Page 1

105

R E GI S TE R T O V OT E I NS E RT ASSEMBLYMAN MARK GJONAJ ASSEMBLY DISTRICT 80

Që të dëgjohet zëri juaj dhe të njihet komuniteti shqiptar

Regjistrohuni për të votuar Your Guide to Registering & Voting in New York State brought to you by Assemblyman Mark Gjonaj

District Office

1126 Pelham Parkway South Bronx, NY 10461 718-409-0109

Albany Office

LOB 633 Albany, NY 12248 518-455-5844

Email: Gjonajm@assemblystate.ny.us Website: www.assembly.state.ny.us/mem/Mark-Gjonaj www.facebook.com/MarkGjonaj80AD

Paid for by Friends of Mark Gjonaj

NY Assemblyman Mark Gjonaj 2016 Insert  
NY Assemblyman Mark Gjonaj 2016 Insert  

Register to Vote Insert by Assemblyman Mark Gjonaj

Advertisement