Page 1

Officielt organ for

wleren

jydsk

Bowling Union

2. årgang September

1966 . Nr. 8

Toft blev sæsonens første a-vinder

Vinder af sæsonens første af mange dy-ster for a-rækkespillere blev Jørn Toft, The Gunners, Han blev suveræn vinder af Karolinelund Bowlinghals åbningsstævne med 1533 for de otte serier, og fortsatte dermed i den stime, han var kommet ind i ved forårsmatchernes afslutning. Ernst Frandsen, Stenhuset var også fint med. Han tog sig af b-klassen med 1531 point et resultat, der i a-rækken ville have placeret ham på andenpladsen. Billedet viser a-vinderen Jørn Toft med bægeret, han vandt. Han kunne nu godt have smilet lidt både til fotografen Viggo Kragmann, Aalborg Stiftstidende, og skattet medlem i »Five o'Clock« og dermed også til vi andre. Mere om åbningsstævnet inde i bladet.


GEORGE ENGSTRØM SAM gør det ... DU

KAN" GØRE

gør det ...

DET

Alen hvad gør de? benytter AM F udrustning, når de bowler Spørg i hallen, personalet er uddannet til at vejlede dig ved køb af kugle, sko eller taske.

KAROLINELUND BOWLINGHAL Fyensgade

1 - Aalborg

- Telefon

12 68 22


Røst fra en keglespiller:

Hvorfor skal vi høre på jer, Bowling kommer ikke os ved Repræsentantskabsmødet i Nyborg understreger påny, at det går mod definitiv adskillelse af bowlere og keglere.

Dansk Kegle og Bowling Unions repræsentantskabsmøde var efter de oplysninger, der er tilgået redaktionen, et nyt bevis for, at keglespillerne og bowlerne går mod en fornuftig adskillelse. Det blev klart formuleret af en keglespil/er, som stod op og sagde: Hvorfor skal vi keglespillere hore på bowlingproblemer. De kommer ikke os ved. Nu har man oprettet lokale bowlingunioner som helt administrerer sig selv og nu er der fra keglespiller-side blevet erklæret, at bowlingen ikke kommer dem ved, så når der bliver tilstrækkelig mange bowlere, og vi har de emner til lederposteme, som kan fØre en selvstændig bowlingunion ud i livet, ja så bliver vi os selv. Forretningsudvalget der kæmper for at bevare den nuværende samhørighed, fik da også sit forslag om at nedskære unionerries repræsentanter til to, nedstemt. Det er sådan nu, at unionerne på repræsentantskabsmØderne repræsenteres ved et antal stemmer, der står i forhold tillicensindehavere. Det vil altså sige, at jo flere bowlere der kommer, jo flere stemmer får bowlingunioneme. Og da bowlingen er i rivende fremgang og keglespillet stagnerer, ja vel går tilbage, vil det ikke vare mere end et år, fØr vi bliver så mange bowlere, at vi helt og holdent kan bestemme farten, og få den nødvendige adskillelse. Hvis forretningsudvalgets forslag var gået igennem, ville bowlerne aldrig trods sin voldsomme vækst have kunnet gennemføre en adskillelse på lovlig vis. Vi skal ikke gå i detaljer med det lange møde på Nyborg i Nyborg hvor repræsentanterne fra k\. 10 til 19 drøftede de mange

problemer. Vi skal blot her gennemgå de nye ting, der blev vedtaget, og tilføje, at bowlingen optog den meste tid på mødet. Man holdt således fast ved den planlagte udtagelse til de nordiske mesterskaber, sådan at de jyske deltagere selv skal betale rejse, ophold og spil ved første stævne, der finder sted 10.-11. september. Derimod bliver rejsen, spil og ophold gratis for de jyder, der kvalificerer sig til slutrunden den 1.-2. oktober, idet jyderne vil blive privat indkvarteret Det billiggør deltagelse betydeligt for dem, der kvalificerer sig. At redaktionen så ikke er tilfreds med udtagelsesformen er et helt tredie spørgsmål, som vi behandler andet steds i bladet. Fra Sjælland Bowling Union var der en række ændringsforslag til lovene. Men da disse ændringsforslag, hvoraf det vigtigste vel må være, at sjællænderne ønsker, at sæsonen skal følge kalenderåret, ikke var kendt af størsteparten af repræsentanterne, besluttedes det at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Datoen er endnu ikke fastsat. Der blev vedtaget fri tilmelding til de danske mesterskaber. Der blev også fri tilmeldingsret for 2-mands hold, sådan at man ikke behøver at være i klub sammen for at danne par. Videre blev det vedtaget at udskrive et holdmesterskab for 4-mands hold. I denne mesterskabsturnering deltager nummer 1 og 2 i Jylland og nummer 1 og 2 på Sjælland foruden nummer 1 og 2 i København. Da KØbenhavn spiller med 3-mands hold, besluttedes det, at de to bedste klubber stiller med 8 mand, der bliver delt op i 4-


mands hold, således at København med fire 4-mands hold.

møder

Der blev videre vedtaget nye gennemsnitsgrænser ved kvalificering af spillerne. Grænserne bliver: For herrer: A-rækken: 170 og derover B-rækken: 155-169 C-rækken: 135-154 D-rækken: Under 135 For damer: A-rækken: 145 og derover B-rækken: Under 145 Der blev desværre ikke vedtaget mange serier, der skal spilles, for at kan kvalificere sig, men det kan her ses, at for jyske bowlere vil det være mum 20 serier. Det blev vedtaget

hvor man oplymini-

at udvide udtagelses-

komiteen med en mand. Harry Persson fortsætter og nyvalgte blev Verner Nielsen og Jørn Toft. Det må hilses med glæde, at Provinsen i sidstnævnte fik en repræsentant i dette vigtige udvalg, sådan at Provinsens meninger også kan komme frem, og man undgår de ubetænksomheder, der præger dette års udtagelser til NM. Der blev videre besluttet at udvide forretningsudvalget med to mand, nemlig en bowling-sekretær Henning E. Jensen, og en anden bowling-interesseret, Holger J Ørgensen, der ganske vist også er keglespiller men som ikke mindst i kraft af, at han er landsholdsspiller i bowling, nok har en hel del tilovers for vor idræt. Øvrige valg var genvalg. Og så kan det være passende

at slutte

med at oplyse, at næste års repræsentantskabsmøde skal foregå i Aalborg.

Aflæg også Bowlinghallens Restaurant et besøg! Gælder det selskab, såvel store som små, giver vi gerne tilbud.

Bowlinghallens

Restaurant

& Bar

v] Tove og Thorkild Bach Christensen

Telf. 134969

liElJIO-R,ENS Østerbro 63 - Aalborg Telefon 12S997

Rekord- Vask KI~lJIO-RENS St. Billesgade 15 - Aalborg Telefon 131529


o

Hvordan det føles nar lO-keglen står i l2.sIag efter 11 strike på stribe a

Ejnar Damstoft om sine følelser da han som den første dansker kun var en enkelt pind fra perfect game på 300 point.

Hvordan er det, når a perfect game bliver til 299 point. Er det ikke frygtelig deprimerende efter 11 strike på stribe at se 10,keglen i hjørnet fortsat i lodret stilling? Hvordan føles det? Ja, hvordan? Ejnar Damstoft, den tidligere kendte fodboldspiller fra Fremad Amager og OB trækker lidt på det, da vi spørger ham. Jeg ved snart ikke, Naturligvis er det i første omgang en skuffelse, men skuffelsen fortager sjg med tiden. For 299 er jo ærlig talt en helt pæn serie. Og deri har Ejnar Damstoft unægtelig ret. FØrste gang vi nordjyder så noget til Damstoft var ved Coca-Cola-turneringens finale i fjor, da han blev nummer tre, og allerede dengang lod vi en bemærkning falde om, at her var en bowler, som vi jyder unægtelig havde grund til at frygte, At han ikke kvalificerede sig til slutrunden ved DM forekom os mærkelig, men det hænger jo sammen med det ganske naturlige, at kun den dag, man er helt oplagt, kan man gøre sig gældende i en bowlingturnering. Men vi var klar over, at Damstoft nok skulle komme igen, og i Giletterunden på Islands Brygge bragede han bogstaveligt gennem lydmuren med 11 strike på stribe og kvalificerede sig til den nordiske finale. Var der nerver på?

Ejnar Damstoft. Telstar, da han slog sin kæmpeserie, på 299 point på Islands Brygge.

FØrst da jeg kom hen i sidste runde, siger Ejnar Damstoft. Helt galt blev det, da jeg skulle kaste for sidste gang. Da blev kuglen affyret om jeg så må sige på rutinen. Jeg kunne ikke etablere den ro, som skal til. Det hele forekom så uvirkeligt, Men af sted korn kuglen da, og et lille øjeblik troede jeg, at de 300 var hjemme, for kuglen hookede lige ned mod lommen.


Dobbelt skuffende var det derfor efter braget at se, at lO-eren stod og grinede tilbage. Tænk at være så tæt på gulduret! Men nu har jeg fundet trøst i den kendsgerning, at jeg vandt runden og fik et 299mærke. Om man får chancen igen, vil tiden vise. Damtofts kæmpescore kom i tredie serie, men de forudgående havde ikke været store nok til at svinge totalen op til en dansk rekord. Ej heller på 4 - 6 og 8 serier blev det til rekord. Slutresultatet blev - så vidt vi har erfaret - 1645. Der findes ingen rekordnotering over en serie men Damstofts notering er uofficiel dansk rekord. Iøvrigt starter samme Damstoft fra denne sæsons begyndelse for Telstar, der efterhånden har samlet så at sige alle de københavnske topbowlere og bliver meget stærk. Jeg var ellers medlem jeg dyrker

bowling

over til Telstar. bowlingen

i B 64, men da

på idrætsbasis

kommer

sigte.

men for en

det idrætslige

i for-

grunden, slutter Damstoft.

Brug scoreprojectorerne scoreprojektorerne,

siger

Karoline-

lund Bowlinghals direktør Palle Hebo. Både til træning

og kamp.

Det gør afviklingen

af både træning

og matcher

interessant

for

både

da for tilskuerne

spillerne

bag banerne.

meget mere og specielt Brug dem.

Det koster ikke ekstra.

S. Kjeldgaard Lindholm

Thistedvej

5 - Telf.

121724

Aalborg

Alt godt fra havet fås hos 0STBYENS

vi 0stergade

FISKEFORSYNING Jørgen

Nielsen

39, Nørresundby, tlf. 126773

Kirsten

Bach

køreskole Teglvænget

9.

TIf.129343

-

137511

I min gamle klub havde

Det er skam også udmærket,

Brug

Kød & Pålæg Hadsundvej

gik jeg

er noget mere selskabeligt

idrætsbowler

Cfvr.. Cfvdsf:.evtseJIt &. SøJ1.

Jensen Kiosk

76 . Tlf. 1271 30

Jeg siger PARK! !


Indrømmelse til jyderne stadig utilfredshed

men

Det må være sidste gang, at udtagelse til landsholdet foregår, som den gør til nordiske mesterskaber

Man måtte i UK give jyderne ret. Det var alt for dyrt at være jysk deltager

i udta-

gelse til NM, og man gav da den indrømmelse, at man til dem, der kvalificerede

sig

til anden runde, vil give gratis rejse, spil og ophold til denne omgang. At dette heller ikke er tilfredsstillende

er

en anden sag, men nok om det. Noget helt andet og mindst lige så vigtigt er, at udtagelsesformen er sportslig utilfredsstillende. Vi ved godt, at man i UK efter bedste evne har forsøgt at finde frem til en form, man mener var rigtigst, men har i disse bestræbelser fundet en form, der meget vel gør det muligt, at Danmark i stedet f O'[ at stille med det bedste hold kommer til at møde med et trediehold. N år første udtagelsesrunde finder sted, er der to måneder til de nordiske mesterskaber løber af stabelen. De, der bliver slået ud i første runde, får ikke chancen mere. Om det så viser sig, at en af dem, der må lade livet, i de kommende kampe gang efter gang sætter dansk rekord og vinder stævne efter stævne, er han - skønt hans form viser, at han er landets bedste bowler - ikke i stand til at komme på det danske landshold. Man udtage r j realiteten landsholdet to måneder fØr landskampen skal finde sted, og det må da vist siges at være noget nær bundrekord i uovervejede dispositioner for at sige det pænt. Er man ikke i form to måneder før de nordiske mesterskaber finder sted, kommer man ikke med på holdet. Der vil naturligvis altid lyde kritik af en udtagelse. Det gør der, når der sættes fodboldlandshold, håndboldlandshold m. v., også er det klart, at det vil der også være af en udtagelse til bowlinglandsholdet.

Vi er enige om både UK og vi kritikere, at landsholdet skal være det stærkest mulige, men det stærkest mulige hold finder man ikke gennem to tilfældige kvalifikationsrunder. Vi har tidligere set ved disse kvalifikationsomgange at den normalt stærkeste spiller går ned og en anden, som normalt kun når ham spillemæssigt til sokkeholderne ryger forbi. KØbenhavn oplevede det selv i kvalifikationsrunden til DM og blandt andet vel også derfor er man gået bort fra disse kvalifikationsrunder. Man skal naturligvis sammensætte sit hold efter de principper man benytter i andre lande. UK studerer spillernes form, noterer sig deres resultater, kigger på dem i kampe op mod landskampen, og ud fra den form, de afslører i disse kampe, sætter man holdet. Man går naturligvis ikke ud fra en tilfældig kvalifikationskamp to måneder fØr matchen skal finde sted. Der er rig lejlighed til for UK at se på bowlerne gennem åbningsstævnerne. holdkampene, unionsmatchen Jylland-KØbenhavn, Coco-Cola-turneringen m. v. Man kunne sagtens gennem disse kampe danne sig et skøn over, hvem der er bedst. Nu har UK sagt a og må derfor også sige b. Man kan ikke, når man har udskrevet en udtagelseskonkurrence, tilsidesætte den, selvom det skulle vise sig, at en bowler, der ikke har kvalificeret sig til anden udtagelsesstævne, sætter rekord på rekord og banker alle og enhver, han kommer i nærheden af. UK er fanget af sin egen lidet velovervejede disposition. Godt at der nu er kommet frisk blod med nye ideer ind i UK. Så har man da lov til at tro, at der fremover disponeres, så man har de største chancer for, at det er det stærkeste hold, der sættes.


42 mandskaber er. i denne sæson tilmeldt JBU.s holdturnering Aarhus mønstrer to foreninger med hver to hold.

Den 3. september, starter omfatter For

34 herrehold

første

Aalborg, endnu

gang idet

ikke

som i år

hold

skønt

officielt

uden

den pladsrøvende

Ideen

hentet

fra KØbenhavn,

længst har udsendt

som deltager

desuden

omfattende

et hold

benhavnerne

i c-rækken

et damehold.

og har

KKC

har

med i D-rækken og et i E-rækken. De otte damehold

sin efterhånden

agter at gøre det til januar ud-

samme

er nomineret

i

Derved forstås, fortæller JØrn Toft fra spilieudvalget, en turneting for de nye bowlere som kommer til. Klubberne

a-rækken, i b-rækken og i c-rækken og fem

meldt hold på baggrund

hold i d- og e-rækken. Der spilles alle mod

man rådede over ved tilmeldelsen,

alle i en dobbeltturnering.

faringen

Men i Øvrigt henvises til den turneringsplan,

som

turneringsudvalget

og som bringer

Udgivelsen

af denne

alt

har O~l

meget

plan, og man vil også som kø-

seks rækker med seks hold i 1. division, i

trykke

der for-

skrive en opsamlingsturnering.

er anbragt

række medens herreholdene

og

med at udgive en turneringsplan

har man

deltager

med fire hold. Viking møder med et hold, tilmeldt

»Huskeseddel-

dens. plads til andet forhåbentlig

bedre stof.

for

Århushallen

indviet,

lade

inddrage

og otte damehold.

deltager Århus,

er

ker også, at »Bowleren« fremtidig kan und-

det vil sige på lørdag,

den jyske holdturnering,

ladet

kampene.

turneringsplan

bevir-

viser, at som tiden

der flere medlemmer

har an-

af de medlemmer, men er-

går, kommer

til, og der dukker og-

så - det har der da gjort hidtil - nye klubber op. For at beskæftige disse nye bowlere vil man så lave en opsamlingsturnering til sin tid.

Aalborg Sækkelager TIl. 128033

Alt i sække!

A/S


Coca-Colaturneringens finale skal afvikles i Karolinelund Bowlinghal Store begivenheder i vente i den kommende bowlingsæson

Der kom forleden en glædelig meddelelse fra Sverige. Olle Burstrom var i telefonen og fortalte, at Coca-Cola turneringens finale for Danmark vil blive afviklet i Karolinelund Bowlinghal i Aalborg den 16. oktober. Coca-Cola-turneringen, hvis World Championship blev afviklet i fjor i Dublin, er en af verdens største bowlingturneringer. I fjor mødtes finalister fra 20 lande til slutkampen i Dublin, idet vinderen af de respektive landes turneringer går til den festlige slutrunde. Hvor verdensfinalen i år skal afvikles vides endnu ikke. Men det kan blive et hvilket som helst sted på kloden. Nærmere om den danske turnering foreligger endnu ikke, men i fjor var det sådan, at seks fra København og seks fra Aalborg

..

- at tage

er også en

mødtes i slutkampen. Det er muligt det ændres noget. Ud over den ordinære holdturnering ligger nu følgende store begivenheder for den første halvsæson fast: 10.-11. september i Rødovrehallen: Udtagelse til NM. 1.-2. oktober i Rødovrehallen: Udtagelse til NM. 8. oktober i Karolinelund Bowlinghal: København-Jylland. 16. oktober i Karolinelund Bowlinghal: Coca-Cola-finalen. 26.-27. oktober i Kristiansand: Byrnatch Aalborg-Kristiansand. 4.-5. og 6. november i Rødovrehallen. Nordiske mesterskaber. Om de danske mesterskaber fortælles, at de sandsynligvis afvikles i Århushallen. Noget endeligt er der endnu ikke bestemt.

KØREKORT SPORT

ØSTERBRO 44 . AALBORG . TLF. 12 93 43


Hallen er ikke indviet, men træningen er begyndt Først i oktober er Aarhushallen klar til indvielsesfest. De første spadestik til hallen i Herning foretaget.

Det var meningen at Aarhushallen skulle stå klar til indvielse i slutningen af august. Det blev ikke til noget. Der har været en del bryderier med byggetilladelsen, fortæller inspektør Robert Madsen, den gamle boksekampleder, der akkurat som nissen i det gamle eventyr er fulgt med. Han har været funktionær i hallens brogede historie, og han vil også fremover med den omhyggelighed, der kendetegner ham, passe sit job efter at hallen er blevet et bowlingmekka. Men at hallen endnu ikke er indviet betyder ikke, at bowlingen har måttet udskydes. Man er gået i gang i Aarhus. På otte af hallens 28 baner er århusianerne begyndt træningen. De kunne slet ikke nære sig fortæller Robert Madsen, en dag vi ringede ham op, så hver aften er der til trods for, at hallen endnu ikke er officielt indviet et vældigt liv på banerne med op mod 150 bowlere i aktivitet. Man træner med henblik på den kommende turnering, og der er tydelig fremgang at spore hos deltagerne, slutter Robert Madsen. Århusianerne har da også meldt sig til holdturneringen. To klubber, den gamle kendte KKC og den nystartede Vikingen møder hver med to hold, og det vil altså sige, at de Aalborg-klubber, der er kommet i række med århusianerne, må beregne sig på en årlig udflugt til den jyske hovedstad, når der skal spilles returkamp. Og det bliver vældig spændende. I Aalborg glæder man sig til endelig at skulle dyste med andre jyder end. lige netop ålborgensere, og århusianerne er mere end velkomne i turneringen. Og samtidig med at århusianerne er begyndt »smugtræningen«, er de første spa-

destik til bowlinghallen i Herning blevet taget. Hvis alt går vel vil denne nye hal i byen, »hvor trådene knyttes«, stå klar til indvielse i februar. Det bliver en 10baners hal, og da den jo bygges netop med henblik på bowling og ikke installeres i et lokale, der har været opført til andet formål, har man naturligvis betingelserne for at lave den helt ideelle bowlinghal. Men tilbage til de to haller når tid er, og lad os blot konstatere, at vi med de to nye jyske baner kommer

op på ialt syv

bowlinghaller i Danmark. Der er i KØbenhavn Rosini, netop istandsat og udbedret, så den nu virkelig er blevet fortræffelig. Island Brygge, RØdovrehallen, hallen i Frederikssund, som er den eneste Brumswichhal - Rosini er dog delvis Brumswich - vor egen Karolinilund Bowlinghal, spillemæssigt så fortræffeligt indrettet, at ikke licenserede kan boltre sig i den ene hal uden at genere idrætsbowlerens mere alvorlige og koncentrerede leg med den tunge kugle i den anden. Endelig er der så Arhushallen og til sidst Herninghallen. Som vennen Gosta Jacobsson det ansete

svenske

skriver i

»Idrottsbladet«:

Dan-

mark er på vej til at blive et bowlerland.

Byens bowlingspillere

køber kød hos

Knud Jeppesen 0sterbro

67 . Telefon

125446

Kun een kvalitet - den bedste


De fleste resultater var på det jævne i åbningsstævnet Split dominerede damernes a-række med tre piger på de tre første pladser - Aarhus og København var med.

Der er en ganske særlig atmosfære åbningsstævne.

Spændingen

over et

er ekstra

stor,

fordi man nu efter lang tids pause skal kamp. Hvordan konkurrenterne

er formen?

Hvordan

j

står

rustet? Jo, der er ekstra ko-

lorit over åbningen. Vi

havde

Bowlinghal

til åbningen

i Karolinelund

gæster fra København

og År-

hus, og de formåede med en række smukke placeringer

at sætte deres præg på turne-

ringen. Som omtalt på forsiden blev Jørn Toft vinder efter meget smukt spil og så fint et gennemsnit som 191. Men han blev sandelig fulgt til dørs af Ernst Frandsen, Stenhuset, som også opnåede denne flotte gennemsnit og som spillede ganske strålende. Ernst Frandsen har tidligere lavet store sager, men har været svingende i formen. Forhåbentlig giver det store resultat ham så megen selvtillid, at stabiliteten kan vare ved. Ellers var resultaterne på - skal vi sige - det jævne. Bendt Rasmussen er åbenbart endnu ikke kommet sig efter choket fra DM-finalen, men har heller ikke trænet så rationelt op til denne sæson som tidligere. Når først træningstilstanden igen bliver perfekt, vil keglerne ganske givet falde for ham i læssevis påny. I damerækken dominerede Split så helt og holdent ved at sende tre raske piger frem på de tre første pladser med smukke resultater og Split har efterhånden en så god stab af solidt spillende piger, at klubben må kunne gøre sig stærkt gældende i holdturneringen hvis da alle pigerne vil spille holdkampe. Men lad nu resultaterne

tale for sig:

A-rækken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jørn Toft, The Gunners Herbert SØrensen, VSK Jens Dal, Cimbrer Kaj Skarvig, VSK Mogens Hansen Cimbrer Karner Nielsen, Stenhuset E. Samuelsen, Five O'clock Poul Erik Larsen, Stenhuset Lars Rosenmeier, The Gunners Kurt Nielsen, Stenhuset Poul Ruskov, Cimbrer Helge Nevers, VSK Arne Lyderik, VSK BØrge Villadsen, Cimbrer Leo Kristensen KBK 63 Leif Elgaard, Cimbrer Bendt Rasmussen, MBC Mogens Eskildsen, SBK Ludvig Geihm, VSK BØrge Andersen, Five O'clock Jørgen Tell, Stenhuset

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ernst Frandsen, Stenhuset Kurt Stripp, VSK BØrge Larsen, VSK Egon Darnsø, Cimbrer Sibert Jensen, VSK Heinrich Jensen, Sleeper Eiler Pedersen, MBC Jørn Skøt Pedersen, Cimbrer Kaj Højbjerre. Five O'clock Verner Hansen, BCA Johs, Studstrup, The Gunners Svend Brinkmann, Stenhuset Frode Christensen, Hvalen Poul Skovgaard, Split Allan Pedersen, Chock Tage Pedersen, Cimbrer M. Korsgaard, Cimbrer Svend Hansen, Five O'clock

1533 1474 1457 1446 1433 1415 1390 1388 1372 1362 1362 1360 1348 1340 1312 1299 1298 1265 1245 1243 1232

B-rækken: 1531 1462 1400 1374 1369 1359 1355 1336 1322 1309 1283 1281 1260 1257 1253 1216 1212 1210


19. Peter Rauls, The Gunners 20. L C. Bruun, The Gunners 21. Bjarne Jensen, MBC

1210 1207 1139

C-rækken: 1. Henning Hansen, VBK 2. Bent Kinnerup, The Gunners 3. Poul Jensen, Split 4. Louis Schiemann, Cimbrer 5. Aksel Hansen, Cimbrer 6. Ove Christensen, Five O'clock 7. Thorkild SØrensen, Sleeper 8. L. K. Jensen, Split 9. Jørgen Jensen II, Five O'clock 10. Knud E. Christensen, Stenhuset 11. Erik Nielsen, Cimbrer 12. Asmus Andreasen, BCA 13. N. T. K. Christensen, BCA 14. Erling Svendsen, Hvalen 15. Aage Hansen, Cimbrer 16. Knud Jeppesen, Five O'clock 17. Per Pedersen, Cimbrer 18. Jørgen Carstensen, Hvalen 19. Hans Christensen, MBC 20. Harry Nielsen, Stenhuset 21. Ove Berg, The Gunners 22. Peter Christensen, Hvalen 23. Ernst MØller, Hvalen 24. Marius Hansen, Big four 25. Ivan Jensen, KBK 63 26. Poul Villumsen, VSK 27. Poul E. Nielsen, AOS 28. BØrge Sartuo SBK 29. Sigurd Nielsen, Five O'clock 30. Kjeld Bendtsen, Split 31. Knud Pedersen, Cimbrer 32. Svend E. Hansen, AOS 33. Preben Jensen, Sleeper 34. Knud Jørgensen, Split 35. Aage Jensen, Split 36. Carlo Nielsen, AOS 37. Aage Jensen Big four 38. Niels Nielsen, Split 39. Hartmann Kristensen, KBK 63 40. Ole Koustrup, KBK 63 41. J. P. Værum, KBK 63 42. Kjeld Larsen, Cimbrer 43. Jan Qvistgaard, KBC 44. BØrge K. Hansen, Big four 45. SØren C. Nielson, BCA Damer - a-rækken: 1. Mimmi Nielsen, Split

1383 1283 1281 1279 1274 1260 1230 1224 1212 1209 1207 1187 1183 1179 1173 1170 1165 1162 1161 1160 1153 1148 1137 1136 1132 1127 1125 1122 1111 1107 1103 1098 1097 1094 1051 1044 1035 1028 1011 1004 982 969 960 953 896 1180

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Henny Larsen, Split Bente Skovgaard, Split Inge Hebo, Lady Strike Inger Toft, Gun Girls Inga Villadsen, Cimbrer Anny Brøndum, Stenhuset

1163

1147 1105 1094 1074 985

Damer - b-rækken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Lone Christensen, Hvalen Elsa Kristensen, KBK 63 Lisa Kristensen, KBK 63 Kirsten Hansen, Big four Margith Dahl, Split Else Munch, Split Kirsten Frederiksen, Hvalen Astrid Korsgaard, Cimbrer Irene Brock, Gun Girls Hanne Søndergaard, Split Annelise Bendtsen, Split Karen Brock, Gun Girls Aase Christensen, Stenhuset Nanna Hansen, Cimbrer Sonja Jensen, Hvalen Lis Hansen, Big four Lis Jensen, Split

922 888 838 828 826 815 814 813 804 797 794 748 748 745 674 616 615

På jagt efter rejse til Tokio Seks danske bowlere skal den 22.-23. oktober på jagt efter en rejse til Tokio. Det er Karner Nielsen, Stenhuset, Aalborg, SØrensen, Hobby, KØbenhavn, Inger HanFlemming Nielsen, Viking, KØbenhavn, Kaj sen, BCR, København, Else Windorff, Jumbo, KØbenhavn, og Henny Larsen, Split, Aalborg. De har kvalificeret sig til den nordiske finale i Norrkoping i handicapturneringen »Jorden rundt«. Af de danske deltagere har hos mændene Karner Nielsen mindst handicap med 20 pr. serie. Flemming Nielsen - nr. to ved de danske mesterskaber - 22 og Kaj Z. SØrensen 28. Hos damerne har Henny Larsen 41, Else Windorff 42 og Inger Hansen godt 60. Det er dog ingenlunde givet at de samme handicap gælder i den nordiske finale. Det er nok mnligt at man i den skeler til de lokale finalerunders resultater. Her var for eksempel Karner Nielsen helt på toppen med 868 for fire.


Man begejstres. Dette blads redaktør deltog i RØdovrehallens åbningsstævne i et ophold mellem en ruteflys landing i Kastrup og en divisionskamps start i KØbenhavns Idrætspark.

Og

Motel og servicestation

AALBORGGARDEN vi Østerbro

E. CHRISTENSEN 39 - Tlf. (08)

12 84 80

dette hastige dyk ned i den sydende bowIingbegejstrede heksekeddel, som dette nye imponerende

center er, var nok til at be-

gejstre og betage.

Tage Mørk Herrefrisør

Men 26 bowlingbaner belagt,

paa stribe fuldt

og tilskuerpladserne

bag

banerne

Nr. Uttrup

tætpakket med interesserede tilskuere, kunne man ikke andet end glædes blot ved synet. Ærgerligt at der ikke var mere tid til at nyde det. Den

lindholm Isenkram H. Vestergaard

nye hal har

naturligvis

avlet en

masse nye bowlere, og i dette stævne, hvor der deltog godt 300, kunne

Thistedvej

81 - Tlf. 131225

Nørresundby

man måske

have Ønsket lidt mere disciplin, sådan at forstå, at bowlerne inde på banen kunne

Drejer det sig om

være lidt mere i fred. Der var for meget

campingvogne - telte

kiggen overs kulderen - i al venskabelighed

m. V.

naturligvis men alligevel til gene for koncentrationen. Banerne er upåklagelige, og vi bringer her de bedste resultater: International singborg,

Poul Jensen & Søn Skibstedvej

S, Hasseris

Telf. 121445 Repr. v/Jørgen Jensen

klasse: Jan Holmberg, Hal-

1193, Jerker

Sjoholm,

Halsing-

borg, 1181, og Kaj Skarvig, VSK, 1164. International

klasse, damer: Vibeke Ra-

ben, Sisu, 1060, Doris Persson, Halsingborg, 1031, Inga Nymann, Lund, 1026. A-rækken: Bent Petersen, Telstar,

1197,

Georg Jensen, Sisu, 1150, og Kaj Skarvig, VSK,1148. A-rækken, damer:

Vibeke Raben,

Sisu,

1008, Gerda Rasmussen, RKBK, 1000, og Henny Siwert, Mascot, 999.

Støt vore annoncører!


For første gang dansk vinder i internordisk turnering Eiben Henriksen, Telstar, tog sig af herrernes række.

Eiben

Henriksen,

Telstar,

et stort antal eksperter havns

stærkeste

dansker,

KØbenhavn,

af

regnet for KØben-

bowler,

blev

den

7.

første

der vandt den store internordiske

turnering Henriksen,

i Karolinelund

Bowlinghal.

Eiben

på landsholdet,

med Per Christensen

Per N. Christensen,

Telstar, Kbh. 1728

9. Sven Ripadal,

1722

Viking,

A. Klintberg,

12. G. Johansson,

Århus AlK, Sth.

Sleipner,

Got.

Norrk.

1721 1720 1718

i DAMER - 6 SERIER

og blev sammen

(47 deltagere) 1. Inga Forsberg,

han ved nok, hvad det drejer sig om. turnering

1764 1750 1727

dansk mester i par. Så

Denne intetnordiske

Aalb. Stockh.

11. Nils Karlsson, V. Frolunda,

stjerner, der har søgt ind i Telstar efter at

efteråret

Cimbrer,

8. Knut Hulten. KF Kaglan, Goteb. 10. Torsten

som er en af de mange bowling-

have været medlem i Viking, debuterede

5. Mogens Hansen,

6. Ake Blomdahl, TANTO,

er en god

Rita, Stockholm

1072

(173-159-176-177-205-182) 2. lrja FinelI, Keila Veljet, Helsingf.

1051

3. Sonja Viberg, Chick, Stockholm

1023

rige, og for dem, ,der har lyst og lejlighed,

4. Ingeberd Elofsen, Solklot, Karlst.

1023

har der været mange interessante

5. Inga Villadsen,

ting.

Den

samler

hvert

år internationalt

kendte bowlere fra Finland,

Norge og Sve-

spillerty-

per at se i funktion.

INTERNORDISK

Vi lader præmielisten

HERRER

tale for sig:

Kurt Forsberg Torsten

Kbhv.

1818

(214-222-231-169-181-169 205-213-214) 2. Kurt Forsberg,

AlK, Stockholm

988

CHAMPIONSHIP

Nr. 1. AlK Stockholm: - 9 SERIER

Telstar,

Aalb.

1966 FOR KLUBHOLD:

(235 deltagere) 1. Eiben Henriksen,

Cimbrer,

. 1813

(201-238-225-212-203-177 185-180-192) 3. Philip Amnebo, JOKER, Goteb.

1773

4. Leif Nilsson, IFK, Goteborg

1768

Klintberg

1813 1722

Bror Larsson

1718

Folke Sundberg

1614

Gaston Frirnan

1481

alt

8348

Nr. 2. Cimbrer I Nr. 3. Telstar

8051 7970


Københavnsk rkomet vandt stor turnering og en Simca Den nye komet i københavnsk

Højers

Renseri

og ·Skræderi

Skrædermester

K. Jensen

bowling, den

meget elegant spillende Georg Jensen, Sisu,

Hadsundvej

50 . Tf. 126347

vandt ikke blot den store Orestadsturnering, der sluttede lørdag i Rødovrehallen, vandt i tilgift ved lqdtrækning

men han

mellem grup-

pevinderne den udsatte præmie, en Simca til

C. W. Schøllhammer Guldsmed

18.000 kroner. Der deltog

16 bowlere,

ske elitespillere finalen

formede

hvoraf

11 sven-

og fem københavnske,

og

13 . TIl. 12 91 35

Danmarksgade

sig som en cupturnering.

FØrste runde var på fire serier og de otte dårligste

og gravør

blev pillet

fra, derefter

spillede

Auto-reparation og olie.

. Qulck-servlce Batteri.

. Benzin

dæk og tilbehør

man en serie, indtil der kun var to- tilbage, og disse to var Georg Jensen, Sisu, og veteranen

Kurt Christensen,

Telstar,

som har

en særlig evne til at slå godt, når der er noget specielt på kant. Scoringen i de spillede runder talte med, og finalen blev derfor ikke spændende,

Mekaniker

Kr. Nielsen.

Thistedvej

63-69

Tlf. 137075

idet

Georg Jensen førte med 71 point før sidste

finaleserie.

Hans

sejr

blev

point med Kurt Christensens Det

var

arrangør

Seandinavia

Bowling,

af turneringen,

1553

1457.

KNUDS der var

som havde

2500

motorcykelskole

Østerbro

44. Aalborg

Tlf. 129343 - 139009

startende.

Ansvarshavende Eivind Samuelsen,

redaktør:

Sondervangsvej

63, Aalborg

Telefon (08) 130874

Annoncer og abonnement:

Poul Erik Larsen

Teglvænget 9, Aalborg Arsabonnement

12,00 kr. Trykt i

Christiansens

Bogtrykkeri

Nørresundby,

tlf. 12 0623

Telefon 131577

Jørgen

Mulvads Til.

Boghandel

132255

Hj. Viaduktvej - Stationsvej Lindholm pr. Nørresundby


- - - månedens tankestreg »Bowleren«

fortsætter

som intet var hændt. De planer

blad, som nu har bestået i et år, til et landsblad, gang. dyrt

I København for

den

uden arbejde format

og på Sjælland

enkelte.

»Bowlereri-s

og omkostninger

som

det

nuværende

»Bowleren«

gang månedlig

og være på minimum

linghallerne

kroner

prisen

stillet

postforsendt Bladet

32 sider

betydeligt

blive for

forslag

om

at levere et blad i samme

pr. eksemplar.

ligger

til

samtlige

li-

ville

komme

en

og maksimum

under,

48 sider.

hvad en serie

i bow-

koster, syntes man det var for dyrt.

Vi har dog ikke opgivet blad, og vi vil naturligvis andre

havde

for unionerne

for

i første om-

man, at det ville

redaktør

centindehavere

Men skønt skønt

to

mente

om at gøre vort

strandede

forslag

til

tanken gerne

et billigere

om at gøre »Bowleren« høre. om København

landsblad.

til et lands-

og Sjælland

På redaktionen

har

er vi lydhøre

for ethvert forslag, idet vi må og skal have et landsorgan. Foreløbig genoptages

er forhandlingerne med forhåbentlig

om et landsblad godt

på sit andet år med den forskel, den og ikke som tidligere første

række at dække

afbrudt,

fortsætter

at vi nu kommer

de jyske

og indtil

de

»Bowleren«

nu

hver den 1. i måne-

den 15. Vi vil som hidtil

bestræbe

bowlingbegivenheder,

at fange ind af stort, der fdregår borg. Vi vil stadig forsøge

resultat,

os på i

men også søge

uden for vore haller

i Arhus

og Aal-

på at leve op til det ry, som vi har fået, som

et godt bowlingblad. Der vil også i år blive gjort et større propagandaarbejde flere

abonnenter

til bladet

sentantskabsbeslutning

end de jyske

er tvunget

til at holde

får vi fra Sjælland

og København

ment. Det afslører,

at der er interesse

et fremstød

bowlere,

anmodninger

der

bladet.

for at skaffe i følge

repræ-

Tid efter

anden

fra bowlere

om abonne-

for bladet. Det er vor agt at gøre

for at udvide vore »oversøiske«

læserskare,

så oplaget

kan

ryge i vejret. Men vi fortsætter denne

»Månedens

fornøjelse

redaktionelt tankestreg«

med den igangværende

i samme

spor

med at ønske sæson.

som

alle

hidtil

bowlere

og slutter rigtig

god

Profile for Bowleren

JBU-Bowleren - Nr. 08 (1966)  

Redaktør: Eivind Samuelsen

JBU-Bowleren - Nr. 08 (1966)  

Redaktør: Eivind Samuelsen

Profile for bowleren
Advertisement