Page 13

S T O C K H O L hl sondag Oe10. Stockholm

l

Friman

J_ 1_-

IU_-_l f__L_0_rl_n_t_-+~~~~4~3~7,-_ _'T_e_n__

I

1622

---

point

ilfl1

I

351

-I

1166

364-

!

106"\

--,.-'

372

346

31§ -, _-+- __

1479

I

Oslo

-I-{-j

3x2 serier

':",-1

I -~

1148

J::;..

" •• I,

.•..

_~.

-;-.-122.6

"..

4603

I

1502

-r--------r-'------r--------J..

2 2

o

2

---..l Helsi-"gforo

I

r---1-5--3--5-

StOO!:llOlD 2

l

I

384

.-

00 ----

kegler,

-

375

315

1

1483

-440

Henry Sundstrøm

København

1562

-

Wiener

Gaston

Helsingfors

1410

Josef

"l

I

!~

4

2l!-0benho.v~-= __

1401 ~1449

-el-l-l-'if0-r--d-b-e-r-g-t===3=9=0=:..==r-" 384 ~33::~--~_1_2_9-_---1

Lars

Sn':Jel

-;;:i:f8ll

"I---;~~ _L~.. ~~ I

3:?L1,

\lihlborl

475

342

-L---349---r-- - - - ---1 1 66

3jL __ ,LJ;'7-2-- --

_L_a_-,-r_S_0l_:J.r.l_a_n I-'-'·--3-L~-' 5---·:1~-~~~~~~3-=:.-5-8-

" __

+--kegle::-

11

__

1_6_°24

L_~_- -----!J~--

:D

[ .l ..

406

l

I

Gun Karlsson

-

Mary-·Ann Lando "

282

I

317

369

r

320

--r 1

eønd ag ens ria't.chpo i.rrt til kegler

l

til

Oslo ~ -

-_', 4

1476

357

366

2

L;.514.~r

o

352

-

I

-l

---t

1012

379

1062

345

12483

1276 o

Helsingfors

I

i

1469 o

--j

-

1034

322~3 2

søndagens

natchpoint

sondagens

kegler

12 København 13077

--..l

1115

393

I"----+------t------1

point

~0ndagens

1318

L

337

kegle::-

l

I He Lei.ngf'o r-s Dl Kobenhavn -

1230

Gerda I'Jylund --Tell Ingrid

I

1428

2

point

Stockholm

I

1482

II

Oslo D

1M7

8 12731

1

I

2 10 13340

Profile for Bowleren

Nordisk Hovedstadsmatch - 1972  

Udgiver: KBU

Nordisk Hovedstadsmatch - 1972  

Udgiver: KBU

Profile for bowleren
Advertisement