Page 16

Pjesma Palčića HA RUMDA RU RUDARA TO PJESMA JE RUDARA PALČIĆA RUDARA HA RUMDA RUDA RUM Mi kopamo duboko u potrazi za zlatom Uz pjesmu i ples ne jurimo za platom Jer nagrada čeka kad radimo revno Supa od glista jedanput dnevno Jedanput dnevno HA RUMDA RU RUDARA TO PJESMA JE RUDARA PALČIĆA RUDARA HA RUMDA RUDA RUM Zato gacamo po blatu i kopamo sve dublje Udaramo jače, brže i grublje Ali draga djeco, nije lijepo da vas lažemo Našom pjesmom vama samo oči mažemo Naš život je težak, pravi smo bluzeri Ona zgrće zlato, a mi smo samo luzeri Uz pjesmu i ples, radimo cijelu noć O, hoće li, hoće li sloboda ikad doć’...

16

Profile for Bojan Mustur

Wizard of Oz / Youth Sarajevo Theater  

Print and digital material for a theater play “Wizard of Oz / Čarobnjak iz Oza” Text: L. Frank Baum Director: Adis Bakrač Design: Bojan Must...

Wizard of Oz / Youth Sarajevo Theater  

Print and digital material for a theater play “Wizard of Oz / Čarobnjak iz Oza” Text: L. Frank Baum Director: Adis Bakrač Design: Bojan Must...

Advertisement