Page 2

r l! • Københavns BO\lV~Ulg~~JrHOrl 'l

V......................................................... E L K o M M E N T I L K ø B 5 N H A V N •••••••••••••••••••••••••

~

Københavns

.••••••••••••••

oI).,l>.

Bowling Union har hermed den gJ..<~de

at byde vore bowlingvenner

fra HI<;LE>INGFORS?

OSLO og STOCKHOLM hjertelig velkomm8n til NOHDISK

HOV'.r~D;J'1'ADSNATCH 1976

den ll. og 12. december i ROSBINI Bowlin~hal. Vi h~ber, at opholdet her i København m1 b~ive til stor glæde for alle deltagerne ~derligere

og at matchen

vil være med til styrke sama~bejdet

mellem de nordiske lande. Helge

Larsen

A~

I'0-:-8;1.>10

------'--

3tævneleder:

Helge li Lar-s en

,sekretariat:

Kai

Afskriverleder:

Bent ITolst Rasmussen

Værter: Helsingfors:

Ra i no Ve ete r-Lnr.en

Er:dah:t

Oslo:

Lisbeth 2arnum

Stockholm:

John Skou

Indkvartering

og bespisninG:

Joh8nn~G

Rasmu~sen

Pressetjeneste:

TILSLUTTET

DANSK

BOWLING

FORBUND

OG DA1':SK

IDR./;ETS-FORBUliD

Profile for Bowleren

Nordisk Hovedstadsmatch - 1976  

Udgiver: KBU

Nordisk Hovedstadsmatch - 1976  

Udgiver: KBU

Profile for bowleren
Advertisement