Page 1

CONTESTEM LES VOSTRES PREGUNTES ativa Reunió inform s sobre Correu

divendres, 20.00h Auditori Municipal de les Dominiques Volem donar resposta a les preguntes que es plantegen els veïns i veïnes de Carcaixent, que mereixen saber la veritat del cost de la nova plaça de Correus.

Preguntes més freqüents Continua darrere

1. Què ha costat comprar Correus? El preu de l’edifici ha sigut de 602.590 €. A més cal sumar altres despeses, com ara: - Demolició de l’edifici i urbanització del solar resultant: 133.979 € (segons el pressupost de licitació). - IVA de les obres (21%): 28.135 € (calculat sobre el pressupost de licitació). En resum, els diners públics destinats a la nova plaça superen els 750.000 €.

núm. núm. 39 33 setembre maig

2012 2010


2. És veritat que tot açò li ix debades

No. Comprar i tombar l’edifici de Correus ha costat i costarà diners al poble de Carcaixent. Ho diu el Bloc i també els informes dels tècnics municipals, encara que una part de l’obra està subvencionada.

Serà que Lola Botella vol passar a la història com la persona que més canvià l’aspecte del Carcaixent del segle XXI.Té obsessió per canviar el paisatge urbà, fent places i fonts. Un dels seus somnis: tombar l’edifici de Correus, fer una plaça en el seu lloc i construir un aparcament subterrani, no es farà realitat, ja que només tindrà la plaça.

3. Aleshores,

8. Com quedarà la zona de Correus?

a l’Ajuntament?

què li costarà la nova plaça al poble de Carcaixent? El cost per al poble és la suma de diferents conceptes, entre els quals hi ha impostos i interessos dels préstecs que ha hagut de fer l’Ajuntament per avançar els diners de la subvenció “Ruralter-Paisatge”, perquè la Conselleria encara no els ha pagat. Però el cost més important ve perquè, per a poder incloure en la subvenció la compra i enderrocament de Correus, s’han hagut de traure de la sol·licitud d’ajuda unes actuacions ja fetes i pagades. Són coses que es van fer perquè anaven a ser subvencionades, i que al final es queden fora de la subvenció i ha d’assumir l’Ajuntament amb diners propis.

4. Quines

Segons els plànols tindrem una plaça amb quatre faroles. I una zona per a jocs infantils, tot per 750.000 €.

9. Era necessari fer-ho ara? Tenint en compte la crisi econòmica, que l’Ajuntament deu als bancs més de 19 milions d’euros, i que hi ha 2.730 persones parades registrades, des del Bloc entenem que no. Però està clar que les prioritats de PP i PSD són altres.

Qui ens governa es gasta uns diners que l’Ajuntament

són eixes actuacions que no té en coses que el poble queden fora de la subvenció i que hem no necessita. pagat? - La rotonda de l’estació, 50.000 €. - La zona de jocs de l’estació, 17.963 €. - La compra de l’antic forn del carrer Sant Antoni, 300.000 €. En total 367.963 € que s’han gastat pensant que anaven a recuperar-los i que ara hem de pagar.

5. I què té a vore la casa del carrer Sant Antoni amb la subvenció Ruralter?

L’Ajuntament compra eixa casa per obrir carrer, actuació que podia incloure’s en la subvenció. Però una vegada comprada i pagada, l’equip de govern (PP-PSD) no pot acabar l’obra. I si no s’acaba l’obra, no es pot cobrar la subvenció.

6. En resum, açò qui ho paga? El cost de “l’operació Correus” el pagarem en gran part entre tots els veïns i veïnes de Carcaixent.

EDITA: Bloc Carcaixent Plaça Major, 1 46740 Carcaixent Tel.: 96 245 76 18 www.bloccarcaixent.com Adreça electrònica: carcaixent@bloc.ws DL: V-806-2001 Tarifa especial periòdic: Resolució 01/05/01

Com diu un informe de la Intervenció municipal de 27 d’octubre de 2011: “es cierto que el ayuntamiento va a asumir dentro del Programa Ruralter mayor cuantía de la inicialmente prevista… ya que el gasto total a asumir es de 367.963’50 más el IVA de las obras de urbanización y demolición de Correos”. Uns 400.000 € que han eixit de les arques municipals.

7. Quin interés té el PP, i Lola Botella, en tombar l’edifici de Correus?

No som capaços d’entendre-ho, ja que tots els arguments donats per l’equip de govern de Lola Botella no s’aguanten. No es crearà més aparcament, sinó un tros més de plaça en la zona del poble amb més espais verds (la plaça del Convent, el Passeig, el Parc).

10. Hi havia alternatives per als diners de la subvenció Ruralter?

D’acord amb les bases de la convocatòria, des del Bloc-Compromís pensem que s’hagueren pogut fer altres actuacions més profitoses: - En matèria d’eixos viaris: actuacions en el carrer Joanot Martorell per a eliminar estrangulaments i facilitar la circulació. - En matèria de turisme rural: creació de punts d’informació turística, senyalització de llocs d’interés i centre de recepció de visitants. Fins i tot, establiments hostalers com a complement als recursos naturals d’interés turístic de Carcaixent. - Pel que fa a serveis culturals o joventut: construcció del Casal Jove o actuació a la Casa de Soriano.

11. On queda el cost zero amb què es defensa Lola Botella?

No hi ha cost zero. Insistir en la gratuïtat de la compra respon a la necessitat de justificar una actuació que, en opinió de molts veïns i veines, no té trellat. Carcaixent té altres prioritats que atendre. Som molts els qui no entenem que la conselleria d’Agricultura done diners per a “bonicàries”. Però el més greu és que qui ens governa es gasta uns diners que l’Ajuntament no té en coses que el poble no necessita.

2012_Setembre  

Què passa amb correus? Constem les preguntes al voltant de la compra i enderroc de l'edifici de Correus

2012_Setembre  

Què passa amb correus? Constem les preguntes al voltant de la compra i enderroc de l'edifici de Correus

Advertisement