Page 1

105

R E GI S TE R T O V OT E I NS E RT ASSEMBLYMAN MARK GJONAJ ASSEMBLY DISTRICT 80

Që të dëgjohet zëri juaj dhe të njihet komuniteti shqiptar

Regjistrohuni për të votuar Your Guide to Registering & Voting in New York State brought to you by Assemblyman Mark Gjonaj

District Office

1126 Pelham Parkway South Bronx, NY 10461 718-409-0109

Albany Office

LOB 633 Albany, NY 12248 518-455-5844

Email: Gjonajm@assemblystate.ny.us Website: www.assembly.state.ny.us/mem/Mark-Gjonaj www.facebook.com/MarkGjonaj80AD

Paid for by Friends of Mark Gjonaj

NY Assemblyman Mark Gjonaj 2016 Insert  

Register to Vote Insert by Assemblyman Mark Gjonaj

NY Assemblyman Mark Gjonaj 2016 Insert  

Register to Vote Insert by Assemblyman Mark Gjonaj

Advertisement