Page 1

UNIONSPOKALTURNERINGEN

1.

RUNDE 22. - 23. november 1980

o

RESULTAT


U N ION

S K A M P

5 mandshold

S C A N - B O W L

l 980

3 serier.

HEriRER : l. J.B.U.

4 point 636 566 533 528 512 2775

Torben Hansen Steen Tørner Johnny Christiansen Kim Jensen Willy Jensen

2.

S.B.U.

K.B.U.

589 555 543 535 519 275-1

604 558 537 537 501 2737 l point

Johnny Knudsen Jørgen Kås Larsen f(enny Pedersen Lars Lindberg Torben Hansen (l serie) Palle r~adsen (l serie) Palle og Torben

KØBENHAVNS BOWLING UNION RØOOVRE BOWLING KREDS

Birgitte Lund 606 Susan Damstoft 573 Yvonne Steffensen 552 Jette Lauritsen 497 Anette Petersen (2 serier) 325 Ilse Holst Rasmussen (l serie)165

.?.11§. 2. F.B.U.

3 point

Anne Marie Pedersen Johnna Hansen Rigmor Hansen Esther Hansen Anette Bondo

541 532 521 Lf 74 444 251~

2 point

Gert Nielsen Jan Donde k ur t, Petersen Poul Juhl John Thomassen

4. F.B.U.

4 point

K.B.U.

3 point

Henning G. Pedersen Kaj Hansen Per Hjorth Frank Rasmussen Erik Palle

3.

l.

581 531 511 490 190 169 131 2603

3.

J.B.U.

Mariann Jensen Jette Hansen Lone Klitgård Eta Bodilsen Lone Andersen Tove Madsen Lone og Tove

4.

S.B.U.

2 point 519 516 506 493 147 145 158 2484

(l serie) (l serie)

l point

Jette Larsen Vivian Arvesen Harty Sørensen Majbritt Khristensen Dorthe Bjerregård (l serie) Grethe Rasmussen (l serie) Dorthe og Grethe

553 518 489 475 137 133 106 2411


U N ION

S K A M P

l 9 8 O

s

C A N - 8 O W L

--------------------------------~----------~-----~---~


U N ION

S K A M P

---------------------5 mandshold PIGER l.

s C A N - B O W L

l 9 8 o

----------------------------4 mandshold

3 serier.

PUSLINGE

:

K.B.U.

Helle Christensen Nanna Holm Anne Andersen Britt Christensen Henriette Husted

4 point 516 516 508 506 475

3 serier.

:

l. F.B.U.

4 point

Kenneth Andersen Steen Rasmussen Thomas Hansen Thomas Gunnarsen

463 423 402 391

252l 2.

J.B.U.

Kirsten Oredsen Jette Håning Helle Christensen Ani ta I<ristensen Susan Klitte

3.

F .B.U.

Heidi Benneke Ann Kås Larsen Anita Damgård Jette Herfllansen Helen Petersen

3 point 525 500 457

441 409

2.

J.B.U.

Erik Tina Peter Lars Trine

Skriver Hansen Larsen Erhardt Simonsen

S.B.U.

Anette Addie Gitte Ka r i.n Anette

Andersen Sørensen Nielsen Winslow Jespersen

1557

2 point

2 point

466 459 455 430 389

l point 442

418 417 396 388 2061

KØBENHAVNS BOWLING UNION RØDOVRE BOWLING KREDS

(2 serier) (l serie)

474 385 376 215 107

2332

Martin Højager Bo Jarlstrøm Jesper Jørgensen Jeanette Oder Jimmy Eis

422 387

335 (2 serier) ( 1 serie)

222 137 1503

2199 4.

3 point

4.

S.B.U.

Kenneth Sørensen Morten Kanrie Heidi Nielsen Jan Poulsen

l point 387 367

333 309 1396


8 mands hold 8 serier. HERRER : l. J.B.U.

DAMER 4 point

Steen Tørner Johnny Christiansen Willy Jensen Michael Peukert Kim Jensen Torben Hansen John H~ Petersen Knud E. Jensen

1644 1568 1566 1542 1508 1488 1487 1424 12227

2. K.B.U.

1619 1534 1477 1473 1439 1438 1414 775 523 134 11826

Anne Rath Birgitte Lund Ilse H. Rasmussen Susan Damstoft Jette Lauritsen Anette Petersen Lillian Christiansen Yvonne Steffensen (4 sereer) Grethe Koch (3 serier) Yvonne og Grethe

1534 1520 1486 1480 1459 1356 1338 719 740 11632

2. J.B.U. Lone Andersen Jette Hansen Eta Bodilsen Tove r~adsen Lone Klitgård Bente Pedersen r~arian Jensen Kirsten Christiansen Susanne Nielsen Kirsten og Susanne

3 point lL~92 lL~42

(5 (2

s.) s.)

1520 1503 1459 1417 1388 1366 1346 629 500 177

11305

1438 1436 1413 1364 1278 860 339 136 ~11206

3. S.B.U. Bodil Mathiesen Jette Larsen Dorthe Bjerregård Wivian Arvesen Majbritt Christensen Grethe Rasmussen Harty Sørensen Lis Dalgård (4 serier) Birgit Jacobsen (3 serier) Lis og Birgit

l point

Oennis Steffensen Johnny Knudsen Palle Madsen Kenny Pedersen Torben Hansen Georg Kristiansen Lars Lindberg Tommy Jensen (4 serier) Jørgen Kaas Larsen (3 serier) Tommy og Jørgen

1555 1536 1509 1473 1396 1384 1342 611 583 190

],12.7.2

2 point

Kaj Hansen Erik Palle per Hjorth Tommy Olsen Lars Hornung Bjarne Jørgensen Henning G. Pedersen Frank Rasmussen (4 serier) Ole H. Jensen (4 serier)

4. F.B.U.

4 point

l. K.B.U.

3 point

Poul Juhl Bjarne Mortensen Jan Donde Per Carls en John Thomassen Per Ko ch Gert Nielsen Kurt Petersen (4 serier) Per Henriksen (3 serier) Kurt og Per

3. S.B.U.

:

2 point 1Li-91 1375 1341 1325 1323 1321 1268 723 486 118 10771

4. F.B.U. Esther Hansen Rigrnor Hansen Ulla Bill Anette Bondo Anne Marie Pedersen Inge Bøg Lisbeth Hansen Ingelise Hansen

l point 1423 1413 1331 1319 1291 1241 1210 1208 10436

KØBENHAVNS BOWLING UNION RØOOVRE BOWLING KREDS


U N ION

S K A M P

4 mandshold

BRYGGENS

1980

4 mandshold

6 serier.

YNGLINGE: l.

KBU.

BOWLING

CENTER

6 serier.

JUNIORER: 4 point lllj-7 1094 1068 527 Y~4 140

Leif Schmidt Lar-s Pedersen Troels Pedersen Peder Jørgensen (3serier) Henrik Berg (2serier) Peder & Henrik

l.

1+ point

KBU

117l~ 1078 1053 999

Flemming Kristensen Lars De Friis Peer Jensen Carsten Staut

4320 2.

JBU.

3 point

Lars Grølsted Henrik Sørensen Tom Hedegård (L~serier) Per Laustgård Stephan Nielsen (lserie) Per & Stephan

114·6 1079 1055 648 151 153

2.

JBU.

3 point

Allan Christensen Per Andersen Lars Jørgensen Lar-s r1. Jensen (3serier) Niels Larsen (2serier) Lars & Niels

4232

3.

FBU.

Torben Ravn Jacob Hansen Michael JVIøller Thomas Buch (3serier) Torben Jensen (2serier) Thomas & Torben

2 point 1168 1061 977 437 296 126

SEU.

Allan K. Jacobsen Søren gørensen John OLsen Allan Edlich (3serier) Tom Funch (2serier) Allan & Tom

l point 1047 1035 994 L~25

281 146 3928

l~6L~

350 126 Li-022

3.

FBU.

Allan Nielsen Søren Sørensen Henrik Andersen Henrik Bondo Frank Andersen

2 point

(4serier) (2serier)

1152 950 945 593 290

393_~

lj-065

L;~"

101!-8 1036 998

4.

SBU.

Jan Sørensen Steen Pedersen Rene Sørensen Kim Andersen Bo Skødt Kim & Bo

l point 1009 833 80L~

(3serier) (2serier)

389 280 118


U N ION

S K A M P

4 mandshold

BRYGGENS

1980

6 serier.

4 mands hold

KBU.

Britt Christensen Helle Christensen Anne Andersen Nana Holm

CENTER

4 serier.

PUSLINGE:

PIGER: l.

BOWLING

4 point 1090 1030 1022 986

l. FBU. Kenneth Andersen Thomas Hansen Steen Rasmussen Thomas Gunnersen Jan Pettersen

4 point 60L~

559 5L~7

(2 serier)277 (2 serier)212

4128 2.

JBU.

3 point

Jette Håning 1099 100LjHelle Christensen Susan lUitte 991 Lene Klitte (4serier) 631 Kirsten Oredsen (2serier) 351

2. KBU. Bo Jarlstrøm Martin Højager Jesper Jørgensen Jeanette Oder Jimmy Eis Jeanette & Jimmy

3 point 607 5L~2 Ll-78

(2serier) 268 (lserie) 133 111 .?139

3. FBU. Heidi Benneke Ann Kås Larsen Anita Damgård Nielsen Tina Frederiksen

Lj-.

SBU.

Gitte Nielsen Helle Bøthcher Anette Anderson Addie Sørensen

2 point 993 946 897 897

l point 944 928 910 822

3. JBU. Erik Skriver Tina Hansen Trine Simonsen Peter Larsen Lars Erhardt Peter & Lars

LI_.

SBU.

Kenneth Sørensen Morten Kanne Heidi Nielsen Jan Poulsen

2 point

571 L~85 445

(2serier) 237 (lserie) 143 117

l point 508 502 4L.1-5 4L!-5

1900


U N ION

S K A M P

l 980

stillingen

JUNIORER ~l.

J.B.U.

2. 3. 4.

I<.O.U.

S.B.U. F.B.U.

_DAr~ER .. ~

l. 2. 3. 4.

'")

L..

3. 4.

kegler -

8 5 5 2

point -

---14998 13682 12949 13282

K.B.U. J.B.U. F.B.U. S.B.U.

-

8 5 4 3

-

1<. B. U.

6881 6713 6316 6224

J.B.U. F.B.U. S.B.U.

DER BLEV UNDER

-

8

-

3 3

-

6

UNIONSKAMPEN

-

-

-

K.B.U. J.B.U. F.B.U. S.B.U.

4 mandshold

3 serier

K0BENH~VNS BOWLING UNION RØDOVRE BOWLING KREDS AMAGER BOWLING KREDS

l. 2. 3. 4.

F.B.U. K.B.U. J.B.U. S.B.U.

SAT FØLGENDE

AM Puslinge 4 mandshold 4 serier EU Puslinge

l. 2. 3. 4.

kegler -

7 6 5 2

point -

:

•..PUSLINGE - --..-.-

:

6569 6609 6334 5532

l. J.B.U. K.B.U. F.B.U. 4. S.B.U. 2. 3.

PIGER

:

YNGLINGE l.

15002 14563 14383 13908

~

DANSKE

6649 6408 5932 5665 -

8 6 4 2 -

3878 3642 3595 3296

8 5 5 2

: -

UNGDOMS-RECORDER

F.B.U.

1679 kegler

F.B.U.

2199 kegler

-

Profile for Bowleren

Unions Pokal-Turneringen - 1980  

Udgiver: KBU

Unions Pokal-Turneringen - 1980  

Udgiver: KBU

Profile for bowleren
Advertisement