Page 4

L. Frank Baum ČAROBNJAK IZ OZA Režija: Adis Bakrač Igraju: Elma Juković Mirza Dervišić Rijad Gvozden Edin Avdagić Edhem Husić Aida Bukva Alma Merunka Mirza Tanović Suada Ahmetašević Damir Kustura Elma Ahmetović Narda Nikšić / Andrea Aković Aldin Tucić 4

Adaptacija i dramatizacija: Segor Hadžagić i Adis Bakrač Scenografija: Darko Miličević Kostimografija: Amna Kunovac-Zekić Autor songova: Segor Hadžagić Kompozitori: Hamdija Salihbegović, Nedžad Merdžanović Koreografija i scenski pokret: Belma Čečo-Bakrač Ilustracije: Dejan Slavuljica 2D Animacija: Adnan Šahbaz 3D Animacija: Alen Ajanović Video: Pal-e AV systems Grafički dizajn: Bojan Mustur Fotografija: Dženat Dreković

Profile for Bojan Mustur

Wizard of Oz / Youth Sarajevo Theater  

Print and digital material for a theater play “Wizard of Oz / Čarobnjak iz Oza” Text: L. Frank Baum Director: Adis Bakrač Design: Bojan Must...

Wizard of Oz / Youth Sarajevo Theater  

Print and digital material for a theater play “Wizard of Oz / Čarobnjak iz Oza” Text: L. Frank Baum Director: Adis Bakrač Design: Bojan Must...

Advertisement