem der uddeler den, og jeg kan forestille mig at Midte Larsen - ihukommende slutbemærkningen til Herman Carlsen - gerne havde set at den var havnet hos netop Herman. Jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis SAM skulle uddele ÅRETS AND, så ville der følge en flok ællinger med, og SAM ville have mange kandidater til »æren«, Jørgen Højager ville sikkert også gerne have haft fornøjelsen af at udpege et emne til titlen, men ville lige som Sam, have haft behov for nogle flere. Enden på det hele blev at JBUs formand fik den med hjem, og jeg glemte at spørge Ralf om der lå noget symbolsk i dette, eller om det var en nødløsning. bh - tidl. ansvarshavende redaktør

5


Divisionsrapport Divisionsrapporten skrives af Per Rasmussen, Steen Tørner, Carsten Pedersen, Mogens Hald Pedersen og Børge Holm.

1. division, Herrer

Turneringsplanlægningen havde været særdeles heldig, da det viste sig, at mesterskabet først ville blive afgjort i den allersidste kamp mellem nr.log nr. 2 i første division. Sisu havde vundet DM i både 1979 og 1980, og holdet var virkelig opsat på at score hat-trick. De havde da også alle chancer mod et Stenhushold, der vidste, at man skulle vinde med 12-0 for at vinde DM. Det var meget hårde odds, men lad det være sagt med det samme, der skulle ikke have været ret meget, der var gået skævt for Sisu, før holdet ikke havde genvundet DM. En sejr på 8-4 lyder langt fra et nederlag på 12-0, men de fire vundne serier blev vundet på henholdsvis 7, 17, 1 og 7 kegler i difference, så bare 5 ruder afgjorde faktisk DM 1981 til Sisus fordel. Men en virkelig fortjent mesterskab til Sisu, der hele sæsonen igennem har forstået at vinde de serier, der har været nødvendige, og det gælder både hjemme- og udebane. Stenhuset var i stedet for at vinde DM lige ved at ryge ned på trediepladsen. Exodus og Cimbrer spillede i Rossini mod de lokale hold, og mens Cimbrer fik store klø af Rossini havde Exodus et taknemmeligt offer i KBK 1940, der har mistet en del af gnisten. Det gaven sejr på 10-2, og det betød, at Stenhuset skulle vinde den sidste serie mod Sisu. En flot serie på 1262 afgjorde dog sagen, og Stenhuset kunne fejre sølvet og det jyske mesterskab, mens bronzen gik til Exodus, der med denne placering vel nok overraskede en del, der havde regnet med en vanskelig sæson for holdet. Nedrykningen var gjort til et rent københavnsk anliggende, og da KBK 1940 allerede længe har været klar til 2. division, var det udelukkende en strid mellem Rossini og Sundby om en anden plads. Sundby har længe ligget næstsidst, men ved at finde de »gamle« kræfter frem, er holdet kommet stærkt på det sidste, og Stjernen 67 var chanceløse, og fik et nederlag på 10-2. Rossini var derefter fortabt trods en 10-2 sejr over Cimbrer, men holdet består af så mange gode spillere, så mon ikke det bliver et hurtigt på gensyn. Der er i øvrigt det interessante ved Rossini og KBK 1940, at de to hold flytter ud i det nye Grøndalscenter sammen med de flester andre divisionshold fra Rossini, så måske er det forbi med mange 1. divisions spillere s skræk bane i lang tid. Nye hold i 1. division bliver i øvrigt B 64 fra BBC-hallen og Hot Spot fra Viborg, hvorefter der er 5 jyske og kun 3 københavnske hold i l. "division, så det kan godt blive vanskeligt at tilrettelægge eventuelle dobbeltkampe.

6

Forbundets idrætsleder, Bruno Stokholm, lykønsker SISU-spillerne med det danske mesterskab. 1. divisionsfacit: Guld: Sisu Sølv: Stenhuset Bronze: Exodus Ned: Rossini KBK 1940 1. division, Damer

Mesterskab trods nederlag Med strålende spil viste Sisus damer her i 11. time det format, der gennem mange år har gjort dem til et frygtet hold i damernes 1. division. Den sene sæsonkulmination sikrede Sisu bronzemedaljerne i bowlernes danske holdmesterskab ved i Scan-Bowl overbecisende at tilføje Stenhusets danske mestre sæsonenes andet nederlag. Stenhusets eneste konkurrent til årets titel var Fight fra Hernin g, der i denne sidste runde gæstede Sundby på Bryggen. Måske var det tanken om Fights chance for en stor sejr mod Sundby, der sad i Stenhusets damer fra kampens start. Med en 1. serie på 900 rent lignede Aalborg-pigerne på ingen måde Danmarks bedste klubhold, medens derimod Sisu viste fine takter med 1157. Fortsættelsen blev for Stenhusets side bedre end starten, men det var gode modstandere, og helt fortjent førte Sisu 6-0 ved sidebyttet. På dette tidspunkt hjalp det sikkert Stenhuset en del over nerverne at høre stillingen fra Bryggen: Sundby-Fight 6-0. Stenhuset havde hermed sikret sig mesterskabet for 4. gang i træk, selv uden at have erobret point i kampen mod Sisu. Bedre gik det Stenhuset sidenhen, idet Sisu måtte tage til takke med en sejr på 8-4. Som tidligere nævnt lykkedes det ikke Fight at sejre stort på Bryggen mod Sundby, der kæmpede bravt for deres forbliven i 1. division. Med solidt holdspil blev Sundby s sejr på hele 10-2, hvilket var rigeligt til fortsat deltagelse i damernes fineste række. På trods af det store nederlag blev Fight en sikker 2'er i årets holdmesterskab, hvilket må ses som en pæn fremgang (4. plads 1979/80).

Ser vi på sæsonen i sin helhed, har resultaterne været en smule dårligere end sæsonen 1979/80. Damerne har i den netop afsluttede sæsori spillet med et seriegennemsnit på 1052, hvilket er ca. 11 kegler lavere end i 1979/80. Sidste sæsons nyoprykkere, CKC og Exodus forlader altså 1. division efter blot en enkelt sæson. Hvordan det vil gå de nye 1. divisionshold Puds og Starlet, kan kun fremtiden fortælle. Resultatmæssigt tyder alt på, at BK Puds har de bedste forudsætninger for et længerevarende ophold i 1. division med et sæsongennemsnit på 1047 pr. serie. Derimod går Starlet en svær opgave i møde. Med kun 997 i seriegennemsnit i denne sæson, skal standarden højnes væsentligt, hvis disse piger skal gøre sig forhåbninger om en fast tilværelse i 1. division. Ansporet af dygtigere modstandere end sædvanligt, kan spillets kvaliteter imidlertid bedres betydeligt, så undertegnede vil på ingen måde udråbe nye hold til nedrykning, men slutte af med at ønske alle en god sæson 1981/82. Resultater: 1 Stenhuset 106 P 1086 2 Fight 97 P 1065 3 Sisu 94 p 1051 4 SAS 90 1067 5 Hook 87 1052 6 Sundby 68 1046 7 CKC 66 1022 8 Exodus 64 1028

2. div. øst, Herrer

Oprykningen till. division blev afgjort i BBC-hallen, hvor B 64 og SAS spillede mod hhv. GBK og Henkel. B 64 fik det sværere end forventet mod GBK, der kæmpede godt for at undgå nedrykning, endda så godt, at B 64 blev besejret med 8-4. B 64 blev dog godt hjulpet af Henkel, som tog 4 points fra SAS. Med disse resultater vandt B 64 divisionen på et bedre keglefald end SAS, som på 2. pladsen også sluttede med 102 points. da de sidste 2 kampe skulle starte i Rossini, var ovennævnte resultater kendte. Alligevel lykkedes det ikke Trotterne at klare sig fri af nedrykningen, eftersom BBK ydede en god indsats mod Trotterne. Nedrykningsdømte BBK vandt nemlig 8-4, hvormed Trotternes skæbne var beseglet. Det tredie hold der må ned blev ikke uventet Center, der tabte 2-10 til Hellerup. Slutstillingen: 1 B64 2 SAS102 3 Hellerup 4 GBK 5 Henkel 6 Center 7 Trotterne 8 BBK

. 102 1116 1097 . . . . . .

94 86 82 80 78 48

1077 1081 1083 1075 1094 1044


B 64 er atter i 1. division, og det bliver spændende både for B 64, og for os andre, om de denne gang kan klare en længere periode i landets fornemste række.

2. div. øst, Damer

Spændingen om op- og nedrykning var allerede inden sidste runde udløst, idet Starlet som bekendt jo havde sikret sig et solidt forspring. Starlet bevarede det store forspring, da holdet besejrede Hellerup med 10-2. Sporvejene vandt med de samme cifre over Henkel, som ikke var i stand til at stille i bedste opstilling. Spare-Time blev sendt ud af 2. division ved at tabe 0-12 til LK-Nes. Spare-Time stillede i øvrigt kun op med 5 spillere. BBK sikrede sig endnu en sæson i divisionen. BBK vandt uden kamp 12-0 over Vika, som hermed sluttede af på en trist måde i 2. division. Samtidig med nedrykningen kan det meddeles, at Vika har truffet beslutning om at opløse klubben, hvilket i øvrigt officielt er sket. Slutstillingen: 1 Starlet . 127 997 2 Sporvejene . 114 992 3 Henkel . 106 994 4 Hellerup . 98 953 5 LK-Nes . 78 949 6 BBK . 68 938 7 Spare-Time . 46 934 8 Vika . 35 850

Amicis 1089, var »sagen« klar for Hot Spot, og man slappede af, endda så meget at slutserien kun blev på 992, hvillet på tilskuerpladserne. Men i anden serie kørte det for Leo Klitte, og vel først og fremmest i kraft af hans 242, vandt Hot Spot serien med 1126 mod 1120, altså sølle 6 pinde. Nu havde Hot Spot fået en smule medvind, og i tredie serie blev der overhovedet ingen tvivl mulig, nu ville Viborgenserne vinde. Det blev til forrygende 1296 og da dette gode resultat blev fulgt op af en serie på 1211 mod Anicis 1089, var »sagen« klar for Hot Spot, og man slappede af, endda så meget at slutserien ku blev på 992, hvilket nok må blive årets dårligste serieresultat for Hot Spot, JBUs nye 1. divisionshold. Puds og STs indbyrdes kamp ændrede ikke meget ved den endelige stilling, dog fik Puds med sejren på 7-5, presset sig forbi Clockerne, og indtog derved femtepladsen. Nedrykningskampen mellem Top 10 og HBC afgjorde fynboerne på værdig vis ved at score ikke mindre end 6815, et resultat Top 10 kunne' have brugt nogle flere af i løbet af sæsonen. HBCs chance lå i at slå Top 10 med 12-0 og de vilkår var for vanskelige, HBC må ned i Jyllandsserien og samle kræfter. Resultater: 1 Hot Spot . 113 1116 2 Viking . 113 1104 3 Amici . 100 1096 4 ST . 91 1081 5 Puds . 72 1085 6 Five o'Clock . 68 1082 7 Top 10 . 66 1040 8 HBC . 49. 1045 2. div. vest, Damer

Har Puds alligevel hele tiden haft situationen under kontrol? Selvom Puds i løbet af forårssæsonen, har måttet afgive

flere point end man ved årskiftet havde tænkt sig, så viste de århusianske piger i den sidste kamp mod Brasilia, at de kunne tage de point, der var nødvendige for at sikre sig oprykning til landets fornemste division. Puds skulle i den sidste kamp sikre sig 8 points for at være sikre, idet Hot Spot med eventuel 12-0 sejr, dermed kun kunne bringe sig å point med Puds, der så i kraft af deres absolut bedre keglefald ville blive vinder af divisionen. Hot Spot levede op til forventningerne og vandt med 12-0 over Top 5, endda i Århus, men det var nok til at slutte med 116 point, det samme som Puds og dermed var den oprykning afgjort. Det skal dog siges, at foråret blev betydelig mere spændende end mange havde regnet med, da Puds en overgang førte divisionen med ikke mindre end 20 point. Kampen om trediepladsen blev vundet af Viking med kun 2 pinde i den sidste og afgørende serie. Modstanderne var Chock. Resultatet af sidste serie blev Viking 955, Chock 954. Efter dette måtte Chock se sig henvist til fjerdepladsen. Der bliver 2 nedrykkere Top 10 og OBwK (altså hvis ikke der ændres ved reglerne på DBwFs møde) og de 2 klubber mødtes på sidste kampdag i lokalt opgør i Odense bowlinghal. Trods en kun lille overvægt på 30 kegler i det samlede keglefald, vandt Top 10 med 8-4, og henviste derved OBwK til sidstepladsen i divisionen, en placering som Top 10 har indtaget det meste af sæsonen. De 2 hold skal til næste år spille i fynsserien (altså, hvis osv.) og kan der så samle kræfter til en ny oprykningskamp i sæsonen 81/82. Resultater: 1 Puds 116 1047 2 Hot Spot 116 1042 3 Viking 106 1027 4 Chock 104 1021 5 Brasilia 72 999 6 Top 5................................... 62 981 7 Top 10 50 961 8 OBwK 46 970

2. div. vest, Herrer

Det blev sandelig enspændende afslutning, hvor Hot Spot og Viking slutter med samme pointtal nemlig 113, og hvor Hot Spot i kraft af et bedre keglefald vinder kampen om oprykning til 1. division. Hot Spot har et kampgennemsnit pr. spiller på 1116 (det samme som B 64 der vandt østkredsen) så noget kunne tyde på at vi til næste sæson skal indstille os på en første division, der vil blive mere jævnbyrdig end set i mange år. Selvfølgelig må vi nødvendigvis vente afgørelsen fra DBwFs repræsentantskabsmøde, angående eventuel udvidelse af divisionerne. Turneringen var lagt tilrette på den måde at Viking og Five o'Clock skulle mødes i Århus kl. 11.30, og Amici-Hot Spot skulle mødes samme hal men i næste start kl. 13.30. Viking lagde ud med at vinde 12-0 over et svagt spillende hold fra Five o'Clock, der scorede sæsonens laveste resultat 6094 (det samme som mod ST i efteråret), denne store sejr resulterede i at Hot Spot nu skulle klare mindst 6-6 mod

DE JYSKE SERIER Jyllandsserien, Herrer

Tinghallen - 8800 Viborg

ÅBNINGSTIDER: Hverdage: kl. 10-23 Lørdage og søndage: kl. 10-20

HUSK: Leo Klitte har maltaqninq og kugleboring, hver mandag kl. 19.30-22.30 eller efter særlig aftale.

TLF.06-62 57 90

Det blev Twenty Five fra Viborg, der til næste sæson er at finde blandt de nye hold i 2. division/vest. På trods af at holdet kom ud for et stormvejr i sæsonens sidste kamp mod Clock, var Twenty Five, grundet en overordentlig fin sæson, sikre vindere af herrernes jyllands serie. Nederlaget på 10-2 til Clock kunne spillerne derfor tage i stiv arm og sammen med oprykningen glæde sig over, at selv om 2 point i en match ikke netop er mange, fejler et keglefald på 6605 i hvert fald ikke noget. Exodus' 2. hold har sædvanen tro været solidt spillende i indeværende sæson og sluttede da også på 2. pladsen efterfulgt af Split fra Aalborg, der sidste sæson kom fra serie 1. En 3. plads må på denne baggrund sige at være godt klaret, og spændende bliver det, om denne sæson i jyllandsserien har givet så megen yderli-

7


••gere

rutine, at Split til næste år kan komme helt til tops. Serie 1, Herrer - Aalborg

Med en sæsonafslutning som 1. holdet sikkert misunder en del, lykkedes det Cimbrer II at vinde rækken efter blot en enkelt sæson i serie L I de sidste kampe formåede Cimbrer II hele to gange at kravle over de magiske 7000, på tidspunkter hvor klubbens divisionshold ikke væltede nævneværdigt mange kegler i Rossini. Med den fornemme finish må Cimbrer II betragtes som værende et godt bud på oprykningen til jyllandsserien, i hvilken holdet var at finde for blot et år siden. Kampen om 2. og 3. pladsen stod i realiteten kun mellem LBC I og Split II. Split II var så uheldige at møde topholdet Cimcrer II i turneringens sidste match, hvor Cimbrer for anden gang lavede over 7000, og selv med 6568 lykkedes det kun Split at hjemtage 2 point. Dette var ikke nok til at beholde 2. pladsen, idet LBC I med 6527 slog The Gunners med hele 10-2 og dermed gjorde sig fortjent til sølvmedaljerne på størst keglefald. Serie 2, Herrer - Aalborg

I denne række deltog 6 klubhold i en såkaldt trip le-turnering, hvor alle mødte alle hele 3 gange i sæsonens løb. ABV slap bedst fra de i alt 15 kampe, og med et så fint holdgennemsnit som 175,5 blev klubben en klar vinder og er efter kun en sæsons fravær tilbage i Aalborgs serie 1. Også i serie 2 var der hård kamp om de efterfølgende medaljepladser, idet Chock II og MBC I begge nåede samme pointtal. Med et næsten lige så fint keglefald som rækkevinderne ABV, var det Chock II, der løb med sølvet, medens MBC I måtte nøjes med de tilkæmpede bronzemedaljer.

værer i tvivl om. Ikke nok med at jyllandsserieholdet fra Viborg spiller i 2. division fra næste sæson, men også 2. holdet, der spiller i serie 1, har mulighed for at avancere en række. I kraft af at Twenty Five II sikrede sig 1. pladsen i serie 1, er holdet med blandt klubberne der sidste weekend i maj skal spille om oprykning til jyllandsserien. Det ville være en flot præstation om Twenty Five også i næste sæson deltager i jyllandsserien, efter at 1. holdet netop har forladt rækken til fordel for 2. division. Silkeborg er efterhånden ikke mere en ny bowlingby, hvilket især bevidnes af Arenas placering som 2'er i serie 1. I sidste kamp blev MBK 78 passeret, og Arena vandt sølv, medens Herningholdset sluttede på 3. pladsen kun 2 point fra Silkeborgs bedste klubhold. Fortsætter Arena i samme fine stil fremover, varer det helt sikkert ikke længe, inden Silkeborg bliver repræsenteret i jyllandsserien. Serie 2, Herrer - Syd/vest

Uden modstandere i sæsonens sidste kamp gjorde Op Ned rent bord med 12 point, og sikrede sig dermed guldet i serie 2 kun et point foran Fight II, der »kun« sejrede 10-2 i deres sidste opgør, hvor modstanderne var AB 77 fra Silkeborg. Lidt kedeligt er det naturligvis, at den endelige placering skal afgøres uden modstandere, men det viser sig desværre ofte svært at samle alle holdene, når sæsonen går på hæld. I Viborg spillede VBK deres sidste kamp mod Trekanten II, og selvom bronzemedaljerne var sikrede før kampen, var motivationen alligevel til stede, og sejren belv fortjent på hele 12-0. Serie 3, Herrer - Syd/vest

Kun 4 point s forskel mellem rækkens

Serie 3, Herrer - Aalborg

Efter en fin sæson lykkedes det den tidligere firmaklub Bates at vinde de første guldmedaljer, efter at klubben for 2 år siden valgte at gå over i de licenseredes rækker. Med både overvægt i point og kegler blev Bates værdige vindere af serie 3, og med etholdgennemsnit på 168,0 skulle der være alt mulig grund til at forvente, at klubben klarer skærerne i serie 2 efter sommerpausen. Lige så sikre sølvmedaljevindere blev MBC II, der sluttede 9 point efter Bates. Stor var spændingen derimod om 3. pladsen, hvor kampen til sidst stod mellem Stenhuset IV og LBC II. Selvom LBC II vandt deres sidste kamp med hele 10-2, stod Stenhuset IV imidlertid distancen hjem og fik rækkens bronzemedaljer lige netop et point foran LBC II, der således sluttede på 4. pladsen. Serie 1, Herrer - Syd/vest

At Twenty Five har været godt kørende i den netop afsluttede sæson, kan ingen

8

guld- og bronzemedaljetagere viser tegn på en spændende sidste runde. Hvad der ikke lykkedes for Fight II gik til gengæld bedre for 3. holdet, der vandt rækken kun et point foran Jum Jum 76 II, der oven i købet var bedst placeret inden den sidste dyst. Jum Jum 76 II tabte et vigtigt skridt i medaljestriden ved kun at vinde 6 poirit i deres sidste match, og måtte ser sig passeret af Fight III, der sejrede 10-2 over Neptun. Stærk truet af Arena II, der sejrede med 12-0 over Tordenskjold, lykkedes det trods alt for Jum Jum 76 II at holde 2. pladsen, så sølvet havnede i Viborg, medens Arena II fik bronze. Serie 1, Damer - Aalborg

Inspireret af klubbens herrehold (eller var det mon omvendt?) sejrede også Cimbrer s damebowlere i Aalborgs serie 1. For at vinde guld måtte Cimbrer opnå mindst 6 point i deres sidste kamp mod Chock II, og tilsyneladende holdt nerverne, idet Cimbrer lige netop klarede kravet og vandt rækken ku et point foran LBC. Bronzen gik til HBK fulgt af Chock II, medens Strike blev nr. 5 i denne kvantitativt set ganske lille række. For at få den fornødne kamptræning, havde Aalborg også i damerækken fået den fortrinlige ide at spille tripleturnering, medens man venter på større dametilgang. S.T. Jyllandsserien

Damer: Med to flotte og sikre 10-2 sejre sikrede Kammeraterne sig den endelige oprykning til 2. division, og holdet har gennem hele sæsonen vist sig at være i stand til at spille i samtlige haller med pæne resultater. Absolut et hold med en god blanding af unge spillere og mere erfarne, der nok skal kunne klare sig i den højrer række. Som nr. 2 i rækken sluttede Stjernen 67, der desværre for holdet har haft lidt svært ved at nå de store resultater på udebane, og denne skavank har nok i sidste ende kostet holdet oprykningen, for Stjernen 67 har faktisk væltet ca. 1300 kegler mere end Kammeraterne. Bronzepladsen blev erobret af Puds II foran Centrum, der er kommet meget stærkt i foråret. Sidst i rækken sluttede Split, der har spillet pænt på hjemmebane, men ikke rigtig har slået til på udebane. S.T. sluttede sæsonen lidt trist ved ikke at stille op (eller kunne stille op) i den sidste kamp, men havde tidligere spillet points nok ind til 9. og næstsidste pladsen. Sydvestrækkerne

Frederikssund

Bcnvlinghal KOCKSVEJ 23 3600 FREDERI KSSUND T L F. 03 / 31 19 19

Serie 1 herrer: Denne række sluttede med den ventede sejr til Twenty Five II, der med uafgjort med SBwK i den sidste kamp henviste Arena til sølvet og MKB 78 til bronzen. Samtlige tre hold har været særdeles j ævnbyrdige i keglefald, så det har været små ting, der har afgjort toppen, men selvfølgelig med en fortjent sejr, til Twenty Five, der har haft en fin sæson med oprykning til 1. holdet også.


Nedrykkere blev Apollon, der har haft en svær sæson og ikke færre end 32 kegler op til næstsidste hold WBw K. Serie 2 herrer: I denne række var Fight II så uheldige at have modstandere i den sidste kamp, som man så »kun« vandt 10-2. Op Ned havde derimod let spil, da SBwK II ikke mødte og det gav selvfølgelig 12-0. Altså 2 points mer til Op Ned, og da dette hold vandt rækken med l point foran Fight, er sidste spillerundes afvikling jo ret uheldig. Dermed ikke være sagt, at Op Ned ikke kunne have vundet den sidste kamp med de nødvendige 12-0, men det er nu bedst at afgøre det hele på banerne. Nr. 3 og bronze gik til VBK, mens SBwK II og Trekanten II sluttede nederst i rækken. Serie l damer: Også denne række havde Op Ned som vindere efter at have ført det meste af sæsonen foran ABC, Kolding, der da også sluttede på 2. pladsen. I denne række har Stjernen 67 desværre kun meget få gange kunnt stille fuldt hold, og det er efterhånden uheldigt med de mange hold, der ikke fuldfører turneringen;

Vj

har

hermed

den

glæde

at

.indbyde

alle

AALBORG Center, baner.

OPEN afholdes en 20-baners

AALBORG

OPEN

er godkendt

AALBORG

OPEN

afvjkles

Startt;der:

LØrdag Søndag Lørdag

for hal,

I dagene fra mandag gennemføres starter

af

DBwF

8. August 9. August 15. August

l

gang kendt

og

perjoden

j

d. d. d.

tredje der er

j

Suveræn vinder af KBU serie 1, og dermed oprykker til anden division øst, bowlingklubben Joker.

Herreholdet fra SMUT, vandt [yns serien, efter meget hård kamp. Til næste dr gælder det kampen om at holde sig i anden division, og det skal nok vise sig at være svært, nu skal SMUT til at lære de jyske baner at kende.

De glade og stort smilende damer, vil vi i næste sæson kunne se i anden divsion vest, det er nemlig oprykkerne fra [ynsserien, Sirius.

bowlere

O P E N

AALBORG

CENTER dameholdet der vinder serie 1 i KB U, og dermed sikrer at Center stadig har et hold i division 2.

tjl

JBU/AalbOrg kreds

9 8 l

Løvvang for sjne

Bowljng velplejede

t.il 15.

August.

kl. kl. kl.

- 12.30 - 12.30 - 12.30

- 15.00 - 15.00 - 15.00

å.

August

10.00 10.00 10.00

tjl

~ø~~A'~G_. BOWLING., CENTER~~~ indbyder til

FIQ.

8. August

d. 10. August efter behov.

I

fredag

14.

AALBORG OPE~AUGUST1981 8.AUGUST- . Under stævnet belønnes twer

Startgebyr:

Indjvjduelt 2-mandshold

præmt e r :

90.00. 10.00 pr.

8.

pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr.

lo pr. 2. pr. 3. pr.

2-mandsh.

Tjl

2 2 2

lo

3.500 2.000 1. 000 500 300 300 300 300

pr. 2. pr. 3. pr. 4. pr.

x kr. 500 x kr. 300 x kr. 200

Løvvang Bowljng Løvbakken 9400 NØrresundby (08)

l. pr. 2. pr.

i {' ar

"v

dCl:me og 'k' 1. 1.ng kro

2.500 1. 000 500 300

2 x kr. 2 x kr.

~ TILMELDING:

400 200

herre,

Bowling Center LØVvanQ LØvbakken . 9400 NørresundbY 22 Telefon (08) 1;_:_~76822

~

17 68 22

International"

1,000.00

kr. kr. kr. kr.

Center

LØvvang Bowl.i ng Center 20. .Ju nt t.il 26. Juli

BEMÆRK: Den

med

Damer: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Tlf.

Pe r-J e Luk n i ng:

300-SERlE

spjller.

Herrer: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tjlmeld.ing:

kr. kr.

er f e rj elukket 1981.

fra

pRÆM\ER CAKR.18.000,.

der har den indl '

Sam men lagt runde

og

højeste "Aalborg

score Opefl"

GOdKendt af:

D.S.w.f. f.\.Q·

9


ÅRETS BOWLER og ÅRETS LEDER redak-

Udover de sportslige resultater blev han

eller en gruppe, som siden sidste Danske

tør Børge Holm havde i år det ærefulde

kåret som »World-Cuppens bedste kam-

Mesterskab, i sit eget område har spillet

hverv, at overrække priserne til ÅRETS BOWLER og ÅRETS LEDER, og ordene der blev benyttet i den anledning bringes her:

merat«, Det er dog ikke kun i Djakarta man har den opfattelse, også her på de hjemlige fronter, ser man ham altid som en fair spiller og en god kammerat. F. eks. var hans første spørgsmål, da han landede i Kastrup, hvordan det var gået hans klub i week-enden. Med venlig hilsen fl Jydsk Bowling Union Valter Lauridsen

en rolle, som har positiv indflydelse på udviklingen inden for bowling. Som vi alle ved, er der en lang række folk, mænd og kvinder, som ude omkring i landet gør en betydelig indsats for bowlingsportens ve og vel. Det er derfor ikke nogen let opgave, bowlingbladets redaktion har påtaget sig, når den skal finde frem til nogen, hvis indsats kan kaldes »særlig«, Som vi også ved, er den samfundsmæssige afmatning også begyndt at smitte af på bowlingsporten. I en sådan situation, vil krisen først og fremmest ramme vore haller, som i al almindelighed via deres ansvarshavende, mærker konsekvenserne - og i desværre alt for mange tilfælde, så det gør ondt . Her har i flere tilfælde, bowlingspillerne via en gruppe, grebet ind. I nogle tilfælde med held, i andre uden den fornødne

BOWLERENS

ansvarshavende

ÅRETS BOWLER

I modsætning til tidligere år, hvor det har været BOWLERENS redaktion der har valgt ÅRETS BOWLER, har det denne gang været Dansk Bowling Forbund, som har stået for administrationen af det, at indhente emner, og mellem dem, finde frem til den bedst egnede. 3 unioner har fulgt opfordringen, og det har - næsten som sædvanligt - været svært at finde den rette. Men mellem de indstillede kandidater har udvælgelseskomiteen ensstemmigt valgt at følge indstillingen fra Jydsk Bowling Union - Det bør vel nævnes, at komiteen denne gang har bestået af unionens spilleudvalgsformand, af forbundets idrætsleder og forbundets ungdomsleder. Og Jydsk Bowling Union har indstillet ÅRETS BOWLER på følgende måde: Vores kandidat til årets bowler, er en spiller der repræsenterer dansk bowling på allerbedste måde, både nationalt og internationalt. På klubplan har han i den forløbne sæson haft plads i spilleudvalget, og spiller på klubbens 1. hold, der i Danmarksturneringens 1. div. blev nr. 2 og jydsk mester i 6-mandshold. Hans snit i indeværende Y2 år er 195. Han er i øjeblikket med på landsholdets bruttohold på 10 spillere. Men den største præstation han har udøvet i indeværende sæson, er en 3. plads i Wold-Cup i Djakarta i oktober 1980. Vel nok den danske spiller, der har fået den største præmie vægtmæssig, nemlig ca. 20 kg.

ÅRETS LEDER

I lighed med tidligere år, har BOWLERENS redaktion været samlet i forbindelse med de danske mesterskaber. Og .blandt så meget andet, har redaktionen skulle vælge ARETS LEDER. Som i de øvrige år, har kriteriet været det, at vi skulle finde frem til en person

Bowlingtur til Harzen Nyd naturen på en dejlig 4-dagestur til Harzen med mulighed for bowling Ophold med helpension på 2-stjernet hotel i centrum af Bad Harzburg. Der findes i hotellet en bowlingbane. Prisen ved minimum 10 personer kr. 500,-. (i ferieperioder kommer der et tillæg på kr. 125,-). Afgang mandage og torsdage. Påstigning i de fleste større byer Jylland og på Fyn uden tillæg. Påstigning på Sjælland langs A 1 + kr. 50,- pr. person.

Lauritzen Telefon: 04 - 72 15 20

ARETS BOWLER Johnny Christiansen, Stenhuset.

10

Aben mandag-fredag

kl. 8.00-17.00,

lørdag kl. 8.00-12.00


Ungdomsledermøde i KBU

BOWLERENS redaktør overrækker en repræsentant fra BBC-hallens bestyrelse (Børge Christiansen), prisen som ARETS LEDERE. medgang. I det år der er gået siden DM i Århus, har vi igen set, at bowlingspillere har ydet en indsats ud over det de er normeret til, nemlig spil på banerne, og med held har gennemført og videreført en overtagelse af en hal, oven i købet en meget stor hal, beliggende i et område, som vi vist godt kan kalde: ikke alt for smart. Hvad der ligger bag ved en sådan disposition, ved kun de, der nu eller før har været involveret. Hvad der ligger bag i frivillig, ulønnet arbejdskraft, foretaget af ganske almindelige mennesker, i mange tilfælde uden nogen særlig, økonomisk beggrundsviden, tror vi, ikke mange aner omfanget af. Det der er sket i forbindelse med bowlernes overtagelse af bowlinghallen på Islands Brygge, synes redaktionen er omnd ikke enestående, så enormt prisværdigt, og det er derfor, vi i år som årets leder har valgt: BESTYRELSEN I BRYGGENS BOWLING CENTER Og vi håber, at en repræsentant for denne vil komme herned, og modtage Dansk Bowling Forbunds lederpris 1981. Symbolet er en elefant. Den skal efter sigende have en god hukommelse, og kunne leve længe.

Guldnåle Ved årets repræsentantskabsmøde uddeltes 3 af forbundets guldnåle. En opmærksomhed, der tildeles ledere i Dansk Bowling Forbund, der gennem en årrække har ydet en fortjenstfuld indsats for dansk bowling. De 3 personer var: John Højager, FU. Willian Raben, A- og O-udvalg. Mogens Hansen (Bette) TUK.

J ørgen Jørgensen - nyvalgt ungdoms leder i KBU - havde fået den geniale ide at samle alle de unge under KBU, der skulle have overrakt rekorddiplomer, vindere af Top 10 i de forskellige rækker samt de spillere der på en eller anden måde have en medalje eller et diplom til gode, til et KBU reception s-traktement i Rossini. Hellerups damer fik overrakt deres bronzemedalje for 5-mandshold 1980, desuden fik en lang række af unge mennesker deres medaljer eller diplomer overrakt og de fire vindere af Top Ti fik hver en statuette. Efter at alle præmie- og diplomtagerne var blevet hyldet, gik man over til Ungdomsledermødet. Her blev alle budt velkommen og den nye klub i KBU, JACKPOT, som også har ungdomsafdeling, blev nævnt. Man talte lidt om hvordan præmieoverrækkelserne ved turneringsafslutningen havde fungeret, efter at arbejdet var lagt ud til de nye kredse i KB U, og alle var enige om, at det havde fungeret perfekt. Man havde en klar fornemmelse af, at medaljerne var blevet godt modtaget af de unge. Et lille hjertesuk fra de mennesker, der efter hver turneringsomgang kontrollerer slagsedler: Der mangler meget tit licensnumre på slagsedlerne, eller de er udfyldt forkert. Holdlederne bør informeres bedre om spillernes navne og licensnumre. KBU havde modtaget forespørgsel fra SBU om det var muligt at slå SBU og KBU sammen i ungdomsturneringen, da det kneb for SBU at stille med så mange hold, at turneringen ville få værdi for de unge. KBUs ungdomsledere kunne godt se det var et problem for SBU, og at det var synd for de unge, men stemningen for at skulle køre til Fr.sund og Køge var ikke positiv. Der kom dog forskellige forslag på bordet om, hvordan en sådan turnering kunne forløbe, og KBU vil arbejde videre med forslagene. KBUs formand, Bent Holst Rasmussen, meddelte, at Lyngby har i øjeblikket hjemmebane i Scan-Bowl og flytter til Gladsaxe, når den bliver færdig. Derefter udspandt der sig en diskussion angående ynglingealderen 18 år contra 20 år. De fleste KBU-klubber vil helst beholde 20 år som grænsen og i den forbindelse ville man gerne have fristen for den af KBU tilsendte holdtilmelding, rykket fra lørdag d. 23. maj til mandag d. 25. maj (efter DBwFs møde) for at se hvad repræsentantskabet fandt frem til. Jørgen Jørgensen underrettede klubberne om, at derer et antal kugler til dispositon for klubbernes spillere, og at man kunne søge om tilskud til trøj er til de unge. J.J. ønskede at afholde ungdomsledermøde ca. hvert halve år. KBU ønskede også at oprette ungdomslederkursus og holdlederkursus for de

unge. Her efterlyste man gode ideer, der kunne bruges på sådan et kursus. Endvidere ville man starte bowlingskole op for ungdoms spillere i lighed med hvad . der var blevet kørt for seniorer i KBU her i sæsonen 80/81. Man ønskede endvidere kontakt med andre unioners ungdomsledere, evt. et møde om året, og hvis det blev for dyrt, så evt. et møde med ungdomsledere på kredsbasis. Amagerkredsen havde modtaget et brev fra SAS, hvor man gjorde opmærksom på, at der havde været for lidt ledere med ved UDM i Ålborg. Man foreslog fra KBU en liste med navne på ledere, eller personer, der kunne tilkaldes, hvis en klub ikke havde mulighed for selv at sende leder med. J.J. ønskede ca. 10 tilkaldenavne, og han havde allerede fået flere hanvendeiser om villige ledere. Ungdomsmesterskaberne til næste år blive afholdt i Odense, hvor alle de unge bliver samlet på en week-end, med afrejse fra København fredag eftermiddag. J.J. oplyste, at KBU ville arrangere et rent ungdoms stævne i Rossini, søndag d. 8.11. 1981. Man ville forsøge at lave ungdomsstatistikker i hver kreds for sig. Der blev spurgt, hvad en turneringskamp ville koste til næste sæson, men det kunne man ikke svare på endnu. Bent H. Rasmussen appellerede til ungdomslederne om, hvis man fandt skævheder i ungdomslovene, så at indsende forslag i god tid til kredsene, som derefter kunne nå at få dem med på KBUrepræsentantskabsmødet. Der var et udbredt ønske om, .at kun de klubber, der har ungdomsafdeling, måtte få lov til på repræsentantskabsmøderne at stemme om ungdomsanliggender. Derefter diskuterede man igen aldersgrænserne for de unge og det blev poienteret, at alle unge over 16 år, kan spille senior, hvis de ønsker det. Men at spille yngling til det fyldte 20 år, var et tilbud. Bent H. Rasmussen fortalte om en undersøgelse, men havde foretaget blandt de 18-23 årige, d.v.s. ungdoms spillerne, som havde spillet i 1972. Hvormange har man tilbage af dem i dag? Det viste sig, at 70% af dem var væk fra bowlingen. Derefter takkede J.J. for et godt og sagligt møde og tilsidst opfordrede han de tilstedeværende om at sælge KBUs mærke til fordel for ungdomsfonden. Dette mærke koster 3 kr. mh.

11


Repræsentantskabsmøde Indledningsvis havde FU fundet frem til, at årets repræsentantskabsmøde skulle starte allerede fredag aften, med en gennemgang af »amtskomrnunale tilskud«. Dertil havde man indkaldt en kapacitet som Kaj Olsen fra DIF. Igen tvivl om at Kaj Olsen ved en masse om amtskommunale tilskud, og om hvordan hele strukturen er opbygget omkring ansøgninger af disse tilskud, men givet er det også, at de få repræsentanter der var mødt op, havde forventninger om at de her og nu - måske ikkekunne få kontanter - men i hvert fald få kontante oplysninger, om hvor og hvordan man kunne henvende sig, for at få del i disse amtskommunale tilskud. Desværre blev det ikke til ret megen hjælp for repræsentanterne, måske undtaget Vibeke Hedeager, der i kraft af stor stædighed fik et 6-cifret telefonnummer med hjem. De tilstedeværende repræsentanter var i det store og hele temmelig skuffede, Når der fredag aften ikke var så mange repræsentanter til stede, hænger det naturligt sammen med at jyder og fynboer, først ankom sent på aftenen. Lørdag startede med et interessant gruppearbejde - oplæg til en målsætningsdebat -. Det blev en god og lærerig formiddag for mange repræsentanter, selvom der kom kritiske bemærkninger om »den korte tid« og at oplægget burde være udsendt, så repræsentanterne kunne have forberedt sig på dette gruppearbejde. De idrætslige aktiviteter - ungdoms arbejdet - økonomi - uddannelse administration/kommunikation, var de områder grupperne skulle kulegrave, og derefter via en referent, forelægge forsamlingen. Af de mere interessante og vidtrækkende forslag kan nævnes: »Nedlæg de fordyrende unioner og lad DBwF, med en generalsekretær i spidsen lede hele forbundet gennem kredsene.« »Indførelse af en talentturnering.« Debatten efter gruppearbejdet blev ikke særlig ophidsende, vel nok fordi alle var klar over at det forelagte ikke var fornødent gennemarbejdet, og man sluttede lidt tidligere end planlagt. Blandt repræsentanterne steg spændingen hele tiden, idet der næsten ved enhver lejlighed, blev indkaldt til bestyrelsesmøder. Repræsentantskabsmødet De indledende procedurer blev hurtigt overstået. Sekretæren sikrede sig at de rigtige mandater var til stede, dirigenten blev valgt - Poul Erik Petersen - og ingen havde bemærkninger til det udsendte referat fra forrige repræsentantskabsmøde. FUs udsendte, skriftlige beretning blev kommenteret af formand Jørgen Højager, der bl. a. gjorde opmærksom på, at der var indløbet glædelige nyheder om at en ny hal i Esbjerg, så ud til at have gode muligheder for at blive en realitet

12

ret hurtigt. Det skulle efter forlydende fra Esbjerg blive landets flotteste. (18 baner). Et problem vedr. - ikke danskere - på hold i DT, er nu uaktuelt, da problemet ikke længere eksisterer i divisionerne. Højager omtalte BOWLEREN, både »den nye« og »den gamle«, og meddelte at FU havde modtaget opsigelse fra nuværende ansvarshavende, og endvidere at flere lokalredaktører var indstillet på at stoppe ved sæsonens udgang. Man havde dog fundet frem til en ny ansvarshavende redaktør, til at lede det nye landsblad. Debatten Det blev en lang og meget kritisk debat, der til tider var ret så hård overfor formanden. Det var ikke så meget det, der stod i den skrevne beretning, der var utilfredshed med, men snarere det der fra flere sider blev påtalt, som manglende i beretningen. Både KBU og JBU beklagede, at man i de sidste mange måneder ikke havde modtaget nogen FU-information, som det dog var pålagt FU at udsende, efter hvert møde. BOWLERENS redaktør appellerede til repræsentanterne at de gjorde en indsats for at få distribueret BOWLEREN, når den udkom ca. 4. juni, så vi til dels undgår den situation at den menige bowler først får sit blad til august. Derefter bekræftede redaktøren at opsigelsen var indsendt, og at det var på grund af maglende opbakning fra FU. Han udtalte et ønske om at DBwF bevarede et lands blad og ønskede held og lykke med det nye blad. Højager tilbageviste kritikken fra unionerne, og bemærkede at der på de sidste 2 hovedbest.møder, var indbudt 3 repræsentanter fra unionerne i stedet for de sædvanlige 2. Herman Carls en mente at hele proceduren ang. formiddagens »målsætningsdebat« var planlagt for dårligt. SAM fra Ålborg kunne ikke deltage i den optimisme, der kom til udtryk i beretningen. Selvom regnskabet senere kom til debat, ville Sam gerne vide, hvorfor man havde betalt for at banerne i Sean Bowl skulle være i orden til NM, og om der også var betalt for dette arbejde ved DM? Hvorfor afgik Bent P. som ungdoms leder, efter kun et år, når nu hans ønske om at blive ungdomsleder, endelig var lykkedes? Hvorfor skulle man først nu, til at undersøge mulighederne for at få tilskud til vore elitespillere gennem Team Danmark, de første penge var jo allerede uddelt? Eiben Henriksen ville have formanden til at uddybe sine - i den skriftlige beretning - slutbemærkninger, og sagde endvidere at vi i perioden 1970-80 havde tabt 76% af vore ungdomsspillere, enten som ungdomsspillere eller ved overgang til seniorer, dette skal vi ikke blot konstatere, men gøre noget ved, og derfor var det forkert at aflyse ungdomslandskampen for der 18-23 årige. Med h.t.

halsituationen, mente Eiben, at vi først og fremmest skal skabe et behov for baner, så skal hallerne nok komme. Eiben mener også, at vi stiller for store krav til vore repræsentative spillere, når vi sender dem ud på større opgaver. Det er urealistisk at sende folk af sted med et snit på 192, og forvente at de så skal spille med et snit på 200 eller derover. Højager: P.g.a. henstilling fra sidste års repræsentantskabsmøde skulle budgettet nedskæres med 5%, og det var bl. a. gået ud over ungdomslandskampen for de 18-23 årige. M.h.t. betaling af arbejde på banerne i Scan-Bowl, så drejede det sig kun om NM, og beløbet var på små 3.000,- kr., og de var blevet anvendt til rejse og ophold for Søren Claes, og ikke for den gennemførte afslibning af banerne. JH. benyttede samtidig anledning til at takke hallen i Ålborg, for udlån af Claes. Det ville have været alt for dyrt flytte hele NM-arrangementet til Alborg. Team Danmark, var en nyskabelse fra ca. d. 1/4 og derfor kunne man ikke forvente, at vi allerede var med i »puljen«. Af de ca. 50 specialforbund tilsluttet DIF ville ca. 20 kunne komme i betragtning, hvad angår tilskud og JH mente at bowlingsporten ville være blandt de, der kunne få tilskud til eliten. M.h.t. slutbemærkningen i JHs skriftlige beretning, drejer det sig om at firmaet Brunswick har protesteret imod, at JH samtidig med at være formand for DBwF, er repræsentant for AMF. JH har kontaktet DIF, og her mener man ikke der er noget til hinder for at samme person, beklæder de 2 poster. Leif Billing, JBU, fortalte om den nye »Bowleren« og at situationen siden marts havde udviklet sig i uheldig retning. Nu havde man ingen - eller næsten ingen redaktører, og de O kroner var et tilbud givet til JBU, altså på et mindre antal blade, og nu når det skulle være et lands blad, ville det nok komme til at koste noget, og i løbet af debatten svingede beløbet, der skulle betales af DBwF fra O kroner til 120.000,- kr. + moms. Billing lagde vægt på, at hans kritik af de nuværende blad, gjaldt image og design, altså ansigtet udadtil. En chokerende oplysning til sidst, bladet kan først udkomme l. jan. 1982. Til dette konstaterede Sam ganske kort: »at så har vi jo intet vundet«, Debatten ebbede ud og Eiben fandt anledning til at bemærke, at man burde koncentrere sig om det konstruktive og undgå »sure opstød«, Trods den megen kritik var der ingen problemer med at få godkendt beretningen. Beretningen fra A- og O-udvalget blev vedtaget uden debat. Idrætsudvalgets beretning blev vedtaget efter en kort debat om samarbejdet ved der nylig afholdte DM. Ungdoms udvalgets beretning ville flere gerne have konstateret hvorfor Bent P. efter kun et år på posten ville trække sig. Der var mange årsager. Manglende

at


samarbejde med unionerne og i det hele taget manglende opbakning af ungdomsarbejdet i forbundet. En mindre debat, om det kunne lade sig gøre, eller om det var forsvarligt at afvikle et UDM - der erfaringsmæssigt har deltagelse af ca. 500 unge - over en enkelt week-end, blev hurtigt afsluttet. Intet var jo endelig afgjort i denne forbindelse. De øvrige beretninger fra Teknisk komite, TUK, IKK, Pressesekretær og UK skal der ikke stemmes om og debatten om disse emner var da heller ikke særlig omfattende, dog undgik UK-formanden ikke det sædvanlige spørgsmål, om hvorfor i alverden man ikke kunne udtage et landshold uden at denne eller hin spiller var med i truppen. Der blev udtrykt glæde ove IKKs arbejde af flere repræsentanter, især var man begejstert over Bowlingskolen, men også træningsprogrammerne, ville man kunne få glæde af fremover. Regnskabet og budget Der var ingen kritik af regnskabet, men bl. a. Eiben Henriksen gav udtryk for, at budgettet belv udarbejdet som en slags ønskeseddel i stedet for som nu, hvor man tilsyneladende blot øgede beløbet i forhold til foregående sæson, og i henhold til prisudviklingen. Regnskab og budget vedtaget. Lovforslagene FBU havde indsendt et enkelt forslag gående ud på at: »ved en klubs optagelse i en union kræves tilmelding af minimum 8 licenserede rnedlemmer«, i stedet for som nu 10 medlemmer. Lovforslaget blev vedtaget. Der var en lang række forslag til lovændringer fra DBwF, KBU, JBU og SBU. Forslaget fra Idrætsudvalget til

ændret spilleform i Danmarksturneringen, hvor man foreslår 6-mandshold, 4 serier, amk. spil, blev nedstemt, ligeledes de to ekstra point for flest kegler. Derimod blev det vedtaget, at man fra sæsonen 1982/83 spiller med 10 hold i1. og 2. div. SBUs ændringsforslag til overgangsregler for divisionerne ved sæsonafslutningen 1981/82 blev vedtaget. Disse regler går ud på at: 1. div.: »De to nedrukkere fra 1. div. spiller slutspil med de to toere fra 2. div. øst/vest spiller slutspil med toerne i serierne om 2 henholdsvis 3 pladser i 2. div. øst/vest. Såfremt der ikke rykker hold ned fra 1. div., medtages nr. 3 i serierne i slutspillet om fire pladser i 2. div. øst/vest. Ligeledes blev det 'vedtaget at: »Vinderne af unionernes højest rangerende række, rykker op i 2. div.« Man vedtog endvidere at: »1 tilfælde af point-lighed ved sæsonafslutning, er indbyrdes kampe afgørende for placeringen (points-keglefald-strikes o.s.v.). Forslag fra DBwF til ændring af bestemmelser vedr. DBwFs LANDSPOKALTURNERING: Det nye i dette forslag var bl.a. en puslingerække, og at der foretages seedning, således, at divisionshold først indtræder i turneringen på et senere tidspunkt. KBUs ændringsforslag lydende: »Inden for hver sektion mødes holdene 2 og 2 principielt efter almindelig lodtrækning, dog kan de første runder afvikles på lokalt plan«, blev vedtaget. KBUs ændringsforslag: »Lodtrækningen foretages senest 14 dage før spilletidspunktet og der først udtrukne hold får hjemmebane«, blev også vedtaget. KBUs ændringsforslag: »Før første

SE BOWLINGHAL Daglig leder: Helge Andersen

Møllemarksvej 80 5200 Odense V Telf. 09-16 81 13

Åbningstider: Mandag-fredag

14-23

Lø rdag

10-18

Søndag

12-18

lodtrækning skal der afleveres holdkort med 5 navne - puslinge dog 3 - for hvert hold udover det første. Spillerne må ikke senere deltage på andre hold«, blev vedtaget. DBwFs forslag om: »at gennemførelse af turneringen er betinget af mindst 8 hold i hver række«, blev forkastet, for at tage hensyn til den nye puslingerække. JBU havde stillet forslag om: »at ynglingealderen skulle nedsættes fra 20 år til 18 år«. Efter skriftlig afstemning blev dette forslag forkastet med 31 stemmer for 20 år, 21 stemmer for 18 år og 6 blanke stemmesedler. ALTSÅ YNGLINGEALDEREN ER STADIG 20 ÅRI JBU havde forslag til tilføjelse vedrørende klasseinddeling: »Nye spillere, der ikke tidligere har været i besiddelse af licens, sættes i laveste klasse. Spillere, der tidligere har været i besiddelse af licens, sættes i den klasse, de havde ved udmeldelsen, medmindre deres udmeldelse liggger mere end 5 år tilbage i forhold til ansøgningstidspunktet. I så fald sættes de i laveste klasse.« Man enedes endvidere om at de to skæringsdatoer for klasseinddeling d. 1.1. og 1.7. ændres til d. 1.12. og 1.7. JBUs forslag om ansættelse af 2 landstrænere for mIk, blev forkastet, idet man ikke mente at kunne finde økonomisk basis for sådanne ansættelser. DBwFs forslag til ændring i Turneringsregler for Danmarksturneringen: »Der var et par redaktionelle ændringer, bI. a.: Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten på hjemmebane, samt en tilføjelse til § 28, stk. 10,2: »Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til modstander, spillehal og turneringskomiteens formand. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato, formidles af turneringskomiteen.« Og § 28, stk. 15,0 ændres til: »En spiller skal bære den klubdragt, inel. korte eller lange benklæder/nederdele, der gennem unionerne er indregistreret og godkendt, samt respekteret af DBF. Et klubhold skal ved en turneringskamp være ens påklædt, d.v.s. enten korte eller lange benklæder/nederdele, samt ens bluse/T-shirts. Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowling sko, som ikke afsætter mærker på banen. Et forslag fra Idrætsudvalget om at: »U'Kformand vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde«, blev vedtagt. § 27, DBwFs rekorder: Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat, opnået i nedennævnte kampe og stævner: . DBwFs DM individuelt og 2-mandshold. DBwFs DM for hold (Danmarksturneringen). DBwFs Landspokalturnering. DBwFs Old boys/Ols girls mesterskab .

13


~

DBwFs Ungdomsmesterskaber individuelt og 2-mandshold. Unionskampe Unionernes/kredsenes mesterskaber, individuelt og 2-mandshold. Unionernes holdmesterskab er (Turneringskampe). Unionernes Pokalturneringer. Unionernes/kredsenes åbnings stævner . Unionernes byhold. Internationale kampe og mesterskaber, hvori der deltager medlemmer af FIQ, og hvori DBwF er repræsenteret af udvalgete hold eller enkeltpersoner (VM, EM, NM, Landskampe m.m.).

§ 19, Reglement for DBwF A- og 0udvalg. Stk. 6 - 3. linie ændres til: Den anken de part skal senest samtidig med anken indbetale et depositum på 500 kr. til DBJ. Beløbet kr. 500,- tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i anken. Sker dette, tilbagebetales også evt. indbetalte beløb til DBwFlUnionernes spilleudvalg kr. 350,- (se § 28, stk. 11,0)«. Desuden belv der vedtaget nye regler for Turneringslederhåndbog, foreslået af KBU, ang. Bortvisning fra banerne og Protest. Nu kan turneringslederen først uddele en ADVARSEL. Der blev desuden vedtaget nye regler ang. protest. Et forslag fra Idrætsudvalget ang. Ankomst/forsinkelse blev vedtaget: Ordlyden blev: »Forsinkelse af offentlige transportmidler accepteres ikke som gyldig grund for udeblivelse eller for sen ankomst til en kamp. Undtaget herfra er Danmarksturneringens hold, samt udenbys gæstende hold, her accepteres alle offentlige transportmidler som gyldig grund. Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til modstander, spilledato, formidles af turneringskomiteen/lokalunion. « »Fremtidige sportslige arrangementer« blev forelagt af idrætslederen, og det gav ingen anledning til debat. Fastsættelse af licensgebyr. Licensen blev foreslået uændret, og det blev selvfølgelig vedtaget. Søndag kl. 12.20, umiddelbart før man skulle i gang med punkt 9, valg til FU, gik forbundsformanden på talerstolen og meddelte forsamlingen, at han ikke kunne forsvare at opstille som formand igen. Beslutningen var definitiv og årsagerne skulle søges i det, som Højager selv udtrykte det, de »100% negative bemærkninger til gårsdagens beretning«, Efter denne besked til repræsentanterne, og frem til selve valghandlingen, der først fandt sted sent på eftermiddagen, skete der så meget, så det ikke er muligt for redaktionen at referere det hele. Det skal blot konstateres, at JBU for ikke at stå i samme situation som sidste år, hvor det »klaprede lidt rigeligt med dørene«, havde medbragt et »skyggekabinet«. Dette faktum afstedkom den konklusi-

14

on, at skal vi have en formand fra den anden side af bæltet, så er vi nødt til at ansætte en kontorhjælp til forbundets kontor i Idrættens Hus. Lang diskussion om, hvor vi skulle hente pengene. Endemålet blev, at man »dropper« »Bowleren« i efteråret. Forbundets andel i bladudgifterne sammenlagt med det resterende bladkontingent, skulle kunne dække lønnningsudgifterne frem til 1. jan. 82. Dette blev vedtaget. Endelig kunne man gå i gang med valget og som kandidater til formandspo.sten blev indstillet Per Nørgaard, JBU, Frank Rasmussen, SBU og Sam, JBU. Sidstnævnte takkede nej med det samme - årsag: jobbet som formand kunne ikke fungere sideløbende med Sams daglige arbejde. Frank takkede nej, - årsag: ikke forberedt og ikke erfaren nok, måske på' et andet tidspunkt. Mogens Hald Pedersen anbefalede meget stærkt fra talerstolen, at Frank endnu engang overvejede situationen, og anbefalede, at Frank Rasmussen fik en tænkepause. Efter pausen og diverse telefonsamtaler kunne Frank endelig, omend lidt bleg om næsen, sige tak for tilliden, og ja til kandidaturen. Herefter trak Per Nørgaard sit kandidatur tilbage, og med et bragende bifald havde vi

valgt Dansk Bowling Forbunds nye formand. Idrætsleder blev Bruno Stokholm, KBU. Sekretær: Helle Edlich, SBU: Kasserer: Midte Larsen, KBU. Ungdomsleder: Kurt Jensen, JBU. Jørgen Suaning og John Højager blev FUmedlemmer. Suppleanter (arbejdende) blev Mogens Hansen (Bette) og Jørgen Skriver, KBU. Senior UK: Ralf Donde, formand, Hans Jørgen Hansen, FBU og Eiben Henriksen, KBU. Ungdoms-UK: Birgit Halgren, JBU, formand, Nanna Bork, SBU. Leif Nissen, KBU og Jette Jensen, FBU. Ny i A- og O-udvalg: Svend Jarlstrøm, KBU. Endnu engang lykkedes det John J ørgensen at fremtvinge et ja, trods forud bebudet afgang som pressesekretær. Næste repræsentantskabsmøde: 15.-16. maj 1982. Repræsentantskabsmødet sluttede med takketaler. Alle 4 unionsformænd takkede Højager for et værdifuldt arbejde i FU gennem 8 år, og ønskede samtidig den nye formand, Frank Rasmussen, held og lykke fremover.

BH+MH

Sommer i hallerne Hermed en lille orientering om de danske bowlinghallers sommerplaner: Vi starter nordpå. Løvvang: Ferielukning fra d. 20.6.-2.7. Husk »Alborg Open«, Viborg: Ferielukning fra d. 4.7.-19.7. Århus: Ferielukning fra d. 22.6. og 5 uger frem. Husk »Viking Internationalt« Silkeborg: Ferielukning fra d. 27.6.-26.7. Husk »Bikubens internationale stævne«. Herning: Ferielukning fra d. 29.6.-26.7. Kolding: Ferielukning fra d. 20.6.-2.7. Odense: Ferielukning fra d. 21.7.-2.8. Køge: Ferielukning fra d. 19.6.-2.8. Fr.sund: Ingen lukning. Man starter 1. juni med at spille nedrykket 600-serie - 1. præmie gavekort på 1000,- kr. Hallerne

i København

Globetrotter: Lukket hele juni måned, derefter start med John Thomasen som ny halleder. BBC-Hallen: Åbningstider: Mandag-fredag 18.00-22.00. Lørdag, søndag og helligdage lukket, gældende fra d. 1.6. Hallen lukket: 27.6.-19.7. Sommertilbud: 3 serier for 12,- kr.

Rossini: Til og med d. 26.6. har hallen åbent på alle hverdage fra kl. 14.00 til 22.00. Lørdage og søndage fra d. 23.5. til og med d. 2.8. har hallen lukket, dog kan hallen åbnes for arrangementer efter aftale. Fra og med d. 27.6. og til og med d. 26.7. har hallen lukket for reparation af baner og maskiner, samt opfriskning af hallen, således at hallen skulle være klar til at møde bowlerne, når der åbnes igen d. 27.7. Fra d. 27.7. og til d. 7.8. er der åbent på alle hverdage fra k!. 14.00 til k!. 22.00 og lukket lørdage og søndage. Fra d. 10.8. har vi igen åbent på alle hverdage fra k!. 14.00 til k!. 24.00, og på lørdage og søndage fra k!. 9.00 til en halv time efter sidste turneringsafslutning. EKSTRA! Sommerrabat fra d. 25.6. til d. 2.8. vil serieprisen være 5,- kr. i hele hallen s åbningstid (evt. tidligere indkøbte orange rabatcheks kan også benyttes). Scan-Bowl: Situationen uafklaret ved redaktionens slutning.


KBU hovedbestyrelsesmøde Efter den officielle vedtagelse af kredsinddelingen i KBU, blev der indkaldt til hovedbestyrelsesmøde i BBC-hallen. Specielt indbudte til dette møde var: Bent Isenbecker - IKK leder i KBD, og undertegnede, i sin egenskab af KBUredaktør. I øvrigt er det hensigten at invitere bowlingpressen til alle hovedbestyrelsesmøder. Den nye KBU-formand Bent Holst Rasmussen bød velkommen, og henstillede til alle at »arbejdstøjet« blev fundet frem, for der skulle bestilles noget. Bent Isenbecker fortalte om bowlingskolens start og succes. På erfaringer fra denne første bowlingskole, ville man arbejde videre til glæde og gavn for de københavnske bowlere. Endvidere var man i gang med planlægning af nogle holdlederkurser, der skal gennemføres i løbet af efteråret 81. Video og Dias er midler, der vil blive taget i brug fremover inden for' kursusvirksomheden. Man havde allerede gennem samarbejde med Instruktørforeningen og BBChallen, draget de første erfaringer,og Leo Klitte skulle være i gang med at udarbejde en drejebog til en videoinstruktionsfilm. Der vil blive afholdt kursus 2 i løbet af efteråret 81 i København. Det næste kursus 1 i København er endnu ikke planlagt, men der skal ske noget, meget snart. Bowlerens redaktør, kunne ikke fortælle noget om »Bowleren-s videre skæbne, og henviste til de afgørelser, der måtte blive truffet på DBwFs repræsentantskabsmøde. M.h.t. den nye bowlinghal i Grøndalcentret, mente Bent Holst Rasmussen at de mange rygter havde skabt en pessimisme, som der ikke var grundlag for. BHR havde været til møde med centerleder Henry Vedsegaard, og det var forløbet godt. For ikke at skabe for store problemer i forbindelse med oprettelse af en ny kreds, (kreds 4), problemer der i væsent· lig grad ville gå ud over Valby-kredsen, da mange Rossini-klubber har søgt om baner i Grøndal, vedtog man at Grøndal i det første år indgår i Valby-kredsen. JBU har meddelt, at man på seniorfronten ønsker at trække sig ud af samarbejdet med unionskampene, - .årsag - økonomi. KBU vedtog at opfordre FBU og SBU til at fortsætte samarbejdet, og så håbe på, at JBD senere vender tilbage. Der blev talt om alternativer, hvis unionskampene helt ophørte. Der var mulighed for et samarbejde med Malmo, eller man kunne forsøge at genoplive hovedstadsmatcherne. Der bliver måske også en udvidelse af divisionerne. BHR meddelte at Shoot har fået ny formand, det er John Bengtsen. I forbindelse med åbningen af den nye hal i Grøndal, havde KBU indtil nu kun fået ansøgning om optagelse af en klub. Alle formaliteter var i orden og bowlingklubben Jackpot vil blive optaget i KBU pr. 1. juli 81, foreløbig er klubben tilmeldt med det lovbefalede mindstetal på 10 medlemmer, men det forlyder at den nye

klub i løbet af efteråret vil have 50-60 medlemmer. Lyngby Bowlingklub havde søgt om dispensation fra KBUs love, angående tilhørsforhold, idet Lyngby vil flytte til Gladsaxe, når den nye hal åbner der i 82. Endvidere forhandler man i øjeblikket om at få ungdomsafdelingen ind i KBU. I tilslutning til dette spørgsmål, korn det frem, at der var overvejelser i gang om en sammenslutning af KBU og SBU ungdom. Dette bl. a. for at give SBUungdommen bedre mulighed for at udvikle sig, da ungdommen er koncentreret i få klubber, således er der f. eks. kun 2 klubber der har puslingehold. KBU vil ved lejlighed takke Københavns Idrætspark, for deres velvillige indstilling over for bowlingsporten, og specielt for hjælpen der er ydet til BBChallen. Anker Haldbæk forelagde udkast til DT 81-82, med kommentarer. Spilleudvalg vil i den kommende sæson, holde møde den første tirsdag i hver måned. Bykampen (returkamp) er planlagt til 3.4. 1982 i Helsingborg. I bykampen København-Helsingborg, var der slået så gode resultater, at nogle af de danske rekorder blev passeret, men desværre, de vil ikke blive anerkendt som rekorder, uanset det københavnske byhold er identisk med unionsholdet. Der vil blive udarbejdet forslag, så dette kan ændres. Det blev vedtaget at lade fremstille en KBU-hædersnål, der skal kunne erhverves af bowlere i KBU, der havde udføret et fortjenstfuldt arbejde i KBU eller for en KBU-klub gennem 15 år. Pågældende skal indstilled af sin klub eller af Unionen. Ved afslutningen af DT, og i forbindelse med præmieoverrækkelse, var der i år opstået store forsinkelser, trods det faktum, at der var taget højde for problemet, ved at forhale de næste starter. Jan Donde mente, det skyldtes kommunikationsvanskeligheder, hallerne imellem. »Den lille røde« vil sandsynligvis blive ændret en smule til næste sæson, da KBD ønsker at få plads til unionens love, således at alle i KBU har lovene ved hånden. KBU har kontormæssigt løst sine pladsproblemer ved at leje sig ind i nogle kælderlokaler i Frejasgade 9, Nørrebro. 80 m", 500,- kr. i mdl. leje, med varme. Der vil blive indrettet, arkiv, tryksagslokale og møderum for union og kredse. KB U efterlyser i den forbindelse, kontormøbler, og håndværkerhjælp til indretning af lokalerne. Licensformanden (ny betegnelse i KBU) Anne-Lise Hornbæk, kunne melde om en licensnedgang på 96 stk. i forhold til samme tid sidste år. BHR havde håbet på flere nye klubber, når Grøndal åbnede, i stedet blev det en flytning af eksisterende klubber. Forhåbentlig vil de tilbageværende klubber i Scan-Bowl og Rossini benytte muligheden for en udvidelse, eller der kan blive tale om start af nye klubber i de gamle

haller. Der blev gjort opmærksom på, at vi tabte en del medlemmer ved overgang fra ungdom til senior, sandsynligvis af økonomiske årsager. Herefter aflagde kredsene beretninger. Kreds 1 lagde ud ved Jonna Brillo, der forklarede lidt om de mange problemer man havde på Amager, med at finde folk til alle de mange poster, man skulle bruge folk til i kredse, ABA og halbestyrelse, men det var ved at falde på plads nu. Kredsen havde forsøgt sig med et julestævne i Globen, men det var ikke gået så godt. BBC-hallen gik så godt nu, at man ville fremkomme med et lørdags tilbud til de unge, med virkelig billige serier. Muligvis kunne dette senere udvides til også at omfatte seniorer. En klub i »den frie« havde forespurgt om mulighed for at få optaget en ungdomsafdeling i KBD. Kredsen og ABA havde fået lokale stillet til rådighed for internt brug. Der er 2.600,- kr. i kassen, indkommet ved salg af lotterier, og ved stævner. Kreds 2, Valby. Louis Pagel aflagde beretning som Valby-kredsens nye formand, også her var der penge i kassen, 3.500,- kr. fremkommet ved afholdelse af 3mands turnering over 13 fredage, og ved salg af lotteri på disse dage. Da Valbykredsen nu også kommer til at skulle virke i Grøndal, ville denne hal sikkert kræve noget ekstra arbejde. Man efterlyste kamppriser i den nye hal. Det er muligt, at der opstår nogle ekstraordinære problemer vedrørende opkrævning af kamphonorarer, da man ikke må forvente at personalet i Grøndal vil yde den hjælp, vi har været vant til i landets øvrige haller. Hvordan KBU vil tackle dette problem, er endnu ikke-afgjort. Kreds 3, Rødovre. Formand Jan Donde udtrykte indledningsvis sin utilfredshed med valg af repræsentanter til DBwFs repræsentantskabsmøde, som det var foregået på KBUs repræsentantskabsmøde. Kredsens økonomi er elendig - kun gæld, man modtog gerne undervisning i salg af lotterier fra de øvrige kredse, men i øvrigt havde kredsens folk været optaget af de mange aktiviteter, der havde været inden for kredsornrådet. BHR havde sagt, at man havde store problemer i Rødovre, dette ville J an ikke anerkende, men understregede at der var nogle store opgaver, der skulle løses. Sean Bowl bliver i nær fremtid en selvejende institution. Der er stor opbakning fra de lokale bowlere, og J an er optimistisk med hensyn til fremtiden. Der var tidligere på mødet forelagt et budgetforslag fra KB U-kassereren Johs. Rasmussen, men da det fremkom ret sent, blev det hanvist til en gennemgang i FU før nærmere debat. Der var et stort program og et langt møde, men p.g.a. god mødedisciplin nåede man at gennemgå alle punkterne. bh

15


Vedrørende ankesag BK Trekanten- Twenty Five

I behandlingen har deltaget: Lisbeth Garnum, William Raben, John Jørgensen, Esben Henriksen og Poul Erik Petersen. I serie I herrer d. 8/21981 inellem Twenty Five og BK Trekanten indgav sidstnævnte klub sålydende protest: »Undertegnede klub nedlægger herved protest mod Twenty Five i henhold til DBwF's love § 4 vedr. ens klubdragt. Bjarne Mortensen licensnr.: 54-001-047 spillede i korte bukser - resten af holdet i lange bukser. Det skal anføres, at vi allerede ved omklædningen anførte, at protest ville blive indgivet. Holdet havde i øvrigt en ekstra spiller med - der var reglementeret påklædt. BK Trekanten. sign.« Den 9/3 1981 tilskrev Jydsk Bowling Union Twenty Five således: »Der er fra BK Trekanten indgivet en protest mod en af klubbens spillere, Bjarne Mortensen 54001047, der i kampen i serie I herrer den 8. februar 1981 stillede op i korte benklæder, hvor resten af holdet stillede i lange benklæder. I henhold til DBwF's love § 4 skal man stille op holdvis ens, og vi skal herved gøre klubben opmærksom på, at spillerne i gentagelsestilfælde vil blive idømt karantæne.» Denne afgørelse er af BK Trekanten ved skrivelse af 21/3 1981 anket til Amatørog ordensudvalget. I anken anføres det bl. a.: »Afgørelsen ved brev til BK Trekanten af 9/3 1981 kan ikke accepteres af følgende grunde. 1. Der blev gjort opmærksom på den ureglementerede påklædning i omklædningsrummet. 2. Turneringslederen gjorde opmærksom på samme forhold inden kampstart. 3. BK Trekanten gjorde opmærksom på, at der ville komme en protest. 4. Reserve-spilleren var reglementeret påklædt. 5. Twenty Five var totalt ligeglad med om BK Trekanten indgav protest. Konklusion: Der sker åbenbart ingenting selvom man ikke overholder de af JBU fastsatte love. § 1.2 (turneringslederhåndbog). Dette kan ikke være rigtigt, hvorfor BK Trekanten nedlægger påstand om følgende: Bjarne Mortensen 54001 047 fradømmes de væltede kegler med det deraf følgende resultat.« Amatør- og ordensudvalget har til brug for sagens behandling indhentet turneringsleder Stig W. Larsens forklaring. Han oplyser, at han inden kampens begyndelse gjorde Bjarne Mortensen og Twenty Five's holdleder opmærksom på, at Bjarne Mortensen ikke var reglementeret påklædt, og at der ville blive nedlagt protest. Han foreholdt samtidig Bjarne Mortensen og Twenty Five's holdleder DBwF's love og bestemmelserne i turneringslederhåndbogen om klubdragt (1.2), hvor det er anført: »Såfremt en klub har fået godkendt flere

16

klubdragter, kan et hold frit vælge at stille op i godkendte benklæder/shorts! trøjer/T-shirts/nederdele, dog således at spillerne i hver enkelt kamp skal bære ens klubdragt.« Punkterne 4 og 5 i BK Trekantens anke kan han bekræfte. Foreholdt turneringslederens forklaring oplyser Twenty Five, at de selv gjorde eller ville have gjort turneringslederen opmærksom på, at en af deres spillere var iført shorts. Da Bjarne Mortensen ikke var i besiddelse af sine benklæder, fandt klubben det ikke muligt på det pågældende tidspunkt at ændre forholdet og for ikke at svække holdet, og da man ikke mente, at det var spillemæssigt ulovligt eller sportsligt ukorrekt, lod man Bjarne Mortensen spille på holdet. Twenty Five vil hverken nu som tidligere bestride, at Bjarne Mortensen's påklædning var ureglementeret, hvorfor klubben kan acceptere JBU's afgørelse. Klubben mener derimod, at BK Trekantens påstand om, at Bjarne Mortensen skal fradømmes de af ham væltede kegler, vil være en urimelig hård sanktion, der i givet fald burde have været afværget af turneringslederen ved, at han havde nægtet Bjarne Mortensen spilletilladelse. Klubben ønsker at tilføje at det ikke er korrekt, at de var totalt ligeglade med om BK Trekanten indgav protest. JBU har oplyst til sagen, at Twenty Five har fået godkendt såvel benklæder som shorts som del af klubdragten. Amatør- og ordensudvalget finder i det hele at måtte lægge turneringslederens forklaring, der fuldt ud støttes af BK Trekanten's og til dels af Twenty Five's oplysninger, til grund ved sagens afgørelse. Ifølge DBwF's love § 4 sammenholdt med turneringslederhåndbogen 1.2 skal

spillerne på et hold bære ens klubdragt. Da seks af Twenty Five holds syv spillere var iført benklæder, medens Bjarne Mortensen var iført shorts, må Bjarne Mortensens påklædning anses for ureglementeret, hvilket også erkendes af Twenty Five. To af udvalgets medlemmer stemmer under hensyntagen til, at det jævnligt forekommer, at en spiller - dog med modstanderens og turneringslederens indforståelse - spiller i ikke godkendte benklæder, og at Bjarne Mortensen spillede om ikke i reglementerede benklæder så dog i shorts godkendt af JBU, for at stadfæste JBU's afgørelse således, at der meddeles Bjarne Mortensen en advarsel og i gentagelsestilfælde karantæne. Tre af udvalgets medlemmer stemmer for at tage BK Trekanten's påstand til følge. Disse medlemmer lægger særlig vægt på, at Twenty Five har gjort sig skyldig i en klar overtrædelse af en klar lovbestemmelse til trods for, at klubben inden kampen var blevet gjort opmærksom herpå. Da der vil være at afsige kendelse efter stemmeflertal, afsiges sålydende: KENDELSE Bjarne Mortensen lic.nr. 54001 047 og Twenty Five fratages de af ham i serie I den 8/2 1981 væltede kegler i kampen mod BK Trekanten. Denne kendelse ken i henhold til DBwF's love § 16.8 inden 14 dage fra dags dato indankes for Dansk IdrætsForbunds amatør- og ordensudvalg. Det af BK Trekanten indbetalte depositum på kr. 200,- vil være at tilbagebetale. Frederiksberg, den 29. april 1981. P. u. v. Poul Erik Petersen

Carlsberg KALORIUS CUP 1981 Odense Bowlinghal

For andet år i træk afholdt Carlsberg sit KALORIUS-STÆVNE, og endda med lige så stor tilslutning som året i forvejen. ALLE klubber under FBwU deltog, nogle klubber endog med 2 hold i hver række. Der var Dame-, Herre- og Ungdomsrække. Stævnet startede søndag morgen kl. 9.00, med de indledende kampe, og sluttede med præmieoverrækkelse kl. 19.00. Det var et rigtigt marathonstævne for de hold der nåede helt frem til finalerne. 16 serier skulle gennemføres. Det blevet succesfuldt stævne, hvor tilmeldinsprisen var rimelig, og præmierne helt i top. Der var præmieer til nr. 1,2 og 3 i hver række, og præmierne var ens, uanset række. Stævnet kørte efter Cup-systemet, hvor der var lodtrækning før hver start.

Hver start var på 4 serier, og der var 4 deltagere på hvert hold samt 2 reserver. Der var ekstra præmier i hver start, for bedste serie og for bedste sammenlagte resultat. Resultatliste: Damer Brasilia Top 10 BCM Herrer Top 10 OBwK Brasilia 2 Ungdom Top 10 Brasilia Smut

• ~


SAM fylder 60 år Formanden for den selvejende institution Aalborg Bowlinghal (Løvvang Bowling Center) og ligeledes formand for Aalborg kredsen under Jydsk Bowling Union, sportsredaktør E. Samuelsen, bedre kendt som SAM, fylder 60 år lørdag den 6. juni 1981. Som følge af sit arbejde som sportsjournalist er SAM kendt i vide kredse inden for de forskellige idrætsgrene, men det er især som bowler - og stadig en god bowler - vi andre kender ham. Han er en af de meget få, måske den eneste, divisionsspiller i den aldersklasse. Tidligere i sin karriere var han TV-mester med et smukt resultat. SAM var blandt de første der fandt vej til daværende Karolinelund Bowlinghal, der åbnede i 1964. - I første omgang af faglig interesse naturligvis. Der gik dog kun kort tid inden selve spillet greb ham så stærkt, at han sammen med andre medarbejdere på Aalborg Stiftstidende startede en klub ved navn »Stiften«, Navnet blev senere ændret til det nu landskendte Five O'Clock, hvis formand han stadig er. SAM var i de første år som bowler flere gange på landsholdet, unionshold og andre repræsentative hold, hvilket en hel stue i hans smukke villa i Glistrup bærer tydeligt præg af, idet den er fyldt med medaljer, diplomer, præmier og fotografier. Endog verdensmester i bowling har han været! - Det skete da verdensmesterskaberne blev afholdt i Malmø. - J ournalisterne fra hele verden blev enige om at afholde deres eget verdensmesterskab nu de alligevel var samlet - og

SAM vandt. Til minde herom bærer han stadig det armbåndsur som var førstepræmien. En lille historie knytter sig til dette uofficielle verdensmesterskab. Før sidste serie måtte SAM konstatere, at hvis han skulle gøre sig håb om at vinde, skulle han score en serie på 265. - Han slog 266!!! Som et synligt bevis på, at SAM ikke har begrænset sit virke til kun at spille bowling står i dag Løvvang Bowling Center - Bowlernes egen hal. Ingen bowler - i hvert fald i det nordjyske har glemt SAM's kæmpeindsats for en ny bowlinghal, da vi i sin tid stod uden mulighed for at fortsætte i Karolinelund. Ved åbningen af Løvvang Bowling Center, blev der blandt bowlere indsamlet 10.000,- kr. til en ungdomsfond ved navn »Sams Ungdomspris«, Fonden tilføres hvert år 2000,- kr. af kredsens kasse, og de årlige renter af kapitalen, uddeles i legater til ungdoms bowlere der på en eller anden måde, har gjort sig fordelagtig bemærket. Alle ledere kender SAM's lyst til at »blande sig« under møder i repræsentative forsamlinger, hvorfor en og anden i tidens løb sikkert har følt sig personligt ramt af SAM's kritik. Men som SAM selv siger: »Min kritik tager udelukkende sigte på bowlingens vel, og ikke på nogen enkeltperson.« Aalborg by har i tidens løb hædret SAM på forskellig måde. Han har således modtaget byens IDRÆTSLEDERPRIS, ligesom han i sin egenskab af præsident for de internationale ungdomslege har modtaget byens højeste

BIKUBEN'S INTERNATIONALE BOWLINGSTÆVNE

udmærkelse - AALBORGMANDEN. Det er en statuette i kgl. porcelæn, som kun sjældent uddeles. Det pågældende år var SAM eneste modtager. Kære SAM! Hjertelig til lykke på fødselsdagen og tak for de år, hvor du har virket til gavn for vi bowlere. Vi håber, du fortsat må have tid, lyst og kræfter til at beskæftige dig med vor fælles idræt - BOWLING. . Helmuth Schmidt tidl. næstformand i Den selvejende institution AALBORG BOWLINGHAL P.S. Der er reception kl. 11.00-14.00 på selve dagen, Hasselvej 11, Gistrup.

Bowlinghallen Grøndal

A R E N A B O W L I N G C E N T E R, S I L K E B O R G

7. -16. STARTGEBYR:

kro 100,00

PRÆMIER HERRER:

1. kro 2.500,00

DAMER:

1. kro 1.500,00

AUG. TILMELDING, ARENA BOWLING-CENTER Frichsvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 06-821307 - 06-812828

V E L K O M M E N TIL BIKUBENS INTERNATIONALE

STÆVNE

Et lille kig ind i den nye bowlinghal Grøndal, hvor der i øjeblikket arbejdes på højtryk for at blive færdige til tiden, og til tiden vil sige 1. august 1981.

17


Bedste divisionsspillere i sæsonen

Rabens tidsfordriv

Bedste divisionsspillere i sæsonen Med adskillige flotte resultater i sæsonens løb er der selvfølgelig også spillere med pæne snit i sæsonens løb, og det er betryggende, at begge de øverste spillere på listerne i dag er udtaget til landsholdet. Hos damerne er det Jette Hansen, Stenhuset, der i denne sæson er helt på toppen med 188 i snit. Absolut ikke overraskende, og det er i det hele taget forbavsende få nye navne, der kæmper sig op ad listen. Herrernes bedste har som en fornyelse ikke været fra Stjernen 67, men er Johnny Christiansen fra Stenhuset, der har haft en ualmindelig god sæson, toppet med udtagelsen til landsholdet til EM. Stjernen 67 havde dog de næste pladser, og der er her især glædeligt at bemærke Eivind Madsen. Ikke fordi han er ny her oppe i toppen, for det har han jo været før. Næh, Eivind har nu lært at spille på udebane, og UK bør nu have hans navn in mente igen. Men her er de bedste spillere, hvor det skal bemærkes, at spillere med under 36 serier ikke er taget i betragtning.

Rabens tidsfordriv William Raben, kendt af alle i det gan-

Rækkefølgen i år blev:

ske land, tidligere formand i Sisu, nu

Bent Rasmussen

27

indehaver af forbundets æresemblem, må på repræsentantskabsmøderne have noget at beskæftige sig med, og det har gennem mange år været Williams fornøjelse at holde øje med hvem der vinder »slaget om talerstolen«.

Per Nørgård Bruno Stokholm Ralf Donde Mogens Hald Petersen Jørgen Høj ager

25 19 18 17 16

22 BOWLINGBANER BRUNSWICK er klar til at tage imod DIG ! ~

Damer 1 Jette Hansen, Stenhuset 2 Anette Pedersen, Hook 3 Eta Bodilsen, Fight 4 Ilse H. Rasmussen, SAS 5 Birgitte Lund, Sisu 6 Karin Mathiasen, Fight 7 Susan Damstoft, Sundby 8 Lone Klitgaard, Stenhuset 9 Lene Kandborg, Puds 10 Bente Pedersen, Viking

. 15805 84 188 . 15706 84 186 . 15646 84 186 . 15626 84 186 . 14438 78 185 . 15534 84 184

..

:!Ø~~~/

GI. Jernbanevej

27 - 35

2500 Valby

Telf

01 /4677

38

. 15509 84 184 . 15505 84 184 . 15446 84 183 . 15412 84 183

Herrer 1 Johnny Christiansen, Stenhuset 2 Eivind Madsen, Stjernen 3 Kenn Bruun, Stjernen 67............... 4 Bo Carlsen, Sundby 5 Michael Kloster, Sisu 6 Kim Jensen, Stenhuset 7 Poul E. Larsen, Stenhuset 8 Leif Elgaard, Cimbrer 9 Torben Hansen, Hot Spot " 10 Willy Jensen, Cimbrer

18

i/V5

.J{O.j.J(~

Måltagning og boring i

15434 78 197

Rossini Bowlinghal

15203 77 197

hver fredag kl.

9975 51 195

kl. 18.00 - 20.00.

16335 84 194 15770 81 194

Som sædvanlig den svenske specialist

Send dine mål - og du har din nye kugle 3 dage efter (nyt avanceret

Forhandler af markedets mest driftssikre maskiner og baner BRUNSWICK

boreudstyr)

Josef Ghidini 15580 80 194 11264 58 194 16285 84 193 16247 84 193 16234 84 193

DANSK BOWLING IMPORT


Stillinger og resultater Jyllandsserien Herrer k p kegl. l Twenty Five l ..... 18 144 119781 2 Exodus 2 18 137 118759 3 Split 1..... 18122 118418 4 Centr. l ..18 116 117040 5 Fight 1..... 18 114 120140 6 Chock l 18 105 118558 7 Stenh. 2 18 94 115980 8 Strike 1.... 18 92116119 9 Stjernen 67,2 18 82114420 10KBK 63, 118 74 114238 Serie 1 Herrer Alborg k l Cimb. 2 14 2 LBC 1 14 3 Split 2 14 4 Dennis.... 14 5 Stenh. 3 .. 14 6 Five o'Clock 2. 14 8 Strike 2... 14 8 The Gunners . 14 Serie 2 Herrer Alborg k 1 ABv 15 2 Chock 2 .. 15 3 MBC 1 .... 15 4 Chock 3 .. 15 5 Jun Air 15 6 Split 3 15 Serie 3 Herrer Alborg k l Bates 15 2 MBC 2.. 15 3 Stenh. 4 .. 15 4 LBC 2 ..... 15 5 Five o'Clock 3. 15 6 MBC 3.. 15

p 124 106 206 94 76

kegl. 92602 90541 89846 89908 88899

64 86646 53 85427 49 84678 p 127 109 109 88 83 24 p 124 115 102 101

kegl. 94787 94137 92754 90709 91185 79365

Serie 1 Herrer k p SydlVest l Twenty Five 2 ..... 18 140 2 Arena 1... 18 134 3 MBK 78, 1.. ...... 18 132 4 .Ium-Jum 76, l ........ 18128 5 KBC78,1 18 112 6 Trekanv I 18108 7 Uldjy. l .. 18 92 8 ABC ....... 18 90 9 SBWK 118 88 10Apoll.1...18 56 Serie 2 Herrer k p Arhus l Viking 2.... 16 137 2 Arosia 80 .. 15 135 3 Puds 3 ...... 15 134 4 Slip ........... 15111

15 15 15 15 15

Serie 2 Herrer SydlVest k 1 Op Ned 16 2 Fight 2 16 3 VBK 16 4 ST 2 16 5 MBK 78,2 16 6 Uldjy. 2 .. 16 7 AB 77 ..... 16 8 Trekan. 2 16 9 SBWK 2. 16

kegl. 82264 81976 82862 80022 79857 79543 76387 77837

Serie 1 Damer Alborg k 1 Cimbrer .... 12 2 LBC........ 12 3 HBK 12 4 Chock 2 12 5 Strike 2 12

kegl. 90726 89558 89898 89248

kegl. 114936 114575 114368 111992 111664 111355 112159 108728 109577 106122 kegl. 96059 90308 91688 89596

75 73 63 52 36

84840 83747 82371 80396 76520

p 137 136 124 108

kegl. 97550 98987 95744 93894

94 85 66 60 54

89080 90868 92098 90233 76515

Serie 3 Herrer SydlVest k p l Fight 3 14 114 2 Jum-Jum 76,2 14113 3 Aren. 2 14 110 4 Neptun 14 95 5 Hot Sp. 2 .. 14 88 6 Hjejlen ..... 14 62 7 Trekan. 3 .. 14 60 8 Tordenskjold 14 30

Jyllandsserien Damer k 1 Kammeraterne l 18 2 Stjernen 67,1.. .... 18 3 Puds 2 .. 18 4 Centrum 18 5 Stenh.2 18 6 Amici .... 18 7 .Ium-Jum 76, 1 18 8 Kvik 18 9 ST 18 10 Split.. 18

66 87151 32 79270

Serie 1 Herrer Arhus k p 1 Puds 2 .... 13 104 2 Kammeraterne l. 13 98 3 'ABK 13 94 4 Samson 1 13 82 5 Top 5 13 80 6 Amici 2 13 64 7 Centr. 2 .. 13 56 8 Exodus 3 13 46

5 Kammeraterne 2 6 ABK 2 7 SIF 8 KBK 63,2 9 Samson 2..

Serie 1 Damer k SydlVest 1 Op Ned ... 14 2 ABC ....... 14 3 Arena ..... 14 4 Trekan .... 14 5 Fight 2.... 14 6 Twenty Five ...... 14 7 ApolIon .. 14 8 Stjernen 67,2 ........ 14

p

kegl. 79396 77822 80025 78358 71664 75015 75208 69592

kegl.

160 107344 140 128 117 112 103

108645 106830 103245 107498 104982

100 103944 97 104937 71 90516 52 101483 P 84 83 75 67 51

kegl. 70567 68681 69304 69026 68444

p 138 132 100 82 76

kegl. 79363 78976 76882 74629 75121

72 69151 65 70486 8 26847

Serie 2 Damer Arhus k p kegl. l TOP5,2. 11 110 59743 2 Astoria 80 11 106 60509 3 Kammeraterne 2 11 58 55057 4 ABK ....... 12 34 53205 5 Samson 2 11 28 41954

Serie 2 D.mer SydlVest k p l Uldjyden .. 12 133 2 Jum-Jurn 76,2 21 88 3 MBK 78 12 82 4 SBWK 12 81 5 KBC 78 12 60 6 Hot Spot 212 42 7 Tordenskj. 12 18 Fynsserien

kegl. 67843 61850 62342 61410 40618 34944 49687

Serie 1 Herrer 1 HPI 2 BCM 3 Smut 40BwK 5 City 6 BWKF78 7 Sirius 8 Brasilia ..

133 P 130 p 125 P 102 P 100 P 88 P 60 p 46 p . . . . . . .

1063 1045 1044 1026 1021 1020 998 998

135 P 112 P 107 P 104 P 102 P 90 P 70 P 64 P

990 978 959 973 975 951 939 934

Serie 2 Herrer l Nuser 135 P 950 2 Top 10 . 106 P 882 3 BMC . 90 P 882 4 Sirius . 78 P 885 50BwK . 64 P 886 6 BWKF78 .. 56 P 878 7 TBC . 52 P 885 Fynsserien Damer 1 Sirius.. 128 p 2 Smut 122 P 3 TBC.............. 110 p 4 City.............. 110 P 5 BCM.............. 86 P 6 Top 10 82 P 7 Brasilia 72 P 8 BWKF 78...... 66 P

939 944 926 922 912 909 911 909

Serie 1 Damer 10BwK 2 BWKF78 3 Top 10 4 BNC 1 5 Nuser 6 TBC 7 Smut 8 BCM2

902 847 827 845 780 826 711 372

. . . . . . . .

KBU HERRER Serie 1 k l 'Joker . 2 Sisu . 3 Tel-Star . 4 Herlev . 5 Sporvej . 5 SpareTime . 7 BBK .. 8 Dino . 1 Rossini

Hellerup Sundby......... Sisu Hook.............

75 73 66 26

85449 84163 82270 79020

Serie 3A k l Shoot.............. 2 LK NES 3 VBI68 4 Vangede... 5 Flintstone 6 Nes•...............

p 86 86 66 51 41 30

kegl. 63160 61567 60846 60189 58935 56195

Serie 3B k l B 64 2 Sebo 3 Joker 4 SAS 5 Tempo.... 6 BKK 1940......

p 72 68 62 60 44 54

kegl. 62396 62190 60011 60283 58002 52257

k p 106 . 85 ".. 60 . 49 . 38 . 22

kegl. 65080 60424 60252 57948 58810 54203

k p 92 80 70 54 46 18

kegl. 62919 61974 61773 59691 59672 55955

Herrer

1 Smut 2 BCM 3 OBwK Top 10 5 Brasilia 6 City 7 TBC............. 8 Sirius...........

Serie 2

5 6 7 8

k

172 P 133 P 126 P 120 P 86 p 84 p 49 P 14 P

p 132 123 100 82 79

kegl. 90394 90535 88961 86286 87679

79 87200 39 80804 38 80776 P

kegl.

124 88999

2 Ellipsen 120 87349 3 VSK.............. 96 87298 4 Crazy............ 92 85805

Serie 4A 1 Smut 79 2 BK 65 3 Partner 4 BKK38 5 Qu.rk 6 Thor Serie 4B 1 GBK 2 BP 3 Trotterne 4 DLG/Miele 5 Herlev 6 Viking

.

Serie 5A k 1 Ellipsen 2 Joker 3 Sporvejene 4 Ale•................ 5 GBK 6 Herlev

p 74 72 72 58 52 32

kegl. 58819 59697 57841 57835 56468 54884

Serie 5B k 1 VBI68 2 Kærne...... 3 Center 4 Brh. Sport...... 5 DVL 6 B 64

p 94 86 64 62 37 17

kegl. 60258 58838 56725 55821 54947 53497

A1 k 1 BBK 73 2 Mars 3 Qu.rk 4 Sebo 5 Cr.zy.............. 6 DLG/Miele .....

P 92 61 61 55 52 39

kegl. 58768 55489 55208 55145 54453 54961

k p 84 74 70 58 42 .. 32

kegl. 56212 57328 56251 53585 53380 51984

A2 1 Giro 2 BK 65 3 Sisu 4 Dace 5 Storno 6 Alea

B1 k l Rødovre.......... 2 Daells V... 3 GBK 4 Sporvejene 5 Center............. 6 Vangede 7 Icop.l............. 8 Quark

p 84 81 74 65 62 44 38 32

kegl. 54556 55592 54889 55056 53774 52792 52737 50878

2 3 4 5 6 7 8

Kastrup SAS Hellerup Tempo Flintstone BBK BKK38

84 40198 78 39457 .. 72 37882 64 38258 64 37897 24 34803 832175

C2 k p l Rossini...... 106 2 Shoot............ 97 3 LK NES .. 72 4 Tempo.. 64 5 Partner....... 51 '6 CBC.............. 40 7 Kærne 26 8 Spare-Time., 24

kegl. 40589 40118 36703 32114 36519 31498 34021 14678

D1 Opus.. 2 SAS 3 Nes. 4 CBC 5 VBI68........ 6 Split..

kegl. 36694 35437 33026 30353 31415 31947

l

k p 96 78 54 50 46 36

KBU DAMER Serie 1 k p 1 Center 120 2 Partner 119 3 GBK 117 4 Alea 96 5 BK 65 94 6 CKC.............. 76 7 Sebo.......... 44 8 Dino.............. 6

kegl. 81611 80240 81109 77397 77036 76971 73589 67268

Serie 2A 1 Trotterne 2 Mars 3 Kastrup 4 DLG/Miele 5 Rossini 6 Crazy

k P 80 68 68 52 52 40

kegl. 57580 57456 56793 55238 53465 56074

Serie 2B 1 Ellipsen 2 SAS 3 Focus 4 BBK 73 5 Sisu 6 B 64

k p 84 74 64 54 54 30

kegl. 56062 54654 54745 53613 52852 45167

Serie 3A k p 1 Shoot.. 106 2 Tempo.. 86 3 Center.... 74 4 CKC.............. 38 5 Thor.............. 38 6 Qu.rk 18

kegl. 54876 54097 51953 49924 46688 45509

Serie 3B 1 Sporvejene 2 BKK 38 3 Quark 4 Storno 5 Giro 6 Sebo

k p kegl. 90 55043 76 53240 75 52174 72 54087 45 51326 2 40616

Serie 4 1 GBK....... 2 Alea 3 Rødovre

k P 88 78 53

kegl. 50496 47942 48747

4 Daells V 5 DVL 6 Døv.ni...........

52 47183 48 47844 41 46203

Serie A1 k p kegl. l Hook 103 36741 2 St.rlet.......... 99 36852 3 Opus............. 74 34089 4 Valby 55 33034 5 Partner 54 32670 6 SAS 49 32870 7 Sundby.. 26 25969 8 Crazy..... 20 32618 Serie A2 k p kegl. l KBK 1940 124 46555 2 Smut 79 115 44657 3 Kærne 104 41969 4 Starlet 79 41944 5 CBC.. 43 34018 6 Split... 39 37554 7 SpareTime 10 O O Sjællandsserien Serie 1 Herrer l LR64 116 P 1080 2Lyngby 82 P 1055 3 BK Køge 80 P 1030 4 Ravnsborg .; 76 P 1036 5 Mascot........ 60 p 1000 6 FBK 70 52 P 992 7 BK En. 38 P 1004 Serie 2 Herrer 1 Henkel 2 LR64 3 Comet............ 4 BK75 5 BK Køge 6 Lyngby

80 p 1036 78 P 1013 72 p 1023 68p 993 42 P 977 20 P 938

Serie 3 Herrer 1 Landsbyen .. 104 p 2 Ravnsborg. 75 P 3 Keglen......... 62 p 4 Frej.............. 57 p 5 KBC 77 48 P 6 Ringsted 14 P Serie A Herrer 1 Henkel............. 2 Comet.............. 3 Lyngby. 4 LR 64..... Serie 1 Damer l Ravnsborg 2 LR64 3 Lyngby . 4 BKKøge 5 Mascot. .. 6 BK 75 7 Landsbyen 8 Comet 9 KBC77

56 p 39 p 33 P 16 P

1021 966 945 807 875 567 907 900 882 700

. 158p 965 . 130 P 921 122 P 896 . 102 P 867 100 P 850 . 81 P 888 . 72 P 864 . 72 P 768 . 27 P 721

Serie A Damer l Frej •................ 52 p 777 2 Ravnsborg 48 P 846 3 Henkel... 44 p 781 4 Ringsted.. (holdet truk.)

C1 k p kegl. l Valby.............. 86 39365

Vesterbro's Ligkistemagasin Kurt Christensen's eftf, v. Janni Nielsen - Enghavevej 25 - 1674 København V. Telefon: Forretning 01 - 21 1410 - Privat 01 - 708203 Begravelser og Ligbrænding ordnes smukt og økonomisk overalt. Alle aftaler kan evt. træffes i hjemmet

19


Stævner siden sidst Rødovremesterskaberne Der var fremgang at spore i tilmeldingen til årets Rødovremesterskab, og kravene til finaledeltagerne blev dermed skærpet. 1112 var resultatet som tolvtemanden kom med på. Hos damerne, hvor der kun var 8 finalister, var kravet 1093. Herrefinalen blev stærkt præget af GBK, der havde 5 mand med i finalen, Sisu var repræsenteret ved 4 mand, Joker 2, og så havde Kurt Erichsen fra Sebo, klemt sig ind, som eneste ikke divisionsspiller. (Joker er jo nu i anden division). Finalen blev vundet af J an Donde der med 1178 i indledende og flotte 1211 i finalen, formåede at holde konkurrenterne bag sig. Damefinalen blev vundet suverænt af Birgitte Lund, Sisu, der scorede de højeste resultater både i indledende og i finalen, 1201 og 1150. Resultatliste: Herrer Jan Donde,GBK 1178+1211=2389 Mich. Kloster, Sisu 1137+1191=2328 Søren Jensen, Sisu .....1133+ 1184=2317 Damer Birgitte Lund, Sisu 1201 + 1150=2351 A. Petersen, Hook 1147+ 1099= 2246 Y. Steffensen, Hook. 1153+1066=2219

Forårsstævne i Silkeborg Med kun 87 seniordeltagere var det en særdeles begrænset succes Neptun havde med deres forårsstævne i week-enden 8.-10. maj. Også resultaterne var på det jævne, og det gav Grethe Erhard fra SBwK sejren i dame AB-rækken med 1082. Endvidere skal der nævnes to pæne resultater fra dame D, hvor Susanne Franzke fra Viking sejrede med 1018, foran Gunhild Meldgård med 1003. Par blev suverænt vundet af Margit Bangsø og Eta Bodilsen fra Fight med 2064, der var 232 kegler mere end nr. 2. Herre A gaven flot sejr til Niels Jensen fra ABK, der var meget tæt på pari med ll98, mens Kenn Bruun fra Stjernen 67, der ellers har været nede i en kraftig bølgedal, blev nr. 2 på 1164. Han vandt endvidere par sammen med Frank Ibsen fra MBK på beherskede 2222, men ellers henvises til resultaterne herunder. Dame AB l Grete Erhard, SBwK 2 Lilly Schartau, Amici 3 Jette Hansson, Arena

. 1082 180 . 1060 176 . 1050 175

Dame C l ~lse Kjær, MBK 78 . 2 Ase Korsbakke, SBwK . .3 Jette Damsgård, Apollon

933 155 909 151 894 149

Dame D l Susanne Franzke, Viking . 1018 169

2 Gunhild Meldgård, SBwK 3 Else Pape, SBwK

1003 167 916 152

3 Poul J ørgensenLars Jørgensen, SBwK ..... 2152 179 -pr.

Dame Par l Margit BangsøEta Bodilsen, Fight 2 Lisbeth BruunHenny Larsen, Stjernen

2064 172 1832 152

Herre AB l Niels Jensen, ÅBK . 2 Kenn Bruun, Stjernen 67 . 3 Poul Jørgensen, SBw K ..... 4 Claus Pagh, SBwK 5 Jan Nielsen, SBwK .

SBU·cupturnering 1980/81

1198 1164 1135 1130 1123

Finalerne Lyngby's damer kunne som ventet ikke stille ret meget op mod LP-finalisterne Henkel. Der var aldrig tvivl om udfaldet, og Henkel vandt med omtrent 300 kegler. Herrefinalen var til gengæld uhyre spændende. Landsbyen's serie 3-hold var virkelig opsatte på at slå divisionsspillerne fra Henkel. Til trods for at Henkel spillede ganske pænt, så blev det alligevel 2 spillere fra Landsbyen, som afgjorde kampen til Landsbyen's fordel, idet Jens Peter Jensen og Ove Leth Pedersen nåede hhv. 629 og 623. Resultaterne: Damer Henkel-Lyngby 2578-2282 Herrer Landsbyen-Henkel1 2730-2623

199 194 189 188 187

Herre C l Jørgen Jespersen, Arena ... 1098 183 2 K.E.Brændgaard, Apollon 1084 180 3 J an Claus en, AB 77 . 1053 175 HerreD l J ens Å. Jensen, Centrum .. 2048 174 2 Ole Nielsen, Viking . 1043 173 3 Knud E. Skov, Neptun . 1006 167 Herre Par l Kenn Bruun, Stjenen 67 Frank Ibsen, MBK 78 . 2222 185 2 Niels JensenChristian Thomsen,ÅBK .. 2183 181

Sean-Bowling, selvejende institution Så er den selvejedne institution i Rødovre en realitet. Selvom de i skrivende stund intet ejer, er det dog en glædelig begivenhed for bowlere hjemmehørende i Sean Bowl, for nu har man en bestyrels~, ~ammensat af bowlere, der har et oprigtigt ønske om at redde bowlinghallens videre eksistens. ~ange spørgsmål er endnu uafklarede, saledes afholder Rødovre kommunalbestyrelse møde d. 28.5., og på dette møde fremkommer der forhåbnetlig godt nyt, f.eks. i form af garantier som foreslået af det udvalg, der har forestået de første og til tider meget vanskelige forhandlinger med Sean Bowl, AMF, Rødovre kommune o.a. Det bør nævnes at AMF har været meget hjælpsomme, og at de har tilkendegivet at de tilstræber en løsning omkring Sean Bowl der tilgodeser de lokale bowlere. Der er også grund til at påtale det store arbejde »udvalget« har præsteret inden for de sidste måneder. Megen tid er brugt til møder, og bowlerne er udvalget tak skyldig . ~en. før.ste bestyrelse i "den selvejende institution Rødovre Bowlinghal« fik følgende udseende:

Formand: Bjarne Mortensen, Center. Kasserer: Inge Lise Wolle, Hook/ISS. Sekretær: Gert Nielsen, Sisu. Bestyrelsesmedlemmer: Ralf Donde, Hook og Alex Andersen, BBK 73. Lovforslagene blev stort set vedtaget uændret, og de er bygget på erfaringer der er indhøstet i Løvvang- og BBChallerne, der begge har en lignende struktur. Mødet må betragtes som et positivt møde, trods det faktum at kun 27 klubber allerede på det stiftende repræsentantskabsmøde tilmeldte sig. Dog var de "ikke tilmeldte« klubber positivt indstillet, og flere klubber vil ganske givet tilmelde sig, når de opdager at hverken klubben eller klubbens medlemmer kommer til at forpligte sig økonomisk. Det er for Sean Bowls brugere en enestående chance, for at få afgørende indflydelse på driften af den hal de selv benytter, og man må ønske "den selvejende institution« held og lykke med de sidste vanskelige forhandlinger. bh

Profile for Bowleren

Bowleren - Nr. 05 (1981)  

Redaktør: Børge Holm

Bowleren - Nr. 05 (1981)  

Redaktør: Børge Holm

Profile for bowleren
Advertisement